Bioextrax AB: Split

Villkor 4:1 För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 21 juli 2021. AktieinvestEn av Sveriges äldsta nätmäklare Under [...]

Nvidia Corp: Split

Villkor 4:1 För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 19 juli 2021. AktieinvestEn av Sveriges äldsta nätmäklare Under [...]

Randviken: Omvänd split

Omvänd split Randviken Fastigheter 1:100 För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 juli 2021. AktieinvestEn av [...]

DNB ASA: Fusion

DNB ASA har slagits samman med DNB Bank ASA genom en fusion. En (1) aktie i DNB ASA har bytts ut till en (1) aktie i DNB Bank ASA. Den nya aktien, DNB Bank ASA har noterats på Oslo Börs och du [...]

Initiator Pharma A/S: Nyemission

Villkor 2:9, kurs 3,70 SEK per akti För en (1) aktie i Initiator Pharma A/S får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till [...]

Hamlet Pharma: Nyemission

Villkor 1:26, kurs 13,00 SEK För en (1) aktie i Hamlet Pharma AB får du en (1) uniträtt. Tjugosex (26) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 13,00 SEK [...]