Priser

Här hittar du information om våra priser för handel med aktier och fonder, månadssparande och olika kontotyper.

Handla aktier utan courtage

Du som har mindre än 60 000 kr i sparande (avser ISK och traditionell aktie- och fonddepå) hos oss kan handla aktier via börsorder courtagefritt direkt på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) i vår internettjänst.

När du har över 60 000 kr i sparande hos oss eller du har gjort mer än 200 affärer gäller den prisplan du har valt för respektive depå.

Se fullständiga villkor för den courtagefria aktiehandeln >

Börsorder på Stockholmsbörsen om totalt sparande < 60 000 kr Pris
Rörligt courtage 0 %
Lägsta courtage 0

Prisplaner

Du kan handla aktier precis som vanligt hos oss. Då köper och säljer du själv dina aktier i vår internettjänst eller över telefon med stöd från våra aktiemäklare.

Liten

Prisplan Liten passar dig som handlar för mindre belopp, upp till 66 000 kr per ordertillfälle.

Du betalar 39 kr för köp- och säljorder upp till 26 000 kr. För köp- och säljorder över 26 000 kr handlar du med rörligt courtage på 0,15 %.

Stor

Prisplan Stor passar dig som handlar för större belopp, över 66 000 kr per ordertillfälle.

Du betalar 99 kr för köp- och säljorder upp till 198 000 kr. För köp- och säljorder över 198 000 kr handlar du med rörligt courtage på 0,05 %.

Priser för Börsorder Liten Stor
Internetorder Rörligt 0,15 %, lägst 39 kr Rörligt 0,05 %, lägst 99 kr
Telefonorder Rörligt 0,15 %, lägst 139 kr Rörligt 0,05 %, lägst 139 kr

Du kan välja att ha olika prisplaner på olika depåer. T.ex. ett ISK med prisplan Liten och en traditionell aktie- och fonddepå med prisplan Stor.

Se detaljerad prislista >

Fonder

Fonder passar dig som vill sprida riskerna och snabbt komma igång med ett sparande.

Läs mer om att spara i fonder här >

Priser för fondhandel Pris
Köp- och säljcourtage för fonder/fondportföljer 0 kr

När du handlar fonder kan det tillkomma avgifter, till exempel en förvaltningsavgift, från fondbolaget. Du hittar information om avgifterna på respektive fondbolags sida i vår internettjänst.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Se detaljerad prislista >

Vid förmedling av fonder får Aktieinvest en procentuell del av den förvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut. Ersättningen baseras på storleken av våra kunders förvaltade kapital hos oss. Hur stor del av förvaltningsavgiften vår ersättning är varierar från fond till fond och beror på vad de olika fondförvaltarna vill dela med sig.

Andelsorder

Med vår unika spartjänst Andelsorder kan du köpa aktier och fraktioner på belopp istället för antal. Minsta belopp att handla för är 100 kr per bolag med Andelsorder.

Så här fungerar kurssättningen i Andelsorder >

Priser för Andelsorder Pris
Köp- och säljcourtage, svenska aktier (internet) 20 kr + 1 %
Köp- och säljcourtage, utländska aktier (internet) 20 kr + 2 %
Köp- och säljcourtage, svenska aktier (telefon) 40 kr + 1 %
Köp- och säljcourtage, utländska aktier (telefon) 40 kr + 2 %

Vid order överstigande 100 000 kr i en enskilt bolag utgår rörligt courtage för denna aktie om 0,5 % för den del av ordersumman som överstiger 100 000 kr.

Engångsorder via bankkonto i internettjänsten har samma pris som en order över telefon.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Månadsspara

Du kan månadsspara i både aktier och fonder hos oss. På så vis genomförs dina köp per automatik varje månad och du slipper lägga tid på att hålla koll på olika aktiekurser.

Läs mer om att månadsspara här >

Priser för månadssparande Pris
Månadssparande i aktier/sparboxar via autogiro 20 kr/köp oavsett sparbelopp
Månadssparande i Portföljspar via autogiro 10 kr/köp oavsett sparbelopp
Månadssparande i fonder/fondportföljer via autogiro 0 kr

Du kan när som helst välja att stoppa ditt månadssparande. Om din dragning för den innevarande månaden inte har gått iväg avslutas ditt månadssparande direkt, annars blir det din sista dragning.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Sparboxar

Vill du starta ditt sparande med en färdig sparbox?

Läs mer om våra sparboxar här >

Priser för sparboxar Pris
Månadssparande via autogiro 20 kr/köp oavsett sparbelopp
Engångsköp/-försäljning Se priser för Andelsorder

Minsta sparbelopp är 500 kr per box, förutom Juniorboxen där minsta sparbelopp är 250 kr.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Läs mer: Priser för sparboxar

Depå-/kontoavgifter

För att kunna handla aktier och fonder behöver du en depå, dvs. ett konto att ha dina värdepapper på.

Läs mer om våra depåer och konton här >

Depå-/kontotyp Avgift
Investeringssparkonto (ISK) 0 kr
Traditionell aktie- och fonddepå 0 kr*
Portföljspar 0 kr
Fonddepå 0 kr
IPS-depå 0 kr
Aktiespararnas medlemsdepå (ISK) 0 kr

*Om du gör färre än 3 affärer/kalenderkvartal eller är utan månadssparande är avgiften 100 kr/kvartal (gäller ej depå för minderårig som är kostnadsfri).

Aktiespararna

Är du medlem i Aktiespararna eller Unga Aktiesparare sparar du till lägre avgifter hos oss. När du handlar aktier på börsen har du 20 % rabatt på våra avgifter och om du sparar i aktier via vår automatiska spartjänst Andelsorder har du 25 % rabatt. Vi har dessutom tagit bort depåavgiften för alla medlemmar.

Se prislistan för dig som meddelat oss att du är medlem >

Övrig information

Avvikelsen mellan köpkurs i Andelsorder och genomsnittskursen ligger under normala marknadsförhållanden (mätperiod: januari-september 2013) för en välomsatt aktie på Stockholmsbörsen på mellan 0,6-0,9 %.

Värdepapper i annan valuta än SEK: Vid köp och försäljning av värdepapper som medför växling till eller från SEK uttages en avgift om 1 %.

Priser för övriga tjänster

Vill du ha dina kontobesked per post, behöver du göra ett expressuttag eller vill du beställa en K4?

Du hittar vår prislista för övriga tjänster här >

Prislistor som pdf:er

Prisplan Stor och Liten (senast uppdaterad 1/4 2017)

Prislista Fonddepå (senast uppdaterad 26/9 2016)

Försäkringsavgift Kapitalförsäkring (senast uppdaterad 26/9 2016)

Vill du ändra prisplan för din depå? Kontakta vår kundservice via mejl på [email protected] så får du hjälp.

Vanliga frågor och svar

Var hittar jag information om priser?

Våra prisplaner hittar du här!

Vilken prisplan ska jag välja?

Fundera främst över hur du brukar handla och välj prisplan därefter. Prisstrukturerna är framtagna så att du som kund själv ska kunna välja den prisplan som passar dig bäst, utifrån det sätt du brukar handla på. Prisplanerna hittar du här!

Vilken prisplan du väljer påverkar inte courtaget för månadssparande eller andelsorder, utan styr endast courtaget för börsorder.

Generellt gäller följande:

Stor: för dig som gör lite större affärer, för köp- och säljorder över 66 000kr

Liten: för dig som sparar med lite mindre belopp eller kanske bara månadssparar. För köp- och säljorder under 66 000 kr.

Hur gör jag om jag vill byta prisplan?

Om du vill byta prisplan är du välkommen att ringa kundservice på 08-5065 1700.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.