Klagomål

Vi är angelägna om att ta hand om våra kunders missnöje i ett tidigt skede och dina synpunkter är viktiga för oss.

Vi är angelägna om att tillgodose dina intressen och rätta fel som kan ha uppstått. Vi hoppas därför att du kontaktar vår kundservice så snart du är missnöjd med hantering av ditt ärende eller vårt bemötande. Du kan ringa till kundservice på 08-5065 1700 eller skriva ett mejl till [email protected].

Får du inte den hjälp du har förväntat dig av att kontakta kundservice kan du skicka in ditt ärende till klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig, Louise Hagsten, kommer att återkomma med bedömning och beslut i ärenden inom 14 dagar från att klagomålet kom in. Du kan skicka ett brev till klagomålsansvarig på Aktieinvest FK AB, Att: Klagomål, 113 89 Stockholm eller på mejl till [email protected].

Är du missnöjd med svaret från klagomålsansvarig eller vill du bara bolla frågan med någon som kan regler och lagar?

Ja, då kan du föra ärendet vidare kostnadsfritt hos Allmänna Reklamationsnämnden – ARN (www.arn.se). Du har även möjlighet att föra tala i allmän domstol mot vissa kostnader.

Vill du bara ha råd i frågan kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se). Även här är ARN behjälplig. Är du medlem i Sveriges Aktiesparares Riksförbund har du möjlighet att ställa frågor till deras Aktiejuridiska rådgivning (se mer på www.aktiespararna.se).

Tyck till om vår hemsida

Har du synpunkter på vår hemsida? Mejla dina idéer eller förbättringsförslag till: [email protected].

Ta del av våra senaste uppdateringar på hemsidan här >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.