Börsnyheter

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Bioextrax AB: Split

Villkor 4:1 För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 21 juli 2021.

Läs mer ›

Nvidia Corp: Split

Villkor 4:1 För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 19 juli 2021.

Läs mer ›

Inhalation Sciences Sweden AB: Avknoppning av teckningsoptioner i Inhalation Sciences Sweden AB.

För en (1) aktie i Inhalation Sciences Sweden AB erhålls en (1) teckningsoption TO1 i Inhalation Sciences Sweden AB. Sista dag för handel i Inhalation Sciences Sweden ABs aktie med rätt till utdelningen var den 12 juli 2021. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via […]

Läs mer ›

Anima Group AB: Utdelning av teckningsoption TO 2 B

För sex (6) aktier i Anima Group B erhålls en (1) teckningsoption TO 2 B i Anima Group. Sista dag för handel i Anima Groups aktie med rätt till utdelningen var den 7 juli 2021. Första dag för handel i teckningsoptionerna på NGM Nordic SME är fastställd till fredag den 16 juli 2021. Villkor för […]

Läs mer ›

Randviken: Omvänd split

Omvänd split Randviken Fastigheter 1:100 För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 juli 2021.

Läs mer ›

DNB ASA: Fusion

DNB ASA har slagits samman med DNB Bank ASA genom en fusion. En (1) aktie i DNB ASA har bytts ut till en (1) aktie i DNB Bank ASA. Den nya aktien, DNB Bank ASA har noterats på Oslo Börs och du kan handla i den via Aktieinvest. Eventuellt månadssparande i DNB ASA har övergått […]

Läs mer ›

Initiator Pharma A/S: Nyemission

Villkor 2:9, kurs 3,70 SEK per akti För en (1) aktie i Initiator Pharma A/S får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,70 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-07-07. Om du vill vara […]

Läs mer ›

Dividend Sweden AB: Avknoppning av aktier i Transfer Group AB.

För fyra (4) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Transfer Group AB. Sista dag för handel i Dividend Sweden AB aktie med rätt till utdelningen var den 30 juni 2021. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper […]

Läs mer ›

Hamlet Pharma: Nyemission

Villkor 1:26, kurs 13,00 SEK För en (1) aktie i Hamlet Pharma AB får du en (1) uniträtt. Tjugosex (26) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 13,00 SEK per unit. En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade aktier av serie B och vederlagsfritt en (1) […]

Läs mer ›

Domicilbyte: VEF LTD

För varje aktie i VEFL SDB erhålls istället en (1) aktie i VEFAB. Varje Depåbevisinnehavare i Bermuda-bolaget kommer att erhålla en ny röstberättigad stamaktie i det Svenska Bolaget för varje Depåbevis denne innehar i Bermuda-bolaget, med syftet att ändra domicil från Bermuda till Sverige. Första dag för handel i nya aktien VEFAB är 5 juli […]

Läs mer ›

Feelgood Svenska AB: Uppköp

Bolaget Terveystalo Healthcare Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Feelgood Svenska AB. För en (1) aktie i Feelgood erbjuds 5,70 SEK kontant. Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 6 juli 2021. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att […]

Läs mer ›

Rizzo Group AB: Omvänd split

Villkor 1:10 För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i denna omvända split var den 29 juni 2021.

Läs mer ›

Inission AB: split

Villkor 3:1 För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 29 juni 2021.

Läs mer ›

Gold Town Games AB: Nyemission

Villkor 1:4, kurs 1,60 SEK per aktie För en (1) aktie i Gold Town Games får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,60 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-07-01. Om du vill vara […]

Läs mer ›

Cortus Energy AB: Nyemission.

Villkor 1:54, kurs 2,40 SEK per BTU. För en (1) aktie i Cortus Energy AB får du en (1) uniträtt. Femtiofyra (54) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny BTU till kursen 2,40 SEK per BTU. En (1) BTU innehåller sex (6) nyemitterade aktier samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner […]

Läs mer ›

Elos Medtech AB: Uppköp

EM Intressenter AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Elos Medtech AB. För en (1) aktie i Elos Medtech AB erbjuds 215 SEK kontant. Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 juni 2021. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt […]

Läs mer ›

Micropos Medical AB: Nyemission

Villkor: 1:11, kurs 2,40 SEK per aktie. För en (1) aktie i Micropos Medical får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,40 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-06-29. Om du vill vara med i […]

Läs mer ›

Axkid AB: Nyemission

Villkor: 1:11, kurs 18,00 SEK per aktie. För en (1) aktie i Axkid får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 18,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-06-29. Om du vill vara med i emissionen […]

Läs mer ›

Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av ProstaLund AB TO 1

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Alm Equity AB: Fondemission

För etthundra (100) A-aktier i Alm Equity erhålls en (1) ny preferensaktie i Alm Equity. Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 21 juni 2021.

Läs mer ›