Våra emissionsuppdrag

Vi har ofta flera spännande emissionsuppdrag på gång. Du hittar information om våra pågående emissioner på denna sida.

För ytterligare information om bolaget eller notering, kontakta respektive bolag.

Pågående emissioner

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Transaktionstyp
Utbyteserbjudande
Belopp
Saknas
År
2023

Acrinova AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 25,8 MSEK
År
2023

Impact Coatings AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 148 MSEK
År
2023

Minesto AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 153 MSEK
År
2023

Genomförda emissioner

Azelio AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen av teckningsoptioner
Belopp
ca 14,7 MSEK
År
2023

Artificial Solutions AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 145 MSEK
År
2023

Bellpal Holding AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
Saknas
År
2022

AdderaCare AB

Transaktionstyp
Uppköpserbjudande
Belopp
ca 121 MSEK
År
2022

OptiCept Technologies AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
110 MSEK
År
2022

Eniro Group AB (publ)

Transaktionstyp
Obligatorisk inlösen samt obligatorisk omvandling
Belopp
År
2023

Biovica International AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 148 MSEK
År
2022

Zeptagram AB (publ)

Transaktionstyp
Spridningsemission
Belopp
24 MSEK
År
2022

Boule Diagnostics AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 150 MSEK
År
2022

Meltron AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 16,1 MSEK
År
2022

Phoenix Biopower AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 17,5 MSEK + 9,3 MSEK
År
2022

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 23 MSEK
År
2022

Azelio AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 300 MSEK
År
2022

Nanologica AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
93,8 MSEK
År
2022

Soltech Energy Sweden AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 228 MSEK + 253 MSEK (övertilldelningsemission)
År
2022

Nordic Whisky Capital AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
högst 4 878 729 kronor
År
2022

Cascade Drives AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 6 MSEK
År
2022

Metacon AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 159 MSEK
År
2022

Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Om ja så behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Kundkännedomsblankett

*enskilt eller sammanlagt belopp

Var noga med att sätta dig in i de emissioner som du kan teckna via oss och kom ihåg att vi inte står som garant för bolagen eller är avsändare för informationen i t.ex. prospekt eller marknadsföring.

Har du några frågor?

Telefon: 08-5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Aktieinvest Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta oss

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.