Courtagefri aktiehandel

Du som har mindre än 60 000 kr i sparande hos oss kan handla aktier courtagefritt direkt på Stockholmsbörsen i vår internettjänst.

Kom igång

Börsorder på Stockholmsbörsen om totalt sparande < 60 000 kr Pris*
Rörligt courtage 0 %
Lägsta courtage 0
*Du hittar fullständiga villkor för den courtagefria aktiehandeln nedan.

Så funkar det

Du som har mindre än 60 000 kr i sparande hos oss betalar 0 kr i courtage när du handlar aktier direkt på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) i vår internettjänst. Har du tidigare haft ett sparande över 60 000 kr hos Aktieinvest så omfattas du inte av courtagefri aktiehandel.

Den courtagefria handeln gäller enbart handel på investeringssparkonton (ISK) och traditionella aktie- och fonddepåer. För våra övriga depåtyper som till exempel IPS, samägd depå/klubbdepå, fonddepå och Spira gäller våra ordinarie priser.

Detta gäller enbart vanlig aktiehandel, även kallat börsorder, på Stockholmsbörsen. Om du handlar aktier och fraktioner genom att handla på belopp istället för antal gäller våra priser för Andelsorder. Dessutom tillkommer avgifter om du väljer att använda någon av våra tjänster, till exempel automatiskt månadssparande i eget val av aktier eller våra sparboxar. Du hittar mer information om våra priser här >

Om du handlar på andra börser så som First North, NGM & Nordic MTF och Spotlight gäller samma priser som för den prisplan du har valt för respektive depå.

Dessutom gäller detta enbart handel i aktier, inte andra värdepapper eller instrument såsom ETF:er och teckningsrätter.

Vad händer sen?

När det totala värdet överstiger 60 000 kr eller du har gjort mer än 200 affärer gäller våra ordinarie priser.

Erbjudandet har ingen tidsgräns, men får endast användas en gång per person.

Kom igång

Du kan läsa mer om hur du handlar aktier utan courtage hos oss här >

Vill du komma igång direkt?

Öppna ett konto gratis

Är du redan kund hos oss? Logga in >

Den courtagefria aktiehandeln lanserades 2020-08-24.

Vanliga frågor och svar

Vilka värdepapper kan jag handla courtagefritt?

Du som har mindre än 60 000 kr i sparande hos oss kan handla aktier courtagefritt direkt på Stockholmsbörsen i vår internettjänst.

Dessutom tar vi inte ut något köp- och säljcourtage för fonder, men det kan tillkomma avgifter, till exempel en förvaltningsavgift, från fondbolaget.

Du hittar mer information om våra priser här.

På vilka depåtyper kan jag handla courtagefritt?

Du kan handla courtagefritt på investeringssparkonton (ISK) och traditionella aktie- och fonddepåer hos oss.

Däremot gäller den courtagefria handeln inte på fonddepåer, IPS, samägda depåer/sparklubbar, kapitalförsäkringar och andra depåtyper.

Vilka börser omfattas av den courtagefria aktiehandeln?

Du kan handla aktier courtagefritt på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm – Large, Mid och Small Cap) hos oss.

Hur beräknas det totala värdet?

Det totala värdet inkluderar både likvida medel och värdepapper som du har på depåer som omfattas av erbjudandet om courtagefri handel.

Eventuellt sparande på IPS, samägd depå/klubbdepå, Portföljspar, fonddepå eller Spira omfattas inte och påverkar inte heller det totala värdet för dig som kund.

När det totala värdet har nått gränsen på 60 000 kr så upphör rabatten att gälla och är då förbrukad. Det gäller oavsett om värdeutvecklingen på depåerna efter detta skulle utvecklas negativt och återigen hamna under gränsvärdet.

Vad händer när jag har över 60 000 kr i sparande?

När du har över 60 000 kr i totalt sparande på dina investeringssparkonton (ISK) och traditionella depåer betalar du courtage enligt den prisplan som du har valt när du blev kund.

Det gäller oavsett om värdeutvecklingen på depåerna efter detta skulle utvecklas negativt och återigen hamna under 60 000 kr.

Du hittar mer information av våra priser här.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.