Nyintroduktioner

På den här sidan hittar du information om pågående nyintroduktioner.

Aktuella uppdrag

Just nu har vi inga pågående uppdrag. Du hittar information om våra övriga emissionsuppdrag här >

Vi har inga pågående nyintroduktioner just nu.

Genomförda uppdrag

Har du frågor kring om du fick tilldelning i en nyintroduktion? Kontakta vår kundservice.

Learning to Sleep

Learning to Sleep

Teckningsperiod
11 - 24 januari 2022
SignUp

SignUp

Teckningsperiod
16 - 22 november 2021

Linkfire

Teckningsperiod
17 - 23 juni 2021

Hexicon

Teckningsperiod
11 - 16 juni 2021

Modelon

Teckningsperiod
16 - 23 april 2021

LMK Group AB

Teckningsperiod
17 - 24 mars 2021

CirChem

Teckningsperiod
11 - 25 november 2020

Implantica AG

Teckningsperiod
IPO september 2020

QleanAir Holding AB

Teckningsperiod
IPO december 2019

Mentice

Teckningsperiod
IPO juni 2019

Har du några frågor?

Kontakta vår kundservice via mejl [email protected] eller telefon 08-5065 1700.

Kontakta oss

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.