Våra emissionsuppdrag

Vi har ofta flera spännande emissionsuppdrag på gång. Du hittar information om våra pågående emissioner på denna sida.

För ytterligare information om bolaget eller notering, kontakta respektive bolag.

Pågående emissioner

FishBrain AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 11,9 MSEK
Teckningsperiod
3 - 17 juli 2024

Phoenix Biopower AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 9,4 MSEK
Teckningsperiod
24 juni - 8 juli 2024

Modelon AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 50 MSEK
Teckningsperiod
19 juni - 3 juli 2024

Zhoda Investments AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 10,5 MSEK
Teckningsperiod
29 maj - 12 juni 2024

Genomförda emissioner

Fleming Properties AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 292 MSEK
År
2024

Fingerprint Cards AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 312,4 MSEK
År
2024

NextCell Pharma AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 40,1 MSEK
År
2024

BeammWave AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 39,5 MSEK
År
2024

Korsängen Fastighets AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 26,4 MSEK
År
2024

Star Vault AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 3,3 MSEK
År
2024

Latvian Forest Company AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 27,3 MSEK
År
2024

Cascade Drives AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 6 MSEK
År
2024

NGS Group AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 35 MSEK
År
2024

Disruptive Pharma Holding AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
31,5 MSEK
År
2024

Hernö Gin AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 45 MSEK
År
2024

Infrea AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 83 MSEK
År
2024

Mendus AB (publ)

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoptioner
Belopp
-
År
2024

COT – Clean Oil Technology AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
6 MSEK
År
2024

Alltainer AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 6,2 MSEK
År
2024

Nordic Whisky Capital AB

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 5 MSEK
År
2024

BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)

Transaktionstyp
Uppköpserbjudande
Belopp
-
År
2024

Artificial Solutions International AB (publ)

Transaktionstyp
Företrädesemission
Belopp
ca 25,6 MSEK
År
2024

Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Om ja så behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Kundkännedomsblankett

*enskilt eller sammanlagt belopp

Var noga med att sätta dig in i de emissioner som du kan teckna via oss och kom ihåg att vi inte står som garant för bolagen eller är avsändare för informationen i t.ex. prospekt eller marknadsföring.

Har du några frågor?

Telefon: 08-5065 1795

E-post: [email protected]

Aktieinvest Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm

Kontakta oss

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.