Börsnyheter

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Acosense AB TO2: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Acosense AB TO2

Villkor: 1:1, kurs 1,03 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,03 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen, Basportföljen och Småbolagsportföljen. Från och med den 16 september 2021 ser portföljerna ut så här: Avkastningsportföljen: Axfood, Bilia A (ny), Byggmax, Clas Ohlson, Coor, Intrum, JM, SEB A, Tele2 B och Volvo B. Basportföljen: Fabege, H&M, Industrivärden C, Investor A, Nordea, Peab, […]

Läs mer ›

Arcus ASA: Fusion

Arcus ASA har slagits samman med Altia Group genom en fusion. Bolagen sammangår och bildar ett nytt bolag, Anora Group Oyj. En (1) aktie i Arcus ASA har bytts ut till 0,4618 aktier i Anora Group Oyj /EUR. Den nya aktien, Anora Group Oyj /EUR kan nu handlas på börsen i Helsingfors. Eventuellt månadssparande har […]

Läs mer ›

Svenska Aerogel Holding AB (publ): Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Svenska Aerogel TO3

Villkor: 1:1, kurs 0,63 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,63 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Cereno Scientific AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Cereno Scientific TO 1 B

Villkor: 1:1, kurs 2,85 SEK per B-aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,85 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för […]

Läs mer ›

Signatur Fastigheter AB (publ): Uppköp

Fastighets Aktiebolaget Trianon har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ). För en (1) aktie i Signatur Fastigheter AB (publ) erbjuds 20,50 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 20 september 2021. Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i […]

Läs mer ›

Merck & Co Inc: Avknoppning av aktier i Organon & Co

För en (1) aktie i Merck & Co erhålls 0,1 aktie i Organon & Co. Aktier i Organon & Co är noterade på New York Stock Exchange och du kan handla i dem på din depå. Sista dag för handel i Merck & Co aktie med rätt till utdelningen var den 2 juni 2021.

Läs mer ›

Mandel Design Group AB TO1: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Mandel Design Group AB TO1

Villkor: 1:1, kurs 1,97 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,97 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Wyld Networks AB: Avknoppning av Teckningsoption TO3

För sju (7) aktier i Wyld Networks AB erhålls en (1) teckningsoption TO3. Sista dag för handel i Wyld Networks ABs aktie med rätt till utdelningen var den 6 september 2021. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

Läs mer ›

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ): Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av ExpreS2ion Biotech Holding TO5

Villkor: 1:3, kurs 25,00 SEK per aktie. Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 25,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Grängesberg Exploration Holding AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Grängesberg Exploration Holding TO3

Villkor: 1:1, kurs 0,054 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,054 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för […]

Läs mer ›

Veg of Lund AB: Avknoppning av Teckningsoption TO1

För tjugotre (23) aktier i Veg of Lund AB erhålls en (1) teckningsoption TO1. Sista dag för handel i Veg of Lund ABs aktie med rätt till utdelningen var den 1 september 2021. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi […]

Läs mer ›

Arcus ASA: Fusion

Arcus ASA har slagits samman med Altia Plc genom en fusion. Bolagen Sammangår och bildar ett nytt bolag, Anora Group Plc. En (1) aktie i Arcus ASA har bytts ut till 0,4618 aktier i Anora Group Plc. Den nya aktien, Anora Group Plc kan ännu inte handlas då Aktieinvest först avser konvertera innehavet från den […]

Läs mer ›

Nexam Chemical TO1: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Nexam Chemical Holding TO1

Villkor: 1:1, kurs 6,50 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Savosolar AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Savosolar TO7

Villkor: 1:1, kurs 0,71 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,71 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för […]

Läs mer ›

Hedera Group AB: Avknoppning av teckningsoptioner av serie TO4 i Hedera Group AB

För trettio (30) aktier i Hedera Group AB erhålls en (1) teckningsoption av serie TO4 i Hedera Group AB. Sista dag för handel i Hedera Group AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 31 augusti 2021. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post […]

Läs mer ›

System Air: Split

Villkor 4:1 För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 3 september 2021.

Läs mer ›

Toleranzia AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Toleranzia TO3

Villkor: 1:1, kurs 1,14 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,14 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

Fundedbyme Crowdfunding Sweden AB: Nyemission

Villkor 1:1, kurs 1,30 SEK per A-aktie För en (1) aktie i Fundedbyme, oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 1,30 SEK per A-aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-09-02 Om du vill vara […]

Läs mer ›

Öhman Etisk Index Sverige: Fonden spärras för ytterligare köp

Öhman Fonder förvaltar två svenska aktiefonder som idag har en väldigt lik placeringsinriktning. För att minimera risken att förväxla fonderna med varandra har Öhman fonder beslutat sig för att ta bort möjligheten att teckna andelar i fonden Öhman Etisk Index Sverige på MFEX plattform. Då Aktieinvest använder den plattformen för handel innebär det att man […]

Läs mer ›