Spara till pensionen

Är det ett tag kvar innan du tänker gå i pension? Starta ett långsiktigt sparande med lite högre risk i början men också större chans till högre avkastning. Var lite smart och sprid inköpen över tiden så har du bra förutsättningar när du slutar arbeta.

Din kommande pension bygger på din lön och det du sparar själv. Pensionen som utgår från din lön delas upp i inkomstpension och din premiepension (PPM). Förmodligen omfattas du också av någon form av tjänste- och avtalspension. Du kan också själv agera för att få en bättre pension.

Hos oss kan du spara till pensionen via ett investeringssparkonto (ISK) eller en traditionell aktie- och fonddepå.

Starta ett pensionssparande

Investeringssparkonto (ISK)

På ett investeringssparkonto (ISK) blir ditt sparande enkelt att deklarera eftersom kontot schablonbeskattas. Du kan spara i aktier, fonder och färdiga portföljer på kontot.

Läs mer om ISK

Traditionell depå

Pensionssparar du på en vanlig traditionell depå behöver du deklarera för dina enskilda affärer. Du kan göra avdrag för eventuella förluster i din deklaration.

Läs mer om en traditionell depå

Vikten av att pensionsspara

Klart att det är mer inspirerande och roligt att spara till ett mål som ligger närmare i tiden. Kanske en resa eller den där bilen du sett fram emot att köpa. Många tycker inte att det verkar viktigt att börja spara till pensionen när man är ung. Men att ha ett eget privat sparande till pensionen är viktigt. Har du inte något eget sparande är det inte säkert att du har så mycket pengar du skulle behöva när du slutar arbeta.

Ett tips är att börja smått så har du i alla fall kommit igång. Några hundralappar i månaden. Du kan öka på sparandet allt eftersom. Men vänta inte för länge. Du kan öppna ett extra investeringssparkonto just för ditt eget pensionssparande. Namnge gärna din depå om du har fler hos oss. Då ser du tydligt vilket av ditt sparande som är tänkt till pensionen.

Pensionsspara på ett ISK

En av fördelarna med ett investeringssparkonto (ISK) är att du inte behöver deklarera de affärer du gör. På ett investeringssparkonto betalar du en årlig schablonskatt på 0,42 % (2016) som är baserat på kontots värde.

Några fördelar med ett ISK

  • Ingen skatt på dina utdelningar
  • Ingen skatt vid försäljningar
  • Du behöver inte deklarera – det sköter sig själv
  • Det statliga investerarskyddet gäller
  • Möjlighet att rösta på bolagsstämmor

En nackdel med ett ISK är att du inte kan använda kontot för att kvitta vinster mot förluster.

Läs mer om ISK

Hur kan du spara?

Du kan spara genom enstaka insättningar eller genom autogirodragningar från ditt bankkonto varje månad. En kombination av båda är kanske det bästa. Får du pengar över någon månad kan du göra en extra insättning på kontot.

Månadsspara i aktier och fonder

Med ett månadssparande via autogiro ”glömmer” du aldrig bort att spara. Du tänker inte så mycket på att pengar dras från ditt konto varje månad och att det köps aktier eller fonder för pengarna. Du köper inte vid ett enda tillfälle utan sprider köpen över tiden. Det är bra för då risker du inte att köpa just den dagen då kursen stod som allra högst.

Läs mer om att månadsspara

Så kan du sprida riskerna

Har du långt kvar till pensionen? Välj då ett sparande med lite mer risk men också chans till högre avkastning. Dit brukar aktier eller aktiefonder räknas. På sikt har aktier visat ge den bästa avkastningen per investerad krona. Vi har många aktier att välja mellan för ditt pensionssparande. Både svenska och utländska.

Vi har också ett antal färdiga aktieportföljer med mellan fem och tio aktier i som du kan spara i. Portöljerna ska du se som modellportföljer som satts ihop för att förenkla ditt sparande.

Du kan komplettera med andra fonder så att du sprider dina risker i flera marknader och regioner. Är det nära tills dess att du ska börja ta av ditt sparande är det bra att minska risken. Det kan du göra i räntefonder eller kanske överäga att lägga en del av sparandet i ett sparkonto. Tänk då på att idag är räntan noll eller nära 0 %.

IPS-kontot är inte avdragsgillt längre

IPS-kontot har tidigare varit ett bra alternativ att ha sitt pensionssparande på. Numera är insättningar som görs till din IPS inte längre avdragsgilla. Det innebär att pengar du sätter in på en IPS dubbelbeskattas. Har du inte slutat göra insättningar till din IPS så bör du göra det snarast. Välj i stället att pensionsspara på t.ex. ett investeringssparkonto (ISK).

Har du ett IPS redan kan du fortsätta placera om sparandet då och då för att få en så bra avkastning på dina pengar som möjligt. Har du ett IPS någon annanstans? Du kan flytta det till oss. Vi har tagit bort depåavgiften på kontot och du har ett brett utbud av aktier och fonder att placera ditt sparande i.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett individuellt pensionssparande (IPS)?

Ett individuellt pensionssparande (IPS) är ett konto där ditt sparande är bundet till din pension med särskilda utbetalningsregler. Sparandet kan placeras både i aktier och fonder. Man omplacerar utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar man en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan. Utbetalningar från depån beskattas med 30 % inkomstkatt.

Observera att avdragsrätten för IPS-sparande togs bort 1 januari 2016 och finns nu endast kvar för de som helt saknar tjänstepension eller som har inkomst från näringsverksamhet. För övriga är det inte längre förmånligt att sätta in pengar på den här typen av konto.

Alternativ till ett sparande på en IPS kan du läsa mer om här: Läs mer om eget pensionssparande >.

När kan jag påbörja utbetalningen av min IPS-depå?

Utbetalningar från en IPS-depå kan endast genomföras enligt gällande villkor.

Utbetalningarna kan påbörjas tidigast när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år. Undantag finns om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder, då kan utbetalningsperioden förkortas till tre eller fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 års ålder. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. Valet av periodicitet kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. Utbetalningarna beskattas som inkomst av tjänst (30 %).

Från och med den 1 januari 2016 gäller delvis nya regler för att avsluta en IPS-depå i förtid. En IPS-depå som har en behållning på högst ett prisbasbelopp får avslutas i förtid utan att Skatteverket behöver lämna ett medgivande. Sparinstitutet behöver dock godkänna att kontot för avslutas. De nya reglerna gäller både för nya och äldre IPS-depåer. En avslutsbegäran skall skickas till Aktieinvest per post. Utbetalning sker med avdrag för inkomstskatt.

Hur ändrar jag utbetalningsvillkoren?

Om du vill ändra på utbetalningsvillkoren är det viktigt att du gör det innan utbetalningen påbörjas. Efter första utbetalning har man ingen möjlighet att ändra på villkoren.

För att ändra villkoren loggar du in på din depå och klicka på ”Mina sidor” och därefter ”IPS-inställningar”. Här har du möjlighet att ändra när utbetalningen ska påbörjas, hur länge utbetalningen ska pågå samt periodicitet. Du kan också lägga till en förmånstagare på denna sida.

Har du inte möjlighet att göra ändringar via en dator kan du ringa till oss eller posta ett brev som är undertecknat av dig som kund.

Vilka börser kan jag handla på via pensionsdepå?

Handel inom IPS sker endast på s.k. reglerade marknader (Stockholmsbörsen) samt NGM Equity.

Hur fungerar utbetalningen av mitt IPS-sparande?

Utbetalning av sparandet kan ske varje månad/kvartal/halvår/helår och kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. När det är dags för utbetalningar beskattas de som inkomst av tjänst.

Utbetalningarna kan påbörjas först när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år med undantag om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder då utbetalningarna får vara max fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 år. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. När utbetalningarna väl påbörjats går det inte längre att sätta in nya pengar på depån.

Villkoren för utbetalningarna kan du själv ändra via din inloggning eller genom ett kontakta kundservice på 08-5065 1700.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.