Du kan enkelt spara i både aktier och fonder med ett investeringssparkonto (ISK).

Ett investeringssparkonto, även kallat ISK, är ett konto där du kan spara i aktier, fonder och andra värdepapper. Med ett ISK slipper du tänka på deklaration och det är därför en mycket populär kontotyp.

Öppna ett ISK

Är du redo att komma igång med ditt sparande? Du kan snabbt och enkelt öppna ett ISK hos oss.

ÖPPNA ISK

Fördelar med ett ISK

  • Du slipper deklarera enskilda affärer
  • Du betalar ingen skatt för utdelningar från svenska aktier
  • Du står själv som ägare för dina aktier och fonder

Nackdelar med ett ISK

  • Du behöver betala schablonskatten även de år som du inte gjort några vinster eller avyttringar
  • Du kan inte kvitta eventuella förluster mot vinster för de aktier och fonder som du har på ditt ISK

Hur beskattas ett ISK?

Ett investeringssparkonto, ISK, schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året.

Vi rapporterar allt till Skatteverket åt dig så du slipper redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Mindre krångel jämfört med en vanlig aktie- och fonddepå med andra ord.

Du betalar inte heller någon skatt på utdelningar från dina värdepapper.

Så beräknas ISK skatt >

Öppna ett investeringssparkonto

Har du redan bestämt dig för att öppna ett ISK? Du kan snabbt och enkelt öppna ett ISK hos oss.

ÖPPNA ISK

Varför välja ett ISK?

  • Du slipper deklarera enskilda affärer
  • Du betalar ingen skatt på utdelningarna på svenska aktier
  • Du står själv som ägare för dina aktier och fonder

Frågor och svar

Det kostar inget att öppna ett investeringssparkonto (ISK) hos oss. Dessutom erbjuder vi courtagefri aktiehandel om du har mindre än 60 000 kr i sparande hos oss.

Du hittar mer information om våra priser här >

På ett investeringssparkonto kan du spara i aktier och fonder. Däremot kan du inte ha onoterade aktier på ett ISK. Sådana aktier kan du istället ha på en traditionell aktie- och fonddepå. På ditt ISK kan du även förvara kontanta medel i svenska kronor.

Det är bara privatpersoner som kan äga ett ISK. Det går inte att ha flera ägare på ett investeringssparkonto. Om du vill spara tillsammans med andra, t.ex. i en aktieklubb, är det en traditionell depå som ni ska använda.

Den största skillnaden mellan ett ISK och en traditionell aktie- och fonddepå är hur skatten hanteras. Med ett ISK slipper du tänka på deklarationen. Istället för att betala en reavinstskatt tas det ut en årlig schablonskatt. Däremot kan du inte kvitta förluster mot vinster, vilket du kan med en traditionell aktie- och fonddepå.

Läs mer om en traditionell aktie- och fonddepå här >

När du sparar på ett investeringssparkonto, ISK, har du rösträtt på bolagsstämmor. Dessutom kan du flytta dina värdepapper mellan olika konton. Med en kapitalförsäkring har du inte rösträtt på bolagsstämmor och du kan endast sätta in och ta ut pengar från kontot. Däremot kan du utse en förmånstagare som får ta över värdet på kapitalförsäkringen när du går bort. Med ett ISK tillfaller pengarna istället ditt dödsbo.

Ja, du kan öppna flera olika investeringssparkonton. Det finns ingen gräns för hur många investeringssparkonton du kan ha. Du kan därför välja att ha olika investeringssparkonton för olika sparmål, exempelvis.

Ovanstående ska inte ses som rådgivning utan som information om värdepapper som finns i vårt sortiment. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.