Lista: Investmentbolag

Vill du börja spara i investmentbolag? Här är exempel på olika investmentbolag som du kan investera i.

Aktie Köp Månadsspara Handel Hållbarhetspreferenser
Berkshire Hathaway Köp Ja Andelsorder Alkohol
Berkshire Hathaway är ett finansiellt konglomerat och holdingbolag. Bolaget investerar i och förvaltar flera globala verksamheter inom olika branscher. Innehavet är diversifierat och inkluderar bolag verksamma inom bland annat finans och försäkring, detaljhandel, industri och logistik. Visionen är att driva investeringarna långsiktigt och bidra med ett aktivt ägarskap och förvaltning. Berkshire Hathaway grundades 1839 och har sitt huvudkontor i Omaha, Nebraska.
Sverige Bure Equity Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Bure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra större rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher såsom verkstad, vård och omsorg samt IT-sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige Byggmästare A J Ahlström Köp Nej Börsorder OK
Byggmästare Anders J Ahlström Holding är ett investmentbolag som är inriktat mot förvärv och utveckling av små- och medelstora bolag. Verksamheten drivs med ett aktivt ägande och via styrelserepresentation, där störst kompetens återfinns inom strategisk affärsutveckling. Investeringar görs i noterade – och onoterade bolag i olika faser, från tillväxtbolag till mognare bolag, runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Citigroup Köp Ja Andelsorder Kontroversiella vapen
Citigroup är ett globalt finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av traditionell kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, samt lånefinansiering. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större bolag samt institutioner. Utöver det erbjuds även Cash Management-lösningar, samt transaktionsrådgivning. Verksamhet innehas på global nivå. Citigroup grundades ursprungligen 1812 och har sitt huvudkontor i New York.
Sverige Creades Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Creades är ett investmentbolag som är specialiserade mot små- och medelstora bolag verksamma inom ett flertal sektorer. Verksamheten är huvudsakligen fokuserad mot utveckling av innehaven genom såväl strategiskt som operativt-, strukturellt- och finansiellt arbete. En stor del av det aktiva ägandet utförs i samarbete med företagsledningar, styrelser och övriga intressenter. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
Sverige Flat Capital Köp Nej Börsorder OK
Flat Capital är ett investmentbolag som är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla tillväxtbolag med värdepotential. Investeringarna sker globalt med Norden som huvudfokus. Flat Capital grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige Fastator Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Fastator är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i entreprenörsdrivna fastighetsbolag, där bolaget genom ett aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att utveckla bolagen och skapa aktieägarvärde. Kapital tillförs till bolaget via såväl aktier, obligationer och hybridkapital. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige First Venture Köp Nej Börsorder OK
First Venture Sweden är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag verksamma inom teknik, hälsa och hållbarhet. Störst andel av investeringarna återfinns inom globala makrotrender och teman såsom digitalisering, hållbar konsumtion samt inom hälsa och klimat. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige Havsfrun Investment Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Havsfrun Investment är ett investmentbolag. Bolagets affärsidé är att på lång sikt uppnå avkastning där bolagets affärsverksamhet är fokuserad mot att förvalta en globalt diversifierad aktieportfölj. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer och investeringarna görs inom ett flertal olika sektorer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Sverige Industrivärden Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Industrivärden är ett investmentbolag. Bolagets mål är att över tid generera en tillväxt av substansvärdet, vilket i sin tur ska ge en totalavkastning högre än börsens genomsnitt. Bolaget är storägare i klassiska svenska bolag inom sektorerna telekom, industri, finans och fordonsindustrin. Ägande och vidareutveckling av bolagen sker huvudsakligen genom operativa och strategiska beslut, samt genom egen investeringsverksamhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Sverige Investor Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Investor är ett investmentbolag. Verksamheten grundades ursprungligen 1916 och bolaget är storägare i en rad svenska storbolag inom sektorerna telekom, industri, elektronik och fordonsindustrin. Investmentbolaget bedriver även verksamhet i USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag med värdepotential. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Sverige Karolinska Development Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla behandlingsmetoder för sjukdomar som klassas som livshotande eller funktionsnedsättande. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
Sverige Kinnevik Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Kinnevik är ett investmentbolag. Bolagets specialistkompetens återfinns inom uppbyggandet av digitala konsumentverksamheter. Affärsidén är att långsiktigt äga sina innehav genom aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag. Kinneviks innehav är uppdelade i affärssegmenten e-handel och marknadsplatser, kommunikation, underhållning samt finansiella tjänster. Bolaget grundades 1936 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige Linc Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Linc är ett investmentbolag som är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom life science-industrin. Investeringarna sker främst i små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom medicinteknik och läkemedel. Visionen är att vara en aktiv och långsiktig ägare i portföljbolagen. Störst andel av investeringarna sker inom Norden.
Sverige Latour Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Latour är ett investmentbolag som är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av små och medelstora företag. Störst affärsinriktning återfinns inom den industriella sektorn, samt tillverkningsindustrin. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla företag, huvudsakligen genom styrelserepresentation och aktiv ledning. Latour investerar i såväl noterade som onoterade bolag. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
Loews Köp Ja Andelsorder
Loews Corporation är ett globalt finansiellt konglomerat. Inom koncernen återfinns investeringar inom en rad olika sektorer, exempelvis försäkrings-, energi-, transport- och hotellbranschen. Verksamheten drivs utifrån flertalet bolag med vardera affärsinriktning, med störst verksamhet inom den nordamerikanska marknaden. Loews Corporation grundades 1946 och har sitt huvudkontor i New York.
Sverige Lundbergföretagen Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Lundbergföretagen är ett investmentbolag. Bolaget arbetar med aktiv och långsiktig förvaltning av diverse intressebolag. Större innehav återfinns huvudsakligen inom fastigheter och bolag som Holmen, Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Målsättningen är att över tid skapa avkastning som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Sverige NAXS Köp Ja Andels- & Börsorder OK
NAXS är ett investmentbolag. Idag återfinns huvudsakligen investeringarna via nordiska Private Equity-fonder. Genom att investera i Private Equity erhålls en exponering mot fonder som annars är svårtillgängliga för en stor del av allmänheten. Investeringar återfinns inom varierande branscher. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige Nordic Asia Investment Group Köp Nej Börsorder OK
Nordic Asia Investment Group 1987 är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt kinesiska börsnoterade bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt ägande av noterade bolag med fokus på den kinesiska konsumentmarknaden. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige Svolder Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Svolder är ett investmentbolag. Bolaget investerar i och förvaltar noterade börsbolag, främst koncentrerade till nordiska små och medelstora bolag. Visionen är att vara en långsiktig aktör samt skapa en avkastning för aktieägarna på lång sikt. Portföljen av investeringar är bred och innefattar ett flertal marknader, främst koncentrerade till industrisektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige Traction Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Traction är ett investmentbolag som förvärvar och utvecklar tillväxtbolag med avsikt att skapa långsiktigt värde. Investeringar återfinns bland onoterade och noterade bolag, men även bland räntebärande tillgångar. Störst fokus ligger på bolag där det finns en stark utvecklingspotential, samt i bolag med behov av förändringsarbete. Fokus ligger på att erbjuda en investeringsportfölj innehållande en bred bas av marknader.
Sverige VEF Köp Ja Andels- & Börsorder OK
VEF är ett investmentbolag. Störst fokus innehas på bolag verksamma inom fintech, vilket inkluderar teknikbolag i finanssektorn. Investeringsportföljen består vanligtvis av bolag i tidig tillväxtfas med nytänkande produkter/tjänster inom konsumentkredit, betalningslösningar, penningöverföring och försäkringar. Bolaget gick tidigare under namnet Vostok Emerging Finance och har sitt huvudkontor i Stockholm.
Sverige VNV Global Köp Ja Andels- & Börsorder OK
VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Bolagets affärsidé är att identifiera och investera i tillgångar med värdeökningspotential, med ett övergripande fokus på bolag med starka nätverkseffekter. Portföljen består av innehav inom sektorerna digital hälsa, mobilitet och online-marknadsplatser. Bolaget gick tidigare under namnet Vostok New Ventures. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Sverige Öresund Köp Ja Andels- & Börsorder OK
Öresund är ett investmentbolag. Visionen är att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden, där verksamheten drivs via etablerade dotterbolag. Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen. Dagens Öresund etablerades ursprungligen 1961 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Månadsspara i investmentbolag

Ibland är det enklare att börja spara i något färdigpaketerat och få riskspridning från första köpet. Då kan våra sparboxar vara något för dig. Med våra sparboxar kan du enkelt månadsspara i aktier och fraktioner i dina favoritbolag. Till exempel kan du månadsspara i investmentbolag såsom Investor, Kinnevik och Latour med sparboxen Svenska investmentbolag.

Starta ditt sparande

Lär dig mer om investmentbolag

Varför ska man spara i investmentbolag och vad bör man tänka på när man väljer aktier att investera i? För att reda ut det har vi intervjuat Mohammed Salih från Aktiespararna, även känd på Instagram som Mohammeds väg till miljonen.

Lär dig mer om investmentbolag

Så här kan du månadsspara i bolag på listan

Andelsorder är vår tjänst som gör att du kan månadsspara med automatiska köp i aktier och fraktioner. Det görs genom dragningar från ditt bankkonto varje månad.

I kolumnen för månadsspara ser du vilka bolag man kan månadsspara i.

Minsta belopp är 100 kr per bolag, så för 500 kr får du riskspridning i fem bolag. Köpavgiften är fast oavsett hur mycket du sparar varje månad eller hur många bolag du sparar i. Läs mer om våra priser >

Så här börjar du månadsspara:

  1. Logga in >
  2. Bestäm vilka bolag du vill spara i
  3. Välj dragningsdatum
  4. Välj sparbelopp för varje bolag

Klart!

Är du inte kund hos oss idag?

Bli kund

Vad betyder hållbarhetspreferenserna?

Vi har ett samarbete med Arabesque som gör att du som är kund kan sortera och filtrera aktier utifrån hållbarhetsdata. Med hjälp av hållbarhetspreferenserna kan du välja bort områden som du inte vill investera i. Det kan t.ex. vara fossila bränslen, vapenindustrin eller spelbolag.

Om det står att ”Data saknas” finns det inte någon tillgänglig hållbarhetsdata att visa. OK betyder att företaget inte har verksamhet inom något av de preferensområden som vi visar i vår internettjänst.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsverktyget S-Ray. Med S-Ray kan du sortera fram hållbara aktier på internetdepån.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Portföljspar: Vi har flera färdiga aktieportföljer som du kan spara i. För att automatiskt månadsspara i någon av dessa portföljer behöver du öppna denna särskilda kontotyp som kallas Portföljspar. Denna kontotyp finns tillgänglig som ett investeringssparkonto (ISK), vilket innebär att du slipper tänka på skatt och deklaration. Om du vill spara i någon av våra sparboxar ska du istället välja ett vanligt ISK eller en traditionell aktie och fonddepå.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.