Emittentservice

Vi hanterar hundratals emittentuppdrag varje år och har hjälpt tusentals bolag och aktiesparare att introducera bolag på börsen, genomföra ägarspridningar och emissioner. Är det något vi kan så är det emissioner.

Vi agerar som spindeln i nätet när det gäller administrationen kring våra uppdrag och samarbetar alltid med andra emissionsinstitut, corporate finance-rådgivare eller bolagen direkt inom de uppdrag vi hanterar. Vi är även Emissionsinstitut hos Euroclear och kan därmed jobba med ett brett erbjudande av emissionstjänster:

  • Företrädesemissioner
  • Spridningsemissioner vid noteringar
  • Inlösen av teckningsoptioner
  • Riktade emissioner
  • Private Placements
  • Euroclearanslutningar

Vi är en av de större aktörerna på marknaden och är stolta över vår långa erfarenhet av och kunskap om emissionsadministration som gör oss till en given motpart när det kommer till allt från stora företrädesemissioner och spridningsemissioner till mindre riktade emissioner. Trots att vi är ett större värdepappersbolag är vi alltid måna om att kombinera vår gedigna erfarenhet och organisation med en hög kvalitet och personlig service.

Lång erfarenhet

Aktieinvest är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Sedan juni 2023 ägs vi av Söderberg & Partners, en av Nordens ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Förutom emissionsadministration via vår avdelning Emittentservice så omfattar vår verksamhet även att vara en nätmäklare som erbjuder spartjänster till privatpersoner, vilket vi har gjort med framgång i över 50 år.

Vi jobbar inte med vilka som helst

Våra kunder är oberoende Corporate Finance-rådgivare och små och medelstora aktiebolag som söker personlig service, erfarenhet och ett modernt och effektivt arbetssätt. Administration är det som vi gör bäst, vi jobbar därför inte med eller är aldrig ansvariga för prospekt eller värderingar.

Vi är dock väldigt noga med att endast samarbeta med företag vars affärsidéer och verksamhet inte är diskriminerande, tar politisk ställning, har kopplingar till rasism, barnarbete eller inte stödjer mänskliga rättigheter. Vi förbehåller oss därför möjligheten att tacka nej till emittentuppdrag där bolag eller huvudmän har kopplingar till detta.

Vi är den digitala emittentadministratören

Vi är en digital aktör, även när det gäller emissionsadministration. Vid spridningsemissioner kan intresserade därför teckna sig med BankID. Genom vårt samarbete med Aktiespararna kan vi också erbjuda goda möjligheter att nå ut till Sveriges mest aktieintresserade kundgrupp. Vill du se vilka emissioner vi hanterar just nu eller teckna dig för en emission så gör du det här.

Vi kan emissioner

Aktieinvest Emittentservice startade sin verksamhet år 2004. Sedan dess har vi hjälpt tusentals bolag och aktiesparare att introducera bolag på börsen, genomföra ägarspridningar och emissioner. Vi har helt enkelt blivit experter på just denna sorts administration. Kontakta oss gärna om ni söker nya samarbetspartners.

Kontakta oss

Tel: 08-5065 1750

Mail: [email protected]

Aktieinvest Emittentservice, Box 7785, 103 96 Stockholm

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.