Så väljer du rätt ordertyp när du köper och säljer aktier

Du kan tjäna på att välja rätt ordertyp i rätt läge. Här kommer en guide.

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet. Här är en guide i vad du kan tänka på när det gäller ordertyp. Först går vi igenom hur Andelsorder och Börsorder skiljer sig åt och sedan ger vi några tips på saker som är viktiga att tänka på när du handlar i Andelsorder och Börsorder.

Så skiljer sig Andelsorder och Börsorder i olika situationer

Att köpa och sälja hela och delar av aktier

Vid köporder köper du för ett bestämt belopp när du handlar via Andelsorder och får aktier för denna summa (minus courtage) ned till fem decimaler, t.ex. 17,56483 st. När du handlar direkt mot börsen (Börsorder) köper du ett bestämt antal hela aktier.

Vid säljorder säljer du ett bestämt antal aktier via både Andelsorder och Börsorder. När du säljer direkt mot börsen kan du dock inte sälja andelar av aktier, utan enbart hela aktier.

Kurssättning

När du handlar via Andelsorder kan du inte själv sätta den kurs du köper eller säljer till. Läs mer om kurssättningen här.

Vid orderläggning via Börsorder kan du limitera din order, antingen så att den matchar marknadspriset direkt eller till en annan kurs om du så önskar.

Olika aktieslag

Du kan köpa resp. sälja flera olika aktieslag i en och samma köp- resp. säljorder när du handlar via Andelsorder.

Vid Börsorder lägger du order i resp. aktieslag var för sig.

Stopptider

När du handlar via Andelsorder måste ordern vara registrerad före kl. 14.00 (stopptiden) för att bli genomförd samma handelsdag. Registreras den därefter genomförs den nästkommande handelsdag. Då Nasdaq OMX Stockholm har halvdagsöppet är stopptiden i stället kl. 11.00.

När du handlar direkt mot börsen sker avslut när den kurs du angett motsvararar den kurs som marknaden är beredd att betala för resp. sälja till.

Avslutsgaranti

Andelsorder har avslutsgaranti, vilket innebär att du får köpa för det belopp resp. sälja det antal du angett.

Via Börsorder måste din order matchas av marknaden och du kan få delavslut, dvs. att hela din order inte går igenom. Om den kurs du limiterat till inte matchas av marknaden sker inga avslut alls.

Courtage

Courtaget i Andelsorder består av dels ett fast courtage, dels ett rörligt. Det rörliga courtaget beräknas på hela ordersumman, oavsett hur många olika aktieslag denna omfattar.

Vid Börsorder betalar du ett courtage per aktieslag du lägger order i (två courtage om du både köper och säljer i samma aktieslag).

Se våra prislistor

Utländska aktier

Utländska värdepapper handlas hos oss enbart via Andelsorder. Du kan alltså enbart köpa för en bestämd summa och enligt kurssättningen för Andelsorder. Växlingsavgift tillkommer enligt gällande prislista.

Tänk på det här när du väljer ordertyp

Ordersumman påverkar courtaget

Stora ordersummor i enskilda aktieslag innebär större courtage i Andelsorder jämfört med Börsorder. Generellt sett skulle det redan vid ordersummor på 5 000 kr i ett och samma aktieslag kunna vara mer fördelaktigt med Börsorder jämfört med Andelsorder.

Du kan sälja en aktie på annat sätt än du köpte den

Du kan sälja en aktie direkt mot börsen även om du köpt denna via Andelsorder eller månadssparande. Har du t.ex. 17,56483 st. aktier kan du sälja 17 st. direkt mot börsen och enbart decimalerna via Andelsorder. Detta är mer fördelaktigt om ordersumman i aktien är lite större.

Kurssättningen kan skilja sig kraftigt mellan ordertyperna

Då du köper via Andelsorder kommer du att få en köpkurs som ligger ganska nära den aktuella aktiens högsta betalkurs under den aktuella handelsdagen. På motsvarande sätt kommer du vid en försäljning via Andelsorder att få en säljkurs som ligger ganska nära den aktuella aktiens lägsta betalkurs under den aktuella handelsdagen. Du kan läsa mer om kurssättningen i Andelsorder här.

När du köper via Börsorder kan du själv sätta den kurs du är villig att betala resp. sälja till. Med andra ord är Andelsorder mindre lämpligt de dagar då en aktie har en väldigt stor spread (skillnaden mellan högst och lägst betalt under dagen). I synnerhet gäller detta om den handlas ”åt fel håll”, dvs. ligger nära dagslägsta när du vill köpa (kursen i Andelsorder då nära dagshögsta) och vice versa. Då kan det vara bättre att lägga ordern direkt mot börsen, även om ordersumman är lägre än ovan nämnda 5 000 kr.

Fortfarande osäker?

Om du känner dig osäker och vill ha vägledning kan du kontakta oss på telefon 08-5065 1700 så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.