Skatt på ISK – så funkar det

ISK-skatt hanteras automatiskt i din deklaration.

Ett investeringssparkonto, ISK, schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året.

Vi rapporterar allt till Skatteverket åt dig så du slipper redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Mindre krångel jämfört med en vanlig aktie- och fonddepå med andra ord.

Du betalar inte heller någon skatt på utdelningar från dina svenska värdepapper.

Så funkar ett ISK

Hur beräknas skatten för ett ISK?

Skatten för ditt investeringssparkonto baseras på en schablonintäkt som beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget för ditt ISK beräknas som en fjärdedel av summan av:

  1. Värdet på ditt ISK vid ingången av varje kvartal
  2. De pengainsättningar som gjorts till ditt ISK under året
  3. Värdet av värdepapper som flyttats in till kontot under året

Så här räknar man ut schablonintäkten:

För att beräkna schablonintäkten multiplicerar man kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 1 %. (Skatteverket har bestämt att som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget.) Resultatet du får fram är den beräknade schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklaration där den tas upp som inkomst av kapital. På den betalar du 30 % skatt.

Schablonskatten för ISK för inkomstår 2024

Per den 30 november 2023 var statslåneräntan 2,62%. Schablonintäkten blir då 3,62 %.

Schablonintäkten för inkomstår 2024 är 30 % av 3,62 %, dvs. 1,086 %.

ISK-skatt – du behöver inte göra något

Vi räknar ut din schablonintäkt åt dig och lämnar in kontrolluppgiften till Skatteverket.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Vill du veta mer om ISK-skatt? Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Varför välja ett ISK?

  • Du slipper deklarera enskilda affärer
  • Du betalar ingen skatt på utdelningarna på svenska aktier
  • Du står själv som ägare för dina aktier och fonder

Öppna ISK

Schablonskatten för ISK

Här är schablonskatten de senaste åren:

Beskattningsår 2023     0,882 %
Beskattningsår 2022     0,375 %
Beskattningsår 2021     0,375 %
Beskattningsår 2020     0,375 %
Beskattningsår 2019      0,453 %
Beskattningsår 2018      0,447 %
Beskattningsår 2017      0,375 %
Beskattningsår 2016      0,420 %
Beskattningsår 2015      0,270 %
Beskattningsår 2014      0,627 %
Beskattningsår 2013      0,447 %
Beskattningsår 2012      0,495 %

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.