Våra emissionsuppdrag

Vi har ofta flera spännande emissionsuppdrag på gång. Du hittar information om våra pågående emissioner på denna sida.

För ytterligare information om bolaget eller notering, kontakta respektive bolag.

Pågående emissioner

OptiCept Technologies AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
110 MSEK
År
2022

Eniro Group AB (publ)

Transaktionstyp
Obligatorisk inlösen samt Teckningserbjudande
Belopp
24,8 MSEK
År
2022

Biovica International AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 148 MSEK
År
2022

Zeptagram AB (publ)

Transaktionstyp
Spridningsemission
Belopp
24 MSEK
År
2022

Boule Diagnostics AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 150 MSEK
År
2022

Meltron AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 16,1 MSEK
År
2022

Phoenix Biopower AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 17,5 MSEK + 9,3 MSEK
År
2022

Genomförda emissioner

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 23 MSEK
År
2022

Azelio AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 300 MSEK
År
2022

Nanologica AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
93,8 MSEK
År
2022

Soltech Energy Sweden AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 228 MSEK + 253 MSEK (övertilldelningsemission)
År
2022

Nordic Whisky Capital AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
högst 4 878 729 kronor
År
2022

Cascade Drives AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 6 MSEK
År
2022

Metacon AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 159 MSEK
År
2022

BellPal Holding AB

Transaktionstyp
Inlösen teckningsoptioner
Belopp
3,2 MSEK
År
2022

Unibap AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 24,8 MSEK
År
2022

International Petroleum Corp.

Transaktionstyp
Återköpserbjudande
Belopp
128 miljoner CAD
År
2022

Egetis Therapeutics AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 180,7 MSEK
År
2022

ShaMaran Petroleum Corp

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
290,3 MSEK
År
2022

MultiQ International AB

Transaktionstyp
Uppköpserbjudande
Belopp
197 MSEK baserat på alternativet kontant vederlag
År
2022

Hernö Gin AB

Transaktionstyp
Spridningsemission
Belopp
11,6 MSEK
År
2022

Lundin Mining Corporations förvärv av Josemaria Resources Corporation

Transaktionstyp
Förvärv
Belopp
Saknas
År
2022

Alltainer AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 5,9 MSEK
År
2022

BeammWave AB

Transaktionstyp
IPO
Belopp
60 MSEK
År
2022

Latvian Forest Company AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
25 MSEK
År
2022

Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Om ja så behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Kundkännedomsblankett

*enskilt eller sammanlagt belopp

Var noga med att sätta dig in i de emissioner som du kan teckna via oss och kom ihåg att vi inte står som garant för bolagen eller är avsändare för informationen i t.ex. prospekt eller marknadsföring.

Har du några frågor?

Telefon: 08-5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Aktieinvest Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta oss

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.