ISK skatt hanteras automatiskt i din deklaration.

Ett investeringssparkonto, ISK, schablonbeskattas oavsett hur värdet av kontot har utvecklats under året.

Vi rapporterar allt till Skatteverket åt dig så du slipper redovisa varje köp och varje försäljning när du ska deklarera. Mindre krångel jämfört med en vanlig aktie- och fonddepå med andra ord.

Du betalar inte heller någon skatt på utdelningar från dina värdepapper.

Så funkar ett ISK >

Hur beräknas skatten för ett ISK?

Skatten för ditt investeringssparkonto baseras på en schablonintäkt som beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget för ditt ISK beräknas som en fjärdedel av:

  1. Värdet på ditt ISK vid ingången av varje kvartal
  2. De pengainsättningar som gjorts till ditt ISK under året
  3. Värdet av värdepapper som flyttats in till kontot under året

Så här räknar man ut schablonintäkten:

För att beräkna schablonintäkten multiplicerar man kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 1 %. (Skatteverket har bestämt att som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget.) Resultatet du får fram är den beräknade schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklaration där den tas upp som inkomst av kapital. På den betalar du 30 % skatt.

Schablonskatten för ISK för inkomstår 2020

Per den 30 november 2019 är statslåneräntan -0,09 %. Schablonintäkten blir då 1,25 % (Skatteverkets golv för schablonintäkt).

Schablonskatten för inkomstår 2020 är 30 % av 1,25 %,  dvs. 0,375 %.

ISK skatt – du behöver inte göra något

Vi räknar ut din schablonintäkt åt dig och lämnar in kontrolluppgiften till Skatteverket.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Vill du veta mer om ISK skatt? Läs mer på Skatteverkets hemsida >

Ovanstående ska inte ses som rådgivning utan som information om värdepapper som finns i vårt sortiment. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför välja ett ISK?

  • Du slipper deklarera enskilda affärer
  • Du betalar ingen skatt på utdelningarna på svenska aktier
  • Du står själv som ägare för dina aktier och fonder

ÖPPNA ISK

Schablonskatten för ISK

Här är schablonskatten de senaste åren:

Beskattningsår 2020      0,375 %
Beskattningsår 2019      0,453 %
Beskattningsår 2018      0,447 %
Beskattningsår 2017      0,375 %
Beskattningsår 2016      0,420 %
Beskattningsår 2015      0,270 %
Beskattningsår 2014      0,627 %
Beskattningsår 2013      0,447 %
Beskattningsår 2012      0,495 %