Certified Adviser

Aktieinvest erbjuder tjänster inom Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och Mentor på NGM Nordic SME. Hos oss får du ett kunnigt team som stöttar i noteringsprocessen och hjälper till efter första dag för handel, med allt från offentliggöranden och finansiella rapporter till hemsida.

Varför du behöver en Certified Adviser och Mentor

Nasdaq First North Growth Market är en marknadsplats som drivs av Nasdaq Stockholm. Alla bolag som vill noteras på First North måste utse en Certified Adviser som vägleder, stöttar och övervakar bolaget genom noteringsprocessen och även fortlöpande efter första dag för handel. Motsvarande funktion på NGM Nordic SME är Mentor. Det är respektive handelsplats som godkänner om ett bolag får verka som Certified Adviser eller Mentor.

Aktieinvest FK AB erbjuder både granskning i noteringsprocessen och fortlöpande vägledning efter första dag för handel och är godkända av båda handelsplatserna.

Dags att notera ert bolag?

Går ni i tankarna att ta ert bolag till Nasdaq First North Growth Market eller NGM Nordic SME? I så fall behöver ni anlita en Certified Adviser eller Mentor i god tid före att ansökan lämnas in, som vägleder och granskar er i noteringsprocessen.

Vi hjälper er att ta fram alla väsentliga delar som krävs för en sådan ansökan. Vi ansvarar även för att sköta dialogen med marknadsplatsen inför, under och efter noteringen.

Vi hjälper till hela vägen

Vi är väl medvetna om att en notering ställer höga krav på god informationsgivning där det sällan ges mycket tid för förberedelse. Vi vet av erfarenhet att det ofta finns begränsat med resurser internt, och att de resurser som finns hellre läggs på att utveckla och bedriva det ni kan bäst: er verksamhet.

Vi på Aktieinvest hjälper och vägleder er genom hela processen, från upprättande av offentliggöranden och finansiella rapporter till hemsida.

Fast pris och flexibilitet

Vi erbjuder tjänsten som Certified Adviser och Mentor till en fast månatlig kostnad. Vi anpassar våra tjänster individuellt utefter ert behov. Vi har ett flexibelt förhållningsätt och värdesätter ett nära samarbete som gör det möjligt att snabbt och effektivt anpassa uppdragets omfattning om förutsättningar eller villkor förändras.

Vårt team

Vi vill att ni ska känna er trygga att arbeta med oss. Därför består vårt team av kompetenta, erfarna och serviceinriktade personer som sätter sig in i ert bolag och är experter på de aktiemarknadsrättsliga delar som blir aktuella både inför och efter en notering.

Kontaktperson

Rutger Ahlerup, Head of Certified Adviser

Telefon: 073-949 62 50

E-post: [email protected]

Postadress: Aktieinvest Certified Adviser, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta Rutger

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.