Nu har vår hemsida fått ett nytt utseende! Vi hoppas att du tycker om det. Läs mer här.

Våra emissionsuppdrag

Vi har ofta flera spännande emissionsuppdrag på gång. Du hittar information om våra pågående emissioner på denna sida.

För ytterligare information om bolaget eller notering, kontakta respektive bolag.

Pågående emissioner

Acconeer AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
140 MSEK
År
2021
SignUp

SignUp Software AB

Transaktionstyp
IPO
Belopp
175 + 26 MSEK
År
2021
iZafe

iZafe Group AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen TO
Belopp
Saknas
År
2021
Midsummer

Midsummer AB

Transaktionstyp
Inlösen TO
Belopp
Saknas
År
2021

Genomförda emissioner

Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB  (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
Ca: 257 MSEK
År
2021

Meltron AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 26 MSEK
År
2021

Pepins Group AB (publ)

Transaktionstyp
Apportemission
Belopp
Saknas
År
2021

Goodbye Kansas Group AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
100 MSEK
År
2021

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
26 MSEK
År
2021

Soltech Energy Sweden AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
247 MSEK + 150 MSEK
År
2021

Innowearable AB

Transaktionstyp
Spridningsemission
Belopp
3 MSEK + 2 MSEK
År
2021

Nanexa AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
126,7 MSEK
År
2021
Linkfire logo

Linkfire A/S

Transaktionstyp
IPO
Belopp
150 MSEK
År
2021
Hexicon logo

Hexicon AB (publ)

Transaktionstyp
IPO
Belopp
300 MSEK
År
2021

C-Green Technology AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
20,1 MSEK
År
2021

Elicera Therapeutics AB (publ)

Transaktionstyp
IPO
Belopp
52 + 10 MSEK
År
2021

Sozap AB (publ)

Transaktionstyp
IPO
Belopp
26 MSEK
År
2021
iZafe

iZafe Group AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen TO
Belopp
Saknas
År
2021

Alelion Energy Systems AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen TO
Belopp
25,2 MSEK
År
2021

Latvian Forest Company AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
78,2 MSEK
År
2021

Minesto AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen av TO 3
Belopp
Saknas
År
2021
Modelon logotyp

Modelon AB (publ)

Transaktionstyp
IPO
Belopp
200 + 30 MSEK
År
2021

Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Om ja så behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Kundkännedomsblankett

*enskilt eller sammanlagt belopp

Var noga med att sätta dig in i de emissioner som du kan teckna via oss och kom ihåg att vi inte står som garant för bolagen eller är avsändare för informationen i t.ex. prospekt eller marknadsföring.

Har du några frågor?

Telefon: 08-5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Aktieinvest Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta oss

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.