Här hittar du finansiell information om Aktieinvest.

Finansiell ställning, nyckeltal (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015
Soliditet 75 % 87 % 80 % 83 % 79 %
Räntabilitet eget kapital -2,3 % -5,6 % -7,3 % -0,70 % 4,8 %
Räntenetto 1 502 969 -531 -1 257 568
Provisionsnetto 31 847 30 003 32 008 31 706 32 444
Resultat före skatt -483 31 35 25 3 054
Eget kapital 57 321 57 804 57 804 50 304 42 804
Obeskattade reserver 0 836 4 191 8 536 8 908
Balansomslutning 76 649 67 098 76 211 68 362 62 784
Antal anställda i medeltal 33 36 35 35 30

Definition nyckeltal:

Soliditet = Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen

Räntabilitet eget kapital = Rörelseresultat efter avdrag för betald skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Kapitaltäckning och likviditetsrisk

Periodisk information som offentliggörs kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12)

Q1 2020 Q1 2019 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2016 Q1 2015
Q2 2020 Q2 2019 Q2 2018 Q2 2017 Q2 2016 Q2 2015
Q3 2020 Q3 2019 Q3 2018 Q3 2017 Q3 2016 Q3 2015
Q4 2019 Q4 2018 Q4 2017 Q4 2016 Q4 2015

Årlig information enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12) offentliggörs i bolagets årsredovisning.

Information om bolagets riskhantering >

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder