Börsnyheter

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Handelsbanken AB: BULL OLJA X3 H, BULL MAJS X2 H, BULL KAFFE X2 H avnoteras

Handelsbanken har fastställt Slutdag för följande BULL & BEAR certifikat till den 10 november 2021: BULL OLJA X3 H, BULL MAJS X2 H, BULL KAFFE X2 H. Den fastställda slutdagen kommer även att vara sista noteringsdag. Certifikat kan säljas fram till och med den 10 november 2021, efter det kommer certifikaten avnoteras och slutvärdet utbetalas […]

Läs mer ›

Transiro Holding AB: Nyemission

Villkor 1:2, kurs 0,11 SEK per aktie.   För en (1) aktie i Transiro Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,11 SEK per aktie.   Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-10-29.   Om du […]

Läs mer ›

Dividend Sweden AB: Utdelning av värdepapper i Aprendere Skolor AB

Bolaget har delat ut aktier och teckningsoptioner i ett annat bolag, Aprendere Skolor AB. För etthundranio (109) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 i Aprendere Skolor AB. Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 20 oktober 2021. Du har […]

Läs mer ›

Bonzun AB: Omvänd split

Villkor: 1:100 För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 22 oktober 2021.

Läs mer ›

Fidelity United Kingdom Fund: Kommande merge

Fonden Fidelity United Kingdom Fund, ISIN LU0048621717, kommer att slås samman med fonden Fidelity FDS SIC-UK SPEC SITS -A-EUR-CAP, ISIN LU2219351520. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Fidelity United Kingdom Fund byts ut till fondandelar i Fidelity FDS SIC-UK SPEC SITS -A-EUR-CAP till ett motsvarande värde. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2022-02-04. […]

Läs mer ›

Fidelity Taiwan Fund: Kommande merge

Fonden Fidelity Taiwan Fund, ISIN LU0075458603, kommer att slås samman med fonden Fidelity Greater China Fund, ISIN LU0048580855. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Fidelity Taiwan Fund byts ut till fondandelar i Fidelity Greater China Fund till ett motsvarande värde. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2022-01-07. Eventuellt månadssparande i fonden kommer att […]

Läs mer ›

Svenska Handelsbanken AB: Utdelning av A-aktier i Industrivärden AB

För varje sextiofem (65) aktier i Svenska Handelsbanken AB av serie A erhålls en (1) A-aktie i Industrivärden. För varje sextiofem (65) aktier i Svenska Handelsbanken AB av serie B erhålls en (1) A-aktie i Industrivärden. Sista dag för handel i Svenska Handelsbanken AB:s aktier med rätt till utdelningen var den 21 oktober 2021. Avstämningsdag […]

Läs mer ›

Fidelity Singapore Fund: Kommande merge

Fonden Fidelity Singapore Fund, ISIN LU0048588163, kommer att slås samman med fonden Fidelity ASEAN Fund ,  ISIN LU0048573645. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Fidelity Singapore Fund byts ut till fondandelar i Fidelity ASEAN Fund till ett motsvarande värde. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2022-01-21. Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till […]

Läs mer ›

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – Fondemission

För en (1) aktie i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB erhålls fyra (4) aktier i K2A Knaust & Andersson. Sista dag för handel i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB aktie med rätt till deltagande i fondemissionen var den 20 oktober 2021.   Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice […]

Läs mer ›

Fidelity Malaysia Fund: Kommande merge

Fonden Fidelity Malaysia Fund, ISIN LU0048587868, kommer att slås samman med fonden Fidelity ASEAN Fund ,  ISIN LU0048573645. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Fidelity Malaysia Fund byts ut till fondandelar i Fidelity ASEAN Fund till ett motsvarande värde. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2022-01-21. Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till […]

Läs mer ›

AcuCort AB: Nyemission

Villkor 1:2, kurs 2,65 SEK per aktie För en (1) aktie i AcuCort AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, dvs. köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,65 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-10-25. Om du vill vara med i emissionen så […]

Läs mer ›

Smoltek Nanotech Holding AB TO4: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Smoltek Nanotech Holding AB TO4.

Villkor: 1:1, kurs 18,82 SEK per aktie.   En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 18,82 SEK per aktie.   Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:   Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ […]

Läs mer ›

Vivendi: Utdelning av aktier i Universal Music Group NV

För en (1) st aktier i Vivendi erhålls en (1) st aktie i Universal Music Group NV. Då det dragits en utländsk källskatt på utdelningen om 26,50 %, innebär det att du tilldelats ett lägre antal aktier. Sista dag för handel i Vivendis aktie med rätt till utdelningen var den 20 september 2021. Universal Music […]

Läs mer ›

Invent Medic Sweden AB: Nyemission

Villkor: 3:4, kurs 2,00 SEK per aktie.  För en (1) aktie i Invent Medic Sweden får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-10-22. Om du vill vara med […]

Läs mer ›

Sectra AB – split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1   För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier varav en inlösenaktie. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 15 oktober 2021. För varje inlösenaktie i Sectra AB erhålls 0,90 SEK. Handel med inlösenaktier pågår mellan 20 – 29 oktober   Likviddag för inlösen av inlösenaktier är preliminärt 5 […]

Läs mer ›

Northern CapSek Ventures AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Northern CapSek Ventures TO2

Villkor: 1:1, kurs 3,25 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,25 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner […]

Läs mer ›

International Paper: Avknoppning av aktier i Sylvamo Corp

För elva (11) aktier i International Paper erhålls en (1) aktie i Sylvamo Corp. Aktier i Sylvamo Corp kommer att säljas på din depå och likviden kommer att återinvesteras i International Paper. Sista dag för handel i International Paper aktie med rätt till utdelningen var den 30 september 2021.

Läs mer ›

Förändringar i sparboxarna Hälsovård och Smartbox

I dag har det skett förändringar i sparboxarna Hälsovård och Smartbox på grund av ett upppköpserbjudande. Swedish Orphan Biovitrum har tagits ut ur sparboxarna Hälsovård och Smartbox. Det beror på att Agnafit Bidco AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB. Om du månadssparar i någon av dessa sparboxar behöver du […]

Läs mer ›

Annexin Pharmaceuticals AB: Nyemission

Villkor 3:4, kurs 1,25 SEK per unit. För en (1) aktie i Annexin Pharmaceuticals AB får du tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,25 SEK per unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie […]

Läs mer ›

Swedish Orphan Biovitrum AB: Uppköp

Agnafit Bidco AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB. För en (1) aktie i bolaget erbjuds 235,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 oktober 2021. Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den […]

Läs mer ›