Nu kan du bidra till en mer hållbar framtid genom att månadsspara i hållbara aktier.

Med hjälp av big data och artificiell intelligens (AI) från Arabesque har vi fått fram de bolag som har bäst betyg utifrån olika hållbarhetsmått.

Placeringsstrategi: Hållbarhet i fokus.

Sparboxens innehav:

Läs om den senaste revideringen av sparboxen här >

Vill du börja månadsspara i sparboxen? Kom igång direkt!

BÖRJA MÅNADSSPARA

Sparboxens utveckling

Sparboxens utveckling mellan 28 februari 2018 – 13 september 2021.

Graf för Hållbarhetsboxen

Hållbarhetsboxen inkl. utdelningar +74,73 %*

Hållbarhetsboxen exkl. utdelningar +58,21 %*

OMXS30GI +64,76 %

OMXS30 +47,49 %

*Boxens utveckling redovisas i SEK, dvs. de utländska aktiekurserna är valutajusterade. Valutakursförändringen påverkar därför utvecklingen av boxen som helhet.

(Källa: FactSet)

Kriterier

Hållbarhetsboxen innehåller bolagen som bäst efterföljer kriterier kring miljö, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och FN:s internationella principer Global Compact (GC) kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Dessutom får respektive bolag maximalt bidra till en global uppvärmning på 1,5 °C. Bolag som är verksamma inom kontroversiella områden, såsom termiskt kol, vapen och tobak, har valts bort.

Aktierna i sparboxen ses över en gång per år, eller vid behov. Om innehaven ändras kommer dina månadsinvesteringar att följa den nya boxens sammansättning. De innehav som du redan har investerat i kommer att vara kvar på din depå. Du väljer själv om du vill sälja eller behålla dem långsiktigt.

Avgift

När du månadssparar i boxen är köpavgiften 20 kr. Är du medlem i Aktiespararna betalar du 10 kr per månadsköp. Du kan även välja att göra ett engångsköp i sparboxen. Då gör du det enligt våra priser för spartjänsten Andelsorder. Dessa priser gäller även när du sedan säljer en eller flera aktier i boxen.

Det är samma kurssättning när du köper en sparbox som när du handlar via Andelsorder. Du hittar mer information om våra priser här >

Månadsspara i sparboxen

Vill du börja månadsspara i sparboxen?

BÖRJA MÅNADSSPARA

Är du inte kund hos oss än? Du kan enkelt öppna ett konto hos oss (det tar bara tre minuter)!

Läs mer om våra sparboxar

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Sparboxen reviderades senast den 21 april 2021.

Vill du börja månadsspara i sparboxen?

BÖRJA MÅNADSSPARA

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis
  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb
  • Spara till barn eller barnbarn
  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder