Incitamentsprogram

Incitamentsprogram som hanteras på rätt sätt motiverar medarbetare och förbättrar verksamhetens resultat.

Incitamentsprogram hjälper bolag att attrahera, motivera, behålla och belöna medarbetare. Därmed är det en konkurrensfördel gentemot bolag som inte har liknande program. Dessutom bidrar det till att ägarnas och medarbetarnas intressen förs samman. Det blir även ett incitament för medarbetare som är delägare att anstränga sig mer, vilket i sin tur leder till en ökad ekonomisk prestation för bolaget.

Vill du veta mer? Ladda ner vår folder om incitamentsprogram!

LADDA NER

Så skapar ni ett framgångsrikt incitamentsprogram

Vi har erfarenhet, system och processer för att själva eller tillsammans med våra partners säkerställa effektivt administrerade och väl kommunicerade incitamentsprogram.

Vi är experter på svenska förhållanden och regelverk och våra system är utvecklade för att kunna hantera detta på ett effektivt sätt. Vi har processer som säkerställer effektiva kontroller och regelefterlevnad. Tillsammans med våra partners kan vi hjälpa till med allt, eller delar av det som krävs, för att få ett välfungerande incitamentsprogram på plats. Ett program som ytterst ska stärka bolagets konkurrenskraft och öka resultatet och lönsamheten i bolaget.

Vi hjälper dig med

  • Skapa en översikt över deltagarna i programmet
  • Sammanställning av innehav och transaktioner
  • Digital dokumenthantering
  • Support till administratör och medarbetare
  • Information om programmet till medarbetare
  • Utbildning av medarbetare kring aktier och optioner

Medarbetarportal

Som medarbetare kan man enkelt gå med i incitamentsprogrammet via vår digitala lösning. Därefter kan deltagarna i programmet löpande följa utvecklingen av sina innehav i vår medarbetarportal. Där finns även en beskrivning av programmet, dokumentation av avtal och svar på vanliga frågor.

Vi kan delvis utforma portalen utifrån era önskemål och krav.

För dig som är med i ett incitamentsprogram hittar du inloggningssidan här:
Incitamentsportalen

Administration

Ni kan även säkerställa en effektiv administration av programmet med hjälp av vår administrationsportal. Där får ni en översikt över deltagarna i programmet, deras innehav och transaktioner samt avtalshandlingar. Därmed får ni tillgång till viktiga underlag för rapportering.

Kommunikation

För att lyckas med införandet av ett incitamentsprogram är det viktigt med enkel och relevant kommunikation till de anställda. Det kan många gånger vara en tidsödande pedagogisk uppgift att hantera detta på rätt sätt. Till att börja med måste ett nytt incitamentsprogram förklaras på ett sätt så att den enskilde medarbetaren förstår hur det fungerar och därmed öka motivationen för att gå med. Dessutom är det viktigt att förklara hur medarbetare kan bidra till utvecklingen av värdet på bolaget genom programmet.

Vi är sprungna ur Aktiespararna och har stor erfarenhet av att förklara hur aktier och optioner fungerar och vad det är som påverkar ett bolags värde. Dessutom har vi en kundtjänst som kan hantera frågor kring aktieinnehav via telefon, mejl eller chatt.

Övrigt

Vi kan hjälpa till med emittering av aktier/teckningsoptioner, aktiematchning, kontantlös hantering av optionslösen, registrering av optioner hos Euroclear, m.m.

Våra samarbetspartners kan även hjälpa er med design av program, rapportering, löneadministration, skatt och redovisning.

Har du några frågor?

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer!

KONTAKTA OSS

Vanliga frågor & svar

Det finns en mängd olika typer av incitamentsprogram: aktiesparprogram, konvertibellån, teckningsoptioner, köpoptioner, personaloptioner, syntetiska optioner, syntetiska aktier, prestationsaktier.

Det beror på vilket typ av bolag och vilken stadie bolaget är i, t.ex. på NGM och First North är teckningsoptioner vanligast medan stora och medelstora bolag på Large Cap och Mid Cap är mer varierande där t.ex. aktiesparprogram är vanligt förekommande.

Vi kan administrera program för anställda inom EU och EES.

Nej, det finns alternativ på program för onoterade bolag också.

Kontakta oss

Ring Caroline Odell på +46 72 395 89 13 eller
mejla incitament@aktieinvest.se​

KONTAKTA OSS

  • Bred expertis inom finans

  • Lång erfarenhet i finansbranschen

  • Kostnadsfri företagssupport