Våra emissionsuppdrag

Vi har ofta flera spännande emissionsuppdrag på gång. Du hittar information om våra pågående emissioner på denna sida.

För ytterligare information om bolaget eller notering, kontakta respektive bolag.

Pågående emissioner

Logistri Fastighets AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 196 MSEK
Teckningsperiod
23 november - 7 december 2023

Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Transaktionstyp
Uppköpserbjudande
Belopp
-
Teckningsperiod
23 november 2023 - 1 februari 2024

Goobit Group AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 10 MSEK
Teckningsperiod
27 oktober - 10 november 2023

Cyclezyme AB

Transaktionstyp
Spridningsemission
Belopp
ca 7,4 MSEK
Teckningsperiod
18 oktober - 1 november 2023 (förlängd till 10 november 2023)

Genomförda emissioner

Nanexa AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 121 MSEK
År
2023

Unibap AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 85 MSEK
År
2023

Agtira AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 80 MSEK
År
2023

OptiCept Technologies AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen av teckningsoptioner
Belopp
Saknas
År
2023

Phoenix BioPower AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 13,9 MSEK
År
2023

Alligator Bioscience AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen av teckningsoptioner
Belopp
ca 20,1 MSEK
År
2023

Backaheden Fastighets AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 111 MSEK
År
2023

Mendus AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 227 MSEK
År
2023

IRRAS AB

Transaktionstyp
Uppköpserbjudande
Belopp
-
År
2023

ByggPartner Gruppen AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 279,1 MSEK
År
2023

Phoenix Biopower AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 15 MSEK
År
2023

Bioservo Technologies AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 37 MSEK
År
2023

OptiCept Technologies AB (publ)

Transaktionstyp
Inlösen av teckningsoptioner
Belopp
ca 7,8 MSEK
År
2023

Alligator Bioscience AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 199 MSEK
År
2023

VNV Global AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 328 MSEK
År
2023

DistIT AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 98 MSEK
År
2023

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Transaktionstyp
Utbyteserbjudande
Belopp
-
År
2023

Acrinova AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 25,8 MSEK
År
2023

Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Om ja så behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Kundkännedomsblankett

*enskilt eller sammanlagt belopp

Var noga med att sätta dig in i de emissioner som du kan teckna via oss och kom ihåg att vi inte står som garant för bolagen eller är avsändare för informationen i t.ex. prospekt eller marknadsföring.

Har du några frågor?

Telefon: 08-5065 1795

E-post: [email protected]

Aktieinvest Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta oss

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.