Medlem hos Aktiespararna

Är du medlem i Aktiespararna eller Unga Aktiesparare? Grattis! Du får flera förmåner samt rabatterade priser hos oss på Aktieinvest.

Hos oss kan spara i aktier och fonder samt flera olika sparboxar och färdiga aktieportföljer.

Du hittar mer information om dina rabatter och priser här >

Öppna konto

Aktiespararnas depå

Aktiespararnas sparbox Smartbox samt fonden Aktiespararna Direktavkastning, med rabatterad fondavgift, kan du spara på Aktiespararnas medlemsdepå. Depån är ett ISK.

Öppna depå

ISK & Traditionell depå

Aktier och fonder samt månadssparande i aktier, fonder och våra sparboxar sparar du på ett ISK eller en traditionell depå. Ange ditt medlemsnummer när du öppnar en ny depå eller kontakta vår kundservice och ange ditt medlemsnummer för att ta del av rabatterade priser.

Öppna depå

Portföljspardepå

För att kunna spara i våra och Aktiespararnas färdiga aktieportföljer, med automatisk omallokering, behöver du öppna en portföljspardepå. Depån är ett ISK.

Öppna depå

Förmånligt sparande

Nedan finner du våra unika sparprodukter framtagna för dig som medlem samt några av våra andra sparprodukter som du handlar till rabatterade priser.

Aktiespararna Direktavkastning

Köp fonden Aktiespararna Direktavkastning med 20 % rabatt på fondavgiften.*

Öppna konto >
Till fonden

Färdiga aktieportföljer

Spara i Aktiespararnas färdiga aktieportföljer: Bas, Avkastning och Småbolag.

Öppna konto >
Om portföljerna

Smartbox

Spara kostnadsfritt i Aktiespararnas sparbox Smartbox.

Öppna konto >
Läs mer

Köp andelar av aktier

Köp andelar av aktier till ett bestämt belopp istället för antal.

Öppna konto >
Läs mer

Månadsspara i aktier och fonder

Månadsspara automatiskt i både aktier och fonder.

Öppna konto >
Börja månadsspara

Sparboxar

Spara i våra färdiga sparboxar. Välj mellan boxar med olika inriktningar.

Öppna konto >
Till sparboxarna

*Befintligt sparande i Aktiespararna Direktavkastning A kommer inte att konverteras till Aktiespararna Direktavkastning C (medlem). Däremot kan alla som är medlemmar hos Aktiespararna spara i fonden.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.