Kategori Sparande

Förändringar i sparboxarna

Nu har vi gjort den årliga revideringen av sparboxarna.  Se vilka innehav som är nya och vilka som bytts ut.

Logga in för att direkt se vilka ändringar som har gjorts i de boxar som du sparar i.

Logga in

Publicerad: 2023-04-13

Hur går revideringen till?

Sparboxarna revideras en gång per år*, vilket vanligtvis sker under våren. Alla sparboxar har tydligt definierade kriterier som innehaven baseras på. Det innebär att det inte finns någon subjektiv bedömning i urvalet, utan revideringen baseras på data om aktier eller fonder.

Du kan se vilka kriterierna är på respektive sida för sparboxarna.

*Framtidsfeministens sparbox och Utdelningsfavoriter by Hernhag ses över två gånger per år.

Så påverkas ditt sparande

När det sker förändringar i en sparbox behöver du inte göra någonting. Vid kommande månadsdragning eller engångsköp sparar du automatiskt i det nya innehavet.

Du kan självklart välja att sälja de aktier som har utgått och sedan omplacera pengarna i det nya innehavet. Logga in eller kontakta vår kundservice för att få hjälp av en mäklare.

Logga in

Förändringar i sparboxarna

Dividend Champions

Inga ändringar har gjorts.

Se aktuellt innehav i sparboxen

Dyrgripar

Inga ändringar har gjorts.

Se aktuellt innehav i sparboxen

Framtidsfeministens sparbox

Inga ändringar har gjorts.

Se aktuellt innehav i sparboxen

Hälsovård

Nya innehav

Innehav som utgår

Se aktuellt innehav i sparboxen

Investmentbolag i box

Nya innehav

Innehav som utgår

Se aktuellt innehav i sparboxen

Juniorboxen

Inga ändringar har gjorts.

Se aktuellt innehav i sparboxen

Smartbox

Sparboxen reviderades den 26 mars 2024.

Se aktuellt innehav i sparboxen

Svenska investmentbolag

Inga ändringar har gjorts i sparboxen.

Se aktuellt innehav i sparboxen

The Magic Box

Nya innehav

Innehav som utgår

Se aktuellt innehav i sparboxen

Utdelningsfavoriter by Hernhag

Sparboxen reviderades den 23 maj 2023.

Se aktuellt innehav i sparboxen

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Varför går börsen ner idag?Varför går börsen ner idag?