Investeringssparkonto (ISK)

Du kan enkelt spara i både aktier och fonder med ett investeringssparkonto (ISK).

Öppna ett ISK

Investeringssparkonto

Vad är ett ISK?

Ett investeringssparkonto, även kallat ISK, är ett konto där du kan spara i aktier, fonder och andra värdepapper. Med ett ISK slipper du tänka på deklaration och det är därför en mycket populär kontotyp.

Öppna ett ISK

Varför välja ett ISK?

ISK deklaration

Du slipper deklarera enskilda affärer

När du sparar på ett ISK slipper du tänka på deklarationen.

ISK skatt

Ingen skatt på utdelning på svenska aktier

På ett ISK behöver du inte betala skatt vid utdelning på svenska aktier.

ISK ägare

Du står som ägare för dina aktier och fonder

Med ett ISK är det du som står som ägare för aktierna och fonderna på depån.

För vem passar inte ett ISK?

När sparar på ett ISK måste du betala schablonskatten även de år som du inte gjort några vinster eller avyttringar. Dessutom kan du inte kvitta eventuella förluster mot vinster för de aktier och fonder som du har på ditt ISK. Om det känns viktigt för dig passar det kanske bättre med en annan depåtyp.

Läs om olika depåtyper

Vilken kontotyp ska jag välja?
ISK skatt

Hur beskattas ISK?

Ett investeringssparkonto, ISK, schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året.

Vi rapporterar allt till Skatteverket åt dig så du slipper redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Mindre krångel jämfört med en vanlig aktie- och fonddepå med andra ord.

Du betalar inte heller någon skatt på utdelningar från dina värdepapper.

Så beräknas ISK skatt

Är du redo att komma igång med ditt sparande?

Du kan snabbt och enkelt öppna ett ISK hos oss.

Öppna ett ISK

Vanliga frågor och svar

Kan jag ha både ett investeringssparkonto och en vanlig aktiedepå?

Ja, du kan äga både investeringssparkonton och traditionella aktie- och fonddepåer.

Vad kostar det att handla på ett investeringssparkonto?

Aktieinvest kan erbjuda ett stort sortiment till konkurrenskraftigt courtage. Du väljer mellan två olika prisplaner:

  • Stor
  • Liten

Se aktuell prislista här!

Tar Aktieinvest ut depåavgifter?
  • Barn under 18 år – 0kr
  • IPS-depåer – 0kr
  • Investeringssparkonto (ISK) – 0 kr
  • Traditionell aktie- och fonddepå – 0 kr*

* vid färre än 3 affärer/kalenderkvartal eller utan månadssparande är avgiften 100kr/kvartal.

Dvs. för traditionell aktie- och fonddepå utgår en depåavgift om du gör färre än tre affärer per kalenderkvartal eller saknar månadssparande med autogiro. Är du medlem hos Aktiespararna/Unga Aktiesparare så tillkommer det ingen depåavgift oavsett hur många affärer du gör per kvartal.

Beskattas utdelningar på ett investeringssparkonto?

Det dras ingen skatt på utdelningar på svenska aktier. De utdelningar du erhåller ingår dock i det kapitalunderlag som rapporteras till Skatteverket. Däremot så dras utländsk kupongskatt vid utländska aktieslag. Denna skatt kan du dock få avräkning på, vilket du själv tar upp i din deklaration. Kontakta Skatteverket för mer information.

Kan jag flytta in aktier till ett investeringssparkonto?

Ja, det går att flytta in värdepapper till ett investeringssparkonto. Kontakta kundservice för få hjälp med en flytt, 08-5065 1700, eller klicka här för att skriva ut en flyttblankett.

En inflytt från en traditionellt beskattad depå till ett investeringssparkonto betraktas som en försäljning av värdepapper och rapporteras till Skatteverket. Du ska därför fylla i en K4-blankett där du redovisar de aktier du flyttat in till ett investeringssparkonto.

En utflytt av värdepapper från ett investeringssparkonto kan endast göras till ett annat investeringssparkonto och inte till en traditionellt beskattad depå eller VP-konto.

Interna flyttar mellan dina egna depåer är avgiftsfria.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla med fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.