Nyheter

Här nedan finns nyheterna från oss samlade. Är det något specifikt du letar efter, använd sökfältet ovan.

2018

18/02/19 Kl 10:00
Precisionsmetall Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 0,08 SEK

För en (1) aktie i Precisionsmetall Group AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,08 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 februari och den 1 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 15:15
Yield Life Science AB: Avnotering
+

Yield Life Science kommer att avnoteras från Aktietorget.

Sista handelsdag är den 27 februari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 27 februari 2018.. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 april 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 27 februari  2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 15:00
Insplorion AB: Utdelning av teckningsoption av serie TO 1 2018/2023
+

För tjugoåtta (28) aktier i  Insplorion AB erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 2018/2023 i Insplorion.

Sista dag för handel i Insplorions aktie med rätt till utdelningen var den 12 februari 2018.

18/02/16 Kl 14:15
Aligera AB avnoteras
+

Aktierna i Aligera AB har avnoterats från Nasdaq First North den 16 februari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 26 januari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 11:30
Robert Friman International AB avnoteras
+

Aktierna i Robert Friman International AB har avnoterats från Nasdaq First North den 16 februari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 14 december 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/15 Kl 16:00
Inloggningen stängd ikväll
+

Ikväll, den 15 februari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700

18/02/15 Kl 11:00
Rasta Group AB: Uppköp
+

AB Maritemi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB.

För varje aktie i Rasta Group erbjuds 10,00 SEK kontant.  

Utbetalning av vederlag kommer preliminärt att ske den 9 mars 2018.

Efter utbetalning av vederlag är Maritemis ambition att därefter avlista bolagets aktier från Alternativa Listan.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 5 mars 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/14 Kl 12:45
Guideline Geo AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 5,50 SEK.

För en aktie i Guideline Geo, får du fyra (4) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 februari och den 26 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/12 Kl 16:15
Sprint Bioscience AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 15,00 SEK.

För en (1) aktie i Sprint Bioscience får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 15,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden mellan 14 januari 2019 till och den 25 januari 2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/12 Kl 16:00
Archelon AB: Nyemission
+

Villkor: 9:20, kurs 0,15 SEK

För en (1) B-aktie i Archelon AB, får du nio (9) teckningsrätter av serie B. Tjugo (20) teckningsrätter av serie B ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 14:30
Immune Pharmaceuticals Inc: Avnotering
+

Immune Pharmaceuticals Inc kommer att avnoteras från Nasdaq First North.

Sista handelsdag är den 9 mars 2018.

Vad händer nu med Immune Pharmaceuticals Inc?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 9 mars 2018.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 april 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 9 mars 2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 11:30
Nilsson Special Vehicles AB: Nyemission
+

Villkor 3:5, kurs 13,00 SEK

För en (1) aktie i Nilsson Special Vehicles AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 13,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 10:15
Nexar Group TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 7,50 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i  Nexar Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/02/08 Kl 15:00
NP3 Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 26,50 SEK

För en (1) aktie i NP3 Fastigheter AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny preferensaktie till kursen 26,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/08 Kl 14:30
Three Gates AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 7,00 SEK.

För en (1) aktie i Three Gates får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/08 Kl 09:00
Toleranzia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Toleranzia AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/02/07 Kl 14:00
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om fyrtiosex (46) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 10 januari 2018.

18/02/06 Kl 15:45
SpectraCure TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/06 Kl 14:00
Prolight Diagnostics TO 2: Nyemission
+

Villkor:1:2, kurs 0,90 SEK.

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/05 Kl 08:45
CombiGene AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11 kurs 3,40 SEK

För en (1) aktie i CombiGene AB får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/02 Kl 15:30
News55 AB: Nyemission
+

Villkor 1:7, kurs 12,00 SEK.

För en (1) aktie i News55 får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 19 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/02 Kl 11:15
Expres2ion Biotech Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Expres2ion Biotech Holding får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 februari och den 20 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest´s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 11:00
Xavitech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 12,00 SEK

För en (1) aktie i Xavitech AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 februari och den 12 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 11:45
Minesto AB: Nyemission - Uppdatering
+

Villkor: 1:8, kurs 11,20 SEK

För en (1) aktie i Minesto får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 11,20 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 februari 2019 - 28 februari 2019 till kurs 7,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 31 januari och den 9 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 10:15
Advanced Stabilized Technologies Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,06 SEK.

För en (1) aktie i Advanced Stabilized Technologies Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,06 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 februari och den 12 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/30 Kl 14:15
Hemcheck TO 1: Nyemission
+

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 2 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/30 Kl 10:30
Catella Fondförvaltning AB - Inför nya andelsklasser
+

Catella Fondförvaltning har erhållit Finansinspektionens tillstånd att införa nya andelsklasser.

Detta påverkar inte fondernas inriktning, målavkastning eller risknivå.

Syftet med de nya andelsklasserna är att Catella skall kunna möta marknadens krav i samband med att regelverket MiFID II trädde i kraft den 3 januari 2018,

Denna förändring berör följande fonder i Aktieinvests sortiment: Catella Avkastningsfond, Catella Hedgefond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond.

I samband med detta förändras fondernas fondbestämmelser. Mer information om detta hittar du på fondbolagets hemsida: www.catella.se/fonder

18/01/30 Kl 08:45
MSC Group AB: Omvänd split och namnändring till Empir Group AB
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 januari 2018.

18/01/29 Kl 11:15
VideoBur Sthlm Int AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,45 SEK.

För en (1) aktie i VideoBur får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 februari och den 8 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/29 Kl 09:30
Ecofiltration AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 januari 2018.

18/01/26 Kl 14:00
Franklin Global Growth Fund (acc) - Genomförd merge
+

Franklin Global Growth Fund (acc) , ISIN LU0122613069, har slagits ihop med fonden Franklin World Perspectives Fund, ISIN LU0390134368.

För varje andel i Franklin Global Growth Fund (acc) erhölls 0,786666 stycken andelar i Franklin World Perspectives Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/01/26 Kl 11:30
OPM Omega - Namnändring
+

Fonden OPM Omega, ISIN SE0004356962 har bytt namn till CARAM Systematic Alpha.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/01/26 Kl 10:00
HomeMaid AB: Utdelning av aktier i Veteranpoolen AB
+

För en (1) aktie i  HomeMaid erhålls en (1) aktie i Veteranpoolen.

Sista dag för handel i HomeMaids aktie med rätt till utdelningen var den 22 januari 2018.

18/01/25 Kl 10:45
Jays Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 1,80 SEK

För en (1) aktie i Jays Group AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 januari och den 8 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/25 Kl 09:45
Förändring i Basportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararens nr 1 (2018) och i den har man bytt ut en aktie i Basportföljen. Man tar bort Kungsleden och ersätter den med ABB. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Bas i Portföljspar hos oss.

Från och med den 25 januari ser portföljen ut så här:

ABB (ny), Autoliv, Axfood, Investor B, Kinnevik B, NCC B, Nibe, Nordea, Thule och Volvo B.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/01/25 Kl 08:30
Viking Supply Ships B: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 januari 2018.

18/01/22 Kl 15:30
MobiPlus AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i MobiPlus AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 januari och den 7 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/22 Kl 17:00
Ändrad handel för illikvida aktier
+

Från och med måndagen den 22/1 kommer 11 illikvida aktier att handlas i en ny modell på Nasdaq Stockholm. Handeln kommer inte vara kontinuerlig längre utan ske genom tre auktioner, en vid öppning, en kl. 13.35 och en vid stängningen. Med auktionerna hoppas Nasdaq att man ska kunna stoppa märkliga kursrusningar som t.ex. hände Hufvudstadens C-aktie i höstas. De berörda aktierna är: Midsona A, Hufvudstaden C, Svolder A, Catella A, Midway A, Ortivus A, Electrolux A, MTG A, Tele2 A, SWECO A och Klövern A. Varje kvartal kommer man se över vilka aktier som ingår.

18/01/19 Kl 15:30
Prostalund AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,80 SEK

För en (1) aktie i Prostalund AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 januari och den 1 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/19 Kl 14:00
HUBBR AB avnoteras
+

Aktierna i HUBBR AB har avnoterats från First North den 19 januari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 16 januari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/19 Kl 11:45
QuickCool TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,90 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  QuickCool ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-02-01.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/01/19 Kl 11:45
Raybased TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 10,40 SEK

Innehav av sex (6) teckningsoptioner (TO 1) i  Raybased ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-01-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/01/18 Kl 09:00
Nickel Mountain Resources AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 0,25 SEK.

För en (1) aktie i Nickel Mountain Resources får du en (1) teckningsrätt.Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 januari och den 2 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/16 Kl 08:45
Corem Property Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 januari 2017.

18/01/15 Kl 09:30
KappAhl AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i KappAhl erhålls 6,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 10 januari 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 16 januari 2018 och den 30 januari 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 6 februari 2018.

18/01/12 Kl 14:30
Inloggningen stängd ikväll
+

Idag, den 12 januari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700

18/01/12 Kl 14:30
Arcam AB: Avnotering
+

Den 6 september 2016 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam AB och med detta erbjudande så ökade GE Sweden Holdings AB sitt aktieinnehav i bolaget till över 90%.Den 27 december 2017 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB att de planerar att genomföra tvångsinlösen av återstående aktier i Arcam AB och att de planerar ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Arcam AB kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm, den 29 januari 2018.

Sista handelsdag i Arcam är den 26 Januari 2018.

Vad händer nu med Arcam?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina Arcam innan avnoteringen kan du göra det tom den 26 januari 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i Arcam, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta Arcam till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina Arcam innan avnoteringen kan du göra det tom den 26 januari 2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i Arcam.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina Arcam innan dess kan du göra det tom den tom den 23 januari 2018. . 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

Hälsningar

Backoffice

18/01/12 Kl 10:30
Tobin Properties AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Tobin Properties AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari och den 24 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/27 Kl 16:00
Köbenhavns Lufthavne: Uppköp -uppdatering
+

Arbejdsmarkedets Tillagspension och Ontario Teachers Pension Plan har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Köbenhavns Lufthavne.

För en (1) aktie i Köbenhavns Lufthavne erbjuds 5702,00 DKK kontant.

Den danska staten som äger 39,2 procent av aktierna i Köbenhavns Lufthavne, har meddelat att de inte kommer acceptera budet.

Med anledning av ovan kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/01/11 Kl 12:00
Infant Bacterial Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor 7:10, kurs 95,00 SEK

För en (1) aktie i Infant Bacterial Therapeutics AB får du sju (7) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 95,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/10 Kl 16:00
Endomines AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Endomines AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 januari och den 17 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/10 Kl 14:00
Serstech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,15 SEK.

För en (1) aktie i Serstech får du en (1) teckningsrätt.

Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/08 Kl 15:30
IFOX Investments AB: Utdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB
+

För en (1) aktie i  IFOX Investments erhålls två (2) aktier i Nickel Mountain Resources.

Sista dag för handel i IFOX Investments aktie med rätt till utdelningen var den 4 januari 2018.

18/01/08 Kl 15:30
True Heading Nordic AB: Utdelning av aktier i Seapilot AB
+

För tio (10) aktier av serie B i  True Heading Nordic erhålls en (1) aktie av serie B i Seapilot.

Sista dag för handel i True Heading Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 2 januari 2018.

Seapilot AB planerar att noteras på Aktietorget under 2018.

18/01/08 Kl 12:00
ICTA AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i ICTA får du en (1) teckningsrätt.

Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-10.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 januari och den 19 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/08 Kl 11:30
OncologyVenture Sweden AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 16,30 SEK

För en (1) aktie i OncologyVenture Sweden får du en (1) teckningsrätt.

Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 16,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-11.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 januari och den 18 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/04 Kl 16:00
Halvdag på börsen den 5 januari
+

På fredag, den 5 januari, stänger börsen och Aktieinvest kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel och ToppSverige/Aktiespararna Direktavkastning har stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (precis som vanligt).  

Vi önskar alla en trevlig helg!

18/01/04 Kl 12:00
Inloggningen stäng ikväll
+

Idag, den 4 januari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

18/01/04 Kl 10:00
Transferator AB: Nyemission
+

Villkor: 3:6, kurs 0,91 SEK

För en (1) aktie i Transferator A får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya A-aktier till kursen 0,91 SEK per aktie. Var tredje (3) tecknad A-aktie berättigar till två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie under perioden 14 februari 2019 - 28 februari 2019 för 1,20 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Transferator B får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,91 SEK per aktie. Var tredje (3) tecknad  B-aktie berättigar till två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie under perioden 14 februari 2019 - 28 februari 2019 för 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/03 Kl 14:30
ChromoGenics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,75 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare ChromoGenics AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:1, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i ChromoGenics får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,75 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2017/2020. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 10 januari 2020 - 31 januari 2020.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/03 Kl 09:15
Free2move Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,01 SEK

För en (1) aktie i Free2move Holding får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,01 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 mars 2019 - 31 mars 2019 för 0,007 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 17 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/02 Kl 15:00
Tillsvidareorder tas bort den 2 januari
+

Efter börsens stängning idag den 2 januari kommer alla tillsvidareorder på Stockholmsbörsen att makuleras på grund av den systemuppdatering som görs då MiFID II regelverket införs. Även order på NGM och Aktietorget berörs. Om du vill lägga om din order kan du göra det på onsdag den 3/1 efter börsens öppning via din Internetdepå eller i telefon med mäklare.

18/01/02 Kl 15:00
Systemunderhåll ikväll
+

Ikväll, den 2 januari gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

2017

17/12/29 Kl 17:15
Crowdsoft Techology AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,11 SEK

 

För en (1) aktie i Crowdsoft Techology AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,11 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/28 Kl 10:00
Camanio Care: Utdelning av TO 1
+

För sjutton (17) aktier i Camanio Care erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Sista dag för handel i Camanio Care aktie med rätt till utdelningen var den 20 december 2017.

 

17/12/27 Kl 16:30
HQ AB: Avnotering
+

Aktierna i HQ AB har avnoterats från AktieTorget den 27 december 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 14 december 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/27 Kl 11:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För sextio (60) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 19 december 2017.

17/12/21 Kl 09:00
BULL Olja X3 H: Omvänd spli
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 20 december 2017.

17/12/20 Kl 08:30
BULL EL X2 H: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 19 december 2017.

17/12/19 Kl 15:30
Cortus Energy TO 6: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,42 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,42 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 21 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/19 Kl 10:15
BrainCool AB: Utdelning av TO 1
+

För fyrtiosju (47) aktier i BrainCool erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 2017-2020.

Sista dag för handel i BrainCool aktie med rätt till utdelningen var den 13 december 2017.

17/12/18 Kl 16:15
Stockwik Förvaltning AB: Utnyttjande av konvertibler KV 1 2015/2018
+

Bolaget genomför en konvertering av KV 1 2015/2018 till aktier i Stockwik Förvaltning.

Konverteringskursen är 0,02 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 0,02 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 1 2015/2018 till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 15 januari 2018.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut den 8 februari 2018. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 12 januari 2018 och meddela om du inte önskar konvertera.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/18 Kl 11:15
3 Prospect Invest AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 december 2017.

17/12/18 Kl 11:00
NattoPharma AS: Inbjudan till teckning av aktier i PharmaCo AS
+

PharmaCo AS genomför en nyemission, med företräde för aktieägarna i NattoPharma AS, med villkoren 1:10, kurs 5,12 SEK.

Tio (10) aktier i NattoPharma, innehavda per 2017-11-28, ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie i PharmaCo AS till kursen 5,12 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

2. Kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande. 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/15 Kl 16:00
Götenehus Group AB: Uppköp
+

Erik Hemberg Fastighets AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB.

För en (1) aktie i Götenehus Group erbjuds 4,60 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 januari 2018.

Eftersom styrelsen i Götenehus Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/12/14 Kl 12:45
Taurus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i Taurus Energy AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 december och den 5 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/14 Kl 08:45
Svolder AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 december 2017.

17/12/13 Kl 09:45
Parans Solar Lighting AB: Utdelning av teckningsoptioner av serie TO 2
+

För tjugoåtta (28) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting med rätt till utdelningen var den 7 december 2017.

 

17/12/12 Kl 15:45
SEB High Yield SEK: Namnändring
+

Fonden SEB High Yield  SEK, ISIN LU0413134395, har bytt namn till SEB Sustainable High Yield Fund SEK - Lux.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

17/12/12 Kl 15:45
Viking Supply Ships AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Viking Supply Ships AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 28 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 27 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/12 Kl 15:00
Systemuppdatering ikväll
+

Ikväll, den 12 december gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/12/12 Kl 14:00
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 29,00 SEK.

För en (1) aktie i Karo Pharma får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 29,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 december och den 20 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/12 Kl 10:45
MAHA Energy TO 1 A: Nyemission
+

Villkor:1:1, kurs 6,40 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 6,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 8 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/12 Kl 08:45
Getinge AB: Utdelning av aktier i Arjo AB
+

För en (1) aktie i Getinge erhålls en (1) aktie i Arjo.

Sista dag för handel i Getinge aktie med rätt till utdelningen var den 6 december 2017.

17/12/11 Kl 16:15
Swedbank Robur IP-Aktiefond: Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur IP-Aktiefond, ISIN SE0000542979, har bytt namn till Swedbank Robur Globalfond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

17/12/06 Kl 15:15
Dignitana AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 2,10 SEK

För en (1) aktie i Dignitana får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer preliminärt att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/06 Kl 16:30
Systemunderhåll ikväll
+

Ikväll, den 6 december gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/12/08 Kl 10:45
Corem Property AB: Fondemission
+

Villkor 10:1

För en Corem Property av serie A erhålls tio (10) Corem Property av serie B.

Sista dag att köpa Corem A med rätt till fondemission var 7 december 2017.

De nya aktierna kommer bokas in på din depå den 12 december 2017.

17/12/05 Kl 15:45
Immunicum AB: Nyemission
+

Villkor: 15:14, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Immunicum får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, femton (15) nya aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/05 Kl 10:00
Respiratorius AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Respiratorius får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 17:00
Double Bond Pharmaceutical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 4,30 SEK

För en (1) aktie i Double Bond Pharmaceutical AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 4,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 16:30
Amnode AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,15 SEK

För en (1) aktie i Amnode får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 13 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/04 Kl 16:15
Simplicity Asien - Kommande merge
+

Fonden Simplicity Asien, SE0001832072, kommer att slås samman med den nystartade fonden Simplicity Småbolag Global, ISIN SE0010520403.

Simplicity Småbolag Global startar den 28 februari 2018.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-02-28.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Simplicity Asien byts ut till fondandelar i Simplicity Småbolag Global till ett motsvarande värde.

Sista dag för att handel i Simplicity Asien är 2017-02-23

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.simplicity.se

17/12/04 Kl 15:30
Viking Supply Ships AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Viking Supply Ships AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 14 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 13 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 13:00
Kiwok Nordic AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Kiwok Nordic AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 15 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 14 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 09:30
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Attana AB
+

För tjugoåtta (28) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Attana.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 28 november 2017.

17/12/01 Kl 16:00
Impact Coatings AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 10,50 SEK

För en (1) aktie i Impact Coatings AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 december och den 12 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/01 Kl 15:30
Atlant Explora: Namnändring
+

Fonden Atlant Explora , ISIN SE0001007535, har bytt namn till Atlant Stability Offensiv.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.atlantfonder.se

17/12/01 Kl 10:45
Atlant Edge: Ändring av fondbestämmelser
+

Fonden Atlant Edge ändrar sina fondbestämmelser.

Om förändringarna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.atlantfonder.se

17/11/30 Kl 16:30
Biotech Equity AB: Erbjudande om teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
+

Bolaget genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen i Biotech Equity AB (tidigare namn Biotech IGG AB) beslutade den 16 november 2017 med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Då bolaget själva administrerar denna emission kommer du inte tilldelas några teckningsrätter på din depå och Aktieinvest kommer inte ta hänsyn till de emissionsinställningar du har på depån.

 Villkor för emissionen:

Teckningskurs: 0,029 SEK per aktie.

För varje aktie du ägde på avstämningsdagen får du teckna 3 nya aktier.

Avstämningsdag är 23 november 2017.

Minimiteckningen är 100 000 st aktier motsvarande 2 900 SEK.

 1. Om du önskar teckna i denna emission behöver du fylla i bifogad anmälningssedel och skicka in den till Aktieinvest FK AB.Det går bra att scanna in anmälan och maila den till oss till kundservice@aktieinvest.se
 2. Du behöver även ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå

 Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Anmälan och fullständig information om emissionen finns på bolagets hemsida: www.biotech-equity.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/30 Kl 13:45
Handelsbanken fonder Multi Asset (H): Genomförd merge
+

Handelsbanken fonder Multi Asset (H), ISIN LU0645958579, har slagits ihop med Handelsbanken fonder Multi Asset 60, ISIN SE0009697147.

För varje andel i Handelsbanken fonder Multi Asset (H) erhölls 1,701461 stycken andelar i Handelsbanken fonder Multi Asset 60.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/30 Kl 10:45
Ripasso Energy AB: Nyemission
+

Villkor 3:10, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Ripasso Energy AB får du tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 december och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/30 Kl 10:30
Förändring i Avkastnings- och Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen ut och de har gjort förändringar portföljerna Avkastning och Småbolag. I och med det nya numret, nr 9 (2017) blir det samma ändringar för dig som sparar i portföljerna hos oss.

I aktieportfölj Avkastning byts Tele2 ut mot Telia och i Småbolagsportföljen ersätts Doro av Capio.

Från och med den 30 november ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Byggmax, Capio (ny), Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave och Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia, Duni, Hemfosa, HIQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank A och Telia (ny).

 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir i den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/11/29 Kl 13:00
Seamless Distribution AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,80 SEK

För en (1) aktie i Seamless Distribution får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/29 Kl 09:45
Cantargia AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 6,80 SEK.

För en (1) aktie i Cantargia AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 6,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december 2017 och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 15:15
Systematic Capital Multi (A): Namnändring
+

Fonden  Systematic Capital Multi (A) , ISIN LU1232457504 har bytt namn till Systematic Capital SEF - Kavaljer muLTi. Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida

17/11/28 Kl 14:15
AcadeMedia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 39,00 SEK

För en (1) aktie i AcadeMedia AB får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 39,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 10:30
Abelco Investment Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 0,19 SEK.

För en (1) aktie i Abelco får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,19 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/28 Kl 10:30
Hitech & Development AB: Nyemission
+

Villkor: 3:14, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Hitech & Development får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 13:45
Eitech Holding AB: Erbjudande till aktieägare
+

Huvudägaren till Eitech koncernen, Tannergården AB, har accepterat ett bud från Vinci Energies Nordic AB, enligt vilket Vinci Energies Nordic önskar förvärva samtliga aktier i Eitech Holding AB.

För varje aktie i Eitech Holding erbjuds cirka 1 200,00 SEK, men köpeskillingen kan bli högre eller lägre beroende på Eitech Holdings ekonomiska situation per tillträdesdagen.

Utbetalning av vederlaget kommer att ske i två omgångar, den 8 januari 2018 och den 31 maj 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 14 december 2017, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 16:30
Scibase Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 8:7, kurs 9,00 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare i Scibase Holding AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 8:7, kurs 9,00 SEK.

För en (1) aktie i Scibase Holding får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, åtta (8) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-24.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 november och den 4 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 15:30
Soltech Energy Sweden AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Soltech Energy Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 10:30
QuickCool AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 1,50 SEK.

För en (1) aktie i QuickCool AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/22 Kl 15:00
Gustavia Ny Teknik: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Ny Teknik ,ISIN SE0003622257, har slagits ihop med fonden East Capital China Environmental, ISIN LU0562934934.

För varje andel i Gustavia Ny Teknik erhölls 1,601684 stycken andelar i East Capital China Environmental.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 16:00
Gustavia Kazakstan och Centralasien - Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien ,ISIN SE0003462423, har slagits ihop med fonden East Capital Frontier Markets Fund, ISIN LU1125674611.

För varje andel i Gustavia Kazakstan och Centralasien erhölls 0,655198 stycken andelar i East Capital Frontier Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 15:45
Gustavia Balkan: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Balkan ,ISIN SE0001091000, har slagits ihop med fonden East Capital Balkan Fund, ISIN LU1644457472.

För varje andel i Gustavia Balkan erhölls 1,914323 stycken andelar i East Capital Balkan Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 15:15
Savo-Solar TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,59 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,59 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/21 Kl 14:45
Gustavia Ryssland: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Ryssland ,ISIN SE0001135005, har slagits ihop med fonden East Capital Russian Fund, ISIN LU1644457555.

För varje andel i Gustavia Ryssland erhölls 0,730918 stycken andelar i East Capital Russian Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 12:00
Peckas Naturodlingar AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 22,00 SEK

För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 22,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 november och den 1 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/20 Kl 16:00
Gustavia Global Tillväxt: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Global Tillväxt , ISIN SE0003428200, har slagits ihop med fonden East Capital Sustainable Emerging Markets Fund, ISIN LU1496893899.

För varje andel i Gustavia Global Tillväxt erhölls 1,455551 stycken andelar i East Capital Sustainable Emerging Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 15:00
Danske Invest Horisont Balanserad: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Balanserad, ISIN SE0000881112, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Balanserad, ISIN LU1349505955.

För varje andel i Danske Invest Horisont Balanserad erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Balanserad.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 14:00
Danske Invest Horisont Försiktig: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Försiktig, ISIN SE0000916983, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Försiktig, ISIN LU1349507498.

För varje andel i Danske Invest Horisont Försiktig erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Försiktig.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 12:30
CybAero AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 3,75 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare i CybAero AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 2:1, kurs 3,75 SEK.

För en (1) aktie i CybAero får du två (2) uniträtter. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 3,75 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 november och den 30 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/19 Kl 14:30
Real Holding i Sverige AB:Ny teckningstid
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Real Holding i Sverige, oavsett serie, får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per aktie.

En unit består av åtta (8) aktier av serie B samt 4 teckningsoptioner TO 1.

Uniträtterna bokades in på din depå den 17-10-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 november och den 1 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtterna var den 18 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/17 Kl 11:45
Intuitive Aerial AB: Nyemisson
+

Villkor: 1:1, kurs 1,20 SEK.

 

För en (1) aktie i Intuitive Aerial får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 4 och en (1) teckningsoption av serie TO 5.

 

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-22.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 23 november och den 4 december 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/16 Kl 23:00
Aktietorget byter handelsplattform den 17/11
+

Fredagen den 17 november byter Aktietorget handelsplattform till NGMs handelssystem. Till en början kommer man bara kunna lägga endagsorder. I slutet av november/början av december kommer vi kunna ta emot order med längre giltighetstid. Har du frågor – kontakta våra mäklare på telefon 08-5065 1700.

Som alla andra tekniska integreringar kan detta innebära tillfälliga störningar. Vi gör vårt bästa för att allt fungerar som det ska.

17/11/17 Kl 10:30
Danske Invest Horisont Aktie: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Aktie, ISIN SE0000916991, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX -  Horisont Aktie, ISIN LU1349504479.

För varje andel i Danske Invest Horisont Aktie erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX -  Horisont Aktie.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/17 Kl 10:00
Gabather AB: Nyemission
+

Villkor 1:10, kurs 22,50 SEK

För en (1) aktie i Gabather får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 22,50 SEK per unit.

En unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2018/2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 22 november och den 29 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/17 Kl 10:00
Danske Invest SRI Global: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest SRI Global, ISIN SE0000855215, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - SRI Global, ISIN LU1349493418.

För varje andel i Danske Invest SRI Global erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - SRI Global.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden

17/11/17 Kl 09:45
Danske Invest Horisont Offensiv: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Offensiv, ISIN SE0004840080, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Offensiv, ISIN LU1349509783.

För varje andel i Danske Invest Horisont Offensiv erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Offensiv.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/17 Kl 09:30
Danske Invest Sverige: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Sverige, ISIN SE0000569691, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX -  Sverige, ISIN LU1349494812.

För varje andel i Danske Invest Sverige erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX -  Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 16:15
Danske Invest Global Index: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Global Index, ISIN SE0000696775, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Global Index, ISIN LU1349492527.

För varje andel i Danske Invest Global Index erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Global Index.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 15:45
Danske Invest Sverige / Europa: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Sverige / Europa, ISIN SE0000569675, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Sverige / Europa, ISIN LU1349501459.

För varje andel i Danske Invest Sverige / Europa erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Sverige / Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/11/16 Kl 15:45
Danske Invest Europa: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Europa, ISIN SE0000569667, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Europa, ISIN LU1349492105.

För varje andel i Danske Invest Europa erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 12:00
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För femtionio (59) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 10 november 2017.

17/11/16 Kl 10:15
Intropris Vimmerby AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Intropris Vimmerby får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/16 Kl 10:00
Realtid Media AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Realtid Media, får du två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/15 Kl 14:45
Kiwok Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/15 Kl 14:00
Melker Schörling: Uppköp
+

Schörling & Partners AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB.

För en (1) aktie i Melker Schörling erbjuds 569,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 december 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 december 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer ske omkring den 19 december 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/11/15 Kl 10:00
Black Earth Farming Ltd.: Avnotering
+

Black Earth Farming Ltd. SDB kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag i SDB är den 13 december 2017.

 

Vad händer nu med SDB?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina SDB innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 december 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 29 januari 2018 men du kan inte handla i SDB, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta SDB till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina SDB innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 december 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i SDB.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina SDB innan dess kan du göra det tom den 8 december 2017. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/14 Kl 08:45
Pepins Group AB: Split
+

Villkor: 100:1

För en (1) gammal aktie erhålls hundra (100) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 november 2017.

17/11/13 Kl 15:30
Gustavia Sverige: Namnändring
+

Fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018 har bytt namn till Öhman Sverige.
Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.ohman.se

 

17/11/13 Kl 15:15
Viking Supply Ships AB: Nyemission
+

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK.

 

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-16.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 november och den 29 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/13 Kl 10:45
Internetinloggning stängs för uppdatering ikväll
+

Ikväll, den 13 november gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/11/13 Kl 09:30
Indentive B
+

Handelsinformation

Första handelsdag: 13 oktober

Börsorder: Ja

Andelsorder: Nej

Marknad: First North

Handlas i: SEK

17/11/09 Kl 14:45
Aerowash AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6 Kurs 16,20 per Unit

Den här informationen får du som är aktieägare i Aerowash AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:6, kurs 16,20 SEK.

För en (1) aktie i Aerowash får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 16,20 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 november och den 17 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 6 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/09 Kl 13:00
MSC Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,75 SEK

För en (1) aktie i MSC Group AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 november och den 20 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/09 Kl 10:45
Doxa AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Doxa får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 21 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/08 Kl 16:45
Avega Group AB: Uppköp
+

Tieto Sweden AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB. För en (1) aktie i Avega Group AB erbjuds 40,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 november 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 november 2017. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 december 2017. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/11/07 Kl 15:30
Ecoclime Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Ecoclime Group får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 8,40 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 november och den 17 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/07 Kl 15:00
Gapwaves TO 1B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 7,50 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 15:00
C Security Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,21 SEK.

 

För en (1) aktie i C Security Systems AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,21 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-08.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 november och den 16 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 13:45
Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund - Namnändring
+

Fonden Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282, har bytt namn till Tundra Fonder Sustainable Frontier Fund.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.tundrafonder.se

17/11/06 Kl 11:45
Ripasso Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,41 SEK.

 

För en (1) aktie i Ripasso Energy får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,41 SEK per unit.

En unit består av en (1) konvertibel om nominellt 0,41 SEK.

 

Uniträtterna  bokas in på din depå 2017-11-06.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Notera att Aktieinvest inte kommer att kunna erbjuda någon handel i konvertiblerna, men de kan ligga kvar på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 november och den 17 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 31 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 10:15
Granit fonder Kina - Genomförd merge
+

Fonden Granit fonder Kina,ISIN SE0003695816, har slagits ihop med fonden Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790.

För varje andel i Granit fonder Kina  erhölls 0,435 stycken andelar i fonden Granit Fonder Småbolag.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/11/03 Kl 12:00
Nordic Whisky Capital AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Nordic Whisky Capital får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/03 Kl 09:00
LifeAssays AB: Nyemission
+

Villkoren 1:2, kurs 0,02 SEK.

För en (1) aktie i LifeAssays får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,02 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption 2017/2018.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 november och den 22 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/02 Kl 15:45
RenoNorden ASA: Avnotering
+

Aktierna i RenoNorden ASA har avnoterats från Oslo Børs den 2 november 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 19 september 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/01 Kl 16:45
Paynova AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 0,38 SEK.

För en (1) aktie i Paynova får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,38 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se

17/11/01 Kl 13:45
Halvdag på börsen fredag 3/11
+

Nu på fredag är det halvdag på börsen vilket påverkar Aktieinvests öppettider. De tider som gäller 3/11 är följande:

- Börsen och Aktieinvest stänger kl 13:00. 
- Orderläggning i andelshandel och ToppSverige/ADA har stopptid kl 11:00.
- Fondhandel stopptid kl 11:00 (som vanligt). 

17/10/31 Kl 15:15
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,20 SEK

För en (1) aktie i Papilly AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/31 Kl 15:00
Nanexa AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Nanexa får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 21 januari 2019 - 1 februari 2019.

 

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 30 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/31 Kl 11:30
Eniro AB: Nyemission
+

Villkor 7:1, kurs 0,075 SEK

För en (1) aktie i Eniro AB får du sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,075 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-10-31.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 8 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/27 Kl 16:30
Svenska Aerogel Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,85 SEK

För en (1) aktie i Svenska Aerogel Holding AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,85 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 8 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/27 Kl 13:45
Orasolv AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Orasolv AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på kunders depåer 2017-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 15 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/26 Kl 12:30
Förändring i aktieportföljerna Bas, Avkastning och Småbolag
+

Idag kom tidningen Aktiespararen ut och de har gjort förändringar i sina tre portföljer: Bas, Avkastning och Småbolag. I och med det nya numret, nr 8 (2017) blir det alltså förändringar även i våra portföljer för er som sparar i Portföljspar.

I aktieportfölj Bas byter man ut Industrivärden och SEB mot Kinnevik och Nordea. I aktieportfölj Avkastning byts Nordea ut mot Swedbank och i Småbolagsportföljen ersätts Bulten av Munters.

Från och med den 26 oktober ser portföljerna ut så här:

 

Aktieportfölj Bas

Autoliv, Axfood, Investor B, Kinnevik (ny), Kungsleden, NCC, Nibe, Nordea (ny), Thule och Volvo B.

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Byggmax, Doro, Inwido, Magnolia, Munters (ny), Mycronic, Nolato, New Wave och Svolder B

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia, Duni, Hemfosa, HIQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank A (ny) och Tele2 B.

 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/10/25 Kl 14:30
Sealwacs AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Sealwacs AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå den 30 oktober 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 7 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/24 Kl 08:30
Botnia Exploration AB: Omvänd split
+

Villkor 1:5

För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 oktober 2017.

17/10/18 Kl 11:30
Hafslund ASA: Tvångsinlösen av B-aktier
+

För varje B-aktie i Hafslund erhålls 96,76 NOK.

Datum för byte av B-aktierna mot likvid är den 17 oktober 2017.

17/10/18 Kl 10:45
Arcam AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 240 SEK

För en (1) aktie i Arcam AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 240 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-10-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 oktober och den 2 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/18 Kl 10:15
Fastout Int. AB: Nyemission
+

Villkor 1:6, kurs 0,70 SEK

För en (1) aktie i Fastout Int. AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,70 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 oktober och den 25 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/17 Kl 10:45
Global Infrastruktur 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Andvari Investment Research AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB.

För varje aktie i Global Infrastruktur 1 erbjuds 12,00 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 3,0%.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:45
Global Private Equity 2 AB: Försäljningserbjudande
+

Den här informationen får du som är aktieägare i Global Private Equity 2 AB.

 

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 2 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 2 erbjuds 10,20 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:30
Global Private Equity 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 1 erbjuds 14,10 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:15
Danske Banks svenska fondförvaltningsbolag - Genomför merge i samtliga sina fonder
+

Danske Banks svenska fondförvaltningsbolag har beslutat att alla de 16 svenska fonder som förvaltas av bolaget kommer att slås samman med motsvarande fonder i Luxemburg.

Preliminärt datum för sammanslagningarna är 2017-11-10.

Detta berör följande fonder:

Danske Invest - Sverige Fokus  ISIN:SE0001472937

Danske Invest - Aktiv Förmögenhetsförvaltning  ISIN: SE0000569709

Danske Invest - Europa  ISIN:SE0000569667

Danske Invest - Sverige  ISIN:SE0000569691

Danske Invest - Sverige/Europa  ISIN:SE0000569675

Danske Invest - Global Index  ISIN:SE0000696775

Danske Invest - SRI Global  ISIN:SE0000855215

Danske Invest - Horisiont Aktie  ISIN:SE0000916991

Danske Invest - Horisont Balanserad  ISIN:SE0000881112

Danske Invest - Horisont Försiktig  ISIN:SE0000916983

Danske Invest - Horisont Offensiv  ISIN:SE0004840080

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i de svenska fonderna  byts ut till fondandelar i motsvarande fonder i Luxemburg till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i de svenska fonderna är 2017-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till de nya fonderna.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://danskebank.se/fondfusion

17/10/17 Kl 09:30
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,50 SEK.

 

För en (1) aktie i European Institute of Science får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,50 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 24 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/17 Kl 08:30
Bahnhof AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 16 oktober 2017.

17/10/13 Kl 14:45
Care Property Invest SA: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 16,80 EUR.

 

För en (1) aktie i Care Property Invest får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 16,80 EUR per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 oktober och den 18 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/12 Kl 15:30
Vironova AB: Förlängd teckningstid i nyemission
+

Villkor 1:21, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Vironova ,oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tjugoen (21) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/12 Kl 15:15
Gustavia Balkan: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Balkan, ISIN SE0001091000, slås samman med fonden East Capital Balkans, ISIN: LU1644457472.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Balkan  byts ut till fondandelar i East Capital Balkans till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Balkan  är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 15:00
Gustavia Ny Teknik: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Ny Teknik , ISIN SE0003622257, slås samman med fonden East Capital China Environmental, ISIN LU0562934934.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Ny Teknik byts ut till fondandelar i East Capital China Environmental till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Ny Teknik är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 15:00
Gustavia Ryssland: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Ryssland , ISIN SE0001135005, slås samman med fonden East Capital Russia, ISIN LU1644457555.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Ryssland byts ut till fondandelar i East Capital Russias till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Gustavia Ryssland är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 14:45
Gustavia Kazakstan och Centralasien: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien, ISIN SE0003462423, slås samman med fonden East Capital Global Frontier Markets, ISIN LU1125674611.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Kazakstan och Centralasien byts ut till fondandelar i East Capital Global Frontier Markets till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Kazakstan och Centralasien är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 14:30
Gustavia Global Tillväxt: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Global Tillväxt, ISIN SE0003428200, slås samman med fonden East Capital Sustainable Emerging Markets, ISIN LU1496893899.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Global Tillväxt byts ut till fondandelar i East Capital Sustainable Emerging Markets till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Global Tillväxt är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 13:45
Fastighets AB Balder: Obligatorisk inlösen av preferensaktier
+

För varje preferensaktie i Fastighets AB Balder erhålls 350,00 SEK.

Sista dag för handel med preferensaktierna var den 5 oktober 2017.

Datum för byte av preferensaktierna mot likvid är den 12 oktober 2017.

17/10/12 Kl 09:45
Ivisys AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 5,00 SEK.

För en (1) aktie i Ivisys får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 oktober och den 24 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/10/09 Kl 16:30
myTaste AB: Nyemission
+

Villkor: 1:16, kurs 16,40 SEK

För en (1) aktie i myTaste får du två (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 16,40 SEK per unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption TO1.

En (1) vederlagsfri teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 1 december 2018 till 31 december 2018, till en kurs om 7,00kr

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/09 Kl 11:00
WntResearch AB: Nyemission
+

Villkor: 1:16, kurs 60,00 SEK

För en (1) aktie i WntResearch får du en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 60,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 3 september 2018 - 17 september 2018 för 22,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/10/09 Kl 11:00
Soltech Energy TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 30,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 2) i  Soltech Energy ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 30,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-10-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/10/09 Kl 10:45
Franklin Global Growth Fund (acc): Kommande merge
+


Franklin Global Growth Fund (acc), ISIN LU0122613069, slås samman med fonden Franklin World Perspectives, ISIN LU0390134368.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-01-19.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Franklin Global Growth Fund (acc) byts ut till fondandelar i Franklin World Perspectives till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Franklin Global Growth Fund (acc) är 2018-01-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.franklintempleton.se

17/10/06 Kl 12:15
Alelion Energy Systems AB TO1: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 7,00 SEK.

Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/06 Kl 11:15
Follicum AB: Nyemission
+

Villkor 2:3, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Follicum får du två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 oktober och den 13 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/05 Kl 16:30
Handelsbanken Multi Asset (H) - Kommande merge
+

Fonden Handelsbanken Multi Asset (H), ISIN LU0645958579, slås samman med fonden Handelsbanken Multi Asset 60 (AI), ISIN SE0009697147.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-25.

Sista dag för handel i Handelsbanken Multi Asset (H) är 2017-11-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Multi Asset (H) byts ut till fondandelar i Handelsbanken Multi Asset 60 (AI) till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

17/10/05 Kl 10:00
Ferronordic Machines AB: Erbjudande om konvertering till preferensaktieägarna i Ferronordic Machines
+

Ferronordic erbjuder befintliga preferensaktieägare möjlighet att konvertera sina A-preferensaktier till stamaktier som kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Noteringskursen har fastställts till ett fast pris om 150 kronor per stamaktie. Första dag för handel i bolagets stamaktier beräknas till den 27 oktober 2017.

Erbjudandet innebär att varje A-preferensaktie löses in mot 1 300 kronor, plus upplupen ej utbetald utdelning, sammanlagt 1 309,33 kronor. Aktieägaren erhåller därefter stamaktier till ett motsvarande värde, baserat på noteringskursen.

Denna omvandling kommer att ske ca två månader efter noteringen av stamaktierna.

Konvertering kan endast ske till hela antal stamaktier. Den överskjutande delen kommer att betalas ut kontant.

Konverteringserbjudandet innebär att en aktieägare som anmäler en (1) A-preferensaktie för konvertering kommer att erhålla åtta (8) stamaktier och 109,33 kronor kontant i utbyte mot A-preferensaktien.

För att räkna ut hur många preferensaktier du kan konvertera multiplicera ditt antal Preferensaktier med 1309,33 och dela sedan med 150.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 9 oktober 2017, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

För aktieägare som har accepterat erbjudandet och har sina A-peferensaktier på en ISK depå, kommer Aktieinvest att överföra dessa på en traditionell depå då A-peferensaktier först kommer att bytas till onoterade B-preferensaktier.

De stamaktier som erhålls genom erbjudandet kan sedan överföras från traditionell depå till ISK.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion då kommer beskattas som en försäljning.

Ferronordic avser att lösa in A-preferensaktier som inte anmäls för konvertering så fort som praktiskt möjligt, troligtvis senast i samband med årsstämman 2018.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/05 Kl 10:00
Sectra AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split med inlösen var den 29 september 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 5 oktober 2017 och den 13 oktober 2017.

 

17/10/05 Kl 09:15
Railcare Group AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 4 oktober 2017.

17/10/04 Kl 15:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För femtiofem (55) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 28 september 2017.

17/10/04 Kl 13:45
Redwood Pharma TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,63 SEK.

 

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,63 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/04 Kl 10:00
EyeOnID Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:65, kurs 31,50 SEK.

 

För en (1) aktie i EyeOnID Group får du en (1) uniträtt. Sextiofem (65) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 31,50 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kurs 15,00 SEK under en teckningsperiod som inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning i denna företrädesemission löpt ut.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 16:15
Spago Nanomedical AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Spago Nanomedical får du två (2) uniträtter. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 8,50 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner.

Fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 11 mars 2019 till 22 mars 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 14:45
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 0,30 SEK.

För en (1) aktie i Implementa Hebe, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se

17/10/03 Kl 12:30
MedicPen AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i MedicPen får du en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 21 maj 2018 - 1 juni 2018.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 11:30
Sensys Gatso Group AB: Nyemission
+

Villkoren 2:7, kurs 0,55 SEK

För en (1) aktie i Sensys Gatso Group får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,55 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 10:30
DNB Global SRI: Namnändring
+

Fonden DNB Global SRI, ISIN LU0029375739, har bytt namn till DNB - Global ESG.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder

17/10/03 Kl 10:30
DNB Global Emerging Markets SRI: Namnändring
+

Fonden DNB Global Emerging Markets SRI, ISIN LU0090738252, har bytt namn till DNB - Global Emerging Markets ESG.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder     

17/10/03 Kl 10:30
DNB Scandinavia: Namnändring
+

Fonden DNB Scandinavia , ISIN LU0083425479, har bytt namn till DNB - Nordic Equities.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder     

17/10/03 Kl 09:00
Swedbank Robur Globalfonden: Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Globalfonden, ISIN SE0000539439, har bytt namn till Swedbank Robur - Småbolagsfond Global.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

 

 

17/10/03 Kl 08:30
Anoto Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:30

För trettio (30) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 2 oktober 2017.

17/10/02 Kl 15:45
Air Liquide: Fondemission
+

För varje post om tio (10) aktier i Air Liquide erhålls en (1) ny aktie i Air Liquide .

17/09/29 Kl 10:15
Scandinavian Real Heart AB: Nyemission
+

Villkoren: 1:4, kurs 8,50 SEK

 

För en (1) aktie i Scandinavian Real Heart får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 10 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/29 Kl 10:15
Biotech-IgG AB: Avnotering
+

Aktierna i Biotech-IgG kommer att avnoteras från Aktietorget.

Sista handelsdag i aktien är den 6 oktober 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 6 oktober 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 29 januari 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 6 oktober 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 4 oktober 2017

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/28 Kl 15:30
Systemunderhåll ikväll kl. 19.00
+

Ikväll den 28 september, mellan kl 19.00 - ca 20:00, genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/09/27 Kl 09:30
Hövding Sverige AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 10,00 SEK.

För en (1) aktie i Hövding får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 3 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/26 Kl 11:30
Namnändring - SEB Östersjöfond/WWF
+

Fonden SEB Östersjöfond/WWF, ISIN SE0000691750, har bytt namn till SEB - WWF Nordenfond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

17/09/26 Kl 11:00
Cassandra Oil AB: Förlängning nyemission
+

Villkor: 6:10, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Cassandra Oil AB får du sex (6) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 3 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/09/25 Kl 15:45
Pharmacolog i Uppsala AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Pharmacolog i Uppsala får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, dvs köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 6 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/25 Kl 12:00
Vironova AB: Nyemission
+

Villkor 1:21, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Vironova ,oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tjugoen (21) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/25 Kl 10:00
Delta Environmental AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i Delta Environmental får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,05 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 2 maj 2018 - 15 maj 2018.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna units att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/22 Kl 16:45
Systemunderhåll ikväll kl. 21.00 - ca 23.00
+

Ikväll, den 22 september, mellan kl 21:00 - ca 23:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/09/21 Kl 13:45
Oboya Horticulture Industries AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 11,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Oboya Horticulture Industries, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier av serie B till kursen 11,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 september och den 2 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/21 Kl 10:45
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

I och med det nya numret, nr 7 (2017), av tidningen Aktiespararen som kom ut idag byts det ut aktier i tidningens portföljer: Bas, Avkastning och Småbolag.

I aktieportfölj Bas byter man ut Swedish Match ut mot Axfood. I aktieportfölj Avkastning byts Betsson ut mot Bilia och i Småbolagsportföljen ersätter New Wave aktien Scandi Standard.

Från och med den 21 september ser portföljerna ut så här:

 

Aktieportfölj Bas

Autoliv, Axfood (ny), Industrivärden C, Investor B, Kungsleden, NCC, Nibe, SEB A, Thule, Volvo B.

 

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Bulten, Byggmax, Doro, Inwido, Magnolia, Mycronic, Nolato, New Wave (ny) och Svolder B

 

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia (ny), Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Ratos B, Resurs Bank, Skanska och Tele2 B.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen.

Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/09/20 Kl 10:00
MSC Group TO 3 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 2,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/20 Kl 09:15
CybAero AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

 

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 19 september 2017.

17/09/19 Kl 16:45
Tectona Capital AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i Tectona Capital får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/19 Kl 14:15
Cyxone TO 2: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 5,00 SEK

 En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 22 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/18 Kl 15:45
Länsförsäkringar Global Aktiv A - Genomförd merge
+

Fonden Länsförsäkringar Global Aktiv A ,ISIN SE0000837320 , har slagits ihop med fonden Länsförsäkringar - Global Hållbar, SE0000837205.

För varje andel i Länsförsäkringar Global Aktiv A erhölls 10,052565 stycken andelar i Länsförsäkringar - Global Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/09/18 Kl 11:45
Ändring i Framtidsfeministens sparbox
+

Från och med idag ändras sammansättningen i Framtidsfeministens sparbox. Sectra och Dedicare utgår och ICA Gruppen och Biogaia B tas in.

Den nya sparboxen består nu av: Wihlborgs Fastigheter, Atrium Ljungberg, Biogaia, ICA gruppen, Hennes & Mauritz, Sweco, NetEnt och Xano Industri är fortfarande del av portföljen. 

Om du månadssparar i sparboxen Framtidsfeministen är det dina kommande månadsköp som blir i den uppdaterade sparboxen. De aktier du redan köpt finns kvar på din depå tills dess att du själv väljer att sälja dem.

17/09/15 Kl 10:00
A Uni-Light LED AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 1,85 SEK

För en (1) aktie i A Uni-Light LED AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,85 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 september och den 26 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/13 Kl 12:30
Eniro AB: Förlängning av frivilligt utbyteserbjudande av Preferensaktier
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden ytterligare i det pågående utbyteserbjudandet av Preferensaktier till och med den 29 september 2017.

Redan inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 28 september 2017.

Bolaget erbjuder innehavarna av preferensaktier ett utbyteserbjudande.

Innehav av en (1) preferensaktie i Eniro ger 400 SEK som samtidigt används för teckning av nyemitterade aktier i Eniro till teckningskursen 0,31 SEK per aktie.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/13 Kl 10:00
Gold Town Games AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,70 SEK.

För en (1) aktie i Gold Town Games får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,70 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 20 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/12 Kl 16:30
Community Entertainment Svenska AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i Community Entertainment Svenska AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 19 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/12 Kl 15:30
Handelsbanken Norgefonden: Fusion
+

Handelsbanken Norgefonden, ISIN NO0008000700, har slagits ihop med fonden Handelsbanken Fonder AB Norgefonden, ISIN SE0009696768.

För varje andel i Handelsbanken Norgefonden erhölls 1,00 stycken andelar i Handelsbanken Fonder AB Norgefonden.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/09/12 Kl 14:30
OptiFreeze AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 14,30 SEK.

För en (1) aktie i OptiFreeze får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 20 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/11 Kl 09:45
Cassandra Oil AB: Nyemission
+

Villkor: 6:10, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Cassandra Oil AB får du sex (6) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 26 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/08 Kl 15:00
Hewlett Packard Enterprise Co: Utdelning av aktier i Micro Focus
+

För en (1) aktie i Hewlett Packard Enterprise erhålls 0,137326118 aktie i Micro Focus.

Sista dag för handel i Hewlett Packard Enterprise aktie med rätt till utdelningen var den 31 augusti 2017.

17/09/08 Kl 11:30
A Uni-Light LED TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,25 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 1) i A Uni-Light LED ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,25 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-09-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/09/08 Kl 10:15
Nordic Mines AB avnoteras
+

Aktier i Nordic Mines AB avnoteras från Nasdaq Stockholm den 8 september 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 7 juli 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 oktober 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/07 Kl 10:30
Beijer Electronics Group: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 23,60 SEK

För en (1) aktie i Beijer Electronics får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 23,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 september och den 15 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/06 Kl 13:30
Dow Chemical Co: Fusion
+

Dow Chemical Co har fusionerats med Dowdupont Inc.

För varje aktie i Dow Chemical Co erhålls en aktie i Dowdupont Inc. i utbyte.

Dowdupont Inc handlas på NYSE och aktien finns nu tillgänglig i Aktieinvests sortiment via Andelsorder.

17/09/05 Kl 14:00
Quartiers Properties TO 1: Nyemission
+

Villkor:10:1, kurs 3,50 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tio (10) nya stamaktier till kursen 3,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/04 Kl 10:00
Swedbank Robur Etik Balanserad - Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Etik Balanserad, ISIN SE0000709008, har bytt namn till Swedbank Robur - Stiftelsefond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

 

17/08/31 Kl 11:00
Erbjudande till aktieägare i Z2Tech AB
+

3 Prospect Invest AB (3PI) genomför ett förvärv av Z2Tech AB mot betalning i form av egna aktier i 3PI.

Aktieägare i Z2Tech har rätt att erhålla aktier av serie A och serie B i 3PI i förhållande till befintligt innehav i Z2Tech.

Betalning av de erhållna aktierna i 3PI sker genom överlåtande av aktier i Z2Tech.

 

3 Prospekt Invest har skickat ut denna information per post till samtliga aktieägare samt bifogat en för ifylld acceptsedel.

 

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att lämna in ifylld acceptsedel till Aktieinvest senast den 14 september 2017, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Du bör kontrollera att de förtryckta uppgifterna på acceptsedeln är korrekta.

Aktieinvest kommer då att lämna in din acceptsedel samt att överföra dina aktier i Z2Tech till  Hagberg & Aneborn Fondkommission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/31 Kl 09:15
PolyPlank AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 0,25 SEK.

 

För en (1) aktie i PolyPlank får du tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 augusti och den 7 september 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 augusti 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/31 Kl 08:45
Alstrado AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 augusti 2017.

17/08/29 Kl 15:15
Whole Foods Market Inc: Fusion
+

Whole Foods Market  har fusionerats med Amazon.com Inc.

För varje aktie i Whole Foods Market erhålls 42,00 USD i utbyte.

17/08/29 Kl 10:15
Getinge AB: Nyemission
+

Villkor:1:7, kurs 127,00 SEK.

För en (1) aktie av serie B i Getinge får du en (1) teckningsrätt av serie B. Sju (7) teckningsrätter av serie B ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 127,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 augusti och den 7 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/08/29 Kl 10:00
Eniro AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga utbyteserbjudandet
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden ytterligare i det pågående utbyteserbjudandet till och med den 8 september 2017.

Redan inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 7 september 2017.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/22 Kl 14:15
Auriant Mining AB: Nyemission
+

Villkor: 4:1, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Auriant Mining får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 augusti och den 1 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/22 Kl 09:30
Frontoffice Nordic AB: Utdelning av aktier i Abelco AB
+

För en (1) aktie i  Frontoffice Nordic erhålls en (1) aktie i Abelco.

Sista dag för handel i Frontoffice Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 16 augusti 2017.

17/08/18 Kl 09:15
FIM BRIC + - Namnändring
+

Fonden FIM BRIC +, ISIN FI0008810148, har bytt namn till FIM Emerging Markets ESG.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.fim.se

17/08/16 Kl 10:45
Black Earth Farming Ltd: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Black Earth Farming erhålls 6,76 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 11 augusti 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 16 augusti 2017 och den 30 augusti 2017.

17/08/14 Kl 15:45
RedwoodPharma TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 10,35 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i RedwoodPharma ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,35 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-08-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/08/14 Kl 09:15
African Diamond AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 augusti 2017.

17/08/11 Kl 12:30
Sigrid Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor: 2:13, kurs 7,06 SEK

För en (1) aktie i Sigrid Therapeutics får du två (2) teckningsrätter. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,06 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/08/09 Kl 15:45
Sotkamo Silver TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 augusti 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/08 Kl 12:00
Expres2ion Biotech Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 4,50 SEK

För en (1) aktie i Expres2ion Biotech Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 augusti och den 17 augusti 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/08 Kl 10:15
WeSC AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,25 SEK.

 

För en (1) aktie i WeSC får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 augusti och den 16 augusti 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 augusti 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/07 Kl 16:00
Granit Fonder Kina - kommande merge
+

Granit Fonder Kina, ISIN SE0003695816, kommer att slås samman med fonden Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790.

Sista dag för handel i Granit Fonder Kina är 2017-10-27.

 

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-03.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Granit Fonder Kina byts ut till fondandelar i Granit Fonder Småbolag, till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.granitfonder.se

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

17/08/04 Kl 15:15
Hafslund ASA avnoteras
+

Aktier i Hafslund Asa kommer att avnoteras från Oslo Børs den 7 augusti 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 4 augusti 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 oktober 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/03 Kl 13:00
Systemunderhåll den 3 augusti
+

Torsdagen den 3 augusti gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/07/31 Kl 13:30
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om fyrtiosju (47) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 juli 2017.

17/07/28 Kl 11:30
Eniro AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga utbyteserbjudandet
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden ytterligare i det pågående utbyteserbjudandet till och med den 25 augusti 2017.

Inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 24 augusti 2017.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/07/14 Kl 14:15
SEB Obligationfond SEK Lux - Genomförd likvidation
+

Fonden SEB Obligationfond SEK - Lux, ISIN LU0030175755, har likviderats. 

För varje fondandel erhölls 52,172 SEK.

Likviden är inbokad på depån.

17/07/14 Kl 13:30
Hafslund ASA: Uppköp
+

Oslo Energi Holding ASA har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hafslund ASA.

För en (1) aktie i Hafslund ASA erbjuds 96,75 NOK kontant.

Sista anmälningsdag är den 26 juli 2017.

Eftersom aktiekurs överstiger det erbjudna priset så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/07/12 Kl 13:00
Handelsbanken Norgefonden - kommande merge
+

Handelsbanken Norgefonden, ISIN NO0008000700, kommer att slås samman med fonden Handelsbanken Fonder Norge, ISIN SE0009696768.

Sista dag för handel i Handelsbanken Norgefonden är 2017-09-05.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-09-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Norgefonden  byts ut till fondandelar i Handelsbanken Fonder Norge, till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

17/07/11 Kl 16:15
Haldex AB: Uppköp. Uppdatering
+

Knorr-Bremsen AG har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

 

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

 

Eftersom styrelsen i Haldex drar tillbaka sitt stöd för erbjudandet från Knorr-Bremse AG så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/07/11 Kl 15:00
Wiema AB har avnoterats
+

Aktierna i Wiema AB handelsstoppades och avnoterades från Aktietorget den 29 juni.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Om inte handeln återupptas, kan aktierna ligga kvar på depån t om 2017-07-30.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Aktierna ligger kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/07/11 Kl 08:30
Interfox Resources AB: Utdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB
+

För en (1) aktie i Interfox Resources erhålls en (1) aktie i Nickel Mountain Resources.

Sista dag för handel i Interfox Resources aktie med rätt till utdelningen var den 5 juli 2017.

17/07/10 Kl 15:30
DGC One AB: Uppköp
+

DGC One Holding AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i DGC One AB.

För en (1) aktie i DGC One erbjuds 250,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 juli 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 juli 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/07/10 Kl 14:45
Eniro AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga utbyteserbjudandet
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden i det pågående utbyteserbjudandet till och med den 26 juli 2017.

Inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 25 juli 2017.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/07/07 Kl 12:30
Aktie-Ansvar Graal Total - Namnändring
+

Fonden Aktie-Ansvar Graal Total , ISIN SE0003428143, har bytt namn till Aktie-Ansvar Multistrategi.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.aktieansvar.se

 

17/07/07 Kl 12:30
Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge - Namnändring
+

Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge, ISIN SE0003428135, har bytt namn till Aktie-Ansvar Kvanthedge.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.aktieansvar.se

17/07/06 Kl 09:45
Fonden SEB Obligationfond SEK - Lux: Kommande likvidation
+

Fonden, SEB Obligationfond SEK - Lux, ISIN LU0030175755, kommer att likvideras.

Fonden är redan nu spärrad för handel.

Likvideringen har påbörjats.

För mer information se fondbolagets hemsida: www.sebgroup.lu

Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.

17/07/05 Kl 15:15
Inköpserbjudande från Seamless Distribution AB
+

Seamless Distribution har beslutat att avyttra sitt helägda dotterbolag SDS och ger därför ett inköpserbjudande med villkoren 1:10, kurs 36,00 SEK.

För en (1) aktie i Seamless Distribution får du en (1) inköpsrätt. Tio (10) inköpsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) aktie i dotterbolaget SDS,till kursen 36,00 SEK per aktie.

Om du vill teckna i inköpserbjudandet så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juli 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i inköpserbjudandet kommer vi att försöka sälja inköpsrätterna åt dig. 

Då inköpsrätterna handlas på Mangoldlistan har du själv inte möjlighet att handla i inköpsrätterna.

SDS har ansökt om notering på Nasdaq First North Premier, en handelsplats som inte är godkänd för handel inom IPS.

Det innebär att du som har dina aktier på en IPS depå  inte har möjlighet att  deltaga i detta inköpserbjudande.

Sista dag att köpa Seamless Distribution med rätt att erhålla inköpsrätter var den 26 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för detta inköpserbjudande.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/07/04 Kl 08:00
Pilum AB: Namnbyte
+

Pilum AB, ISIN SE0008966014, har bytt namn till Saxlund Group AB.

Första dag för handel med den nya namnet är idag, den 4 juli 2017.

17/06/30 Kl 16:00
AppSpotr AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i AppSpotr får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juli 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 juli och den 17 juli 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/06/30 Kl 15:00
Förändring i sparboxen Riskspridaren
+

Tidigare i juni gjorde SCA en uppdelning av bolaget och avknoppade Essity. Den 1 juli ändras sparboxen Riskspridaren då vi byter vi ut SCA B mot Essity B.

Alla tidigare inköpta aktier via månadssparande kommer finnas kvar på depåerna. Däremot kommer alla nysparanden via månadssparande bli i den nya sammansättningen.

17/06/30 Kl 08:45
Cherry AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 29 juni 2017.

17/06/28 Kl 14:45
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus: Stängs för handel under en kortare period
+

Fonden Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, ISIN: SE0005467982, kommer stängas för handel mellan den 15 augusti  och den 21 augusti 2017.

Handelsstoppet beror på en sammanläggning med fonden Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN, ISIN SE0005505666.

I samband med sammanläggningen görs en del ändringar i fondbestämmelserna.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

17/06/28 Kl 13:30
Axxonen Holding AB (tidigare namn Effnetplattformen Ventures 3): Omvänd split
+

Villkor 1:16

För sexton (16) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 juni 2017.

17/06/22 Kl 10:45
Stängt på midsommarafton
+

I morgon fredag, midsommarafton, är börsen stängd och vi som arbetar på Aktieinvest är lediga.

Vi önskar alla en riktigt trevlig midsommar!

17/06/21 Kl 15:45
Alm Equity AB: Fondemission
+

Ett hundra (100) stamaktier i Alm Equity berättigar till en (1) ny preferensaktie i Alm Equity.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 16 juni 2017.

17/06/21 Kl 13:30
Oasmia Pharmaceuticals AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5 kurs 3,25 SEK.

För en (1) aktie i Oasmia får du två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 juni och den 28 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/21 Kl 12:30
Elverket Vallentuna: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Ellevio Holdings offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna har förlängts ytterligare till och med den 24 juli 2017.

För en (1) aktie i Elverket Vallentuna erbjuds 94,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 24 juli 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 18 juli 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet. Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/20 Kl 10:30
B&B Tools AB:Utdelning av aktier i Momentum Group AB
+

För  en (1) aktie i B&B Tools  erhålls en (1) aktie i Momentum Group.
Sista dag för handel i B&B Tools aktie med rätt till utdelningen var den 14 juni 2017.

Momentum Group kommer noteras på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2017.
Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

17/06/20 Kl 08:45
Investment AB Latour: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 19 juni 2017.

17/06/19 Kl 16:15
Inloggningen stängd ikväll
+

Ikväll, den 19/6, mellan kl 18:00-19:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig. Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/06/16 Kl 14:15
Eniro AB: Utbyteserbjudande av preferensaktier
+

Bolaget erbjuder innehavarna av Eniro preferensaktier ett utbyteserbjudande.

Innehav av en (1) preferensaktie i Eniro ger 400 SEK som samtidigt används för teckning av nyemitterade aktier i Eniro till teckningskursen 0,31 SEK per aktie.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

 

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 3 juli 2017, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för utbyteserbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

 

17/06/16 Kl 08:45
Länsförsäkringar Global Aktiv A - Kommande merge
+

Länsförsäkringar Global Aktiv A, ISIN SE0000837320, slås samman med fonden Länsförsäkringar - Global Hållbar, ISIN SE0000837205.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Länsförsäkringar Global Aktiv A byts ut till fondandelar i Länsförsäkringar - Global Hållbar,

till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Länsförsäkringar Global Aktiv A är 2017-09-07

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

17/06/16 Kl 08:30
Cinnober Financial Technology AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 15 juni 2017.

 

17/06/15 Kl 15:30
Förändring i portföljerna Bas och Avkastning
+

I och med det nya numret, nr 5 (2017), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas och Avkastning.

I aktieportfölj Bas byts Stora Enso ut mot Autoliv. I aktieportfölj Avkastning byts Peab ut mot Skanska.

Från och med den 15 juni ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas

Autoliv (ny), Industrivärden C, Investor B, Kungsleden, NCC, Nibe, SEB A, Swedish Match, Thule, Volvo B.

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Betsson B, Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Ratos B, Resurs Bank, Skanska (ny) och Tele2 B.

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/06/15 Kl 14:00
Bringwell AB: Uppköp
+

Midsona AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB.

För en (1) aktie i Bringwell erbjuds 0,0213 nyemitterade aktier av serie B i Midsona.

Som alternativ erbjuds även ett kontant vederlag om 1,00 SEK per aktie.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera aktievederlags alternativet för sina kunders räkning.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 juli 2017.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 juni 2017.

Inbokning av de nya aktierna kommer preliminärt att ske omkring den 17 juli 2017.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

 

17/06/15 Kl 08:45
Fagerhult AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 14 juni 2017.

17/06/14 Kl 12:30
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts ytterligare till och med den 26 september 2017.

Haldex aktien är öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 20 september 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 26 september 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i 5 oktober 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/06/14 Kl 11:45
New Equity Venture International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 60,00 SEK

För en (1) aktie i New Equity Venture International AB får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 60,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 22 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/14 Kl 10:15
SCA AB: Utdelning av aktier i Essity AB
+

För  en (1) aktie i SCA A erhålls en (1) aktie i Essity A.

För en (1) aktie i SCA B erhålls en (1) aktie i Essity B.

Sista dag för handel i SCAs aktie med rätt till utdelningen var den 9 juni 2017.

Essity aktierna kommer noteras på Nasdaq Stockholm den 15 juni 2017 och du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

 

17/06/14 Kl 08:30
Elverket Vallentuna: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Ellevio Holdings offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna har förlängts till och med den 17 juli 2017.

För en (1) aktie i Elverket Vallentuna erbjuds 94,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 17 juli 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 juli 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 21 juli 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/13 Kl 15:00
Inloggningen stängd ikväll
+

Ikväll, den 13/6, mellan kl 18:00-19:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig. Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/06/13 Kl 16:15
Sivers IMA Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,50 SEK

För en (1) aktie i Sivers IMA Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 21 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/13 Kl 15:15
Savo-Solar Oyj: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,58 SEK.

För en (1) A-aktie i Savo-Solar får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya A-aktier till kursen 0,58 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 20 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

kundservice@aktieinvest.se

17/06/13 Kl 11:00
The Lexington Company AB: Nyemission
+

Villkor 2:9, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i Lexington får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 18,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 21 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/12 Kl 13:30
Sealwacs TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 10,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Sealwacs ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-06-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/06/12 Kl 13:30
NeuroVive Pharmaceutical TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i NeuroVive Pharmaceutical ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 8,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-06-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/06/12 Kl 13:30
WntResearch TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 30,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i WntResearch ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 30,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-06-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/06/09 Kl 16:30
Interfox Resources avnoteras
+

Aktier i Interfox Resources kommer att avnoteras från AktieTorget. Sista handelsdag i aktien är den 12 juni 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 12 juni 2017.  

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 juli 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 12 juni 2017.  

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/09 Kl 11:30
Latvian Forest Company AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 5,90 SEK.

För en (1) aktie i Latvian Forest får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 5,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 juni och den 16 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/08 Kl 15:30
Ivisys TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,67 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,67 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 13 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/08 Kl 10:45
Eltel AB: Nyemission
+

Villkor 3:2, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Eltel får du tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 juni och den 15 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/08 Kl 10:30
Zenergy AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 3,00 SEK.

 

För en (1) aktie eller en (1) teckningsoption TO 1 i Zenergy får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 juni och den 15 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/08 Kl 08:45
Xano Industri AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 7 juni 2017.

 

17/06/07 Kl 14:45
Öhman Fonder Sverige Koncis A - Genomförd merge
+

Fonden Öhman Fonder Sverige Koncis A ,ISIN SE0000810806, har slagits ihop med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.

För varje andel i Öhman Fonder Sverige Koncis A erhölls 1,351482 stycken andelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/06/07 Kl 11:00
Sagax AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga inlösenerbjudandet
+

Sagax AB har beslutat att förlänga anmälningstiden i det pågående inlösenerbjudandet till och med den 15 juni 2017.

Kundernas inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 14 juni 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/07 Kl 09:30
Emotra AB: Nyemission
+

Villkor: 5:9, kurs 3,30 SEK

För en (1) aktie i Emotra får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 3,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juni och den 14 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/05 Kl 16:00
Kiwok Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 2,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/05 Kl 08:45
Bilia AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 2 juni 2017.

17/06/02 Kl 15:15
Dignita Systems AB: Uppköp
+

1 A Smart Start LLC har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Dignita Systems AB.

För en (1) aktie i Dignita Systems erbjuds 11,30 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 7 juni 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien var den 1 juni 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 juni 2017.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/02 Kl 14:15
A City Media TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 70,00 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 70,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/02 Kl 13:30
Ratos AB: Obligatorisk inlösen av preferensaktier av serie C
+

Villkor 1:1

För varje preferensaktie av serie C i Ratos erhålls 1 837,50 SEK.

Sista dag för handel med Ratos preferensaktier av serie C är den 9 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av preferensaktier av serie C  mot likvid är den 16 juni 2017.

Bytet mot likvid sker med automatik för samtliga aktieägare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/06/02 Kl 10:30
Ellen AB: Nyemission
+

Villkoren 3:2, kurs 0,16 SEK

För en (1) aktie i Ellen AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,16 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 12 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/01 Kl 13:00
Investment Aktiebolaget Spiltan: Inlösen av aktier
+

Villkor: 1:8, kurs 7 730,00 SEK.

 

Innehav av en (1) aktie i Investment Aktiebolaget Spiltan ger en (1) inlösenrätt. Åtta (8) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Investment Aktiebolaget Spiltan till kursen 7 730,00 SEK per aktie.

 

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

 

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 12 juni 2017 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i inlösenrätterna kommer de inlösenrätter som ej utnyttjas att förfalla värdelösa.

 

Om man äger färre än åtta aktier eller om man vill lösa in mer än en åttondel av sina aktier, anmäler man sig brevledes och anger hur många aktier man vill lösa in.  

Observera att detta endast är en anmälan. Bolaget kommer sedan ta beslut om eventuell tilldelning av inlösen.

Anmälan skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 12 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 24 maj 2017.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna inlösen.

Informationen finns att läsa på www.spiltan.se

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/06/01 Kl 11:00
Elverket Vallentuna AB: Uppköp
+

Ellevio Holding 1 AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Elverket Vallentuna AB.

För en (1) aktie i Elverket Vallentuna erbjuds 94,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 19 juni 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 13 juni 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 22 juni 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/01 Kl 10:45
Redwood Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 3,30 SEK.

 

För en (1) aktie i Redwood Pharma får du fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 3,30 SEK per unit.

 

En (1) unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) aktie under perioden 2 – 16 oktober 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 13 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 26 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/01 Kl 09:45
HMS Networks AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 31 maj  2017.

17/06/01 Kl 09:30
Handelsbanken MSCI USA Index - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken MSCI USA Index, ISIN SE0004139780 har bytt namn till Handelsbanken USA Index.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/05/31 Kl 10:30
Fidelity Korea Fund: Utgår ur Aktieinvests sortiment
+

Fonden, Fidelity Korea Fund, ISIN LU0061324488, kommer att likvideras.

Fidelity Korea Fund kommer, som en följd av likvidationen, att utgå ur Aktieinvests sortiment den 1 augusti 2017.

Sista dag att köpa och sälja fondandelar, i Fidelity Korea Fund,  är den 19 juli 2017.

Du lägger enklast en order på din Internetdepå genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 19 juli kl. 11.00.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i Fidelity Korea Fund kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 19 juli kl. 11.00  kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Fidelity Korea Fund och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

 

17/05/30 Kl 16:00
Wifog Holding AB:s konvertibellån KV 1: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 10,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i Wifog Holding ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 15 juni 2017.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

17/05/30 Kl 14:15
Peptonic Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Peptonic Medical AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 5 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/30 Kl 10:45
Ortoma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Ortoma får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 8 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/29 Kl 14:15
Tundra Nigeria and Sub-Sahara - Namnändring
+

Fonden Tundra Nigeria and Sub-Sahara , ISIN SE0005188091, har bytt namn till Tundra Frontier Africa Fund.

17/05/29 Kl 11:30
Raybased AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5 kurs 8,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Raybased får du två (2) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 8,00 SEK per unit.

 

En (1) unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 2 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/29 Kl 10:45
Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Betsson erhålls 4,76 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 23 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 29 maj 2016 och den 12 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 19 juni 2017.

17/05/29 Kl 10:15
Credit Suisse Group: Nyemission
+

Villkor: 2:11 kurs 10,80 CHF.

 

För en (1) aktie i Credit Suisse Group får du en (1) teckningsrätt . Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 10,80 CHF per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 31 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/26 Kl 15:30
Ortivus AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,20 SEK.

För en (1) aktie i Ortivus får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Två (2) teckningsrätter, av samma serie, ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 2,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 8 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/26 Kl 11:15
Xtranet Gruppen i Stockholm AB: Nyemission
+

Villkor: 6:11, kurs 0,55 SEK

För en (1) aktie i Xtranet Gruppen i Stockholm AB får du sex (6) teckningsrätter. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,55 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 31 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/26 Kl 10:15
Deflamo AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,80 SEK.

För en (1) aktie i Deflamo, oavsett serie får du tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 maj och den 1 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/24 Kl 11:00
HQ AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i HQ får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 5 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/24 Kl 10:45
Idogen AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 42,00 SEK

För en (1) aktie i Idogen får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 42,00 SEK per unit.

En unit består av sju (7) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2  och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 3.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 3-18 maj 2018.Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 19 mars- 1 april 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 2 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/24 Kl 10:45
Camanio Care AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Camanio Care får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 30 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/24 Kl 10:30
Halvdag den 24 maj
+

Idag, 24 maj, stänger Stockholmsbörsen och Aktieinvest kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel och ToppSverige stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).  


Ï morgon den 25 maj, Kristi himmelfärdsdag håller både Stockholmsbörsen och Aktieinvest stängt. På fredag den 26 maj är allt öppet som vanligt.
Vid frågor kontakta kundservice: 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

17/05/23 Kl 11:30
IQS Energi Komfort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i IQS Energi Komfort får du en (1) teckningsrätt.Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 31 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/23 Kl 10:30
Hewlett Packard Enterprise Co: Utdelning av aktier i Everett Spinco Inc
+

För en (1) aktie i Hewlett Packard Enterprise Co  erhålls 0,085904 aktier i Everett Spinco Inc.

Sista dag för handel i  Hewlett Packard Enterprise Co aktie med rätt till utdelningen var den 31 mars 2017.

Aktier i Everett Spinco Inc säljs och återinvesteras i aktier i Hewlett Packard Enterprise Co.

17/05/23 Kl 09:30
Björn Borg AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Björn Borg erhålls 2,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 18 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 24 maj 2017 och den 8 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juni 2017.

17/05/22 Kl 15:30
Öhman fonder Global Sustainable Brands - Namnändring
+

Öhman fonder Global Sustainable Brands, ISIN SE0000533945, har bytt namn till Öhman Global Hållbar.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.ohman.se

17/05/22 Kl 15:30
Öhman Fonder Utlandsfond - Genomförd Merge
+

Fonden Öhman Fonder Utlandsfond ,ISIN SE0000432791 , har slagits ihop med fonden Öhman fonder Global Sustainable Brands, ISIN SE0000533945 .

För varje andel i Öhman Fonder Utlandsfond erhölls 1,609542 stycken andelar i Öhman fonder Global Sustainable Brands.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/05/19 Kl 14:15
Tundra Rysslandsfond - Genomförd merge
+

Tundra Rysslandsfond , ISIN SE0004211274 , har slagits ihop med fonden Tundra Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282.

För varje andel i Tundra Rysslandsfond erhölls 0,612371 stycken andelar i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/05/19 Kl 11:00
Medicpen TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,80 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 3) i Medicpen ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 1,80 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/05/19 Kl 10:45
Brighter AB: Utdelning av Brighter TO 3
+

För fjorton (14) aktier i  Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO 3.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 11 maj 2017.

17/05/19 Kl 10:00
Polarcus LTD: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2017.

17/05/19 Kl 10:00
Agromino A/S: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2017.

17/05/19 Kl 09:00
NGS Group AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 18 maj  2017.

 

17/05/19 Kl 08:45
A1M Pharma AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2017.

17/05/18 Kl 10:45
Videobur Sthlm Int AB: Nyemission
+

Villkoren 1:5, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i Videobur får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 maj och den 29 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/05/18 Kl 10:30
Enea AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Enea erhålls 2,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 15 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 19 maj 2017 och den 2 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 12 juni 2017.

17/05/17 Kl 15:45
Sagax AB: Frivilligt erbjudande till preferensaktieägarna
+

Bolaget erbjuder en frivillig inlösen av preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande inbjudan till teckning av stamaktier av serie Di Sagax med betalning genom kvittning av inlösenfordran.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Av de två olika alternativen till inlösen kan Aktieinvest erbjuda sina kunder att acceptera alt 1:

Villkor 1: 1,15 nyemitterade aktier av serie D

Innehav av en (1) preferensaktie i Sagax ger 1,15 nyemitterade aktier av serie D.

De nya stamaktierna av serie D beräknas tas upp för handel på Nasdaq Stockholm omkring 14 juni 2017.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 29 maj 2017, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för erbjudandet om frivillig inlösen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 så hjälper vi dig.

17/05/17 Kl 11:30
Botnia Exploration AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 2,05 SEK.

 

För en (1) aktie i Botnia Exploration får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,05 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 maj och den 26 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/17 Kl 09:45
Öhman Fonder Sverigefond 2A - Genomförd Merge
+

Öhman Fonder Sverigefond 2A ,ISIN SE0000432767 , har slagits ihop med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.

För varje andel i fonden Öhman Fonder Sverigefond 2A erhölls 1,216105 stycken andelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/05/17 Kl 09:30
Öhman Fonder Penningmarknadsfond A - Genomförd Merge
+

Öhman Fonder Penningmarknadsfond A ,ISIN SE0006338372 , har slagits ihop med fonden Öhman Fonder Penningmarknad, ISIN SE0000493504.

För varje andel i fonden Öhman Fonder Penningmarknadsfond A erhölls 1,026318 stycken andelar i Öhman Fonder Penningmarknad.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/05/16 Kl 14:30
Maha Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 7,10 SEK

För en (1) aktie i Maya Energy AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,10 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 maj och den 22 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/16 Kl 13:00
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 1,60 SEK

För en (1) aktie i Cortus Energy får du en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,60 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 18 december 2017 - 29 december 2017.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 maj och den 23 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 10 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/15 Kl 14:00
Pilum AB: Nyemission
+

Villkor: 5:1, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Pilum får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 maj och den 31 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/15 Kl 10:30
RenoNorden AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 maj 2017.

17/05/15 Kl 10:00
Quartiers Properties AB: Nyemission
+

Villkor:1:7, kurs 15,00 SEK.

För en (1) preferensaktie i Quartiers Properties får du en (1) teckningsrätt, för en (1) teckningsoption av serie TO1 i Quartiers Properties får du tio (10) teckningsrätter.

Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny stamaktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/12 Kl 13:45
BrainCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 5,00 SEK.

 

För en (1) aktie i BrainCool får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 maj och den 19 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/12 Kl 12:45
Oscar Properties Holding AB: Fondemission
+

Två hundra (200) stamaktier i Oscar Properties berättigar till en (1) ny preferensaktie i Oscar Properties.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 9 maj 2017.

17/05/12 Kl 09:45
Kancera AB: Nyemission
+

Villkor:1:10, kurs 1,80 SEK.

För en (1) aktie i Kancera får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 maj och den 22 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/03 Kl 10:30
DNB Nordic Technology - Namnändring
+

Fonden DNB Nordic Technology , ISIN NO0010337678, har bytt namn till DNB Teknologi.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/fonder

17/05/11 Kl 16:00
Tagmaster AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 1,10 SEK

För en (1) aktie i Tagmaster AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,10 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 maj och den 17 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 maj 2017.

 1. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/11 Kl 08:45
Inission AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 10 maj  2017.

 

17/05/10 Kl 11:00
Caperio Holding AB: Uppköp
+

Advania Holding AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Caperio Holding AB.

För en (1) aktie i Caperio Holding erbjuds 34,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 29 maj 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 maj 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 2 juni 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/05/10 Kl 10:00
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Sensec Holding AB
+

För tjugotvå (22) aktier i  Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Sensec Holding.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 4 maj 2017.

17/05/09 Kl 11:15
Diamyd Medical AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i Diamyd Medical AB får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) units till kursen 3,50 SEK per unit.

 

En unit av består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie för 4,55  SEK mellan den 1 november och den 30 november 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 maj och den 17 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/08 Kl 13:30
NetEnt AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i NetEnt erhålls 2,25 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 3 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 10 maj 2017 och den 23 maj 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 31 maj 2017.

17/05/08 Kl 10:45
Effnetplattformen Dividend AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 13,00 SEK.

För en (1) aktie i Effnetplattformen Dividend får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 13,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 maj och den 15 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/05 Kl 14:45
Catella Reavinstfond - Namnändring
+

Fonden Catella Reavinstfond, ISIN SE0000577322 har bytt namn till Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.
Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.catella.se/fonder
 

17/05/05 Kl 09:00
Effnetplattformen Ventures 2 AB: Omvänd split
+

Villkor 1:6

För sex (6) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 maj 2017.

 

17/05/05 Kl 08:45
Empire AB: Omvänd split
+

Villkor 1:5

För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 maj 2017.

17/05/04 Kl 12:15
Global Private Equity 2 AB: Försäljningserbjudande
+

Andvari Investment Research AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 2 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 2 erbjuds 9,00 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 8 juni och den 29 juni 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 22 maj 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/05/04 Kl 12:15
Global Private Equity 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Andvari Investment Research AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 1 erbjuds 11,00 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 8 juni och den 29 juni 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 22 maj 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/05/04 Kl 09:30
Advenica AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 14 SEK

För en (1) aktie i Advenica får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 15 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/03 Kl 08:00
Länsförsäkringar Japanfonden A - Namnändring
+

Fonden Länsförsäkringar Japanfonden A, ISIN SE0000837296, har bytt namn till Länsförsäkringar Japan Indexnära.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

17/05/02 Kl 11:00
SaltX Technology Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 11,20 SEK

För en (1) aktie i SaltX Tecknology får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 maj och den 12 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/28 Kl 10:30
Empire AB: Utdelning av aktier i Empire Sweden AB
+

För en (1) aktie i  Empire AB erhålls två (2) aktier i Empire Sweden AB.

Sista dag för handel i Empire med rätt till utdelningen var den 24 april 2017.

17/04/27 Kl 14:00
Vigmed Holding AB: Uppköp. Uppdatering
+

Greiner Bio-One GmbH har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB.

Den 13 april 2017 offentliggjorde  Greiner Bio-One sitt beslut att höja vederlaget i erbjudandet till 1,20 kronor kontant per aktie samt att förlänga acceptperioden till och med den 27 april 2017.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/04/27 Kl 07:45
Handelsbanken Fonder AB Offensiv 100 A1 - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken AB Offensiv 100 A1, ISIN SE0001192600 har bytt namn till Handelsbanken Fonder AB - Multi Asset 100. Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/04/27 Kl 07:45
Handelsbanken Balans 50 - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Balans 50, ISIN SE0001192618 har bytt namn till Handelsbanken Fonder AB-Multi Asset 50.Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

 

17/04/26 Kl 16:00
Scandinavian Biogas Fuels International AB: Nyemission
+

Villkor:1:15, kurs 3,90 SEK.

För en (1) aktie i Scandinavian Biogas får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/04/26 Kl 15:45
Banco Bilbao SA: Fondemission
+

Femtiofyra (54) aktier i  Banco Bilbao berättigar till en (1) ny aktie i Banco Bilbao.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 31 mars 2017.

17/04/26 Kl 10:45
Enter Fonder Trend Räntefond - Genomförd merge
+

Enter Fonder Trend Räntefond, ISIN SE0000813941, har slagits ihop med fonden Enter Fonder - Cross Credit (A), ISIN SE0000813933.

För varje andel i Enter Fonder Trend Räntefond erhölls 1,278276 stycken andelar i fonden Enter Fonder - Cross Credit (A).

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/04/25 Kl 14:30
Intuitive Aerial AB - Förlängd teckningstid
+

Intuitive Aerial AB - Förlängd teckningstid

Styrelsen i Intuitive Aerial AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 8 maj 2017. Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden. Denna teckning kommer att kvarstå. För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 5 maj 2017. För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal: 1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter. 2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig!

17/04/24 Kl 12:00
Interfox Resources AB avnoteras
+

Aktierna i Interfox Resources kommer att avnoteras från AktieTorget den 13 juni 2017.

Sista handelsdag i aktien är den 12 juni 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 2017-06-12.  

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-07-31.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 2017-06-12.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/24 Kl 10:15
Parans Solar Lighting AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 3,25 SEK

För en (1) aktie i Parans Solar Lighting AB får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,25 SEK per unit.

En unit av består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie för 3,90 SEK mellan 28 maj och 21 juni 2018.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 april och den 5 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/04/24 Kl 09:45
Lundin Petroleum AB: Utdelning av aktier i International Petroleum Corporation
+

För tre (3) aktier i Lundin Petroleum erhålls en (1) aktie i International Petroleum Corporation.

Sista dag för handel i Lundin Petroleum aktie med rätt till utdelningen var den 18 april 2017.

17/04/21 Kl 10:45
Metallvärden i Sverige AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,20 SEK

 

För en (1) aktie i Metallvärden i Sverige får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 april och den 26 april 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 april 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i

prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/20 Kl 12:30
Global Infrastruktur 1 AB: Erbjudande till aktieägare
+

Global Infrastruktur 1 AB erbjuder aktieägarna i bolaget att lösa in sina aktier. Priset är inte bestämt men kommer att vara cirka 13,13 SEK per aktie.

 

Vederlag kommer att utbetalas så snart som möjligt efter det att bolaget har mottagit betalning från köparen, vilket beräknas att ske under perioden juni-november 2017.

 

Mer information om erbjudandet finns att läsa på www.aqurat.se

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 4 maj 2017, kl. 17.00.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/13 Kl 09:00
Immune Pharmaceuticals: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 april 2017.

17/04/11 Kl 17:00
Inloggning stängd 11/4
+

Ikväll, den 11 april, mellan kl 18:00-19:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi beklagar om det ställer till problem för dig, men så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/04/11 Kl 08:30
Ändrade öppettider under påskhelgen
+

I och med påskhelgen har vi ändrade öppettider.

Skärtorsdag 13/3 öppet 9-13

Börsen stänger kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel och ToppSverige stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).

Långfredag 14/3 stängt

Annandag påsk 17/3 måndag stängt

Vi på Aktieinvest önskar alla en glad påsk!

17/04/10 Kl 09:15
HiQ International AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i HiQ international erhålls 3,10 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 5 april 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 10 april 2017 och den 25 april 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 8 maj 2017.

17/04/07 Kl 14:30
Scandinavian Organics AB avnoteras
+

Aktierna i Scandinavian Organics kommer att avnoteras från Nordic Growth Market den 10 april 2017.

Bolaget har ansökt om konkurs vid Stockholms Tingsrätt. Tingsrätten har godkänt denna ansökan och försatt bolaget i konkurs.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 6 april 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-07-31.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/05 Kl 15:30
Intuitive Aerial AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Intuitive Aerial får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,00 SEK per unit.

 

En unit av består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Teckningsoptionerna TO 3 kan tecknas mellan 1-15 november 2017. En teckningsoption TO 3 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den volymvägda genomsnittskurs som uppmätts under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 2,50 kronor och högst 5,00 kronor.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 april och den 13 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/05 Kl 10:30
Tigran Technologies AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,14 SEK.

För en (1) aktie i Tigran Technologies får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,14 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/04/04 Kl 10:30
myTaste AB:s konvertibellån KV 1: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 15,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i myTaste ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 13 april 2017.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

17/04/04 Kl 10:15
Interfox Resources AB: Ytterligare förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Interfox Resources AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 21 april 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 20 april 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/03/30 Kl 09:00
Inloggningen stängd ikväll mellan 18-19
+

Ikväll, den 30/3, mellan kl 18:00-20:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi beklagar om det ställer till problem för dig, men så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/03/30 Kl 13:45
Förändring i aktieportföljerna Avkastning och Småbolag
+

I och med det nya numret, nr 3 (2017), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Småbolag och Avkastning.

I aktieportfölj Avkastning byts AstraZeneca ut mot Resurs Bank. I aktieportfölj Småbolag byts Dustin ut mot Magnolia.

Från och med den 30 mars ser portföljerna ut så här: Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Byggmax, Doro, Inwido, Magnolia (ny), Mycronic, Nolato, Scandi Standard, Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning: Beijer Alma, Betsson B, Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Peab, Ratos B, Resurs Bank (ny) och Tele2 B.

Vill du spara i en av Aktiespararens tre portföljer?

Klicka här >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

17/03/30 Kl 13:15
Briox AB: Nyemission
+

Villkor 1:5, kurs 10,40 SEK.

För en (1) aktie i Briox får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 10,40 SEK per unit.

En unit av består av fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2017/2018:1.

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner löper från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av del volymvägda genomsnittsliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 mars och den 7 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/29 Kl 14:00
Litium TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 15,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Litium ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 15,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-03-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/03/29 Kl 08:15
Öhman Fonder Penningmarknadsfond A - Kommande merge
+

Öhman Fonder Penningmarknadsfond A, ISIN SE0006338372, slås samman med fonden Öhman Fonder Penningmarknadsfond, ISIN SE0000493504.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Penningmarknadsfond A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Penningmarknadsfond till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Penningmarknadsfond A är 2017-05-12

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/28 Kl 16:45
Josab International AB: Nyemission
+

Villkor 2:11, kurs 2,15 SEK.

För en (1) aktie i Josab International får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,15 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 11 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/28 Kl 15:15
Polarcus LTD: Nyemission
+

Villkor: 0,33:1, kurs 0,33 NOK.

 

För en (1) aktie i Polarcus får du 0,33 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,33 NOK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/28 Kl 10:30
Seafire Capital AB: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio (50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 27 mars 2017.

17/03/27 Kl 13:30
Deutsche Bank AG: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 11,65 EUR

Den här informationen får du som är aktieägare i Deutsche Bank AG. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:2, kurs 11,65 EUR.

För en (1) aktie i Deutsche Bank får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,65 EUR per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/27 Kl 11:00
Absolicon AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 130 SEK

För en (1) aktie i Absolicon får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 130 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 mars och den 7 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/24 Kl 16:15
Fonderna EDRAM Quam 10 och EDRAM Quam 15 - Avregistrering
+

Edmond de Rothschild  kommer att avregistrera sina fonder EDRAM Quam 10 och EDRAM Quam 15 från den svenska marknaden.

Fonderna kommer därför, den 30 april 2017, utgå ur Aktieinvests sortiment.

 

Vill du själv sälja ditt innehav i någon av fonderna innan avregistreringen, har du möjlighet att göra det, fram t om den 20 april 2017 kl 11:00.

En sådan order lägger du enklast, via gamla internettjänsten och din Internetdepå, via FondOrder.


Vad händer om jag inte agerar?

Om fondandelarna ligger kvar på din depå efter den 20 april, kommer Aktieinvest att sälja fondandelarna åt dig och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Vad händer om jag har ett månadssparande?
Har du idag ett månadssparande i EDRAM Quam 10 eller EDRAM Quam 15 på din depå så kommer investeringslikviden i fonden övergå till likvida medel, tills du själv väljer att uppdatera din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”. Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/23 Kl 16:00
Öhman Fonder Utlandsfond - Kommande merge
+

Öhman Fonder Utlandsfond, ISIN SE0000432791, slås samman med fonden Öhman Fonder Global Sustainable Brands ,ISIN SE0000533945.

I samband med sammanslagningen byter Öhman fonder Global Sustainable Brands namn till Öhman Fonder Global Hållbar.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-18.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Utlandsfond byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Global Sustainable Brands till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Utlandsfond är 2017-05-16

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 15:30
Öhman Fonder Sverige Koncis A (tidigare namn DNB Sverige Koncis) - Kommande merge
+

Öhman Fonder Sverige Koncis A, ISIN SE0000810806, slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-11.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Sverige Koncis A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Öhman Fonder Sverige Koncis A är 2017-05-09

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 14:15
Öhman Fonder Sverigefond 2A - Kommande merge
+

Öhman Fonder Sverigefond 2A, ISIN SE0000432767, slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-11.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Sverigefond 2A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Sverigefond 2A är 2017-05-09

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 10:45
A1M Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,25 SEK.

 

För en (1) aktie i A1M Pharma får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 2,25 SEK per unit.

 

En unit av består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

En (1) teckningsoption ger dig rätt att teckna, dvs köpa en (1) ny aktie till kurs 0,75 SEK senast den 8 december 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 mars och den 31 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 17 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/23 Kl 10:45
LifeAssays TO 5 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,03 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,03 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 4 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper

17/03/22 Kl 16:30
Karolinska Development AB: Kvittningsemission
+

Karolinska Development AB erbjuder innehavarna av Karolinska Development AB:s konvertibler 2015/2019 att kvitta hela eller en del av sitt innehav inklusive upplupen ränta mot teckning av nya B-aktier till teckningskursen 6,17 SEK.

Det innebär att nominellt 6,17 SEK ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie.

Varje konvertibel har ett nominellt värde av 4,71 SEK. Upplupen ränta per den 31 december 2016 är 0,78 SEK.

Det antal nya B-aktier som kan erhållas, beräknas genom att dividera det totala nominella beloppet av konvertibler och den upplupna räntan, med teckningskursen.

Om du vill vara med i emissionen ber vi dig att kontakta vår Kundservice via telefon eller brev senast den 30 mars 2017.

Deltar man inte i detta erbjudande kommer konvertibeln att löpa på som tidigare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/21 Kl 10:45
Medfield Diagnostics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 4,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Medfield Diagnostics får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 mars och den 29 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/21 Kl 10:15
Yield Life Science AB: Utdelning av aktier i Isofol Medical AB
+

För tio (10) aktier i Yield Life Science erhålls en (1) aktie i Isofol Medical AB.

Sista dag för handel i Yield Life Science aktie med rätt till utdelningen var den 15 mars 2017.

17/03/20 Kl 10:15
ABB Ltds särskilda utdelningsförfarande
+

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för svenska aktieägare att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.

Då vi anser att detta är fördelaktigt för dig som kund så kommer vi acceptera erbjudandet för din räkning.

Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 6 april 2017, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, s.k. ABB U och en utdelningsrätt,  s.k. ABB SR.

I samband och detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 4 -10 april 2017, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR kommer bokas in på din depå den 10 april.

Handel i ABB U pågår mellan den 10 -19 april.

Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U mellan den 20 och 21 april.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 24 april. Därefter handlas aktien som vanligt.

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 25 april 2017.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Se gamla internettjänsten: Min depå/ Inställningar /Utdelningar.

Efter bokad utdelning kommer de ABB SR du erhållit att bokas ut från din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 15:15
Interfox Resources AB: Nyemission -Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Interfox Resources AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 31 mars 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 30 mars 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 11:15
Rejlers AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 39,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Rejlers får du en (1) teckningsrätt av respektive aktieslag. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier av respektive aktieslag till kursen 39,00 SEK per aktie oavsett aktieslag.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 24 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 10:15
Alimak Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 73,00 SEK.

För en (1) aktie i Alimak Group får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 73,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 mars och den 24 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/16 Kl 12:00
Oncology Venture Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 42,00 SEK

För en (1) aktie i Oncology Venture Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 42,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 mars och den 23 mars 2017.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/15 Kl 14:00
New Equity Venture International AB: Utdelning av aktier i iApotek Int AB
+

För sju (7) aktier i New Equity Venture International erhålls två (2) aktier i iApotek Int AB.

Sista dag för handel i New Equity Venture Internationals aktie med rätt till utdelningen var den 9 mars 2017.

17/03/15 Kl 10:30
Hybricon Bus System AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Hybricon Bus System får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya units till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit av består av en 1 (en) aktie och 1 (en) teckningsoption.

Två (2) teckningsoptioner ger dig rätt att teckna, dvs köpa en (1) ny aktie till kurs 3,00 SEK inom 18 månader.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 mars och den 24 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Global Healthcare Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Global Healthcare Fund, ISIN LU0091821107 har bytt namn till C WorldWide Medical Small & Mid Cap.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Swedish Small Cap Sub-Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Swedish Small Cap Sub-Fund, ISIN LU0424682077 har bytt namn till C WorldWide Sweden Small Cap.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Swedish Large Cap Sub-Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Swedish Large Cap Sub-Fund, ISIN LU0424681269 har bytt namn till C WorldWide Sweden.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

 

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Nordic Markets - Namnändring
+

Fonden Carnegie Nordic Markets , ISIN LU0086738027 har bytt namn till C WorldWide Nordic.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

 

17/03/15 Kl 09:30
Carnegie Worldwide Stable Equities - Namnändring
+

Fonden Carnegie Worldwide Stable Equities , ISIN LU0093943974 har bytt namn till C WorldWide Stable Equities.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:30
Carnegie WorldWide - Namnändring
+

Fonden Carnegie WorldWide , ISIN LU0086737722 har bytt namn till C WorldWide Global Equities.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 08:30
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - Namnändring
+

Fonden Amundi Funds Equity Global Gold Mines , ISIN LU0568608276 har bytt namn till Amundi Funds CPR Global Gold Mines.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.amundi.se

17/03/14 Kl 11:00
Plejd AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 15,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Plejd får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 mars och den 3 april 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/14 Kl 10:45
Senzime AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 5,40 SEK

För en (1) aktie i Senzime får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 21 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/03/14 Kl 10:00
DDM Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 23,00 SEK.

 

För en (1) aktie i DDM Holding får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 23,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 17 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/14 Kl 08:45
Quartiers Properties AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal preferensaktie erhålls tio (10) nya preferensaktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 mars  2017.

17/03/13 Kl 16:00
Elekta AB:s konvertibellån 2012/2017, KV 2 B: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 97,50 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 2 B) i Elekta ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 97,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 28 mars 2017.

Om aktiekurs skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att ta ett nytt beslut om teckningen.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

17/03/13 Kl 15:45
Nyemission i SynAct Pharma TO 1
+

Hej,

 

Den här informationen får du som är innehavare av teckningsoptioner TO 1 i SynAct Pharma AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:1, kurs 6,40 SEK.

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,40 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 16 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/13 Kl 11:00
Crowdsoft Technology AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Crowdsoft Technology får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 mars och den 20 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/10 Kl 09:30
Kungsleden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 45,00 SEK

 

För en (1) aktie i Kungsleden får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 45,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 mars och den 17 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/09 Kl 13:45
Handelsbanken Japanfond - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Japanfond , ISIN SE0000356099 har bytt namn till Handelsbanken Japan Tema.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/03/09 Kl 13:45
Handelsbanken Asienfonden - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Asienfonden , ISIN SE0000356073 har bytt namn till Handelsbanken Asien Tema.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/03/09 Kl 11:00
AHA World AB: Nyemission
+

Villkor:2:5, kurs 2,90 SEK.

För en (1) aktie i AHA World får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/08 Kl 11:15
Invent Medic Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 10,20 SEK

För en (1) aktie i Invent Medic Sweden får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/07 Kl 15:00
Vigmed Holding AB: Uppköp
+

Greiner Bio-One GmbH har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB.

För en (1) aktie i Vigmed Holding erbjuds 1,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 27 mars 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 21 mars 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 27 april 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/03/07 Kl 09:15
Labs2 Group AB: Split
+

Villkor: 100:1

För en (1) gammal aktie erhålls etthundra (100) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 6 mars  2017.

17/03/07 Kl 08:45
Empire AB: Omvänd split
+

Villkor 1:200

 

För tvåhundra (200) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 6 mars 2017.

17/03/06 Kl 08:45
Nordea fonder Räntefonden - Namnändring
+

Fonden Nordea fonder Räntefonden, ISIN SE0000427817,har bytt namn till Nordea Fonder - Swedish Bond Star.

Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.nordea.se/fonder

17/03/02 Kl 11:00
CasinoWilds Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

 

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 februari 2017.

17/03/02 Kl 10:15
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor: 3:7, kurs 2,30 SEK

 

För en (1) aktie i Papilly får du tre (3) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,30 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/01 Kl 10:15
Carnegie Asset Managemet: Namnändring av fondbolag
+

Fondbolaget Carnegie Asset Management byter namn till C WorldWide Asset Management.

För mer information se fondbolagets hemsida: www.carnegieam.no

17/02/28 Kl 14:30
Transcom WorldWide: Uppköp -Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Altor ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB har förlängts till och med den 10 mars 2017.

För en (1) aktie i  Transcom WorldWide erbjuds 87,50 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 mars  2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 22 mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/02/28 Kl 14:00
Vibrosense Dynamics AB: Nyemission
+

Villkor:1:10, kurs 20,50 SEK.

För en (1) aktie i Vibrosense Dynamics får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 20,50 SEK per unit.

En unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption, TO1.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 7 mars 2018 - 28 mars 2018 för 10,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/28 Kl 12:45
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i Implementa Hebe oavsett serie får du en (1) teckningsrätt av serie B. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya B-aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 mars och den 13 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/02/28 Kl 12:00
Arise AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 22,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Arise får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 22,00 SEK per unit. Varje unit består av en (1) konvertibel om nominellt 22,00 SEK.

 

Villkor för konvertibler:

Lånet löper med 5,75 procent årlig ränta från och med den 1 april 2017 till och med 31 mars 2022.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 februari och den 9 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/27 Kl 16:00
Interfox Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Interfox Resources får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/02/27 Kl 15:45
Rezidor Hotel Group AB: Uppköp
+

HNA Sweden Hospitality Management AB har lagt ett bud på aktierna i Rezidor Hotel Group AB.  

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 34,86 SEK kontant.                                                                                        

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 mars 2017.

Eftersom styrelsen i Rezidor rekommenderar att inte acceptera erbjudandet från HNA Sweden Hospitality Management AB så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/02/27 Kl 14:45
RLS Global AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 8,00 SEK

För en (1) aktie i RLS Global AB får du en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2017.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/27 Kl 11:45
Episurf Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,50 SEK.

För en (1) aktie i Episurf Medical får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/24 Kl 10:30
Realtid Media AB: Nyemission
+

Villkor:1:5, kurs 1,50 SEK.

För en (1) aktie i Realtid Media får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/24 Kl 10:00
Dividend Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,85 SEK

 

För en (1) aktie i Dividend Sweden får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,85 SEK per unit.

 

En unit av serie B består av en B-aktie och en teckningsoption av serie B.

Två (2) teckningsoptioner av serie B ger dig rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kurs 1,70 SEK under perioden 9 - 27 april 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 februari och den 8 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 20 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/23 Kl 13:15
Förändring i aktieportföljerna Bas och Avkastning
+

I och med det nya numret, nr 2 (2017), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas och Avkastning.

I aktieportfölj Bas byts Kinnevik och HM B ut. Aktierna Thule och NCC B ersätter dem.

I aktieportfölj Avkastning tas MQ bort och ersätts av Peab B.

 

Från och med den 23 februari ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas: Industrivärden C, Investor B, Kungsleden, NCC B (ny), Nibe, SEB A, Stora Enso R, Swedish Match, Thule (ny) och Volvo B.

Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Betsson B, Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Peab (ny) Ratos B och Tele2 B.

Vill du spara i en av Aktiespararens tre portföljer?

Klicka här >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

17/02/22 Kl 13:45
Petrotarg AB avnoteras
+

Aktierna i Petrotarg kommer att avnoteras från First North den 20 mars 2017.

Sista handelsdag i aktien är den 17 mars 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 17 mars 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 28 april 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 17 mars 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/22 Kl 09:15
Comcast Corp: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 20 februari  2017.

17/02/21 Kl 11:00
Colabitoil Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 20,70 SEK.

 

För en (1) aktie i Colabitoil Sweden får du en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,70 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/21 Kl 10:15
PlayHippo AB: Nyemission
+

Villkor: 3:19, kurs 0,25 SEK

 

För en (1) aktie i PlayHippo får du en (1) teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 februari och den 28 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/20 Kl 10:45
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:38, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i PharmaLundensis får du en (1) uniträtt. Trettioåtta (38) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 18,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2017/2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 1 mars 2020 - 31 mars 2020 för 6 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 februari och den 3 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 13 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/16 Kl 12:00
Tundra Rysslandsfond - Kommande merge
+

Tundra Rysslandsfond, ISIN SE0004211274, slås samman med Tundra Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Tundra Rysslandsfond byts ut till fondandelar i Tundra Frontier Opportunities Fund till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.tundrafonder.se

17/02/15 Kl 09:45
Intervacc AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 februari 2017.

17/02/14 Kl 16:15
Dome Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 7:6, kurs 0,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Dome Energy får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 23 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/13 Kl 16:15
NeuroVive Pharmaceutical TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i NeuroVive Pharmaceutical ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-02-28.

Om aktiekurs skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att ta ett nytt beslut om teckningen.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/02/13 Kl 11:00
Medivir AB: Inlösen av aktier
+

Villkor: 1:4, kurs 129,00 SEK.

 

Innehav av en (1) aktie i Medivir ger en (1) inlösenrätt. Fyra (4) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Medivir till kursen 129,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 7 februari 2017.

 

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

 

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 21 februari 2017 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i inlösen kommer Aktieinvest att försöka sälja inlösenrätterna på marknaden för din räkning. Om du själv önskar handla i inlösenrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 14 februari 2017 t o m 21 februari 2017.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna inlösen.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/02/13 Kl 10:15
Africa Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 9,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Africa Resources får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/09 Kl 15:00
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts ytterligare till och med den 16 juni 2017.

Förlängningen beror på att de inte fått alla myndighetstillstånd godkända än.

Haldex aktien är öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 12 juni 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 juni 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i 28 juni 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/02/09 Kl 10:15
Recyctec Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Recyctec Holding får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 februari och den 16 februari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/08 Kl 09:45
Copperstone Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,41 SEK

För en (1) aktie i Copperstone Resources får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,41 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 februari och den 16 februari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/07 Kl 10:00
Minesto TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,30 SEK

 

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,30 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/06 Kl 16:30
Mostphotos AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 0,03 SEK.

För en (1) aktie i Mostphotos får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,03 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/06 Kl 16:00
Carnegie fonder Emerging Markets - Genomförd merge
+

Carnegie fonder Emerging Markets, ISIN SE0000429755, har slagits ihop med fonden Carnegie Asia, SE0001172263.

För varje andel i Carnegie Emerging Markets erhölls 0,110474 stycken andelar i fonden Carnegie Asia.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/02/06 Kl 10:45
Hoylu AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 3 februari 2017.

17/02/06 Kl 10:00
CombiGene AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 3,00 SEK

 

För en (1) aktie i CombiGene får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 februari 2017 och den 13 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/03 Kl 11:30
Iberdrola SA: Fondemission
+

För varje post om fyrtiofem (45) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 januari 2017.

17/02/01 Kl 10:00
Clinical Laserthermia Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i Clinical Laserthermia Systems får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 februari 2017 och den 13 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/31 Kl 11:45
Smart Energy Sweden Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Smart Energy får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/31 Kl 09:30
Cyxone TO 1 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/30 Kl 13:45
Nordic Iron Ore AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Nordic iron Ore får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 Januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/30 Kl 13:30
Xintela TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK.

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/27 Kl 13:00
Inloggningen stängd 29/1 från klockan 11
+

öndagen den 29 januari gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån klockan 11.00. Vi öppnar upp inloggningen så snart vi är klara, som allra senast kl. 18.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/01/26 Kl 14:30
Initiator Pharma A/S: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 5,50 SEK.

För en (1) aktie i Initiator Pharma får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 5,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/26 Kl 13:45
Questerre Energy Corporation: Nyemission
+

Villkor: 0,0107:1, kurs 3,00 NOK

För en (1) aktie i Questerre Energy Corp får du 0,0107 st teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Questerre Energy Corp att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/01/25 Kl 14:45
Community Entertainment TO 15: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 6,00 SEK

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/25 Kl 10:15
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkoren 2:7, kurs 20,50 SEK

 

För en (1) aktie i Karo Pharma får du två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 januari 2017 och den 2 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/23 Kl 12:15
Enter Trend Räntefond - Kommande merge
+

Enter Trend Räntefond, ISIN SE0000813941, slås samman med fonden Enter Fonder - Cross Credit, ISIN SE0000813933.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-04-24.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Enter Trend Räntefonderna byts ut till fondandelar i Enter Fonder - Cross Credit till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.enterfonder.se

17/01/20 Kl 15:45
Cantargia AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i Cantargia får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 januari 2017 och den 30 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/20 Kl 10:45
Effnetplattformen AB: Utdelning av aktier i Effnetplattformen Dividend AB
+

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Dividend.

Sista dag för handel i Effnetplattformen aktie med rätt till utdelningen var den 16 januari 2017.

17/01/20 Kl 09:30
VBG Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 64,00 SEK.

För en (1) aktie i VBG Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B- aktie till kursen 64,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 januari 2017 och den 30 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/19 Kl 15:45
Transcom WorldWide AB: Uppköp
+

Altor AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB.

För en (1) aktie i  Transcom WorldWide erbjuds 87,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 februari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 februari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 3 mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/01/19 Kl 14:00
Xerox Corp: Utdelning av aktier i Conduent Inc
+

För fem (5) aktier i Xerox Corp  erhålls en (1) aktie i Conduent Inc .

Sista dag för handel i Xerox Corp aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

Aktier i Conduent Inc  säljs och återinvesteras i aktier i Xerox Corp.

17/01/18 Kl 13:30
Systemunderhåll 18 januari
+

Onsdagen den 18 januari gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/01/18 Kl 11:45
XACT Råvaror: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:45
XACT Småbolag: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:30
XACT BEAR: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:30
XACT BULL: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/17 Kl 11:00
Förändring i aktieportfölj Dyrgripar
+

Idag, den 17 januari, ändrar vi sammansättningen i aktieportfölj Dyrgripar. Amazon tas bort och byts ut mot Københavns Lufthavne som handlas på Large Cap på Köpenhamnsbörsen.

Från och med idag innehåller portföljen aktierna: A.P. Møller - Mærsk B, Alphabet Inc A,  Banque Privée Edmond de Rothschild,  Berkshire Hathaway Inc A, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli samt Koebenhavns Lufthavne.

Dyrgripar är en portfölj som består av aktier som sparare kan ha svårt att spara långsiktigt i på grund av den höga aktiekursen. 


Den innehåller de aktier med högst aktiekurs som handlas i vår tjänst Andelsorder. Om du månadssparar i portföljen är det dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Aktieandelar som du redan har köpt kommer ligga kvar på din depå till dess att du säljer dem. Portföljen kan komma att uppdateras varje halvår.

17/01/17 Kl 10:15
Mobilåtervinning i Sverige AB: Nyemission
+

Villkoren 3:4, kurs 20,00 SEK

 

För en (1) aktie i Mobilåtervinning får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 20,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari 2017 och den 24 januari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/16 Kl 15:45
East Capital fonder - Namnändringar
+


Följande fonder har bytt namn:

Fonden East Capital Rysslandsfonden , ISIN SE0000777708, har bytt namn till East Capital Ryssland.

Fonden East Capital Baltikumfonden, ISIN SE0000777724, har bytt namn till East Capital Baltikum.

Fonden East Capital Östeuropafonden, ISIN SE0000888208, har bytt namn till East Capital Östeuropa.

Fonden East Capital Balkanfonden, ISIN SE0001244328, har bytt namn till East Capital Balkan.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/01/16 Kl 15:00
Brighter AB: Utdelning av aktier i Camanio Care AB
+

För trettio (30) aktier i Brighter erhålls en (1) aktie i Camanio Care.

Sista dag för handel i Brighters aktie med rätt till utdelningen var den 10 januari 2017.

17/01/12 Kl 16:15
ÅF AB: Utnyttjande av konvertibler 2013/2017 KV 5 B
+

Konverteringskursen är 100,00 SEK

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med teckningskursen 100,00 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista teckningsdag på marknaden för detta konverteringstillfälle är den 27 januari 2017.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut i april 2017. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 26 januari 2017 och meddela om du inte önskar konvertera.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på tel 08-50651700

17/01/10 Kl 16:15
Nordnet AB: Uppköp
+

Öhmangruppen och Nordic Capital Fund har genom NNB Intressenter AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB.

För en (1) aktie i Nordnet erbjuds 38,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 januari 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/01/09 Kl 16:15
Enter Fonder Penningmarknad - Namnändring
+

Fonden Enter Fonder Penningmarknad , ISIN SE0000813933, har bytt namn till Enter Fonder - Cross Credit (A).

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.enterfonder.se

17/01/09 Kl 15:15
Diös Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 31,00 SEK.

För en (1) aktie i Diös Fastigheter får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 31,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 januari 2017 och den 16 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/09 Kl 11:15
SpiffiX AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i SpiffiX får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 januari och den 18 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/05 Kl 10:45
Africa Resources AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 januari 2017

17/01/04 Kl 10:00
Petrotarg AB: Uppdaterad information gällande handeln i teckningsrätterna vid nyemissionen
+

Villkor: 5:6, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Petrotarg, oavsett serie, får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då handeln i teckningsrätterna sker på en oreglerad marknad som kräver särskilda tillstånd kommer ingen handel vara möjlig för Aktieinvests kunder.

De teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier kommer att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/22 Kl 10:00
Touchtech
+

Handelsinformation

Första handelsdag: 22 november

Börsorder: Ja

Andelsorder: Nej

Marknad: AktieTorget

Handlas i: SEK

2016

16/12/30 Kl 16:30
Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta - Genomförd likvidation
+

Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta, ISIN LU0144963195, har likviderats. 

För varje fondandel erhölls 137,15 SEK.

Likviden är inbokad på depån.

16/12/30 Kl 13:30
Matse Holding AB: Uppköp
+

Axfood AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB.

För en (1) aktie i Matse Holding erbjuds 17,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 januari 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/12/30 Kl 10:00
C Security Systems AB: Utdelning av aktier i Hoylu AB
+

För tre (3) aktier i  C Security Systems erhålls en (1) aktie i Hoylu AB.

Sista dag för handel i C Security Systems aktie med rätt till utdelningen var den 23 december 2016.

16/12/29 Kl 10:30
Petrotarg AB: Nyemission
+

Villkor: 5:6, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Petrotarg, oavsett serie, får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 december 2016 och den 11 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/22 Kl 12:30
Petroleum Geo Service ASA: Nyemission
+

Villkor: 0,11214:1, kurs 22,50 NOK

 

För en (1) aktie i Petroleum Geo Service får du 0,11214 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,50 NOK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/21 Kl 15:30
Systemunderhåll den 21/12
+

Onsdagen den 21 december gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/12/20 Kl 15:30
Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta: Kommande likvidation
+

Fonden, Carnegie Svensk Kort Ränta, ISIN LU0144963195, kommer att likvideras.

Fonden är redan nu spärrad för köp och sista dag för försäljning av fondandelar är 2016-12-28.
Preliminär dag för likvideringen är 2016-12-29.

Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.

 

16/12/20 Kl 10:30
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts till och med den 28 februari 2017.

Förlängningen beror på att de inte fått alla myndighetstillstånd godkända än.

Haldex aktien är åter öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 februari 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 februari  2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i början av mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/12/19 Kl 11:30
Gustavia Småbolag: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Småbolag ,ISIN SE0002729210, har slagits ihop med fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018.
 
För varje andel i Gustavia Småbolag erhölls 0,793605 stycken andelar i Gustavia Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/12/19 Kl 10:30
Initiator Pharma A/S: Omvänd split
+

Villkor 1:7

För sju (7) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 december 2016.

16/12/16 Kl 10:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Atarom AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Atarom.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Cirdom AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Cirdom.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Orimesac AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Orimesac.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Olecram AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Olecram .

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016

16/12/16 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Amezneb AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Amezneb.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

 

16/12/15 Kl 09:15
Songa Offshore: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 december 2016

16/12/13 Kl 13:15
Mindark PE AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 0,35 SEK

För en (1) aktie i Mindark får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/12/13 Kl 11:30
Cortus Energy TO 5: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,35 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/12 Kl 10:00
LinkedIn Corp: Fusion
+

LinkedIn Corp har fusionerats med Microsoft Corp . För varje aktie i LinkedIn erhålls 196 USD i utbyte.

16/12/09 Kl 11:00
Community Enertainment TO 15: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 15) i Community Enertainment  ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-12-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/12/08 Kl 16:00
Förändringar i Aktiespararnas aktieportföljer
+

I och med det nya numret, nr 12 (2016), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas, Avkastning och Småbolag.

I aktieportfölj Bas utgår Sobi som ersätts av Stora Enso R.

I aktieportfölj Småbolag utgår Bure som ersätts av Mycronic.

I aktieportfölj Avkastning utgår NCC B, Ericsson B och Mycronic. Aktierna ersätts av Betsson B, HIQ och Hemfosa.

 

Från och med den 8 december ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas: H&M, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Nibe, SEB A, Stora Enso R (ny), Swedish Match och Volvo B.

Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Byggmax, Doro, Dustin, Inwido, Mycronic (ny), Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Betsson B (ny), Duni, Hemfosa (ny), HIQ (ny), MQ, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

 

Så här kan du starta ett smart och enkelt sparande i en av portföljerna >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

16/12/07 Kl 10:45
Obducat AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,85 SEK

 

För en (1) aktie i Obducat av serie B får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) preferensaktie av serie B till kursen 2,85 SEK per preferensaktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/06 Kl 15:00
Prosafe: Omvänd Split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 december 2016

16/12/06 Kl 14:15
myFC Holding TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK.

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t om den 9 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.kundservice@aktieinvest.se

16/12/06 Kl 10:30
Viking Supply Ships AB: Nyemission
+

Villkor: 7:9, kurs 1,50 SEK

 

För en (1) aktie i Viking Supply Ships av serie B får du sju (7) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 12 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/06 Kl 09:45
Tobii AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 52,00 SEK.

För en (1) aktie i Tobii får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 52,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 15 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/05 Kl 16:45
Scandinavian Organics TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,95 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,95 SEK.

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/05 Kl 11:30
aXichem AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 4,25 SEK

 

För en (1) aktie i aXichem får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 4,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 december och den 12 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/02 Kl 11:00
Effnetplattformen AB: Utdelning av aktier i Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen Ventures 3 AB
+

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Ventures 1.

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Ventures 2.

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Ventures 3.

Sista dag för handel i Effnetplattformen aktie med rätt till utdelningen var den 28 november 2016.

16/12/02 Kl 09:45
DNB Penningmarknadsfond A - Namnändring
+

Fonden DNB Penningmarknadsfond A, ISIN SE0006338372, har bytt namn till Öhman Fonder Penningmarknadsfond A.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

16/12/02 Kl 09:45
DNB Obligationsfond A - Namnändring
+

Fonden DNB Obligationsfond A , ISIN SE0006338398, har bytt namn till Öhman Fonder Obligationsfond A.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

16/12/02 Kl 09:15
East Capital Lux: Namnändring
+

Fondbolaget East Capital Lux har ändrat namn till East Capital.

Information om detta finns att läsa på fondbolagets hemsida.

16/12/02 Kl 08:45
BIMobject AB : Split
+

Villkor : 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 1 december 2016.

 

16/12/01 Kl 16:00
SpectraCure AB: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 0,80 SEK

 

För en (1) aktie i SpectraCure får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,80 SEK per unit.

 

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2.

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 1,00 kr under period 31 januari – 28 februari 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 december och den 9 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 25 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/01 Kl 15:30
Free2move Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 0,03 SEK

För en (1) aktie i Free2move Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,03 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 december och den 9 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/01 Kl 09:30
Brinova Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 16,00 SEK.

För en (1) aktie i Brinova Fastigheter, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december och den 8 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

16/11/30 Kl 10:45
ProstaLund AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 6,25 SEK.

För en (1) aktie i ProstaLund, får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 6,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 6 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/29 Kl 14:00
Haldex AB: uppköp uppdatering
+

Knorr-Bremse AG, har  lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 5 december 2016.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 november 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 14 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/11/29 Kl 12:45
Systemunderhåll 29/11 inloggningen stänger kl. 18.00.
+

Tisdagen den 29 november gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/11/28 Kl 16:45
Endomines TO 2: Nyemission
+

Villkor: 0,0072:1, kurs 38,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i  Endomines ger rätt att teckna 0,0072 nya aktier i  bolaget till kursen 38,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-12-09.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/11/28 Kl 14:15
Medirox AB: Uppdatering uppköp- höjt bud
+

Ahead Global Investment Ltd har höjt budet samt förlänger acceptperioden för aktieägarna i Medirox AB.

För en (1) aktie i Medirox, oavsett serie, erbjuds 14,00 SEK kontant.

Även de som accepterat budet tidigare kommer att ta del av det höjda vederlaget.

Sista anmälningsdag på marknaden är förlängt till den 12 december 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 6 december 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/11/28 Kl 11:00
Amnode AB: Nyemission
+
Villkor: 3:1, kurs 0,40 SEK För en (1) aktie i Amnode får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,40 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 6 december 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/11/25 Kl 16:00
Axactor AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 2,60 NOK

För en (1) aktie i Axactor får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,60 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 nnovember 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/25 Kl 14:15
Delta Minerals AB avnoteras
+

Aktierna i Delta Minerals kommer att avnoteras från Aktietorget den 29 november 2016.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 22 september 2016.

 

Delta Minerals aktie kommer att listas på Mangoldlistan den 1 december 2016.

Mangoldlistan är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform, det innebär att handeln inte sker på samma sätt som för noterade aktier.

Om du vill lägga en order eller veta mer om hur handeln går till så är du välkommen att ringa våra mäklare på telefon 08-50 65 17 00, välj 2 som val.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-01-30.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/25 Kl 10:00
Miris Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,04 SEK.

För en (1) aktie i Miris Holding får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,04 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 november och den 2 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/25 Kl 09:45
JGF Global European Growth - Slutgiltig namnändring
+

JGF Global European Growth , ISIN LU0260085492, har bytt namn till JGF European Growth.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

16/11/23 Kl 10:45
Cell Impact AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i Cell Impact får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 november och den 30 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/23 Kl 10:30
Toleranzia TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,30 SEK.

Notera att teckningskursen i dagsläget ligger nära marknadskursen. Marknadskursen har den senaste månaden legat både över och under teckningskursen.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,30 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 30 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/22 Kl 14:15
Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux - Genomförd Merge
+

Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux ,ISIN LU0030205842, har slagits ihop med fonden Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria, ISIN SE0000356297.

För varje andel i fonden Långränta Criteria Lux erhölls 34,023424 stycken andelar i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/11/22 Kl 10:45
Active Biotech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Active Biotech får du en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 november och den 30 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/21 Kl 10:45
True Heading AB: Nyemission
+

Villkor: 7:10, kurs 0,25 SEK

 

För en (1) aktie i True Heading, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya B-aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 29 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/18 Kl 13:30
Platzer Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 30,00 SEK

 

För en (1) aktie i Platzer Fastigheter, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 30,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/18 Kl 10:00
Nordic Camping & Resort AB: Uppköp
+

RCN Intressenter II AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordic Camping & Resort AB.

För en (1) aktie i Nordic Camping & Resort erbjuds 30,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 6 december 2016.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 1 december 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 12 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/11/17 Kl 10:45
Heliospectra AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 6,50 SEK.

För en (1) aktie i Heliospectra får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 november och den 25 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/16 Kl 16:30
Rhovac TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,30 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,30 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 29 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/16 Kl 16:15
MedClair International AB avnoteras
+

Aktierna i MedClair International kommer att avnoteras från Aktietorget den 1 december 2016.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 19 oktober 2016.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-01-30 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/16 Kl 14:00
Medirox AB: Uppköp
+

Ahead Global Investment Ltd har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Medirox AB.

För en (1) aktie i Medirox, oavsett serie, erbjuds 13,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 november 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 november 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/11/15 Kl 15:45
Bayn Europe TO 2 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,58 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,58 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

16/11/15 Kl 11:45
QuickCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 13,40 SEK

 

För en (1) aktie i QuickCool får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 13,40 SEK per unit.

 

En unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i QuickCool under perioden från och med den 11 januari 2018 till och med den 1 februari 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 november och den 24 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/15 Kl 10:30
Pledpharma AB: Nyemission
+

Villkor: 5:7, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Pledpharma AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 20,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 november och den 22 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/14 Kl 14:45
Slitevind AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 25,00 SEK.

För en (1) aktie i Slitevind får du två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 25,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Slitevind att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/14 Kl 10:45
Carnegie Emerging Markets - Kommande merge
+

Fonden Carnegie Emerging Markets, ISIN SE0000429755, slås samman med fonden Carnegie Asia, ISIN SE0001172263.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-02-02.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Carnegie Emerging Markets byts ut till fondandelar i Carnegie Asia till ett motsvarande värde.
Sista dag för Köp i Carnegie Emerging Markets är 2017-01-24 och sista dag för sälj är 2017-01-27.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.carnegiefonder.se

16/11/14 Kl 10:15
C Security Systems AB: Nyemission
+
Villkor: 2:3, kurs 0,60 SEK För en (1) aktie i C Security Systems får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,60 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 23 november 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/11/11 Kl 14:30
Amhult 2 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 80,00 SEK

 

För en (1) B-aktie i Amhult 2 får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 80,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 november och den 28 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/08 Kl 13:15
Jupiter Global European Growth - Namnändring
+

Fonden Jupiter Global European Growth, ISIN LU0260085492, har bytt namn till JGF Global European Growth.

För mer information se fondbolagets hemsida.

16/11/10 Kl 10:00
Förändringar i Småbolagsportföljen
+

I och med nummer 11 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Småbolag.

ITAB utgår och ersätts av Inwido.

Från och med den 10 november ser portföljen ut så här:
Biogaia, Bulten, Bure, Byggmax, Doro, Dustin, Inwido (ny!), Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Kom ihåg att det endast är du som sparar i portföljen via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljen på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

16/11/09 Kl 12:45
RusForest AB: Uppköp
+

Dimesilia Holdings Ltd. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest  AB.

För en (1) aktie i RusForest  erbjuds 2,12 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 november 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 november 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 23 november 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/11/09 Kl 09:15
Gustavia Småbolag - Kommande merge
+

Fonden Gustavia Småbolag, ISIN SE0002729210, slås samman med fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-12-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Småbolag byts ut till fondandelar i Gustavia Sverige till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Småbolag är 2015-12-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.gustavia.se

16/11/08 Kl 16:00
Alzinova TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,20 SEK.

En (1) teckningsoption TO 1 ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 18 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/08 Kl 14:00
Pexa AB: Nyemission
+

Villkor: 4:11, kurs 6,35 SEK.

För en (1) aktie i Pexa får du en (1) teckningsrätt,oavsett serie.Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya B-aktier till kursen 6,35 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 november och den 17 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/08 Kl 13:30
Danske Invest Eastern Europe Convergence - Namnändring
+

Fonden Danske Invest Eastern Europe Convergence, ISIN LU0156840208, har bytt namn till Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia.

För mer information se fondbolagets hemsida: www.danskeinvest.se

16/11/08 Kl 11:15
Iterata AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,02 SEK

För en (1) aktie i Iterata, oavsett serie får du en (1) teckningsrätt av serie A.

En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 0,02 SEK per aktie.

För varje femtio(50) tecknade A-aktier erhålls nittionio (99) teckningsoptioner 2016 serie A, vederlagsfritt.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten  och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 16:00
Cleantech Invest TO 1 A: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 13,00 SEK

 

Två (2) teckningsoptioner TO 1 A ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 13,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 11:15
TracTechnology AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 0,30 SEK

 

För en (1) aktie i TracTechnology får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,30 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 11:00
Invisys AB: Nyemission
+

Villkor: 1:14, kurs 13,00 SEK

För en (1) aktie i Ivisys får du en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 13,00 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 7 november och den 15 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 31 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/07 Kl 10:45
FastPartner AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 115,00 SEK

 

För en (1) aktie i FastPartner får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 115,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 november och den 14 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 10:30
Götenehus Group AB: Utnyttjande av konvertibler Götenehus KV 1B
+

Konverteringskurs 2,89 SEK

Innehav av konvertibel KV 1B i Götenehus ger rätt att teckna nya B-aktier till kursen 2,89 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 30 november 2016.

Om du väljer att inte konvertera kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut. Kontakta kundservice på telefon 08-50651700 senast den 29 november 2016 om du inte vill konvertera.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/11/03 Kl 14:30
EasyFill AB: Nyemission
+

Villkor: 1:18, kurs 7,50 SEK

 

För en (1) aktie, oavsett serie, i EasyFill får du en (1) teckningsrätt av serie B. Arton (18) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 november och den 11 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/03 Kl 12:45
Abelco AB: Nyemission
+

Villkor: 9:1, kurs 0,12 SEK

För en (1) aktie i Abelco får du nio (9) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 november  2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Abelco att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/03 Kl 09:15
Tethys Oil AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Tethys Oil erhålls 3,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 31 oktober 2016.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 3 november 2016 och den 16 november 2016.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 23 november 2016.

16/11/02 Kl 10:00
Tele2 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 53,00 SEK

För en (1) aktie i Tele2 A får du en (1) teckningsrätt av serie A.

För en (1) aktie i Tele2 B får du en (1) teckningsrätt av serie B.

Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie  till kursen 53,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 november och den 9 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/27 Kl 14:00
Arcam AB: Uppdatering uppköp
+

Arcam AB: Uppköp – Uppdatering

GE Sweden Holdings AB höjer budet till 300,00 SEK , från tidigare 285,00 SEK. Höjningen gäller även de aktieägare som har accepterat budet tidigare.

GE har sänkt acceptanskravet för budet till 75 procent, samt förlänger erbjudandeperioden till den 10 november.

GE kommer inte att höja budet ytterligare, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Aktieinvest FK AB har redan accepterat budet för sina kunders räkning.

+

Arcam AB: Uppköp

GE Sweden Holdings AB  har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam.

För en (1) aktie i Arcam erbjuds 285,00 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 oktober 2016.

 Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 oktober 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 24 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet

16/10/27 Kl 12:45
Banco Bilbao SA: Fondemission
+

Sextiosex (66) aktier i  Banco Bilbao berättigar till en (1) ny aktie i Banco Bilbao.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 30 september 2016.

16/10/25 Kl 15:45
Oncology Venture Sweden AB AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 29,00 SEK

För en (1) aktie i Oncology Venture Sweden får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 29,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 oktober och den 3 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/25 Kl 15:15
D. Carnegie & Co AB: Uppköp
+

Vega Holdco S.á.r.l. har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB.

För en (1) aktie, oavsett serie, i bolaget erbjuds 100,00 SEK     kontant.                                                                                     

Sista anmälningsdag på marknaden är den 18 november 2016.

Eftersom styrelsen i D. Carnegie & Co rekommenderar att inte acceptera erbjudandet från  Vega Holdco så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/10/25 Kl 14:30
Pictet Digital Communication R - Namnändring
+

Fonden Pictet Digital Communication -R , ISIN LU0101692753 har bytt namn till Pictet Digital.
Om förändringar av fondbestämmelserna kontakta fondbolaget.

16/10/25 Kl 14:00
Saniona AB: Utdelning av aktier i Initiator Pharma AS
+

För en (1) aktie i Saniona AB erhålls en (1) aktie i Initiator Pharma A/S.

Sista dag för handel i Sanionas aktie med rätt till utdelningen var den 19 oktober 2016.

16/10/24 Kl 14:30
Zenterio AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Zenterio får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

16/10/24 Kl 11:45
EnQuest PLC: Nyemission
+

För en (1) aktie i EnQuest får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 2,48 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/20 Kl 15:00
Cicero fonder SRI Sverige - Genomförd merge
+

Fonden Cicero fonder SRI Sverige ,ISIN SE0000731135, har slagits ihop med fonden Cicero Fonder Cicero Focus, ISIN SE0001932781. För varje andel i Cicero fonder SRI Sverige erhölls 1,201659 stycken andelar i Cicero Fonder Cicero Focus. Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/10/20 Kl 14:15
Kiwok Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Kiwok, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november  2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Kiwok att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/19 Kl 11:45
Prosafe: Nyemission
+

Villkor: 3,558884:1, kurs 0,25 NOK

För en (1) aktie i Prosafe får du 3,558884 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Prosafe att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 juli 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

16/10/19 Kl 11:30
Zhoda Petroleum AB: Nyemission
+

Villkor: 6:1, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Zhoda Petroleum får du sex (6) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/18 Kl 15:00
Eurocine Vaccines TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,34 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,34 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/10/18 Kl 13:00
Kentima TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,10 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,10 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/18 Kl 09:00
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 17 oktober 2016.

16/10/17 Kl 14:30
Systemunderhåll 17/10 inloggningen stänger kl. 18.00.
+

Måndagen den 17/10 gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/10/17 Kl 10:30
FX International AB: Nyemission
+
Villkor: 1:2, kurs 7,75 SEK För en (1) aktie i FX International får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,75 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 24 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/14 Kl 16:30
Sagax AB: Nyemission
+
Villkor: 1:15, kurs 26,50 SEK. För en (1) aktie i Sagax, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie D. Femton (15) teckningsrätter av serie D ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny D-aktie till kursen 26,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 21 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/14 Kl 16:15
Ledsjö Vind AB: Nyemission
+
Villkor: 1:10, kurs 210,00 SEK. För en (1) aktie i Ledsjö Vind får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 210,00 SEK per aktie. En unit består av en aktie med emissionskursen 70 SEK och ett medföljande skuldebrev värt 140 SEK. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/14 Kl 14:30
Mindmancer AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 5,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Mindmancer får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 25 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/10/14 Kl 14:00
CybAero AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK

 

För en (1) aktie i CybAero får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 28 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/14 Kl 11:45
Provide IT Sweden: Nyemission
+
Villkor: 1:7, kurs 14,50 SEK För en (1) aktie i Provide IT Sweden får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 26 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/13 Kl 16:15
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Multidocker Cargo AB
+

För fjorton (14) aktier i  Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i  Multidocker Cargo AB.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 7 oktober 2016.

16/10/13 Kl 09:30
Trention AB: Utdelning av aktier i Pilum AB
+
För en (1) aktie i Trention erhålls en (1) aktie i Pilum. Sista dag för handel i Trention aktie med rätt till utdelningen var den 7 oktober 2016.
16/10/12 Kl 14:15
Nyemission i Hamlet Pharma TO 2
+

Villkor: 1:1, kurs 4,50 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 18 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/10/10 Kl 16:15
Savo-Solar TO: Nyemission
+
Villkor 1:1, kurs 1,00 EUR Innehav av en (1) teckningsoption (TO) i Savo-Solar ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 1,00 EUR. Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning. Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-10-21. Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
16/10/10 Kl 09:15
Probi AB: Nyemission
+
Villkor: 1:4, kurs 264,00 SEK För en (1) aktie i Probi får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 264,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 14 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 14:00
Safe at Sea AB: Nyemission
+
Villkor: 1:4, kurs 8,00 SEK För en (1) aktie i Safe at Sea får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 20 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 12:00
NIBE Industrier AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 48,00 SEK

 

För en (1) aktie i NIBE Industrier får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 48,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 18 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/07 Kl 11:00
Micropos Medical AB: Nyemission
+
Villkor: 3:11, kurs 1,80 SEK. För en (1) aktie i Micropos Medical får du en 1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,80 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 25 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 09:45
Scandinavian Organics AB: Nyemission
+
Villkor: 1:1, kurs 1,95 SEK För en (1) aktie i Scandinavian Organics får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,95 SEK per aktie. För varje två (2) tecknade aktier erhålls även en (1) teckningsoption TO 2 vederlagsfritt. En (1) teckningsoption TO 2 ger rätt att teckna, d v s köpa en (1) aktie för 1,95 SEK under perioden 5-9 december 2016. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 oktober och den 14 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 08:30
Swedbank Robur Aktia Capital - Namnändring av fondbolag
+

Fonden Swedbank Robur Aktia Capital, ISIN FI0008801071,har bytt namn till Aktia (Swedbank) Aktia Capital.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.aktia.fi

16/10/06 Kl 16:00
Haldex AB: Uppköpserbjudande dras tillbaka
+
ZF International B.V. kommer inte fullfölja budet på Haldex. Detta innebär att aktierna i Haldex AB kommer ligga kvar på kundernas depåer. Aktien går åter att handla i via oss. Haldex styrelse kommer nu istället utvärdera Knorr-Bremsens tidigare bud. Aktieinvest FK AB inväntar att styrelsen i Haldex skall uttala sig gällande detta erbjudande. Vi kommer sedan meddela om detta bud kommer accepteras för våra kunders räkning. Knorr-Bremsen AG, har tidigare lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB. För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är 5 december 2016. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet. Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.
16/10/06 Kl 10:30
Sectra AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 3 oktober 2016.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 6 oktober 2016 och den 17 oktober 2016.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 24 oktober 2016.

16/10/05 Kl 09:30
Gaming Corps AB: Nyemission
+
Villkor: 2:1, kurs 0,90 SEK. För en (1) aktie i Gaming Corps får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 12 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/04 Kl 11:15
Elanders AB: Nyemission
+
Villkor: 1:3, kurs 80,00 SEK För en (1) aktie i Elanders B får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya B-aktie till kursen 80,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 10 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig
16/10/04 Kl 11:15
Soltech Energy AB: Nyemission
+
Villkoren 2:13, kurs 13,00 SEK För en (1) aktie i Soltech Energy får du en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) units till kursen 13,00 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden 2-31 oktober 2017 till kursen 30,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 17 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/04 Kl 11:00
CombiGene AB: Utdelning av aktier i Panion Animal Health AB
+

För en (1) aktie i CombiGene erhålls en (1) aktie i Panion Animal Health.

Sista dag för handel i CombiGene aktie med rätt till utdelningen var den 28 september 2016.

16/10/03 Kl 11:30
Cantargia TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,60 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,60 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 11 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/03 Kl 09:30
Immunovia AB: Nyemission
+

Villkor 1:50, kurs 87,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Immunovia får du en (1) teckningsrätt. Femtio (50) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 87,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/30 Kl 15:45
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Ripasso Energy AB
+
För femtio (50) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Ripasso Energy AB. Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 26 september 2016.
16/09/30 Kl 10:15
ScandiDos AB: Nyemission
+
Villkor: 2:5, kurs 4,00 SEK För en (1) aktie i ScandiDos får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 september och den 7 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/29 Kl 16:00
Abelco AB: Avnotering
+
Aktier i Abelco har avnoterats från AktieTorget den 29 september 2016. Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 26 september 2016. För de kunder som har ett innehav i Abelco kommer det att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss. På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.
16/09/29 Kl 14:15
MyExchange AB: Nyemision
+

Villkor: 1:12, kurs 1,50 SEK

 

För en (1) aktie i MyExchange oavsett aktieslag får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,50 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober  2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/28 Kl 14:00
DexTech Medical AB: Nyemission
+
Villkor: 1:24, kurs 26,00 SEK För en (1) aktie i DexTech får du en (1) teckningsrätt. Tjugofyra (24) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 26,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 6 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/28 Kl 13:30
Insplorion AB: Nyemission
+
Villkor: 1:4, kurs 8,50 SEK. För en (1) aktie i Insplorion får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 11 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/28 Kl 11:30
PolyPlank AB: Nyemission
+
Villkor: 1:1, kurs 0,50 SEK För en (1) aktie i PolyPlank får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 september och den 3 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/28 Kl 11:00
Biotech-IgG AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 0,10 SEK

 

För en (1) aktie i Biotech-IgG får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,10 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/28 Kl 10:00
Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux - Kommande merge
+
Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux, ISIN LU0030205842, slås samman med fonden Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria, ISIN SE0000356297. Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-11-12. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux byts ut till fondandelar i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria till ett motsvarande värde. Sista dag för handel i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux är 2016-11-04 Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden. Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder
16/09/28 Kl 08:00
Nordea Fonder Nordenfonden - Genomförd Merge
+
Nordea Fonder Nordenfonden ,ISIN SE0000427775, har slagits ihop med fonden Nordea fonder-Nordic Fund, ISIN FI0008813399. För varje andel i Nordea Fonder Nordenfonden erhölls 619,199657 stycken andelar i Nordea fonder-Nordic Fund. Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.
16/09/27 Kl 15:45
Alteco Medical AB: Nyemission
+
Villkor: 2:3, kurs 1,50 SEK. För en (1) aktie i Alteco Medical får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 6 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/27 Kl 15:15
Haldex AB: Uppköp uppdatering
+
Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet från ZF International B.V. på 120,00 SEK per aktie för våra kunders räkning. Det ligger för närvarande två olika bud på Haldex: ZF International B.V. erbjuder för en (1) aktie i Haldex 120,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 3 oktober 2016. Knorr-Bremsen AG erbjuder för en (1) aktie i Haldex 125,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 5 december 2016. Styrelsen i Haldex rekommenderar sina aktieägare att acceptera budet från ZF International B.V. trots att det är lägre. Detta bland annat pga att Knorr-Bremsen AG inte fått konkurrensmyndighetens godkännande och att budet därför är mer osäkert. Enligt Aktieinvest FK AB:s depåavtalsregler kommer vi därför att acceptera budet från ZF International B.V. på 120,00 SEK per aktie för våra kunders räkning. Vi vill göra dig som aktieinnehavare uppmärksam på att Haldexaktien i dagsläget handlas över budkursen. Om du inte vill att Aktieinvest ska acceptera budet för dina aktier går det bra att sälja av aktierna senast fredag 30 september. Om försäljningen läggs som en andelsorder är stopptiden för orderläggning 14:00. En försäljning gör du lättast genom att logga in på din internetdepå eller ringa till oss på 08-5065 1700. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB återigen ta ställning till erbjudandet. Informationen är specifik för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.
16/09/27 Kl 10:15
Yield Life Science AB: Nyemission
+
Villkor: 1:10, kurs 4,20 SEK För en (1) aktie i Yield Life Science får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,20 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 4 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/27 Kl 09:30
Collector AB: Nyemission
+
Villkor: 1:10, kurs 55,00 SEK. För en (1) aktie i Collector får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 55,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 4 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/27 Kl 08:45
MedCap AB: Omvänd Split
+
Villkor 1:10 För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 september 2016.
16/09/26 Kl 16:00
Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB: Försäljningserbjudande
+

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB.

För varje A-aktie i Kommersiella Fastigheter Holding III Grön erbjuds 1,50 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 4,5%.

För varje B-aktie i Kommersiella Fastigheter Holding III Grön erbjuds 8,00 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 4,5%.

 

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 20 oktober och 20 november 2016.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 12 oktober  2016, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/09/26 Kl 09:45
Nordea fonder Avanti: Namnändring
+


Fonden Nordea fonder Avanti, ISIN FI0008813399,har bytt namn till Nordea fonder - Nordic Fund.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.nordea.se/fonder

16/09/23 Kl 15:15
Kopy Goldfields AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 1,00 SEK

 

För en (1) aktie i Kopy Goldfields får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 september och den 3 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/23 Kl 14:00
Air Liquide: Nyemission
+
Villkor: 1:8, kurs 76,00 EUR För en (1) aktie i Air Liquide får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 76,00 EUR per aktie. Eftersom erbjudande är föremål för vissa restriktioner kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning. Aktieinvest kommer därför att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/22 Kl 10:00
Global Private Equity 2 AB: Försäljningserbjudande
+
Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 2 AB. För varje aktie i Global Private Equity 2 erbjuds 7,25 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 4,5%. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 15 november och 23 december 2016. Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 19 oktober 2016, kl. 17.00. Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.
16/09/22 Kl 10:00
Systemunderhåll 22 och 25 september
+

Torsdagen den 22/9 gör vi ett systemunderhåll. För att genomföra det behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-20.00. Söndagen den 25/9 behöver vi stänga inloggningen mellan ca 9.30-13.00. Det är p.g.a. de nya prisplanerna Stor och Liten som börjar gälla på måndagen den 26/9. Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/09/22 Kl 10:00
Volati AB: Omvänd split
+
Villkor 1:5 För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 21 september 2016.
16/09/21 Kl 18:00
E.On AG: Utdelning av aktier i Uniper SE
+
För tio (10) aktier i E.On AG erhålls en (1) aktie i Uniper SE. Sista dag för handel i aktie i E.On med rätt till utdelningen var den 7 september 2016. Aktierna i Uniper säljs och återinvesteras i aktier i E.On.
16/09/21 Kl 18:00
Nanologica AB: Nyemission
+
Villkor: 3:8, kurs 18,00 SEK För en (1) aktie i Nanologica får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 18,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 september och den 28 september 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/20 Kl 18:00
Clean Oil Technology AB: Nyemission
+
Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK För en (1) aktie i Clean Oil Technology får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/20 Kl 18:00
Midsona AB: Nyemission
+
Villkor: 1:2, kurs 29,00 SEK För en (1) aktie i Midsona A får du en (1) teckningsrätt av serie A. För en (1) aktie i Midsona B får du en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 29,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 september och den 28 september 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/20 Kl 18:00
Northern Wind Ventures AB : Nyemission
+
Villkor: 2:1, kurs 0,20 SEK. För en (1) aktie i Northern Wind Ventures får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/19 Kl 16:30
Fastout Int. AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 1,30 SEK.

För en (1) aktie i Fastout Int får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 september och den 27 september 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post så hjälper vi dig.

16/09/16 Kl 16:00
Haldex AB: Uppköp uppdatering
+

Ytterligare en budgivare, Knorr-Bremsen AG, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB inväntar att styrelsen i Haldex skall uttala sig gällande detta erbjudande samt erhålla prospekt innan Aktieinvest FK AB kan meddela vilket bud som kommer accepteras för sina kunders räkning.

ZF International B.V. har sedan tidigare höjt sitt bud.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 110,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 september 2016.

Styrelsen i Haldex rekommenderar just nu sina aktieägare att acceptera detta bud.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 september 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/09/16 Kl 16:00
Alfred Berg Obligationsfond Plus - Namnändring
+

Fonden Alfred Berg Obligationsfond Plus, ISIN SE0000709313, har bytt namn till Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.alfredberg.se

16/09/16 Kl 16:00
Alfred Berg Kort Kreditfond - Namnändring
+

Fonden Alfred Berg Kort Kreditfond, ISIN SE0001713678, har bytt namn till Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.alfredberg.se

16/09/15 Kl 16:00
Systemunderhåll 22 och 25 september
+

Torsdagen den 22/9 gör vi ett systemunderhåll. För att genomföra det behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-20.00.

Söndagen den 25/9 behöver vi stänga inloggningen mellan ca 9.30-12.00. Det är p.g.a. de nya prisplanerna Stor och Liten som börjar gälla på måndagen den 26/9.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/09/15 Kl 16:00
Förändringar i aktieportföljerna
+

I och med nummer 9 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Avkastning och Småbolag.

I aktieportfölj Småbolag utgår Opus som ersätts av Byggmax.
I aktieportfölj Avkastning utgår Nobina som ersätts av MQ.

 

Från och med den 15 september ser portföljerna ut så här:
Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Bure, Byggmax (ny) Doro, Dustin, Itab shop, Nolato, Scandi Standard och Svolder B.
Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Duni, Ericsson B,  MQ (ny), Mycronic, NCC B, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

16/09/15 Kl 16:00
AB Igrene: Nyemission
+

Villkor: 3:17, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i Igrene får du tre (3) teckningsrätter. Sjutton (17) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 18,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 september och den 23 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/14 Kl 16:00
Pilum AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 13 september 2016.

16/09/13 Kl 16:00
SpectraCure TO 1 : Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 3,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i SpectraCure ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  bolaget till kursen 3,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-09-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/09/13 Kl 16:00
Scandinavian Enviro Systems TO : Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 2,75 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO) i Scandinavian Enviro Systems ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  bolaget till kursen 2,75 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-09-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/09/13 Kl 16:00
Idogen TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,18 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,18 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 22 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/13 Kl 16:00
Arcam AB: Uppköp
+

GE Sweden Holdings AB  har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam.

För en (1) aktie i Arcam erbjuds 285,00 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 oktober 2016.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 oktober 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 24 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/09/12 Kl 16:00
DistIT AB: Utdelning av aktier i Alcadon Group AB
+

För en (1) aktie i DistIT erhålls en (1) aktie i Alcadon Group AB.

Sista dag för handel i DistITs aktie med rätt till utdelningen var den 6 september 2016.

16/09/09 Kl 13:15
Scandinavian Enviro Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,75 SEK.

För en (1) aktie i Scandinavian Enviro Systems får du en (1) teckningsrätt.Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,75 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 23 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/09 Kl 13:15
Zeta Display AB: Nyemission
+

Villkor: 1:115, kurs 100,00 SEK

För en (1) aktie i Zeta Display får du en (1) uniträtt. Etthundrafemton (115) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 100,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1)  preferensaktie och en teckningsoption av serie 2016/2019.

En  teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i bolaget under september 2018 eller september 2019 till kursen 12,00 SEK per stamaktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 12 september och den 20 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 5 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/07 Kl 13:15
Aktiebolaget Fastator KV 1 B 2012/2016: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 160,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV ) i Aktiebolaget Fastator ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 160,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 15 oktober 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

16/09/06 Kl 13:15
MedClair International AB (f.d. U.S. Energy Group AB): Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 september 2016.

16/09/05 Kl 13:00
Savo-Solar Oyj: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 3,14 SEK

För en (1) aktie av serie A i Savo-Solar får du tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie A till kursen 3,14 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 september och den 12 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 augusti 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/02 Kl 12:45
DNB SEK Long Bond A - Genomförd Merge
+

DNB SEK Long Bond A,ISIN LU0029403531, har slagits ihop med fonden DNB Obligationsfond A,ISIN SE0006338398.

För varje andel i DNB SEK Long Bond A erhölls 0,544291 stycken andelar i DNB Obligationsfond A.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/02 Kl 14:00
DNB SEK Short Bond A - Genomförd Merge
+

DNB SEK Short Bond A, ISIN LU0029376208, har slagits ihop med fonden DNB Penningmarknadsfond A, ISIN SE0006338372.

För varje andel i DNB SEK Short Bond A erhölls 0,271239 stycken andelar i DNB Penningmarknadsfond A.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/09/02 Kl 10:30
NGEx Resources Inc. : Utdelning av aktier i Filo Mining Corp
+

För fyra (4) aktier i NGEx Resources Inc. erhålls en (1) aktie i Filo Mining Corp.

Sista dag för handel i  NGEx Resources aktie med rätt till utdelningen var den 19 augusti 2016.

16/08/30 Kl 09:00
Ascenditur AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 augusti 2016.

16/08/31 Kl 08:00
Inloggning stängd för systemunderhåll ikväll
+

I kväll, måndagen den 29/8, gör vi ett systemunderhåll. Vi behöver stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00 för att kunna genomföra det. Vi hoppas att det inte kommer innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/08/29 Kl 08:00
MSC Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,50 SEK.

För en (1) B-aktie i MSC Group får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,50 SEK per unit.
En (1) unit består av en (1) B-aktie och en teckningsoption av serie 2016/2017. En TO 2016/2017 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 augusti och den 6 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 augusti 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/29 Kl 14:45
2016-08-25 12:35 Nordea Fonder Nordenfonden - Kommande merge
+

Nordea Fonder Nordenfonden, ISIN SE0000427775, slås samman med fonden Nordea fonder Avanti, ISIN FI0008813399.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-09-23.

I samband med sammanslagningen kommer Nordea Avanti att byta namn till Nordea Nordic Fund.

16/08/23 Kl 09:00
Haldex AB: Uppköp
+

ZF International B.V. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieiägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 100,00 SEK  kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 september 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 september 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/08/18 Kl 09:00
Ändring i aktieportfölj Bas
+

I och med nummer 8 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Bas.

I portföljen utgår Autoliv som ersätts av Volvo B.

Från och med den 18 augusti innehåller portföljen aktierna:

H&M, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Nibe, SEB A, Sobi, Swedish Match och Volvo B.

Observera att det är du som sparar i portföljen via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljen på en vanlig depå säljer vi inget på din depå. Det är bara dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen.

16/08/18 Kl 09:00
Swedol AB : Nyemission
+

Villkor : 3:10, kurs 16,25 SEK

För en (1) aktie i Swedol får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier av samma serie till kursen 16,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 augusti 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 augusti och den 25 augusti 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 augusti 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/17 Kl 09:00
Haldex AB: Uppköp
+

SAF-HOLLAND har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 94,42 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 24 augusti 2016.

Styrelsen i Haldex rekommenderar inte ägarna att acceptera budet från SAF-HOLLAND.

Aktieinvest FK AB kommer därför INTE att acceptera budet för sina kunders räkning.

Ett annat bolag, ZF Friedrichshafen AG, har via ett pressmeddelande gått ut med ett annat bud på Haldex. Aktieinvest FK AB inväntar fullständigt prospekt för att kunna ta beslut om hur det uppköpserbjudandet kommer hanteras för Aktieinvest FK ABs kunder.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/08/31 Kl 09:15
Ginger Oil AB : Erbjudande om inlösen av preferensaktier i utbyte mot nyemitterade stamaktier.
+

Ginger Oil AB erbjuder alla innehavare av preferensaktier att byta ut dessa till  nyemitterade stamaktier.

För varje preferensaktie erhålls två (2) stamaktier.

Utbytet medför att innehavarna av preferensaktierna delvis kompenseras för uteblivna räntebetalningar.

Efter acceptperiodens slut kommer preferensaktierna att avnoteras från Nasdaq First North.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 25 augusti  2016, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/08/17 Kl 09:15
SEB Likviditetsfond SEK (FI) - Kommande merge
+

SEB Likviditetsfond SEK (FI), ISIN FI0008806302, slås samman med fonden SEB Likviditetsfond SEK (SE), ISIN SE0000577470.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-11-18.

Sista dag för handel i SEB Likviditetsfond SEK (FI) är 2016-11-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Likviditetsfond SEK (FI)  byts ut till fondandelar i SEB Likviditetsfond SEK (SE) till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

16/08/16 Kl 09:15
Insiderfonder - Namnändring
+

Scientia Hedge, ISIN SE0002898312, har bytt namn till Inside Hedge.

Mer om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.insiderfonder.se

16/08/09 Kl 09:15
Ändringar i aktieportföljerna Hälsovård, Dyrgripar och Investmentbolag
+

Nu har vi ändrat i aktieportföljerna Hälsovård, Dyrgripar och Investmentbolag.

 • Hälsovård:
  Meda A har utgått pga uppköp och ersatts med Attendo (Mid Cap)
   
 • Dyrgripar:
  Köpenhavns Lufthavne utgår och ersätts av Amazon.
   
 • Investmentbolag:
  Ratos B utgår och ersätts av Melker Schörling. 
16/08/31 Kl 09:15
Nintendo - ny aktie till andelsorder
+

Hos oss kan du handla Nintendo-aktien via tjänsten Andelsorder. Minsta belopp att investera är 100 kronor. Läs mer om Nintendo och hur du handlar den hos oss här!

16/08/03 Kl 09:15
Iberdrola SA: Fondemission
+

För varje post om fyrtiofem (45) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 5 juli 2016.

16/08/03 Kl 09:15
Green Growth Nordic AB: Inlösen av aktier
+

Villkor 1:5, kurs 1,20 SEK

Innehav av en (1) aktie i Green Growth Nordic ger en (1) inlösenrätt. Fem (5) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Green Growth Nordic till kursen 1,20 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 28 juli 2016.

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

Under menypunkten Min depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 26 augusti 2016 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i inlösenrätterna på en reglerad marknad kommer de inlösenrätter som ej utnyttjas för att lösa in aktier i Green Growth Nordic att förfalla värdelösa

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/03 Kl 09:15
Cicero fonder SRI Sverige - Kommande merge
+

Cicero fonder SRI Sverige,ISIN SE0000731135, slås samman med fonden
Cicero Fonder Cicero Focus, ISIN SE0001932781.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-10-18.

Sista dag för handel i Cicero fonder SRI Sverige är 2016-10-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Cicero fonder SRI Sverige byts ut till fondandelar i Cicero Fonder Cicero Focus till ett motsvarande värde. Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.cicerofonder.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

16/07/22 Kl 09:15
Länsförsäkringar fonder - Namnändring
+

Länsförsäkringar Asienfonden, ISIN SE0000837056, har bytt namn till Länsförsäkringar Asienfonden A.

Länsförsäkringar Europa Aktiv, ISIN SE0000837353, har bytt namn till Länsförsäkringar Europa Aktiv A.

Länsförsäkringar Fastighetsfonden, ISIN SE0000837338, har bytt namn till Länsförsäkringar Fastighetsfonden A.

Länsförsäkringar Global Aktiv, ISIN SE0000837320, har bytt namn till Länsförsäkringar Global Aktiv A.

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta, ISIN SE0000837346, har bytt namn till Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta A.

Länsförsäkringar Japanfonden, ISIN SE0000837296, har bytt namn till Länsförsäkringar Japanfonden A.

Länsförsäkringar Lång Räntefond, ISIN SE0000837254, har bytt namn till Länsförsäkringar Lång Räntefond A.

Länsförsäkringar Småbolag Sverige, ISIN SE0000837239, har bytt namn till Länsförsäkringar Småbolag Sverige A.

Länsförsäkringar Sverige & Världen, ISIN SE0000837205, har bytt namn till Länsförsäkringar Sverige & Världen A.

Länsförsäkringar Sverige Aktiv, ISIN SE0000837221, har bytt namn till Länsförsäkringar Sverige Aktiv A.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv, ISIN SE0000837213, har bytt namn till Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index, ISIN SE0005796331, har bytt namn till Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A.

Länsförsäkringar Trygghetsfonden, ISIN SE0000837197, har bytt namn till Länsförsäkringar Trygghetsfonden A.

Länsförsäkringar USA Aktiv, ISIN SE0000837262, har bytt namn till Länsförsäkringar USA Aktiv A.

Länsförsäkringar USA Index, ISIN SE0002793943, har bytt namn till Länsförsäkringar USA Indexnära

Mer om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

16/07/13 Kl 09:30
Meda AB: Uppköp
+

Mylan N.V. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Meda AB.

Mylan erbjuder aktieägarna i Meda följande:

Avseende 80 procent av de Meda-aktier som aktieägaren överlåter: 165 kronor kontant per Meda-aktie;  och avseende återstående 20 procent av de Meda-aktier som aktieägaren  överlåter: Mylan-aktier (för mer detaljerad information se prospektet.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 29 juli 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Aktieinvest kommer att ta in Mylan-aktier som handlas i USA, i sortimentet.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 25 juli 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 10 augusti 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/07/07 Kl 09:30
Wesc AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Wesc får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juli 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juli och den 14 juli 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juli 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/07/05 Kl 09:45
DNB SEK Short Bond A - Kommande merge
+

DNB SEK Short Bond A, ISIN LU0029376208, slås samman med fonden DNB Penningmarknadsfond SEK A, ISIN SE0006338372.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-08-31.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna  i DNB SEK Short Bond A byts ut till fondandelar i DNB Penningmarknadsfond SEK A till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i DNB SEK Short Bond A är 2016-08-22.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.dnb.se
 

16/08/31 Kl 09:45
DNB SEK Long Bond A - Kommande merge
+

DNB SEK Long Bond A, ISIN LU0029403531, slås samman med fonden DNB Obligationsfond SEK A, ISIN SE0006338398.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-08-31.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i DNB SEK Long Bond A byts ut till fondandelar i DNB Obligationsfond SEK A till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i DNB SEK Long Bond A är 2016-08-22.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.dnb.se

16/07/01 Kl 09:45
Briox AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 juni 2016.

16/07/29 Kl 09:45
Fortnox AB: Uppköpserbjudandet fullföljs inte
+

Acceptperioden för Visma A/S erbjudande till aktieägarna i Fortnox löpte ut igår, den 28 juni 2016.

En förutsättning för Vismas förvärv av Fortnox var ett godkännande från Konkurrensverket och då ett sådant inte finns har Visma beslutat att inte förlänga acceptperioden och inte fullfölja erbjudandet.

16/06/29 Kl 09:45
SensoDetect AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 0,78 SEK.

För en (1) aktie i SensoDetect får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,78 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juli 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 juni och den 7 juli 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/22 Kl 09:45
Crowdsoft Technology AB :Ytterligare förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Crowdsoft Technology AB har beslutat att förlänga teckningstiden ytterligare i den pågående emissionen till den 30 juni 2016.
Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden.
Denna teckning kommer att kvarstå.

För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 29 juni 2016.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/06/16 Kl 09:45
Ändringar i aktieportföljerna
+

I och med nummer 6/7 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Avkastning, Småbolag och Bas.

I aktieportfölj Bas utgår Meda som ersätts av Sobi.

I aktieportfölj Småbolag utgår Evolution Gaming som ersätts av Opus.

I aktieportfölj Avkastning utgår MTG som ersätts av Ericsson.

Från och med den 16 juni är sammansättningen:

 • Aktieportfölj Bas: Autoliv, H&M, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Nibe, SEB A, Sobi (ny!) och Swedish Match.
 • Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Bure, Doro, Dustin, Itab shop, Nolato, Opus (ny!), Scandi Standard och Svolder B.
 • Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Duni, Ericsson B (ny!), Mycronic, NCC B, Nobina, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

Observera att det är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen.

16/06/16 Kl 09:45
Fonden Nordea 1 Global Value Fund - Genomförd merge
+

Fonden Nordea 1 Global Value Fund ,ISIN LU0174365543 , har slagits ihop med fonden Nordea 1 Global Dividend Fund, ISIN LU0772951785.

För varje andel i Nordea 1 Global Value Fund  erhölls 0,212837 stycken andelar i Nordea 1 Global Dividend Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/06/15 Kl 09:45
LIDDS AB : Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 5,75 SEK
 
För en (1) aktie i LIDS får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 5,75 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 20 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/13 Kl 09:45
Sotkamo Silver: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 9,00 SEK.

För en (1) aktie i Sotkamo Silver får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 9,00 SEK per unit.
En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption 2016/2017 (TO 4)

En (1) TO 4 ger rätt att teckna, d v s köpa en (1) aktie för 4,00 SEK i augusti 2017.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 22 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 7 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/13 Kl 09:45
CLX Communications AB : Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 38,50 SEK
 
För en (1) aktie i CLX Communications får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna,    d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 38,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 juni och den 17 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/13 Kl 09:45
GoldX International AB: Nyemission
+

Villkor 2:7, kurs 0,20 SEK.

För en (1) aktie i GoldX International får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 juni och den 20 juni 2016.
Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
 

16/06/10 Kl 10:00
2016-06-10 15:46 : Lucent Oil TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 4,50 SEK
 
Tjugo (20) teckningsoptioner (TO 1) ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 22 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/10 Kl 10:00
Crowdsoft Technology AB :Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Crowdsoft Technology AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 21 juni 2016.

Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden.

Denna teckning kommer att kvarstå.

För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 20 juni 2016.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/06/09 Kl 10:00
ALM Equity AB: Fondemission
+

Ett hundra (100) A-aktier i ALM Equity ger rätt till en (1) ny preferensaktie i ALM Equity.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 7 juni 2016.

16/06/09 Kl 10:00
Mostphotos AB : Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 0,03 SEK
 
För en (1) aktie i Mostphotos får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,03 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Mostphotos att förfalla värdelösa

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/31 Kl 10:00
Community Entertainment AB: Nyemission
+

Villkor 1:5, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i Community Entertainment får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption, TO.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.
 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 juni och den 16 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/07 Kl 10:00
Luxonen S.A: Avnotering
+

Aktier i Lux