Ett investeringssparkonto, även kallat ISK, schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året.

Vi rapporterar allt till Skatteverket åt dig så du slipper redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Mindre krångel jämfört med en vanlig aktie- och fonddepå med andra ord.

Du betalar inte heller någon skatt på utdelningar på dina värdepapper.

Öppna ett investeringssparkonto (ISK)

Hos oss kan du spara på ett investeringssparkonto. Ett nytt konto kan du enkelt öppna under ”Öppna investeringssparkonto”.

Öppna ISK

Vad kan du spara på ett ISK?

Godkända värdepapper på ett ISK hos oss är de aktier och fonder som ingår i vårt sortiment. Du kan inte ha onoterade aktier på ett ISK. Sådana aktier kan du lägga på en vanlig traditionell depå. På ditt investeringssparkonto kan du förvara kontanta medel i svenska kronor.

Vem kan äga ett ISK?

Privatpersoner och minderåriga personer ha ett ISK. Om du vill sparar tillsammans med andra, t ex i en aktieklubb, är det en vanlig traditionell depå ni ska använda. Man kan inte ha flera ägare på investeringssparkontot. Läs mer om att spara tillsammans här.

Statens investerarskydd

För dina pengar och värdepapper på gäller statens investerarskydd enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. För mer information om vilket skydd du har för dina pengar på en depå hos oss, se avsnittet om trygghet och säkerhet.

Så fungerar beskattningen på kontot – om du vill veta allt

Skatten för ditt investeringssparkontot beräknas från ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget för ditt ISK beräknas på en fjärdedel av:

  1. Värdet på ditt ISK vid ingången av varje kvartal
  2. De pengainsättningar som gjorts till ditt ISK under året
  3. Värdet av värdepapper som flyttats in till kontot under året

Nu vet du var kapitalunderlaget är.

Så här räknar man ut schablonintäkten:

Man multiplicerar kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 1 %. (Skatteverket har bestämt att som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget.) Resultatet du får fram är den beräknade schablonintäkten som kommer förtryckt i in deklaration där den tas upp som inkomst av kapital. På den betalar du 30 % skatt.

Schablonskatten för ISK för inkomstår 2020

Per den 30 november 2019 är statslåneräntan -0,09 %. Schablonintäkten blir då 1,25 % (Skatteverkets golv för schablonintäkt).

Schablonskatten för inkomstår 2020 är 30 % av 1,25 %,  dvs. 0,375 %.

Vi räknar ut din schablonintäkt åt dig och lämnar in kontrolluppgiften till Skatteverket.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Nackdelar med ISK

Nackdelen med ISK är att du behöver betala schablonskatten även de år du inte gjort några vinster eller avyttringar från din aktieportfölj.

Du kan inte heller kvitta eventuella förluster mot vinster för de aktier och fonder du har på ditt investeringssparkonto.

Läs Skatteverkets information om investeringssparkontot här >

Fördelar med ett ISK:

  • Du slipper deklarera enskilda affärer
  • Du betalar ingen skatt på utdelningarna på svenska aktier
  • Du står själv som ägare för dina aktier och fonder

Bra att veta

Här är schablonskatten de senaste åren:

Beskattningsår 2020      0,375 %
Beskattningsår 2019      0,453 %
Beskattningsår 2018      0,447 %
Beskattningsår 2017      0,375 %
Beskattningsår 2016      0,420 %
Beskattningsår 2015      0,270 %
Beskattningsår 2014      0,627 %
Beskattningsår 2013      0,447 %
Beskattningsår 2012      0,495 %