Kundkännedom – därför behöver du svara på frågor

Vi behöver enligt lag ställa en del frågor till dig som är eller vill bli kund hos oss.

Vi har som finansiellt institut en lagstadgad skyldighet att löpande följa upp att den information som vi har om våra kunder är aktuell. Därför måste vi ställa en del frågor till dig när du blir kund hos oss. Vid behov ställer vi även en del frågor till dig under den tid som du är kund hos oss.

Uppdatering av kundkännedom

Har du fått ett utskick av oss om att du behöver uppdatera din sparprofil och svara på nya frågor från oss? Klicka på knappen nedan för att uppdatera din sparprofil. När du har svarat på frågorna kan du fortsätta att använda våra tjänster precis som vanligt. Att svara tar ett par minuter.
Svara på frågorna

Varför behöver ni information om mig?

Enligt penningtvättslagen (2017:630) är vi, liksom alla banker i Sverige, skyldiga att ha god kännedom om våra kunder. Därmed måste vi enligt lag ha uppgifter om dig som kund och hur du använder våra tjänster.

Informationsinsamlingen syftar till att motverka penningtvätt, trafficking, knarkhandel, finansiering av terrorism, illegal vapenhandel, skattefusk och annan brottslig verksamhet.

Mer information om varför vi måste ställa frågor till dig hittar du på Svenska Bankföreningens hemsida.

Vad för typ av frågor behöver jag besvara?

Frågorna du behöver besvara rör bland annat din sysselsättning, inkomst och syftet med ditt sparande hos oss. Alla våra kunder behöver svara på frågorna.

Om du är en företagskund behöver vi bland annat veta i vilka länder ni har verksamhet och hur företagets ägarstruktur ser ut.

All information som vi får in är konfidentiell, i enlighet med reglerna för banksekretess.

Var svarar jag på frågorna?

Om du är ny kund hos oss kommer du att behöva besvara frågorna i samband med att du öppnar ditt konto.

Om du är kund hos oss sedan tidigare kan vi komma att be dig svara på frågor, i så fall får du information från oss om hur du svarar på frågorna i samband med att vi kontaktar dig.

Vad händer om jag inte svarar på frågorna?

Om du inte svarar på frågorna kommer dina depåer att inaktiveras, vilket innebär att du inte kan genomföra några transaktioner eller göra uttag och insättningar till dina konton.

Jag vill veta mer

Du hittar svar på vanliga frågor kring detta längre ner på denna sida. Om du har fler frågor, hör gärna av dig till vår kundservice via e-post [email protected] eller på telefon 08-506 517 00.

Vanliga frågor och svar

Jag har fått ett mejl från Aktieinvest om att svara på frågor om kundkännedom, kom det från er?

Vi skickar vid behov ut mejl om att du behöver svara på frågor om kundkännedom. Dessa mejl skickas ut via en extern samarbetspartner. Du behöver besvara dessa frågor för att kunna använda våra tjänster. 

Om du är osäker på om ett mejl kom från oss, tveka inte att kontakta vår kundservice.

Vad händer om jag inte svarar på frågorna om kundkännedom?

Först när du har svarat på frågorna kan du fortsätta att använda våra tjänster som vanligt.  Vi skickar ut en påminnelse om att svara om frågorna inte är besvarade. Om du väljer att inte svara kan vi tyvärr inte erbjuda våra tjänster eller ge stöd i det som önskar från dig som kund.  Mer information om varför Aktieinvest och andra banker ställer frågor hittar du på Bankföreningens hemsida.

Varför behöver jag besvara frågor om PEP?

Från och med den 1 augusti 2017 gäller nya regler enligt penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, närstående eller är nära medarbetare till PEP. Begreppet omfattar kunder som är bosatta i Sverige såväl som utomlands. Därför ställer vi frågor kring PEP till våra befintliga och nya kunder. 

Vem kan se mina svar på frågorna om kundkännedom?

Alla uppgifter som lämnas är konfidentiella, i enlighet med reglerna för banksekretess. Vi hanterar personuppgifter inom ramen för GDPR. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy. 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.