Trygghet och säkerhet

För oss är det viktigt att leva upp till det stora förtroende som våra kunder har för vår verksamhet och att alla ska kunna känna sig trygga och säkra med oss.

Aktieinvest FK AB är ett dotterbolag till Söderberg & Partners, en av Nordens ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Aktieinvest erbjuder sparande och handel med svenska och utländska aktier och fonder. Vi erbjuder inte finansiella tjänster som kan kopplas ihop med ett högre risktagande såsom utlåning, belåning, blankning och options- och warranthandel gör. Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och vi kontrolleras fortlöpande. Finansinspektionens övergripande mål är att bidra till finanssektorns stabilitet och effektivitet, samt verka för ett gott konsumentskydd.

Dina kontanter och värdepapper

De pengar som du sätter in hos Aktieinvest tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på särskilda klientmedelskonton hos banker. Det innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från Aktieinvests egna tillgångar och förvaras med separationsrätt, vilket innebär att du har rätt att få ut dina pengar från Aktieinvest oavsett belopp i händelse av att Aktieinvest går i konkurs.

I första hand är alltså dina pengar och värdepapper skyddade för din räkning genom att de särredovisas. Om det av någon anledning ändå inte skulle gå att identifiera dina tillgångar träder det statliga investerarskyddet in enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, som garanterar att du som investerare får ut pengar och värdepapper upp till 250 000 kr sammanlagt per institut.

Statens insättningsgaranti (lag (1995:1571) om insättningsgaranti) gäller för kreditinstitut (banker). Det innebär att du som kund inte kan få ersättning ur insättningsgarantin om Aktieinvest går i konkurs då Aktieinvest inte omfattas av insättningsgarantin. Däremot gäller insättningsgarantin för de kontanta medel som Aktieinvest för kunds räkning på klientmedelskonto. Som kund har du enskilt skydd från den statliga insättningsgarantin med upp till motsvarande 1 050 000 kr (2021) för de medel som ligger på klientmedelskontot om en bank där Aktieinvest förvarar klientmedel skulle gå i konkurs.

För kontanta medel och värdepapper som tagits emot inom ramen för det individuella pensionssparandet (IPS) gäller inte det statliga investerarskyddet. Istället behandlas eventuella konkurser i enlighet med lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Sparande i kapitalförsäkring

Ett sparande i kapitalförsäkring omfattas inte av det statliga investerarskyddet eller insättningsgarantin, istället skyddas sparandet genom att försäkringsbolaget är skyldigt att hålla försäkringstagarens (/kundens) tillgångar separerade från bolagets egna tillgångar. Som försäkringsbolag anlitas Futur Pension. Om försäkringsbolaget skulle försättas i konkurs får försäkringstagaren en prioriterad fordran i konkursen, vilket innebär att försäkringstagaren har rätt till betalning före oprioriterade borgenärer.

Säkerhet vid order över telefon

Vi genomför en identifiering när du ringer genom de uppgifter du lämnar till oss. Vi spelar dessutom in alla samtal för din och vår säkerhet. Det är endast du som kund, eller ditt ombud genom fullmakt, som kan ge oss i uppdrag att köpa och sälja värdepapper, eller begära uttag, för din räkning. Överföring av kontanta medel kan endast ske till ett av dig skriftligen angivet konto.

Personliga inloggningsuppgifter

Du ska alltid hålla dina inloggningsuppgifter skyddade. Om en obehörig person trots detta skulle komma åt dina inloggningsuppgifter, på grund av din egen oförsiktighet, kan du inte åsamkas mycket skada, eftersom pengar och värdepapper endast kan skickas till konton som du förfogar över. Aktieinvest har inte tillgång till ditt lösenord. Det är bara du själv som har det. Om du skulle glömma ditt lösenord får du ett nytt via post. Vi kommer aldrig be dig uppge ditt lösenord för oss, varken i kundservicesamtal eller via e-post, dylika konversationer är troligtvis försök till bedrägeri.

IT-säkerhet

I vår utveckling av våra internetbaserade tjänster följer vi högt uppsatta krav och processer för att bästa möjliga skydd ska uppnås. Våra tjänster och system skyddas av brandväggar och loggning sker av all aktivitet, trafik mellan din dator och våra tjänster är krypterad.

Rapportera  IT-säkerhetsbrister

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.