Vår historia

Vi har i över 50 år gjort det enklare att spara i aktier.

1965

Karl-Adam Bonnier startar bolaget baserat på en idé från USA som innebar att:
– Aktiesparare erbjuds att köpa enskilda aktier och fraktioner utifrån mindre belopp.
– Utdelningslikviden som aktieägaren erhåller återinvesteras automatiskt i det utdelande bolaget.

1985

Med Sveriges Aktiesparares Riksförbund avtalas om samarbete för administration av tjänst för aktiesparandet under namnet Aktiespar.

1986

Sveriges Aktiesparares Riksförbund arrangerar tävlingen Börs-SM i samarbete med Dagens Industri. Aktiespararnas Investerings AB administrerar tävlingen.

1987

Bolaget ingår som en del i B&B Invest och säljs till Wermlandsbanken (Gotagruppen).

1989

Bolaget förvärvas av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

1994

Pensionsinvest, som är en sparform för individuellt pensionssparande, startas som en ny verksamhet i bolaget.

1995

Aktiespar Fondkommission, Sveriges första lågprismäklare för aktiehandel startas som en bifirma.

1997

Börshandel över internet startas under namnet Aktiespar Online, en tilläggstjänst till Aktiespar Fondkommission.

1999

Under hösten 1999 beslutade styrelsen att bolaget skulle starta en nationell fond som speglar OMX. Fonden, vars namn blev Aktiespararna Topp Sverige, startade med den första investeringen den 25 november 1999.

Samma år ändras företagets namn från Aktiespararnas Investerings AB (Aktieinvest) till Aktiesparinvest AB.

2000

Aktiesparinvest sålde per den 1 december sin aktiemäkleriverksamhet, Aktiespar Fondkommission, till HQ.SE. Priset blev 220 MSEK varav 160 MSEK kontant samt aktier i HQ.SE till ett värde 60 av MSEK. Aktiespar Fondkommission förvaltade drygt 27 000 kunders depåer och omsatte cirka 70 MSEK år 2000. Erik Saers som varit bolagets VD sedan det förvärvades 1989, övergick den 1 december år 2000 i samband med försäljningen av Aktiespar Fondkommission till HQ.SE. Som ny VD utsågs Anna-Carin Söderblom, med tillträde efter föräldraledighet den 1 september 2001. Styrelseledamoten Håkan Gartell utsågs till tillförordnad VD.

2003

Aktieinvests nya depåhanteringssystem tas i drift för kunderna i Aktieinvest Pensionsspar samt kunderna som innefattas i samarbetet med Investor och Pharmacia Corp.

Ett företagsprogram för anställda i Akzo Nobel inleds.

2004

I årsskiftet 2003/2004 tas Aktieinvests nya depåhanteringssystem i drift för samtliga kunder. Som ett resultat av höstens profileringsarbete togs nya namn fram för Aktieinvest, Juniorinvest och Pensionsinvest och en ny logga skapades.

2005

Ett företagsprogram för anställda i Eniro inleds.

Aktiesparinvest AB byter namn till Aktieinvest FK AB.

2006

Andreas Serrander tillträder som ny VD efter Anna-Carin Söderblom fr.o.m. 1 februari.

Aktieinvest lanserar en automatisk orderförmedling mot Stockholmsbörsen och förstärker sitt erbjudande kring handel i jämna handelsposter, BörsOrder.

Aktieinvest lanserar även en ny fondmarknadsplats med flera hundra fonder.

2008

Aktieinvest lanserar Aktieinvest Kapitalförsäkring som depåform där handel i aktier, fonder och färdiga portföljer erbjuds.

2011

Aktieinvest lanserar PortföljSpar, ett enkelt sparande hos Aktieinvest i tre av tidningen Aktiespararens portföljer: Bas, Tillväxt och Avkastning. Innehållet i portföljerna kan komma att ändras i och med varje nytt nummer av tidningen. Innan någon förändring görs på kundernas depåer informeras de via e-post.

Nytt är också ”Det enkla fondutbudet”. Det enkla fondutbudet innehåller elva olika fonder inom olika kategorier och två olika fondpaket.

2012

Investeringssparkontot (ISK) lanseras i januari efter regeringsbeslut i december 2011.

2013

Aktieinvest lanserar en ny webbplats.

2014

Som en anpassning till europeisk standard blir fonden Aktiespararna Topp Sverige UCITS-fond. Fondförvaltningen överlåts till det nystartade fondbolaget Aktieinvest Fonder AB vilket ingår i Aktiespararnas koncern.

Inloggning till en ny version av den nya internetdepån öppnas för kunderna.

2015

BörsOrder lanseras på Aktieinvest Beta.

Therese Lundstedt tillträder som ny VD efter Andreas Serrander fr.o.m. 19 februari.

2016

I april lanseras Andelsorder till Aktieinvest Beta.

I maj öppnar vi upp för inloggning med BankID.

I september:

– byter Aktieinvest kostym och lanserar ny grafisk profil
– lanserar en digital nykundsprocess
– skapar ett enklare sätt att handla aktier på genom att låta kunderna välja mellan bara två alternativ: pristyperna Stor och Liten

2017

I mars lanserades våra sparboxar. Ett nytt och enkelt sätt att spara i aktier och fraktioner. Åtta sparboxar som är färdigpaketerade med aktier eller fonder som gör det lätt att komma igång med sitt sparande.

I september sjösattes appen Spira som ett samarbete mellan nischbanken Collector Bank och Aktieinvest.

2018

I februari blev Aktieinvest först i Sverige med att erbjuda ett hållbart aktiesparande tack vare samarbetet med det amerikanska analysföretaget Arabesque. Nu kan man filtrera fram hållbara aktier på internetdepån.

Vi tar också fram en ny sparbox: Hållbarhetsboxen.

I maj lanseras våra aktieinspo-listor, aktielistor efter olika teman för att göra det enklare att hitta nya spännande aktier.

2019

Den 1 januari 2019 byter Aktieinvest ägare från Aktiespararna till Pareto Securities AB, en oberoende finansiell aktör som idag är en av de ledande investmentbankerna i Norden. Pareto Securities ägs i sin tur av Pareto Securitiesgruppen som har totalt 370 anställda med huvudkontor i Oslo Norge och med kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Singapore och Brasilien. Aktieinvests produkter, tjänster, verksamhet och kunder kvarstår.

2021

I ett samarbete mellan Aktieinvest och Pareto Securities lanseras Cleantechportföljen.

2023

Den 30 juni 2023 byter Aktieinvest ägare från Pareto Securities AB till Söderberg & Partners Holding AB, en av Nordens ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Söderberg & Partners bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Bolaget utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.