Aktiespararna

Måste jag vara medlem i Aktiespararna för att vara kund hos Aktieinvest?

Nej, du behöver inte vara medlem hos Aktiespararna för att kunna vara kund hos oss.

Hur anmäler jag mitt medlemsnummer till Aktieinvest?

För att anmäla ditt medlemsnummer loggar du in och klickar på ”Mina sidor” och väljer därefter ”Profilinställningar”. Där anger du ditt medlemsnummer och klickar på ”Spara”.  Rabatten börjar gälla från och med att du anmäler ditt medlemsnummer till oss.

Du har även möjlighet att anmäla ditt medlemsnummer genom att ringa in till kundservice. Du når oss på 08- 506 517 00.

Jag är medlem i Aktiespararna men verkar inte få rabatter, varför?

Om du är medlem hos Aktiespararna men inte får några rabatter kan det bero på att du inte meddelat oss ditt medlemsnummer.

Har jag några fördelar av att bli medlem i Aktiespararna?

Som medlem hos Aktiespararna får du rabatt på både depåavgift och courtage. Klicka här att se prislistan för medlemmarna hos Aktiespararna.

Du kan även läsa mer om medlemskapet och vad det innebär på Aktiespararnas hemsida www.aktiespararna.se eller ringa till dem på 08-5065 1500.

Glöm inte att anmäla ditt medlemsnummer till oss för att få ta del av rabatten.

Självklart vill jag bli medlem för att få del av medlemsförmåner, hur gör jag?

Du kan teckna ett medlemskap via www.aktiespararna.se eller ringa till Aktiespararnas medlemsregister på tel. 08-5065 1500. Glöm inte att därefter anmäla ditt medlemsnummer till oss för att medlemsrabatten ska börja gälla.

Varför har ISK Medlem Smartbox bytt namn till ISK Medlem Aktiespararna?

Anledningen till namnbytet är att du som medlem hos Aktiespararna förutom Smartbox även kan investera i Aktiespararna Direktavkastning C. Du har fortfarande samma förmåner som du haft tidigare på depån. Du som medlem kan fortfarande köpa och månadsspara i Smartbox på denna depåtyp.

Vad är Aktiespararna Direktavkastning C?

Cicero Fonder har öppnat upp en ny andelsklass för fonden Aktiespararna Direktavkastning som endast medlemmar hos Aktiespararna får handla i. Som medlem kan du handla fonden i depåtypen ISK Medlem Aktiespararna (f.d. ISK Medlem Smartbox). Det unika med Aktiespararna Direktavkastning C är att förvaltningsavgiften har sänkts till 0,24 %.

Aktiesparklubb

Vi vill bilda en aktiesparklubb, hur fungerar det?

På en samägd depå kan ni vara upp till 25 ägare. Ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara, om alla ska äga lika andelar eller om den procentuella ägarfördelningen ska vara en annan.

Alla delägare har tillgång till internetdepån och kan t.ex. se depåutveckling, innehav, saldo och kontobesked. Kontaktpersonen i klubben har handels- och uttagsrättigheter via sin inloggning.

Till deklarationen skapas det årssammandrag för samtliga delägare. Där redovisas bl.a. alla delägares andel av innehavet samt det gångna årets försäljningar och utdelningar. Samma uppgifter rapporteras även till Skatteverket för varje delägare.

Du kan läsa mer om samägda depåer här.

Kan alla delägare logga in på depån?

Ja, samtliga delägare kan logga in med BankID.

Om någon delägare saknar BankID kan ni kontakta vår kundservice för att få hjälp, på telefon: 08-506 517 00.

Måste alla i klubben vara medlemmar hos Aktiespararna för att få medlemsrabatter?

Nej, det räcker med att kontaktpersonen är medlem i Aktiespararna och att den personen meddelar oss sitt medlemsnummer för att ni ska kunna få en rabatterad prisplan.

Meddela oss om medlemskapet genom att skriva det på avtalet eller genom att ringa till oss på tel. 08-5065 1700.

En ny person vill ingå i den samägda depån, hur går vi tillväga?

Om ni vill att ytterligare en person ska ingå i aktiesparklubben ska ni skicka in ett nytt avtal för samägd depå tillsammans med ett brev undertecknat av kontaktpersonen för aktiesparklubben. I brevet ska det framgå att den gamla samägda depån ska avslutas och att innehavet överförs till den nya depån. Avtalsblankett för samägd depå hittar du här.

Hur gör vi om en medlem vill gå ur klubben?

Om en person vill gå ur klubben behöver ni brevledes meddela oss hur denna delägare ska lösas ut från den samägda depån. Antingen kan vi föra över den avgående medlemmens andel till en depå i den personens namn, eller så kan ni lösa detta utanför depån. I båda fallen behöver brevet innehålla ett godkännande, genom namnunderskrift, från klubbens kontaktperson och den avgående medlemmen.

Bifogat i brevet behöver vi även ett nytt avtal för samägd depå, undertecknat av samtliga kvarvarande medlemmar. Om den avgående medlemmen önskar behålla sin andel och flytta över innehavet till ett annat institut behöver vi även uppgifter om till vilket institut samt depånummer innehavet ska flyttas.

Vid dödsfall

Den avlidnes del

Den avlidnes del av sparklubben ska brytas ut och flyttas över till en preliminär depå. Detta administrerar Aktieinvest. Ett brev kommer att skickas till dödsboet med information om hur dödsbodelägarna ska gå tillväga.

Aktieinvest avvaktar sedan på bouppteckning innan vidare åtgärd tas.

Resterande medlemmar i klubben

De medlemmar som är kvar har två alternativ, fortsätta sparklubben eller avsluta sparklubben.

 • Fortsätta sparklubben: ​De kvarvarande medlemmarna måste öppna upp en ny sparklubb. Förutom det nya avtalet ska även ett brev bifogas som undertecknas av kontaktpersonen. I brevet skriver ni att ni önskar flytta era andelar till den nya depån.
 • Avsluta sparklubben: De kvarvarande medlemmarna får en ny preliminär depå öppnad av oss (de behöver INTE inkomma med några handlingar, vi sköter detta) Detta är av skattetekniska skäl. Kontaktpersonen behöver inkomma med ett uppdrags brev som denne skriver under. I brevet skriver ni att ni önskar avsluta depån.

Om kontaktpersonen är kvar i livet behöver kontaktpersonen inkomma med uppdragsbrevet: krav på vidimerad ID-handling på kontaktpersonen.

Om kontaktpersonen är avliden behöver samtliga medlemmar signera uppdragsbreven: krav på vidimerade ID-handlingar på samtliga medlemmar.

Utbetalningar

 1. Om sparklubben vill avsluta och kontaktpersonen lever: Utbetalningen ske till det föranmälda kontot.
 2. Om sparklubben vill avsluta och kontaktpersonen är avliden: Sparklubben behöver inkomma med registrering av nytt bankkonto. De kan inte göra utbetalning till den avlidne kontaktpersonen då dess konto tillhör dödsboet.
 3. Om sparklubben vill avsluta och betala till samtliga medlemmar: Sparklubben behöver inkomma med information ifrån samtliga medlemmar om dess bankkonton.

BankID

Vilka depåer kan jag öppna om jag har BankID?

Med BankID kommer du snabbt och enkelt igång med ditt sparande. Du kan öppna följande depåer hos oss med BankID:

 • ISK (investeringssparkonto)
 • Traditionell depå
 • ISK medlem Smartbox
 • Öppna depå till minderårig
Måste man ha BankID för att bli och vara kund hos er?

Du måste inte ha BankID för att vara kund hos oss, men det är absolut smidigast när du vill öppna depåer och hantera ditt konto här hos oss i och med att vi är en nätmäklare.

Om du inte har tillgång till BankID kan du bli kund via avtalsblanketter.

Jag saknar BankID, hur fixar man det?

För att skaffa BankID, kontakta din bank som kommer att hjälpa dig vidare. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Barnsparande

Hur öppnar man en depå till en minderårig?

För att öppna upp en depå till en minderårig med Mobilt BankID klickar du på ”Bli Kund” och väljer ”Öppna depå för minderårig”. Börja med att fylla i barnets uppgifter och välj sedan vilken typ av depå ni önskar öppna till barnet. I nästa steg väljer ni vilken prisplan depån ska ha samt registrerar eventuell kampanjkod samt medlemskap hos Unga Aktiesparare. Slutligen ska samtliga vårdnadshavare fylla i sina uppgifter. Klicka därefter på ”Skicka”.

Ni har nu fått ett mejl med avtal och depåinformation som ni signerar med BankID. Depån öppnas i regel inom 24 timmar, exklusive helgdagar.

Om samtliga vårdnadshavare saknar BankID väljer ni ”Inget BankID” efter att ni klickat på ”Bli Kund”.

Vad betyder ”föräldrar i förening”?

Förälder i förening betyder att föräldrarna alltid måste skicka in brev vid order, uttag av likvida medel samt förändring i depån. Dessa brev ska undertecknas av båda föräldrarna. Ingen kan göra något utan den andres samtycke. Föräldrarna har dock insynsmöjlighet och kan således logga in för att se barnets depå.

Vem kan logga in på en minderårigs depå?

Det är enbart föräldrarna samt eventuella ombud som kan logga in på en minderårigs depå.

Föräldrarna samt ombudet kan logga in med hjälp av BankID/Mobilt BankID.

Om föräldern eller ombudet redan har en depå hos Aktieinvest gäller samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Om ytterligare en person ska få inloggningsrättigheter till depån kan föräldrarna fylla i en ombudsfullmakt.

Vem kan lägga köp- och säljorder på depån?

Föräldrarna har i första hand rätt att handla på en minderårigs depå men om det finns en ombudsfullmakt inskickad kan även ombudet handla på depån. Är föräldrafullmakterna tecknade i förening behöver föräldrarna inkomma med ett skriftligt uppdrag som båda föräldrarna skriver under.

Kan en annan person än föräldrarna sköta en depå till en minderårig?

Ja, föräldrarna kan utse ombud som kan sköta barnets depå. För att utse ett ombud, fyll i en ombudsfullmakt och posta den till oss.

Kan jag spara till ett barn på en depå i mitt namn?

Ja, du har möjlighet att lägga upp ett sparande till ett barn i ditt eget namn. Då är det viktigt att tänka på att barnet inte har tillgång till det sparandet och att en förmånstagare inte kan registreras. När du vill ge bort innehavet till barnet måste en depå först öppnas i barnets namn, därefter skickar du med ett gåvobrev för att flytta över innehavet till barnets depå.

Jag vill ge bort pengar i gåva till mitt barn/barnbarn, hur gör jag?

Om det redan finns en depå i barnets namn gör du så här:

Insättning via Swish

För att sätta in pengar med hjälp av Swish så loggar du in på din depå i den nya internettjänsten och klickar på ”Mina sidor” och sedan ”Gör en insättning”. Pengarna ska finnas på depån omedelbart, efter att du följt stegen.

Det är bara föräldrar eller personer med ombudsfullmakt som har möjlighet att swisha pengar till barnets depå.

Insättning på vårt plusgiro med ditt OCR-nummer som referens

Varje depå har ett unikt OCR-nummer som du måste ange vid inbetalningen för att pengarna ska bokas in på depån. Du gör inbetalningen till Plusgiro 480 62 04-6 och anger OCR-numret för depån. Pengarna finns tillgängliga för köp om ca 2 bankdagar. Depåns OCR-nummer hittar du under ”Mina sidor”, ”Gör en insättning” och sedan ”Plusgiro”.

Känner man inte till barnets OCR-nummer eller har man inte tillgång till barnets depå kan ni göra en insättning på vårt Plusgiro utan OCR-nummer. Plusgironumret är 40 01 70- 7 och som meddelande anger ni barnets depånummer eller barnets personnummer.

Beskattning och deklaration

Kan Aktieinvest hjälpa mig med att deklarera?

Försäljningar av aktier skall deklareras på en K4-blankett. Aktieinvest erbjuder en färdigifylld K4.

Du kan beställa och ladda ner en färdig K4-blankett via vår internettjänst. Du kan även beställa den av vår kundservice på telefonnummer 08-506 517 00.

Vill du inte köpa en K4 kan du använda dig av de kontoutdrag och årssammandrag där årets transaktioner finns med. De finns tillgängliga på din internetdepå men kan också fås hemskickade mot en mindre kostnad.

Hur beställer jag en färdig K4?

Aktieinvest erbjuder sina kunder en färdigifylld K4.

För att beställa en K4 så loggar du in i vår internettjänst, klicka sedan på rubriken ”Mina sidor” och därefter ”Beställ K4” . Välj först för vem du ska skapa K4-blanketten, här kan du välja dig själv som kund eller minderårigt barn där du har föräldrafullmakt. I nästa steg väljer du önskat inkomstår och därefter från vilken depå kostnaden för tjänsten ska debiteras. Klicka sedan i rutan om att du har tagit del av ansvarsbegränsningen för Aktieinvest och ”Beställ K4-tjänsten”. När beställningen är klar klickar du på ”Skapa ny K4” för att skapa denna som en pdf-fil som då hamnar högst upp i listan nedanför. Önskar du hellre att få din K4 hemskickad via brev mot en avgift så kan du bocka i rutan för detta innan du klickar på ”Skapa ny K4”.

Du kan även beställa din K4 via vår kundservice på tel. 08-506 517 00.

Instruktionsfilm om att beställa en K4.

Kan jag beställa en K4 innan inkomståret är slut?

Ja, du kan beställa en K4 innan inkomståret är slut. Tänk dock på att den K4:an kommer att vara preliminär. När deklarationstiden närmar sig laddar du bara ner K4:an igen som då är uppdaterad, du behöver inte beställa tjänsten igen utan pdf-filen kommer att finnas redo för nedladdning i listan.

Jag har flera depåer hos er, måste jag beställa en K4 för varje depå?

Nej, har du flera depåer hos Aktieinvest behöver du endast beställa en K4 då vår K4-tjänst omfattar alla depåer du äger.

Ska jag deklarera åt mitt barn?

Ja, om ni har sålt aktier på barnets traditionella depå så ska en K4-blankett fyllas i. Du kan enkelt beställa en färdigifylld K4-blankett för dina barn genom att logga in i vår internettjänst. Beställningsformuläret hittar du under ”Mina sidor” och sedan ”Beställ K4”.

Du kan även göra beställningen via vår kundservice på tel. 08-506 517 00.

Hur beskattas jag som ägare av ett investeringssparkonto (ISK)?

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett schablonbeskattat konto, där schablonskatten baseras på kontots värde istället för de vinster du gjort under året. Har du ett ISK behöver du inte på egen hand deklarera dina försäljningar utan Aktieinvest skickar kontrolluppgifter till Skatteverket som räknar fram schablonskatten.

Skatten för ditt investeringssparkonto beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget för ditt ISK beräknas på en fjärdedel av

 1. Värdet på ditt ISK vid ingången av varje kvartal
 2. De insättningar som gjorts till ditt ISK under året
 3. Värdet av värdepapper som flyttats in till kontot under året

Så här räknar du ut schablonintäkten

Multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 1 %. (Skatteverket har bestämt att som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget.) Resultatet du får fram är den beräknade schablonintäkten som kommer förtryckt i in deklaration där den tas upp som inkomst av kapital. På den betalar du 30 % skatt.

Klicka här för mer information.

Hur beskattas en IPS-depå (individuellt pensionsspar)?

Individuellt pensionsspar, IPS, beskattas inte med kapitalvinstskatt på affärer och därmed kan du inte kvitta förlusterna med vinster i andra sparprodukter. Det dras inte heller preliminärskatt på utdelningar från svenska bolag. Däremot betalar du en utländsk skatt för utdelningar från utländska aktier.

IPS beskattas av en årlig avkastningsskatt som beräknas på depåns marknadsvärde vid årsskiftet. Storleken på avkastningsskatten varierar beroende på statslåneräntan. Skatten dras direkt från depån.

Vid utbetalning belastas din IPS med en inkomstskatt som dras direkt från kontot och utbetalas till Skatteverket.

Vad rapporterar Aktieinvest till Skatteverket?

Om du har en traditionellt beskattad aktie- och fonddepå

Aktieinvest rapporterar de transaktioner som utlöser en beskattningsåtgärd, t.ex. utdelningar och försäljningar, till Skatteverket. Du ansvarar själv för att redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa redovisar du i samband med inkomstdeklarationen på en s.k. K4-blankett.

Vid försäljning av svenska fonder har Aktieinvest även skyldighet att rapportera dina kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa vinster och/eller förluster kommer finnas förtryckta i din inkomstdeklaration och behöver därför inte redovisas i K4-blanketten.

Om du har ett investeringssparkonto (ISK)

Aktieinvest rapporterar en så kallad schablonintäkt till Skatteverket, som skatten baseras på. Du behöver själv inte rapportera något ytterligare till Skatteverket.

Jag saknar anskaffningsvärdet för mitt innehav, hur gör jag?

Som aktieägare ansvarar du själv för uppgifter om anskaffningsvärden. Vi på Aktieinvest hjälper dig till stor del med detta, men trots det kan ibland anskaffningsvärden saknas eller vara felaktiga. För mer information klicka här.

Om du har flyttat in aktier från en annan aktör till Aktieinvest, kontaktar du denna aktör för uppgifter om anskaffningsvärden. Du kan därefter lägga in dessa värden på din depå genom inloggning eller genom att posta oss uppgifterna om anskaffningsvärde för de aktier som du har flyttat in.

För ytterligare information och vid frågor om anskaffningsvärden är du välkommen att ringa vår kundservice på tel. 08-506 517 00.

Vad gäller vid utdelning av norska aktier?

Den 1 januari 2019 införde Norge nya krav på dokumentation vid utdelning av norska aktier. Den nuvarande kupongskatten på 15 % vid utbetalningstillfället har sedan årsskiftet höjts till 25 %. Det innebär att vid utdelning av en norsk aktie kommer endast 5 % svensk källskatt debiteras (på en aktie- och fonddepå). Skatteverket i Sverige kommer därför att kräva in resterande 10 % eftersom det är reglerat i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Norge.

Som kund hos Aktieinvest kan du årligen begära tillbaka de extra 10 % som norska skatteverket debiterat på bankprodukter (aktie- och fonddepå, investeringssparkonto och IPS).

Som svensk ägare av norska aktier måste du ha ett hemvistintyg som bevisar att du bor och är skriven i Sverige. Du kan ladda ner ett hemvistintyg på Skatteverkets hemsida.

Dessutom behöver du ett kontoutdrag från Aktieinvest där de utdelningar som du begär återbetalning för finns registrerade.

Fyll även i den här blanketten: https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/alltid/reclaimform_refusjon-av-kildeskatt-pa-aksjer.pdf

Dokumenten skickar du sedan till norska skatteverken på adressen: Central Office – Foreign Tax Affairs P.O. Box 8031N-4068 Stavanger Norway

Courtagefri aktiehandel

Vilka värdepapper kan jag handla courtagefritt?

Du som har mindre än 60 000 kr i sparande hos oss kan handla aktier courtagefritt direkt på Stockholmsbörsen i vår internettjänst.

Dessutom tar vi inte ut något köp- och säljcourtage för fonder, men det kan tillkomma avgifter, till exempel en förvaltningsavgift, från fondbolaget.

Du hittar mer information om våra priser här.

På vilka depåtyper kan jag handla courtagefritt?

Du kan handla courtagefritt på investeringssparkonton (ISK) och traditionella aktie- och fonddepåer hos oss.

Däremot gäller den courtagefria handeln inte på fonddepåer, IPS, samägda depåer/sparklubbar, kapitalförsäkringar och andra depåtyper.

Vilka börser omfattas av den courtagefria aktiehandeln?

Du kan handla aktier courtagefritt på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm – Large, Mid och Small Cap) hos oss.

Hur beräknas det totala värdet?

Det totala värdet inkluderar både likvida medel och värdepapper som du har på depåer som omfattas av erbjudandet om courtagefri handel.

Eventuellt sparande på IPS, samägd depå/klubbdepå, Portföljspar, fonddepå eller Spira omfattas inte och påverkar inte heller det totala värdet för dig som kund.

När det totala värdet har nått gränsen på 60 000 kr så upphör rabatten att gälla och är då förbrukad. Det gäller oavsett om värdeutvecklingen på depåerna efter detta skulle utvecklas negativt och återigen hamna under gränsvärdet.

Vad händer när jag har över 60 000 kr i sparande?

När du har över 60 000 kr i totalt sparande på dina investeringssparkonton (ISK) och traditionella depåer betalar du courtage enligt den prisplan som du har valt när du blev kund.

Det gäller oavsett om värdeutvecklingen på depåerna efter detta skulle utvecklas negativt och återigen hamna under 60 000 kr.

Du hittar mer information av våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?

Depåer

Hur gör jag för att öppna en depå?

Kul att du vill bli kund hos oss på Aktieinvest!

Du kan öppna en depå hos Aktieinvest på två olika sätt, välj ett av följande alternativ:

 1. Absolut enklast är att bli kund via BankID, det går väldigt fort och du kommer inom några minuter igång med ditt sparande. Klicka på ”Bli kund” uppe i det högra hörnet på vår hemsida eller klicka här för att öppna depå.
 2. Skriv ut nödvändiga blanketter direkt från vår hemsida och posta tillbaka dem till oss. Avtalsblanketter, regler, m.m. hittar du här.
Vilka depåtyper erbjuder Aktieinvest?

Traditionell aktie- och fonddepå

För smidigt och enkelt sparande i fonder, aktier och färdiga portföljer till förmånligt courtage.

Investeringssparkonto (ISK)

Förenklar sparandet i aktier och fonder såväl skatte- som deklarationsmässigt. Istället för att beskatta vinster med 30 % (som vid försäljning på en traditionell aktie- och fonddepå) betalar man en årlig schablonskatt.

Pension

Ett individuellt pensionssparande (IPS). I denna depå kan du spara i aktier, fonder och färdiga portföljer till din pension. Uttag från depån kan tidigast göras vid 55 års ålder.

Samägd depå (s.k. klubbdepå)

Ni kan i denna depå vara upp till 25 delägare och ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara på depån. För handel i aktier, fonder och färdiga portföljer.

Fond

Aktieinvest Fond är för dig som på ett enkelt sätt vill spara i fonder.

Företagsdepå

Aktie- och Fonddepå för företag.

Depå för minderåriga

Du kan smidigt spara till ditt barn hos oss. Du kan välja mellan att öppna ett investeringssparkonto (ISK) eller en traditionell aktie- och fonddepå.

Vad kostar det?

Du hittar information om våra priser här.

Hur loggar jag in?

Du loggar in på vår internettjänst med BankID.

Jag är kund och vill öppna ytterligare en depå, hur gör jag?

Kul att du vill öppna en till depå!

Är du redan inloggad klickar du på ”Mina sidor” och sedan ”Öppna ny” vid “Mina depåer”. Här kan du öppna en ny depå med BankID.

Är du inte inloggad klickar du istället på Bli kund och fortsätter den vägen. Eftersom du redan är kund hos oss kommer systemet känna av det när du knappar in dina uppgifter, du följer helt enkelt stegen i processen och när du fullföljt stegen har du en ny depå.

Kan jag ändra namn på depån?

Ja, du kan själv döpa om dina depåer för att göra det enklare att särskilja dessa.

Klicka på ”Mina sidor” och välj därefter ”Profilinställningar”.  Under ”Ändra depånamn” väljer du sedan den depå som du vill namnge. Depånumret kan du ersätta med det du vill att depån ska heta. Klicka sedan på ”Spara”.

Tillåtna tecken i depånamnet är bokstäver, siffror, mellanslag och bindestreck. Det är inte möjligt att ändra namn på depåer under sparformen Portföljspar.

Hur gör jag någon till ombud på min depå?

Om du vill att en person i din närhet ska få fri förfoganderätt till din depå har du möjlighet att ge en fullmakt till den personen. Blanketten hittar du här.

Hur återkallar jag en fullmakt?

För att återkalla en fullmakt skickar du in en skriftlig återkallelse till oss på Aktieinvest per brev. Gäller det en minderårigs depå är det föräldrarna som skriver under återkallelsen.

Hur avslutar jag min depå?

Om du vill avsluta din depå så gör du det enklast genom att sälja av innehavet samt utföra en utbetalning. När depån är tom kontaktar du oss per telefon angående nedstängning av depån. Du når oss på tel. 08-5065 1700.

Var hittar jag era regler och villkor?

Du hittar våra regler och villkor här!

Kan jag ge aktier eller fonder i gåva?

För att ge bort aktier eller fonder, posta in ett gåvobrev till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Gåvogivaren behöver signera överföringsuppdraget samt få det vidimerat av 2 utomstående personer. För de personer som intygar gåvan ska namnunderskrift, namn, personnummer samt telefonnummer finnas med. Även en vidimerad ID-kopia på gåvogivaren behöver bifogas av säkerhetsskäl. Var noga med att själva upprätta ett gåvobevis sinsemellan.

Kan jag ha både ett investeringssparkonto och en vanlig aktiedepå?

Ja, du kan äga både investeringssparkonton och traditionella aktie- och fonddepåer.

Vad kostar det att handla på ett investeringssparkonto?

Aktieinvest kan erbjuda ett stort sortiment till konkurrenskraftigt courtage. Du väljer mellan två olika prisplaner:

 • Stor
 • Liten

Se aktuell prislista här!

Tar Aktieinvest ut depåavgifter?
 • Barn under 18 år – 0kr
 • IPS-depåer – 0kr
 • Investeringssparkonto (ISK) – 0 kr
 • Traditionell aktie- och fonddepå – 0 kr*

* vid färre än 3 affärer/kalenderkvartal eller utan månadssparande är avgiften 100kr/kvartal.

Dvs. för traditionell aktie- och fonddepå utgår en depåavgift om du gör färre än tre affärer per kalenderkvartal eller saknar månadssparande med autogiro. Är du medlem hos Aktiespararna/Unga Aktiesparare så tillkommer det ingen depåavgift oavsett hur många affärer du gör per kvartal.

Beskattas utdelningar på ett investeringssparkonto?

Det dras ingen skatt på utdelningar på svenska aktier. De utdelningar du erhåller ingår dock i det kapitalunderlag som rapporteras till Skatteverket. Däremot så dras utländsk kupongskatt vid utländska aktieslag. Denna skatt kan du dock få avräkning på, vilket du själv tar upp i din deklaration. Kontakta Skatteverket för mer information.

Kan jag flytta in aktier till ett investeringssparkonto?

Ja, det går att flytta in värdepapper till ett investeringssparkonto. Kontakta kundservice för få hjälp med en flytt, 08-5065 1700, eller klicka här för att skriva ut en flyttblankett.

En inflytt från en traditionellt beskattad depå till ett investeringssparkonto betraktas som en försäljning av värdepapper och rapporteras till Skatteverket. Du ska därför fylla i en K4-blankett där du redovisar de aktier du flyttat in till ett investeringssparkonto.

En utflytt av värdepapper från ett investeringssparkonto kan endast göras till ett annat investeringssparkonto och inte till en traditionellt beskattad depå eller VP-konto.

Interna flyttar mellan dina egna depåer är avgiftsfria.

Kan jag använda rösträtten för mitt aktieinnehav på årsstämma?

Ja, du kan rösta för dina aktier som du har på ett investeringssparkonto.

Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket du gör med en enkel inställning på din depå. Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman.

Rösträttsregistrera din depå:
1. Klicka på ”Mina sidor”
2. Klicka på ”Rösträttsregistering”
3. Välj depå
4. Kryssa i rutan ”Jag vill rösträttregistrera mina aktier på den här depån”
5. Klicka på Spara inställningar

Vid rösträttsregistrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du göra samma inställning på samtliga för att alla aktier ska registreras. Inställningen på depån behöver du enbart göra en gång.

Kan man vara flera ägare på ett investeringssparkonto?

Nej, ett investeringssparkonto kan tyvärr inte samägas.

Förbinder jag mig till att ha investeringssparkontot en viss tid?

Nej, du kan när som helst avsluta ditt investeringssparkonto.

Kan man ha förmånstagare på ett investeringssparkonto?

Det är inte möjligt att ha en förmånstagare på ett investeringssparkonto. Vid händelse av dödsfall tillfaller sparandet dödsboet. Vanliga arvsregler gäller.

Kan jag äga ett investeringssparkonto om jag är skriven utomlands?

Ja, men de skatteregler som normalt appliceras på ett investeringssparkonto tillämpas inte om du är skatteskriven i annat land än Sverige. Om du skatteskriver dig utanför Sverige kan du äga ett investeringssparkonto men rent skattemässigt tillämpas då traditionella skatteregler per automatik.

Dödsbo

Hur gör man för att avsluta en avliden anhörigs depå?

För att avsluta en avliden anhörigs depå behöver vi få in dokumentation från dödsbodelägarna. Ni hittar blanketter för avslut av dödsbo här. Välj blankett efter vilken depåtyp som ska avslutas, d.v.s. om dödsboets depå är en traditionell depå, ska blanketten för traditionell depå användas. Om dödsboets depå är en ISK, ska blanketten för ISK användas.

Vilken dokumentation krävs?

Utöver blanketten för avslut behöver vi också få in en kopia på fullständig bouppteckning och vidimerade ID-kopior på samtliga dödsbodelägare. Den vidimerade ID-kopian kan vara kopia på körkort eller pass som bevittnas av två utomstående personer. Vidimeringen ska innehålla namn, underskrift, personnummer samt telefonnummer. Ni kan även använda er utav vår blankett för vidimering som du finner här.

OBS: Vi behöver endast vidimerade ID-kopior vid flytt av tillgångar utanför Aktieinvest.

Vart kan jag föra över innehavet?

Om dödsboets depå är en ISK, kan en flytt av värdepapper till dödsbodelägare ske endast till dödsbodelägarens ISK hos Aktieinvest. Alla interna flyttar, d.v.s. flyttar mellan depåer hos Aktieinvest, är kostnadsfria. Om dödsboets depå är en traditionell depå, är flytt till andra institut möjlig (exklusive fonder). Observera då att flyttavgifter tillkommer enligt vår prislista för flyttuppdrag.

Hur öppnar jag en depå hos er?

Har dödsbodelägarna ingen depå hos oss idag, kan de enkelt öppna upp depåer här med BankID eller genom att skicka in avtalsblanketter som ni finner här.

Hur beställer jag ett värdeintyg till bouppteckningen?

I händelse av dödsfall får Aktieinvest automatiskt information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat. Vi skickar  ut ett värdeintyg per dödsdatumet till dödsboets adress.

Om du inte har fått ett värdeintyg kan du ringa in till kundservice på tel. 08-5065 1700. Vid en beställning behöver vi uppgifter på den avlidnes personnummer samt dödsdag för att kunna ge korrekta uppgifter.

Till vilken adress skickas dokumenten för avslut av dödsbo?

Alla dokument postas till Aktieinvest FK AB, Box 7785, 103 96 Stockholm.

Flytt av värdepapper

Kan jag flytta aktier till närståendes depå hos Aktieinvest?

Ja, det går bra. Skicka in ett underskrivet överföringsuppdrag per post så ordnar vi resten.

Hur flyttar jag aktier och fonder till Akteinvest som finns hos banken idag?

Enklast är att använda någon av våra färdiga flyttblanketter. Fyll i en sådan och skicka in den till oss med vanlig post. Du behöver inte göra mer än så. Vi kontaktar din bank och ser till att ditt innehav flyttas över till Aktieinvest, vilket tar ca två veckor. Blanketter för detta finns här.

Går det att flytta befintligt sparande från en IPS till ISK?

Att flytta, dvs. överföra innehavet, från ett individuellt pensionssparande till ett investeringssparkonto går inte. Däremot kan du givetvis avsluta ett månadssparande till IPS och ersätta det med ett likadant månadssparande på ett ISK.

Hur flyttar jag aktier och fonder till Aktieinvest som finns hos banken idag?

Du flyttar enklast värdepapper med någon av våra färdiga flyttblanketter. Fyll i en sådan och skicka in den till oss med vanlig post. Du behöver inte göra mer än så. Vi kontaktar din bank och ser till att ditt innehav flyttas över till Aktieinvest, vilket tar ca två veckor. Läs mer om flytt av värdepapper här.

Hur flyttar jag värdepapper mellan depåer?

För att flytta värdepapper mellan dina depåer behöver du ringa till vår kundservice.

Tänk på att flytt av värdepapper från en traditionell depå till ett investeringssparkonto (ISK) ses som en försäljning, vilket innebär skattemässiga konsekvenser.

Vid frågor kring detta, vänligen ring till vår kundservice på tel. 08-5065 1700.

Kan jag flytta aktier till en närståendes depå hos Aktieinvest?

Ja, det går bra. Skicka in ett gåvobrev per post så ordnar vi resten.

Företagshändelser & Emissioner

Vad händer med mina aktieutdelningar?

Som kund hos Aktieinvest kan du få dina aktieutdelningar återinvesterade courtagefritt i det utdelande bolaget, det går även bra att välja att få utdelningen i likvida medel eller, om du vill, per automatik skänka utdelningen till välgörenhet.

För att se eller ändra dina inställningar:

 1. Klicka på ”Mina sidor”
 2. Klicka på ”Inställningar för utdelningar”
 3. Välj depå

Här kan du nu registrera dina val. Genom att bocka i ”Välj alla” så ställer du in generella regler för depån, eller så kan du bocka ur denna och välja specifikt bolag för bolag hur utdelning ska hanteras.

För registrering per telefon vänligen ring vår kundservice på tel. 08-5065 1700.

Jag har fått en aktieutdelning, varför återinvesteras den inte?

Om du har valt att få dina utdelningar återinvesterade automatiskt men det inte har skett finns några vanliga förklaringar till vad det kan bero på:

 1. En förutsättning till återinvestering är att det utdelande bolaget återfinns i sortimentet för Andelsorder. Undantag kan finnas på listor som exempelvis First North, NGM och Spotlight.
 2. Utdelningen sker i form av en så kallad ”Inlösenaktie”, dvs. aktien splittrats upp från den ordinarie aktien och löses in av företaget automatiskt för ett fastställt belopp.
 3. Depån har på utdelningsdagen en negativ saldobalans. Utdelningar går i första hand mot det negativa saldot, eventuellt överskjutande belopp återinvesteras som vanligt.
Kan jag skänka utdelningen till välgörande ändamål?

Självklart! Cancerfonden, Amnesty International, Världsnaturfonden WWF och Läkare utan Gränser är några av de organisationer som du kan välja att skänka dina utdelningar till. För att registrera de organisationer som du önskar skänka utdelningen till, följ dessa steg:

Logga in på din internettjänst och klicka på ”Mina sidor” och välj därefter ”Inställningar för utdelningar”. Välj sedan vilken depå det gäller samt vilka utdelningar som ska skänkas. Klicka sedan på ”Spara”!

Vad händer när ett bolag blir uppköpt?

Generellt tar Aktieinvest ett beslut för samtliga våra kunders räkning vid ett uppköpsbud. Som kund behöver du alltså inte själv ta beslut i respektive uppköpsärende. I avtalsreglerna kan du läsa vilka kriterier Aktieinvests beslut baseras på.

På Aktieinvests hemsida presenteras information om uppköpserbjudanden. Där framgår om Aktieinvest har accepterat budet eller ej för sina kunders räkning. Om villkoren för budet skulle ändras kan Aktieinvest FK AB komma att revidera beslutet genom att återigen ta ställning till det nya erbjudandet.

Vid ett uppköp får du generellt dina aktier inlösta vid ett visst datum och får likvida medel i ersättning. Detta sker per automatik på din depå.

Aktieinvest har accepterat budet men jag vill inte låta bolag X köpa mina aktier. Vad kan jag göra?

Du kan välja att flytta dina aktier till ett annat institut om du vill agera annorlunda från Aktieinvests beslut.

Vid respektive uppköp presenterar vi information om uppköpet på vår hemsida. Det är viktigt att du omgående kontaktar oss om du önskar flytta aktieslaget som berörs av uppköpsbeslutet. Vid flytt utgår en flyttavgift enligt vår prislista.

Vad menas med rösträttsregistrering och hur gör jag?

Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket görs med en enkel inställning på din depå. Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman. Det är viktigt att du senast 5 bankdagar innan bolagsstämman rösträttsregistrerar dina aktier.

Så här gör du för att ägarregistrera på din depå:

 1. Klicka på ”Mina sidor”
 2. Klicka på ”Rösträttsregistering”
 3. Välj depå
 4. Kryssa i rutan ”Jag vill rösträttregistrera mina aktier på den här depån”
 5. Klicka på ”Spara inställningar”

Vid registrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du gör samma inställning på samtliga depåer för att alla aktier ska registreras. Inställningen på depån behöver enbart göras en gång.

Jag äger samma aktieslag fördelade på flera depåer. Hur ägarregistrerar jag samtliga?

Du behöver se över inställningarna på respektive depå för att samtliga aktier ska ägarregistreras i ditt namn.

Kan jag använda rösträtten för mitt aktieinnehav på årsstämman?

Ja, du kan använda rösträtten för ditt aktieinnehav på årsstämman. Kontrollera att du först rösträttsregistrerat ditt innehav.

Kan jag se antalet aktier som ägarregistreras i mitt namn?

Ja, på sidan där du gör inställningen för ägarregistrering kan du se antalet aktier som registrerats. Notera att antalet syns först något dygn efter registreringen. Antalet visas inte direkt efter inställningen har ändrats av tekniska skäl.

Kan jag gå på en stämma där aktieinnehavet står i annans namn?

Ja, du kan gå på en stämma i en annan ägares namn, med fullmakt från denne. Kom ihåg att ägarregistrera aktierna på hans/hennes depå.

Var hittar jag information om aktuella emissioner?

Om du är aktieägare i ett emitterande bolag och dessutom har anmält din e-postadress till Aktieinvest, kommer du inför emissioner få ett mejl från oss med uppgifter om emissionens datum och villkor.

Du hittar även emissionsinformation här.

Hur gör jag för att delta i en emission?

Sker det en emission i ett bolag som du äger behöver du ta ställning till erbjudandet via dina emissionsinställningar. Ett informationsmejl går ut till dig som kund om detta inträffar med villkor, instruktioner och viktiga datum.

 1. Klicka på ”Mina sidor”
 2. Klicka på ”Inställningar för emissioner”
 3. Välj depå
 4. Ange eventuell maximal teckningslikvid (frivilligt)

Här kan du nu registrera dina val. Genom att bocka i rutan för ”Alla emissioner” så deltar du i samtliga emissionshändelser på depån, under förutsättning att pengar finns för teckning. Saknas tillräcklig likvid för att delta fullt ut så tecknas det så långt pengarna räcker. Bockar du ur denna ruta så kan du välja specifika regler, bolag för bolag, kring om du vill delta eller inte.

I den högra kolumnen kan du bestämma vad som ska hända med pengar som erhålls om vi lyckas sälja de teckningsrätter som du inte har valt att utnyttja. Du kan välja om dessa ska återinvesteras i bolaget eller om du vill ha detta på saldot. Notera att emissionsinställningarna gäller tills vidare.

Hur sätter jag in pengar vid en emission?

Se ”Insättning och Uttag” för information om hur du enklast gör en insättning till din depå.

Jag vill teckna i en nyemission och få de nyemitterade aktierna levererade till mitt investeringssparkonto (ISK), hur gör jag?

Om du vill teckna i en nyemission utan företräde (dvs. utan teckningsrätter) och ombeds av emitterande bolag att du ska vända dig med teckningssedel till en viss emittent/bank, ber vi dig istället skicka anmälningssedeln direkt till oss per post, fax eller mejl.

Vi kommer därefter kontakta emittenten/banken som administrerar emissionen för att teckna åt dig och se till att du får aktierna på ditt investeringssparkonto (ISK).

Notera att anmälan behöver finnas oss tillhanda dagen innan sista teckningsdag. Dessutom måste du ha täckning för emissionen, dvs. likvida medel tillgängliga på depån, även det en bankdag innan sista teckningsdag (exakt datum framgår i prospektet).

Vid frågor ring kundservice på tel. 08-5065 1700.

Information om investeringar med koppling till Ryssland

Varför är det inte längre möjligt att handla med Rysslandsfonder?

Osäkerheten på marknaden är stor och det finns en risk för ytterligare sanktioner riktade mot Ryssland som kan påverka Rysslandsfonder. Vi väljer därför att stänga möjligheten för handel i dessa fonder.

Stänger ni av alla fonder med Rysslandsexponering?

I dagsläget gäller det endast rena Rysslandsfonder. Vi följer utvecklingen noga. Fler fonder kan påverkas, fondbolagen kan exempelvis själva välja att stänga ner in- och utflöden.

Kan stoppet komma att påverka fler fonder?

Det kan det göra och det kan gå snabbt. Just nu är läget väldigt osäkert. Det går inte att säga exakt vilka fonder som kan komma att stoppas och hur ytterligare sanktioner kan komma att påverka. Fondbolagen själva kan exempelvis välja att stänga ner in- och utflöden.

Kan jag sälja mina Rysslandsfonder?

Nej, Rysslandsfonder är helt stoppade för handel just nu.

När kan man köpa Rysslandsfonder igen?

Vi vill mana till stor försiktighet med alla typer av investeringar mot Ryssland. Osäkerheten är väldigt stor just nu och det är svårt att veta när läget kommer att stabiliseras igen.

Kundkännedom

Vad är FATCA?

The Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, är ett avtal mellan skattemyndigheterna i Sverige och USA. Det går ut på att Skatteverket och den amerikanska federala skattemyndigheten IRS delar uppgifter om kapitalinkomster och kapitaltillgångar med varandra. Den svenska myndigheten lämnar uppgifter om amerikanska personer och den amerikanska myndigheten lämnar uppgifter om svenska personer. 

Avtalet bygger på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Det är en lag som ska förhindra skatteflykt. FATCA-avtalet har även införts i svensk lagstiftning och gäller från och med 2015-04-01. 

Mer information om FATCA finns på Skatteverkets hemsida. 

Vad innebär FATCA?

Vi måste ta reda på vilka av våra kunder som är skatteskyldiga i USA och lämnar ut uppgifter om kontosaldon en gång per år till Skatteverket, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Aktieinvest måste även i vissa fall dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.

Vilka kunder påverkas av FATCA?

Vi genomför regelbundet sökningar i våra system efter kunder som påverkas av FATCA. Kunder som uppfyller någon av nedanstående punkter kan komma att kontaktas för mer information.  

 • Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA 
 • Född i USA 
 • Amerikansk adress i vårt kundregister 
 • Återkommande betalningar till amerikanska konton 
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med en amerikansk adress 
 • Kunder som endast uppgivit en c/o eller Poste Restante adress 

Därmed kan det hända att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skatteskyldiga i USA.

Jag är skatteskyldig i USA. Behöver jag göra något?

Om vi har indikationer som tyder på att man skulle kunna vara skatteskyldig i USA så kommer vi att kontakta den berörda kunden för mer information. Antingen för att få in det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) eller för att få intyg som bekräftar att man inte är skatteskyldig i USA.

Vad är skatterättslig hemvist?

De allra flera har sin skattehemvist i det land där de bor. Särskilda omständigheter såsom utlandsstudier, utlandsjobb eller resor som sträcker sig över en längre tid kan dock innebära att du betraktas som skatterättsligt bosatt i ett annat land, eller i fler än ett land samtidigt. 

Vad händer om jag inte svarar på frågorna om kundkännedom?

Först när du har svarat på frågorna kan du fortsätta att använda våra tjänster som vanligt.  Vi skickar ut en påminnelse om att svara om frågorna inte är besvarade. Om du väljer att inte svara kan vi tyvärr inte erbjuda våra tjänster eller ge stöd i det som önskar från dig som kund.  Mer information om varför Aktieinvest och andra banker ställer frågor hittar du på Bankföreningens hemsida.

Vem kan se mina svar på frågorna om kundkännedom?

Alla uppgifter som lämnas är konfidentiella, i enlighet med reglerna för banksekretess. Vi hanterar personuppgifter inom ramen för GDPR. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy. 

Jag har fått ett mejl från Aktieinvest om att svara på frågor om kundkännedom, kom det från er?

Vi skickar vid behov ut mejl om att du behöver svara på frågor om kundkännedom. Dessa mejl skickas ut via en extern samarbetspartner. Du behöver besvara dessa frågor för att kunna använda våra tjänster. 

Om du är osäker på om ett mejl kom från oss, tveka inte att kontakta vår kundservice.

Varför behöver jag besvara frågor om PEP?

Från och med den 1 augusti 2017 gäller nya regler enligt penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, närstående eller är nära medarbetare till PEP. Begreppet omfattar kunder som är bosatta i Sverige såväl som utomlands. Därför ställer vi frågor kring PEP till våra befintliga och nya kunder. 

Vad är en PEP?

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning, dvs. en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. 

En PEP är en person som har eller de senaste 18 månaderna har haft någon av följande befattningar: 

 • Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister 
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier 
 • Parlamentsledamot 
 • Domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas 
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank 
 • Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i Försvarsmakten 
 • Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 
 • Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå 
 • Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) 

Som PEP betraktas även en person som är nära familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. I det hänseendet betyder nära familjemedlem: 

 • Make/maka 
 • Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka 
 • Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376) 
 • Barn eller barns make/partner 
 • Förälder

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för exempelvis mutbrott.

Jag är osäker på om jag är en nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Vad innebär det att vara en nära medarbetare?

Med nära medarbetare menas du som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning.

Hur vet jag min skattehemvist?

Det vanligaste är att skattehemvisten är samma land som där man har sin permanenta bostad.

Tänk på att varje land har olika regler för skattehemvist. Mer information om vilka regler som gäller för skattehemvist i ett visst land finns på OECD:s hemsida. 

Vid osäkerhet kring din skatterättsliga hemvist, vänligen kontakta en skatterådgivare eller skattemyndigheten.

Hållbarhet

Hur hittar jag hållbara fonder?

Du kan enkelt hitta fonder att investera i utifrån olika kriterier med hjälp av vår fondfiltrering.

För att filtrera bland fonder:

 1. Klicka på ”Aktier & Fonder” i menyn
 2. Klicka på ”Sök och filtrera” under ”Verktyg”
 3. Klicka på ”Fonder”
 4. Välj de kriterier som du önskar filtrera på

Läs mer om hur du hittar hållbara fonder.

Hur väljs innehaven till Hållbarhetsboxen ut?

Hållbarhetsboxen innehåller bolagen som bäst efterföljer kriterier kring miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och FN:s internationella principer Global Compact kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessutom får respektive bolag maximalt bidra till en global uppvärmning på 1,5 °C. Bolag som är verksamma inom kontroversiella områden, såsom fossila bränslen, vapen och tobak, har valts bort.

Informationen som används som underlag för urvalet tas fram med hjälp av big data och artificiell intelligens (AI) från Arabesque.

Insättning & Uttag

Hur gör jag en insättning till min depå?

Insättning via Swish

För att sätta in pengar med hjälp av Swish så loggar du in på din depå och klickar på ”Mina sidor” och ”Gör en insättning”. Pengarna ska finnas på depån omedelbart efter du har följt stegen.

Direktinbetalning via din internetbank

Du loggar in på din depå och slussas vidare till din internetbank för att göra överföringen. Anslutna banker är Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. Pengarna kommer finnas tillgängliga på depån inom några minuter. Direktinbetalningsfunktionen finns än så länge bara i vår gamla inloggningstjänst. Avgiften är 10 kr per insättning.

Insättning på vårt plusgiro med ditt OCR-nummer som referens

Varje depå har ett unikt OCR-nummer som du måste ange vid inbetalningen för att pengarna ska hamna på din depå. Du gör inbetalningen till Plusgiro 480 62 04-6 och anger OCR-numret för depån. Pengarna finns tillgängliga för köp efter 2-3 bankdagar.

Allt som gäller inbetalningar, t.ex. det OCR-nummer som gäller för just din depå, hittar du via inloggningen under “Mina sidor” i menyn och sedan “Gör en insättning”.

Insättning på vårt plusgiro utan OCR-nummer

Om du gör en insättning till våra plus- och bankgiron nedan behöver du ange mottagarens depånummer som referens. Får vi ingen sådan referens vet vi inte på till vilken depå pengarna ska sättas in.

Aktieinvest depåer

 • Plusgiro: 40 01 70-7
 • Bankgiro: 562-2899

IPS-depå (Individuellt pensionssparande)

 • Plusgiro: 50 59 50-6
 • Bankgiro: 5150-0908

Ett bra alternativ till manuella insättningar – automatiskt månadssparande

Med ett automatiskt månadssparande från ditt bankkonto får du ett sparande där köpen sker helt automatiskt 12 gånger om året. Du kan enkelt starta ett månadssparande i vår internettjänst.

Instruktionsfilm om hur du sätter in pengar hos oss >>

Hur anmäler jag mitt bankkonto?

För att anmäla ditt bankkonto loggar du in på din depå och klickar på ”Mina sidor” i menyn och väljer därefter ”Mina bankkonton”. Notera att bankkontot som du registrerar ska vara ett bankkonto som går att koppla ett autogiro på samt att du står som ensam ägare till bankkontot.

Du kan även anmäla ditt bankkonto skriftligen via blankett tillsammans med en vidimerad ID-kopia.

Hur flyttar jag pengar mellan depåer?

Flytta pengar mellan depåer gör du via inloggat läge. Klicka på ”Mina sidor” i menyn och välj därefter ”Överföringar mellan depåer”.

Du har även möjlighet att ringa in till kundservice på tel. 08-5065 1700 så hjälper vi dig att flytta pengarna.

Hur gör jag ett uttag från min depå?

För att genomföra ett uttag från depån krävs det att du först har anmält ditt bankkonto. Bankkontot kan du själv registrera genom att logga in och klicka på ”Mina bankkonton”.

Utbetalningen genomför du genom att klicka på ”Mina sidor” och sedan ”Gör ett uttag”. Väl där väljer du från vilken depå du vill göra uttaget ifrån samt vilken summa som ska utbetalas.

Du kan även anmäla bankkontot och begära uttag genom att skicka en blankett till oss per post.

Tänk på att utbetalningar som görs före kl. 11.00 bokas in på bankkontot samma bankdag före kl. 17.30. Genomför du utbetalningen efter kl. 11.00 bokas pengarna in senast kl. 17.30 nästkommande bankdag.

Utbetalning kan även göras genom att du ringer in till vår kundservice, under förutsättning att ditt bankkonto finns registrerat.

Hur många dagar tar det innan jag har min utbetalning på mitt bankkonto?

Utbetalningar som görs före kl. 11.00 under en bankdag syns på bankkontot samma dag före kl. 17.30. Utbetalningar som görs efter kl. 11.00 syns på bankkontot nästkommande bankdag före kl. 17.30.

Kostar det att göra ett uttag?

Att själv göra ett uttag från hemsidan är kostnadsfritt. Om du däremot ringer eller postar in din begäran om utbetalning tas en avgift ut per uttag enligt gällande prislista.

Varför kan jag inte utbetala från mitt saldo?

Har du nyligen gjort en försäljning på depån? Vid aktieförsäljning så tillämpas alltid 2 likviddagar innan en utbetalning från depån kan göras. Innan dess är saldot enbart tillgängligt för köp på samma depå. Vid försäljning av fonder kan antalet likviddagar variera mellan 3-10 dagar beroende på fond. För mer exakt information gällande detta så kontaktar du enklast vår kundservice.

En annan orsak kan vara att saldot är reserverat för en köporder, det kan dels vara en egen order alternativt att det pågår en återinvestering av utdelning eller autogiroköp. Om så är fallet kan du se detta genom att klicka på ”Handla” i menyn och därefter på ”Mina order och avslut”.

Kan jag sätta in pengar till en annan persons depå?

Ja, du kan sätta in pengar till en annan persons depå. Har du en fullmakt för depån kan du logga in och genomföra en insättning via Swish.

Har du ingen fullmakt kan du genomföra en Plusgiro-insättning. Titta på avsnitten ”Hur gör jag en insättning” för vidare information.

Kostar Swish något?

Nej, det kostar inget.

Varför ska jag använda Swish?

Tjänsten är kostnadsfri för dig som kund och insatt belopp syns omedelbart på din depå, vilket gör det till det enklaste och snabbaste insättningsalternativet.

Kan jag Swisha från utlandet?

Ja, det går bra. Tänk bara på att viss kostnad för datatrafik kan tillkomma om du inte är i Sverige.

Jag har ett utländskt mobilnummer, kan jag använda Swish?

Ja, men du måsta ha ett konto i någon av de banker som erbjuder tjänsten.

Jag vill veta mer om Swish, var kan jag få den informationen?

Läs mer på din banks hemsida, eller på Swish egna hemsida: https://www.swish.nu/

Hur gör jag en direktinbetalning?

Du loggar in på din depå och klickar på Mina sidor à Gör en insättning. Därefter väljer du Direktinsättning som betalningsmetod och anger vilken depå pengarna ska landa på, samt beloppet du vill sätta in. Du kommer då bli slussad vidare till din bank där du får signera transaktionen med BankID. Pengarna finns sedan tillgängliga på din depå inom ett par minuter.

Vilka banker är anslutna för direktinbetalning?

För tillfället är följande banker anslutna för direktinbetalning:

 • Handelsbanken
 • Länsforsäkringar
 • SEB
 • Nordea
 • Skandiabanken
 • Sparbanken Syd
 • Swedbank
Kostar det något att göra en direktinbetalning?

Avgiften för en direktinbetalning är 10kr.

Kan jag göra uttag via Trustly?

Aktieinvest använder endast Trustly för inbetalningar.

Finns det något lägsta/högsta belopp jag kan sätta in via Trustlys direktinbetalning?

Ja, minsta belopp är 10 kronor och högsta är 10.000.000 kronor.

Internettjänsten

Vart kommer pengarna efter att jag har sålt värdepapper?

Vid försäljning av värdepapper kommer pengarna att komma in på din depå som likvida medel. För mer information kontakta kundtjänst på telefon: 08-506 517 00.

Inloggning

Jag lyckas inte logga in, vad är fel?
 • Kontrollera att hemsidans adress är korrekt; www.aktieinvest.se. Klicka på Logga in i högra hörnet.
 • Notera att personnumret skrivs i form av 12 siffror i en följd, ååååmmddxxxx, när du loggar in med BankID.
Vilken webbläsare bör jag använda?

Systemet är anpassat för de flesta versioner av Internet Explorer, Google Chrome, Safari och Mozilla Firefox.

Investeringssparkonto (ISK)

Kan jag ha både ett investeringssparkonto och en vanlig aktiedepå?

Ja, du kan äga både investeringssparkonton och traditionella aktie- och fonddepåer.

Vad kostar det att handla på ett investeringssparkonto?

Aktieinvest kan erbjuda ett stort sortiment till konkurrenskraftigt courtage. Du väljer mellan två olika prisplaner:

 • Stor
 • Liten

Se aktuell prislista här!

Tar Aktieinvest ut depåavgifter?
 • Barn under 18 år – 0kr
 • IPS-depåer – 0kr
 • Investeringssparkonto (ISK) – 0 kr
 • Traditionell aktie- och fonddepå – 0 kr*

* vid färre än 3 affärer/kalenderkvartal eller utan månadssparande är avgiften 100kr/kvartal.

Dvs. för traditionell aktie- och fonddepå utgår en depåavgift om du gör färre än tre affärer per kalenderkvartal eller saknar månadssparande med autogiro. Är du medlem hos Aktiespararna/Unga Aktiesparare så tillkommer det ingen depåavgift oavsett hur många affärer du gör per kvartal.

Beskattas utdelningar på ett investeringssparkonto?

Det dras ingen skatt på utdelningar på svenska aktier. De utdelningar du erhåller ingår dock i det kapitalunderlag som rapporteras till Skatteverket. Däremot så dras utländsk kupongskatt vid utländska aktieslag. Denna skatt kan du dock få avräkning på, vilket du själv tar upp i din deklaration. Kontakta Skatteverket för mer information.

Kan jag flytta in aktier till ett investeringssparkonto?

Ja, det går att flytta in värdepapper till ett investeringssparkonto. Kontakta kundservice för få hjälp med en flytt, 08-5065 1700, eller klicka här för att skriva ut en flyttblankett.

En inflytt från en traditionellt beskattad depå till ett investeringssparkonto betraktas som en försäljning av värdepapper och rapporteras till Skatteverket. Du ska därför fylla i en K4-blankett där du redovisar de aktier du flyttat in till ett investeringssparkonto.

En utflytt av värdepapper från ett investeringssparkonto kan endast göras till ett annat investeringssparkonto och inte till en traditionellt beskattad depå eller VP-konto.

Interna flyttar mellan dina egna depåer är avgiftsfria.

Kan jag använda rösträtten för mitt aktieinnehav på årsstämma?

Ja, du kan rösta för dina aktier som du har på ett investeringssparkonto.

Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket du gör med en enkel inställning på din depå. Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman.

Rösträttsregistrera din depå:
1. Klicka på ”Mina sidor”
2. Klicka på ”Rösträttsregistering”
3. Välj depå
4. Kryssa i rutan ”Jag vill rösträttregistrera mina aktier på den här depån”
5. Klicka på Spara inställningar

Vid rösträttsregistrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du göra samma inställning på samtliga för att alla aktier ska registreras. Inställningen på depån behöver du enbart göra en gång.

Kan man vara flera ägare på ett investeringssparkonto?

Nej, ett investeringssparkonto kan tyvärr inte samägas.

Förbinder jag mig till att ha investeringssparkontot en viss tid?

Nej, du kan när som helst avsluta ditt investeringssparkonto.

Kan man ha förmånstagare på ett investeringssparkonto?

Det är inte möjligt att ha en förmånstagare på ett investeringssparkonto. Vid händelse av dödsfall tillfaller sparandet dödsboet. Vanliga arvsregler gäller.

Kan jag äga ett investeringssparkonto om jag är skriven utomlands?

Ja, men de skatteregler som normalt appliceras på ett investeringssparkonto tillämpas inte om du är skatteskriven i annat land än Sverige. Om du skatteskriver dig utanför Sverige kan du äga ett investeringssparkonto men rent skattemässigt tillämpas då traditionella skatteregler per automatik.

Månadssparande

Hur startar jag ett månadssparande?

Du startar enkelt ett månadssparande på internettjänsten.

Egenvalda värdepapper

Börja med att söka på det värdepapper du önskar ha i ditt månadssparande i sökrutan längst upp på höger sida. Klicka sedan på ”Köp/sälj” knappen och välj ”Lägg i Månadsspara”. Efter att du har valt alla värdepapper du vill spara i klickar du på ”Köpkorgen” och väljer ”starta månadssparande”. Skriv in det totala beloppet samt fördelningen. Därefter väljer du vilken depå som du vill spara på.
Välj därefter bankkonto och dragningsdatum samt bocka i att du godkänt och tagit del av medgivandet för Autogiro. Klicka sedan på ”Börja månadsspara” och slutför genom att klicka på ”Godkänn månadssparandet”.

Finns inget bankkonto inlagt på din depå behöver du först registrera ett nytt bankkonto innan du kan lägga upp ditt nya månadssparande. Du klickar på ”Mina sidor” och ”Mina bankkonton”. Där kan du registrera ditt bankkonto.

Du kan också fylla i en blankett för att starta ett månadssparande. Blanketten hittar du här!.

Instruktionsfilm för hur du sätter upp ett månadssparande i aktier och fonder >>

Sparbox

För att lägga upp ett månadssparande i någon av våra sparboxar klickar du på ”Handla” och väljer därefter ” Månadsspara i en sparbox”. Välj först vilken box du vill månadsspara i samt hur mycket du vill månadsspara varje månad. Välj sedan vilken depå du vill spara på och klicka på det bankkonto som pengarna ska dras ifrån samt vilket datum dragningen ska ske. Slutligen bockar du i att du godkänner medgivandet för Autogiro sam klickar på ”Börja månadsspara”.

Du kan även ringa in till kundservice för att få hjälp med att lägga upp ett månadssparande i en sparbox.

Instruktionsfilm om hur du sätter upp ett månadssparande i en sparbox >>

Hur ändrar jag min sparplan?

För att justera vilka värdepapper (aktier/fonder) som du ska månadsspara i klickar du på ”Mina sidor” och därefter ”Mina månadsspar”. Klicka sedan på ”Ändra” för den dragning som du vill ändra.

Börja med att ta bort de värdepapper som du inte längre önskar månadsspara i genom att klicka på det röda krysset bredvid de berörda bolagen. För att lägga till nya värdepapper, använd sökfunktionen och klicka sedan på ”Lägg till”.

Du kan själv ändra fördelningen mellan dina värdepapper eller klicka på ”Fördela jämnt” för att få en jämn fördelning.

När du har valt värdepapper samt fördelning mellan värdepapperna klickar du på ”Granska ändring” och sedan ”Bekräfta ändring”.

Vad kostar det att månadsspara och vad kan jag spara i?

Vid månadssparande med autogiro ges möjligheten att handla aktier, fonder och färdiga portföljer till ett förmånligt och fast courtage, oavsett sparbelopp. Prislistor hittar du här!

Varför månadsspara med autogiro?

Aktieinvest erbjuder månadssparande med autogiro i ett stort utbud av aktier och fonder samt färdiga sparboxar, från 100 kr/dragning.

Genom ett månadssparande görs regelbundna köp, vilket sprider kursrisken på dina köp i värdepapper. Dessutom är månadssparande ett smidigt, enkelt och billigt sätt att investera i värdepapper med minsta möjliga ansträngning.

Kan jag månadsspara till en annan person?

Ja, du kan månadsspara till en annan person. Blankett för anmälan av månadssparande hittar du här!

Jag har bytt bank. Hur anmäler jag detta till er?

Om du vill anmäla ett nytt bankkonto loggar du in och registrerar ditt nya bankkonto under ”Mina bankkonton”. Notera att bankkontot behöver vara ett så kallat transaktionskonto som det kan kopplas ett autogiro till. Du behöver även vara ensam ägare till bankkontot för att kunna registrera det via hemsidan. Nästa steg är att ta bort det befintliga månadssparandet med det gamla bankkontot och lägga upp ett sparande med det nya bankkontot.

Vad kostar det att spara i en sparbox?

Du betalar 20 kr i fast köpavgift vid månadssparande i en sparbox, oavsett sparbelopp. Om du är medlem i Aktiespararna kostar det 10 kr. Du kan även göra engångsköp i en sparbox. Då gör du det enligt vår prislista för spartjänsten Andelsorder. Det gäller även om du vill sälja en eller flera aktier i en sparboxen.

Minsta sparbelopp är 500 kr.

Du hittar mer information om våra priser här >

Vad är fördelarna med att månadsspara i en sparbox?

När du månadssparar i aktier, fraktioner eller fonder hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på sparandet och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Läs mer om månadssparande >

Vad händer med mitt månadssparande om en aktie byts ut i sparboxen?

Du kommer då behöva göra ett aktivt val för att ta del av de uppdaterade innehaven i din sparbox. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.

Läs mer om hur våra sparboxar funkar >

Hur väljs innehaven till Hållbarhetsboxen ut?

Hållbarhetsboxen innehåller bolagen som bäst efterföljer kriterier kring miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och FN:s internationella principer Global Compact kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessutom får respektive bolag maximalt bidra till en global uppvärmning på 1,5 °C. Bolag som är verksamma inom kontroversiella områden, såsom fossila bränslen, vapen och tobak, har valts bort.

Informationen som används som underlag för urvalet tas fram med hjälp av big data och artificiell intelligens (AI) från Arabesque.

Orderläggning

Vad är Andelsorder?

Vår tjänst Andelsorder gör det enkelt att handla på börsen – oavsett storlek på plånboken. När du använder tjänsten Andelsorder handlar du med både aktier och fraktioner – ett finansiellt instrument som gör det möjligt för sparare att investera i bolag på belopp. Detta gör det enkelt att handla i många olika bolag, oavsett aktiekurs.

Minsta belopp att köpa aktier och fraktioner för med Andelsorder är 100 kr per bolag. Om aktien exempelvis står i 400 kr kommer din investering på 100 kr ge dig en fraktion på 0,25. Om du väljer att månadsspara i bolaget får du nästa månad fler fraktioner. Detta gör att du för mindre belopp kan sprida dina risker och öka ditt innehav varje månad. Du kan blanda svenska och utländska bolag i din köpkorg och månadsspara i upp till 1000 olika värdepapper.

Du behöver inte bevaka att köpet går igenom. Är börsen öppen, aktien inte är stoppad för handel och du har pengar tillgängligt för köp så kommer din köporder att gå igenom. Order som du lägger före klockan 14.00 genomförs samma dag och syns på depån dagen efter. Och lägger du den efter klockan 14.00, kanske så sent som klockan 20.00, genomförs den nästkommande börsdag. Andelsordertjänsten gör också att du kan få alla eller vissa aktieutdelningar återinvesterade utan kostnad i den utdelande aktien. Vi kallar det en ränta-på-ränta effekt på ditt långsiktiga sparande. Läs mer om Andelsorder här!

Vad är kurssättningen för en andelsorder?

Den aktiekurs du köper och säljer för bestäms av aktiens lägsta och högsta kurs under dagen. Om aktien enbart har handlats till en enda kurs under dagen är det ingen skillnad mellan högsta och lägsta betalt. Du får då denna kurs för både köp- och säljorder. Om aktien inte har handlats alls under dagen får du den senast fastställda köp- respektive säljkursen för andelsorder.

Aktiens köpkurs

Köpkursen blir dagens högsta kurs minus 5 % av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för den specifika aktien.

Aktiens säljkurs

Säljkursen blir dagens lägsta kurs plus 5 % av skillnaden mellan dagens högsta och lägsta kurs för aktien.

Läs mer om kurssättningen och hur en andelsorder hanteras här>.

Vad kostar avslutsgarantin i andelsorder?

Avvikelsen mellan köpkurs i andelsorder och genomsnittskursen är under normala marknadsförhållanden*, för en välomsatt aktie på Stockholmsbörsen, på mellan 0,6-0,9 procent. Det motsvarar en kostnad om 6-9 kronor per investerade 1000 kronor, jämfört med genomsnittskursen.

*Mätperiod – Januari-september. 2013.

Läs mer om hur vi hanterar din andelsorder här >.

Börs- och andelsorder, när ska jag använda vilken ordertyp?

Du kan köpa/sälja aktier på två olika sätt, antingen via Andelsorder eller Börsorder.

Andelsorder lämpar sig för dig som vill handla i flera bolag, men för mindre summor (minst 100:-/per aktie). I andelsorder kan du nämligen handla med decimaler, dvs. småposter, i aktier. Lägger du en order innan kl 14.00 genomförs ordern samma handelsdag. Lägger du en order efter kl 14.00 genomförs ordern nästkommande handelsdag. Läs mer om andelsorder här >.

Börsorder är vanlig aktiehandel som lämpar sig bäst för dig som vill köpa/sälja hela antal av aktier och för lite större orderbelopp. Där säljer du direkt mot aktuell marknadsplats och limiterar din order. Genom Börsorder ser du börskurser i realtid under börsens ordinarie öppettider 09.00-17.30. De aktier som inte ingår i sortimentet för andelsorder kan du endast handla med börsorder.

Du kan antingen köpa/sälja aktier via vår internettjänst eller så kan du ringa in din order till vårt mäklarbord mellan 08.45-17.30 på telefonnummer 08-5065 1711.

Order per post skickas till adress Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 Stockholm. Ange ditt depå- och personnummer samt kontaktuppgifter för eventuell uppföljning av order.

Läs mer om att välja ordertyp här >

Hur lägger jag en order?

Börsorder

För att lägga en order söker du enklast på aktiens namn i sökfältet och klickar sedan på den blåa ”Köp/Sälj”-knappen. Vill du handla direkt på börsen väljer du ”Köp” eller ”Sälj” beroende på ordertyp. Efter det hamnar du i orderläggningen där du bestämmer hur många aktier du önskar köpa/sälja, till vilken kurs per aktie samt hur länge ordern ska vara giltig. Du kan även se det preliminära courtaget för ordern samt den preliminära summan. Innan slutförandet av ordern klickar du på ”Granska köp-/säljorder”. Därefter bekräftar du ordern. ”Köp/Sälj”-knappen hittar du också bredvid aktienamnet på din depå om du äger aktien sedan tidigare.

Se instruktionsfilm om hur du köper aktier via börsorder >>

Andelsorder

Vill du köpa/sälja delar av en aktie så söker du på aktiens namn i sökfältet och klickar på ”Lägg i köp” eller ”Gå till sälj”. Väljer du det första alternativet så hamnar aktien i det vi kallar köpkorgen högst upp på sidan, med en kundvagn som ikon. Önskar du lägga en köporder i flera olika aktier så söker du fram dessa en och en. När du är färdig så klickar du på kundvagnen högst upp för att fördela ditt köpbelopp. Vill du sälja delar av en aktie kan du söka fram den aktie som du vill sälja och klicka på ”Gå till Sälj”. Du kan också välja den berörda depån. Då kommer det fram en lista med alla dina aktier som går att sälja via andelsorder. När du valt aktieantalet på de aktier som du vill sälja klickar du på ”Granska säljorder” och följer stegen. När du är inne på ditt innehav på respektive depå så har du också en direktknapp till försäljning via andelsorder. Den hittar du högst upp ovanför listan på dina innehav och under grafen som visar depåns utveckling.

Se instruktionsfilm om hur du köper aktier via andelsorder >>

Hur köper jag utländska aktier?

Handel i utländska värdepapper sker via andelsorder. För orderinstruktioner läs under ”Hur lägger jag en order?”.

Hur tar jag bort en order?

Du kan ta bort en andelsorder fram till kl 14:00. Ordern tar du bort genom att gå in på ”Mina sidor” och klickar på ”Mina order och avslut”. För att ta bort den aktuella andelsordern klickar du på det röda krysset på höger sida.

En börsorder kan endast tas bort om den inte har gått till avslut. För att se dina börsavslut eller för att kunna ta bort en börsorder, som ännu inte gått till avslut, går du in på ”Mina sidor” och sedan klickar på ”Mina order och avslut”. För att ta bort din order klicka på det röda krysset, på höger sida, vid den specifika aktien.

Hur ändrar jag en order?

Vill du ändra en andelsorder så behöver du ta bort den befintliga ordern innan stopptiden kl 14.00. Detta gör du under rubriken ”Handla” och sedan ”Mina order” under rubriken ”Andelsorder”. Därefter så lägger du en helt ny andelsorder.

Vill du ändra en börsorder så klickar du på ”Handla” och sedan ”Mina börsorder och avslut”. Under Mina börsorder så klickar du därefter på den blåa ändra-knappen och kommer då vidare till ordersidan där du genomför de ändringar i kurs eller antal som du önskar. Observera att börsorder lagda på Spotlight och NGM behöver makuleras genom att klicka på det röda krysset. Därefter så lägger du en helt ny börsorder.

Jag nås av felmeddelande vid orderläggning, varför?

Om du nås av felmeddelandet ber vi dig kontakta vår kundservice på 08-5065 1700.

Vad erbjuder Aktieinvest handel i?

Aktieinvest erbjuder sina kunder ett mycket brett sortiment av såväl svenska som utländska aktier samt fonder, certifikat, sparboxar och färdiga aktie- och fondportföljer. Till sortimentet!

Hos oss kan du även månadsspara i fonder och aktier, till ett lågt fast courtage. Läs gärna mer om månadssparande här >.

Vad är likviddagar och hur lång tid tar det innan jag har pengarna på mitt bankkonto?

Med likviddagar menas antal dagar från affärsdag, vid t.ex. en försäljning, till den dag då pengarna finns tillgängliga på din depå för exempelvis uttag till ditt bankkonto. Likviddagen är alltså den dagen då affären i praktiken går igenom.

Vid handel med aktier och certifikat tillämpas två likviddagar, enligt Stockholmsbörsens bestämmelser (gäller fr.o.m. 2014-10-06). Två likviddagar gäller även vid köp och försäljning av utländska aktier.

Vid handel med fonder skiljer sig likviddagarna beroende på fond och fondbolag. Likviddagen kan ibland också komma att påverkas av respektive fonds handelsdagar. Vid fondförsäljning, med begärd utbetalning, kan det således variera mellan ca 5-14 bankdagar innan du kan beräkna att ha pengarna på ditt bankkonto.

Varför är handel öppen endast delar av dagen i vissa aktieslag?

Sedan januari 2018 handlas ett fåtal så kallade illikvida aktier på Nasdaq Stockholm endast tre gånger per dag, genom auktioner. De tre auktionerna hålls vid börsens öppning, en kl 13.35 samt en vid börsens stängning.

Anledningen till auktionerna är att förhindra otillbörlig marknadspåverkan i ett urval aktier som kännetecknas av mycket låg omsättning. Med auktionerna hoppas Nasdaq att man ska kunna stoppa märkliga kursrusningar, vilket bland annat hände Hufvudstadens C-aktie hösten 2017. Den avnoterades sedan i januari 2020. Varje kvartal kommer Nasdaq se över vilka aktier som ingår i auktionsförförandet.

Om jag inte kan handla på en dator, hur gör jag då?

För orderläggning kan du ringa vårt mäklarbord mellan 08.45-17.30, på telefonnummer 08-5065 1700 och knappval 2.

På samma telefonnummer når du även kundservice, mellan 09:00 – 17:00, som kan hjälpa dig med övriga frågor.

Vad är en call?

En call kan beskrivas som en angiven tid, utan handel, då köpare och säljare av aktier möts och visar varandra vad denne är vilig att köpa respektive sälja för, ett så kallat orderdjup. Handelsplatsen räknar ut ett jämviktspris, alltså en kurs där flest köpare och säljare möts, och till denna kurs genomförs en eller flera affärer under de sista sekunderarna av callen.

Det finns en öppningscall och en stängningscall på Stockholmsbörsen. Syftet med en call är att minska kurspåverkan från enskilda aktörer. Detta åstadkoms genom att handelsplatsen sammanställer en tydlig bild över till vilket pris samt volym köpare och säljare finns. Denna transparens och öppenhet försvårar otillbörlig påverkan på kursen i ett aktieslag.

Öppningscallen

Öppningscallen pågår i femton minuter mellan 08.45 och 09.00 på Stockholmsbörsen. Man kan alltså se det aktuella jämviktspriset under denna period och lägga in en order. Själva öppningen av börsen sker vid 09.00. Det är först när börsen öppnats som man kan se med bestämdhet till vilken jämviktskurs aktieslaget öppnade på, dvs. den så kallade officiella öppningskursen.

Stängningscallen

Stängningscallen pågår i fem minuter mellan 17.25 och 17.30 på Stockholmsbörsen. Precis som i öppningscallen kan du lägga in en order i callen. Det är först när börsen stängt som du kan se till vilken kurs aktieslaget stängde på, dvs. den så kallade stängningskursen.

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Pensionsspara

Vad är ett individuellt pensionssparande (IPS)?

Ett individuellt pensionssparande (IPS) är ett konto där ditt sparande är bundet till din pension med särskilda utbetalningsregler. Sparandet kan placeras både i aktier och fonder. Man omplacerar utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar man en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan. Utbetalningar från depån beskattas med 30 % inkomstkatt.

Observera att avdragsrätten för IPS-sparande togs bort 1 januari 2016 och finns nu endast kvar för de som helt saknar tjänstepension eller som har inkomst från näringsverksamhet. För övriga är det inte längre förmånligt att sätta in pengar på den här typen av konto.

Alternativ till ett sparande på en IPS kan du läsa mer om här: Läs mer om eget pensionssparande >.

När kan jag påbörja utbetalningen av min IPS-depå?

Utbetalningar från en IPS-depå kan endast genomföras enligt gällande villkor.

Utbetalningarna kan påbörjas tidigast när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år. Undantag finns om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder, då kan utbetalningsperioden förkortas till tre eller fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 års ålder. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. Valet av periodicitet kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. Utbetalningarna beskattas som inkomst av tjänst (30 %).

Från och med den 1 januari 2016 gäller delvis nya regler för att avsluta en IPS-depå i förtid. En IPS-depå som har en behållning på högst ett prisbasbelopp får avslutas i förtid utan att Skatteverket behöver lämna ett medgivande. Sparinstitutet behöver dock godkänna att kontot för avslutas. De nya reglerna gäller både för nya och äldre IPS-depåer. En avslutsbegäran skall skickas till Aktieinvest per post. Utbetalning sker med avdrag för inkomstskatt.

Hur ändrar jag utbetalningsvillkoren?

Om du vill ändra på utbetalningsvillkoren är det viktigt att du gör det innan utbetalningen påbörjas. Efter första utbetalning har man ingen möjlighet att ändra på villkoren.

För att ändra villkoren loggar du in på din depå och klicka på ”Mina sidor” och därefter ”IPS-inställningar”. Här har du möjlighet att ändra när utbetalningen ska påbörjas, hur länge utbetalningen ska pågå samt periodicitet. Du kan också lägga till en förmånstagare på denna sida.

Har du inte möjlighet att göra ändringar via en dator kan du ringa till oss eller posta ett brev som är undertecknat av dig som kund.

Vilka börser kan jag handla på via pensionsdepå?

Handel inom IPS sker endast på s.k. reglerade marknader (Stockholmsbörsen) samt NGM Equity.

Hur fungerar utbetalningen av mitt IPS-sparande?

Utbetalning av sparandet kan ske varje månad/kvartal/halvår/helår och kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. När det är dags för utbetalningar beskattas de som inkomst av tjänst.

Utbetalningarna kan påbörjas först när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år med undantag om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder då utbetalningarna får vara max fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 år. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. När utbetalningarna väl påbörjats går det inte längre att sätta in nya pengar på depån.

Villkoren för utbetalningarna kan du själv ändra via din inloggning eller genom ett kontakta kundservice på 08-5065 1700.

Hur byter jag förmånstagare?

Förmånstagarförordnande anmäls antingen via din inloggning eller skriftligt per post.

Vem säljer vid utbetalning, jag eller Aktieinvest?

När det är dags för utbetalning kommer Aktieinvest betala ut likvida medel i första hand. Därefter, om nödvändigt, kommer vi per automatik sälja av eventuellt aktie- eller fondinnehav med jämn fördelning.

Om du är mån om att ett visst innehav inte ska säljas av undviker du detta lättast genom att se till att det alltid finns likvida medel på din depå inför utbetalningarna. Om du själv önskar sälja av värdepapper inför en utbetalning måste försäljningen ske minst 16 bankdagar före utbetalningsdagen.

Kan jag avsluta min IPS depå innan 55 års ålder?

En IPS kan avslutas genom att en utbetalning görs i förtid, om det totala värdet uppgår till högst ett prisbasbelopp. Utbetalning sker med avdrag för inkomstskatt. En begäran om avslut skall inkomma till Aktieinvest skriftligen.

Skatteverket kan i vissa fall ge särskild dispens till förtida uttag trots att behållningen överstiger ett prisbasbelopp. I sådana fall skall kunden inkomma med en kopia på Skatteverkets beslut.

Vad händer med sparandet när avdragsrätten för IPS försvunnit?

Har du ett individuellt pensionssparande hos Aktieinvest så kommer det att ligga kvar precis som tidigare och pengarna som redan inbetalats kommer inte att påverkas av att avdragsrätten försvinner.  För att undvika dubbelbeskattning bör du inte ha nysparande på din depå. Det gäller dock inte om du har inkomst från näringsverksamhet eller helt saknar tjänstepension, då finns fortfarande en avdragsrätt kvar.

Du betalar inte någon depåavgift för din IPS-depå hos Aktieinvest.

Vad är skillnaden mellan individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK)?

Individuellt pensionssparande (IPS) introducerades som ett komplement till annat sparande inför pensionen där du som sparare kan omplacera utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar du en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan. IPS-sparandet har haft fördelen att det varit avdragsgillt i inkomstdeklarationen, men detta begränsades 1 januari 2016. och för att undvika dubbelbeskattning bör nysparande ske på andra typer av depåer.

Ett alternativ till IPS-sparande är att starta ett pensionssparande på ett investeringssparkonto (ISK). Även på ett investeringssparkonto kan du omplacera utan skattekonsekvenser under spartiden och du behöver inte heller redovisa försäljningar i din inkomstdeklaration. Att spara i aktier och fonder på ett ISK fungerar som på en vanlig traditionellt beskattad depå. Skillnaden är dock stor vad avser beskattning av kontot.

Går det att flytta befintligt sparande från IPS till ISK?

Att flytta, dvs. överföra innehavet, från ett individuellt pensionssparande till ett investeringssparkonto går inte. Däremot kan du givetvis avsluta ett månadssparande till ett IPS och ersätta det med ett likadant månadssparande på ett ISK.

Är det möjligt att ha ett sparande på ISK som är låst till ett visst datum?

Det är inte möjligt att låsa ett sparande på ett investeringssparkonto till ett visst datum i framtiden.

Prisplan

Var hittar jag information om priser?

Våra prisplaner hittar du här!

Vilken prisplan ska jag välja?

Fundera främst över hur du brukar handla och välj prisplan därefter. Prisstrukturerna är framtagna så att du som kund själv ska kunna välja den prisplan som passar dig bäst, utifrån det sätt du brukar handla på. Prisplanerna hittar du här!

Vilken prisplan du väljer påverkar inte courtaget för månadssparande eller andelsorder, utan styr endast courtaget för börsorder.

Generellt gäller följande:

Stor: för dig som gör lite större affärer, för köp- och säljorder över 66 000kr

Liten: för dig som sparar med lite mindre belopp eller kanske bara månadssparar. För köp- och säljorder under 66 000 kr.

Hur gör jag om jag vill byta prisplan?

Om du vill byta prisplan är du välkommen att ringa kundservice på 08-5065 1700.

Rapporter & Transaktioner

Var hittar jag mina transaktioner?

Dina transaktioner hittar du i inloggat läge under ”Mina sidor” och därefter ”Mina transaktioner”.

Här väljer du först vilken depå det gäller och sedan kan du sortera utifrån tidsperiod, transaktionstyp samt värdepapper. Saknar du någon transaktionstyp eller värdepapper så beror det på att denna inte förekommer i transaktionshistoriken.

Var hittar jag mina årsbesked?

Dina årsbesked hittar du i inloggat läge under ”Mina sidor” och därefter ”Depåbesked”. Här hittar du såväl årsbesked som kvartalsbesked. Även historiska tertialbesked hittar du här.

Varför får jag inga tertialbesked längre?

Från och med april 2019 ersätts tertialbeskeden av kvartalsbesked.

Sparboxar

Vad är en sparbox?

Det ska vara lätt att investera i aktier tycker vi på Aktieinvest. För att hjälpa alla som vill spara i aktier, men har svårt för att välja, har vi tagit fram ett antal färdiga sparboxar som inspiration. Du kan lägga upp en månadsdragning där pengarna dras från det vanliga bankkontot och investeras direkt in i sparboxen. Varje månad köps sparboxen utifrån din sparplan. Våra sparboxar uppdateras vid behov och minst årligen för att uppfylla sparboxens kriterier. Du som har en sparbox får ett mejl när detta sker och behöver då göra ett aktivt val om du vill ta del av de uppdaterade innehaven. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven.

Lägsta köp i en sparbox är 500kr. Det gäller även vid månadssparande.

Vilken sparbox ska jag välja?

Vi har delat in sparboxarna i sex kategorier: Investmentbolag, Global, Framtiden, Tillväxt, Utdelning och Junior. Brinner man för utdelning så kan Utdelningsfavoriter by Hernhag eller Dividend Champions som innehåller amerikanska bolag passa. Investmentbolag kan vara bra bolag att börja investera i när man börjar med aktier, ta tygg på Wallenbergarna och Warren Buffet i sparboxen Investmentbolag i box.  I flera av boxarna hittar man också utländska aktier. Alla har mellan 5-9 innehav, med andra ord en helt ok riskspridning. Du hittar våra sparboxar här >.

Kan jag månadsspara i en sparbox?

Ja, du kan månadsspara med autogiro. Minsta sparbelopp är 500 kr per månad. Du registrerar ett sparande enkelt i vår internettjänst eller genom att ringa kundservice på telefonnummer 08-5065 1700.

Kan jag spara i flera sparboxar?

Ja, du kan månadsspara i flera olika sparboxar. Du kan välja mellan att ha varje sparbox på en egen depå eller ha dem i samma depå. Fördelen med att ha dem var för sig är att du enklare kan följa utvecklingen för den specifika sparboxen.

Vad kostar det att månadsspara med autogiro i en sparbox?

Vid månadssparande i sparbox är köpavgiften, det så kallade courtaget, 10 kr för medlemmar i Aktiespararna respektive 20 kr för icke-medlemmar per dragning och sparbox.

Minsta sparbelopp är 500 kr per sparbox, förutom Juniorboxen där minsta sparbelopp är 250 kr.

För fullständig prislista klicka här >

Vad händer med mitt månadssparande om någon aktie byts ut i en sparbox?

Du kommer då behöva göra ett aktivt val för att ta del av de uppdaterade innehaven i din sparbox. Gör du inget aktivt val fortsätter du spara i de tidigare innehaven. De innehav som du har investerat i tidigare finns kvar på din depå och du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.

Trygghet & Säkerhet

Hur fungerar det med inloggningen, är den säker?

Internettjänsten använder https vilket innebär att all kommunikation mellan din dator och Aktieinvest sker krypterat.

Varför spelar ni in mitt samtal med er?

Av säkerhetsskäl spelar vi in alla samtal. Detta gör vi för att du som kund ska känna dig trygg att handla med oss. Samtalen får endast lyssnas på om särskilda skäl finns, t.ex. vid tvister eller misstanke om brott.

Är mina pengar skyddade?

De pengar som du sätter in hos Aktieinvest tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på ett särskilt klientmedelskonto hos Nordea. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Aktieinvests egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs har du därför separationsrätt till dem, dvs. du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. Läs mer här >

Hur behandlar ni personuppgifter?

Du hittar information om hur vi behandlar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.