Nyheter

Här nedan finns nyheterna från oss samlade. Är det något specifikt du letar efter, använd sökfältet ovan.

2019

19/10/16 Kl 11:30
Handelsbanken Sverigefond Index: Kommande merge
+

Fonden Handelsbanken Sverigefond Index, ISIN SE0000582025, kommer att slås samman med fonden Handelsbanken Sverige Index Criteria,  ISIN SE0001466368.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-12-07.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Sverigefond Index byts ut till fondandelar i Handelsbanken Sverige Index Criteria till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Handelsbanken Sverigefond Index är 2019-12-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/funds.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/16 Kl 10:30
Swedish Stirling AB: Utnyttjande av konvertibler KV 1 2017/2019
+

Konverteringskursen är 4,40 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 4,40 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 1 2017/2019 till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 18 november 2019.

Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 15 november 2019 och meddela om du inte önskar konvertera.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/15 Kl 13:45
Simris Alg AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 14,00 SEK.

För en (1) aktie i Simris Alg får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 14,00 SEK per unit.

En (1) unit består av fyra (4) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie B.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 18 oktober och den 24 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 14 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/19 Kl 13:45
Karolinska Development AB: Ytterligare förlängning Kvittningsemission
+

Bolaget har beslutat att förlänga anmälningstiden i kvittningsemissionen.

Karolinska Development AB erbjuder innehavarna av konvertibler 2015/2019 att kvitta hela eller en del av sitt innehav inklusive upplupen ränta mot teckning av nya B-aktier till teckningskursen 3,74 SEK.

Det innebär att du använder det nominella beloppet i konvertibeln för att köpa nya B-aktier, du behöver inte lägga till någon likvid.

Det antal nya B-aktier som kan erhållas, beräknas genom att dividera det totala nominella beloppet av konvertibler och den upplupna räntan, som har varit 8% per år under löptiden på 4,5 år, med teckningskursen. Förenklat kan du ta det antal/ nominella beloppet du har i din depå i Karolinska Development KV och multiplicera det med 0,378 för att få fram hur många aktier du kommer få istället.

Om du vill vara med i emissionen ber vi dig att kontakta vår Kundservice via telefon eller brev senast kl  17.00 den 25 oktober 2019.

Har du anmält ditt deltagande till oss tidigare så kommer den anmälan att kvarstå.

Deltar man inte i detta erbjudande kommer konvertibeln att löpa på som tidigare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/10/15 Kl 10:15
InCoax Networks AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 8,00 SEK

För en (1) aktie i InCoax Networks får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 oktober och den 25 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/18 Kl 12:15
Osram Licht AG: Uppköp - Återkallat erbjudande
+

Erbjudandet från AMS AG har avbrutits då den önskade acceptansnivån på 70% inte uppnåddes.

Aktierna är åter tillgängligt för order.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/11 Kl 12:30
Tectona Capital AB: Nyemission
+

Villkor 3:16, kurs 1,90 SEK

För en (1) aktie i Tectona Capital får du tre (3) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 oktober och den 29 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/10 Kl 10:15
Pictet US Equity Growth Selection: Genomförd merge
+

Fond Pictet US Equity Growth Selection, ISIN LU0256842575, har slagits samman med fond Pictet USA Index, ISIN LU0130733172.

För varje andel i Pictet US Equity Growth Selection erhölls 0,903151 andelar i Pictet USA Index.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/10/10 Kl 09:15
Netmore Group AB: Nyemission
+

Villkor: 12:7, kurs 0,60 SEK.

För en (1) aktie i Netmore Group får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tolv (12) nya aktier till kursen 0,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 oktober och den 22 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/09 Kl 13:30
A1M Pharma TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 18 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/10/09 Kl 11:00
Matra Petroleum AB avnoteras
+

Aktierna i Matra Petroleum AB avnoterades från Nasdaq First North den 8 oktober 2019.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 13 juni 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2020 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/07 Kl 15:45
Air Liquide SA: Fondemission
+

För varje post om tio (10) aktier i Air Liquide erhålls en (1) ny aktie i Air Liquide.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 oktober 2019.

19/10/07 Kl 15:30
Cimco Marine TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,50 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 10 oktoberr 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/07 Kl 08:45
Embracer Group AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 4 oktober 2019.

19/10/04 Kl 09:00
Sectra AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 1 oktober 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 4 oktober 2019 och den 15 oktober 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 22 oktober 2019.

19/10/03 Kl 15:30
Acarix AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Acarix får du tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 18 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/03 Kl 14:30
MedicPen AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 0,38 SEK

För en (1) aktie i MedicPen får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,38 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 18 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/02 Kl 16:00
Franklin Templeton Thailand Fund (acc): Kommande merge
+

Fonden Franklin Templeton Thailand Fund (acc), ISIN LU0078275988,  kommer att slås samman med fonden Franklin Templeton Asian Growth Fund (acc),  ISIN LU0128522157.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-12-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Franklin Templeton Thailand Fund (acc) byts ut till fondandelar i Franklin Templeton Asian Growth Fund (acc)  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Franklin Templeton Thailand Fund (acc) är 2019-12-05.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.franklintempleton.com

19/10/02 Kl 13:30
Namnändring: Swedbank Robur Ethica Global
+

Fonden Swedbank Robur Ethica Global, ISIN SE0000537680, har bytt namn till Swedbank Robur Transition Global.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/02 Kl 13:30
Namnändring: Swedbank Robur Ethica Sverige
+

Fonden Swedbank Robur Ethica Sverige, ISIN SE0000709016, har bytt namn till Swedbank Robur Transition Sweden.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/02 Kl 13:30
Namnändring: Monyx Strategi Sverige/Världen
+

Fonden Monyx Strategi Sverige/Världen, ISIN LU0674582571, har bytt namn till Monyx Espiria Sverige/Världen.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/02 Kl 13:30
Namnändring: Monyx Strategi Försiktig
+

Fonden Monyx Strategi Försiktig, ISIN LU0674583116, har bytt namn till Monyx Espiria Defensiv.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/02 Kl 09:30
Precisionsmetall Group AB: Nyemission
+

Villkor: 7:4, kurs 0,40 SEK.

För en (1) aktie i Precisionsmetall Group får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya aktier till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/Transaktioner/Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 oktober 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/10/01 Kl 14:45
Namnändring: BNP Paribas Parvest Bond World Emerging fond
+

Fonden BNP Paribas Parvest Bond World Emerging, ISIN LU0089276934, har bytt namn till BNP Paribas Emerging Bond.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/01 Kl 14:45
Namnändring: BNP Paribas Parvest Equity Brazil (Cap) fond
+

Fonden BNP Paribas Parvest Equity Brazil (Cap), ISIN LU0265266980, har bytt namn till BNP Paribas Brazil Equity.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/01 Kl 15:00
Namnändring: BNP Paribas Parvest Equity Japan fond
+

Fonden BNP Paribas Parvest Equity Japan, ISIN LU0012181748, har bytt namn till BNP Paribas Japan Equity.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/01 Kl 15:00
Namnändring: BNP Paribas Parvest Equity Latin America fond
+

Fonden BNP Paribas Parvest Equity Latin America, ISIN LU0075933415, har bytt namn till BNP Paribas Latin America Equity.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/10/01 Kl 09:30
GOGO Lead Tech AB: Omvänd Split
+

Villkor 1:9

För nio (9) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 september 2019.

19/10/01 Kl 09:15
Gold Town Games AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 0,90 SEK

För en (1) aktie i Gold Town Games får du fyra (4) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/30 Kl 14:00
Cicero Focus: Genomförd merge
+

Cicero Focus, ISIN SE0001932781, har slagits samman med fond Cicero Aktiespararna Topp Sverige, ISIN SE0000924649 .

För varje andel i Cicero Focus erhölls 10,129014 andelar i Cicero Aktiespararna Topp Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/09/30 Kl 10:45
Phoenix Biopower AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 7,70 SEK

För en (1) aktie i Phoenix Biopower får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,70 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/Transaktioner/Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/30 Kl 10:00
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 3:8, kurs 33,00 SEK.

För en (1) aktie i Karo Pharma får du tre (3) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 33,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/27 Kl 15:15
IKC Global Healthcare: Kommande merge
+

Fonden IKC Global Healthcare, ISIN SE0007412978,  kommer att slås samman med fonden IKC 0-100,  ISIN SE0003116748.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-10-28.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i IKC Global Healthcare byts ut till fondandelar i  IKC 0-100 till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i IKC Global Healthcare är 2019-10-17.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ikcfonder.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/27 Kl 15:00
Cicero Emerging Markets Index A: Kommande merge
+

Cicero Fonder Emerging Markets Index A, ISIN SE0005472032, kommer att slås samman med fonden Cicero China A, ISIN SE0005472040.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-10-24.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Cicero Emerging Markets Index A byts ut till fondandelar i Cicero China A till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Cicero Emerging Markets Index A är 2019-10-22.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.cicerofonder.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/27 Kl 15:00
East Capital China Environmental: Kommande merge
+

Fonden East Capital China Environmental, ISIN LU0562934934,  kommer att slås samman med fonden East Capital Global Emerging Markets Sustainable SEK,  ISIN LU0562934264.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-10-25.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i East Capital China Environmental byts ut till fondandelar i  East Capital Global Emerging Markets Sustainable SEK till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i East Capital China Environmental är 2019-10-23.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

19/09/27 Kl 15:00
East Capital AGI China Fund: Kommande merge
+

Fonden East Capital AGI China Fund, ISIN LU0289591256,  kommer att slås samman med fonden East Capital Global Emerging Markets Sustainable EUR,  ISIN LU0212839673.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-10-25.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i East Capital AGI China Fund byts ut till fondandelar i  East Capital Global Emerging Markets Sustainable EUR till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i East Capital AGI China Fund är 2019-10-23.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

19/09/26 Kl 13:30
Enersize Oyj: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,65 SEK

För en (1) aktie i Enersize får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,65 SEK per aktie. För två (2) tecknade aktier får du vederlagsfritt en (1) teckningsoption.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 oktober och den 9 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/26 Kl 12:45
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen och Småbolagsportföljen.

Från och med den 26 september 2019 ser portföljerna ut så här:

Avkastningsportföljen: Axfood (ny), Boliden, H&M, JM, Lundin Petroleum, Nobia, Resurs Bank, SSAB B, Swedbank och Tele2 B.

Småbolagsportföljen: Alimak, Beijer Alma, Bure, Byggmax, Clas Ohlson, Collector, Duni, Fagerhult (ny), Inwido, Lundin Gold, Medicover, Munters, New Wave, Nolato, Scandic Hotels, Sectra, SkiStar, Sportamore, Svolder B och Troax.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

19/09/26 Kl 10:45
Peckas Naturodlingar AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 oktober och den 8 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/09/26 Kl 09:00
Gabather AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 36,00 SEK

För en (1) aktie i Gabather får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 36,00 SEK per unit.

En (1) unit består av sex (6) aktier och en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 12 mars 2021 - 26 mars 2021 till kurs 10,00 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-10-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 1 oktober och den 8 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 25 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/26 Kl 08:30
Paynova AB: Omvänd Split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 25 september 2019.

19/09/25 Kl 09:30
Terranet Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 1,60 SEK.

För en (1) aktie i Terranet Holding får du en (1) teckningsrätt oavsett serie. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya B-aktier till kursen 1,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 oktober och den 11 oktober 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/25 Kl 08:45
Kappahl AB: Uppköp - Uppdaterad information
+

Mellby Gård AB har lämnat ett bud på KappAhl AB.

Mellby Gård bjuder 20,00 SEK kontant för varje aktie i KappAhl.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 oktober 2019.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien var den 16 september 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 11 oktober 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/18 Kl 12:15
Osram Licht AG: Uppköp - Uppdaterad information
+

Carlyle and Bain har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Osram Licht AG.

För en (1) aktie i Osram Licht AG erbjuds 35 EUR kontant.

Samtidigt har AMS AG lämnat ett konkurrerande bud till aktieägarna i Osram Licht AG.

För en(1) aktie i Osram Licht AG erbjuds 38,50 EUR kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera det högre budet från AMS AG för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 27 september 2019.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 september 2019.

I dagsläget finns ingen information gällande likviddag.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/13 Kl 09:30
New Equity Venture International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 14,50 SEK

För en (1) aktie i New Equity Venture International får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 september och den 30 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/12 Kl 15:15
Mantex TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,15 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i Mantex ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,15 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-09-20.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/09/12 Kl 14:15
Black Earth Farming Ltd: Likvidation
+

Bolagsstämman i Black Earth Farming Ltd har beslutat att bolaget ska försättas i likvidation.

I samband med detta kommer slutlikvid att utbetalas till berättigade depåbevisinnehavare.

Efter utbetalningen kommer alla depåbevis att makuleras.

För var tionde (10) innehavt depåbevis i Black Earth Farming Ltd per avstämningsdag den 16 september 2019 kommer varje depåbevisinnehavare att få en (1) särskild rätt.

Särskilda rätter kommer att bokas på din depå den 18 september 2019.

Innehavare av färre än tio (10) depåbevis erhåller ingen särskild rätt, och därmed har inte rätt till utbetalning av slutlikvid.

Slutlikvid kommer att utbetalas omkring den 27 september 2019. Beloppet som betalas ut per särskild rätt är preliminärt och är cirka 0,0495 USD.

Efter att likviden bokats in på din depå kommer dina depåbevis att bokas ut från depån.

19/09/12 Kl 13:30
News55 AB: Nyemission
+

Villkor: 3:8, kurs 1,00 SEK

För en (1) aktie i News55 får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 september och den 23 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/12 Kl 10:45
AdCityMedia AB: Utdelning av aktier i Doohclick AB
+

För en (1) aktie i AdCityMedia AB erhålls en (1) aktie i Doohclick AB.

Sista dag för handel i AdCityMedia AB aktie med rätt till utdelningen var den 6 september 2019.

I dagsläget finns ingen handel i Doohclick AB.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/11 Kl 14:15
Appspotr AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 0,30 SEK

För en (1) aktie i Appspotr får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 20 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/11 Kl 09:30
Bioservo Technologies AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 12,00 SEK.

För en (1) aktie i Bioservo Technologies får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 september och den 23 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/10 Kl 15:15
C Security Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,17 SEK.

För en (1) aktie i C Security Systems får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,17 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 23 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/10 Kl 10:00
Ortoma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 31,00 SEK.

För en (1) aktie i Ortoma får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 31,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 20 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/09 Kl 13:45
Allianz Korea Fund: Kommande merge
+

Allianz Korea Fund, ISIN IE0002817868, kommer att slås samman med fonden Allianz Korea Equity,  ISIN LU0348756692.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-11-04.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Allianz Korea Fund byts ut till fondandelar i Allianz Korea Equity ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa i Allianz Korea Fund är 2019-09-18.

Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja i Allianz Korea Fund är 2019-10-23.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: https://regulatory.allianzgi.com/sv-SE

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/09 Kl 10:00
Gold Town Games AB: Utdelning av aktier i Vavel Games AB
+

För en (1) aktie i  Gold Town Games erhålls en (1) aktie i Vavel Games AB.

Sista dag för handel i Gold Town Games aktie med rätt till utdelningen var den 3 september 2019.

19/09/06 Kl 15:30
Onoterat AB: Nyemission
+

Villkor 1:7, kurs 3,85 SEK

För en (1) aktie i Onoterat får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,85 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/Transaktioner/Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/06 Kl 12:15
BrandBee Holding AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i BrandBee får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 september och den 18 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

19/09/06 Kl 09:30
Namnändring: Nordea Fonder Sekura
+

Fonden Nordea Fonder Sekura, ISIN LU0087941893, har bytt namn till Nordea Obligationsfond Korta Placeringar.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/09/05 Kl 16:30
Zeta Display TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:1,05 kurs 11,43 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, 1,05 nya aktier till kursen 11,43 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/Inställningar för emissioner/inställningar och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/09/05 Kl 15:00
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 7:8, kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i European Institute of Science, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya B-aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 20 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/04 Kl 16:30
Cyxone TO 3: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 5,37 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,37 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/Inställningar för emissioner/inställningar och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 11 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/04 Kl 10:15
Scandinavian Enviro Systems TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,40 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK.

Notera att teckningskursen just nu är nära marknadskursen.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 september 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/09/03 Kl 13:45
ESEN eSports TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i ESEN eSports ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-09-16.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/09/02 Kl 13:00
AcuCort AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 4,20 SEK

För en (1) aktie i AcuCort får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 september och den 13 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/30 Kl 09:45
Redwood Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 7,25 SEK

För en (1) aktie i Redwood Pharma får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 september och 16 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/29 Kl 15:15
Namnändring: SEB Världenfond
+

Fonden SEB Världenfond, ISIN SE0000984098, har bytt namn till SEB Hållbarhetsfond Världen.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/08/29 Kl 13:15
Waystream Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 3,14 SEK.

För en (1) aktie i Waystream Holding får du tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,14 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 september 2019 och den 10 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/29 Kl 11:15
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 29 augusti 2019 ser portföljerna ut så här:

Basbortföljen: Alfa Laval (ny), Investor B, Kinnevik B, Nibe, Nokia, Nordea, Peab, Stora Enso R, Thule och Volvo B.

Småbolagsportföljen: Alimak, Beijer Alma (ny), Bure, Byggmax, Clas Ohlson, Collector, Duni, Inwido, Lundin Gold, Medicover, Munters, New Wave, Nolato, Scandic Hotels, Sectra, SkiStar (ny), Sportamore, Svolder B, Tethys Oil och Troax.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

19/08/29 Kl 09:45
Dicot AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 2,60 SEK

För en (1) aktie i Dicot får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,60 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 3 september och den 10 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/08/29 Kl 09:30
Osram Licht AG: Uppköp
+

Carlyle and Bain har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Osram Licht AG.

För en (1) aktie i Osram Licht AG erbjuds 35 EUR kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 3 september 2019.

Ett annat bolag, AMS AG, har nu gått ut med ett annat bud på Osram Licht AG.

För en(1) aktie i Osram Licht AG erbjuds 38,50 EUR kontant.

Mycket pekar åt att det kommer bli en förlängd acceptperiod med två budgivare.

Aktieinvest FK AB inväntar mer information för att kunna ta beslut om hur det uppköpserbjudandet kommer hanteras för Aktieinvest FK ABs kunder.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/08/29 Kl 08:45
Westpay AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Westpay får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-09-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 september och den 12 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/27 Kl 13:30
Gunnebo AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 19,00 SEK

För en (1) aktie i Gunnebo får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 19,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-08-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 september och den 10 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/27 Kl 10:30
ODIN Fonder Energi: Kommande Merge
+

ODIN Fonder Energi, ISIN NO0010062961, slås samman med fonden ODIN Fonder Global, ISIN NO0010028988.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-11-25.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i ODIN Fonder Energi byts ut till fondandelar i ODIN Fonder Global till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i ODIN Fonder Energi är 2019-11-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/08/27 Kl 10:30
ODIN Fonder Finland: Kommande Merge
+

ODIN Fonder Finland, ISIN NO0008000163, slås samman med fonden ODIN Fonder Norden, ISIN NO0008000155.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-11-25.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i ODIN Fonder Finland byts ut till fondandelar i ODIN Fonder Norden till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i ODIN Fonder Finland är 2019-11-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/08/27 Kl 09:00
Arbona AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,35 SEK

För en (1) aktie i Arbona AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie A. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 1,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-08-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 augusti och den 9 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/26 Kl 11:00
Rabbalshede Kraft AB: Nyemission
+

Villkor 13:100, kurs 9,50 SEK

För en (1) aktie i Rabbalshede Kraft får du tretton (13) teckningsrätter. Ett hundra (100) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B- aktie till kursen 9,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-08-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

19/08/23 Kl 15:45
WeSC AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,08 SEK.

För en (1) aktie i WeSC får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,08 SEK per unit.

En unit består av åtta (8) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2019:1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-08-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 augusti och den 6 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/23 Kl 12:45
KappAhl AB: Uppköp
+

Mellby Gård AB har lämnat ett bud på KappAhl AB.

Mellby Gård bjuder 20,00 SEK kontant för varje aktie i KappAhl.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 20 september 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 16 september 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 27 september 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/21 Kl 14:30
SensoDetect AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,90 SEK

För en (1) aktie i SensoDetect får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,90 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2020.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-08-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 september 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 26 augusti och den 2 september 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 20 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/15 Kl 14:15
Attana AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 0,30 SEK

För en (1) aktie i Attana får du två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-08-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 augusti 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 augusti och den 27 augusti 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/13 Kl 14:00
Sampo Oyj : Utdelning av aktier i Nordea ABP FI
+

För tio (10) aktier i Sampo Oyj erhålls en (1) aktier i Nordea ABP FI.

Sista dag för handel i Sampo aktie med rätt till utdelningen var den 7 augusti 2019.

Nordea ABP FI handlas på Nasdaq OMX Nordic Helsinki och finns sedan tidigare i Aktieinvests sortiment, så du har möjlighet att handla i aktien via din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/13 Kl 12:15
Hedera Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Hedera Group får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-08-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 augusti 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 augusti och den 22 augusti 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 augusti 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/08 Kl 14:00
Netmore Group TO 4 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,50 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 4) i Netmore Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 1,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-08-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/08/08 Kl 14:00
ahaWorld TO3: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,90 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 3) i ahaWorld ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-08-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/08/08 Kl 13:45
Xerox Corporation: Fusion
+

Xerox Corporation har fusionerats med Xerox Holdings Corporation och i och med detta avnoterats.

För dig som ägt Xerox Corporation aktier på din depå innebär det att dina Xerox Corporation aktier har byts ut mot nya aktier i Xerox Holdings Corporation.

För en (1) aktie i Xerox Corporation erhölls en (1) aktie i Xerox Holdings Corporation i utbyte.

Handel i Xerox Holdings Corporation sker på New York Stock Exchange och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i Xerox Corporation kommer att övergå till Xerox Holdings Corporation.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/08 Kl 09:45
MVV Holding AB: Uppköp
+

H&D Wireless Sweden Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i MVV Holding AB.

För varje 2,639752 aktier i MVV Holding erbjuds en (1) B-aktie i H&D Wireless Sweden Holding.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 22 augusti 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 16 augusti 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 20 september 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/06 Kl 13:45
Namnändring: Fonden SEF Kavaljer Multi A
+

Fonden SEF Kavaljer Multi A, ISIN LU1232457504, har bytt namn till SEF Kavaljer Quality Focus.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/08/05 Kl 10:30
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om fyrtiotre (43) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 3 juli 2019.

19/08/02 Kl 14:30
Karolinska Development AB: Förlängd anmälningsperiod Kvittningsemission
+

Bolaget har beslutat att förlänga ytterligare anmälningstiden i kvittningsemissionen.

Karolinska Development AB erbjuder innehavarna av konvertibler 2015/2019 att kvitta hela eller en del av sitt innehav inklusive upplupen ränta mot teckning av nya B-aktier till teckningskursen 3,74 SEK.

Det innebär att du använder det nominella beloppet i konvertibeln för att köpa nya B-aktier, du behöver inte lägga till någon likvid.

Det antal nya B-aktier som kan erhållas, beräknas genom att dividera det totala nominella beloppet av konvertibler och den upplupna räntan, som har varit 8% per år under löptiden på 4,5 år, med teckningskursen. Förenklat kan du ta det antal/ nominella beloppet du har i din depå i Karolinska Development KV och multiplicera det med 0,378 för att få fram hur många aktier du kommer få istället.

Om du vill vara med i emissionen ber vi dig att kontakta vår Kundservice via telefon eller brev senast kl  17.00 den 27 september 2019.

Deltar man inte i detta erbjudande kommer konvertibeln att löpa på som tidigare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/08/02 Kl 11:30
Consensus AB: Utnyttjande av konvertibler KV 3 B
+

Konverteringskursen är 0,05 SEK per B-aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 0,05 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 3 B till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den  8 augusti 2019.

Om du väljer att inte konvertera kommer det nominella beloppet av ditt konverteringslån att betalas ut.

Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 7 augusti 2019 och meddela om du inte önskar konvertera.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/07/31 Kl 10:15
Josemaria Resources Inc: Utdelning av aktier i NGEX Minerals LTD
+

För två (2) aktier i Josemaria Resources Inc erhålls en (1) aktie i NGEX Minerals LTD.

Sista dag för handel i Josemaria Resources Inc.  aktie med rätt till utdelningen var den 24 juli 2019.

19/07/29 Kl 11:30
Metro AG: Uppköp
+

EP Global Commerce VI GMBH har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Metro AG.

För en (1) aktie i Metro erbjuds 16,00 EUR kontant.

Eftersom styrelsen i Metro rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/07/26 Kl 12:30
Skånska Energi AB Avnoteras
+

Aktierna i Skånska Energi kommer att avnoteras från Nasdaq First North den 12 augusti 2019.

Sista handelsdag i aktien är den 9 augusti 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 9 augusti 2019

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2019-10-30 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 9 augusti 2019

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

19/07/26 Kl 08:30
Advanced Stabilized Technologies Group: Omvänd Split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 25 juli 2019.

19/07/12 Kl 11:00
Karolinska Development AB: Förlängd anmälningsperiod Kvittningsemission
+

Bolaget har beslutat att förlänga anmälningstiden i kvittningsemissionen.

Karolinska Development AB erbjuder innehavarna av konvertibler 2015/2019 att kvitta hela eller en del av sitt innehav inklusive upplupen ränta mot teckning av nya B-aktier till teckningskursen 3,74 SEK.

Det innebär att du använder det nominella beloppet i konvertibeln för att köpa nya B-aktier, du behöver inte lägga till någon likvid.

Det antal nya B-aktier som kan erhållas, beräknas genom att dividera det totala nominella beloppet av konvertibler och den upplupna räntan, som har varit 8% per år under löptiden på 4,5 år, med teckningskursen. Förenklat kan du ta det antal/ nominella beloppet du har i din depå i Karolinska Development KV och multiplicera det med 0,378 för att få fram hur många aktier du kommer få istället.

Om du vill vara med i emissionen ber vi dig att kontakta vår Kundservice via telefon eller brev senast kl  17.00 den 1 augusti 2019.

Deltar man inte i detta erbjudande kommer konvertibeln att löpa på som tidigare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/07/18 Kl 08:30
Train Alliance Sweden: Omvänd Split
+

Villkor 2:5

För fem (5) gamla aktier erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 17 juli 2019.

19/07/16 Kl 13:15
Fonden SEF- LHV Persian Gulf Fund: Genomförd Likvidation
+

Fonden SEF- LHV Persian Gulf Fund, ISIN LU1138349862, har likviderats.

För varje fondandel erhölls 117,50 SEK.

Likviden finns inbokad på kunders depåer idag.

19/07/12 Kl 13:00
LifeAssays AB: Nyemission
+

Villkor 6:1, kurs 0,45 SEK

För en (1) aktie i LifeAssays AB får du sex (6) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B- aktie till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-07-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 juli och den 24 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 juli 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/07/12 Kl 09:00
REC SILICON ASA: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 juli 2019.

 

 

19/07/11 Kl 13:00
Doxa AB: Uppköp
+

Adma Förvaltnings AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Doxa AB.

För en (1) aktie i Doxa erbjuds 3,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 12 augusti 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 6 augusti 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 19 augusti 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/07/10 Kl 15:30
Nintendo Co Ltd – utgår ur sortimentet
+

Aktieinvest har beslutat att aktien Nintendo Co Ltd ska utgå ur sortimentet.

Anledningen är att aktien inte längre handlas på SIX Swiss Exchange.

Aktieinvest kommer att konvertera aktierna från schweiziska marknaden till den japanska för att en försäljning ska vara möjlig. Konverteringen görs utan avgift för dig som kund.

Aktierna kommer att säljas av på japanska marknaden och försäljningslikviden kommer att bokas in som likvida medel på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/07/09 Kl 10:00
Cramo Plc: Utdelning av aktier i Adapteo Plc
+

För en (1) aktie i Cramo Plc erhålls en (1) aktie i Adapteo Plc.

Samtidigt byter Cramo Plc namn till Cramo Oyj.

Avstämningsdag för Cramos aktie med rätt till utdelningen var den 28 juni 2019.

Den avknoppade aktien Adapteo Plc handlas på Nasdaq Stockholm i dagsläget.

 

Aktieinvest har därför valt att konvertera aktierna från finska marknaden till den svenska, vilket innebär att dina finska aktier registreras om till svenska aktier.

Konverteringen görs utan avgift för dig som kund och innebär att du nu har möjlighet att handla i aktien.

Adapteo Plc aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm och du har nu möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

19/07/02 Kl 09:15
Alm Equity AB: Fondemission
+

Villkor 1:100

Ett hundra (100) A-aktier i ALM Equity ger rätt till en (1) ny preferensaktie i ALM Equity.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 1 juli 2019.

 

19/07/02 Kl 09:00
Acrinova AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 1 juli 2019.

 

 

19/06/27 Kl 17:00
Fonden SEF - LHV Persian Gulf Fund, ISIN LU1138349862, kommer att likvideras
+

Fonden SEF - LHV Persian Gulf Fund kommer att likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid.

Sista dag att handla i fonden var den 26 juni 2019.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i fonden kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/27 Kl 16:00
Prime Living AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 1,00 SEK.

För en (1) stamaktie eller en (1) preferensaktie i Prime Living får du tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny stamaktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-07-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 juli och den 9 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/27 Kl 11:45
Amundi Funds Equity Greater China (Cap): Genomförd merge
+

Amundi Funds Equity Greater China (Cap), ISIN LU0165623512, har slagits samman med fond Amundi Funds SICAV - China Equity , ISIN LU1882445643 .

För varje andel i Amundi Funds Equity Greater China (Cap) erhölls 44,717415 andelar i Amundi Funds SICAV - China Equity.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/06/27 Kl 11:45
Amundi Funds Equity US Relative Value: Genomförd merge
+

Fond Amundi Funds Equity US Relative Value, ISIN LU0568605769, har slagits samman med fond AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE, ISIN LU1894683009.

För varje andel i Amundi Funds Equity US Relative Value erhölls 0,994719 andelar i AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/06/27 Kl 09:45
ZetaDisplay AB - Obligatorisk inlösen av preferensaktier
+

Varje preferensaktie i ZetaDisplay löses in mot 110 SEK/ preferensaktie.

Avstömningsdag för inlösen är 26 augusti 2019.

Vill du själv sälja dina ZetaDisplay preferensaktier, innan inlösen, kan du göra det fram t om den 22 augusti 2019.

Väljer du att inte sälja ditt innehav kommer inlösen att ske med automatik på din depå, du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske den 29 augusti 2019 och bokas då in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/26 Kl 15:00
AB Igrene: Utdelning av teckningsoptioner av serie TO 1
+

För  tjugosex (26) aktier i Igrene erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Sista dag för handel i Igrenes aktie med rätt till utdelningen var den 18 juni 2019.

Teckningsoptionen  kommer att noteras på Spotlight Stock Market den 27 juni 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/26 Kl 14:30
Sweden Carnica AB: Utdelning av aktier i Transtema Group AB
+

För en (1) aktie i  Sweden Carnica erhålls elva (11) aktier i Transtema Group.

Sista dag för handel i Sweden Carnica aktie med rätt till utdelningen var den 19 juni 2019.

19/06/25 Kl 13:00
Ramirent Oyj
+

Loxam S.A.S har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Ramirent Oyj.

För en (1) aktie i Ramirent Oyj erbjuds 9,00 EUR kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 juli 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 juli 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 27 juli 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

19/06/25 Kl 09:30
Xbrane Biopharma AB: Nyemission
+

Villkor: 3:14, kurs 33,50 SEK.

För en (1) aktie i Xbrane Biopharma får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 33,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 juni och den 5 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/24 Kl 11:45
Victoria Park AB avnoteras
+

Victoria Park preferensaktier kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag är den 4 juli 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 4 juli 2019. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 oktober 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 4 juli 2019

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/20 Kl 10:00
ChromoGenics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i ChromoGenics AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 juni och den 5 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/20 Kl 09:15
Compare-IT AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK

För en (1) aktie i Compare-IT får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juli och den 11 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/19 Kl 10:00
Jetty AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Jetty får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 juni och den 1 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/18 Kl 14:00
Xavitech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK.

För en (1) aktie i Xavitech får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 juni och den 28 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/18 Kl 13:00
Tobin Properties AB: Avnotering
+

Aktier och preferensaktier i Tobin Properties kommer att avnoteras från Nasdaq First North Stockholm.

Sista handelsdag är den 28 juni 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 28 juni 2019. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 31 juli 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 28 juni 2019. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/18 Kl 10:45
Nuevolution AB: Uppköp
+

Amgen Inc har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Nuevolution AB.

För en (1) aktie i Nuevolution erbjuds 32,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 juli 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 28 juni 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 15 juli 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/18 Kl 10:30
Förändringar i Aktiespararens (och vår) Avkastningsportfölj
+

Walnut Bidco Plc har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Oriflame Holding AG. Därför görs idag förändringar i Avkastningsportföljen.

Från och med den 18 juni 2019 ser portföljen ut så här:

Avkastningsportföljen: Bilia, Boliden, H&M, JM, Lundin Petroleum (ny), Nobia, Resurs Bank, SSAB B, Swedbank A och Tele2 B.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljen via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljen på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

19/06/18 Kl 09:30
Brighter AB: Utdelning av teckningsoption TO5
+

För trettiotre (33) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO5 i Brighter AB.

Sista dag för handel i Brighter aktien med rätt till utdelningen var den 12 juni 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

19/06/18 Kl 08:30
Troax Group AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 17 juni 2019.

19/06/17 Kl 15:45
Oriflame Holding AG: Uppköp
+

Walnut Bidco Plc har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Oriflame Holding AG.

För en (1) aktie i Oriflame Holding erbjuds 227,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 24 juni 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 juni 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 1 juli 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/14 Kl 14:15
Scandion Oncology A/S: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 12,30 SEK

För en (1) aktie i Scandion Oncology får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 12,30 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 juni och den 2 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 12 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/14 Kl 13:45
Bodyflight Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 3,15 SEK.

För en (1) aktie i Bodyflight får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 juni och den 3 juli 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/14 Kl 10:30
Follicum AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Follicum får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 juni och den 27 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/06/13 Kl 12:00
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 13 juni 2019 ser portföljerna ut så här:

Avkastningsportföljen: Bilia, Boliden, H&M, JM, Nobia, Oriflame, Resurs Bank, SSAB B, Swedbank A och Tele2 B (ny).

Småbolagsportföljen: Alimak Group, Bure Equity, Byggmax Group, Clas Ohlson B, Collector, Duni, Inwido, Lundin Gold (ny), Medicover B (ny), Munters Group, New Wave B, Nolato B, Scandic Hotel Group, Sectra B, Sportamore, Svolder B, Tethys Oil och Troax Group A.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

19/06/13 Kl 10:00
Hydropulsor AB: Uppdelning av bolaget
+

Hydropulsor AB beslutade på en extra bolagsstämma den 26 november 2018 att dela upp bolaget i två nya bolag.

För en (1) aktie i Hydropulsor erhålls en (1) aktie i AB Beizperr i utbyte.

AB Beizperr är i dagsläget onoterad. 

Fullständig information om uppdelningen finns på hydropulsors hemsida: www.hydropulsor.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/13 Kl 09:45
GoldBlue AB: Nyemission
+

Villkor: 5:3, kurs 0,16 SEK

För en (1) aktie i GoldBlue får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 0,16 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 juni och den 24 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/06/12 Kl 13:45
Endomines AB: Nyemission
+

Villkor 4:3, kurs 3,50 SEK.

För en (1) aktie i Endomines får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 3,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 19 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/12 Kl 13:30
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:22, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i PharmaLundensis får du en (1) uniträtt. Tjugotvå (22) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019/2022.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 juni och den 24 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 11 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/12 Kl 13:30
Scandinavian Biogas Fuels International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:25, kurs 2,40 SEK

För en (1) aktie i Scandinavian Biogas Fuels International AB får du en (1) teckningsrätt. Tjugofem (25) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juli 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/12 Kl 13:15
MultiDocker Cargo Handling AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,12 SEK.

För en (1) aktie i MultiDocker Cargo Handling får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 juni och den 24 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/12 Kl 12:45
Copperstone Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 0,46 SEK.

För en (1) aktie i Copperstone Resources får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,46 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 juni och den 24 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/12 Kl 11:15
Fiskars Oyj : Utdelning av aktier i Wärtsilä Oyj ABP
+

För fem (5) aktier i Fiskars Oyj erhålls två (2) aktier i Wärtsilä Oyj ABP.

Sista dag för handel i Fiskars aktie med rätt till utdelningen var den 5 juni 2019.

Wärtsilä Oyj ABP handlas på Nasdaq OMX Nordic Helsinki och finns sedan tidigare i Aktieinvests sortiment, så du har möjlighet att handla i aktien via din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/12 Kl 09:30
Abelco Investment Group AB: Utdelning av teckningsoption TO2
+

För fyra (4) aktier i Abelco Investment Group erhålls en (1) teckningsoption TO2 i Abelco Investment Group AB.

Sista dag för handel i Abelco Investment Group aktie med rätt till utdelningen var den 5 juni 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/11 Kl 15:30
Dupont De Nemours Inc: Utdelning av aktier i Corteva Inc
+

Dupont De Nemours Inc har delat ut aktier i ett annat bolag, Corteva Inc.

För tre (3) aktier i Dupont De Nemours Inc erhålls en (1) aktie i Corteva Inc.

Sista dag för handel i Dupont De Nemours Inc aktie med rätt till utdelningen var den 22 maj 2019.

Corteva Inc. handlas på New York Stock Exchange och aktierna tas in i Aktieinvests sortiment, så du har nu möjlighet att handla i aktierna via din depå.

19/06/11 Kl 14:15
Karolinska Development KV 1: Utnyttjande av konvertibler
+

Villkor 1:1, kurs 22,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i Karolinska Development ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 22,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 28 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

19/06/11 Kl 13:45
Chordate Medical Holding TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,50 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Chordate Medical Holding  ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-06-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/06/11 Kl 13:45
Lumito TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Lumito ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-07-05.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/06/11 Kl 12:15
Absolicon Solar Coll AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 80,00 SEK

För en (1) aktie i Absolicon Solar Coll  AB får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 80,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 28 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/07 Kl 12:00
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Liv ihop AB
+

För fyrtiofyra (44) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Liv ihop AB.

Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 31 maj 2019.

Liv ihop handlas på First North och ingår i Aktieinvests sortiment, så du har möjlighet att handla i aktierna via din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/11 Kl 12:00
Cortus Energy TO 7: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,26 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,26 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 13 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/06/10 Kl 15:45
Bayn Europe TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,10 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,10 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/07 Kl 10:30
Namnändring: Ålandsbanken Cash Manager (FI)
+

Fonden Ålandsbanken Cash Manager (FI), ISIN FI0008808340, har bytt namn till Ålandsbanken Kort Företagsränta (FI).

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/06/07 Kl 09:45
Industrial Isotimber Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 94,00 SEK

För en (1) aktie i Industrial Isotimber Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 94,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/05 Kl 16:15
Victoria Park AB avnoteras
+

Aktier av serie A och B i Victoria Park kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag är den 18 juni 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 18 juni 2019. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 31 juli 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 18 juni 2019

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 13 juni 2019

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/05 Kl 15:45
Saniona AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i Saniona får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 18,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 juni och den 17 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/05 Kl 10:45
Ambia Trading Group AB: Nyemission
+

Villkor: 5:6, kurs 7,80 SEK

För en (1) aktie i Ambia får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 juni och den 18 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/04 Kl 10:45
Sensori AB: Nyemission
+

Villkor: 19:10, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i Sensori får du nitton (19) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätterna var den 3 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/06/04 Kl 16:30
Marks & Spencer Group: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 1,85 GBP.

För fem (5) aktier i Marks & Spencer Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,85 GBP per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2019-06-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 7 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/04 Kl 15:45
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Onoterat AB
+

För fyrtiofyra (44) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Onoterat AB.

Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 28 maj 2019.

I dagsläget finns ingen handel i Onoterat AB.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/04 Kl 12:30
Namnändring: Carnegie Fonder Obligation
+

Fonden Carnegie Fonder Obligation, ISIN SE0000429847, har bytt namn till Carnegie Fonder Investment Grade.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/06/04 Kl 08:45
HEBA Fastighets AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 3 juni 2019.

19/06/03 Kl 16:30
Bio Works Technologies AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 6,30 SEK.

För en (1) aktie i Bio Works Technologies får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 6,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juni och den 14 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/06/03 Kl 16:15
Dowdupont Inc: Omvänd split
+

Villkor: 1:3

För tre (3) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 31 maj 2019.

19/06/03 Kl 12:45
C WorldWide Medical Small & Mid Cap: Genomförd merge
+

Fond C WorldWide Medical Small & Mid Cap, ISIN LU0091821107, har slagits samman med fond C WorldWide Healthcare Select, ISIN LU0090908194.

För varje andel i C WorldWide Medical Small & Mid Cap erhölls 3,913508 andelar i C WorldWide Healthcare Select.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/06/03 Kl 12:15
Namnändring: C WorldWide Medical
+

Fonden C WorldWide Medical, ISIN LU0090908194, har bytt namn till C WorldWide Healthcare Select.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/05/31 Kl 16:15
Parans Solar Lighting AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 2,60 SEK

För en (1) aktie i Parans Solar Lighting får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,60 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 7.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 juni och den 13 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/31 Kl 09:15
Sagax AB: Fondemission
+

För en (1) A-aktie i Sagax erhålls en (1) ny A-aktie i Sagax.

För en (1) B-aktie i Sagax erhålls en (1) ny B-aktie i Sagax.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 29 maj 2019.

19/05/29 Kl 12:45
RhoVac AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 19,00 SEK

För en (1) aktie i RhoVac får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 19,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 juni och den 12 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/29 Kl 12:30
NextCell Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 3,25 SEK

För en (1) aktie i NextCell Pharma får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 13 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/29 Kl 12:00
Red Reserve Entertainment AB: Nyemission
+

Villkor: 5:2, kurs 0,25 SEK

För två (2) aktier i Red Reserve Entertainment får du fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-06-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 juni och den 12 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/29 Kl 10:00
Nyemission i MenuPay AB: Uppdatering
+

Villkor: 6:5, kurs 1,40 SEK.

Bolaget har förlängt teckningstid och handel med teckningsrätter.

För en (1) aktie i MenuPay får du sex (6) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,40 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 maj och den 10 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/28 Kl 16:45
Namnändring: Tellus Investmentbolag
+

Fonden Tellus Investmentbolag, ISIN SE0004646628, har bytt namn till Tellus Globala Investmentbolag.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/05/28 Kl 15:15
Banque de Rothchild : Uppköp
+

Edmond de Rothchild Holding SA har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Banque de Rothchild då de äger mer än 93 procent av utestående aktier.

Uppköparen avser att avnotera aktierna från SIX Swiss Exchange efter att erbjudandet avslutats och även genomföra tvångsinlösen av de kvarvarande aktierna.

För en (1) aktie i Banque de Rothchild erbjuds 15 500 CHF kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 juni 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 28 maj 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 11 juli 2019.

Eventuellt månadssparande övergår i likvida medel.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/05/28 Kl 08:45
IRLAB Therapeutics AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 27 maj 2019.

19/05/27 Kl 14:00
Phase Holographic Imaging PHI TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 28,20 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 28,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 5 juni 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/27 Kl 11:00
Björn Borg AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Björn Borg erhålls 2,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 22 maj 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 28 maj 2019 och den 12 juni 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 19 juni 2019.

19/05/27 Kl 10:30
Boliden AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Boliden erhålls 4,25 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 22 maj 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 27 maj 2019 och den 17 juni 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 25 juni 2019.

19/05/24 Kl 16:00
Panion Animal Health AB: Uppköp
+

CombiGene AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Panion Animal Health AB.

För en (1) aktie i Panion Animal Health  erbjuds 0,5426 aktier i CombiGene.

För en (1) teckningsoption(TO 1) i Panion Animal Health  erbjuds 0,0559 aktier i CombiGene.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 20 juni 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien samt teckningsoption TO 1 är den 14 juni 2019.

Inbokning av de nya aktierna kommer preliminärt att ske omkring den 8 juli 2019.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du inte vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 14 juni 2019, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/24 Kl 13:45
ProstaLund AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 1,25 SEK

För en (1) aktie i ProstaLund får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-28.

 1. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 3 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/24 Kl 10:15
Peptonic Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,83 SEK.

För en (1) aktie i Peptonic Medical får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,83 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 7 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/24 Kl 09:45
NetEnt AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i NetEnt erhålls 2,25 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 21 maj 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 27 maj 2019 och den 11 juni 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 17 juni 2019.

19/05/23 Kl 15:30
Tangiamo Touch Technology AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,65 SEK

För en (1) aktie i Tangiamo Touch Technology får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,65 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 4 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/23 Kl 13:45
Odd Molly International AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 4,20 SEK

För en (1) aktie i Odd Molly International får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 4,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 3 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/23 Kl 13:15
Dalsspira Mejeri TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,30 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,30 SEK.

Notera att teckningskursen ligger nära marknadskursen.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 27 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/23 Kl 09:45
Tethys Oil AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Tethys Oil erhålls 6,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 20 maj 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 23 maj 2019 och den 7 juni 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 14 juni 2019.

19/05/23 Kl 08:45
Evolution Gaming Group AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 22 maj 2019.

19/05/22 Kl 13:45
Insplorion AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 11,50 SEK

För en (1) aktie i Insplorion får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 11,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 maj och den 3 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/22 Kl 13:45
East Capital Balkan - Genomförd merge
+

East Capital Balkan B, ISIN SE0001621327, har slagits samman med fonden East Capital Balkan, ISIN SE0001244328.

För varje andel i East Capital Balkan B erhölls 0,435347 andelar i East Capital Balkan.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/05/22 Kl 13:00
Jays Group AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 0,90 SEK

För en (1) aktie i Jays Group får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 maj och den 4 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/22 Kl 10:00
MenuPay AB: Nyemission
+

Villkor: 6:5, kurs 1,40 SEK.

För en (1) aktie i MenuPay får du sex (6) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,40 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1 B.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 maj och den 31 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/21 Kl 16:15
TargetEveryOne AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,40 SEK.

För en (1) aktie i TargetEveryOne får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 31 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/21 Kl 15:00
ahaWorld AB: Nyemission
+

Villkor: 5:2, kurs 0,65 SEK

För en (1) aktie i ahaWorld får du fem (5) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,65 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 3 juni 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/05/21 Kl 12:15
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: Uppköp
+

FC Sun Intressenter AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

För en (1) aktie i SBC  erbjuds 25,15 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 juni 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 juni 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 17 juni 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

Om du inte vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 7 juni 2019, kl. 17.00.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/20 Kl 13:00
Cereno Scientific AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,90 SEK

För en (1) aktie i Cereno Scientific  får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 maj och den 29 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/17 Kl 08:45
Ambea AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 45,00 SEK

För en (1) aktie i Ambea får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 45,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 maj och den 28 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/16 Kl 11:00
Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Betsson erhålls 3,89 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 13 maj 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 17 maj 2019 och den 31 maj 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 11 juni 2019.

19/05/16 Kl 10:15
Acosense AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 1,45 SEK

För en (1) aktie i Acosense får du två (2) uniträtter. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,45 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 21 maj och den 29 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 15 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/05/16 Kl 09:30
Pharmacolog i Uppsala AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 8,50 SEK.

För en (1) aktie i Pharmacolog i Uppsala får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 8,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 maj och den 28 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/15 Kl 17:15
Zenergy AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,25 SEK.

För en (1) aktie i Zenergy får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 maj och den 31 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/15 Kl 13:30
Briox AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 4,50 SEK

För en (1) aktie i Briox får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 maj och den 24 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/05/14 Kl 09:45
Box Destilleri AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 28,00 SEK.

För en (1) aktie i Box Destilleri får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny b-aktie till kursen 28,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/15 Kl 09:30
Bayn Europe AB: Utdelning av teckningsoption TO4
+

För sex (6) aktier i Bayn Europe erhålls en (1) teckningsoption TO4 i Bayn Europe AB.

Sista dag för handel i Bayn Europe aktie med rätt till utdelningen var den 9 maj 2019.

I dagsläget finns ingen handel i Bayn Europe TO4.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/14 Kl 14:30
ÅAC Microtec AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i ÅAC Microtec får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 maj och den 24 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/05/14 Kl 10:30
SEB Fund 3-SEB Technology Fund: Inställd Merge
+

Tidigare meddelades att fonden SEB Fund 3-SEB Technology Fund, ISIN LU0427864466, skulle slås samman med fonden SEB Teknologifond,  ISIN SE0011644335.

Preliminärt datum för sammanslagningen var 2019-05-13.

SEB har meddelat att denna merge inte längre kommer att genomföras.

Fonden är åter öppen för handel och den går att handla via depån som tidigare.'

Om du haft ett månadssparande i fonden kommer detta att fortlöpa som tidigare.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/14 Kl 10:30
SEB Fund 3 - SEB Technology Fund UTD: Inställd Merge
+

Tidigare meddelades att fonden SEB Fund 3 - SEB Technology Fund UTD, ISIN LU0047324487, skulle slås samman med fonden SEB Teknologifond,  ISIN SE0011644343.

Preliminärt datum för sammanslagningen var 2019-05-13.

SEB har meddelat att denna merge inte längre kommer att genomföras.

Fonden är åter öppen för handel och den går att handla via depån som tidigare.

Om du haft ett månadssparande i fonden kommer detta att fortlöpa som tidigare.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/14 Kl 09:45
Episurf Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 1,40 SEK.

För en (1) aktie i Episurf Medical får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 maj och den 22 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/13 Kl 16:00
EcoRub TO 4 B: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,16 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B- aktie till kursen 0,16 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/05/13 Kl 15:15
Box Destilleri AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 28,00 SEK

För en (1) aktie i Box Destilleri får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny b-aktie till kursen 28,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/05/13 Kl 12:00
Midway Holding AB: Utnyttjande av konvertibler KV 3 B 2014/2019
+

Konverteringskursen är 20,00 SEK per B-aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 20,00 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 3 B till aktier för sina kunders räkning.

Notera att konverteringskursen just nu är nära marknadskursen.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 31 maj 2019.

Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 29 maj 2019 och meddela om du inte önskar konvertera.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/10 Kl 15:30
Lumito AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,25

För en (1) aktie i Lumito får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,25 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie dels under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till kurs 1,45 SEK och dels under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 till kurs 1,55 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 maj och den 23 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/10 Kl 15:15
Slottsviken Fastighetsaktiebolag: Uppköp
+

Lackarebäck Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag.

För en (1) aktie i Slottsviken erbjuds 0,59 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 22 maj 2019.

Aktieinvest FK AB kommer inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/05/10 Kl 15:00
Intropris Vimmerby AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Intropris Vimmerby AB får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny preferensaktie till kursen 4,00 SEK per preferensaktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/09 Kl 14:00
Tagmaster AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 0,80 SEK.

För en (1) aktie i Tagmaster får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 maj och den 21 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/09 Kl 11:45
Nordic Iron Ore TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 10,00 SEK

Innehav av tio (10) teckningsoptioner (TO1) i Nordic Iron Ore ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/05/09 Kl 11:30
Hedera Group TO3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 16,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO3) i Hedera Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 16,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/05/09 Kl 11:30
H&D Wireless Sweden Holding TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 15,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i H&D Wireless Sweden Holding  ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 15,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/05/08 Kl 15:45
ScandiDos AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i ScandiDos får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 maj och den 20 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/08 Kl 15:45
SolTech Energy Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i SolTech Energy får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 maj och den 22 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/08 Kl 14:45
Nickel Mountain Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Nickel Mountain Resources får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 maj och den 20 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/08 Kl 10:00
Moment Group AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 4,50 SEK.

För en (1) aktie i Moment Group får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 4,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 maj och den 20 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/07 Kl 08:45
PolarCool AB: Omvänd split
+

Villkor: 1:16

För sexton (16) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 6 maj 2019.

19/05/03 Kl 15:45
Cassandra Oil AB: Konvertibelemission
+

Villkor: 1:600, kurs 100,00 SEK

För en (1) aktie i Cassandra Oil får du en (1) uniträtt. Sexhundra (600) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 100,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) konvertibel om ett nominellt värde om 100,00 SEK.

Konvertibeln löper med en årlig ränta på 12% och kan konverteras till stamaktier till en konverteringskurs om 0,50 kronor.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juni 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/03 Kl 10:30
Alelion Energy Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 1,37 SEK.

För en (1) aktie i Alelion Energy Systems får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,37 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 maj och den 17 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/03 Kl 09:45
Fagerhult AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 44,00 SEK

För en (1) aktie i Fagerhult får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 44,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 maj och den 15 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/03 Kl 09:30
Tobin Properties AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 5,00 SEK.

För en (1) stamaktie i Tobin Properties får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny stamaktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 maj och den 15 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/02 Kl 17:30
Oncology Venture A/S: Förlängd teckningstid i nyemission
+

Styrelsen i Oncology Venture AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 10 maj 2019.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Oncology Venture A/S får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per unit.

Bolaget har valt att notera uniträtterna på nytt mellan den 3 och 8 maj 2019, så det finns möjlighet att köpa ytterligare teckningsrätter på marknaden.

För dig som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 9 maj 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/02 Kl 14:30
Clean Motion AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 4,50 SEK

För en (1) aktie i Clean Motion får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 maj och den 15 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

19/05/02 Kl 14:30
TopRight Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i TopRight Nordic får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 maj och den 14 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/02 Kl 13:00
Omnicar Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 6:11, kurs 2,25 SEK

För en (1) aktie i Omnicar Holding får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 2,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 16 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/02 Kl 11:00
Förändringar i Aktiespararens (och vår) Småbolagsportfölj
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Småbolagsportföljen

Från och med den 2 maj innehåller portföljen:

AcadeMedia, Alimak Group, Bure Equity, Byggmax Group, Clas Ohlson B, Collector, Duni, Inwido, Munters Group, New Wave B, Nolato B, Scandic Hotel Group, Sectra B, Sportamore (ny), Svolder B, Tethys Oil och Troax Group A.

Attendo och Fenix Outdoor har lämnat portföljen.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

19/05/02 Kl 10:15
East Capital Balkan - Kommande merge
+

East Capital Balkan, ISIN SE0001621327, kommer att slås samman med fonden East Capital Balkan,  ISIN SE0001244328.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-05-20.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i East Capital Balkan byts ut till fondandelar i East Capital Balkan till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i East Capital Balkan är 2019-05-16.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/05/02 Kl 10:00
2cureX AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 11,95 SEK.

För en (1) aktie i 2cureX får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,95 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 16 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/30 Kl 12:30
EatGood Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i EatGood Sweden får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 maj och den 14 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/30 Kl 10:00
EcoRub AB: Utdelning av teckningsoptioner EcoRub TO 4 B
+

För tio (10) B-aktier i EcoRub erhålls nio (9) teckningsoptioner TO 4 B i EcoRub.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kurs 0,16 SEK under perioden 3 maj – 24 maj 2019.

Handel med teckningsoptioner TO 4 B kommer inte att ske.

Sista dag för handel i EcoRub aktie med rätt till utdelningen var den 24 april 2019.

19/04/29 Kl 15:30
Precisionsmetall Group AB avnoteras
+

Aktierna i Precisionsmetall Group kommer att avnoterats från Spotlight den 27 maj 2019.

Sista handelsdag i aktien är den 24 maj 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 24 maj 2019.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 juli 2019 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 24 maj 2019.  

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom 22 maj 2019.  

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/26 Kl 10:30
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 4,45 SEK.

För en (1) aktie i FundedByMe, oavsett serie, får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,45 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B.

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till kurs 8,90 SEK under perioden 18 maj 2020 – 2 juni 2020.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 april och den 10 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/25 Kl 13:45
MQ Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i MQ Holding får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-05-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 maj och den 10 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/04/25 Kl 11:15
Cell Impact AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 12,00 SEK

För en (1) aktie i Cell Impact får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 12,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 26 april och den 3 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/24 Kl 14:30
Ayima Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 14,00 SEK

För en (1) aktie i Ayima Group får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 14,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) B- aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 april och den 8 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/04/24 Kl 13:15
Cherry AB avnoteras
+

Aktierna i Cherry kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm den 8 maj 2019.

Sista handelsdag i aktien är den 7 maj 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det 7 maj 2019

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2019-07-30 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det 7 maj 2019

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

19/04/24 Kl 12:30
Relation & Brand AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Relation & Brand får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätterna var den 17 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/04/24 Kl 10:45
Realfiction Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 15:100, kurs 10,00 SEK.

För en (1) aktie i Realfiction Holding får du femton (15) teckningsrätter. Etthundra (100) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 april och den 3 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/24 Kl 10:45
A.P. Møller - Mærsk: Utdelning av aktie i Maersk Drilling A/S
+

För en (1) aktie i A.P. Møller - Mærsk erhålls två (2) aktier i Maersk Drilling A/S.

Sista dag för handel i A.P. Møller - Mærsk aktie med rätt till utdelningen var den 3 april 2019.

Maersk Drilling A/S handlas på Nasdaq Copenhagen och aktien tas in i Aktieinvests sortiment, så du har nu möjlighet att handla i aktien via din depå.

19/04/24 Kl 09:45
Schibsted ASA: Utdelning av aktier i Adevinta ASA
+

För en (1) A-aktie i Schibsted erhålls en (1) A-aktie i Adevinta. För en (1) B-aktie i Schibsted erhålls en (1) B-aktie i Adevinta.

Sista dag för handel i Schibsted aktie med rätt till utdelningen var den 9 april 2019.

Adevinta handlas på Oslo Stock Exchange och aktierna tas in i Aktieinvests sortiment, så du har nu möjlighet att handla i aktierna via din depå.

19/04/18 Kl 10:45
VibroSense Dynamics AB: Nyemission
+

Villkor 1:12, kurs 28,00 SEK.

För en (1) aktie i VibroSense Dynamics får du en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 28,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 april och den 3 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/17 Kl 15:00
Metacon AB: Nyemission
+

Villkor: 5:17, kurs 0,82 SEK

För en (1) aktie i Metacon får du fem (5) teckningsrätter. Sjutton (17) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,82 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 april och den 6 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/04/17 Kl 12:30
Spiltan Aktiefond Dalarna: Genomförd merge
+

Spiltan Aktiefond Dalarna, ISIN SE0001938788, har slagits samman med fond Spiltan Aktiefond Sverige, ISIN SE0001015355.

För varje andel i Spiltan Aktiefond Dalarna erhölls 0,395499 andelar i Spiltan Aktiefond Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/04/16 Kl 15:15
SEB Fund 3 - SEB Technology Fund UTD: Kommande Merge
+

Fonden SEB Fund 3 - SEB Technology Fund UTD, ISIN LU0047324487, kommer att slås samman med fonden SEB Teknologifond,  ISIN SE0011644343.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-05-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Fund 3 - SEB Technology Fund UTD byts ut till fondandelar i SEB Teknologifond UTD till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Fund 3 - SEB Technology Fund UTD är 2019-05-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.sebgroup.lu

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/16 Kl 15:00
SEB Fund 3-SEB Technology Fund: Kommande Merge
+

Fonden SEB Fund 3-SEB Technology Fund, ISIN LU0427864466, kommer att slås samman med fonden SEB Teknologifond,  ISIN SE0011644335.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-05-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Fund 3-SEB Technology Fund byts ut till fondandelar i SEB Teknologifond till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Fund 3-SEB Technology Fund är 2019-05-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: https://www.sebgroup.lu

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/04/16 Kl 11:45
C WorldWide Medical Small & Mid Cap: Kommande Merge
+

C WorldWide Medical Small & Mid Cap, ISIN LU0091821107, slås samman med fonden C WorldWide Medical, ISIN LU0090908194.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-05-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i C WorldWide Medical Small & Mid Cap, byts ut till fondandelar i C WorldWide Medical till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i C WorldWide Medical Small & Mid Cap är 2019-05-13.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/04/15 Kl 15:00
IKC Fonder IKC Global Brand: Genomförd Merge
+

Fonden IKC Global Brand, ISIN SE0004114205 ,har slagits samman med fonden East Capital Fonder Multi Strategi,  ISIN SE0007278585.

För varje andel i IKC Global Brand  erhölls 2,328173 andelar i East Capital Multi Strategi.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

19/04/15 Kl 15:00
Orezone AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 7,00 SEK.

För en (1) aktie i Orezone får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 april och den 29 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/15 Kl 10:30
EQL Pharma AB: Uppköp
+

Fårö Capital AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i EQL Pharma AB.

För en (1) aktie i EQL Pharma erbjuds 12,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 25 april 2019.

Aktieinvest FK AB kommer inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/04/15 Kl 08:45
Avanza Bank Holding AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 12 april 2019.

19/04/15 Kl 08:00
Paynova AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Paynova får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 april och den 29 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/12 Kl 16:30
Inside Sweden: Genomförd merge
+

Fond Inside Sweden, ISIN SE0003495654, har slagits samman med fond East Capital Multi-Strategi, ISIN SE0007278585.

För varje andel i Inside Sweden erhölls 2,060277 andelar i East Capital Multi-Strategi.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden. Investeringar som understiger 200 kr har dock lagts som likvid då den nya fonden har ett minsta investeringsbelopp på 200 kr.

19/04/12 Kl 16:30
Inside Hedge: Genomförd merge
+

Fond Inside Hedge, ISIN SE0002898312, har slagits samman med fond East Capital Multi-Strategi, ISIN SE0007278585.

För varje andel i Inside Hedge erhölls 1,513111 andelar i East Capital Multi-Strategi.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/04/12 Kl 15:15
Obducat TO 12 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,75 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,75 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 17 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/12 Kl 14:30
Novartis Inc: Utdelning av aktier i Alcon Inc
+

För fem (5) aktier i Novartis Inc erhålls en (1) aktie i Alcon Inc.

Sista dag för handel i Novartis aktie med rätt till utdelningen var den 8 april 2019.

Alcon Inc handlas på SIX Swiss Exchange och aktien tas in i Aktieinvests sortiment, så du har nu möjlighet att handla i aktien via din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/12 Kl 14:15
Oncology Venture A/S: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Oncology Venture A/S får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 april och den 24 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 10 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/04/12 Kl 13:30
ObsteCare AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 2,65 SEK

För en (1) aktie i ObsteCare får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,65 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 maj 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 april och den 2 maj 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/12 Kl 12:45
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Realtid Media AB
+

För elva (11) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Realtid Media.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 8 april 2019.

Realtid Media kommer preliminärt att noteras någon gång under andra halvåret 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/11 Kl 11:00
PharmaLundensis AB: Konvertibelemission
+

Villkor: 1:71, kurs 15,00 SEK.

För en (1) aktie i PharmaLundensis får du en (1) uniträtt. Sjuttioen (71) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 15,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) konvertibel om ett nominellt värde om 15,00 SEK.

Konvertibeln löper med en årlig ränta på 13 %. Man kan påkalla konvertering till aktier under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 30 april 2025 till en konverteringskurs om 15,00 kronor.

Konvertiblerna kommer inte att bli föremål för handel.

Uniträtterna bokas in på din depå 2019-04-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 april 2019.

Du som på avstämningsdagen har aktier i PharmaLundensis på ett investerarsparkonto erhåller teckningsrätterna på en traditionell depå. Detta på grund av att uniträtterna, betalda tecknade units och konvertiblerna inte blir upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF och därav är en kontofrämmande tillgång. Eventuell teckning av units sker då på denna depå. Notera att villkor ovan måste vara uppfyllda på traditionell depå.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/10 Kl 10:00
HiQ International AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i HiQ international erhålls 3,35 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 5 april 2019.

Handel i inlösenaktien sker mellan den 10 april 2019 och den 25 april 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 10 maj 2019.

19/04/09 Kl 13:30
ABB Ltd: Särskilt utdelningsförfarande
+

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för svenska aktieägare att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.

Då vi anser att detta är fördelaktigt för dig som kund så kommer vi acceptera erbjudandet för din räkning.

Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv göra något.

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 25 april 2019, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, s.k. ABB U och du kommer även tilldelas  en utdelningsrätt, s.k. ABB SR.

I samband med detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 24 -26 april 2019, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR kommer bokas in på din depå den 29 april 2019.

Handel i ABB U pågår mellan den 29 april - 6 maj 2019.

Ingen handel kommer att finnas i ABB SR.

Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U samt att ABB Ltd kommer vara spärrad för försäljning mellan den 24 och 26 april 2019.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 9 maj 2019. Därefter handlas aktien som vanligt igen.

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 10 maj 2019.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Dina inställningar ser du i Betatjänsten under: Mina sidor/ Depåtjänster / Ändra inställningar för utdelningar.

Efter att utdelningen bokats in på din depå kommer dina ABB SR att bokas ut från depån.

 

 

19/04/09 Kl 12:45
BrainCool AB: Utdelning av teckningsoptioner TO3
+

För sextiotvå (62) aktier i BrainCool erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 3 i BrainCool AB.

Teckningsoptionerna (TO 3) noteras på Spotlight Stock Market  from den 10 april 2019.

Sista dag för handel i Braincool aktie med rätt till utdelningen var den 3 april 2019.

19/04/09 Kl 08:30
Orezone AB: Omvänd split
+

Villkor: 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 8 april 2019.

19/04/08 Kl 15:30
Amundi Funds Equity US Relative Value: Kommande Merge
+

Amundi Funds Equity US Relative Value, ISIN LU0568605769, slås samman med fonden Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value, ISIN LU1894683009.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-06-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Amundi Funds Equity US Relative Value, byts ut till fondandelar i Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i Amundi Funds Equity US Relative Value är 2019-06-17.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/04/08 Kl 15:15
Amundi Funds Greater China (Cap): Kommande Merge
+

Amundi Funds Greater China (Cap), ISIN LU0165623512, slås samman med fonden Amundi Funds China Equity, ISIN LU1882445643.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-06-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Amundi Funds Greater China (Cap), byts ut till fondandelar i Amundi Funds China Equity till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i Amundi Funds Greater China (Cap) är 2019-06-17.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/04/08 Kl 14:30
Bambuser AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,57 SEK

För en (1) aktie i Bambuser får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,57 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 april och den 15 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/08 Kl 12:00
Confidence International AB: Nyemission
+

Villkor: 5:1, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Confidence International får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 april och den 18 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/08 Kl 11:45
Dowdupont Inc: Utdelning av aktier i Dow Inc
+

För tre (3) aktier i Dowdupont Inc erhålls en (1) aktie i Dow Inc.

Sista dag för handel i Dowdupont Inc.s aktie med rätt till utdelningen var den 1 april 2019.

Dow Inc kommer att säljas och likviden återinvesteras i Dowdupont Inc, då aktien ej tas in i Aktieinvest FK ABs ordinarie sortiment. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/05 Kl 15:15
LifeAssays TO7 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,34 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO7) i LifeAssays  ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  bolaget till kursen 2,34 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-04-22.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/04/05 Kl 11:30
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor: 3:7, kurs 0,05 SEK.

För en (1) aktie i Papilly får du tre (3) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 april och den 25 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/05 Kl 10:00
Neste Oil OYJ: Fondemission
+

För en (1) aktie i Neste Oil OYJ erhålls två (2) nya aktier i Neste Oil OYJ.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 2 april 2019.

19/04/04 Kl 10:45
Granit Fonder Småbolag - Genomförd merge
+

Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790, har slagits samman med fonden Sensor Sverige Select,  ISIN SE0002801290.

För varje andel i Granit Fonder Småbolag erhölls 1,023259 andelar i Sensor Sverige Select.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/04/04 Kl 09:15
SECITS Holding AB: Utdelning av teckningsoption TO1
+

För sexton (16) aktier i SECITS Holding erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 i SECITS Holding.

Teckningsoptionerna (TO 1) handlas sedan den 6 mars 2019 på NASDAQ First North.

Sista dag för handel i SECITS Holding aktie med rätt till utdelningen var den 29 mars 2019.

19/04/03 Kl 15:30
Gaming Innovation Group: Konvertering aktier till svenska marknaden
+

Gaming Innovation Group handlas idag på Oslo Börs, Norge.

Bolaget har nu valt att även lista bolaget på Nasdaq Stockholm under kortnamnet GIGSEK.

Aktieinvest har därför beslutat att aktien som handlas på Olso Börs ska tas ur Aktieinvests sortimentet och istället ersättas med Gaming Innovation Group som handlas på Nasdaq Stockholm.

Aktieinvest kommer att konvertera aktierna från norska marknaden till den svenska, vilket innebär att dina norska aktier registreras om till svenska aktier.

Konverteringen görs utan avgift för dig som kund och du tar även fördel i att aktien efter konverteringen handlas utan tillägg för utlandscourtage samt du slipper även valutarisken som en utländsk aktie innebär.

Under tiden aktierna konverteras kommer aktien inte vara tillgänglig för handel, vilket beräknas ta ett par dagar.

Så fort konverteringen är genomförd är aktien åter tillgänglig för handel via din depå.

Skulle du inte vilja att dina aktier skall konverteras till den svenska aktien har du möjlighet att själv sälja aktierna via din depå.

Vill du själv sälja dina aktier i Gaming Innovation Group kan du göra det via andelsorder, t om 4 april 2019 klockan 13:59.

Efter denna tidpunkt kommer aktien vara spärrad för handel till dess att konverteringen är klar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/03 Kl 13:45
EasyFill AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i EasyFill får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 april och den 16 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/03 Kl 13:15
East Capital Sustainable Emerging Markets Fund- Genomförd merge
+

East Capital Sustainable Emerging Markets Fund, ISIN LU1496893899, har slagits samman med fonden East Capital Frontier Markets Fund,  ISIN LU1125674611.

För varje andel i East Capital Sustainable Emerging Markets Fund erhölls 0,818907 andelar i East Capital Frontier Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/04/03 Kl 12:30
Nyheter i våra sparboxar
+

Sparboxarna firar två år och har nu reviderats. Av tio boxar är det sex som får ändrat innehav:

 • Allroundboxen
 • We are the world
 • Framtidsfeministen
 • Hållbarhetsboxen
 • Smartbox
 • PEG-the-box

Bra att veta: Om innehaven ändras kommer eventuella månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Här summerar Mikael Näslund, vår vd, det gångna året med sparboxarna och vilka aktier som är nya >

19/04/03 Kl 12:15
MyFC Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 1,00 SEK

För en (1) aktie i MyFC Holding får du fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-04.

 1. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 april och den 15 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/02 Kl 13:45
Carnegie Fonder Afrika: Genomförd merge
+

Carnegie Fonder Afrika, ISIN SE0001719576, har slagits samman med Carnegie Fonder Global, ISIN SE0005703766.

För varje andel i Carnegie Fonder Afrika erhölls 0,058869 andelar i Carnegie Fonder Global.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/04/02 Kl 13:00
Advanced Stabilized Technologies AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 0,04 SEK

För en (1) aktie i Advanced Stabilized Technologies får du två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,04 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 11 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/04/02 Kl 08:45
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktie i Transiro Int. AB
+

För sju (7) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Transiro Int.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 27 mars 2019.

Aktie i Transiro Int. är noterad på NGM MTF.

19/04/01 Kl 15:15
Envirologic TO 2 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,50 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 april 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/29 Kl 10:30
Empir Group AB: Nyemission
+

Villkor: 2:9, kurs 15,00 SEK

För en (1) aktie i Empir Group får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 15,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 april och den 9 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/29 Kl 10:00
Double Bond Pharmaceutical International AB:Nyemission
+

Villkor: 1:14, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i Double Bond Pharmaceutical International får du en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 3 april och den 17 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/28 Kl 13:30
Nexstim Oyj: Nyemission
+

Villkor: 14:1, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Nexstim Oyj får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fjorton (14) nya aktier till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 april och den 15 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/28 Kl 10:30
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i BrandBee Holding AB
+

För sex (6) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i BrandBee.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 22 mars 2019.

BrandBee är noterat på Spotlight.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/28 Kl 10:15
WntResearch AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i WntResearch får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-04-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 11 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

19/03/28 Kl 09:30
Modern Times Group AB: Utdelning av aktier i Nordic Entertainment Group AB
+

MTGs styrelse har beslutat att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group – genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

För en (1) aktie i MTG erhålls en (1) aktie av samma aktieslag i NENT.

Sista dag för handel i MTGs aktie med rätt till utdelningen var den 22 mars 2019.

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 28 mars 2019.

De nya aktierna har bokats in på kunders depåer idag den 28 mars 2019 och det går nu att handla i aktien via depån.

Vill du läsa mer om avknoppningen, klicka här

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/27 Kl 15:30
ÅF Pöyry AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 99,00 SEK

För en (1) aktie i ÅF Pöyry får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 99,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 5 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/26 Kl 12:15
Namnändring: Blackrock GF New Energy Fund A2 USD
+

Fonden Blackrock GF New Energy Fund A2 USD, ISIN LU0124384867, har bytt namn till Blackrock BGF - Sustainable Energy Fund.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/03/26 Kl 09:45
Dividend Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 2,00 SEK.

För en (1) aktie i Dividend Sweden får du två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 5 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/26 Kl 09:00
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i TargetEveryOne AB
+

För sju (7) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i TargetEveryOne.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 20 mars 2019.

TargetEveryOne är noterat på First North

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/25 Kl 15:00
Danske Invest Sverige Fokus: Genomförd merge
+

Danske Invest  Sverige Fokus, ISIN LU1349495892, har slagits samman med Danske Invest Sverige Småbolag, ISIN LU1857272386.

För varje andel i Danske Invest  Sverige Fokus erhölls 2,252995 andelar i Danske Invest Sverige Småbolag.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/03/25 Kl 15:00
Danske Invest Sverige / Europa: Genomförd merge
+

Danske Invest  Sverige / Europa, ISIN LU1349501459, har slagits samman med Danske Invest Horisont Aktie, ISIN LU1349504479.

För varje andel i Danske Invest  Sverige / Europa erhölls 0,858701 andelar i Danske Invest Horisont Aktie.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/03/22 Kl 14:30
BioInvent International AB: Nyemission
+

Villkor: 3:8, kurs 1,60 SEK.

För en (1) aktie i BioInvent International får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 5 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/22 Kl 11:15
Nyemission i H&D Wireless Sweden Holding AB
+

Villkor: 3:10, kurs 3,50 SEK.

För en (1) aktie i H&D Wireless Sweden Holding får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya units till kursen 3,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie i maj 2021 för 5,50 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 26 mars och den 5 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 20 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/22 Kl 10:00
Precisionsmetall Group AB: Nyemission
+

Villkor: 5:6, kurs 1,60 SEK

För en (1) aktie i Precisionsmetall Group får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 1,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 mars och den 3 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/21 Kl 13:30
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen, Basportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 21 mars ser portföljerna ut så här:

Avkastningsportföljen: Bilia, Boliden, H&M, JM (ny), Nobia, Oriflame, Resurs Bank, SSAB B (ny), Swedbank och Telia.

Basportföljen: Investor B, Kinnevik B, Nibe B, Nokia, Nordea (ny), PEAB B (ny), Sandvik, Stora Enso R, Thule Group och Volvo B.

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Attendo, Bure, Byggmax, Clas Ohlson, Collector, Duni (ny), Fenix Outdoor, Inwido, Munters, New Wave, Nolato, Scandic Hotels, Sectra B, Svolder B, Tethys Oil och Troax.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

19/03/21 Kl 13:45
Acando AB: Uppköp
+

CFI Nordic Holdings Limited har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando AB.

För en (1) aktie i Acando erbjuds 41,45 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 april 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 9 april 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 april 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/03/20 Kl 12:30
Eurocine Vaccines AB: Nyemission
+

Villkor: 5:3, kurs 0,11 SEK.

För en (1) aktie i Eurocine Vaccines får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) ny aktier till kursen 0,11 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 april 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 mars och den 1 april 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/20 Kl 09:30
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Wifog Holding AB
+

För två (2) aktier i Dividend Sweden erhålls tre (3) aktier i Wifog Holding.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 14 mars 2019.

Aktie i Wifog Holding är noterad på First North.

19/03/20 Kl 09:15
Hancap AB: Avnotering
+

Aktierna i Hancap AB avnoterades från First North efter börsens stängning den 18 mars 2019.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 6 februari 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK):

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2019-04-30.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå:

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring:

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/19 Kl 15:30
Nyemission i Chordate Medical Holding AB
+

Villkor: 1:5, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Chordate Medical Holding får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 3.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 – 31 maj 2020 för 1,30 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 22 mars och den 29 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/18 Kl 14:45
Idogen TO3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i Idogen  ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-04-01.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/03/14 Kl 15:00
Cimco Marine AB: Nyemission
+

Villkor: 7:6, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Cimco Marine får du sju (7) uniträtter. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 4 oktober – 17 oktober 2019 för 1,50 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 27 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 13 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/14 Kl 15:00
Skandia Sverige - Kommande merge
+

Fonden Skandia Sverige, ISIN SE0000810913  kommer att slås samman med fonden Skandia Sverige Hållbar,  ISIN SE0010547943.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-06-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Skandia Sverige byts ut till fondandelar i Skandia Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Skandia Sverige är 2019-06-11.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.skandia.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/14 Kl 10:45
Svenska Aerogel Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 1,40 SEK.

För en (1) aktie i Svenska Aerogel Holding får du två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 mars och den 27 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/14 Kl 10:00
Arc Aroma Pure AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 24,00 SEK

För en (1) aktie i Arc Aroma Pure får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 24,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 mars och den 26 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/13 Kl 10:15
Nexar Group AB: Nyemission
+

 Villkor: 5:3, kurs 0,20 SEK.

För en (1) aktie i Nexar Group får du fem (5) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 mars och den 22 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/12 Kl 14:30
DDM Holding AB: Uppköp
+

Demeter Finance har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i DDM Holding AB.

För en (1) aktie i DDM Holding erbjuds 40,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 12 april 2019.

Aktieinvest FK AB kommer inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/03/12 Kl 12:00
Spago Nanomedical TO 9: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 8,50 SEK.

Fem (5) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 15 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/12 Kl 10:00
Enersize AB: Utdelning av teckningsoption TO1
+

För en (1) aktie i Enersize erhålls en (1) teckningsoption TO1 i Enersize AB.

Sista dag för handel i Enersize aktie med rätt till utdelningen var den 6 mars 2019.

Preliminärt kommer Enersize TO1 noteras på Nasdaq Stockholm First North den 14 mars 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/12 Kl 09:00
Artificial Solutions International AB: Omvänd split
+

Villkor 1:30

För trettio (30) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 mars 2019.

19/03/11 Kl 15:00
Crunchfish AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 5,00 SEK.

För en (1) aktie i Crunchfish får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 mars och den 20 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/11 Kl 12:15
Free2move Holding TO3: Nyemission
+

Villkor: 1:2000, kurs 7,00 SEK

Innehav av tvåtusen (2000) teckningsoptioner (TO 3) i Free2move Holding ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-03-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/03/11 Kl 11:00
Vilhelmina Mineral AB: Utdelning av aktier i Upgrade Mineral AB
+

För en (1) aktie i Vilhelmina Mineral erhålls en (1) aktie i Upgrade Mineral.

Sista dag för handel i Vilhelmina Mineral aktie med rätt till utdelningen var den 5 mars 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/11 Kl 09:15
IKC Global Brand - kommande merge
+

Fonden IKC Global Brand, ISIN SE0004114205  kommer att slås samman med fonden East Capital Multi Strategi,  ISIN SE0007278585.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-04-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i IKC Global Brand byts ut till fondandelar i East Capital Multi Strategi  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i IKC Fonder - IKC Global Brand  är 2019-03-29.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

19/03/08 Kl 15:30
Radisson Hospitality AB avnoteras
+

Radisson Hospitality kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag är den 22 mars 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 22 mars 2019. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 april 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 22 mars 2019

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 19 mars 2018

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/08 Kl 13:45
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Nexar Group AB
+

För sex (6) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Nexar Group.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 4 mars 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/08 Kl 11:15
Amnode AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i Amnode får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 mars och den 22 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/07 Kl 16:45
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 7:8, kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i European Institute får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya B-aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 mars och den 22 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/07 Kl 15:15
Spiltan Aktiefond Dalarna - Kommande Merge
+

Spiltan Aktiefond Dalarna, ISIN SE0001938788, slås samman med fonden Spiltan Aktiefond Sverige,  ISIN SE0001015355.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-04-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Spiltan Aktiefond Dalarna byts ut till fondandelar i Spiltan Aktiefond Sverige, till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i Spiltan Aktiefond Dalarna är 2019-04-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/03/07 Kl 10:45
NEXT Biometrics Group AS: Nyemission
+

Villkor: 0,3209:1, kurs 8,00 NOK.

För en (1) aktie i NEXT Biometrics Group AS får du 0,3209 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/07 Kl 10:15
MediRätt AB: Utdelning av MediRätt TO 6 B
+

För nittiofyra (94) aktier i MediRätt erhålls en (1) teckningsoption TO 6 B i MediRätt.

Sista dag för handel i MediRätt aktie med rätt till utdelningen var den 1 mars 2019.

19/03/07 Kl 08:45
QuickCool: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 6 mars 2019.

19/03/06 Kl 16:00
Xbrane Biopharma AB: Nyemission
+

Villkor: 5:16, kurs 30,00 SEK.

För en (1) aktie i Xbrane Biopharma får du fem (5) teckningsrätter. Sexton (16) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 30,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 mars och den 18 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/06 Kl 14:30
Camurus AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 42,00 SEK

För en (1) aktie i Camurus får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 42,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 mars och den 18 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/06 Kl 10:00
Indentive AB: Utdelning av aktier i Indentive Värdepapper AB
+

För en (1) aktie i Indentive erhålls en (1) aktie i Indentive Värdepapper.

Sista dag för handel i Indentive aktie med rätt till utdelningen var den 28 februari 2019.

Preliminärt datum för notering av Indentive Värdepapper på Spotlight Stock Market är den 12 mars 2019.

19/03/05 Kl 15:00
Annexin Pharmaceuticals TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,40 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i Annexin Pharmaceuticals ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 4,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-03-15.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/03/05 Kl 13:45
Smoltek Nanotech Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 160,00 SEK.

För en (1) aktie i Smoltek får du en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 160,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningsperiod för Smoltek TO 2 är 20 april 2020 – 1 maj 2020.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 mars och den 15 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 4 mars 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/04 Kl 15:00
Cicero Fonder World Wide - Genomförd merge
+

Cicero Fonder World Wide, ISIN SE0001451428 ,har slagits samman med fonden Cicero World 0-100,  ISIN SE0004576437.

För varje andel i Cicero Fonder World Wide erhölls 1,62767 andelar i Cicero World 0-100.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/03/04 Kl 12:45
Oscar Properties Holding Preferensaktie B: Inlösenerbjudande
+

Oscar Properties Holding genomför eventuell inlösen av preferensaktier serie B med avstämningsdag den 1 juli 2019 förutsatt att det kan ske enligt villkoren i bolagets bolagsordning.

Inlösenlikviden uppgår till 500,00 SEK med tillägg av upplupen ej utbetald utdelning.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 28 mars 2019, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet om frivillig inlösen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/03/04 Kl 11:15
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB: Uppköp
+

OBOS BBL har lämnat ett bud på SBC Sveriges Bostadrättscentrum AB.

OBOS bjuder 25,00 SEK kontant för varje aktie i SBC.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 mars 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 5 mars 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 18 mars 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

19/03/04 Kl 11:00
East Capital Sustainable Emerging Markets Fund - Kommande merge
+

East Capital Sustainable Emerging Markets Fund , ISIN LU1496893899 ,slås samman med fonden East Capital Frontier Markets Fund,  ISIN LU1125674611.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-03-29.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i  East Capital Sustainable Emerging Markets Fund byts ut till fondandelar i East Capital Frontier Markets Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i East Capital Sustainable Emerging Markets Fund är 2019-03-19.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

19/02/28 Kl 13:45
Alfred Berg Nordic Equity Momentum
+

Alfred Berg Nordic Equity Momentum, ISIN SE0009690456, har slagits samman med Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, ISIN SE0007704804.

För varje andel i Alfred Berg Nordic Equity Momentum erhölls 0,729473 andelar i Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/02/28 Kl 12:15
Dr Sannas AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Dr Sannas får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-03-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 mars och den 11 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/02/27 Kl 13:15
TerraNet Holding AB: Konvertibelemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,41 SEK.

För en (1) aktie i TerraNet Holding får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,41 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) konvertibel om ett nominellt värde om 0,41 SEK. Konvertiblerna kan konverteras till B-aktier mellan 15 och 30 juni samt mellan 15 och 30 december 2019.

Lägsta konverteringskurs är 5,00 kronor per ny aktie. Det konvertibla lånet löper med 10,00 procent årlig ränta.

Konvertiblerna kommer inte att bli föremål för handel.

Uniträtterna bokas in på din depå 2019-02-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 februari 2019.

Du som på avstämningsdagen har aktier i TerraNet Holding på ett investerarsparkonto erhåller teckningsrätterna på en traditionell depå. Detta på grund av att uniträtterna, betalda tecknade units och konvertiblerna inte blir upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF och därav är en kontofrämmande tillgång. Eventuell teckning av units sker då på denna depå. Notera att villkor ovan måste vara uppfyllda på traditionell depå.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/02/26 Kl 14:45
Savosolar Oyj: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,05 SEK.

För en (1) aktie i Savosolar får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-02-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 mars och den 8 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/02/26 Kl 12:15
Monyx Aktiv Ränta: Genomförd merge
+

Monyx Aktiv Ränta, ISIN LU0674583462, har slagits samman med Monyx Strategi Försiktig, ISIN LU0674583116.

För varje andel i Monyx Aktiv Ränta erhölls 0,910749 andelar i Monyx Strategi Försiktig.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/02/26 Kl 12:15
Monyx Svenska Aktier: Genomförd merge
+

Monyx Svenska Aktier, ISIN LU0094517140, har slagits samman med Monyx Strategi Sverige / Världen, ISIN LU0674582571.

För varje andel i Monyx Svenska Aktier erhölls 2,233291 andelar i Monyx Strategi Sverige / Världen.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/02/26 Kl 11:00
Wahlstedt & Partners Core Ny Teknik: Namnändring:
+

Fonden Wahlstedt & Partners Core Ny Teknik, ISIN SE0012193019, har bytt namn till TIN Fonder Core Ny Teknik.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/02/26 Kl 10:30
Franklin Templeton Africa Fund - Genomförd merge
+

Franklin Templeton Africa Fund, ISIN LU0727123662, har slagits samman med Franklin Templeton Frontier Markets Fund, ISIN LU0390136736.

För varje andel i Franklin Templeton Africa Fund erhölls 0,463153 andelar i Franklin Templeton Frontier Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/02/25 Kl 10:45
Insiderfonder Inside Sweden: Kommande Merge
+

Insiderfonder Inside Sweden, ISIN SE0003495654, slås samman med fonden East Capital Multi-Strategi,  ISIN SE0007278585.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-04-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Inside Sweden, byts ut till fondandelar i East Capital Multi-Strategi, till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i Inside Sweden är 2019-03-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/02/25 Kl 10:45
Insiderfonder Inside Hedge: Kommande Merge
+

Insiderfonder Inside Hedge, ISIN SE0002898312, slås samman med fonden East Capital Multi-Strategi,  ISIN SE0007278585.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-04-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Inside Hedge, byts ut till fondandelar i East Capital Multi-Strategi, till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa och sälja andelar i Inside Hedge är 2019-03-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/02/22 Kl 16:30
Fonden BMO GAM Emerging Market Bond- Genomförd likvidation
+

Fonden BMO GAM Emerging Market Bond, ISIN LU0168601234, har likviderats.

För varje fondandel erhölls 132,43 SEK.

Likviden finns inbokad på depån idag.

19/02/22 Kl 10:30
Eyeonid Group AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Eyeonid Group
+

För tjugofem (25) aktier i Eyeonid Group erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Eyeonid Group .

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 4,02 SEK. Det sista tillfället för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 är 24 januari 2022 – 7 februari 2022.

Du kommer att ha möjlighet att handla i teckningsoptionen via din depå hos oss fr o m den 27 februari 2019.

Sista dag för handel i Eyeonid Group aktie med rätt till utdelningen var den 18 februari 2019.

19/02/22 Kl 09:15
Vostok New Ventures AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Vostok New Ventures SDB erhålls 25 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 19 februari 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 22 februari 2019 och den 7 mars 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 14 mars 2019.

19/02/21 Kl 13:30
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen, Basportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 21 februari ser portföljerna ut så här:

Avkastningsportföljen: Bilia, H&M, HiQ, Nobia, Oriflame, Resurs Bank, Skanska B, Swedbank, Telia och Boliden (ny)

Basportföljen: ABB, Handelsbanken A, Investor B, Kinnevik B, Nibe B, Nokia, Stora Enso R, Thule Group, Volvo B och Sandvik (ny)

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Attendo, Bure, Byggmax, Clas Ohlson, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, Munters, New Wave, Nolato, Scandic Hotels, Sectra B, Svolder B, Tethys, Tobii och Troax

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

19/02/21 Kl 08:30
Stockwik Förvaltning AB: Omvänd split
+

Villkor: 1:500

För femhundra (500) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 20 februari 2019.

19/02/20 Kl 14:15
Ortivus AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11, kurs 1,60 SEK

För en (1) aktie i Ortivus AB, oavsett serie, får du två (2) teckningsrätter av serie B. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-02-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 mars 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 februari och den 5 mars 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/02/20 Kl 14:00
Aktieinvest Fonder- Överlåtelse av fonderna Cicero Fonder
+

Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder ABs verksamhet av Aktiespararna. Aktiespararna och Cicero Fonder inleder även ett framtida samarbete, och för dig som kund och andelsägare innebär överlåtelsen inga större förändringar.

Överlåtelsen verkställs den 20 februari 2019.

I och med överlåtelsen av fonderna kommer fondbestämmelserna för Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige att ändras. De nya fondbestämmelserna träder ikraft den 20 februari 2019.

Ändringarna är endast till följd av att förvaltningen av fonderna överlåts till Cicero Fonder AB.

Utförlig information finns på följande hemsidor: www.aktieinvestfonder.se eller www.cicerofonder.se

19/02/18 Kl 13:30
Transferator TO 5 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,20 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 5 B) i Transferator ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 1,20 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/02/18 Kl 13:30
Transferator TO 4 A: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,20 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 4 A) i Transferator ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 1,20 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/02/18 Kl 13:15
Danske Invest Sverige / Europa - Kommande Merge
+

Danske Invest Sverige / Europa, ISIN LU1349501459, slås samman med fonden Danske Invest Horisont Aktie,  ISIN LU1349504479.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-03-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Sverige / Europa, byts ut till fondandelar i Danske Invest Horisont Aktie till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa andelar i Danske Invest Sverige / Europa var 2019-02-06.

Sista dag att sälja andelar i Danske Invest Sverige / Europa är 2019-03-06.

Eventuellt månadssparande i fonden övergår till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/02/18 Kl 13:15
Danske Invest Sverige Fokus: Kommande Merge
+

Danske Invest Sverige Fokus, ISIN LU1349495892, slås samman med fonden Danske Invest Sverige Småbolag,  ISIN LU1857272386.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-03-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Sverige Fokus, byts ut till fondandelar i Danske Invest Sverige Småbolag till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa andelar i Danske Invest Sverige Fokus var 2019-02-06.

Sista dag att sälja andelar i Danske Invest Sverige Fokus är 2019-03-06.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

19/02/15 Kl 12:30
Star Vault AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,06 SEK.

För en (1) aktie i Star Vault får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,06 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-02-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 februari och den 26 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/02/15 Kl 08:30
Confidence International AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 februari 2019.

19/02/14 Kl 08:30
Teqnion AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 februari 2019.

 

19/02/13 Kl 09:15
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Evendo AB
+

För tvåhundrasextioen (261) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Evendo.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 7 februari 2019.

Evendo planerar notering under första halvåret 2019.

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/02/12 Kl 10:00
Namnändring: Länsförsäkringar Trygghetsfonden
+

Fonden Länsförsäkringar Trygghetsfonden, ISIN SE0000837197, har bytt namn till Länsförsäkringar Mix.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/02/12 Kl 08:45
Precisionsmetall Group AB: Omvänd split
+

Villkor: 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 februari 2019.

19/02/11 Kl 13:45
Amer Sports Co: Uppköp
+

Mascot Bidco OY har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Amer Sports Co.

För en (1) aktie i Amer Sports erbjuds 40,00 EUR kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 26 februari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 20 februari 2019.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

19/02/07 Kl 11:45
BMO GAM Emerging Market Bond - Kommande likvidation
+

Fonden BMO GAM Emerging Market Bond, ISIN LU0168601234, kommer att likvideras.

Fonden är redan nu spärrad för köp och sista dag för försäljning av fondandelar är kl 11.00 den 2019-02-14.

Preliminär dag för likvideringen är 2019-02-15 och vederlaget beräknas betalas ut omkring den 2019-02-20.

Ev. månadssparande i fonden kommer att läggas över till likvid.

19/02/06 Kl 16:00
Pöyry Oyj: Uppköp - Uppdaterad information
+

ÅF AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Pöyry Oyj.

För en (1) aktie i Pöyry erbjuds 10,20 EUR kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 februari 2019.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 februari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 21 februari 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/02/06 Kl 15:00
Arcam: Tvångsinlösen
+

Arcam har bytts ut mot likvid pga tvångsinlösen.

För  en (1) aktie i Arcam ges 351,22 SEK.

 

19/02/06 Kl 14:15
Iberdrola SA: Fondemission
+

För varje post om fyrtiofem (45) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 8 januari 2019.

19/02/06 Kl 13:45
Ripasso Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Ripasso Energy får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) konvertibel om ett nominellt värde om en (1) krona. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 10,00 procent. Konverteringskursen är tio (10,00) kronor per ny aktie. Konverteringen kommer att ske mellan den 1 januari 2021 och den 15 februari 2021.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-02-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 11 februari och den 19 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 5 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/02/06 Kl 11:00
Blackrock Frontiers Investment Trust C: Byte
+

Aktier i Blackrock Frontiers Investment Trust C har bytts ut till aktier Blackrock Frontiers ORD GBP0.01.

För en aktie i Blackrock Frontiers Investment Trust C erhålls 0,7547 aktier i Blackrock Frontiers ORD GBP0.01 i utbyte.

Du kan handla i Blackrock Frontiers ORD GBP0.01 aktien via din depå.

19/02/05 Kl 15:15
Prolight Diagnostics TO3: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 2,85 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 3) i Prolight Diagnostics ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,85 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/02/05 Kl 15:15
GoldBlue TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 7,90 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 1) i GoldBlue ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/02/05 Kl 15:15
Eyeonid Group TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 15,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Eyeonid Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 15,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/02/01 Kl 13:30
WilLak TO1 : Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,00 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 1) i WilLak ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-02-15.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/01/31 Kl 16:00
Raybased AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,80 SEK

För en (1) aktie i Raybased får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-02-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 februari och den 15 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/31 Kl 15:30
FIM Russia: Genomförd merge
+

FIM Russia, ISIN FI0008800347, har slagits samman med FIM Emerging Markets ESG, ISIN FI0008810148.

För varje andel i FIM Russia erhölls 3,98205 andelar i FIM Emerging Markets ESG.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/01/31 Kl 15:15
Nordic Retail AB: Omvänd split
+

Villkor 1:531

För femhundratrettioen (531) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 januari 2019.

19/01/31 Kl 15:15
A1M Pharma: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 10,20 SEK.

För en (1) aktie i A1M Pharma får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 10,20 SEK per unit.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-02-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 februari och den 13 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/30 Kl 11:45
Granit Fonder Småbolag - Kommande Merge
+

Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790 ,slås samman med fonden Sensor Sverige Select,  ISIN SE0002801290.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-04-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Granit Fonder Småbolag, byts ut till fondandelar i Sensor Sverige Select till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Granit Fonder Småbolag är 2019-03-28.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: granitfonder.se

19/01/29 Kl 15:30
Metallvärden AB: Förlängd teckningstid i nyemission
+

Styrelsen i Metallvärden AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 8 februari 2019.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 1:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Metallvärden får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 5 februari 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/29 Kl 14:15
Sprint Bioscience TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 17,17 SEK

Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 17,17 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 1 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/29 Kl 12:30
Ahlsell AB: Uppköp
+

Quimper AB har lämnat ett bud på Ahlsell AB.

Quimper bjuder 55,00 SEK kontant för varje aktie i Ahlsell.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 februari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 5 februari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 19 februari 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

19/01/29 Kl 11:30
AddLife AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 142,00 SEK.

För en (1) aktie i AddLife får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 142,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-02-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 februari och den 8 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/28 Kl 16:00
Follicum TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,20 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/25 Kl 15:15
Cherry AB: Uppköp - uppdaterad information
+

European Entertainment Intressenter BidCo AB har lämnat ett bud på Cherry AB.

European Entertainment Intressenter BidCo erbjuder 87,00 SEK kontant för varje aktie i Cherry.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 februari 2019.

Aktieinvest FK AB har acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien var den 17 januari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 4 februari 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

19/01/25 Kl 14:45
WebGallerian Scandinavia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 5,40 SEK

För en (1) aktie i WebGallerian Scandinavia AB får du en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/25 Kl 13:15
Wifog Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,08 SEK.

För en (1) aktie i Wifog Holding får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,08 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 januari och den 6 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/24 Kl 14:30
Sensori AB avnoteras
+

Sensori kommer att avnoteras från Nordic MTF.

Sista handelsdag är den 1 mars 2019.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 1 mars 2019. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 april 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 1 mars 2019

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/16 Kl 08:45
Nordic Retail: Split
+

Villkor: 1000:1

För en (1) gammal aktie erhålls ettusen (1000) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 21 januari 2019.

19/01/23 Kl 14:45
Akzo Nobel N.V.: Omvänd split
+

Villkor 8:9

För nio (9) gamla aktier erhålls åtta (8) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 21 januari 2019.

 

19/01/23 Kl 13:45
ChromoGenics AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,60 SEK.

För en (1) aktie i ChromoGenics får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 januari och den 8 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/23 Kl 11:15
Monyx Svenska Aktier: Kommande merge
+

Monyx Svenska Aktier, ISIN LU0094517140, slås samman med fonden Monyx Strategi Sverige / Världen, ISIN LU0674582571.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Monyx Svenska Aktier byts ut till fondandelar i Monyx Strategi Sverige / Världen till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Monyx Svenska Aktier är 2019-02-08.

Eventuellt månadssparande i Monyx Svenska Aktier kommer att övergå till den nya fonden.

19/01/23 Kl 11:15
Monyx Aktiv Ränta: Kommande merge
+

Monyx Aktiv Ränta, ISIN LU0674583462, slås samman med fonden Monyx Strategi Försiktig, ISIN LU0674583116.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Monyx Aktiv Ränta byts ut till fondandelar i Monyx Strategi Försiktig till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Monyx Aktiv Ränta är 2019-02-08.

Eventuellt månadssparande i Monyx Aktiv Ränta kommer att övergå till den nya fonden.

19/01/22 Kl 14:45
Nanexa TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,99 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,99 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 25 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/22 Kl 13:30
Nordic Whisky Capital AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 3,70 SEK.

För en (1) aktie i Nordic Whisky Capital får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,70 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/22 Kl 09:45
Fram Skandinavien AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 60,00 SEK.

För en (1) aktie i Fram Skandinavien får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 60,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 februari och den 8 februari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/21 Kl 16:30
FIM Emerging Markets Småbolag: Genomförd merge
+

FIM Emerging Markets Småbolag, ISIN FI4000020409, har slagits samman med Fim Frontier, ISIN FI4000066725.

För varje andel i FIM Emerging Markets Småbolag erhölls 0,716963 andelar i Fim Frontier.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/01/21 Kl 16:30
FIM Sahara: Genomförd merge
+

FIM Sahara, ISIN FI0008811062, har slagits samman med Fim Frontier, ISIN FI4000066725.

För varje andel i FIM Sahara erhölls 1,521582 andelar i Fim Frontier.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

19/01/21 Kl 14:00
Gabather TO 2 : Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 32,00 SEK

Innehav av fyra (4) teckningsoptioner (TO 2) i Gabather ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 32,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2019-01-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

19/01/18 Kl 11:15
Neurovive Pharmaceutical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,35 SEK.

För en (1) aktie i Neurovive Pharmaceutical får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 januari och den 30 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/18 Kl 09:15
TargetEveryone AB: Nyemission
+

Villkor: 10:102, kurs 3,25 SEK

För en (1) aktie i TargetEveryone får du tio (10) uniträtter. Etthundratvå (102) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,25 SEK per unit.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 21 januari och den 30 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 15 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/17 Kl 14:00
Minesto TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,00 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 februari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 1 februari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/17 Kl 09:45
Transiro Int. AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Transiro Int. får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 januari och den 29 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/16 Kl 15:45
Radisson Hospitality AB: Uppköp
+

Aplite Holdings AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Radisson Hospitality AB.

För en (1) aktie i Radisson Hospitality erbjuds 42,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 februari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/01/16 Kl 14:30
Evli Fondbolag Sverige Select - Genomförd merge
+

Evli Fondbolag Sverige Select, ISIN FI4000058813, har slagits samman med Evli Fondbolag Sverige Småbolag, ISIN FI0008813142.

För varje andel i Evli Fondbolag Sverige Select erhölls 0,430022 andelar i Evli Fondbolag Sverige Småbolag.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

19/01/16 Kl 08:45
SkiStar AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 15 januari 2019.

19/01/15 Kl 13:00
aXichem AB: Nyemission
+

Villkor: 1:22, kurs 60,00 SEK.

För en (1) aktie i aXichem får du en (1) teckningsrätt. Tjugotvå (22) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 60,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari och den 24 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/15 Kl 11:15
Aktieinvest Fonder- Överlåtelse av fonderna och ändring av fondbestämmelser
+

Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder ABs verksamhet av Aktiespararna. Cicero Fonder ser detta som ett sätt att bredda sin verksamhet och tror på att framtiden finns i både aktivt förvaltade fonder och indexfonder. Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige kompletterar deras befintliga fondutbud på ett mycket bra sätt. Aktiespararna och Cicero Fonder inleder även ett framtida samarbete, och för dig som kund och andelsägare innebär överlåtelsen inga större förändringar.

Överlåtelsen kommer verkställas den 20 februari 2019.

I och med överlåtelsen av fonderna kommer fondbestämmelserna för Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige att ändras. De nya fondbestämmelserna träder ikraft den 20 februari 2019.

Ändringarna är endast till följd av att förvaltningen av fonderna överlåts till Cicero Fonder AB.

Utförlig information finns på följande hemsidor: www.aktieinvestfonder.se eller www.cicerofonder.se

 

19/01/15 Kl 10:15
Carnegie Fonder Afrika - Kommande merge
+

Carnegie Fonder Afrika, ISIN SE0001719576, slås samman med fonden Carnegie Fonder Global.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-03-28.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Carnegie Fonder Afrika byts ut till fondandelar i Carnegie Fonder Global till ett motsvarande värde.

Sista dag för köp i Carnegie Fonder Afrika är 2019-02-27. Sista dag för försäljning i Carnegie Fonder Afrika är 2019-03-19.

Eventuellt månadssparande i  Carnegie Fonder Afrika kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.carnegiefonder.se

19/01/14 Kl 13:45
ADDvise Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,58 SEK

För en (1) aktie i ADDvise Group får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,58 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2021. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie under perioden 25 januari 2021 - 8 februari 2021 till kurs 0,65 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 januari och den 24 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 11 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/14 Kl 13:45
Pöyry Oyj: Uppköp
+

ÅF AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Pöyry Oyj.

För en (1) aktie i Pöyry erbjuds 10,20 EUR kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 januari 2019.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 25 januari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 februari 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/01/11 Kl 15:00
Karo Pharma AB: Uppköp
+

EQT VIII har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma AB.

För en (1) aktie i Karo Pharma erbjuds 38,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 17 januari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 januari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 januari 2019.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

19/01/11 Kl 09:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För etthundratrettiosju (137) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 7 januari 2019.

19/01/10 Kl 13:45
Namnändring: East Capital Emerging Asia Fund
+

Fonden East Capital Emerging Asia Fund, ISIN LU0212839673, har bytt namn till East Capital Global Emerging Markets Sustainable.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/01/10 Kl 13:45
Namnändring: East Capital Baltikum
+

Fonden East Capital Baltikum, ISIN SE0000777724, har bytt namn till East Capital Nya Europa.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

19/01/09 Kl 09:45
Africa Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,20 SEK.

För en (1) aktie i Africa Resources får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari och den 24 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/09 Kl 09:30
Strax AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Strax erhålls 1,10 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 4 januari 2019.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 9 januari 2019 och den 23 januari 2019.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 30 januari 2019.

19/01/08 Kl 15:15
Ålandsbanken FI Emerging Markets- Genomförd merge
+

Ålandsbanken FI Emerging Markets, ISIN FI0008809959, har slagits samman med FIM Fonder Emerging Markets ESG, ISIN FI0008810148.

För varje andel i Ålandsbanken FI Emerging Markets erhölls 2,028364 andelar i FIM Fonder Emerging Markets ESG.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden. Investeringar som understiger 500 kr har dock lagts som likvid då den nya fonden har ett minsta investeringsbelopp på 500 kr.

 

19/01/08 Kl 15:00
Ålandsbanken FI Kina Aktie Placeringsfond- Genomförd merge
+

Ålandsbanken FI Kina Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000124250, har slagits samman med FIM Fonder Emerging Markets ESG, ISIN FI0008810148.

För varje andel i Ålandsbanken FI Kina Aktie Placeringsfond erhölls 0,726308 andelar i FIM Fonder Emerging Markets ESG.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden. Investeringar som understiger 500 kr har dock lagts som likvid då den nya fonden har ett minsta investeringsbelopp på 500 kr.

19/01/04 Kl 15:00
Advenica AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 4,10 SEK.

För en (1) aktie i Advenica får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 4,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 januari och den 17 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 januari 2019.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/04 Kl 14:45
Metallvärden AB: Förlängd teckningstid i nyemission
+

Styrelsen i Metallvärden AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 29 januari 2019.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 1:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Metallvärden får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 23 januari 2019.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/04 Kl 14:00
Ovzon AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 29,70 SEK

För en (1) aktie i Ovzon får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 29,70 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 januari och den 16 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

19/01/02 Kl 14:00
Cherry AB: Uppköp
+

European Entertainment Intressenter BidCo AB har lämnat ett bud på Cherry AB.

European Entertainment Intressenter BidCo erbjuder 87,00 SEK kontant för varje aktie i Cherry.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 31 januari 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

2018

18/12/28 Kl 16:00
Agromino A/S: Uppköp
+

Mabon har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Agromino A/S.

För en (1) aktie i Agromino erbjuds 17,00 SEK kontant.

För en (1) teckningsoption av serie TO 1 2017/2020 i Agromino erbjuds 0,0034 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 18 januari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien och teckningsoptionen är den 14 januari 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/12/28 Kl 14:00
Greater Than AB: Nyemission
+

Villkor: 1:14, kurs 37,50 SEK.

För en (1) aktie i Greater Than får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 37,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2019-01-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 januari och den 11 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/28 Kl 10:15
Cinnober Financial Technology AB: Uppköp
+

Nasdaq Technology AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Cinnober Financial Technology AB.

För en (1) aktie i Cinnober Financial Technology erbjuds 87,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 januari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 januari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 januari 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/12/28 Kl 09:45
Seadrill Limited: Byte av marknadsplats
+

Aktieinvest har konverterat alla sina kunders aktier från New York Stock Exchange till Oslo Stock Exchange.

18/12/27 Kl 16:15
First State Global Resources Fund A Euro Acc: Genomförd likvidation
+

Fonden First State Global Resources Fund A Euro Acc, ISIN GB00B2PF4J02, har likviderats. 

För varje fondandel erhölls 6,217685 SEK.

Likviden är inbokad på depån.

18/12/21 Kl 15:45
Nordea Fonder Indexfond Global - Namnändring
+

Nordea Fonder Indexfond Global, ISIN FI4000046685, har bytt namn till Nordea Fonder Global Passiv.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.nordea.se

18/12/20 Kl 12:45
Oden Control AB avnoteras
+

Oden Control kommer att avnoteras från Spotlight Stock Market.

Sista handelsdag är den 28 december 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 28 december 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 april 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 28 december 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/19 Kl 12:45
Gaming Innovation Group: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 december 2018.

18/12/18 Kl 15:00
Öhman Fonder Sverige Smart Beta - Genomförd merge
+

Öhman Fonder Sverige Smart Beta, ISIN SE0000493512 ,har slagits samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar , ISIN SE0005281953.

För varje andel iÖhman Fonder Sverige Smart Beta  erhölls 4,598217 andelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/18 Kl 10:30
Namnändring: Öhman Fonder Penningmarknadsfond
+

Fonden Öhman Fonder Penningmarknadsfond, ISIN SE0000493504, har bytt namn till Öhman Fonder Kort Ränta.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/12/14 Kl 16:15
HealthInvest Partners Value Fund - Genomförd merge
+

HealthInvest Partners Value Fund, ISIN SE0005455540 ,har slagits samman med fonden HealthInvest Small & MicroCap Fund, ISIN SE0010442988.

För varje andel i HealthInvest Partners Value Fund erhölls 1,61597 andelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/14 Kl 12:45
Mr Green & Co AB: Uppköp
+

William Hill PLC har lämnat ett bud på Mr Green & Co AB.

William Hill PLC erbjuder 69,00 SEK kontant för varje aktie i Mr Green & Co.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 17 januari 2019.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 januari 2019.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 januari 2019.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/12/13 Kl 14:30
Handelsbanken Rysslandsfond: Genomförd merge
+

Handelsbanken Rysslandsfond, ISIN LU0316859403, har slagits samman med Handelsbanken EMEA Tema, ISIN SE0000356271.

För varje andel i Handelsbanken Rysslandsfond erhölls 0,191267 andelar i Handelsbanken EMEA Tema.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/13 Kl 14:30
Handelsbanken Brasilienfond: Genomförd merge
+

Handelsbanken Brasilienfond, ISIN LU0529463522, har slagits samman med Handelsbanken Brasilienfond, ISIN SE0011336874.

För varje andel i Handelsbanken Brasilienfond, ISIN LU0529463522, erhölls 1 andel i Handelsbanken Brasilienfond, ISIN SE0011336874.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/13 Kl 14:30
Handelsbanken Råvarufond: Genomförd merge
+

Handelsbanken Råvarufond, ISIN LU0521945989, har slagits samman med Handelsbanken Råvarufond, ISIN SE0011309574.

För varje andel i Handelsbanken Råvarufond, ISIN LU0521945989, erhölls 1 andel i Handelsbanken Råvarufond, ISIN SE0011309574.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/13 Kl 14:15
Bublar Group TO 1: Nyemission
+

Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,40 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 18 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/12 Kl 16:00
Old Mutual Limited: Utdelning av aktier i Nedbank Group
+

För etthundra (100) aktier i Old Mutual Limited erhålls 3,21176 aktier i Nedbank Group.

Sista dag för handel i Old Mutual Limited aktie med rätt till utdelningen var den 10 oktober 2018.

Aktier i Nedbank Group säljs och återinvesteras i aktier i Old Mutual Limited.

18/12/12 Kl 14:00
BlackPearl Resources Inc: Fusion
+

BlackPearl Resources Inc. kommer att fusioneras med International Petroleum Corp. och i och med detta avnoteras.

För dig som idag äger BlackPearl Resources Inc. aktier på din depå innebär det att dina BlackPearl Resources Inc. aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i International Petroleum Corp., som istället bokas in på din depå.

För en aktie i BlackPearl Resources Inc. erhålls 0,22 aktier i International Petroleum Corp. i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i BlackPearl Resources Inc. på Nasdaq Stockholm innan avnotering är den 17 december 2018.

De nya aktierna i International Petroleum Corp. kommer preliminärt att bokas in på din depå den 21 december 2018.

Handel i International Petroleum Corp. sker sedan tidigare på Nasdaq Stockholm och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i BlackPearl Resources Inc. kommer att övergå till International Petroleum Corp.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/12 Kl 12:15
Metallvärden i Sverige AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,10 SEK.

För en (1) aktie i Metallvärden i Sverige får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 december 2018 och den 28 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/12 Kl 11:45
Evli Fondbolag Sverige Select - Kommande merge
+

Evli Fondbolag Sverige Select, ISIN FI4000058813 ,slås samman med fonden Evli Fondbolag Sverige Småbolag,  ISIN FI0008813142.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-01-09.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i  Evli Fondbolag Sverige Select byts ut till fondandelar i Evli Fondbolag Sverige Småbolag till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Evli Fondbolag Sverige Select är 2019-01-07.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

 

18/12/12 Kl 11:00
SECITS Holding AB: Utdelning av teckningsoptioner SECITS Holding TO 1
+

För tio (10) aktier i SECITS Holding erhålls en (1) teckningsoption TO 1 i SECITS Holding.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 4,25 SEK. Sista teckningsdag är 2023-11-27.

Sista dag för handel i SECITS Holding aktie med rätt till utdelningen var den 6 december 2018.

18/12/11 Kl 10:30
MediRätt AB: Utdelning av MediRätt TO 6 B
+

För trettiofem (35) aktier i MediRätt erhålls en (1) teckningsoption TO 6 B i MediRätt.

Sista dag för handel i MediRätt aktie med rätt till utdelningen var den 5 december 2018.

18/12/10 Kl 16:45
FIM Global - Kommande merge
+

FIM Global, ISIN FI0008812607, slås samman med fonden Ålandsbanken Premium 100. Samtidigt byter fonden namn till Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond, ISIN FI0008812607.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-18.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Global byts ut till fondandelar i Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i FIM Global är 2018-12-11.

Eventuellt månadssparande i FIM Global kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.fim.com

18/12/07 Kl 15:45
Öhman Hjärt-Lungfond: Genomförd merge
+

Öhman Hjärt-Lungfond, ISIN SE0000493520, har slagits samman med Öhman Global Hållbar, ISIN SE0000533945.

För varje andel i Öhman Hjärt-Lungfond erhölls 6,63752 andelar i Öhman Global Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/06 Kl 16:15
FIM Russia - Kommande merge
+

FIM Russia, ISIN FI0008800347, slås samman med fonden FIM Emerging Markets ESG, ISIN FI0008810148.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-01-24.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Russia byts ut till fondandelar i FIM Emerging Markets ESG till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i FIM Sahara är 2019-01-16.

Eventuellt månadssparande i FIM Sahara kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.fim.com

18/12/06 Kl 16:15
FIM Emerging Markets Småbolag - Kommande merge
+

FIM Emerging Markets Småbolag, ISIN FI4000020409, slås samman med fonden FIM Frontier, ISIN FI4000066733.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-01-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Emerging Markets Småbolag byts ut till fondandelar i FIM Frontier till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i FIM Emerging Markets Småbolag är 2018-12-27.

Eventuellt månadssparande i FIM Sahara kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.fim.com

18/12/06 Kl 16:15
FIM Sahara - Kommande merge
+

FIM Sahara, ISIN FI0008811062, slås samman med fonden FIM Frontier, ISIN FI4000066733.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-01-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Sahara byts ut till fondandelar i FIM Frontier till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i FIM Sahara är 2018-12-27.

Eventuellt månadssparande i FIM Sahara kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.fim.com

18/12/06 Kl 15:30
Medfield Diagnostics AB: Nyemission
+

Villkor: 10:96, kurs 4,0288 SEK

För en (1) aktie i Medfield Diagnostics får du en (1) teckningsrätt. Nittiosex (96) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tio (10) nya aktier till kursen 4,0288 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 december 2018 och den 2 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/06 Kl 10:45
Förändringar i Aktiespararens (och våra) portföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 6 december ser portföljerna ut så här.

Basportföljen: ABB, Handelsbanken A, Investor B, Kinnevik B, NCC B, Nibe, Nokia, Thule, Volvo B och Stora Enso R (ny)

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Byggmax, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Svolder B, Tethys, Tobii, Bure, Clas Ohlson, Sectra B, Attendo (ny), Scandic Hotels (ny) och Troax (ny)

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/12/05 Kl 16:30
Online Brands Nordic AB:s konvertibellån KV 1: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 0,40 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i Online Brands Nordic ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 15 december 2018.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 16:00
Netmore Group TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 11,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Netmore Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 11,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 16:00
myTaste TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i myTaste ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 16:00
EcoRub TO 3 B : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,28 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3 B) i EcoRub ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,28 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-14.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 13:30
Lundmark o Co Affärsvärldenfonden: Genomförd merge
+

Lundmark o Co Affärsvärldenfonden, ISIN SE0006881371, har slagits samman med Lannebo Fonder Sverige, ISIN SE0000740680.

För varje andel i Lundmark o Co Affärsvärldenfonden erhölls 3,416352 andelar i Lannebo Fonder Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/05 Kl 13:00
Cavotec SA: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 13,00 SEK

För en (1) aktie i Cavotec får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 13,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/05 Kl 10:15
Hoylu AB: Konvertibelemission
+

Villkor: 2:15, kurs 5,00 SEK.

För en (1) aktie i Hoylu AB får du två (2) uniträtter. Femton (15) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) konvertibel om ett nominellt värde om fem (5) kronor. Konverteringskursen ska uppgå till 5,00 kronor per ny aktie. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta uppgående till 8,00 procent.

Konvertiblerna kommer inte att bli föremål för handel.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 december 2018.

Du som på avstämningsdagen har aktier i Hoylu på ett investerarsparkonto erhåller teckningsrätterna på en traditionell depå. Detta på grund av att uniträtterna, betalda tecknade units och konvertiblerna inte blir upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF och därav är en kontofrämmande tillgång. Eventuell teckning av units sker då på denna depå. Notera att villkor ovan måste vara uppfyllda på traditionell depå.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/04 Kl 15:00
Panion Animal Health AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Panion Animal Health får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/04 Kl 11:00
Saxlund Group AB: Nyemission
+

Villkor: 12:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Saxlund Group får du tolv (12) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/03 Kl 12:45
Karo Pharma AB: Uppköp
+

EQT VIII har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma AB.

För en (1) aktie i Karo Pharma erbjuds 36,90 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 december 2018.

Eftersom budet är lägre än aktuell aktiekurs och en stor grupp av ägare, till cirka 17 % av aktierna, har meddelat att de inte kommer att acceptera budet, kommer Aktieinvest FK AB  inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/12/03 Kl 12:45
Stendörren Fastigheter AB: Uppköp
+

Chicago Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB.

För en (1) aktie i Stendörren Fastigheter erbjuds 100,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 19 december 2018.

Eftersom styrelsen i Stendörren Fastigheter rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/11/30 Kl 11:15
Alfred Berg Nordic Equity Momentum - Kommande merge
+

Alfred Berg Nordic Equity Momentum, ISIN SE0009690456 ,slås samman med fonden Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige,  ISIN SE0007704804.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-27.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Alfred Berg Nordic Equity Momentum, byts ut till fondandelar i Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Alfred Berg Nordic Equity Momentum, är 2019-02-25.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: alfredberg.se

18/11/30 Kl 11:15
Parans Solar Lighting AB: Utdelning av Parans Solar Lighting TO 5
+

För femtiofyra (54) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption TO 5 i Parans Solar Lighting.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 2,952 SEK.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting aktie med rätt till utdelningen var den 26 november 2018.

18/11/30 Kl 10:30
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: utbyteserbjudande till preferensaktieägarna
+

Bolaget erbjuder frivillig inlösen av preferensaktier samt efterföljande inbjudan till teckning av nya stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

För en (1) preferensaktie erhålls tjugo (20) nya stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden i utbyte.

Skulle stamaktien du önskar teckna på ett investeringssparkonto inte vara noterad på en reglerad marknad 30 dagar efter inbokning på ditt investeringssparkonto, kan innehavet inte längre ligga kvar på denna depå. Aktierna kommer då flyttas till en traditionell depå i ditt namn.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 7 december 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/29 Kl 15:00
Scandinavian Enviro Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,80 SEK.

För en (1) aktie i Scandianavian Enviro Systems får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,80 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av 2018/2019.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 december och den 11 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/29 Kl 12:15
Dignitana AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 4,20 SEK.

För en (1) aktie i Dignitana får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 december och den 11 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/29 Kl 10:00
EcoRub AB: Utdelning av teckningsoptioner EcoRub TO 3 B
+

För en (1) B-aktie i EcoRub erhålls en (1) teckningsoption TO 3 B i EcoRub.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 0,28 SEK. Sista teckningsdag är 2018-12-14.

Sista dag för handel i EcoRub aktie med rätt till utdelningen var den 23 november 2018.

18/11/28 Kl 13:45
SavoSolar TO 3 A : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,21 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3 A) i SavoSolar ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,21 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-10.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/28 Kl 11:15
Scandinavian Real Heart AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 15,00 SEK

För en (1) aktie i Scandinavian Real Heart får du tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 december och den 10 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/27 Kl 15:45
Eurocine Vaccines TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,24 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,24 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/27 Kl 15:30
Franklin Templeton Africa Fund - Kommande merge
+

Franklin Templeton Africa Fund, ISIN LU0727123662 ,slås samman med fonden Templeton Frontier Markets Fund,  ISIN LU0390136736.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Franklin Templeton Africa Fund, byts ut till fondandelar i Templeton Frontier Markets Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Franklin Templeton Africa Fund är 2019-02-06.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: ww.franklintempleton.se

18/11/27 Kl 09:45
Retail United International AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 november 2018.

18/11/26 Kl 16:30
GoldBlue AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,45 SEK.

För en (1) aktie i GoldBlue får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,45 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden mellan 1 februari 2020 och den 28 februari 2020 till en kurs 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 november och den 7 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/26 Kl 15:15
Namnändring SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small Cap Fund
+

Fonden SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small Cap Fund, ISIN LU0086828794, har bytt namn till SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/11/26 Kl 12:15
Swedbank Robur Premium Balanserad: Genomförd merge
+

Swedbank Robur Premium Balanserad, ISIN SE0001108705, har slagits samman med Swedbank Robur Selection 50, ISIN SE0011643584.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Balanserad erhölls 1,443537 andelar i Swedbank Robur Selection 50.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/26 Kl 12:15
Swedbank Robur Premium Modig: Genomförd merge
+

Swedbank Robur Premium Modig, ISIN SE0001108713, har slagits samman med Swedbank Robur Selection 75, ISIN SE0011643592.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Modig erhölls 1,685586 andelar i Swedbank Robur Selection 75.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/26 Kl 12:15
Swedbank Robur Premium Försiktig: Genomförd merge
+

Swedbank Robur Premium Försiktig, ISIN SE0001626094, har slagits samman med Swedbank Robur Selection 25, ISIN SE0011643568.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Försiktig erhölls 1,132476 andelar i Swedbank Robur Selection 25.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/26 Kl 10:00
BiBBInstruments AB: Nyemission
+

Villkor: 5:7, kurs 4,30 SEK.

För en (1) aktie i BiBBInstruments får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 4,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 6 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/20 Kl 13:30
SaltX Technology Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 5,50 SEK.

För en (1) aktie i SaltX Technology får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 november och den 30 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/26 Kl 09:30
Ecoclime AB: Nyemission
+

Villkor: 5:11, kurs 6,80 SEK

För en (1) aktie i Ecoclime Group får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 6,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 6 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/11/26 Kl 09:00
Nexstim Oyj: Omvänd split
+

Villkor 1:30

För trettio (30) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 november 2018.

18/11/23 Kl 17:00
Granit Fonder Småbolag - Kommande merge. Uppdatering
+

Granit Fonder har beslutat att avbryta merge mellan Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790, och fonden Strukturinvest Småbolag, ISIN LU1777968915.

Handel i Granit Fonder Småbolag fortsätter som vanligt.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se

18/11/23 Kl 16:45
SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund: Genomförd merge
+

SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund, ISIN LU0030166333, har slagits samman med SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe, ISIN LU0030166507.

För varje andel i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund erhölls 0,662591 andel i SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/23 Kl 15:45
FX International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i FX International får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2018:1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 november och den 7 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 15:00
SAS AB: Obligatorisk inlösen av preferensaktier
+

Styrelsen i SAS AB har beslutat att minska aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående preferensaktier enligt nedanstående villkor.

 • Avstämningsdag för inlösen är den 30 november 2018
 • 529,17 SEK (525 SEK plus upplupen preferensutdelning om 4,17 SEK) utbetalas för varje inlöst preferensaktie.

Vad händer nu?

Vill du själv sälja dina SAS preferensaktier, innan inlösen, kan du göra det t om den 28 november 2018.

Väljer du att inte sälja ditt innehav kommer inlösen att ske med automatik på din depå, du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Utbetalning av likvid efter inlösen, beräknas ske den 5 december 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 13:45
TC Tech Sweden: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 14,00 SEK.

För en (1) aktie i TC Tech Sweden får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 12:15
Saab AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 225,00 SEK

För en (1) aktie i Saab får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 225,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 7 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 10:15
Hybricon Bus System AB: Nyemission
+

Hej,

Den här informationen får du som är aktieägare i Hybricon Bus System AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 3:1, kurs 0,19 SEK.

För en (1) aktie i Hybricon Bus System får du tre (3) uniträtter. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,19 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 12:45
QuickCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i QuickCool får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 08:45
Hemfosa Fastigheter AB: Utdelning av aktier i Nyfosa AB
+

För en (1) stamaktie i Hemfosa Fastigheter erhålls en (1) aktie i Nyfosa.

Sista dag för handel i Hemfosa Fastigheter aktie med rätt till utdelningen var den 19 november 2018.

Nyfosa är noterad på Nasdaq Stockholm from den 23 november 2018.

Du har möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/22 Kl 12:15
Namnändring: SEB Fund 1 - SEB Europe Fund
+

Fonden SEB Fund 1 - SEB Europe Fund, ISIN LU0030166507, har bytt namn till SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

18/11/22 Kl 09:45
Unibap AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 40,00 SEK.

För en (1) aktie i Unibap får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 40,00 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 17:00
Nexar Group TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,48 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 2) i Nexar Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,48 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-15.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/21 Kl 15:15
ISR Immune System Regulation Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 5,50 SEK

För en (1) aktie i ISR Immune System Regulation Holding får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 4 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 12:30
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 80,15 SEK.

För en (1) aktie i Ahlstrom-Munksjö får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 80,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 10:15
Archelon AB: Utdelning av aktier i Akobo Minerals AB
+

För åtta (8) aktier i Archelon erhålls en (1) aktie i Akobo Minerals.

Sista dag för handel i Archelon aktie med rätt till utdelningen var den 15 november 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 08:45
Azelio AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 20 november 2018.

18/11/20 Kl 15:30
Parans Solar Lightning AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i Parans Solar Lightning får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,75 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 26 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/20 Kl 13:30
SaltX Technology Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 5,50 SEK.

För en (1) aktie i SaltX Technology får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 november och den 30 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/20 Kl 11:15
Immunicum AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Immunicum AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 8,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 3 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/19 Kl 17:15
Ålandsbanken FI Fonder - Genomförd merge
+

Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond, ISIN FI4000167408 ,har slagits samman med fonden Ålandsbanken FI Euro Bond (SEK),  ISIN FI4000087887.

För varje andel i Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond erhölls 0,321713 andelar i Ålandsbanken FI Euro Bond (SEK).

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000123237 ,har slagits samman med fonden Ålandsbanken FI Norden Aktie Placeringsfond,  ISIN FI4000123245.

För varje andel i Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond erhölls 0,107354 andelar i Ålandsbanken FI Norden Aktie Placeringsfond.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Premium 70, ISIN FI0008805015 ,har slagits samman med fonden Ålandsbanken FI Premium 50, ISIN FI000880934.

För varje andel i Ålandsbanken FI Premium 70 erhölls 1,007016 andelar i Ålandsbanken FI Premium 50.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

18/11/19 Kl 15:45
Öhman Fonder Sverige Smart Beta kommande Merge
+

Öhman fonder Sverige Smart Beta, ISIN SE0000493512 ,slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar  ISIN SE0005281953.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman fonder Sverige Smart Beta byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Öhman Fonder Sverige Hållbar är 2018-12-11.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: https://www.ohman.se/fonder/

18/11/19 Kl 12:45
GomSpace Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 10,50 SEK.

För en (1) aktie i GomSpace Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/19 Kl 08:45
Brighter AB: Utdelning av teckningsoption TO4
+

För sextioåtta (68) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO4 i Brighter AB.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 13 november 2018.

Brighter TO4 är noterad på First North.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/16 Kl 15:15
Handelsbanken Fonder Lux Korträntefond Sverige- Genomförd merge
+

Handelsbanken Fonder Lux Korträntefond Sverige, ISIN LU0092798577 ,har slagits samman med Handelsbanken Fonder Kortränta, ISIN SE0011309491.

För varje andel i Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige erhölls 1 andel i Handelsbanken Kortränta.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/16 Kl 13:00
Zaplox AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Zaplox får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 november och den 26 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/15 Kl 11:00
Alzinova AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 22,00 SEK.

För en (1) aktie i Alzinova får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/15 Kl 08:15
Red Reserve Entertainment AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i Red Reserve Entertainment AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/15 Kl 08:15
Aptahem AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Aptahem får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/14 Kl 17:15
Nordea fonder Latinamerika- Genomförd merge
+

Nordea Fonder Latinamerika, ISIN SE0000444101 ,har slagits samman med Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader, ISIN FI0008813324.

För varje andel i Nordea Fonder Latinamerika erhölls 1,14039 andelar i Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

18/11/14 Kl 15:30
ECOMB AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i ECOMB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 november och den 27 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/14 Kl 14:15
Real Holding i Sverige AB: preferensaktier avnoteras
+

Preferensaktier i Real Holding i Sverige kommer att avnoteras från NGM Nordic MTF.

Sista handelsdag är den 12 december 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 12 december 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/11/14 Kl 10:45
Praxair Inc: Fusion
+

Praxair Inc har fusionerats med Linde Plc.

För en (1) aktie i Praxair Inc erhålls en (1) aktie i Linde Plc i utbyte.

Handel i Linde Plc sker på New York Stock Exchange och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i Praxair Inc övergår till Linde Plc.

18/11/13 Kl 15:30
Idogen AB: Nyemission
+

Villkor: 5:3, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i Idogen får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 1,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/13 Kl 12:00
Granit Fonder Småbolag - Kommande merge
+

Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790, slås samman med fonden Strukturinvest Småbolag, ISIN LU1777968915.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-14.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Granit Fonder Småbolag byts ut till fondandelar i Strukturinvest Småbolag till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Granit Fonder Småbolag är 2018-12-12.

Eventuellt månadssparande i Granit Fonder Småbolag kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se

18/11/09 Kl 16:30
Cicero Fonder World Wide - Kommande merge
+

Cicero Fonder World Wide, ISIN SE0001451428 ,slås samman med fonden Cicero World 0-100,  ISIN SE0004576437.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-27.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Cicero Fonder World Wide byts ut till fondandelar i Cicero World 0-100 till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Cicero Fonder World Wide är 2019-02-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.cicerofonder.se

 

 

18/11/09 Kl 14:45
Skandia Penningmarknadsfonden: Namnändring
+

Fonden Skandia Penningmarknadsfonden, ISIN SE0000810897 har bytt namn till Skandia Korträntefond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.skandia.se/fonder

18/11/09 Kl 14:30
Umida Group AB: Nyemission
+

Villkor: 5:6, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Umida Group AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 2,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 23 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/09 Kl 10:00
Enzymatica AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 1,90 SEK.

För en (1) aktie i Enzymatica får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 21 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/09 Kl 10:00
C Security Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,23 SEK.

För en (1) aktie i C Security Systems får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,23 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 22 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/09 Kl 08:45
Industrial Solar Holding Europe AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,20 SEK

För en (1) aktie i Industrial Solar Holding Europe AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/08 Kl 14:30
IDL Biotech AB: Nyemission
+

Villkor: 6:5, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i IDL Biotech får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya B-aktier till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 november och den 19 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/08 Kl 09:15
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Transfer Jobb AB
+

För sex (6) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Transfer Jobb.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/07 Kl 16:45
Cinnober Financial Technology AB: Uppköp
+

Nasdaq Technology AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Cinnober Financial Technology AB.

För en (1) aktie i Cinnober Financial Technology erbjuds 75,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 december 2018.

Aktieinvest FK AB kommer inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/11/07 Kl 15:45
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,26 SEK

För en (1) aktie i Cortus Energy får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,26 SEK per unit.

En (1) unit består av två (2)  aktier och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in på din depå i Beta tjänsten och välj Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner och kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha pengar till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 november och den 15 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/07 Kl 14:30
Emotra AB: Nyemission
+

Villkor: 7:4, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i Emotra AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 november och den 22 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 15:45
Öhman Hjärt-Lungfond - Kommande merge
+

Öhman Hjärt-Lungfond, ISIN SE0000493520, slås samman med fonden Öhman Global Hållbar, ISIN SE0000533945.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-06.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Hjärt-Lungfond byts ut till fondandelar i Öhman Global Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Hjärt-Lungfond är 2018-12-04.

Eventuellt månadssparande i Öhman Hjärt-Lungfond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.ohman.se/fonder

18/11/06 Kl 15:15
Glycorex Transplantation AB: Nyemission
+

Villkor: 3:32, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Glycorex Transplantation får du en (1) teckningsrätt. Trettiotvå (32) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in på din depå i Beta tjänsten och välj Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner och kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha pengar till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 november och den 16 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 14:30
Blackrock Emerging Europe: Byte
+

Aktier i Blackrock Emerging Europe kommer att bytas ut till nya aktier av serie C i Blackrock Frontiers Investment Trust.

Sista dag för handel med aktier i Blackrock Emerging Europe var den 5 november 2018.

För dig som är aktieägare i Blackrock Emerging Europe, kommer de nya aktierna preliminärt att finnas på depå den 27 november 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 11:45
Image Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 1,30 SEK.

För en (1) aktie i Image Systems får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in på din depå i Beta tjänsten och välj Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner och kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha pengar till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 november och den 19 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 10:00
NorInvent AB: Nyemission
+

Villkor: 4:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i NorInvent AB får du fyra (4) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/05 Kl 10:30
Safe at Sea AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Safe at Sea AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 november och den 15 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/05 Kl 15:30
News55 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i News55 får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/05 Kl 10:30
Neurovive Pharmaceutical TO 5: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,80 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 5) i Neurovive Pharmaceutical ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 3,80 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-11-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/05 Kl 10:30
Indentive TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 22,00 SEK

Innehav av fem (5) teckningsoptioner (TO 1) i Indentive ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 22,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-11-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/05 Kl 10:30
Sonetel TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 40,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Sonetel ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 40,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-11-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/01 Kl 14:30
NP3 Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 28,00 SEK.

För en (1) aktie i NP3 Fastigheter AB, oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny preferensaktie till kursen 28,00 SEK per preferensaktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 14 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/01 Kl 12:45
Diamyd Medical TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,55 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,55 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/11/01 Kl 12:30
Intuitive Aerial TO 5: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 0,30 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,30 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/31 Kl 14:00
Axis AB avnoteras
+

Axis kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag är den 13 november 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 november 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 november 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 13 november 2018

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/30 Kl 12:15
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Kraftringen Energi AB förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi AB till den 1 november 2018.

Kraftringen Energi erbjuder 80,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 november 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/30 Kl 10:15
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Hubory AB
+

För femton (15) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Hubory.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 24 oktober 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/29 Kl 13:15
Enorama Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 52,00 SEK

För en (1) aktie i Enorama Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 52,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 9 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/10/26 Kl 15:00
iApotek Int AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,25 SEK

För en (1) aktie i iApotek Int får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-31.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 7 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/25 Kl 14:00
Uniflex AB: Fusion
+

Uniflex AB kommer att fusioneras med Poolia AB och i och med detta avnoteras.

För dig som idag äger Uniflex-aktier på din depå innebär det att dina Uniflex-aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i Poolia, som istället bokas in på din depå.

För en aktie i Uniflex erhålls 1,7 aktier i Poolia i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i Uniflex på Nasdaq Stockholm innan avnotering är den 26 oktober 2018.

De nya aktierna i Poolia kommer preliminärt att bokas in på din depå den 1 november 2018.

Handel i Poolia sker sedan tidigare på Nasdaq Stockholm och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i Uniflex kommer att övergå till Poolia.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/25 Kl 13:30
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 25 oktober ser portföljerna ut så här.

Avkastningsportföljen: Bilia, H&M, HiQ, Nobia, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank, Telia och Oriflame (ny)

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Biogaia, Byggmax, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, IPCO, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Qliro, Svolder B, Tethys, Tobii, Bure (ny), Clas Ohlson (ny) och Sectra B (ny)

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/10/25 Kl 12:15
Nordea Fonder Latinamerika: Kommande merge
+

Nordea Fonder Latinamerika, ISIN SE0000444101 ,slås samman med fonden Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader,  ISIN FI0008813324.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-10.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Nordea Fonder Latinamerika byts ut till fondandelar i Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Nordea Fonder Latinamerika är 2018-11-05.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

18/10/25 Kl 11:00
Mantex AB: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 2,15 SEK.

För en (1) aktie i Mantex AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 8 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/24 Kl 08:45
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Kraftringen Energi AB förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi AB till den 30 oktober 2018.

Kraftringen Energi erbjuder 80,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/23 Kl 16:00
EQL Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 6,00 SEK

För en (1) aktie i EQL Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 oktober och den 6 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/23 Kl 15:45
Pen Concept Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Pen Concept Group får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 8 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/23 Kl 15:30
Handelsbanken Brasilienfond - Kommande merge
+

Handelsbanken Brasilienfond, ISIN LU0529463522, slås samman med fonden Handelsbanken Brasilien, ISIN SE0011336874.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Brasilienfond byts ut till fondandelar i Handelsbanken Brasilien till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Handelsbanken Brasilienfond är 2018-11-29.

Eventuellt månadssparande i Handelsbanken Brasilienfond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/funds

18/10/23 Kl 15:30
Handelsbanken Råvarufond - Kommande merge
+

Handelsbanken Råvarufond, ISIN LU0521945989, slås samman med fonden Handelsbanken Råvarufond, ISIN SE0011309574.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Råvarufond byts ut till fondandelar i den nya fonden till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Handelsbanken Råvarufond är 2018-11-29.

Eventuellt månadssparande i Handelsbanken Råvarufond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/funds

18/10/23 Kl 15:30
Handelsbanken Rysslandsfond - Kommande merge
+

Handelsbanken Rysslandsfond, ISIN LU0316859403, slås samman med fonden Handelsbanken EMEA Tema, ISIN SE0000356271.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Rysslandsfond byts ut till fondandelar i Handelsbanken EMEA Tema till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Handelsbanken Rysslandsfond är 2018-11-29.

Eventuellt månadssparande i Handelsbanken Rysslandsfond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/funds

18/10/23 Kl 14:45
Camanio Care AB: Nyemission
+

Villkor: 1:22, kurs 6,80 SEK

För en (1) aktie i Camanio Care får du en (1) uniträtt. Tjugotvå (22) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,80 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 oktober och den 12 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/22 Kl 16:15
Ålandsbanken FI fonder : Kommande merge
+

Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond, ISIN FI4000167408 ,slås samman med fonden Ålandbanken FI Euro Bond,  ISIN FI4000087887.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond byts ut till fondandelar i Ålandsbanken FI Euro Bond till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond är 2018-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000123237 ,slås samman med fonden Ålandbanken FI Norden Aktie Placeringsfond,  ISIN FI4000123245.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond byts ut till fondandelar i Ålandbanken FI Norden Aktie Placeringsfond till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond är 2018-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Premium 70, ISIN FI0008805015 ,slås samman med fonden Ålandbanken FI Premium 50, ISIN FI000880934.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken FI Premium 70 byts ut till fondandelar i Ålandbanken FI Premium 50 till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Ålandsbanken FI Premium 70 är 2018-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida

 

18/10/19 Kl 14:00
SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund - Kommande merge
+

SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund, ISIN LU0030166333, slås samman med fonden SEB Fund 1 - SEB Europe Fund.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund byts ut till fondandelar i SEB Fund 1 - SEB Europe Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund är 2018-11-13.

Eventuellt månadssparande i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

18/10/19 Kl 12:15
LightAir AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i LightAir får du fyra (4) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 oktober och den 31 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/19 Kl 11:30
Dalsspira Mejeri AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Dalsspira Mejeri får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 oktober och den 8 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/18 Kl 16:15
Simplicity Europa fond - Genomförd merge
+

Simplicity Europa, ISIN SE0006964706, har slagits samman med Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

För varje andel i Simplicity Europa erhölls 0,174231 andelar i Simplicity Norden.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/18 Kl 16:15
Simplicity Indien fond - Genomförd merge
+

Simplicity Indien, ISIN SE0001338740,har slagits samman med Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

För varje andel i Simplicity Indien erhölls 0,451758 andelar i Simplicity Norden.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/18 Kl 16:15
Simplicity Afrika fond - Genomförd merge
+

Simplicity Afrika, ISIN SE0001702408,har slagits samman med Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

För varje andel i Simplicity Afrika erhölls 0,178398 andelar i Simplicity Norden.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/17 Kl 12:30
Com Hem Holding AB: Fusion
+

Com Hem Holding AB kommer att fusioneras med Tele2 AB och i och med detta avnoteras.

För dig som idag äger Com Hem aktier på din depå innebär det att dina Com Hem aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i Tele2 B och en del i pengar, som istället bokas in på din depå.

För en aktie i Com Hem Holding erhålls 1,0374 B-aktier i Tele2 och 37,02 SEK kontant i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i Com Hem Holding på Nasdaq Stockholm innan avnotering är den 1 november 2018.

De nya aktierna i Tele2 B och pengarna kommer preliminärt att bokas in på din depå mellan den 7-8 november 2018.

Handel i Tele2 B sker sedan tidigare på Nasdaq Stockholm och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i Com Hem Holding kommer att övergå till Tele2 B.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 15:45
Esen Esports AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,60 SEK

För en (1) aktie i Esen Esports AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,60 SEK per aktie. För varje två (2) tecknade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 2 september 2019 - 16 september 2019 till en teckningskurs om 6,00 SEK.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 29 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 oktober 2018.

 Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 15:00
Kopy Goldfields AB Nyemission
+

Villkor:  3:10, kurs 1,05 SEK

För en (1) aktie i Kopy Goldfields får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 oktober och den 31 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 14:45
Dustin Group AB: Nyemission
+

Villkoren: 1:7, kurs 63,00 SEK.

För en (1) aktie i Dustin Group får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 63,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 31 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 13:30
Initiator Pharma TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,20 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 25 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 10:45
Aptahem TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i Aptahem TO 3 ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 4,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-10-26.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/10/16 Kl 10:30
Agora AB: Uppköp
+

Klövern AB, genom sitt indirekta helägda dotterbolag Dragon Sverige AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora AB.

För en (1) aktie i Agora erbjuds 30,00 SEK per varje stamaktie av serie A och serie B samt 275,00 SEK för varje preferensaktie i Agora.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 november 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 5 november 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 november 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/10/15 Kl 15:30
Capio AB: Uppköp
+

Ramsay Générale de Santé har lämnat ett bud på Capio AB.

Ramsay Générale de Santé erbjuder 58 SEK kontant för varje aktie i Capio.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 25 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 19 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 november 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/15 Kl 10:30
Absolicon Solar Collector AB: Utdelning av aktier i Industrial Solar Holding AB
+

För en (1) aktie i Absolicon Solar Collector erhålls två (2) aktier i Industrial Solar Holding.

Sista dag för handel i Absolicon Solar Collectors aktie med rätt till utdelningen var den 9 oktober

2018.

I dagsläget finns ingen handel i Industrial Solar Holding.

Industrial Solar Holding planerar en notering på Spotlight i januari 2019

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/15 Kl 08:30
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i PharmaLundensis får du en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 10,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018/2021 II. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 september 2021 - 30 september 2021 till kurs 2,50 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 26 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 12 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/12 Kl 15:45
Danske Invest Lux Europe Focus - Genomförd merge
+

Danske Invest Lux Europe Focus, ISIN LU0088125512 ,har slagits samman med Danske Invest Lux Europe, ISIN LU0727217050.

För varje andel i Danske Invest Europe Focus erhölls 1,056836 andelar i Danske Invest Lux Europe.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/12 Kl 09:15
BrainCool AB: Utdelning av BrainCool TO 2
+

För etthundranitton (119) aktier i BrainCool erhålls en (1) teckningsoption TO 2 i BrainCool.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 8,26 SEK. Sista teckningsdag är 2021-10-01.

Sista dag för handel i BrainCool aktie med rätt till utdelningen var den 8 oktober 2018.

BrainCool TO 2 är noterad på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober 2018.

18/10/10 Kl 16:30
Spectracure AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 5,25 SEK

För en (1) aktie i Spectracure får du en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,25 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019 för 6,50 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 12 oktober och den 23 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 8 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/10 Kl 10:00
Finepart Sweden AB: Nyemission
+

Villkoren 1:2, kurs 2,80 SEK.

För en (1) aktie i Finepart Sweden får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 oktober och den 23 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/10 Kl 08:30
DevPort AB: Fondemission
+

För en (1) aktie i DevPort erhålls en (1) aktie i DevPort.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 9 oktober 2018.

18/10/10 Kl 08:30
Handelsbanken BULL KAFFE X2 H: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla certifikat erhålls en (1) ny certifikat. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 9 oktober 2018.

18/10/09 Kl 09:00
Invuo Technologies AB avnoteras
+

Aktierna i Invuo Technologies AB har avnoterats från Nasdaq OMX Nordic Stockholm den 8 oktober 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 5 oktober 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/08 Kl 17:00
SaltX Technology Holding TO2 B: Nyemission
+

Villkor: 0,265:1, kurs 4,72 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, 0,265 nya B- aktier till kursen 4,72 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/05 Kl 12:15
MedicPen AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,35 SEK

För en (1) aktie i MedicPen får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya aktier till kursen 0,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

  1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

  2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 19 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/05 Kl 09:45
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Infranode Energi AB har lämnat ett bud på Skånska Energi AB.

Infranode Energi erbjuder 75,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 oktober 2018.

Då ett annat bolag, Kraftringen Energi AB, har lämnat ett förmånligare bud för aktieägarna så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.   

 

Kraftringen Energi erbjuder 80,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 26 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 2 november 2018.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/05 Kl 09:00
Sectra AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 2 oktober 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 5 oktober 2018 och den 16 oktober 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 23 oktober 2018.

18/10/04 Kl 16:15
PolarCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i PolarCool AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/04 Kl 15:00
Incoax Networks AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Incoax Networks får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

 Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-08.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2018.

 Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/04 Kl 09:30
Evendo AB: Omvänd split
+

Villkor 1:1000

För ettusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 3 oktober 2018.

18/10/03 Kl 14:15
Cyxone AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Cyxone får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 2,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 2 september - 18 september 2019 teckna en (1) ny aktie i Cyxone till en teckningskurs som inte är lägre än 3,75 SEK eller högre än 7,50 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 oktober och den 16 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/03 Kl 10:30
TopRight Nordic AB: Utdelning av aktier i Watch It Live AB
+

För femton (15) aktier i TopRight Nordic erhålls en (1) aktie i Watch It Live.

Sista dag för handel i TopRight Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 27 september 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/02 Kl 15:15
Namnändring - Fidelity Global Telecommunications Fund
+

Fonden Fidelity Global Telecommunications Fund, ISIN LU0099575291, har bytt namn till Fidelity Global Infrastructure Fund.

18/10/02 Kl 14:45
Evendo AB avnoteras
+

Aktierna i Evendo AB har avnoterats från Spotlight Stock Market den 2 oktober 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 27 septemberi 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/02 Kl 13:45
Integrum AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i Integrum AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya B-aktier till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 12 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/02 Kl 10:45
Anoto Group AB: Uppdaterad information nyemission
+

villkoren 1:13, kurs 3,00 SEK.

Anoto Group AB har meddelat att anmälningsperioden för denna nyemission är förlängd.

 För en (1) aktie i Anoto Group får du en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) ny aktie i Anoto Group till en teckningskurs om fyra (4) kronor.

 

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 september och den 8 oktober 2018.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 september 2018.

 Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 15:45
Mekonomen AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 79,00 SEK

För en (1) aktie i Mekonomen AB får du fyra (4) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 79,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 11 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 15:00
Micropos Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK

För en (1) aktie i Micropos Medical får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 13:30
Spiffx AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Spiffx AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 12 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 10:30
BrainCool AB: Utdelning av aktier i PolarCool AB
+

För en (1) aktie i BrainCool erhålls en (1) aktie i PolarCool.

Sista dag för handel i BrainCool aktie med rätt till utdelningen var den 25 september 2018.

PolarCool kommer noteras på Spotlight den 7 november 2018.

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 09:00
Nordea Bank AB: Fusion
+

Nordea Bank AB har fusionerats med Nordea Bank Abp.

För en (1) aktie i Nordea Bank AB (Nordea SEK) erhålls en (1) aktie i Nordea Bank Abp (Nordea SE) i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i Nordea Bank AB på Nasdaq Stockholm var den 28 september 2018.

Första dag för handel med aktier i Nordea Bank Abp på Nasdaq Stockholm är den 1 oktober 2018.

Eventuellt månadssparande i Nordea Bank AB kommer att övergå till Nordea Bank Abp.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/28 Kl 16:00
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Acsnacs Energi har lämnat ett bud på Skånska Energi.

Acsnacs Energi erbjuder 60,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 september 2018.

Då ett annat bolag, Infranode Energi AB, har lämnat ett förmånligare bud för aktieägarna så accepterar inte Aktieinvest FK AB budet för sina kunders räkning.   

 

Infranode Energi erbjuder 75,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 oktober 2018.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/09/28 Kl 10:15
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 13:10, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i European Institute of Science, oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tretton (13) nya B-aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 12 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/27 Kl 11:00
EnQuest PLC: Nyemission
+

Villkor: 3:7, kurs 2,42 SEK

För sju (7) aktier i EnQuest PLC får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,42 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 oktober och den 9 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/27 Kl 16:15
Danske Invest Trans-Balkan - Genomförd merge
+

Danske Invest Trans-Balkan, ISIN LU0156840208 ,har slagits samman med Danske Invest Eastern Europe ex Russia, ISIN LU0156840208.

För varje andel i Danske Invest Trans-Balkan erhölls 0,117944 andelar i Danske Invest Eastern Europe ex Russia.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

18/09/27 Kl 11:00
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i samtliga portföljer i portföljspar. 

Från och med den 27 september ser portföljerna ut så här.

Basportföljen: ABB, Autoliv, Handelsbanken A, Investor B, Kinnevik B, NCC B, Nibe, Nokia, Thule och Volvo B

Avkastningsportföljen: Bilia, Duni, H&M, HiQ, Nobia, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank och Telia

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Biogaia, Byggmax, Capio, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, IPCO, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Qliro, Svolder B, Tethys och Tobii

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/09/24 Kl 16:15
Insplanet: uppköp
+

Zmarta har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Insplanet AB.

För en (1) aktie i Insplanet erbjuds 13,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 november 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 9 november 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/09/24 Kl 10:45
SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund- Namnändring
+

Fonden SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund , ISIN LU0030165871 har bytt namn till SEB Sustainability Nordic Fund.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

18/09/21 Kl 09:30
LifeAssays TO 6 B: Nyemission
+

Villkor: 0,00148:1, kurs 3,06 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, 0,00148 nya B-aktier till kursen 3,06 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 4 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/20 Kl 16:00
Anoto Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Anoto Group får du en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) ny aktie i Anoto Group till en teckningskurs om fyra (4) kronor.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 september och den 1 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/20 Kl 09:45
Hybricon TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Hybricon ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 3,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-09-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/09/19 Kl 13:30
House of Friends AB: Uppköp
+

Miltton & Friends AB har lämnat ett bud på House of Friends AB.

Miltton & Friends erbjuder 2,16 SEK kontant för varje aktie i House of Friends.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 15 oktober 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/09/19 Kl 09:45
Rootfruit Scandinavia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 7,75 SEK.

För en (1) aktie i Rootfruit Scandinavia får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 september och den 10 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/19 Kl 09:15
Enrad AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,40 SEK

För en (1) aktie i Enrad får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna har bokats in på din depå idag.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 september och den 5 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/18 Kl 09:45
Cassandra Oil AB avnoteras
+

Aktierna i Cassandra Oil kommer att avnoteras från Nasdaq First North den 21 november 2018.

Sista handelsdag i aktien är den 20 november 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 20 november 2018

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2019-01-30 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 20 november 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom 19 november 2018

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/17 Kl 16:15
Catella Sverige Index (A) - namnändring
+

Fonden Catella Sverige Index (A), ISIN SE0000577272, har bytt namn till Catella Sverige Hållbart Beta A.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.catella.se/fonder.

18/09/17 Kl 16:00
Handelsbanken Lux Korträntefond- kommande merge
+

Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige, ISIN LU0092798577 ,slås samman med fonden Handelsbanken Kortränta,  ISIN SE0011309491.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-10.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige byts ut till fondandelar i Handelsbanken Kortränta till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Handelsbanken Lux Korträntefond är 2018-10-30.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.handelsbanken.se/funds

 

18/09/17 Kl 15:30
Ziccum AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,26 SEK.

En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 5,26 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) aktie till kursen 10,00 SEK under perioden den 1 - 31 december 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna units att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/17 Kl 14:00
Inhalation Sciences Sweden AB: Utdelning av uniträtter i Ziccum AB
+

För fyra (4) aktier i Inhalation Sciences Sweden AB erhålls en (1) uniträtt i Ziccum AB.

Sista dag för handel i Inhalation Sciences Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 12 september 2018.

18/09/17 Kl 12:15
AcuCort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 4,05 SEK

För en (1) aktie i AcuCort AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 september och den 3 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/09/17 Kl 10:30
Vicore Pharma Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Vicore Pharma Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 september och den 26 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/14 Kl 13:45
Crunchfish AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Crunchfish får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 september och den 25 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/14 Kl 11:00
Sigrid Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor: 4:10, kurs 7,06 SEK.

För en (1) aktie i Sigrid Therapeutics AB får du fyra (4) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,06 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/14 Kl 10:45
Transtema Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 20,00 SEK.

För en (1) aktie i Transtema Group får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 september och den 24 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/13 Kl 10:45
RELX NV: Fusion
+

RELX NV har fusionerats med RELX Plc.

För varje aktie i RELX NV erhålls en (1) aktie i RELX Plc i utbyte.

18/09/12 Kl 15:30
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 sep 2018.

18/09/12 Kl 14:45
Rentunder Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,40 SEK

För en (1) aktie i Rentunder Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 september och den 24 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/11 Kl 15:15
Skånska Energi AB: Uppköp
+

Acsnacs Energi har lämnat ett bud på Skånska Energi.

Acsnacs Energi erbjuder 60,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 september 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 september 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 10 oktober 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

 

18/09/11 Kl 13:30
AppSpotr AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i AppSpotr får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 september och den 21 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/11 Kl 08:45
BIMobject AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls  (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 10 september 2018.

18/09/10 Kl 15:45
Seapilot AB: Uppköp, Uppdaterad information
+

True Heading AB har erhållit slutlig information kring budet på Seapilot vilket föranleder en förlängning av budtiden till den 27 september.

Det har beslutats att förlänga acceptfristen för erbjudandet för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet.

Den ordinarie acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 30 augusti 2018.

 

FLIR Systems Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i SeaPilot AB.

För varje aktie i Seapilot AB erbjuds 3,63 SEK kontant.  

Utbetalning av vederlag kommer preliminärt att ske den 10 oktober 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 27 september 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/10 Kl 09:15
Archelon AB: Utdelning av aktier i Goldore Sweden AB
+

För etthundratjugosju (127) aktier i Archelon erhålls en (1) aktie i Goldore Sweden AB.

Sista dag för handel i Archelon aktie med rätt till utdelningen var den 4 september 2018.

18/09/07 Kl 16:15
Ellen AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Ellen AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 18 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/07 Kl 11:00
Online Brands Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,40 SEK

För en (1) aktie i Online Brands Nordic AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 21 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/06 Kl 16:30
Aino Health AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 3,40 SEK

För en (1) aktie i Aino Health får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya units till kursen 3,40 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019 för 5,95 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 september och den 19 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 4 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/06 Kl 14:00
HealthInvest Partners Value Fund- kommande merge
+

HealthInvest Partners Value Fund, ISIN SE0005455540 ,slås samman med fonden HealthInvest Small & MicroCap Fund, ISIN SE0010442988.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i HealthInvest Partners Value Fund byts ut till fondandelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i HealthInvest Partners Value Fund är 2018-12-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.healthinvest.se

 

18/09/05 Kl 13:00
Parans Solar Lighting AB: Avknoppning av teckningsoption TO 4
+

För fyrtiotvå (42) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption TO 4.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting aktie med rätt till utdelningen var den 30 augusti 2018.

18/09/05 Kl 12:30
Real Holding i Sverige TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,65 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1 B) i Real Holding i Sverige ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,65 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-09-25.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/09/05 Kl 12:30
WntResearch TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 22,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i WntResearch ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 22,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-09-17.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/09/05 Kl 11:45
Abelco Investment Group AB: Utdelning av teckningsoption TO 1
+

För tio (10) aktier i Abelco Investment Group erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Sista dag för handel i Abelco Investment Group aktie med rätt till utdelningen var den 30 augusti 2018.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO 1) kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Lösenpriset för teckningsoptionerna ha satts till 0,12 SEK.

18/09/05 Kl 09:15
TracTechnology AB: Nyemission - uppdaterad information
+

TracTechnology AB har meddelat att anmälningsperioden för denna emission är förlängd

Villkor: 1:6, kurs 0,28 SEK

För en (1) aktie i TracTechnology AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,28 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 17 senast den 13 september 2018.

18/09/04 Kl 15:00
WilLak AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i WilLak AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 september och den 14 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/04 Kl 14:45
Utbetalning av ersättning i samband med Kinneviks utdelning av MTG B
+

Kinnevik delade tidigare i augusti ut sitt innehav i MTG B aktier till sina aktieägare i form av en aktieutdelning.

För tjugoen (21) aktier i Kinnevik, oavsett serie, erhölls 1 MTG B aktie.

Pga av villkoren för utdelningen kunde inte samtliga MTG aktier delas ut till aktieägarna, utan dessa såldes istället av.

 

Man har därför för varje aktie i Kinnevik även erhållit en MTG SR 1.

Ersättningen för MTG SR 1 är nu fastställd till 0,45 SEK per MTG SR 1.

MTG SR 1 är nu utbytta till pengar på kunders depåer.

18/09/04 Kl 14:00
Nordea Fonder Stratega 100 - Namnändring
+

Fonden Nordea Fonder Stratega 100, ISIN SE0001279480, har bytt namn till Nordea Fonder Aktieallokering.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.nordea.se

 

 

18/09/04 Kl 10:15
Svefa Holding AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 3 september 2018.

18/09/03 Kl 15:45
Cimco Marine AB: Nyemission
+

Villkor 3:23, kurs 7,50 SEK

För en (1) aktie i Cimco Marine får du en (1) teckningsrätt. Tjugotre (23) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 september och den 13 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/09/03 Kl 10:15
Parans Solar Lighting AB: Avknoppning av teckningsoption TO 3
+

För fyrtiosex (46) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption TO 3.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting aktie med rätt till utdelningen var den 28 augusti 2018.

Du har möjlighet att handla i teckningsoptionen via din depå hos oss.

18/08/31 Kl 13:30
NattoPharma ASA avnoteras
+

NattoPharma kommer att avnoteras från Nasdaq First North.

Sista handelsdag är den 25 september 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 25 september 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/31 Kl 11:30
A Uni-light LED AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 0,80 SEK.

För en (1) aktie i A Uni-light LED får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-09-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 september och den 18 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/29 Kl 15:30
Swedbank Robur Premium Modig: Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Modig, ISIN SE0001108713, slås samman med fonden Swedbank Robur Selection 75.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Modig byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Selection 75 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Swedbank Robur Premium Modig är 2018-11-19.

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Modig fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrubur.se

18/08/29 Kl 15:15
Swedbank Robur Premium Balanserad: Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Balanserad, ISIN SE0001108705, slås samman med fonden Swedbank Robur Selection 50.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Balanserad byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Selection 50 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Swedbank Robur Premium Balanserad är 2018-11-19.

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Balanserad fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrubur.se

18/08/29 Kl 15:15
Swedbank Robur Premium Försiktig: Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Försiktig, ISIN SE0001626094, slås samman med fonden Swedbank Robur Selection 25.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Försiktig byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Selection 25 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Swedbank Robur Premium Försiktig är 2018-11-19.

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Försiktig fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrubur.se

18/08/28 Kl 16:30
Oncology Venture AB: Fusion
+

Oncology Venture AB har fusionerats med Medical Prognosis Institute A/S.

Sista dag för handel med aktier i Oncology Venture på Spotlight Stock Market är den 31 augusti 2018.

Du som är aktieägare i Oncology Venture, kommer per den 7 september 2018  att erhålla 1,8524 nya aktier i  Medical Prognosis Institute för varje aktie i Oncology Venture.

De nya aktierna kommer preliminärt att finnas på din depå den 11 september 2018.

Medical Prognosis Institute har i samband med fusionen ändrat namn till Oncology Venture A/S. Bolaget kommer fortsatt att vara listat på Nasdaq First North och kommer från och med den 3 september 2018 att handlas under namnet Oncology Venture A/S.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/28 Kl 16:15
Combigene AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Combigene får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 9,00 SEK per unit.

En unit består av tio (10) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 september och den 11 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/28 Kl 15:30
Utbyteserbjudande i Eniro Preferensaktie - Observera kort svarstid
+

Bolaget erbjuder innehavarna av preferensaktier ett utbyteserbjudande.

Innehav av en (1) preferensaktie i Eniro ger 52,13 SEK som samtidigt används för teckning av nyemitterade aktier i Eniro till teckningskursen 4,01 SEK per aktie.

För att räkna ut hur många Eniro aktier du kan teckna tar du antalet Preferensaktier du äger på din depå gånger 52,13 och sedan delat med 4,01 = antalet Eniro aktier du kan teckna.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

 

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 29 augusti 2018, kl. 15.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera väldigt kort svarstid i detta erbjudande.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för erbjudandet om frivillig inlösen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/08/27 Kl 16:45
Lundmark & Co Affärsvärldenfonden - Kommande merge
+

Lundmark & Co Affärsvärldenfonden, ISIN SE0006881371, slås samman med fonden Lannebo Sverige, ISIN SE0000740680.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-30.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Lundmark & Co Affärsvärldenfonden byts ut till fondandelar i Lannebo Sverige till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Lundmark & Co Affärsvärldenfonden är 2018-11-20.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.lundmarkfonder.se

18/08/27 Kl 16:15
Danske Invest Trans-Balkan - Kommande merge
+

Danske Invest Trans-Balkan, ISIN LU0156840208 ,slås samman med fonden Danske Invest Eastern Europe ex Russia, ISIN LU0156840208.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-09-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Trans-Balkan byts ut till fondandelar i Danske Invest Eastern Europe ex Russia till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Danske Invest Trans-Balkan är 2018-09-14.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.danskeinvest.com/

18/08/27 Kl 16:15
Danske Invest Europe Focus- Kommande merge
+

Danske Invest Europe Focus, ISIN LU0088125512 ,slås samman med fonden Danske Invest Europe, ISIN LU0727217050.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-09-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Europe Focus byts ut till fondandelar i Danske Invest Europe till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att  handla i Danske Invest Europe Focus är 2018-09-14.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.danskeinvest.com

 

18/08/27 Kl 15:45
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,25 SEK.

För en (1) aktie i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 4,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-08-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 augusti och den 7 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/08/27 Kl 13:15
AB Igrene: Nyemission
+

Villkor 3:5, kurs 4,50 SEK

För en (1) aktie i Igrene får du tre (3) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 augusti och den 11 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/27 Kl 12:30
NextCell Pharma TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/23 Kl 11:15
Förändring i Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man breddat Småbolagsportföljen till sexton aktier. De nya aktierna är IPCO och Tethys Oil. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Småbolag i Portföljspar hos oss.

Från och med den 23 augusti ser portföljen ut så här:

Alimak, Biogaia, Byggmax, Capio, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, IPCO, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Qliro, Svolder B och Tethys Oil.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/08/21 Kl 13:00
Simris Alg AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i Simris Alg får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-08-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 augusti och den 3 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/21 Kl 09:15
Vicore Pharma AB: Utdelning av aktier i I-Tech AB
+

För åtta (8) aktier i Vicore Pharma erhålls en (1) aktie i I-Tech.

Sista dag för handel i Vicore Pharma aktie med rätt till utdelningen var den 15 augusti 2018.

I-Tech är noterat på First North.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/16 Kl 09:45
Star Vault AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 0,29 SEK

För sju (7) aktier i Star Vault AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,29 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-08-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 augusti 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 augusti och den 28 augusti 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/15 Kl 13:30
Hövding Sverige AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Hövding Sverige AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill v