Nyheter

Här nedan finns nyheterna från oss samlade. Är det något specifikt du letar efter, använd sökfältet ovan.

2018

18/12/07 Kl 15:45
Öhman Hjärt-Lungfond: Genomförd merge
+

Öhman Hjärt-Lungfond, ISIN SE0000493520, har slagits samman med Öhman Global Hållbar, ISIN SE0000533945.

För varje andel i Öhman Hjärt-Lungfond erhölls 6,63752 andelar i Öhman Global Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/06 Kl 16:15
FIM Russia - Kommande merge
+

FIM Russia, ISIN FI0008800347, slås samman med fonden FIM Emerging Markets ESG, ISIN FI0008810148.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-01-24.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Russia byts ut till fondandelar i FIM Emerging Markets ESG till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i FIM Sahara är 2019-01-16.

Eventuellt månadssparande i FIM Sahara kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.fim.com

18/12/06 Kl 16:15
FIM Emerging Markets Småbolag - Kommande merge
+

FIM Emerging Markets Småbolag, ISIN FI4000020409, slås samman med fonden FIM Frontier, ISIN FI4000066733.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-01-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Emerging Markets Småbolag byts ut till fondandelar i FIM Frontier till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i FIM Emerging Markets Småbolag är 2018-12-27.

Eventuellt månadssparande i FIM Sahara kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.fim.com

18/12/06 Kl 16:15
FIM Sahara - Kommande merge
+

FIM Sahara, ISIN FI0008811062, slås samman med fonden FIM Frontier, ISIN FI4000066733.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-01-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Sahara byts ut till fondandelar i FIM Frontier till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i FIM Sahara är 2018-12-27.

Eventuellt månadssparande i FIM Sahara kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.fim.com

18/12/06 Kl 15:30
Medfield Diagnostics AB: Nyemission
+

Villkor: 10:96, kurs 4,0288 SEK

För en (1) aktie i Medfield Diagnostics får du en (1) teckningsrätt. Nittiosex (96) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tio (10) nya aktier till kursen 4,0288 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 januari 2019 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 december 2018 och den 2 januari 2019.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/06 Kl 10:45
Förändringar i Aktiespararens (och våra) portföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 6 december ser portföljerna ut så här.

Basportföljen: ABB, Handelsbanken A, Investor B, Kinnevik B, NCC B, Nibe, Nokia, Thule, Volvo B och Stora Enso R (ny)

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Byggmax, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Svolder B, Tethys, Tobii, Bure, Clas Ohlson, Sectra B, Attendo (ny), Scandic Hotels (ny) och Troax (ny)

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/12/05 Kl 16:30
Online Brands Nordic AB:s konvertibellån KV 1: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 0,40 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i Online Brands Nordic ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 15 december 2018.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 16:00
Netmore Group TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 11,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Netmore Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 11,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 16:00
myTaste TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i myTaste ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 16:00
EcoRub TO 3 B : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,28 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3 B) i EcoRub ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,28 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-14.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/12/05 Kl 13:30
Lundmark o Co Affärsvärldenfonden: Genomförd merge
+

Lundmark o Co Affärsvärldenfonden, ISIN SE0006881371, har slagits samman med Lannebo Fonder Sverige, ISIN SE0000740680.

För varje andel i Lundmark o Co Affärsvärldenfonden erhölls 3,416352 andelar i Lannebo Fonder Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/12/05 Kl 13:00
Cavotec SA: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 13,00 SEK

För en (1) aktie i Cavotec får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 13,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/05 Kl 10:15
Hoylu AB: Konvertibelemission
+

Villkor: 2:15, kurs 5,00 SEK.

För en (1) aktie i Hoylu AB får du två (2) uniträtter. Femton (15) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) konvertibel om ett nominellt värde om fem (5) kronor. Konverteringskursen ska uppgå till 5,00 kronor per ny aktie. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta uppgående till 8,00 procent.

Konvertiblerna kommer inte att bli föremål för handel.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 december 2018.

Du som på avstämningsdagen har aktier i Hoylu på ett investerarsparkonto erhåller teckningsrätterna på en traditionell depå. Detta på grund av att uniträtterna, betalda tecknade units och konvertiblerna inte blir upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF och därav är en kontofrämmande tillgång. Eventuell teckning av units sker då på denna depå. Notera att villkor ovan måste vara uppfyllda på traditionell depå.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/04 Kl 15:00
Panion Animal Health AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Panion Animal Health får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/04 Kl 11:00
Saxlund Group AB: Nyemission
+

Villkor: 12:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Saxlund Group får du tolv (12) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/12/03 Kl 12:45
Karo Pharma AB: Uppköp
+

EQT VIII har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma AB.

För en (1) aktie i Karo Pharma erbjuds 36,90 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 december 2018.

Eftersom budet är lägre än aktuell aktiekurs och en stor grupp av ägare, till cirka 17 % av aktierna, har meddelat att de inte kommer att acceptera budet, kommer Aktieinvest FK AB  inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/12/03 Kl 12:45
Stendörren Fastigheter AB: Uppköp
+

Chicago Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB.

För en (1) aktie i Stendörren Fastigheter erbjuds 100,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 19 december 2018.

Eftersom styrelsen i Stendörren Fastigheter rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/11/30 Kl 11:15
Alfred Berg Nordic Equity Momentum - Kommande merge
+

Alfred Berg Nordic Equity Momentum, ISIN SE0009690456 ,slås samman med fonden Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige,  ISIN SE0007704804.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-27.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Alfred Berg Nordic Equity Momentum, byts ut till fondandelar i Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Alfred Berg Nordic Equity Momentum, är 2019-02-25.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: alfredberg.se

18/11/30 Kl 11:15
Parans Solar Lighting AB: Utdelning av Parans Solar Lighting TO 5
+

För femtiofyra (54) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption TO 5 i Parans Solar Lighting.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 2,952 SEK.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting aktie med rätt till utdelningen var den 26 november 2018.

18/11/30 Kl 10:30
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB: utbyteserbjudande till preferensaktieägarna
+

Bolaget erbjuder frivillig inlösen av preferensaktier samt efterföljande inbjudan till teckning av nya stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

För en (1) preferensaktie erhålls tjugo (20) nya stamaktier av serie D i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden i utbyte.

Skulle stamaktien du önskar teckna på ett investeringssparkonto inte vara noterad på en reglerad marknad 30 dagar efter inbokning på ditt investeringssparkonto, kan innehavet inte längre ligga kvar på denna depå. Aktierna kommer då flyttas till en traditionell depå i ditt namn.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 7 december 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/29 Kl 15:00
Scandinavian Enviro Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,80 SEK.

För en (1) aktie i Scandianavian Enviro Systems får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,80 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av 2018/2019.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 december och den 11 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/29 Kl 12:15
Dignitana AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 4,20 SEK.

För en (1) aktie i Dignitana får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 december och den 11 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/29 Kl 10:00
EcoRub AB: Utdelning av teckningsoptioner EcoRub TO 3 B
+

För en (1) B-aktie i EcoRub erhålls en (1) teckningsoption TO 3 B i EcoRub.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 0,28 SEK. Sista teckningsdag är 2018-12-14.

Sista dag för handel i EcoRub aktie med rätt till utdelningen var den 23 november 2018.

18/11/28 Kl 13:45
SavoSolar TO 3 A : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,21 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3 A) i SavoSolar ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,21 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-10.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/28 Kl 11:15
Scandinavian Real Heart AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 15,00 SEK

För en (1) aktie i Scandinavian Real Heart får du tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-12-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 december och den 10 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/27 Kl 15:45
Eurocine Vaccines TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,24 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,24 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 december 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/27 Kl 15:30
Franklin Templeton Africa Fund - Kommande merge
+

Franklin Templeton Africa Fund, ISIN LU0727123662 ,slås samman med fonden Templeton Frontier Markets Fund,  ISIN LU0390136736.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Franklin Templeton Africa Fund, byts ut till fondandelar i Templeton Frontier Markets Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Franklin Templeton Africa Fund är 2019-02-06.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: ww.franklintempleton.se

18/11/27 Kl 09:45
Retail United International AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 november 2018.

18/11/26 Kl 16:30
GoldBlue AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,45 SEK.

För en (1) aktie i GoldBlue får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,45 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden mellan 1 februari 2020 och den 28 februari 2020 till en kurs 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 november och den 7 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/26 Kl 15:15
Namnändring SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small Cap Fund
+

Fonden SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small Cap Fund, ISIN LU0086828794, har bytt namn till SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small and Mid Cap.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/11/26 Kl 12:15
Swedbank Robur Premium Balanserad: Genomförd merge
+

Swedbank Robur Premium Balanserad, ISIN SE0001108705, har slagits samman med Swedbank Robur Selection 50, ISIN SE0011643584.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Balanserad erhölls 1,443537 andelar i Swedbank Robur Selection 50.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/26 Kl 12:15
Swedbank Robur Premium Modig: Genomförd merge
+

Swedbank Robur Premium Modig, ISIN SE0001108713, har slagits samman med Swedbank Robur Selection 75, ISIN SE0011643592.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Modig erhölls 1,685586 andelar i Swedbank Robur Selection 75.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/26 Kl 12:15
Swedbank Robur Premium Försiktig: Genomförd merge
+

Swedbank Robur Premium Försiktig, ISIN SE0001626094, har slagits samman med Swedbank Robur Selection 25, ISIN SE0011643568.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Försiktig erhölls 1,132476 andelar i Swedbank Robur Selection 25.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/26 Kl 10:00
BiBBInstruments AB: Nyemission
+

Villkor: 5:7, kurs 4,30 SEK.

För en (1) aktie i BiBBInstruments får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 4,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 6 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/20 Kl 13:30
SaltX Technology Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 5,50 SEK.

För en (1) aktie i SaltX Technology får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 november och den 30 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/26 Kl 09:30
Ecoclime AB: Nyemission
+

Villkor: 5:11, kurs 6,80 SEK

För en (1) aktie i Ecoclime Group får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 6,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 6 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/11/26 Kl 09:00
Nexstim Oyj: Omvänd split
+

Villkor 1:30

För trettio (30) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 november 2018.

18/11/23 Kl 17:00
Granit Fonder Småbolag - Kommande merge. Uppdatering
+

Granit Fonder har beslutat att avbryta merge mellan Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790, och fonden Strukturinvest Småbolag, ISIN LU1777968915.

Handel i Granit Fonder Småbolag fortsätter som vanligt.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se

18/11/23 Kl 16:45
SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund: Genomförd merge
+

SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund, ISIN LU0030166333, har slagits samman med SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe, ISIN LU0030166507.

För varje andel i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund erhölls 0,662591 andel i SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/23 Kl 15:45
FX International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i FX International får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2018:1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 november och den 7 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 15:00
SAS AB: Obligatorisk inlösen av preferensaktier
+

Styrelsen i SAS AB har beslutat att minska aktiekapitalet genom inlösen av samtliga utestående preferensaktier enligt nedanstående villkor.

 • Avstämningsdag för inlösen är den 30 november 2018
 • 529,17 SEK (525 SEK plus upplupen preferensutdelning om 4,17 SEK) utbetalas för varje inlöst preferensaktie.

Vad händer nu?

Vill du själv sälja dina SAS preferensaktier, innan inlösen, kan du göra det t om den 28 november 2018.

Väljer du att inte sälja ditt innehav kommer inlösen att ske med automatik på din depå, du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Utbetalning av likvid efter inlösen, beräknas ske den 5 december 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 13:45
TC Tech Sweden: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 14,00 SEK.

För en (1) aktie i TC Tech Sweden får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 12:15
Saab AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 225,00 SEK

För en (1) aktie i Saab får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 225,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 7 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 10:15
Hybricon Bus System AB: Nyemission
+

Hej,

Den här informationen får du som är aktieägare i Hybricon Bus System AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 3:1, kurs 0,19 SEK.

För en (1) aktie i Hybricon Bus System får du tre (3) uniträtter. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,19 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 12:45
QuickCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i QuickCool får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/23 Kl 08:45
Hemfosa Fastigheter AB: Utdelning av aktier i Nyfosa AB
+

För en (1) stamaktie i Hemfosa Fastigheter erhålls en (1) aktie i Nyfosa.

Sista dag för handel i Hemfosa Fastigheter aktie med rätt till utdelningen var den 19 november 2018.

Nyfosa är noterad på Nasdaq Stockholm from den 23 november 2018.

Du har möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/22 Kl 12:15
Namnändring: SEB Fund 1 - SEB Europe Fund
+

Fonden SEB Fund 1 - SEB Europe Fund, ISIN LU0030166507, har bytt namn till SEB Fund 1 - SEB Sustainability Fund Europe.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

18/11/22 Kl 09:45
Unibap AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 40,00 SEK.

För en (1) aktie i Unibap får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 40,00 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 17:00
Nexar Group TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,48 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 2) i Nexar Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,48 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-12-15.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/21 Kl 15:15
ISR Immune System Regulation Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 5,50 SEK

För en (1) aktie i ISR Immune System Regulation Holding får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 4 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 12:30
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 80,15 SEK.

För en (1) aktie i Ahlstrom-Munksjö får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 80,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 10:15
Archelon AB: Utdelning av aktier i Akobo Minerals AB
+

För åtta (8) aktier i Archelon erhålls en (1) aktie i Akobo Minerals.

Sista dag för handel i Archelon aktie med rätt till utdelningen var den 15 november 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/21 Kl 08:45
Azelio AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 20 november 2018.

18/11/20 Kl 15:30
Parans Solar Lightning AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i Parans Solar Lightning får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,75 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 26 november och den 5 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/20 Kl 13:30
SaltX Technology Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 5,50 SEK.

För en (1) aktie i SaltX Technology får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 6.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 november och den 30 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/20 Kl 11:15
Immunicum AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Immunicum AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 8,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 december 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 3 december 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/19 Kl 17:15
Ålandsbanken FI Fonder - Genomförd merge
+

Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond, ISIN FI4000167408 ,har slagits samman med fonden Ålandsbanken FI Euro Bond (SEK),  ISIN FI4000087887.

För varje andel i Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond erhölls 0,321713 andelar i Ålandsbanken FI Euro Bond (SEK).

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000123237 ,har slagits samman med fonden Ålandsbanken FI Norden Aktie Placeringsfond,  ISIN FI4000123245.

För varje andel i Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond erhölls 0,107354 andelar i Ålandsbanken FI Norden Aktie Placeringsfond.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Premium 70, ISIN FI0008805015 ,har slagits samman med fonden Ålandsbanken FI Premium 50, ISIN FI000880934.

För varje andel i Ålandsbanken FI Premium 70 erhölls 1,007016 andelar i Ålandsbanken FI Premium 50.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

18/11/19 Kl 15:45
Öhman Fonder Sverige Smart Beta kommande Merge
+

Öhman fonder Sverige Smart Beta, ISIN SE0000493512 ,slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar  ISIN SE0005281953.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman fonder Sverige Smart Beta byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Öhman Fonder Sverige Hållbar är 2018-12-11.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: https://www.ohman.se/fonder/

18/11/19 Kl 12:45
GomSpace Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 10,50 SEK.

För en (1) aktie i GomSpace Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/19 Kl 08:45
Brighter AB: Utdelning av teckningsoption TO4
+

För sextioåtta (68) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO4 i Brighter AB.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 13 november 2018.

Brighter TO4 är noterad på First North.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/16 Kl 15:15
Handelsbanken Fonder Lux Korträntefond Sverige- Genomförd merge
+

Handelsbanken Fonder Lux Korträntefond Sverige, ISIN LU0092798577 ,har slagits samman med Handelsbanken Fonder Kortränta, ISIN SE0011309491.

För varje andel i Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige erhölls 1 andel i Handelsbanken Kortränta.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/11/16 Kl 13:00
Zaplox AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Zaplox får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 november och den 26 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/15 Kl 11:00
Alzinova AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 22,00 SEK.

För en (1) aktie i Alzinova får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/15 Kl 08:15
Red Reserve Entertainment AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i Red Reserve Entertainment AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/15 Kl 08:15
Aptahem AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Aptahem får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 14 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/14 Kl 17:15
Nordea fonder Latinamerika- Genomförd merge
+

Nordea Fonder Latinamerika, ISIN SE0000444101 ,har slagits samman med Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader, ISIN FI0008813324.

För varje andel i Nordea Fonder Latinamerika erhölls 1,14039 andelar i Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

18/11/14 Kl 15:30
ECOMB AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i ECOMB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 november och den 27 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/14 Kl 14:15
Real Holding i Sverige AB: preferensaktier avnoteras
+

Preferensaktier i Real Holding i Sverige kommer att avnoteras från NGM Nordic MTF.

Sista handelsdag är den 12 december 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 12 december 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/11/14 Kl 10:45
Praxair Inc: Fusion
+

Praxair Inc har fusionerats med Linde Plc.

För en (1) aktie i Praxair Inc erhålls en (1) aktie i Linde Plc i utbyte.

Handel i Linde Plc sker på New York Stock Exchange och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i Praxair Inc övergår till Linde Plc.

18/11/13 Kl 15:30
Idogen AB: Nyemission
+

Villkor: 5:3, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i Idogen får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 1,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 november och den 28 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/13 Kl 12:00
Granit Fonder Småbolag - Kommande merge
+

Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790, slås samman med fonden Strukturinvest Småbolag, ISIN LU1777968915.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-14.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Granit Fonder Småbolag byts ut till fondandelar i Strukturinvest Småbolag till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Granit Fonder Småbolag är 2018-12-12.

Eventuellt månadssparande i Granit Fonder Småbolag kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.granitfonder.se

18/11/09 Kl 16:30
Cicero Fonder World Wide - Kommande merge
+

Cicero Fonder World Wide, ISIN SE0001451428 ,slås samman med fonden Cicero World 0-100,  ISIN SE0004576437.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2019-02-27.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Cicero Fonder World Wide byts ut till fondandelar i Cicero World 0-100 till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Cicero Fonder World Wide är 2019-02-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.cicerofonder.se

 

 

18/11/09 Kl 14:45
Skandia Penningmarknadsfonden: Namnändring
+

Fonden Skandia Penningmarknadsfonden, ISIN SE0000810897 har bytt namn till Skandia Korträntefond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.skandia.se/fonder

18/11/09 Kl 14:30
Umida Group AB: Nyemission
+

Villkor: 5:6, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Umida Group AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 2,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 23 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/09 Kl 10:00
Enzymatica AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 1,90 SEK.

För en (1) aktie i Enzymatica får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 21 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/09 Kl 10:00
C Security Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,23 SEK.

För en (1) aktie i C Security Systems får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,23 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 22 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/09 Kl 08:45
Industrial Solar Holding Europe AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,20 SEK

För en (1) aktie i Industrial Solar Holding Europe AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/08 Kl 14:30
IDL Biotech AB: Nyemission
+

Villkor: 6:5, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i IDL Biotech får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya B-aktier till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 november och den 19 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/08 Kl 09:15
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Transfer Jobb AB
+

För sex (6) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Transfer Jobb.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/07 Kl 16:45
Cinnober Financial Technology AB: Uppköp
+

Nasdaq Technology AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Cinnober Financial Technology AB.

För en (1) aktie i Cinnober Financial Technology erbjuds 75,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 december 2018.

Aktieinvest FK AB kommer inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/11/07 Kl 15:45
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,26 SEK

För en (1) aktie i Cortus Energy får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,26 SEK per unit.

En (1) unit består av två (2)  aktier och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in på din depå i Beta tjänsten och välj Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner och kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha pengar till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 november och den 15 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/07 Kl 14:30
Emotra AB: Nyemission
+

Villkor: 7:4, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i Emotra AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 november och den 22 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 15:45
Öhman Hjärt-Lungfond - Kommande merge
+

Öhman Hjärt-Lungfond, ISIN SE0000493520, slås samman med fonden Öhman Global Hållbar, ISIN SE0000533945.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-06.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Hjärt-Lungfond byts ut till fondandelar i Öhman Global Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Hjärt-Lungfond är 2018-12-04.

Eventuellt månadssparande i Öhman Hjärt-Lungfond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.ohman.se/fonder

18/11/06 Kl 15:15
Glycorex Transplantation AB: Nyemission
+

Villkor: 3:32, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Glycorex Transplantation får du en (1) teckningsrätt. Trettiotvå (32) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in på din depå i Beta tjänsten och välj Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner och kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha pengar till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 november och den 16 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 14:30
Blackrock Emerging Europe: Byte
+

Aktier i Blackrock Emerging Europe kommer att bytas ut till nya aktier av serie C i Blackrock Frontiers Investment Trust.

Sista dag för handel med aktier i Blackrock Emerging Europe var den 5 november 2018.

För dig som är aktieägare i Blackrock Emerging Europe, kommer de nya aktierna preliminärt att finnas på depå den 27 november 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 11:45
Image Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 1,30 SEK.

För en (1) aktie i Image Systems får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in på din depå i Beta tjänsten och välj Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner och kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

2. Ha pengar till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i Beta tjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 november och den 19 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/06 Kl 10:00
NorInvent AB: Nyemission
+

Villkor: 4:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i NorInvent AB får du fyra (4) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/05 Kl 10:30
Safe at Sea AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Safe at Sea AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 november och den 15 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/05 Kl 15:30
News55 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i News55 får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/05 Kl 10:30
Neurovive Pharmaceutical TO 5: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,80 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 5) i Neurovive Pharmaceutical ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 3,80 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-11-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/05 Kl 10:30
Indentive TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 22,00 SEK

Innehav av fem (5) teckningsoptioner (TO 1) i Indentive ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 22,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-11-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/05 Kl 10:30
Sonetel TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 40,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Sonetel ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 40,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-11-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/11/01 Kl 14:30
NP3 Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 28,00 SEK.

För en (1) aktie i NP3 Fastigheter AB, oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny preferensaktie till kursen 28,00 SEK per preferensaktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 14 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/11/01 Kl 12:45
Diamyd Medical TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,55 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,55 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/11/01 Kl 12:30
Intuitive Aerial TO 5: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 0,30 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,30 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/31 Kl 14:00
Axis AB avnoteras
+

Axis kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag är den 13 november 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 november 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 november 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 13 november 2018

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/30 Kl 12:15
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Kraftringen Energi AB förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi AB till den 1 november 2018.

Kraftringen Energi erbjuder 80,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 november 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/30 Kl 10:15
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Hubory AB
+

För femton (15) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Hubory.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 24 oktober 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/29 Kl 13:15
Enorama Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 52,00 SEK

För en (1) aktie i Enorama Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 52,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 9 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/10/26 Kl 15:00
iApotek Int AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,25 SEK

För en (1) aktie i iApotek Int får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-31.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 7 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/25 Kl 14:00
Uniflex AB: Fusion
+

Uniflex AB kommer att fusioneras med Poolia AB och i och med detta avnoteras.

För dig som idag äger Uniflex-aktier på din depå innebär det att dina Uniflex-aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i Poolia, som istället bokas in på din depå.

För en aktie i Uniflex erhålls 1,7 aktier i Poolia i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i Uniflex på Nasdaq Stockholm innan avnotering är den 26 oktober 2018.

De nya aktierna i Poolia kommer preliminärt att bokas in på din depå den 1 november 2018.

Handel i Poolia sker sedan tidigare på Nasdaq Stockholm och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i Uniflex kommer att övergå till Poolia.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/25 Kl 13:30
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Avkastningsportföljen och Småbolagsportföljen. 

Från och med den 25 oktober ser portföljerna ut så här.

Avkastningsportföljen: Bilia, H&M, HiQ, Nobia, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank, Telia och Oriflame (ny)

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Biogaia, Byggmax, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, IPCO, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Qliro, Svolder B, Tethys, Tobii, Bure (ny), Clas Ohlson (ny) och Sectra B (ny)

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/10/25 Kl 12:15
Nordea Fonder Latinamerika: Kommande merge
+

Nordea Fonder Latinamerika, ISIN SE0000444101 ,slås samman med fonden Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader,  ISIN FI0008813324.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-10.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Nordea Fonder Latinamerika byts ut till fondandelar i Nordea Fonder Globala Tillväxtmarknader till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Nordea Fonder Latinamerika är 2018-11-05.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

18/10/25 Kl 11:00
Mantex AB: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 2,15 SEK.

För en (1) aktie i Mantex AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 8 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/24 Kl 08:45
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Kraftringen Energi AB förlänger acceptfristen för erbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi AB till den 30 oktober 2018.

Kraftringen Energi erbjuder 80,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/23 Kl 16:00
EQL Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 6,00 SEK

För en (1) aktie i EQL Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 oktober och den 6 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/23 Kl 15:45
Pen Concept Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Pen Concept Group får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 8 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/23 Kl 15:30
Handelsbanken Brasilienfond - Kommande merge
+

Handelsbanken Brasilienfond, ISIN LU0529463522, slås samman med fonden Handelsbanken Brasilien, ISIN SE0011336874.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Brasilienfond byts ut till fondandelar i Handelsbanken Brasilien till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Handelsbanken Brasilienfond är 2018-11-29.

Eventuellt månadssparande i Handelsbanken Brasilienfond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/funds

18/10/23 Kl 15:30
Handelsbanken Råvarufond - Kommande merge
+

Handelsbanken Råvarufond, ISIN LU0521945989, slås samman med fonden Handelsbanken Råvarufond, ISIN SE0011309574.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Råvarufond byts ut till fondandelar i den nya fonden till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Handelsbanken Råvarufond är 2018-11-29.

Eventuellt månadssparande i Handelsbanken Råvarufond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/funds

18/10/23 Kl 15:30
Handelsbanken Rysslandsfond - Kommande merge
+

Handelsbanken Rysslandsfond, ISIN LU0316859403, slås samman med fonden Handelsbanken EMEA Tema, ISIN SE0000356271.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Rysslandsfond byts ut till fondandelar i Handelsbanken EMEA Tema till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Handelsbanken Rysslandsfond är 2018-11-29.

Eventuellt månadssparande i Handelsbanken Rysslandsfond kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/funds

18/10/23 Kl 14:45
Camanio Care AB: Nyemission
+

Villkor: 1:22, kurs 6,80 SEK

För en (1) aktie i Camanio Care får du en (1) uniträtt. Tjugotvå (22) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,80 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 oktober och den 12 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/22 Kl 16:15
Ålandsbanken FI fonder : Kommande merge
+

Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond, ISIN FI4000167408 ,slås samman med fonden Ålandbanken FI Euro Bond,  ISIN FI4000087887.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond byts ut till fondandelar i Ålandsbanken FI Euro Bond till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Ålandsbanken FI Kort Ränta SEK Placeringsfond är 2018-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000123237 ,slås samman med fonden Ålandbanken FI Norden Aktie Placeringsfond,  ISIN FI4000123245.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond byts ut till fondandelar i Ålandbanken FI Norden Aktie Placeringsfond till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond är 2018-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Ålandsbanken FI Premium 70, ISIN FI0008805015 ,slås samman med fonden Ålandbanken FI Premium 50, ISIN FI000880934.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken FI Premium 70 byts ut till fondandelar i Ålandbanken FI Premium 50 till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Ålandsbanken FI Premium 70 är 2018-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida

 

18/10/19 Kl 14:00
SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund - Kommande merge
+

SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund, ISIN LU0030166333, slås samman med fonden SEB Fund 1 - SEB Europe Fund.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund byts ut till fondandelar i SEB Fund 1 - SEB Europe Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund är 2018-11-13.

Eventuellt månadssparande i SEB Fund 1 - SEB Ethical Europe Fund kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

18/10/19 Kl 12:15
LightAir AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i LightAir får du fyra (4) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 oktober och den 31 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/19 Kl 11:30
Dalsspira Mejeri AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Dalsspira Mejeri får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 oktober och den 8 november 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/18 Kl 16:15
Simplicity Europa fond - Genomförd merge
+

Simplicity Europa, ISIN SE0006964706, har slagits samman med Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

För varje andel i Simplicity Europa erhölls 0,174231 andelar i Simplicity Norden.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/18 Kl 16:15
Simplicity Indien fond - Genomförd merge
+

Simplicity Indien, ISIN SE0001338740,har slagits samman med Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

För varje andel i Simplicity Indien erhölls 0,451758 andelar i Simplicity Norden.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/18 Kl 16:15
Simplicity Afrika fond - Genomförd merge
+

Simplicity Afrika, ISIN SE0001702408,har slagits samman med Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

För varje andel i Simplicity Afrika erhölls 0,178398 andelar i Simplicity Norden.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/17 Kl 12:30
Com Hem Holding AB: Fusion
+

Com Hem Holding AB kommer att fusioneras med Tele2 AB och i och med detta avnoteras.

För dig som idag äger Com Hem aktier på din depå innebär det att dina Com Hem aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i Tele2 B och en del i pengar, som istället bokas in på din depå.

För en aktie i Com Hem Holding erhålls 1,0374 B-aktier i Tele2 och 37,02 SEK kontant i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i Com Hem Holding på Nasdaq Stockholm innan avnotering är den 1 november 2018.

De nya aktierna i Tele2 B och pengarna kommer preliminärt att bokas in på din depå mellan den 7-8 november 2018.

Handel i Tele2 B sker sedan tidigare på Nasdaq Stockholm och du kan handla i aktien via din depå.

Eventuellt månadssparande i Com Hem Holding kommer att övergå till Tele2 B.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 15:45
Esen Esports AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,60 SEK

För en (1) aktie i Esen Esports AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,60 SEK per aktie. För varje två (2) tecknade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 2 september 2019 - 16 september 2019 till en teckningskurs om 6,00 SEK.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 29 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 oktober 2018.

 Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 15:00
Kopy Goldfields AB Nyemission
+

Villkor:  3:10, kurs 1,05 SEK

För en (1) aktie i Kopy Goldfields får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 oktober och den 31 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 14:45
Dustin Group AB: Nyemission
+

Villkoren: 1:7, kurs 63,00 SEK.

För en (1) aktie i Dustin Group får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 63,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 31 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 13:30
Initiator Pharma TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,20 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 25 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/16 Kl 10:45
Aptahem TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i Aptahem TO 3 ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 4,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-10-26.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/10/16 Kl 10:30
Agora AB: Uppköp
+

Klövern AB, genom sitt indirekta helägda dotterbolag Dragon Sverige AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora AB.

För en (1) aktie i Agora erbjuds 30,00 SEK per varje stamaktie av serie A och serie B samt 275,00 SEK för varje preferensaktie i Agora.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 november 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 5 november 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 november 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/10/15 Kl 15:30
Capio AB: Uppköp
+

Ramsay Générale de Santé har lämnat ett bud på Capio AB.

Ramsay Générale de Santé erbjuder 58 SEK kontant för varje aktie i Capio.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 25 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 19 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 november 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/15 Kl 10:30
Absolicon Solar Collector AB: Utdelning av aktier i Industrial Solar Holding AB
+

För en (1) aktie i Absolicon Solar Collector erhålls två (2) aktier i Industrial Solar Holding.

Sista dag för handel i Absolicon Solar Collectors aktie med rätt till utdelningen var den 9 oktober

2018.

I dagsläget finns ingen handel i Industrial Solar Holding.

Industrial Solar Holding planerar en notering på Spotlight i januari 2019

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/15 Kl 08:30
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i PharmaLundensis får du en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 10,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018/2021 II. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 september 2021 - 30 september 2021 till kurs 2,50 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 26 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 12 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/12 Kl 15:45
Danske Invest Lux Europe Focus - Genomförd merge
+

Danske Invest Lux Europe Focus, ISIN LU0088125512 ,har slagits samman med Danske Invest Lux Europe, ISIN LU0727217050.

För varje andel i Danske Invest Europe Focus erhölls 1,056836 andelar i Danske Invest Lux Europe.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

18/10/12 Kl 09:15
BrainCool AB: Utdelning av BrainCool TO 2
+

För etthundranitton (119) aktier i BrainCool erhålls en (1) teckningsoption TO 2 i BrainCool.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kurs 8,26 SEK. Sista teckningsdag är 2021-10-01.

Sista dag för handel i BrainCool aktie med rätt till utdelningen var den 8 oktober 2018.

BrainCool TO 2 är noterad på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober 2018.

18/10/10 Kl 16:30
Spectracure AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 5,25 SEK

För en (1) aktie i Spectracure får du en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,25 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019 för 6,50 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 12 oktober och den 23 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 8 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/10 Kl 10:00
Finepart Sweden AB: Nyemission
+

Villkoren 1:2, kurs 2,80 SEK.

För en (1) aktie i Finepart Sweden får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 oktober och den 23 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/10 Kl 08:30
DevPort AB: Fondemission
+

För en (1) aktie i DevPort erhålls en (1) aktie i DevPort.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 9 oktober 2018.

18/10/10 Kl 08:30
Handelsbanken BULL KAFFE X2 H: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla certifikat erhålls en (1) ny certifikat. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 9 oktober 2018.

18/10/09 Kl 09:00
Invuo Technologies AB avnoteras
+

Aktierna i Invuo Technologies AB har avnoterats från Nasdaq OMX Nordic Stockholm den 8 oktober 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 5 oktober 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/08 Kl 17:00
SaltX Technology Holding TO2 B: Nyemission
+

Villkor: 0,265:1, kurs 4,72 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, 0,265 nya B- aktier till kursen 4,72 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/05 Kl 12:15
MedicPen AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,35 SEK

För en (1) aktie i MedicPen får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya aktier till kursen 0,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

  1. Logga in i vår Beta tjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. Du kan även göra inställningen via inloggning i gamla internettjänsten.

  2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 19 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/05 Kl 09:45
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Infranode Energi AB har lämnat ett bud på Skånska Energi AB.

Infranode Energi erbjuder 75,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 oktober 2018.

Då ett annat bolag, Kraftringen Energi AB, har lämnat ett förmånligare bud för aktieägarna så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.   

 

Kraftringen Energi erbjuder 80,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 26 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 2 november 2018.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/10/05 Kl 09:00
Sectra AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 2 oktober 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 5 oktober 2018 och den 16 oktober 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 23 oktober 2018.

18/10/04 Kl 16:15
PolarCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i PolarCool AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/04 Kl 15:00
Incoax Networks AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Incoax Networks får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

 Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-08.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2018.

 Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/04 Kl 09:30
Evendo AB: Omvänd split
+

Villkor 1:1000

För ettusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 3 oktober 2018.

18/10/03 Kl 14:15
Cyxone AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Cyxone får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 2,50 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 2 september - 18 september 2019 teckna en (1) ny aktie i Cyxone till en teckningskurs som inte är lägre än 3,75 SEK eller högre än 7,50 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 oktober och den 16 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/03 Kl 10:30
TopRight Nordic AB: Utdelning av aktier i Watch It Live AB
+

För femton (15) aktier i TopRight Nordic erhålls en (1) aktie i Watch It Live.

Sista dag för handel i TopRight Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 27 september 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/02 Kl 15:15
Namnändring - Fidelity Global Telecommunications Fund
+

Fonden Fidelity Global Telecommunications Fund, ISIN LU0099575291, har bytt namn till Fidelity Global Infrastructure Fund.

18/10/02 Kl 14:45
Evendo AB avnoteras
+

Aktierna i Evendo AB har avnoterats från Spotlight Stock Market den 2 oktober 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 27 septemberi 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2019 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/02 Kl 13:45
Integrum AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i Integrum AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya B-aktier till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 12 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/02 Kl 10:45
Anoto Group AB: Uppdaterad information nyemission
+

villkoren 1:13, kurs 3,00 SEK.

Anoto Group AB har meddelat att anmälningsperioden för denna nyemission är förlängd.

 För en (1) aktie i Anoto Group får du en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) ny aktie i Anoto Group till en teckningskurs om fyra (4) kronor.

 

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 september och den 8 oktober 2018.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 september 2018.

 Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 15:45
Mekonomen AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 79,00 SEK

För en (1) aktie i Mekonomen AB får du fyra (4) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 79,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 11 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 15:00
Micropos Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK

För en (1) aktie i Micropos Medical får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 13:30
Spiffx AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Spiffx AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 12 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 10:30
BrainCool AB: Utdelning av aktier i PolarCool AB
+

För en (1) aktie i BrainCool erhålls en (1) aktie i PolarCool.

Sista dag för handel i BrainCool aktie med rätt till utdelningen var den 25 september 2018.

PolarCool kommer noteras på Spotlight den 7 november 2018.

Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/10/01 Kl 09:00
Nordea Bank AB: Fusion
+

Nordea Bank AB har fusionerats med Nordea Bank Abp.

För en (1) aktie i Nordea Bank AB (Nordea SEK) erhålls en (1) aktie i Nordea Bank Abp (Nordea SE) i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i Nordea Bank AB på Nasdaq Stockholm var den 28 september 2018.

Första dag för handel med aktier i Nordea Bank Abp på Nasdaq Stockholm är den 1 oktober 2018.

Eventuellt månadssparande i Nordea Bank AB kommer att övergå till Nordea Bank Abp.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/28 Kl 16:00
Skånska Energi AB: Uppköp - uppdaterad information
+

Acsnacs Energi har lämnat ett bud på Skånska Energi.

Acsnacs Energi erbjuder 60,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 september 2018.

Då ett annat bolag, Infranode Energi AB, har lämnat ett förmånligare bud för aktieägarna så accepterar inte Aktieinvest FK AB budet för sina kunders räkning.   

 

Infranode Energi erbjuder 75,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 25 oktober 2018.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/09/28 Kl 10:15
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 13:10, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i European Institute of Science, oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tretton (13) nya B-aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 12 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/27 Kl 11:00
EnQuest PLC: Nyemission
+

Villkor: 3:7, kurs 2,42 SEK

För sju (7) aktier i EnQuest PLC får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,42 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-10-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 oktober och den 9 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/27 Kl 16:15
Danske Invest Trans-Balkan - Genomförd merge
+

Danske Invest Trans-Balkan, ISIN LU0156840208 ,har slagits samman med Danske Invest Eastern Europe ex Russia, ISIN LU0156840208.

För varje andel i Danske Invest Trans-Balkan erhölls 0,117944 andelar i Danske Invest Eastern Europe ex Russia.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

18/09/27 Kl 11:00
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i samtliga portföljer i portföljspar. 

Från och med den 27 september ser portföljerna ut så här.

Basportföljen: ABB, Autoliv, Handelsbanken A, Investor B, Kinnevik B, NCC B, Nibe, Nokia, Thule och Volvo B

Avkastningsportföljen: Bilia, Duni, H&M, HiQ, Nobia, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank och Telia

Småbolagsportföljen: Academedia, Alimak, Biogaia, Byggmax, Capio, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, IPCO, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Qliro, Svolder B, Tethys och Tobii

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/09/24 Kl 16:15
Insplanet: uppköp
+

Zmarta har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Insplanet AB.

För en (1) aktie i Insplanet erbjuds 13,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 november 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 9 november 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/09/24 Kl 10:45
SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund- Namnändring
+

Fonden SEB Fund 1 - SEB Nordic Fund , ISIN LU0030165871 har bytt namn till SEB Sustainability Nordic Fund.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

18/09/21 Kl 09:30
LifeAssays TO 6 B: Nyemission
+

Villkor: 0,00148:1, kurs 3,06 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, 0,00148 nya B-aktier till kursen 3,06 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 4 oktober 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/20 Kl 16:00
Anoto Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Anoto Group får du en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) ny aktie i Anoto Group till en teckningskurs om fyra (4) kronor.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 september och den 1 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/20 Kl 09:45
Hybricon TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Hybricon ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 3,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-09-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/09/19 Kl 13:30
House of Friends AB: Uppköp
+

Miltton & Friends AB har lämnat ett bud på House of Friends AB.

Miltton & Friends erbjuder 2,16 SEK kontant för varje aktie i House of Friends.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 oktober 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 oktober 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 15 oktober 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/09/19 Kl 09:45
Rootfruit Scandinavia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 7,75 SEK.

För en (1) aktie i Rootfruit Scandinavia får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 september och den 10 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/19 Kl 09:15
Enrad AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,40 SEK

För en (1) aktie i Enrad får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna har bokats in på din depå idag.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 september och den 5 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/18 Kl 09:45
Cassandra Oil AB avnoteras
+

Aktierna i Cassandra Oil kommer att avnoteras från Nasdaq First North den 21 november 2018.

Sista handelsdag i aktien är den 20 november 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 20 november 2018

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2019-01-30 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 20 november 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom 19 november 2018

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/17 Kl 16:15
Catella Sverige Index (A) - namnändring
+

Fonden Catella Sverige Index (A), ISIN SE0000577272, har bytt namn till Catella Sverige Hållbart Beta A.

Om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.catella.se/fonder.

18/09/17 Kl 16:00
Handelsbanken Lux Korträntefond- kommande merge
+

Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige, ISIN LU0092798577 ,slås samman med fonden Handelsbanken Kortränta,  ISIN SE0011309491.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-10.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Lux Korträntefond Sverige byts ut till fondandelar i Handelsbanken Kortränta till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Handelsbanken Lux Korträntefond är 2018-10-30.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.handelsbanken.se/funds

 

18/09/17 Kl 15:30
Ziccum AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,26 SEK.

En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 5,26 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) aktie till kursen 10,00 SEK under perioden den 1 - 31 december 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna units att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/17 Kl 14:00
Inhalation Sciences Sweden AB: Utdelning av uniträtter i Ziccum AB
+

För fyra (4) aktier i Inhalation Sciences Sweden AB erhålls en (1) uniträtt i Ziccum AB.

Sista dag för handel i Inhalation Sciences Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 12 september 2018.

18/09/17 Kl 12:15
AcuCort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 4,05 SEK

För en (1) aktie i AcuCort AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 september och den 3 oktober 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/09/17 Kl 10:30
Vicore Pharma Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Vicore Pharma Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 september och den 26 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/14 Kl 13:45
Crunchfish AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Crunchfish får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 september och den 25 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/14 Kl 11:00
Sigrid Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor: 4:10, kurs 7,06 SEK.

För en (1) aktie i Sigrid Therapeutics AB får du fyra (4) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,06 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/14 Kl 10:45
Transtema Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 20,00 SEK.

För en (1) aktie i Transtema Group får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 september och den 24 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/13 Kl 10:45
RELX NV: Fusion
+

RELX NV har fusionerats med RELX Plc.

För varje aktie i RELX NV erhålls en (1) aktie i RELX Plc i utbyte.

18/09/12 Kl 15:30
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 sep 2018.

18/09/12 Kl 14:45
Rentunder Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,40 SEK

För en (1) aktie i Rentunder Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 september och den 24 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/11 Kl 15:15
Skånska Energi AB: Uppköp
+

Acsnacs Energi har lämnat ett bud på Skånska Energi.

Acsnacs Energi erbjuder 60,00 SEK kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 september 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 september 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 10 oktober 2018.

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

 

18/09/11 Kl 13:30
AppSpotr AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i AppSpotr får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 september och den 21 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/11 Kl 08:45
BIMobject AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls  (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 10 september 2018.

18/09/10 Kl 15:45
Seapilot AB: Uppköp, Uppdaterad information
+

True Heading AB har erhållit slutlig information kring budet på Seapilot vilket föranleder en förlängning av budtiden till den 27 september.

Det har beslutats att förlänga acceptfristen för erbjudandet för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet.

Den ordinarie acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 30 augusti 2018.

 

FLIR Systems Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i SeaPilot AB.

För varje aktie i Seapilot AB erbjuds 3,63 SEK kontant.  

Utbetalning av vederlag kommer preliminärt att ske den 10 oktober 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 27 september 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/10 Kl 09:15
Archelon AB: Utdelning av aktier i Goldore Sweden AB
+

För etthundratjugosju (127) aktier i Archelon erhålls en (1) aktie i Goldore Sweden AB.

Sista dag för handel i Archelon aktie med rätt till utdelningen var den 4 september 2018.

18/09/07 Kl 16:15
Ellen AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Ellen AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 18 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/07 Kl 11:00
Online Brands Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,40 SEK

För en (1) aktie i Online Brands Nordic AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 21 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/06 Kl 16:30
Aino Health AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 3,40 SEK

För en (1) aktie i Aino Health får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya units till kursen 3,40 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019 för 5,95 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 september och den 19 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 4 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/06 Kl 14:00
HealthInvest Partners Value Fund- kommande merge
+

HealthInvest Partners Value Fund, ISIN SE0005455540 ,slås samman med fonden HealthInvest Small & MicroCap Fund, ISIN SE0010442988.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-12-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i HealthInvest Partners Value Fund byts ut till fondandelar i HealthInvest Small & MicroCap Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i HealthInvest Partners Value Fund är 2018-12-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.healthinvest.se

 

18/09/05 Kl 13:00
Parans Solar Lighting AB: Avknoppning av teckningsoption TO 4
+

För fyrtiotvå (42) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption TO 4.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting aktie med rätt till utdelningen var den 30 augusti 2018.

18/09/05 Kl 12:30
Real Holding i Sverige TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,65 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1 B) i Real Holding i Sverige ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 0,65 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-09-25.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/09/05 Kl 12:30
WntResearch TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 22,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i WntResearch ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 22,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-09-17.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/09/05 Kl 11:45
Abelco Investment Group AB: Utdelning av teckningsoption TO 1
+

För tio (10) aktier i Abelco Investment Group erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Sista dag för handel i Abelco Investment Group aktie med rätt till utdelningen var den 30 augusti 2018.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO 1) kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Lösenpriset för teckningsoptionerna ha satts till 0,12 SEK.

18/09/05 Kl 09:15
TracTechnology AB: Nyemission - uppdaterad information
+

TracTechnology AB har meddelat att anmälningsperioden för denna emission är förlängd

Villkor: 1:6, kurs 0,28 SEK

För en (1) aktie i TracTechnology AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,28 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 17 senast den 13 september 2018.

18/09/04 Kl 15:00
WilLak AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i WilLak AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-09-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 september och den 14 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/09/04 Kl 14:45
Utbetalning av ersättning i samband med Kinneviks utdelning av MTG B
+

Kinnevik delade tidigare i augusti ut sitt innehav i MTG B aktier till sina aktieägare i form av en aktieutdelning.

För tjugoen (21) aktier i Kinnevik, oavsett serie, erhölls 1 MTG B aktie.

Pga av villkoren för utdelningen kunde inte samtliga MTG aktier delas ut till aktieägarna, utan dessa såldes istället av.

 

Man har därför för varje aktie i Kinnevik även erhållit en MTG SR 1.

Ersättningen för MTG SR 1 är nu fastställd till 0,45 SEK per MTG SR 1.

MTG SR 1 är nu utbytta till pengar på kunders depåer.

18/09/04 Kl 14:00
Nordea Fonder Stratega 100 - Namnändring
+

Fonden Nordea Fonder Stratega 100, ISIN SE0001279480, har bytt namn till Nordea Fonder Aktieallokering.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.nordea.se

 

 

18/09/04 Kl 10:15
Svefa Holding AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 3 september 2018.

18/09/03 Kl 15:45
Cimco Marine AB: Nyemission
+

Villkor 3:23, kurs 7,50 SEK

För en (1) aktie i Cimco Marine får du en (1) teckningsrätt. Tjugotre (23) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 september och den 13 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/09/03 Kl 10:15
Parans Solar Lighting AB: Avknoppning av teckningsoption TO 3
+

För fyrtiosex (46) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption TO 3.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting aktie med rätt till utdelningen var den 28 augusti 2018.

Du har möjlighet att handla i teckningsoptionen via din depå hos oss.

18/08/31 Kl 13:30
NattoPharma ASA avnoteras
+

NattoPharma kommer att avnoteras från Nasdaq First North.

Sista handelsdag är den 25 september 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 25 september 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/31 Kl 11:30
A Uni-light LED AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 0,80 SEK.

För en (1) aktie i A Uni-light LED får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-09-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 september och den 18 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/29 Kl 15:30
Swedbank Robur Premium Modig: Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Modig, ISIN SE0001108713, slås samman med fonden Swedbank Robur Selection 75.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Modig byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Selection 75 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Swedbank Robur Premium Modig är 2018-11-19.

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Modig fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrubur.se

18/08/29 Kl 15:15
Swedbank Robur Premium Balanserad: Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Balanserad, ISIN SE0001108705, slås samman med fonden Swedbank Robur Selection 50.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Balanserad byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Selection 50 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Swedbank Robur Premium Balanserad är 2018-11-19.

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Balanserad fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrubur.se

18/08/29 Kl 15:15
Swedbank Robur Premium Försiktig: Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Försiktig, ISIN SE0001626094, slås samman med fonden Swedbank Robur Selection 25.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Försiktig byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Selection 25 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Swedbank Robur Premium Försiktig är 2018-11-19.

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Försiktig fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrubur.se

18/08/28 Kl 16:30
Oncology Venture AB: Fusion
+

Oncology Venture AB har fusionerats med Medical Prognosis Institute A/S.

Sista dag för handel med aktier i Oncology Venture på Spotlight Stock Market är den 31 augusti 2018.

Du som är aktieägare i Oncology Venture, kommer per den 7 september 2018  att erhålla 1,8524 nya aktier i  Medical Prognosis Institute för varje aktie i Oncology Venture.

De nya aktierna kommer preliminärt att finnas på din depå den 11 september 2018.

Medical Prognosis Institute har i samband med fusionen ändrat namn till Oncology Venture A/S. Bolaget kommer fortsatt att vara listat på Nasdaq First North och kommer från och med den 3 september 2018 att handlas under namnet Oncology Venture A/S.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/28 Kl 16:15
Combigene AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Combigene får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 9,00 SEK per unit.

En unit består av tio (10) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 september och den 11 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/28 Kl 15:30
Utbyteserbjudande i Eniro Preferensaktie - Observera kort svarstid
+

Bolaget erbjuder innehavarna av preferensaktier ett utbyteserbjudande.

Innehav av en (1) preferensaktie i Eniro ger 52,13 SEK som samtidigt används för teckning av nyemitterade aktier i Eniro till teckningskursen 4,01 SEK per aktie.

För att räkna ut hur många Eniro aktier du kan teckna tar du antalet Preferensaktier du äger på din depå gånger 52,13 och sedan delat med 4,01 = antalet Eniro aktier du kan teckna.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

 

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 29 augusti 2018, kl. 15.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera väldigt kort svarstid i detta erbjudande.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för erbjudandet om frivillig inlösen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/08/27 Kl 16:45
Lundmark & Co Affärsvärldenfonden - Kommande merge
+

Lundmark & Co Affärsvärldenfonden, ISIN SE0006881371, slås samman med fonden Lannebo Sverige, ISIN SE0000740680.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-11-30.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Lundmark & Co Affärsvärldenfonden byts ut till fondandelar i Lannebo Sverige till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Lundmark & Co Affärsvärldenfonden är 2018-11-20.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.lundmarkfonder.se

18/08/27 Kl 16:15
Danske Invest Trans-Balkan - Kommande merge
+

Danske Invest Trans-Balkan, ISIN LU0156840208 ,slås samman med fonden Danske Invest Eastern Europe ex Russia, ISIN LU0156840208.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-09-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Trans-Balkan byts ut till fondandelar i Danske Invest Eastern Europe ex Russia till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Danske Invest Trans-Balkan är 2018-09-14.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.danskeinvest.com/

18/08/27 Kl 16:15
Danske Invest Europe Focus- Kommande merge
+

Danske Invest Europe Focus, ISIN LU0088125512 ,slås samman med fonden Danske Invest Europe, ISIN LU0727217050.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-09-21.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Europe Focus byts ut till fondandelar i Danske Invest Europe till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att  handla i Danske Invest Europe Focus är 2018-09-14.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.danskeinvest.com

 

18/08/27 Kl 15:45
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,25 SEK.

För en (1) aktie i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 4,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-08-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 augusti och den 7 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/08/27 Kl 13:15
AB Igrene: Nyemission
+

Villkor 3:5, kurs 4,50 SEK

För en (1) aktie i Igrene får du tre (3) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 augusti och den 11 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/27 Kl 12:30
NextCell Pharma TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 september 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/23 Kl 11:15
Förändring i Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man breddat Småbolagsportföljen till sexton aktier. De nya aktierna är IPCO och Tethys Oil. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Småbolag i Portföljspar hos oss.

Från och med den 23 augusti ser portföljen ut så här:

Alimak, Biogaia, Byggmax, Capio, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, IPCO, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Qliro, Svolder B och Tethys Oil.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/08/21 Kl 13:00
Simris Alg AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i Simris Alg får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-08-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 september 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 augusti och den 3 september 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/21 Kl 09:15
Vicore Pharma AB: Utdelning av aktier i I-Tech AB
+

För åtta (8) aktier i Vicore Pharma erhålls en (1) aktie i I-Tech.

Sista dag för handel i Vicore Pharma aktie med rätt till utdelningen var den 15 augusti 2018.

I-Tech är noterat på First North.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/16 Kl 09:45
Star Vault AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 0,29 SEK

För sju (7) aktier i Star Vault AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,29 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-08-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 augusti 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 augusti och den 28 augusti 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/15 Kl 13:30
Hövding Sverige AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Hövding Sverige AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 augusti 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 augusti och den 24 augusti 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/15 Kl 08:15
TracTechnology AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 0,28 SEK

För en (1) aktie i TracTechnology AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,28 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-08-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 augusti 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 augusti 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/13 Kl 11:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoption TO4
+

För etthundratjugosex (126) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO4 i Brighter AB.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 7 augusti 2018.

Brighter TO4 är noterad på First North.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/09 Kl 08:45
Kinnevik AB: Utdelning av aktie Modern Times Group B
+

Kinnevik delar ut sitt innehav av MTG B aktier till sina aktieägare i form av en aktieutdelning.

För tjugoen (21) aktier i Kinnevik, oavsett serie, erhålls en (1) aktie i MTG B.

De nya aktierna kommer bokas in på depån omkring den 14 augusti 2018.

Sista dag för handel i Kinneviks aktie med rätt till utdelningen var den 8 augusti 2018.

Handel i MTG B aktien sker sedan tidigare på Nasdaq Stockholm.

18/08/07 Kl 09:15
Nordic Iron Ore AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 6 augusti 2018.

18/08/06 Kl 12:30
Eyeonid Group AB: Utdelning av teckningsoption TO3
+

För trettiofyra (34) aktier i Eyeonid Group erhålls en (1) teckningsoption TO3 i Eyeonid Group AB.

Sista dag för handel i Eyeonid Group aktie med rätt till utdelningen var den 31 juli 2018.

Eyeonid Group TO3 kommer noteras på Nordic Growth Market NGM den 7 augusti 2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/08/03 Kl 15:00
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om trettiofem (35) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 6 juli 2018.

18/07/31 Kl 09:30
ADONnews Sweden AB: Utdelning av aktier i Mobile Loyalty Europe AB
+

För en (1) aktie i ADONnews Sweden erhålls en (1) aktie i Mobile Loyalty Europe AB.

Sista dag för handel i ADONnews Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 25 juli 2018.

I dagsläget finns ingen handel i Mobile Loyalty Europe.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/07/31 Kl 09:15
ADONnews Sweden AB: Omstämpling
+

Omstämplingen innebär att alla stamaktier i ADONnews blir B-aktier.

Första dag för handel med B-aktien är den 31 juli 2018.

 

18/07/25 Kl 12:30
Fonden First State Global Resources Fund A Euro Acc: Kommande likvidation
+

Fonden, First State Global Resources Fund A Euro Acc, ISIN GB00B2PF4J02, kommer att likvideras.

Sista dag för köp och försäljning av fondandelar är 2018-12-07.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att bytas till likvid.

18/07/23 Kl 15:00
Metacon AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,35 SEK

För en (1) aktie i Metacon AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-07-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 augusti 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 juli 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/07/18 Kl 10:30
Simplicity Indien - Kommande merge
+

Simplicity Indien, ISIN SE0001338740, slås samman med fonden Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-10-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Simplicity Indien byts ut till fondandelar i Simplicity Norden till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Simplicity Indien är 2018-08-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.simplicity.se

18/07/18 Kl 10:30
Simplicity Europa - Kommande merge
+

Simplicity Europa, ISIN SE0006964706, slås samman med fonden Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-10-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Simplicity Europa byts ut till fondandelar i Simplicity Norden till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Simplicity Europa är 2018-08-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.simplicity.se

18/07/18 Kl 10:30
Simplicity Afrika - Kommande merge
+

Simplicity Afrika, ISIN SE0001702408, slås samman med fonden Simplicity Norden, ISIN SE0000988750.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-10-12.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Simplicity Afrika byts ut till fondandelar i Simplicity Norden till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Simplicity Afrika är 2018-08-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.simplicity.se

18/07/17 Kl 11:30
Seadrill: utbyte
+

Seadrill har genomfört ett utbyte. För en (1) aktie i Seadrill erhålls 0,003735 nya aktier i Seadrill Limited i utbyte.

18/07/13 Kl 11:00
Arcus ASA: Uppköp
+

Canica har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcus ASA.

För en (1) aktie i Arcus erbjuds 45,00 NOK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 2 augusti 2018.

Eftersom styrelsen i Arcus rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/07/11 Kl 16:30
Seapilot AB: Uppköp
+

FLIR Systems Holding AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i SeaPilot AB.

För varje aktie i Seapilot AB erbjuds 3,63 SEK kontant.  

Utbetalning av vederlag kommer preliminärt att ske den 11 september 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 30 augusti 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/07/11 Kl 15:45
Masify Capital AB: teckning av B-aktier genom kvittning av obligationer RB1 180320: uppdatering
+

Masify AB har beslutat att förlänga teckningstiden i detta erbjudande.

Denna obligation förföll till betalning 2018-03-20 och ska enligt villkoren återbetalas till nominellt värde alternativt bytas ut mor aktier.

Bolaget saknar idag medel för att återlösa obligationerna.

Masify Capital genomför en teckning av B-aktier i Masify Capital genom kvittning av obligationer RB1 180320.

Maximalt 60% av innehav av obligationerna samt upplupen ränta erbjuds att kvittas mot aktier. Teckningskursen är 0,15 SEK per aktie.  

Den kontanta återbetalningen kommer att ske senast fyra veckor efter det att emissionen är avslutad och villkoras till att minst 70% av obligationsinnehavarna konverterar sina obligationer.

Den som väljer att inte acceptera detta erbjudande kommer senare få ett erbjudande att förlänga löptiden på sin obligation.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 24 juli 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/07/04 Kl 16:30
New Equity Venture International AB: Utdelning av aktier i Game Chest Group AB
+

För nio (9) aktier i New Equity Venture International AB erhålls två (2) aktier i Game Chest Group AB.

Sista dag för handel i New Equity Venture International aktie med rätt till utdelningen var den 28 juni 2018.

I dagsläget finns ingen handel i Game Chest Group AB.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/07/04 Kl 10:45
Nu kan du swisha pengar till depån
+

Nu kan du swisha din insättning till depån. Enkelt, snabbt och utan kostnad.

18/07/03 Kl 10:15
Autoliv: Utdelning av Veoneer SDB
+

För ett (1) Autoliv SDB erhålls ett (1) Veoneer SDB.

Sista dag för handel i Autoliv SDB med rätt till utdelningen var den 28 juni 2018.

18/07/03 Kl 08:30
Dome Energy AB: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio (50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 2 juli 2018.

18/07/02 Kl 17:00
Handelsbanken Östeuropafond - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Östeuropafond, ISIN SE0000356271, har bytt namn till Handelsbanken EMEA Tema.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: handelsbanken.se/fonder.

18/07/02 Kl 17:00
Handelsbanken Läkemedelsfond - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Läkemedelsfond, ISIN SE0000735375, har bytt namn till Handelsbanken Hälsovård Tema.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: handelsbanken.se/fonder.

18/07/02 Kl 16:00
Clemondo Group AB: Nyemission
+

Villkor: 8:5, kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i Clemondo Group  får du åtta (8) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-07-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juli 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 juli och den 12 juli 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/07/02 Kl 14:30
Masify Capital AB: teckning av B-aktier genom kvittning av obligationer RB1 180320
+

Denna obligation förföll till betalning 2018-03-20 och ska enligt villkoren återbetalas till nominellt värde alternativt bytas ut mor aktier.

Bolaget saknar idag medel för att återlösa obligationerna.

Masify Capital genomför en teckning av B-aktier i Masify Capital genom kvittning av obligationer RB1 180320.

Maximalt 60% av innehav av obligationerna samt upplupen ränta erbjuds att kvittas mot aktier. Teckningskursen är 0,15 SEK per aktie.  

Den kontanta återbetalningen kommer att ske senast fyra veckor efter det att emissionen är avslutad och villkoras till att minst 70% av obligationsinnehavarna konverterar sina obligationer.

Den som väljer att inte acceptera detta erbjudande kommer senare få ett erbjudande att förlänga löptiden på sin obligation.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 10 juli 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/28 Kl 17:15
Skagen Krona (SEK): Genomförd likvidation
+

Fonden Skagen Krona (SEK), ISIN NO0010363740, har likviderats. 

För varje fondandel erhölls 99,9816 SEK.

Likviden är inbokad på depån.

18/06/25 Kl 16:30
CybAero AB avnoteras
+

Aktierna och teckningsoptionerna TO 12 i CybAero AB har avnoterats från Nasdaq First North den 20 juni 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 26 januari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 juli 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/21 Kl 13:30
Stängt på midsommarafton
+

I morgon fredag, midsommarafton, är börsen stängd och vi som arbetar på Aktieinvest är lediga.

Vi önskar alla en riktigt trevlig midsommar!

18/06/20 Kl 15:30
Phase Holographic Imaging PHI AB: Nyemission
+

Villkor: 1:18, kurs 71,40 SEK

För en (1) aktie i Phase Holographic Imaging PHI får du en (1) uniträtt. Arton (18) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 71,40 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 23 maj 2019 - 13 juni 2019 till kurs 28,20 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juli 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 juni och den 10 juli 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 19 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/20 Kl 14:45
Ekornes ASA: Uppköp
+

Qumei Home Furnishing Group Co Ltd har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Ekornes ASA.

För en (1) aktie i Ekornes ASA erbjuds 139,00 NOK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 13 juli 2018.

Preliminär likviddag är 15 augusti 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 9 juli 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet

18/06/20 Kl 13:00
Skagen Krona (SEK) : Likvidation
+

Fonden Skagen Krona (SEK), ISIN NO0010363740, har likviderats.

Fonden är spärrad för ytterligare handel.

Likviddag beräknas vara i början av Juli 2018.

Ev. månadssparande i fonden kommer att läggas om till likvider.

 

18/06/19 Kl 17:00
SavosSolar Oyj: Nyemission
+

Villkor 4:3, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i SavoSolar Oyj får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.

För två (2) nya tecknade aktier erhålls även en (1) teckningsoption av serie 3.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 juni och den 29 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/19 Kl 15:45
Allgon AB: Nyemission
+

Villkor: 6:5, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Allgon AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juli 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 juni och den 2 juli 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/19 Kl 12:15
CasinoWilds Holding AB: Nyemission
+

Villkor 2:5, kurs 4,50 SEK

För en (1) aktie i CasinoWilds Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 4,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 juli 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/19 Kl 09:15
Alm Equity AB: Fondemission
+

Ett hundra (100) A-aktier i ALM Equity ger rätt till en (1) ny preferensaktie i ALM Equity.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 18 juni 2018.

18/06/19 Kl 07:45
Free2move Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:1000

För ettusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 juni 2018.

18/06/08 Kl 11:15
Victoria Park AB: Uppköp uppdaterad information
+

Vonovia SE har lämnat ett bud på Victoria Park.

För varje A och B aktie i Victoria Park erbjuds 38,00 SEK kontant.

För varje preferensaktie i Victoria Park erbjuds 316,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 18 juni 2018.

En av storägarna i bolaget har gått ut med information att de inte kommer acceptera budet.

Aktieinvest FK AB kommer därför INTE att acceptera budet för sina kunders räkning.

Aktien är åter öppnad för handel för Aktieinvests kunder.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/06/13 Kl 15:45
Atlas Copco AB: Utdelning av aktie Epiroc
+

Atlas Copco AB delar ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Epiroc AB till sina aktieägare.

För en (1) aktie i Atlas Copco A erhålls en (1) aktie i Epiroc A

För en (1) aktie i Atlas Copco B erhålls en (1) aktie i Epiroc B

De nya aktierna har bokats in på depån den 18 juni 2018.

Sista dag för handel i Atlas Copcos aktie med rätt till utdelningen var den 12 juni 2018.

Första dag för handel i Epiroc A och Epiroc B är idag den 18 juni 2018 på Nasdaq Stockholm.

 

18/06/14 Kl 13:15
Follicum AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Follicum AB får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,20 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 19 juni och den 26 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 11 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/06/14 Kl 09:30
Förändring i Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man breddat Småbolagsportföljen till fjorton aktier. De nya aktierna är: Fenix Outdoor B och Collector AB. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Småbolag i Portföljspar hos oss.

Från och med den 14 juni ser portföljen ut så här:

Alimak, Biogaia, Byggmax, Capio, Collector, Fenix Outdoor, Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave, Qliro och Svolder B.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/06/13 Kl 16:30
Masify Capital AB: Nyemission
+

Villkor: 5:1, kurs 0,15 SEK

För en (1) aktie i Masify Capital AB, oavsett serie, får du fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/13 Kl 11:45
Monsanto Co: Fusion
+

Monsanto Co har fusionerats med Bayer AG.

För varje aktie i Monsanto erhålls 128,00 USD i utbyte.

18/06/13 Kl 08:30
AAK AB: Split
+

Villkor: 6:1

För en (1) gammal aktie erhålls sex (6) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 12 juni 2018.

18/06/12 Kl 17:15
Old Mutual plc - Uppdelning av bolaget genom en "Managed Separation"
+

Old Mutual plc kommer dela upp sin verksamhet genom en så kallad "Managed Separation" där bolaget delar upp sin verksamhet i två nya separata bolag.

Vad händer nu med dina aktier?

För tre (3) aktier i Old Mutual plc erhålls istället en (1) aktie i Quilter plc samt tre (3) aktier i Old Mutual Limited.

Dessa nya aktier kommer endast handlas via London Stock Exchange och kommer således hanteras som utländska aktier hos Aktieinvest och kommer endast handlas via Andelsorder med utländskt courtage. Vi ordnar med detta byte - du behöver inte själv göra något !

 

Vad gör du om du inte vill få dina aktier utbytta?

Vill du istället sälja dina aktier i Old Mutual plc innan aktierna omvandlas till nya utländska aktier kan du göra det t.o.m. den 18 juni 2018(klockan 14.00 för Andelsorder).  Därefter kommer  aktien spärras för handel fram till dess att omvandlingen är klar och de nya aktierna har tagits upp till handel,vilket beräknas ske i slutet av juni 2018.

Vänligen notera att denna information är specifik för Aktieinvest FK AB kunder. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest kundservice.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/06/12 Kl 16:15
Zenergy TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Zenergy ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 12,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-06-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/06/12 Kl 16:00
Arbona AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i Arbona AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie A. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 27 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/12 Kl 15:45
NEXT Biometrics Group AS: Nyemission
+

Villkor 0,02043:1, kurs 42,00 NOK

För en (1) aktie i Next Biometrics Group AS får du 0,02043 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 42,00 NOK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/06/11 Kl 16:15
Absolicon Solar Collector AB: Nyemission
+

Villkor 1:14, kurs 130,00 SEK

För en (1) aktie i Absolicon Solar Collector AB får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 130,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 20 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/06/11 Kl 15:15
Nordic Iron Ore AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Nordic Iron Ore får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,00 SEK per unit.

En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption TO 1.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie till kursen 1,00 SEK under perioden den 1 mars 2019 - 31 maj 2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna units att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 7 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/08 Kl 15:00
Bayer AG: Nyemission
+

Villkor: 2:23, kurs 81,00 EUR.

För en (1) aktie i Bayer får du en (1) teckningsrätt. Tjugotre (23) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 81,00 EUR per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 juni och den 12 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/07 Kl 16:45
Power & Tower Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Power & Tower Holding, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 juli 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/07 Kl 11:15
SECITS Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 6,50 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare i SECITS Holding AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:8, kurs 6,50 SEK.

För en (1) aktie i SECITS Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 juni och den 15 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/05 Kl 11:30
6 juni - Sveriges nationaldag
+

I morgon, onsdagen den 6 juni, håller Stockholmsbörsen och Aktieinvest stängt. 
Vi önskar alla en trevlig Nationaldag!

18/06/05 Kl 09:45
Divio Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 juni 2018.

18/06/04 Kl 16:45
Zeta Display AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 15,50 SEK

För en (1) stamaktie i Zeta Display får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny stamaktie till kursen 15,50 SEK per stamaktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juni och den 14 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/04 Kl 16:00
Tobin Properties AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 11,00 SEK.

För en (1) stamaktie i Tobin Properties får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny stamaktie till kursen 11,00 SEK per stamaktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-06-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 juni och den 15 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/04 Kl 15:30
Gaming Corps AB: Nyemission
+

Villkor 3:5, kurs 0,15 SEK

För en (1) aktie i Gaming Corps AB får du tre (3) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juni och den 14 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/06/04 Kl 14:15
Seafire AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 4,60 SEK

För en (1) aktie i Seafire AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 4,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juni och den 14 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/04 Kl 12:15
Aerowash TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,40 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,40 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 11 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/04 Kl 09:00
Swedbank Robur Realinvest - Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Realinvest, ISIN SE0000537763, har bytt namn till Swedbank Robur Fastighet.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

18/05/31 Kl 10:00
Amnode AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 0,05 SEK.

För en (1) aktie i Amnode får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 juni och den 12 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/01 Kl 16:30
Intuitive Aerial TO4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,30 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,30 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 11 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/01 Kl 15:15
Episurf Medical AB: Utdelning av teckningsoptioner TO4 B
+

För tjugosju (27) aktier i Episurf Medical erhålls en (1) teckningsoption TO 4 i Episurf Medical.

Sista dag för handel i Episurf Medical aktie med rätt till utdelningen var den 28 maj 2018.

18/06/01 Kl 12:30
Parans Solar Lighting TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,90 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Parans Solar Lighting ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 3,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-06-21.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/06/01 Kl 11:00
Pharmacolog i Uppsala AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i Pharmacolog i Uppsala får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-06-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 7 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/06/01 Kl 08:45
Boule Diagnostics AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 31 maj 2018.

18/05/31 Kl 18:15
Zenergy AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Zenergy AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 11 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/31 Kl 17:45
Prolight Diagnostics AB: Nyemission
+

Villkor 3:13, kurs 2,25 SEK

För en (1) aktie i Prolight Diagnostics får du en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya units till kursen 2,25 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 13 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/31 Kl 15:30
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Vilhelmina Mineral AB
+

För sjutton (17) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Vilhelmina Mineral AB.

Sista dag för handel i Dividend Swedens AB aktie med rätt till utdelningen var den 25 maj 2018.

I dagsläget finns ingen handel i Vilhelmina Mineral AB.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/31 Kl 09:15
Axactor AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 maj 2018.

18/05/30 Kl 16:45
Gold Town Games AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 3,15 SEK

För en (1) aktie i Gold Town Games AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 11 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/30 Kl 16:15
Netmore Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,05 SEK

För en (1) aktie i Netmore Group får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,05 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 augusti 2019 - 31 augusti 2019 till kurs 1,50 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 12 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/30 Kl 16:00
Dover Corporation: Utdelning av Apergy Corporation Inc
+

För en (1) aktie i Dover Corporation erhålls 0,5 aktier i Apergy Corporation Inc.

Sista dag för handel i  Dover Corporation aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

Aktier i Apergy Corporation säljs och återinvesteras i aktier i Dover Corporation.

 

18/05/30 Kl 15:30
Björn Borg AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en inlösenaktie.

Varje aktie i Björn Borg delas upp i två aktier varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie erhålls 2,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 25 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 31 maj 2018 och den 14 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 21 juni 2018.

18/05/30 Kl 15:15
SuperClean Scandinavia Holding AB: Likvidationsutbetalning
+

Årsstämman i SuperClean Scandinavia Holding AB har den 14 maj 2018 beslutat att genomföra en likvidationsutbetalning till aktieägarna.

Belopp per aktie blir 0,0130209669918098 kronor.

18/05/30 Kl 14:30
Öhman Realobligationsfond - Genomförd merge
+

Öhman Realobligationsfond ,ISIN SE0000993560, har slagits ihop med Öhman Fonder Realräntefond, ISIN SE0001472952.

För varje andel i  Öhman Realobligationsfond erhölls 1,196537 stycken andelar i Öhman Fonder Realräntefond.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/05/30 Kl 14:30
Öhman Sverige - Genomförd merge
+

Fonden Öhman Sverige ,ISIN SE0001091018 , har slagits ihop med Öhman Fonder Sverige Smart Beta, ISIN SE0000493512.

För varje andel i Öhman Sverige erhölls 0,771062 stycken andelar i Öhman Fonder Sverige Smart Beta.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/05/30 Kl 13:45
Indentive AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 1,40 SEK.

För en (1) aktie i Indentive får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-06-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 8 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/29 Kl 08:30
Beijer Alma AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 28 maj 2018.

18/05/29 Kl 08:30
Eniro AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 28 maj 2018.

18/05/28 Kl 15:15
Victoria Park AB: Uppköp. Uppdatering
+

Starwood Capital Group ("Starwood") har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB.

För varje A och B aktie i Victoria Park erbjuds 34,00 SEK kontant.

För varje preferensaktie i Victoria Park erbjuds 315,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 juni 2018.

Eftersom styrelsen i Victoria Park rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Ett annat bolag, Vonovia SE, har lämnat ett annat bud på Victoria Park.

För varje A och B aktie i Victoria Park erbjuds 38,00 SEK kontant.

För varje preferensaktie i Victoria Park erbjuds 316,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 18 juni 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att ta beslut om hur Vonovias uppköpserbjudande kommer hanteras för Aktieinvest FK ABs kunder.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/05/28 Kl 09:45
Mr Green & Co AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Mr Green erhålls 1,30 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 23 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 30 maj 2018 och den 15 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 25 juni 2018.

18/05/28 Kl 08:30
FastPartner AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 25 maj 2018.

18/05/25 Kl 15:45
Peckas Naturodlingar AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 17,50 SEK

För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 17,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 8 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/25 Kl 14:45
Bayn Europe AB: Nyemission
+

Villkor 4:5, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i Bayn Europe AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 12 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/25 Kl 10:45
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i European Institute of Science AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 12 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/25 Kl 08:00
Nya dataskyddslagen - GDPR
+

Idag den 25 maj börjar den nya dataskyddslagen GDPR gälla. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller inom hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen reglerar bland annat vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in och behandlar, hur personuppgifterna skyddas och vilka rättigheter du har som är registrerad hos oss.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här >

18/05/24 Kl 15:00
LifeAssays AB: Nyemission
+

Villkor: 5:4, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i LifeAssays får du fem (5) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 7,00 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018/2019 (TO7B).

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 4 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 12:00
AhaWorld AB: Nyemission
+

Villkor: 5:3, kurs 0,70 SEK

För en (1) aktie i AhaWorld får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya units till kursen 0,70 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 augusti 2019 - 30 augusti 2019 till kurs 0,90 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 8 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 11:15
Odd Molly International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 14,00 SEK.

För en (1) aktie i Odd Molly International får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 5 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 10:45
Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Betsson erhålls 2,84 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 21 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 25 maj 2018 och den 8 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juni 2018.

18/05/24 Kl 10:00
Copperstone Resources AB: Utdelning av aktier i Nordic Iron Ore AB
+

För tjugotvå (22) aktier i Copperstone Resources erhålls en (1) aktie i Nordic Iron Ore.

Sista dag för handel i Copperstone Resources aktie med rätt till utdelningen var den 17 maj 2018.

I dagsläget finns ingen handel i Nordic Iron Ore.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 09:45
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För  sextiotvå (62) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO 4.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 18 maj 2018.

Du har då möjlighet att handla i teckningsoptionen via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/23 Kl 16:00
Empir Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 25,55SEK

För en (1) aktie i Empir Group AB, får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 25,55 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 1 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/23 Kl 10:15
Spintso International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,60 SEK.

För en (1) aktie i Spintso International får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 5 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/23 Kl 08:45
Wihlborgs Fastigheter AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 22 maj 2018.

18/05/22 Kl 13:30
Clinical Laserthermia Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Clinical Laserthermia Systems AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 maj och den 31 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/22 Kl 11:45
Confidence International AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,10 SEK.

För en (1) aktie i Confidence International får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 maj och den 1 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/22 Kl 11:15
Polyplank AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,10 SEK.

För en (1) aktie i Polyplank får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,10 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption TO 2.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 0,12 SEK per aktie under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 31 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/22 Kl 08:30
Lightlab Sweden AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 21 maj 2018.

18/05/21 Kl 16:00
Computer Innovation i Växjö AB: Avnotering
+

Computer Innovation i Växjö AB kommer att avnoteras från NGM Nordic MTF.

Sista handelsdag är den 21 juni 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 21 juni 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 31 juli 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 21 juni  2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/21 Kl 09:45
Clean Oil Technology AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i Clean Oil Technology AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/18 Kl 16:00
Scandinavian Chemotech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,50 SEK

För en (1) aktie i Scandinavian Chemotech AB, oavsett serie får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 12,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 30 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/18 Kl 12:30
Briox TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,82 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,82 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/18 Kl 11:45
Zhoda Investments AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,08 SEK.

För en (1) aktie i Zhoda Investments får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,08 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-05-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/18 Kl 10:15
Boliden AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en inlösenaktie

Varje aktie i Boliden delas upp i två aktier varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie erhålls 5,75 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 15 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 18 maj 2018 och den 8 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juni 2018.

18/05/17 Kl 16:30
MyFC Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i MyFC Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 maj och den 30 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/17 Kl 16:00
Litium AB: Riktad emission med förtur för befintliga aktieägare
+

Litium AB genomför en riktad emission med förtur för befintliga aktieägarna.

För en (1) innehavd aktie per avstämningsdagen 20180504 har man rätt att teckna 0,242653 aktier med förtur. Avrundning sker nedåt till närmaste hel aktie.

Teckningskursen är 10,00 SEK per ny aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

2. Kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 och meddela att du önskar delta i erbjudandet, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande. 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 maj 2018.

Vid anmälan kommer likvid för önskad teckning att reserveras på din depå. Tecknade aktier kommer bokas in på depån omkring den 12 Juli 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/17 Kl 08:45
Oscar Properties Holding AB: Fondemission
+

För femtio (50) stamaktier i Oscar Properties Holding erhålls en (1) preferensaktie i Oscar Properties Holding.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 16 maj 2018.

18/05/17 Kl 08:30
Vitrolife AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 16 maj 2018.

18/05/16 Kl 15:00
RhoVac AB: Nyemission
+

Villkor 1:6, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i RhoVac får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 18,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 maj och den 25 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/16 Kl 11:15
Nederman Holding AB: Split
+

Villkor 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 15 maj 2018.

18/05/16 Kl 10:45
Trention AB: Uppköp
+

B.O. Intressenter AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Trention AB.

För en (1) aktie i Trention erbjuds 59,20 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 12 juni 2018.

Eftersom styrelsen i Trention rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/05/16 Kl 10:15
Medicwave AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 1,35 SEK.

För en (1) aktie i Medicwave får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/15 Kl 14:45
VA Automotive i Hässleholm AB avnoteras
+

Aktierna i VA Automotive i Hässleholm AB har avnoterats från Nasdaq First North den 15 maj 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 9 maj 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 31 juli 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/15 Kl 11:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Enadiz AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Enadiz.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 11:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Sallisac AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Sallisac.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 10:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Oigres AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Oigres.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Opserc AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Opserc.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Ittot AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Ittot.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 09:15
Tethys Oil AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Tethys Oil erhålls 4,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 9 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 15 maj 2018 och den 25 maj 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 1 juni 2018.

18/05/14 Kl 15:30
Pappily AB: Nyemission
+

Villkor: 7:1, kurs 0,13 SEK

För en (1) aktie i Papilly AB får du sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,13 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 maj och den 23 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/14 Kl 12:15
Future Gaming Group AB: Utdelning av aktier i AMGO iGaming AB
+

För trehundrafemtiosju  (357) aktier i Future Gaming Group erhålls trettio (30) aktier i AMGO iGaming.

Sista dag för handel i Future Gaming Group aktie med rätt till utdelningen var den 7 maj 2018.

18/05/14 Kl 11:30
Atlas Copco AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1

Varje Atlas Copco A delas upp i två aktier varav en inlösenaktie av serie A.

Varje Atlas Copco B delas upp i två aktier varav en inlösenaktie av serie B.

För varje inlösenaktie, oavsett serie erhålls 8,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 8 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 14 maj 2018 och den 1 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 11 juni 2018.

18/05/14 Kl 10:45
LifeAssays AB: Omvänd split
+

Villkor 1:1000

För tusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 maj 2018.

18/05/14 Kl 10:30
Panion Animal Health AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,14 SEK

För en (1) aktie i Panion Animal Health får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,14 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 september 2019 - 30 september 2019 till kurs 1,31 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 16 maj och den 23 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/14 Kl 10:00
Sagax AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 27,50 SEK.

För en (1) aktie i Sagax, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie D till kursen 27,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 maj och den 22 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/14 Kl 08:30
Lundbergföretagen AB: Fondemission
+

För en (1) aktie i Lundbergföretagen erhålls en (1) ny aktie i Lundbergföretagen.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 11 maj 2018.

18/05/11 Kl 10:45
NetEnt AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i NetEnt erhålls 2,25 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 7 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 14 maj 2018 och den 25 maj 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 1 juni 2018.

18/05/09 Kl 11:45
Rethinking Care Sweden AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 1,23 SEK

För en (1) aktie i Rehinking Care Sweden får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,23 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 14 maj och den 18 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 7 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/09 Kl 11:00
Formpipe Software TO 9: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 9,54 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,54 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Förutom teckning av aktier har du också möjlighet att återköpa de teckningsoptioner du inte utnyttjar. Återköpskursen är 5,98 SEK per TO 9.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/09 Kl 08:45
Victoria Park AB: Uppköp
+

Starwood Capital Group ("Starwood") har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB.

För varje A och B aktie i Victoria Park erbjuds 34,00 SEK kontant.

För varje preferensaktie i Victoria Park erbjuds 315,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 juni 2018.

Styrelsen för Victoria Park rekommenderar ägarna att inte acceptera Starwoods erbjudande såvitt avser stamaktierna av serie A och B, men däremot att acceptera erbjudandet såvitt avser preferensaktierna.

 

Ett annat bolag, Vonovia SE, har via ett pressmeddelande gått ut med ett annat bud på Victoria Park.

För varje A och B aktie i Victoria Park erbjuds 38,00 SEK kontant.

För varje preferensaktie i Victoria Park erbjuds 316,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB inväntar fullständigt prospekt för det senare budet för att kunna ta beslut om hur uppköpserbjudandena kommer hanteras för Aktieinvest FK ABs kunder.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/05/08 Kl 12:15
Öppettider i Kristi himmelfärdshelgen
+

Den 9 maj stänger Stockholmsbörsen och Aktieinvest kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel, ToppSverige och Direktavkastning har stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).  


Torsdagen den 10 maj, Kristi himmelfärdsdag, håller både Stockholmsbörsen och Aktieinvest stängt. 
På fredag den 11 maj är allt öppet som vanligt.
Vid frågor kontakta kundservice: 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

Vi önskar alla en trevlig helg!

18/04/24 Kl 14:00
WeSC AB: Nyemission - Förlängd och senarelagd teckningsperiod
+

Information om förlängd och senarelagd teckningsperiod

Villkor: 1:1, kurs 0,12 SEK

För en (1) aktie i WeSC AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokades in på din depå 2018-04-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 15 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/08 Kl 10:30
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 24,00 SEK.

För en (1) aktie i Karo Pharma får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 24,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 maj och den 22 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/08 Kl 10:30
Chordate Medical Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 1,95 SEK

För en (1) aktie i Chordate Medical Holding får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya units till kursen 1,95 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 juni - 28 juni 2019 för 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 21 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/07 Kl 14:45
BE Semiconductor Industries N.V. : Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 3 maj 2018.

18/05/07 Kl 11:00
ÅAC Microtec TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 8,80 SEK

Innehav av fyra (4) teckningsoptioner (TO 1) i ÅAC Microtec ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 8,80 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/07 Kl 11:00
ChromoGenics TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 10,20 SEK

Innehav av fyra (4) teckningsoptioner (TO 1) i ChromoGenics ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,20 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/07 Kl 11:00
Mantex TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 11,40 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Mantex ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 11,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/07 Kl 08:30
Dividend Sweden AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 maj 2018.

18/05/04 Kl 16:00
Aptahem TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i Aptahem ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 4,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-18.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/04 Kl 16:00
Idogen TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i Idogen ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-18.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/04 Kl 14:45
Ecoclime Group TO 1 B : Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 3,60 SEK per aktie

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,60 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/04 Kl 13:30
Wilson Therapeuticals AB: Uppköp
+

Alexion Pharma Nordics Holding AB(”Alexion Sweden”) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeuticals AB.

För en (1) aktie i Wilson Therapeuticals AB erbjuds 232,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 maj 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 maj 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 maj 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/05/04 Kl 10:45
HiQ TO 35: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 42,80 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 42,80 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/04 Kl 09:15
LONG GOLD H: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 april 2018.

18/05/04 Kl 08:45
Pharmacolog i U-A AB: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 3 maj 2018.

18/05/03 Kl 16:45
Delta Environmental TO 2 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,023 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,023 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/03 Kl 13:45
Raybased AB: Nyemission
+

Villkor: 6:7, kurs 2,45 SEK

För en (1) aktie i Raybased AB får du sex (6) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 maj och den 18 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/03 Kl 11:15
Förändring i Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen nr 2 och i den har man breddat Småbolagsportföljen till tolv aktier. De nya aktierna är: Alimak och Qliro. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Småbolag i Portföljspar hos oss.

Från och med den 3 maj ser portföljen ut så här:

Alimak (ny), Biogaia, Byggmax, Capio, Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Eave, Qliro (ny) och Svolder B. 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/05/02 Kl 13:30
NorInvent AB avnoteras
+

 

NorInvent kommer att avnoteras från AktieTorget.

Sista handelsdag är den 16 maj 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 16 maj 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 juli 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 16 maj 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/27 Kl 15:15
Swedol AB: Uppköp
+

Nordstjernan AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB.

För en (1) aktie i Swedol erbjuds 32,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 maj 2018.

Eftersom styrelsen i Swedol rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/05/02 Kl 11:15
Kancera AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 1,20 SEK

För en (1) aktie Kancera AB får du en (1) uniträtt.

Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption TO 3.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 maj och den 15 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/02 Kl 10:45
Fonden Holberg Kredit SEK A: Kommer att likvideras
+

Styrelsen för Holberg Fondförvaltning har beslutat att fonden skall likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på tiden har Aktieinvest beslutat att Holberg Kredit SEK A, den 28 maj 2018, kommer att utgå ur Aktieinvests sortiment.

Sista dag för dig att själv sälja dina fondandelar, i Holberg Kredit SEK A, är den 25 maj 2018.

En order genomför du enklast, inloggad på din internetdepå, genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 25 maj kl. 11.00.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i Holberg Kredit SEK A kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 25 maj kl.11.00 kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Holberg Kredit SEK A och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

18/05/02 Kl 09:30
IQS Energi Komfort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,40 SEK.

För en (1) aktie i IQS Energi Komfort får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 maj och den 11 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/30 Kl 13:30
Evli Fondbolag Global Asset Allocation - Genomförd merge
+

Fonden Evli Global Asset Allocation ,ISIN FI4000058847 , har slagits ihop med fonden Evli Global Multi Manager 30, ISIN FI0008805650.

För varje andel i Evli Global Asset Allocation erhölls 0,564639 stycken andelar i Evli Global Multi Manager 30.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/04/30 Kl 09:45
Tourn International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 13,50 SEK

För en (1) aktie i Tourn International AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 13,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 maj och den 11 maj 2087.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/30 Kl 09:15
Holmen AB: Split
+

Villkor: 2:1

 

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 27 april 2018.

 

 

18/04/27 Kl 15:15
Swedol AB: Uppköp
+

Nordstjernan AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB.

För en (1) aktie i Swedol erbjuds 32,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 maj 2018.

Eftersom styrelsen i Swedol rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/04/26 Kl 15:30
Öhman Sverige - Kommande merge
+

Öhman Sverige, ISIN SE0001091018, slås samman med fonden Öhman Sverige Smart Beta,ISIN SE000493512.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-05-24.
 
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Sverige byts ut till fondandelar i Öhman Sverige Smart Beta till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Öhman Sverige är 2018-05-22

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

18/04/26 Kl 13:30
Öhman Realobligationsfond - Kommande merge
+

Öhman Realobligationsfond, ISIN SE0000993560,slås samman med fonden Öhman Realräntefond,ISIN SE0001472952.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-05-24.
 
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Realobligationsfond byts ut till fondandelar i Öhman Realräntefond till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Öhman Realobligationsfond är 2018-05-22

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

18/04/26 Kl 08:30
Fabege AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 25 april 2018.

18/04/25 Kl 16:00
Annexin Pharmaceuticals AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,80 SEK

För en (1) aktie i Annexin Pharmaceuticals får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 8,80 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 4 mars 2019 - 15 mars 2019 till kurs 4,40 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 maj och den 9 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/25 Kl 14:30
Sparinvest Corporate Value Bonds - Genomförd merge
+

För varje andel i Sparinvest Corporate Value Bonds erhölls 1,29223 stycken andelar i fonden Sparinvest Value Bonds - Global Ethical High Yield.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/04/24 Kl 09:00
IA Industriarmaturer: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio(50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 april 2018.

18/04/24 Kl 08:45
Beijer Ref AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 23 april 2018.

18/04/23 Kl 17:00
Africa Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Africa Resources AB får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/23 Kl 11:30
Urb-it AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Urb-it får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 april och den 4 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/23 Kl 09:30
Öresund AB: Utdelning av aktier i Bilia AB och MQ Holding AB
+

För tio (10) aktier i Öresund erhålls en (1) aktie i Bilia och en (1) aktie i MQ Holding.

Sista dag för handel i Öresund aktie med rätt till utdelningen var den 17 april 2018.

18/04/20 Kl 16:15
Acosense AB: Nyemisson
+

Villkor 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Acosense får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 april och den 8 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/20 Kl 09:00
Intropris Vimmerby AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 19 april 2018.

 

18/04/18 Kl 15:45
WeSC AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,12 SEK

För en (1) aktie i WeSC AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 april och den 27 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/18 Kl 14:15
Nu går det att lägga order på Stockholmsbörsen och First North igen
+

Tidigare tekniska problem hos Nasdaq är nu åtgärdade och börsen är öppen för handel igen. Vid frågor kontakta vårt mäklarbord: 08- 5065 1700.

18/04/18 Kl 10:15
Nanologica AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Nanologica får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 april och den 26 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/18 Kl 08:45
Tekniska problem hos Nasdaq
+

Just nu går det inte att lägga order på Stockholmsbörsen och First North på grund av tekniska problem hos Nasdaq. Börsens öppning fördröjs på obestämd tid. Vid frågor kontakta vårt mäklarbord: 08- 5065 1700.

18/04/18 Kl 09:15
Franklin Templeton Korean Fund (acc): Kommer att likvideras
+

Styrelsen för Franklin Templeton Korean Fund (acc) har beslutat att fonden skall likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på tiden har Aktieinvest beslutat att Franklin Templeton Korean Fund (acc), den 15 maj 2018, kommer att utgå ur Aktieinvests sortiment.

Sista dag för dig att själv sälja dina fondandelar, i Franklin Templeton Korean Fund (acc), är den 14 maj 2018.

En order genomför du enklast, inloggad på din internetdepå, genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 14 maj kl. 11.00.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i Franklin Templeton Korean Fund (acc) kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 14 maj kl.11.00  kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Franklin Templeton Korean Fund (acc) och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se.

18/04/17 Kl 15:30
Gapwaves AB: Nyemission
+

Villkor:1:2, kurs 17,00 SEK.

För en (1) aktie i Gapwaves får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 17,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 april och den 3 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/17 Kl 15:00
Peptonic Medical AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,29 SEK

För en (1) aktie i Peptonic Medical AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,29 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 april och den 26 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/13 Kl 16:00
Synact Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11, kurs 9,90 SEK

För en (1) aktie i Synact Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 9,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 april och den 30 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/13 Kl 15:45
Dividend Sweden TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,60 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1 B) i Dividend Sweden ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 1,60 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-04-27.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/04/13 Kl 15:45
Cassandra Oil TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 70,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 4) i Cassandra Oil ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 70,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-04-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/04/13 Kl 15:45
Kancera TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 2) i Kancera ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-04-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/04/12 Kl 12:15
Ladbrokes PLC: Fusion genomförd
+

Ladbrokes PLC har fusionerats med GVC Holdings.

För varje aktie i Ladbrokes erhölls 0,15354 aktier i GVC Holdings och 2,542995 SEK per aktie.

18/04/12 Kl 08:30
Hernö Gin AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 11 april 2018.

18/04/11 Kl 14:45
Nya aktier i våra sparboxar
+

Ett år har gått och vi har reviderat våra sparboxar. Hållbarhetsboxen som vi lanserade i februari får vänta till nästa år. Av de övriga åtta boxarna är det fem som får ändrat innehav.

 • Allroundboxen
 • Framtidsfeministen
 • PEG the box
 • We are the world
 • The Magic box

Om du månadssparar i dem idag är de dina kommande köp som kommer bli i den nya sammansättningen av aktier/fonder.

Läs Mikael Näslunds summering av första året med sparboxarna och vilka ändringarna är >

18/04/10 Kl 15:45
Sjöstrand Coffee Int AB: Nyemission
+

Villkor: 13:8, kurs 0,45 SEK

För en (1) aktie i Sjöstrand Coffee Int AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tretton (13) nya aktier till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 april och den 20 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/10 Kl 10:30
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,40 SEK.

För en (1) aktie i Cortus Energy får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 april och den 20 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/09 Kl 10:00
HiQ International AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i HiQ international erhålls 3,30 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 4 april 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 9 april 2018 och den 20 april 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 3 maj 2018.

18/04/06 Kl 08:45
Neurovive Pharmaceutical AB: Nyemission
+

Villkor: 3:16, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Neurovive Pharmaceutical får du tre (3) uniträtter. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 8,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-09

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 april och den 17 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/04 Kl 14:00
Obducat AB: Uppdaterad information gällande nyemissionen
+

Styrelsen för Obducat AB har beslutat om en förlängning av teckningstid och handel med uniträtter i den pågående nyemissionen.

Villkor: 1:9, kurs 6,80 SEK.

För en (1) stamaktie eller preferensaktie av serie B i Obducat får du en (1) uniträtt av serie B.

Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,80 SEK per unit.

En unit består av åtta (8) nya B-aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018:B.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 16:45
Online Brands Nordic AB Nyemission: Uppdaterad information
+

Ny information efter beslut om handel i teckningsrätter.

Villkor:1:3, kurs 0,40 SEK.

För en (1) aktie i Online Brands Nordic får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 9 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 15:30
Rasta Group AB: Uppköp. Uppdatering
+

AB Maritemi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB.

För varje aktie i Rasta Group erbjuds 10,00 SEK kontant.  

Maritemi har beslutat att förlänga acceptfristen för erbjudandet en sista gång för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet. Den ordinarie acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 6 mars 2018.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 12 april 2018.

Rastas aktie har avlistats från Alternativa Listan.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 6 april 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 15:00
Envirologic TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,50 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 13:45
Redwood Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 6,75 SEK

För en (1) aktie i Redwood Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 april och den 16 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/03 Kl 13:00
Wifog Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 10:1, kurs 0,10 SEK.

För en (1) aktie i Wifog Holding får du tio (10) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/29 Kl 12:45
Invent Medic Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7 Kurs: 15,00SEK/AK

 

Den här informationen får du som är aktieägare i Invent Medic Sweden AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:7, kurs 15,00 SEK.

För en (1) aktie i Invent Medic Sweden får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-10

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 april och den 20 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/29 Kl 12:00
Multidocker Cargo Handling AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3 kurs 0,55SEK/AK

Den här informationen får du som är aktieägare i Multidocker Cargo Handling AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:3, kurs 0,55 SEK.

För en (1) aktie i Multidocker Cargo Handling får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,55 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/28 Kl 16:30
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 3,50 SEK

För en (1) aktie i PharmaLundensis AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/28 Kl 13:00
Öppettider i påsk
+

I och med påskhelgen har vi ändrade öppettider.

Skärtorsdag, den 29/3, öppet mellan kl. 9-13 (Börsen stänger kl. 13:00.)
Orderläggning i andelshandel och Aktiespararna Direktavkastning/ToppSverige stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).

Långfredag, 30/3, stängt.

Annandag påsk, måndagen den 2/4, stängt.

Vi på Aktieinvest önskar alla en riktigt Glad påsk!

18/03/28 Kl 11:45
TDC A/S: Uppköp
+

Ett konsortium innefattande PFA, PKA, ATP och Macquire Infrastructure genomför ett uppköpserbjudande till aktieägarna i TDC A/S.

För en (1) aktie i TDC A/S erbjuds 50,25 DKK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvests kunder att handla i aktien är den 28 mars 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 4 maj 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/03/28 Kl 11:15
Online Brands Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,40 SEK

För en (1) aktie i Online Brands Nordic får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna har bokats in på din depå idag, den 28 mars.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/28 Kl 09:45
Acousort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 9,00 SEK.

För en (1) aktie i Acousort får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 11 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/27 Kl 13:45
Orezone AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i Orezone AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/27 Kl 09:30
Hedera Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 63,00 SEK

För en (1) aktie i Hedera Group AB får du en (1) uniträtt. Femton (15) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 63,00 SEK per unit.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 5 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/26 Kl 14:30
Obducat AB: Nyemission
+

Villkor 1:9, kurs 6,80 SEK

För en (1) stamaktie eller preferensaktie av serie B i Obducat får du en (1) uniträtt av serie B.

Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,80 SEK per unit.

En unit består av åtta (8) nya B-aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018:B.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 6 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/26 Kl 12:15
Polarcus LTD: Nyemission
+

Villkor: 0,303:1, kurs 1,30 NOK.

För en (1) aktie i Polarcus får du 0,303 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/26 Kl 11:00
Global Private Equity 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 1 erbjuds 16,75 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 25 april och den 15 maj 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 17 april 2018, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar. Bolaget förbehåller sig rätten att avstå från att beakta anmälningar som tas emot efter att erbjudandet redan är fulltecknat.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/23 Kl 16:15
Swedbank Robur Premium Offensiv: Genomför merge
+

Swedbank Robur Premium Offensiv, ISIN SE0001108721, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Kapitalinvest, ISIN SE0000996241.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Offensiv erhölls 2,11655 stycken andelar i Swedbank Robur Kapitalinvest.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/03/23 Kl 15:15
Active Biotech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Active Biotech får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 4 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/23 Kl 11:45
Auriant Mining TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 4) i  Auriant Mining ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-03-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/03/22 Kl 15:15
Inloggning stängd ikväll
+

Idag, den 22 mars från och med kl.18:00 och ca en timme framåt kommer inloggningen att vara stängd då vi genomför systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post: kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

18/03/22 Kl 09:45
Addera Care AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Addera Care AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 10 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/21 Kl 13:45
Orasolv AB: Uppköp
+

Den 15 mars 2018 offentliggjorde ME Dental AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Orasolv AB.

För en (1) aktie i Orasolv AB erbjuds 30 öre kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 april 2018.

Utbetalning av likvid kommer preliminärt att påbörjas den 14 april 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvests kunder att handla i aktien är den 3 april 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/03/21 Kl 13:00
Starbreeze AB: Nyemission
+

Villkor 1:15, kurs 7,50 SEK

För en (1) aktie i Starbreeze får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 mars och den 3 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/21 Kl 10:30
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner serie TO 4
+

För sextio (60) aktier i Brighter AB erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Sista dag för handel i Brighter med rätt till utdelningen var den 15 mars 2018.

18/03/20 Kl 15:15
Evli Fondbolag Global Asset Allocation: Kommande merge
+

Fonden Evli Fondbolag Global Asset Allocation ISIN FI4000058847, slås samman med fonden Evli Global Multi Manager 30, ISIN FI0008805650.

Preliminärt datum för sammanslagningen är den 24 april 2018.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Evli Fondbolag Global Asset Allocation byts ut till fondandelar i Evli Global Multi Manager 30 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Evli Fondbolag Global Asset Allocation är den 20 april 2018.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.evli.se

18/03/20 Kl 10:00
AroCell AB: Nyemission
+

Villkor: 3:8, kurs 3,25 SEK.

För en (1) aktie i AroCell får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 3,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 mars och den 4 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/16 Kl 14:15
Double Bond Pharmaceutical International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,65 SEK.

För en (1) aktie i Double Bond Pharmaceutical får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,65 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 27 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/15 Kl 09:45
Intervacc AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 2,85 SEK

För en (1) aktie i Intervacc AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 2,85 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 23 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/14 Kl 15:30
NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och 1 teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/14 Kl 14:30
Sparinvest Corporate Value Bonds - Kommande merge
+

Fonden Sparinvest Corporate Value Bonds, ISIN LU0620744002, kommer slås samman med fonden Value Bonds – Global Ethical High Yield, ISIN LU1735613934.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-04-20.

Sparinvest Corporate Value Bonds är redan nu spärrad för köp och sista dag för försäljning av fondandelar är 2018-04-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Sparinvest Corporate Value Bonds byts ut till fondandelar i Value Bonds – Global Ethical High Yield till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.sparinvest.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

18/03/13 Kl 14:15
Wärtsilä Oyj ABP: Fondemission
+

För en (1) aktie i Wärtsilä erhålls två (2) nya aktier i Wärtsilä.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 8 mars 2018.

18/03/13 Kl 10:30
Ladbrokes PLC: Fusion
+

Ladbrokes PLC  kommer att fusioneras med GVC Holdings Plc.

Sista dag att sälja Ladbrokes PLC innan fusionen är den 19 mars 2018.

För varje innehavd aktie i Ladbrokes PLC erhålls aktier i GVC Holdings Plc till ett motsvarande värde.

Preliminär leveransdag av aktierna är 2018-03-29.

Ev månadsparande i Ladbrokes PLC övegår till GVC Holdings Plc.

Ev överskjutande andel utbetalas i likvid.

18/03/12 Kl 15:45
Uni-light LED TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 11,90 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 2) i  Uni-light LED ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 11,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-03-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/03/12 Kl 15:45
Intervacc TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  Intervacc ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 12,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-03-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/03/12 Kl 11:30
Rasta Group AB: Uppköp. Uppdatering
+

AB Maritemi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB.

För varje aktie i Rasta Group erbjuds 10,00 SEK kontant.  

Maritemi har beslutat att förlänga acceptfristen för erbjudandet för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet. Den ordinarie acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 6 mars 2018.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 28 mars 2018.

Maritemi kommer att verka för att Rastas aktier avlistas från Alternativa Listan.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 22 mars 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/09 Kl 16:15
Swedbank Robur Premium Offensiv - Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Offensiv, ISIN SE0001108721, slås samman med fonden Swedbank Robur Kapitalinvest, ISIN SE0000996241.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-03-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Offensiv byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Kapitalinvest

till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel, inför sammanslagningen, i Swedbank Robur Ethica Ränta och Swedbank Robur Kapitalinvest är 2018-03-19.

Fonderna öppnas åter för handel 2018-03-26

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Offensiv kommer att övergå till Swedbank Robur Kapitalinvest.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

18/03/09 Kl 15:30
Initiator Pharma A/S: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 6,60 SEK.

För en (1) aktie i Initiator Pharma får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,60 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 mars och den 22 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 7 mars.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

18/03/09 Kl 15:15
Transiro Int. AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,45 SEK.

För en (1) aktie i Transiro Int. AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 21 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/09 Kl 11:30
VibroSense Dynamics TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 10,25 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,25 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/09 Kl 10:45
Songa Offshore: Tas ur sortimentet inför kommande tvångsinlösen
+

Efter ett tidigare utbyteserbjudande som Aktieinvest  valde att inte acceptera för sina kunder då erbjudandekursen var ofördelaktig mot marknadskursen, äger bolaget Transocean Ltd nu 97,67 procent av aktierna i Songa Offshore.

Bolaget har påbörjat tvångsinlösen av de kvarvarande aktierna i bolaget och erbjuder aktieägarna  47,50 NOK per aktie.

Då aktien i dagsläget handlas till en högre kurs på marknaden har Aktieinvest beslutat att aktien ska tas ur sortimentet och om möjligt, försöka sälja innehavet åt dig, direkt på marknaden.

Vill du själv sälja dina aktier i Songa Offshore kan du göra det via andelsorder, t om måndag den 12 mars kl 13:59.

Därefter kommer Aktieinvest försöka sälja aktierna för din räkning och försäljningslikviden kommer att bokas in som likvida medel på depån.

Om aktierna inte blir sålda på marknaden kommer de lämnas in i tvångsinlösenförfarandet för 47,50 NOK per aktie.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/07 Kl 12:45
ABB Ltd: Särskilt utdelningsförfarande
+

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för svenska aktieägare att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.

Då vi anser att detta är fördelaktigt för dig som kund så kommer vi acceptera erbjudandet för din räkning.

Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv göra något.

 

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 22 mars 2018, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, en s.k. ABB U och en utdelningsrätt,  s.k. ABB SR 1.

I samband med detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 21 -23 mars 2018, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR 1 kommer bokas in på din depå den 26 mars 2018.

 

Handel i ABB U pågår mellan den 26 mars och 4 april 2018.

Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U mellan den 5 och 6 april.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 9 april 2018. Därefter handlas aktien som vanligt.

 

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 10 april 2018 och bokas in på din depå.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Se gamla internettjänsten: Min depå/ Inställningar /Utdelningar.

Efter bokad utdelning kommer de ABB SR 1 du erhållit att bokas ut från din depå.

 

Ovanstående kommer inte gälla dig som har dina ABB Ltd aktier i en Portföljspardepå, där du kommer erhålla utdelningen på dina ABB Ltd aktier med avdragen källskatt.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/06 Kl 13:45
Tobin Properties AB: Uppköp
+

Klövern AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Tobin Properties AB.

För en (1) stamaktie i Tobin Properties erbjuds 22,65 SEK kontant.

För en (1) preferensaktie i Tobin Properties erbjuds 108,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 26 mars 2018.

Eftersom styrelsen i Tobin Properties rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/03/06 Kl 10:30
D. Carnegie & Co AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 90,00 SEK

För en (1) aktie i Carnegie & Co får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya aktie till kursen 90,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

18/03/06 Kl 10:30
Cline Scientific AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 6,50 SEK.

För en (1) aktie i Cline Scientific AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 6,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 mars och den 21 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/05 Kl 15:30
Erbjudande till aktieägare i SenseAir AB: förlängning
+

Asahi Kasei Microdevices Corporation ("AKM") erbjuder aktieägarna i SenseAir AB att mot kontant likvid överlåta sina aktier till AKM.

För varje aktie i SenseAir erbjuds 30,00 SEK.

Per den 28 februari 2018 uppgick antalet aktier som ägdes av aktieägare som accepterat Erbjudandet, tillsammans med de aktier som ägs av AKM till 99.50% av samtliga aktier i Senseair.

AKM kommer att genomföra ett s.k. tvångsinlösenförfarande för att förvärva samtliga utestående aktier i Senseair.

AKM har därför beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet för att göra det möjligt för samtliga aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet att överlåta sina aktier och erhålla kontant likvid i början av april 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 13 mars 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

18/03/05 Kl 09:00
Yield Life Science AB: Utdelning av aktier i Isofol Medical AB
+

För sexton (16) aktier i Yield Life Science erhålls en (1) aktie i Isofol Medical.

Sista dag för handel i Yield Life Science aktie med rätt till utdelningen var den 27 februari 2018.

18/03/02 Kl 17:00
A1M Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i A1M Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 mars och den 14 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/02 Kl 09:15
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Implementa Hebe AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 mars och den 19 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/01 Kl 10:30
Simplicity Asien- Genomförd merge
+

Fonden Simplicity Asien, SE0001832072, har slagits samman med den nystartade fonden Simplicity Småbolag Global, ISIN SE0010520403.

För varje andel i Simplicity Asien erhölls 1,2586 st andelar i Simplicity Småbolag Global.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/03/01 Kl 10:15
Eyeonid Group AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 2 i Eyeonid Group
+

För fyrtiosju (47) aktier i Eyeonid Group erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 2 i Eyeonid Group.

Sista dag för handel i Eyeonid Group aktie med rätt till utdelningen var den 23 februari 2018.

18/02/28 Kl 16:00
Transiro Int. AB: Nyemission avbruten
+

Styrelsen i Transiro Int. AB har den 28 februari 2018 beslutat att avbryta den planerade företrädesemissionen för befintliga aktieägare.

Bolaget avser att komma med förslag på en uppdaterad företrädesemission med nya villkor.

18/02/27 Kl 17:00
Elos Medtech AB: Nyemission
+

Villkoren 1:3, kurs 52,00 SEK

För en (1) aktie i Elos Medtech AB, oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 52,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 mars och den 12 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/27 Kl 12:30
Lightlab Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 7:4, kurs 0,42 SEK.

För en (1) aktie i Lightlab Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya B-aktier till kursen 0,42 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 mars och den 12 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/27 Kl 10:30
Mackmyra AB: Nyemission
+

Villkor: 1:42 kurs 14,50 SEK

För en (1) aktie i Mackmyra AB får du en (1) teckningsrätt. Fyrtiotvå (42) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/26 Kl 17:00
Robert Friman International AB: Nyemission - Annullerad emission
+

Nyemissionen har annullerats.

Villkor 7:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Robert Friman International får du sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-02-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/26 Kl 16:45
GAM Star China Equity (USD) - Namnändring
+

Fonden GAM Star China Equity (USD) , ISIN IE00B1W3WR42  har bytt namn till GAM Star China Equity - USD (Acc).

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/02/26 Kl 14:30
Transiro Int. AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,90 SEK.

För en (1) aktie i Transiro Int. AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 mars och den 8 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/23 Kl 09:00
Handelsbanken fonder: Förändring av fondbestämmelser
+

Med anledning av ett nytt regelverk, MiFID II, har strukturen för andelsklasser i merparten av Handelsbankens fonder förändrats.

Den nya strukturen innebär vissa ändringar i fondbestämmelserna.

Om dessa ändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder

18/02/23 Kl 08:30
Cell Impact AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3 kurs 10,50 SEK

För en (1) aktie i Cell Impact AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 mars och den 8 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/22 Kl 15:15
Compare-IT Nordic AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 6,20 SEK.

För en (1) aktie i Compare-IT Nordic får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 mars och den 19 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/22 Kl 09:30
Förändring i Avkastningsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararens nr 2 (2018) och i den har man bytt ut en aktie i Avkastningsportföljen. Man tar bort Beijer Alma och ersätter den med H&M. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Avkastning i Portföljspar hos oss.

Från och med den 22 februari ser portföljen ut så här:

H&M (ny), Bilia, Duni, Hemfosa, HiQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank och Telia.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/02/21 Kl 16:30
Willak AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i Willak AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till teckningskursen 7,00 SEK per aktie. Varje en (1) tecknad aktie berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1).

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 februari och den 5 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/02/21 Kl 12:00
Nordax: uppköp
+

NDX Intressenter AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordax Group AB.

För en (1) aktie i Nordax erbjuds 60,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 mars 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 mars 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 28 mars 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/02/21 Kl 10:45
Hanza Holding AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i Hanza Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/19 Kl 10:00
Precisionsmetall Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 0,08 SEK

För en (1) aktie i Precisionsmetall Group AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,08 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 februari och den 1 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 15:15
Yield Life Science AB: Avnotering
+

Yield Life Science kommer att avnoteras från Aktietorget.

Sista handelsdag är den 27 februari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 27 februari 2018.. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 april 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 27 februari  2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 15:00
Insplorion AB: Utdelning av teckningsoption av serie TO 1 2018/2023
+

För tjugoåtta (28) aktier i  Insplorion AB erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 2018/2023 i Insplorion.

Sista dag för handel i Insplorions aktie med rätt till utdelningen var den 12 februari 2018.

18/02/16 Kl 14:15
Aligera AB avnoteras
+

Aktierna i Aligera AB har avnoterats från Nasdaq First North den 16 februari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 26 januari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 11:30
Robert Friman International AB avnoteras
+

Aktierna i Robert Friman International AB har avnoterats från Nasdaq First North den 16 februari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 14 december 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/15 Kl 16:00
Inloggningen stängd ikväll
+

Ikväll, den 15 februari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700

18/02/15 Kl 11:00
Rasta Group AB: Uppköp
+

AB Maritemi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB.

För varje aktie i Rasta Group erbjuds 10,00 SEK kontant.  

Utbetalning av vederlag kommer preliminärt att ske den 9 mars 2018.

Efter utbetalning av vederlag är Maritemis ambition att därefter avlista bolagets aktier från Alternativa Listan.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 5 mars 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/14 Kl 12:45
Guideline Geo AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 5,50 SEK.

För en aktie i Guideline Geo, får du fyra (4) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 februari och den 26 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/12 Kl 16:15
Sprint Bioscience AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 15,00 SEK.

För en (1) aktie i Sprint Bioscience får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 15,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden mellan 14 januari 2019 till och den 25 januari 2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/12 Kl 16:00
Archelon AB: Nyemission
+

Villkor: 9:20, kurs 0,15 SEK

För en (1) B-aktie i Archelon AB, får du nio (9) teckningsrätter av serie B. Tjugo (20) teckningsrätter av serie B ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 14:30
Immune Pharmaceuticals Inc: Avnotering
+

Immune Pharmaceuticals Inc kommer att avnoteras från Nasdaq First North.

Sista handelsdag är den 9 mars 2018.

Vad händer nu med Immune Pharmaceuticals Inc?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 9 mars 2018.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 april 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 9 mars 2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 11:30
Nilsson Special Vehicles AB: Nyemission
+

Villkor 3:5, kurs 13,00 SEK

För en (1) aktie i Nilsson Special Vehicles AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 13,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 10:15
Nexar Group TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 7,50 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i  Nexar Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/02/08 Kl 15:00
NP3 Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 26,50 SEK

För en (1) aktie i NP3 Fastigheter AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny preferensaktie till kursen 26,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/08 Kl 14:30
Three Gates AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 7,00 SEK.

För en (1) aktie i Three Gates får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/08 Kl 09:00
Toleranzia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Toleranzia AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/02/07 Kl 14:00
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om fyrtiosex (46) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 10 januari 2018.

18/02/06 Kl 15:45
SpectraCure TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/06 Kl 14:00
Prolight Diagnostics TO 2: Nyemission
+

Villkor:1:2, kurs 0,90 SEK.

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/05 Kl 08:45
CombiGene AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11 kurs 3,40 SEK

För en (1) aktie i CombiGene AB får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/02 Kl 15:30
News55 AB: Nyemission
+

Villkor 1:7, kurs 12,00 SEK.

För en (1) aktie i News55 får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 19 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/02 Kl 11:15
Expres2ion Biotech Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Expres2ion Biotech Holding får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 februari och den 20 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest´s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 11:00
Xavitech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 12,00 SEK

För en (1) aktie i Xavitech AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 februari och den 12 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 11:45
Minesto AB: Nyemission - Uppdatering
+

Villkor: 1:8, kurs 11,20 SEK

För en (1) aktie i Minesto får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 11,20 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 februari 2019 - 28 februari 2019 till kurs 7,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 31 januari och den 9 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 10:15
Advanced Stabilized Technologies Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,06 SEK.

För en (1) aktie i Advanced Stabilized Technologies Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,06 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 februari och den 12 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/30 Kl 14:15
Hemcheck TO 1: Nyemission
+

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 2 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/30 Kl 10:30
Catella Fondförvaltning AB - Inför nya andelsklasser
+

Catella Fondförvaltning har erhållit Finansinspektionens tillstånd att införa nya andelsklasser.

Detta påverkar inte fondernas inriktning, målavkastning eller risknivå.

Syftet med de nya andelsklasserna är att Catella skall kunna möta marknadens krav i samband med att regelverket MiFID II trädde i kraft den 3 januari 2018,

Denna förändring berör följande fonder i Aktieinvests sortiment: Catella Avkastningsfond, Catella Hedgefond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond.

I samband med detta förändras fondernas fondbestämmelser. Mer information om detta hittar du på fondbolagets hemsida: www.catella.se/fonder

18/01/30 Kl 08:45
MSC Group AB: Omvänd split och namnändring till Empir Group AB
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 januari 2018.

18/01/29 Kl 11:15
VideoBur Sthlm Int AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,45 SEK.

För en (1) aktie i VideoBur får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 februari och den 8 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/29 Kl 09:30
Ecofiltration AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 januari 2018.

18/01/26 Kl 14:00
Franklin Global Growth Fund (acc) - Genomförd merge
+

Franklin Global Growth Fund (acc) , ISIN LU0122613069, har slagits ihop med fonden Franklin World Perspectives Fund, ISIN LU0390134368.

För varje andel i Franklin Global Growth Fund (acc) erhölls 0,786666 stycken andelar i Franklin World Perspectives Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/01/26 Kl 11:30
OPM Omega - Namnändring
+

Fonden OPM Omega, ISIN SE0004356962 har bytt namn till CARAM Systematic Alpha.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/01/26 Kl 10:00
HomeMaid AB: Utdelning av aktier i Veteranpoolen AB
+

För en (1) aktie i  HomeMaid erhålls en (1) aktie i Veteranpoolen.

Sista dag för handel i HomeMaids aktie med rätt till utdelningen var den 22 januari 2018.

18/01/25 Kl 10:45
Jays Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 1,80 SEK

För en (1) aktie i Jays Group AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 januari och den 8 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/25 Kl 09:45
Förändring i Basportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararens nr 1 (2018) och i den har man bytt ut en aktie i Basportföljen. Man tar bort Kungsleden och ersätter den med ABB. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Bas i Portföljspar hos oss.

Från och med den 25 januari ser portföljen ut så här:

ABB (ny), Autoliv, Axfood, Investor B, Kinnevik B, NCC B, Nibe, Nordea, Thule och Volvo B.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/01/25 Kl 08:30
Viking Supply Ships B: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 januari 2018.

18/01/22 Kl 15:30
MobiPlus AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i MobiPlus AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 januari och den 7 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/22 Kl 17:00
Ändrad handel för illikvida aktier
+

Från och med måndagen den 22/1 kommer 11 illikvida aktier att handlas i en ny modell på Nasdaq Stockholm. Handeln kommer inte vara kontinuerlig längre utan ske genom tre auktioner, en vid öppning, en kl. 13.35 och en vid stängningen. Med auktionerna hoppas Nasdaq att man ska kunna stoppa märkliga kursrusningar som t.ex. hände Hufvudstadens C-aktie i höstas. De berörda aktierna är: Midsona A, Hufvudstaden C, Svolder A, Catella A, Midway A, Ortivus A, Electrolux A, MTG A, Tele2 A, SWECO A och Klövern A. Varje kvartal kommer man se över vilka aktier som ingår.

18/01/19 Kl 15:30
Prostalund AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,80 SEK

För en (1) aktie i Prostalund AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 januari och den 1 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/19 Kl 14:00
HUBBR AB avnoteras
+

Aktierna i HUBBR AB har avnoterats från First North den 19 januari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 16 januari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/19 Kl 11:45
QuickCool TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,90 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  QuickCool ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-02-01.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/01/19 Kl 11:45
Raybased TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 10,40 SEK

Innehav av sex (6) teckningsoptioner (TO 1) i  Raybased ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-01-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/01/18 Kl 09:00
Nickel Mountain Resources AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 0,25 SEK.

För en (1) aktie i Nickel Mountain Resources får du en (1) teckningsrätt.Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 januari och den 2 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/16 Kl 08:45
Corem Property Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 januari 2017.

18/01/15 Kl 09:30
KappAhl AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i KappAhl erhålls 6,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 10 januari 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 16 januari 2018 och den 30 januari 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 6 februari 2018.

18/01/12 Kl 14:30
Inloggningen stängd ikväll
+

Idag, den 12 januari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700

18/01/12 Kl 14:30
Arcam AB: Avnotering
+

Den 6 september 2016 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam AB och med detta erbjudande så ökade GE Sweden Holdings AB sitt aktieinnehav i bolaget till över 90%.Den 27 december 2017 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB att de planerar att genomföra tvångsinlösen av återstående aktier i Arcam AB och att de planerar ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Arcam AB kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm, den 29 januari 2018.

Sista handelsdag i Arcam är den 26 Januari 2018.

Vad händer nu med Arcam?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina Arcam innan avnoteringen kan du göra det tom den 26 januari 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i Arcam, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta Arcam till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina Arcam innan avnoteringen kan du göra det tom den 26 januari 2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i Arcam.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina Arcam innan dess kan du göra det tom den tom den 23 januari 2018. . 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

Hälsningar

Backoffice

18/01/12 Kl 10:30
Tobin Properties AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Tobin Properties AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari och den 24 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/27 Kl 16:00
Köbenhavns Lufthavne: Uppköp -uppdatering
+

Arbejdsmarkedets Tillagspension och Ontario Teachers Pension Plan har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Köbenhavns Lufthavne.

För en (1) aktie i Köbenhavns Lufthavne erbjuds 5702,00 DKK kontant.

Den danska staten som äger 39,2 procent av aktierna i Köbenhavns Lufthavne, har meddelat att de inte kommer acceptera budet.

Med anledning av ovan kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/01/11 Kl 12:00
Infant Bacterial Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor 7:10, kurs 95,00 SEK

För en (1) aktie i Infant Bacterial Therapeutics AB får du sju (7) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 95,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/10 Kl 16:00
Endomines AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Endomines AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 januari och den 17 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/10 Kl 14:00
Serstech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,15 SEK.

För en (1) aktie i Serstech får du en (1) teckningsrätt.

Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/08 Kl 15:30
IFOX Investments AB: Utdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB
+

För en (1) aktie i  IFOX Investments erhålls två (2) aktier i Nickel Mountain Resources.

Sista dag för handel i IFOX Investments aktie med rätt till utdelningen var den 4 januari 2018.

18/01/08 Kl 15:30
True Heading Nordic AB: Utdelning av aktier i Seapilot AB
+

För tio (10) aktier av serie B i  True Heading Nordic erhålls en (1) aktie av serie B i Seapilot.

Sista dag för handel i True Heading Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 2 januari 2018.

Seapilot AB planerar att noteras på Aktietorget under 2018.

18/01/08 Kl 12:00
ICTA AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i ICTA får du en (1) teckningsrätt.

Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-10.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 januari och den 19 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/08 Kl 11:30
OncologyVenture Sweden AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 16,30 SEK

För en (1) aktie i OncologyVenture Sweden får du en (1) teckningsrätt.

Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 16,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-11.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 januari och den 18 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/04 Kl 16:00
Halvdag på börsen den 5 januari
+

På fredag, den 5 januari, stänger börsen och Aktieinvest kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel och ToppSverige/Aktiespararna Direktavkastning har stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (precis som vanligt).  

Vi önskar alla en trevlig helg!

18/01/04 Kl 12:00
Inloggningen stäng ikväll
+

Idag, den 4 januari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

18/01/04 Kl 10:00
Transferator AB: Nyemission
+

Villkor: 3:6, kurs 0,91 SEK

För en (1) aktie i Transferator A får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya A-aktier till kursen 0,91 SEK per aktie. Var tredje (3) tecknad A-aktie berättigar till två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie under perioden 14 februari 2019 - 28 februari 2019 för 1,20 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Transferator B får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,91 SEK per aktie. Var tredje (3) tecknad  B-aktie berättigar till två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie under perioden 14 februari 2019 - 28 februari 2019 för 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/03 Kl 14:30
ChromoGenics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,75 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare ChromoGenics AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:1, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i ChromoGenics får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,75 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2017/2020. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 10 januari 2020 - 31 januari 2020.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/03 Kl 09:15
Free2move Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,01 SEK

För en (1) aktie i Free2move Holding får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,01 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 mars 2019 - 31 mars 2019 för 0,007 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 17 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/02 Kl 15:00
Tillsvidareorder tas bort den 2 januari
+

Efter börsens stängning idag den 2 januari kommer alla tillsvidareorder på Stockholmsbörsen att makuleras på grund av den systemuppdatering som görs då MiFID II regelverket införs. Även order på NGM och Aktietorget berörs. Om du vill lägga om din order kan du göra det på onsdag den 3/1 efter börsens öppning via din Internetdepå eller i telefon med mäklare.

18/01/02 Kl 15:00
Systemunderhåll ikväll
+

Ikväll, den 2 januari gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

2017

17/12/29 Kl 17:15
Crowdsoft Techology AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,11 SEK

 

För en (1) aktie i Crowdsoft Techology AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,11 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/28 Kl 10:00
Camanio Care: Utdelning av TO 1
+

För sjutton (17) aktier i Camanio Care erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Sista dag för handel i Camanio Care aktie med rätt till utdelningen var den 20 december 2017.

 

17/12/27 Kl 16:30
HQ AB: Avnotering
+

Aktierna i HQ AB har avnoterats från AktieTorget den 27 december 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 14 december 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/27 Kl 11:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För sextio (60) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 19 december 2017.

17/12/21 Kl 09:00
BULL Olja X3 H: Omvänd spli
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 20 december 2017.

17/12/20 Kl 08:30
BULL EL X2 H: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 19 december 2017.

17/12/19 Kl 15:30
Cortus Energy TO 6: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,42 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,42 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 21 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/19 Kl 10:15
BrainCool AB: Utdelning av TO 1
+

För fyrtiosju (47) aktier i BrainCool erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 2017-2020.

Sista dag för handel i BrainCool aktie med rätt till utdelningen var den 13 december 2017.

17/12/18 Kl 16:15
Stockwik Förvaltning AB: Utnyttjande av konvertibler KV 1 2015/2018
+

Bolaget genomför en konvertering av KV 1 2015/2018 till aktier i Stockwik Förvaltning.

Konverteringskursen är 0,02 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 0,02 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 1 2015/2018 till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 15 januari 2018.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut den 8 februari 2018. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 12 januari 2018 och meddela om du inte önskar konvertera.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/18 Kl 11:15
3 Prospect Invest AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 december 2017.

17/12/18 Kl 11:00
NattoPharma AS: Inbjudan till teckning av aktier i PharmaCo AS
+

PharmaCo AS genomför en nyemission, med företräde för aktieägarna i NattoPharma AS, med villkoren 1:10, kurs 5,12 SEK.

Tio (10) aktier i NattoPharma, innehavda per 2017-11-28, ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie i PharmaCo AS till kursen 5,12 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

2. Kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande. 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/15 Kl 16:00
Götenehus Group AB: Uppköp
+

Erik Hemberg Fastighets AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB.

För en (1) aktie i Götenehus Group erbjuds 4,60 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 januari 2018.

Eftersom styrelsen i Götenehus Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/12/14 Kl 12:45
Taurus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i Taurus Energy AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 december och den 5 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/14 Kl 08:45
Svolder AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 december 2017.

17/12/13 Kl 09:45
Parans Solar Lighting AB: Utdelning av teckningsoptioner av serie TO 2
+

För tjugoåtta (28) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting med rätt till utdelningen var den 7 december 2017.

 

17/12/12 Kl 15:45
SEB High Yield SEK: Namnändring
+

Fonden SEB High Yield  SEK, ISIN LU0413134395, har bytt namn till SEB Sustainable High Yield Fund SEK - Lux.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

17/12/12 Kl 15:45
Viking Supply Ships AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Viking Supply Ships AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 28 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 27 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/12 Kl 15:00
Systemuppdatering ikväll
+

Ikväll, den 12 december gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/12/12 Kl 14:00
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 29,00 SEK.

För en (1) aktie i Karo Pharma får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 29,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 december och den 20 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/12 Kl 10:45
MAHA Energy TO 1 A: Nyemission
+

Villkor:1:1, kurs 6,40 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 6,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 8 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/12 Kl 08:45
Getinge AB: Utdelning av aktier i Arjo AB
+

För en (1) aktie i Getinge erhålls en (1) aktie i Arjo.

Sista dag för handel i Getinge aktie med rätt till utdelningen var den 6 december 2017.

17/12/11 Kl 16:15
Swedbank Robur IP-Aktiefond: Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur IP-Aktiefond, ISIN SE0000542979, har bytt namn till Swedbank Robur Globalfond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

17/12/06 Kl 15:15
Dignitana AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 2,10 SEK

För en (1) aktie i Dignitana får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer preliminärt att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/06 Kl 16:30
Systemunderhåll ikväll
+

Ikväll, den 6 december gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/12/08 Kl 10:45
Corem Property AB: Fondemission
+

Villkor 10:1

För en Corem Property av serie A erhålls tio (10) Corem Property av serie B.

Sista dag att köpa Corem A med rätt till fondemission var 7 december 2017.

De nya aktierna kommer bokas in på din depå den 12 december 2017.

17/12/05 Kl 15:45
Immunicum AB: Nyemission
+

Villkor: 15:14, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Immunicum får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, femton (15) nya aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/05 Kl 10:00
Respiratorius AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Respiratorius får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 17:00
Double Bond Pharmaceutical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 4,30 SEK

För en (1) aktie i Double Bond Pharmaceutical AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 4,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 16:30
Amnode AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,15 SEK

För en (1) aktie i Amnode får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 13 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/04 Kl 16:15
Simplicity Asien - Kommande merge
+

Fonden Simplicity Asien, SE0001832072, kommer att slås samman med den nystartade fonden Simplicity Småbolag Global, ISIN SE0010520403.

Simplicity Småbolag Global startar den 28 februari 2018.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-02-28.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Simplicity Asien byts ut till fondandelar i Simplicity Småbolag Global till ett motsvarande värde.

Sista dag för att handel i Simplicity Asien är 2017-02-23

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.simplicity.se

17/12/04 Kl 15:30
Viking Supply Ships AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Viking Supply Ships AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 14 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 13 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 13:00
Kiwok Nordic AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Kiwok Nordic AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 15 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 14 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 09:30
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Attana AB
+

För tjugoåtta (28) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Attana.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 28 november 2017.

17/12/01 Kl 16:00
Impact Coatings AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 10,50 SEK

För en (1) aktie i Impact Coatings AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 december och den 12 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/01 Kl 15:30
Atlant Explora: Namnändring
+

Fonden Atlant Explora , ISIN SE0001007535, har bytt namn till Atlant Stability Offensiv.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.atlantfonder.se

17/12/01 Kl 10:45
Atlant Edge: Ändring av fondbestämmelser
+

Fonden Atlant Edge ändrar sina fondbestämmelser.

Om förändringarna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.atlantfonder.se

17/11/30 Kl 16:30
Biotech Equity AB: Erbjudande om teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
+

Bolaget genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen i Biotech Equity AB (tidigare namn Biotech IGG AB) beslutade den 16 november 2017 med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Då bolaget själva administrerar denna emission kommer du inte tilldelas några teckningsrätter på din depå och Aktieinvest kommer inte ta hänsyn till de emissionsinställningar du har på depån.

 Villkor för emissionen:

Teckningskurs: 0,029 SEK per aktie.

För varje aktie du ägde på avstämningsdagen får du teckna 3 nya aktier.

Avstämningsdag är 23 november 2017.

Minimiteckningen är 100 000 st aktier motsvarande 2 900 SEK.

 1. Om du önskar teckna i denna emission behöver du fylla i bifogad anmälningssedel och skicka in den till Aktieinvest FK AB.Det går bra att scanna in anmälan och maila den till oss till kundservice@aktieinvest.se
 2. Du behöver även ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå

 Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Anmälan och fullständig information om emissionen finns på bolagets hemsida: www.biotech-equity.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/30 Kl 13:45
Handelsbanken fonder Multi Asset (H): Genomförd merge
+

Handelsbanken fonder Multi Asset (H), ISIN LU0645958579, har slagits ihop med Handelsbanken fonder Multi Asset 60, ISIN SE0009697147.

För varje andel i Handelsbanken fonder Multi Asset (H) erhölls 1,701461 stycken andelar i Handelsbanken fonder Multi Asset 60.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/30 Kl 10:45
Ripasso Energy AB: Nyemission
+

Villkor 3:10, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Ripasso Energy AB får du tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 december och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/30 Kl 10:30
Förändring i Avkastnings- och Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen ut och de har gjort förändringar portföljerna Avkastning och Småbolag. I och med det nya numret, nr 9 (2017) blir det samma ändringar för dig som sparar i portföljerna hos oss.

I aktieportfölj Avkastning byts Tele2 ut mot Telia och i Småbolagsportföljen ersätts Doro av Capio.

Från och med den 30 november ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Byggmax, Capio (ny), Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave och Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia, Duni, Hemfosa, HIQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank A och Telia (ny).

 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir i den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/11/29 Kl 13:00
Seamless Distribution AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,80 SEK

För en (1) aktie i Seamless Distribution får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/29 Kl 09:45
Cantargia AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 6,80 SEK.

För en (1) aktie i Cantargia AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 6,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december 2017 och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 15:15
Systematic Capital Multi (A): Namnändring
+

Fonden  Systematic Capital Multi (A) , ISIN LU1232457504 har bytt namn till Systematic Capital SEF - Kavaljer muLTi. Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida

17/11/28 Kl 14:15
AcadeMedia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 39,00 SEK

För en (1) aktie i AcadeMedia AB får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 39,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 10:30
Abelco Investment Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 0,19 SEK.

För en (1) aktie i Abelco får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,19 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/28 Kl 10:30
Hitech & Development AB: Nyemission
+

Villkor: 3:14, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Hitech & Development får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 13:45
Eitech Holding AB: Erbjudande till aktieägare
+

Huvudägaren till Eitech koncernen, Tannergården AB, har accepterat ett bud från Vinci Energies Nordic AB, enligt vilket Vinci Energies Nordic önskar förvärva samtliga aktier i Eitech Holding AB.

För varje aktie i Eitech Holding erbjuds cirka 1 200,00 SEK, men köpeskillingen kan bli högre eller lägre beroende på Eitech Holdings ekonomiska situation per tillträdesdagen.

Utbetalning av vederlaget kommer att ske i två omgångar, den 8 januari 2018 och den 31 maj 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 14 december 2017, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 16:30
Scibase Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 8:7, kurs 9,00 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare i Scibase Holding AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 8:7, kurs 9,00 SEK.

För en (1) aktie i Scibase Holding får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, åtta (8) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-24.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 november och den 4 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 15:30
Soltech Energy Sweden AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Soltech Energy Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 10:30
QuickCool AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 1,50 SEK.

För en (1) aktie i QuickCool AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/22 Kl 15:00
Gustavia Ny Teknik: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Ny Teknik ,ISIN SE0003622257, har slagits ihop med fonden East Capital China Environmental, ISIN LU0562934934.

För varje andel i Gustavia Ny Teknik erhölls 1,601684 stycken andelar i East Capital China Environmental.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 16:00
Gustavia Kazakstan och Centralasien - Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien ,ISIN SE0003462423, har slagits ihop med fonden East Capital Frontier Markets Fund, ISIN LU1125674611.

För varje andel i Gustavia Kazakstan och Centralasien erhölls 0,655198 stycken andelar i East Capital Frontier Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 15:45
Gustavia Balkan: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Balkan ,ISIN SE0001091000, har slagits ihop med fonden East Capital Balkan Fund, ISIN LU1644457472.

För varje andel i Gustavia Balkan erhölls 1,914323 stycken andelar i East Capital Balkan Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 15:15
Savo-Solar TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,59 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,59 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/21 Kl 14:45
Gustavia Ryssland: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Ryssland ,ISIN SE0001135005, har slagits ihop med fonden East Capital Russian Fund, ISIN LU1644457555.

För varje andel i Gustavia Ryssland erhölls 0,730918 stycken andelar i East Capital Russian Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 12:00
Peckas Naturodlingar AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 22,00 SEK

För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 22,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 november och den 1 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/20 Kl 16:00
Gustavia Global Tillväxt: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Global Tillväxt , ISIN SE0003428200, har slagits ihop med fonden East Capital Sustainable Emerging Markets Fund, ISIN LU1496893899.

För varje andel i Gustavia Global Tillväxt erhölls 1,455551 stycken andelar i East Capital Sustainable Emerging Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 15:00
Danske Invest Horisont Balanserad: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Balanserad, ISIN SE0000881112, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Balanserad, ISIN LU1349505955.

För varje andel i Danske Invest Horisont Balanserad erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Balanserad.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 14:00
Danske Invest Horisont Försiktig: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Försiktig, ISIN SE0000916983, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Försiktig, ISIN LU1349507498.

För varje andel i Danske Invest Horisont Försiktig erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Försiktig.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 12:30
CybAero AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 3,75 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare i CybAero AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 2:1, kurs 3,75 SEK.

För en (1) aktie i CybAero får du två (2) uniträtter. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 3,75 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 november och den 30 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/19 Kl 14:30
Real Holding i Sverige AB:Ny teckningstid
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Real Holding i Sverige, oavsett serie, får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per aktie.

En unit består av åtta (8) aktier av serie B samt 4 teckningsoptioner TO 1.

Uniträtterna bokades in på din depå den 17-10-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 november och den 1 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtterna var den 18 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/17 Kl 11:45
Intuitive Aerial AB: Nyemisson
+

Villkor: 1:1, kurs 1,20 SEK.

 

För en (1) aktie i Intuitive Aerial får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 4 och en (1) teckningsoption av serie TO 5.

 

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-22.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 23 november och den 4 december 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/16 Kl 23:00
Aktietorget byter handelsplattform den 17/11
+

Fredagen den 17 november byter Aktietorget handelsplattform till NGMs handelssystem. Till en början kommer man bara kunna lägga endagsorder. I slutet av november/början av december kommer vi kunna ta emot order med längre giltighetstid. Har du frågor – kontakta våra mäklare på telefon 08-5065 1700.

Som alla andra tekniska integreringar kan detta innebära tillfälliga störningar. Vi gör vårt bästa för att allt fungerar som det ska.

17/11/17 Kl 10:30
Danske Invest Horisont Aktie: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Aktie, ISIN SE0000916991, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX -  Horisont Aktie, ISIN LU1349504479.

För varje andel i Danske Invest Horisont Aktie erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX -  Horisont Aktie.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/17 Kl 10:00
Gabather AB: Nyemission
+

Villkor 1:10, kurs 22,50 SEK

För en (1) aktie i Gabather får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 22,50 SEK per unit.

En unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2018/2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 22 november och den 29 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/17 Kl 10:00
Danske Invest SRI Global: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest SRI Global, ISIN SE0000855215, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - SRI Global, ISIN LU1349493418.

För varje andel i Danske Invest SRI Global erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - SRI Global.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden

17/11/17 Kl 09:45
Danske Invest Horisont Offensiv: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Offensiv, ISIN SE0004840080, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Offensiv, ISIN LU1349509783.

För varje andel i Danske Invest Horisont Offensiv erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Offensiv.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/17 Kl 09:30
Danske Invest Sverige: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Sverige, ISIN SE0000569691, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX -  Sverige, ISIN LU1349494812.

För varje andel i Danske Invest Sverige erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX -  Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 16:15
Danske Invest Global Index: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Global Index, ISIN SE0000696775, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Global Index, ISIN LU1349492527.

För varje andel i Danske Invest Global Index erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Global Index.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 15:45
Danske Invest Sverige / Europa: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Sverige / Europa, ISIN SE0000569675, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Sverige / Europa, ISIN LU1349501459.

För varje andel i Danske Invest Sverige / Europa erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Sverige / Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/11/16 Kl 15:45
Danske Invest Europa: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Europa, ISIN SE0000569667, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Europa, ISIN LU1349492105.

För varje andel i Danske Invest Europa erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 12:00
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För femtionio (59) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 10 november 2017.

17/11/16 Kl 10:15
Intropris Vimmerby AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Intropris Vimmerby får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/16 Kl 10:00
Realtid Media AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Realtid Media, får du två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/15 Kl 14:45
Kiwok Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/15 Kl 14:00
Melker Schörling: Uppköp
+

Schörling & Partners AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB.

För en (1) aktie i Melker Schörling erbjuds 569,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 december 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 december 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer ske omkring den 19 december 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/11/15 Kl 10:00
Black Earth Farming Ltd.: Avnotering
+

Black Earth Farming Ltd. SDB kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag i SDB är den 13 december 2017.

 

Vad händer nu med SDB?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina SDB innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 december 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 29 januari 2018 men du kan inte handla i SDB, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta SDB till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina SDB innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 december 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i SDB.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina SDB innan dess kan du göra det tom den 8 december 2017. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/14 Kl 08:45
Pepins Group AB: Split
+

Villkor: 100:1

För en (1) gammal aktie erhålls hundra (100) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 november 2017.

17/11/13 Kl 15:30
Gustavia Sverige: Namnändring
+

Fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018 har bytt namn till Öhman Sverige.
Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.ohman.se

 

17/11/13 Kl 15:15
Viking Supply Ships AB: Nyemission
+

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK.

 

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-16.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 november och den 29 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/13 Kl 10:45
Internetinloggning stängs för uppdatering ikväll
+

Ikväll, den 13 november gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/11/13 Kl 09:30
Indentive B
+

Handelsinformation

Första handelsdag: 13 oktober

Börsorder: Ja

Andelsorder: Nej

Marknad: First North

Handlas i: SEK

17/11/09 Kl 14:45
Aerowash AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6 Kurs 16,20 per Unit

Den här informationen får du som är aktieägare i Aerowash AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:6, kurs 16,20 SEK.

För en (1) aktie i Aerowash får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 16,20 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 november och den 17 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 6 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/09 Kl 13:00
MSC Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,75 SEK

För en (1) aktie i MSC Group AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 november och den 20 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/09 Kl 10:45
Doxa AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Doxa får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 21 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/08 Kl 16:45
Avega Group AB: Uppköp
+

Tieto Sweden AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB. För en (1) aktie i Avega Group AB erbjuds 40,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 november 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 november 2017. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 december 2017. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/11/07 Kl 15:30
Ecoclime Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Ecoclime Group får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 8,40 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 november och den 17 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/07 Kl 15:00
Gapwaves TO 1B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 7,50 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 15:00
C Security Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,21 SEK.

 

För en (1) aktie i C Security Systems AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,21 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-08.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 november och den 16 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 13:45
Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund - Namnändring
+

Fonden Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282, har bytt namn till Tundra Fonder Sustainable Frontier Fund.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.tundrafonder.se

17/11/06 Kl 11:45
Ripasso Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,41 SEK.

 

För en (1) aktie i Ripasso Energy får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,41 SEK per unit.

En unit består av en (1) konvertibel om nominellt 0,41 SEK.

 

Uniträtterna  bokas in på din depå 2017-11-06.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Notera att Aktieinvest inte kommer att kunna erbjuda någon handel i konvertiblerna, men de kan ligga kvar på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 november och den 17 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 31 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 10:15
Granit fonder Kina - Genomförd merge
+

Fonden Granit fonder Kina,ISIN SE0003695816, har slagits ihop med fonden Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790.

För varje andel i Granit fonder Kina  erhölls 0,435 stycken andelar i fonden Granit Fonder Småbolag.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/11/03 Kl 12:00
Nordic Whisky Capital AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Nordic Whisky Capital får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/03 Kl 09:00
LifeAssays AB: Nyemission
+

Villkoren 1:2, kurs 0,02 SEK.

För en (1) aktie i LifeAssays får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,02 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption 2017/2018.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 november och den 22 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/02 Kl 15:45
RenoNorden ASA: Avnotering
+

Aktierna i RenoNorden ASA har avnoterats från Oslo Børs den 2 november 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 19 september 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/01 Kl 16:45
Paynova AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 0,38 SEK.

För en (1) aktie i Paynova får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,38 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se

17/11/01 Kl 13:45
Halvdag på börsen fredag 3/11
+

Nu på fredag är det halvdag på börsen vilket påverkar Aktieinvests öppettider. De tider som gäller 3/11 är följande:

- Börsen och Aktieinvest stänger kl 13:00. 
- Orderläggning i andelshandel och ToppSverige/ADA har stopptid kl 11:00.
- Fondhandel stopptid kl 11:00 (som vanligt). 

17/10/31 Kl 15:15
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,20 SEK

För en (1) aktie i Papilly AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/31 Kl 15:00
Nanexa AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Nanexa får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 21 januari 2019 - 1 februari 2019.

 

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 30 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/31 Kl 11:30
Eniro AB: Nyemission
+

Villkor 7:1, kurs 0,075 SEK

För en (1) aktie i Eniro AB får du sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,075 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-10-31.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 8 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/27 Kl 16:30
Svenska Aerogel Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,85 SEK

För en (1) aktie i Svenska Aerogel Holding AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,85 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 8 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/27 Kl 13:45
Orasolv AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Orasolv AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på kunders depåer 2017-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 15 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/26 Kl 12:30
Förändring i aktieportföljerna Bas, Avkastning och Småbolag
+

Idag kom tidningen Aktiespararen ut och de har gjort förändringar i sina tre portföljer: Bas, Avkastning och Småbolag. I och med det nya numret, nr 8 (2017) blir det alltså förändringar även i våra portföljer för er som sparar i Portföljspar.

I aktieportfölj Bas byter man ut Industrivärden och SEB mot Kinnevik och Nordea. I aktieportfölj Avkastning byts Nordea ut mot Swedbank och i Småbolagsportföljen ersätts Bulten av Munters.

Från och med den 26 oktober ser portföljerna ut så här:

 

Aktieportfölj Bas

Autoliv, Axfood, Investor B, Kinnevik (ny), Kungsleden, NCC, Nibe, Nordea (ny), Thule och Volvo B.

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Byggmax, Doro, Inwido, Magnolia, Munters (ny), Mycronic, Nolato, New Wave och Svolder B

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia, Duni, Hemfosa, HIQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank A (ny) och Tele2 B.

 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/10/25 Kl 14:30
Sealwacs AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Sealwacs AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå den 30 oktober 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 7 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/24 Kl 08:30
Botnia Exploration AB: Omvänd split
+

Villkor 1:5

För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 oktober 2017.

17/10/18 Kl 11:30
Hafslund ASA: Tvångsinlösen av B-aktier
+

För varje B-aktie i Hafslund erhålls 96,76 NOK.

Datum för byte av B-aktierna mot likvid är den 17 oktober 2017.

17/10/18 Kl 10:45
Arcam AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 240 SEK

För en (1) aktie i Arcam AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 240 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-10-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 oktober och den 2 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/18 Kl 10:15
Fastout Int. AB: Nyemission
+

Villkor 1:6, kurs 0,70 SEK

För en (1) aktie i Fastout Int. AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,70 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 oktober och den 25 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/17 Kl 10:45
Global Infrastruktur 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Andvari Investment Research AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB.

För varje aktie i Global Infrastruktur 1 erbjuds 12,00 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 3,0%.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:45
Global Private Equity 2 AB: Försäljningserbjudande
+

Den här informationen får du som är aktieägare i Global Private Equity 2 AB.

 

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 2 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 2 erbjuds 10,20 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:30
Global Private Equity 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 1 erbjuds 14,10 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:15
Danske Banks svenska fondförvaltningsbolag - Genomför merge i samtliga sina fonder
+

Danske Banks svenska fondförvaltningsbolag har beslutat att alla de 16 svenska fonder som förvaltas av bolaget kommer att slås samman med motsvarande fonder i Luxemburg.

Preliminärt datum för sammanslagningarna är 2017-11-10.

Detta berör följande fonder:

Danske Invest - Sverige Fokus  ISIN:SE0001472937

Danske Invest - Aktiv Förmögenhetsförvaltning  ISIN: SE0000569709

Danske Invest - Europa  ISIN:SE0000569667

Danske Invest - Sverige  ISIN:SE0000569691

Danske Invest - Sverige/Europa  ISIN:SE0000569675

Danske Invest - Global Index  ISIN:SE0000696775

Danske Invest - SRI Global  ISIN:SE0000855215

Danske Invest - Horisiont Aktie  ISIN:SE0000916991

Danske Invest - Horisont Balanserad  ISIN:SE0000881112

Danske Invest - Horisont Försiktig  ISIN:SE0000916983

Danske Invest - Horisont Offensiv  ISIN:SE0004840080

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i de svenska fonderna  byts ut till fondandelar i motsvarande fonder i Luxemburg till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i de svenska fonderna är 2017-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till de nya fonderna.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://danskebank.se/fondfusion

17/10/17 Kl 09:30
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,50 SEK.

 

För en (1) aktie i European Institute of Science får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,50 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 24 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/17 Kl 08:30
Bahnhof AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 16 oktober 2017.

17/10/13 Kl 14:45
Care Property Invest SA: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 16,80 EUR.

 

För en (1) aktie i Care Property Invest får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 16,80 EUR per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 oktober och den 18 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/12 Kl 15:30
Vironova AB: Förlängd teckningstid i nyemission
+

Villkor 1:21, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Vironova ,oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tjugoen (21) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/12 Kl 15:15
Gustavia Balkan: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Balkan, ISIN SE0001091000, slås samman med fonden East Capital Balkans, ISIN: LU1644457472.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Balkan  byts ut till fondandelar i East Capital Balkans till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Balkan  är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 15:00
Gustavia Ny Teknik: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Ny Teknik , ISIN SE0003622257, slås samman med fonden East Capital China Environmental, ISIN LU0562934934.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Ny Teknik byts ut till fondandelar i East Capital China Environmental till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Ny Teknik är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 15:00
Gustavia Ryssland: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Ryssland , ISIN SE0001135005, slås samman med fonden East Capital Russia, ISIN LU1644457555.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Ryssland byts ut till fondandelar i East Capital Russias till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Gustavia Ryssland är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 14:45
Gustavia Kazakstan och Centralasien: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien, ISIN SE0003462423, slås samman med fonden East Capital Global Frontier Markets, ISIN LU1125674611.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Kazakstan och Centralasien byts ut till fondandelar i East Capital Global Frontier Markets till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Kazakstan och Centralasien är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 14:30
Gustavia Global Tillväxt: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Global Tillväxt, ISIN SE0003428200, slås samman med fonden East Capital Sustainable Emerging Markets, ISIN LU1496893899.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Global Tillväxt byts ut till fondandelar i East Capital Sustainable Emerging Markets till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Global Tillväxt är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 13:45
Fastighets AB Balder: Obligatorisk inlösen av preferensaktier
+

För varje preferensaktie i Fastighets AB Balder erhålls 350,00 SEK.

Sista dag för handel med preferensaktierna var den 5 oktober 2017.

Datum för byte av preferensaktierna mot likvid är den 12 oktober 2017.

17/10/12 Kl 09:45
Ivisys AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 5,00 SEK.

För en (1) aktie i Ivisys får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 oktober och den 24 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/10/09 Kl 16:30
myTaste AB: Nyemission
+

Villkor: 1:16, kurs 16,40 SEK

För en (1) aktie i myTaste får du två (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 16,40 SEK per unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption TO1.

En (1) vederlagsfri teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 1 december 2018 till 31 december 2018, till en kurs om 7,00kr

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/09 Kl 11:00
WntResearch AB: Nyemission
+

Villkor: 1:16, kurs 60,00 SEK

För en (1) aktie i WntResearch får du en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 60,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 3 september 2018 - 17 september 2018 för 22,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/10/09 Kl 11:00
Soltech Energy TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 30,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 2) i  Soltech Energy ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 30,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-10-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/10/09 Kl 10:45
Franklin Global Growth Fund (acc): Kommande merge
+


Franklin Global Growth Fund (acc), ISIN LU0122613069, slås samman med fonden Franklin World Perspectives, ISIN LU0390134368.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-01-19.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Franklin Global Growth Fund (acc) byts ut till fondandelar i Franklin World Perspectives till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Franklin Global Growth Fund (acc) är 2018-01-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.franklintempleton.se

17/10/06 Kl 12:15
Alelion Energy Systems AB TO1: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 7,00 SEK.

Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/06 Kl 11:15
Follicum AB: Nyemission
+

Villkor 2:3, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Follicum får du två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 oktober och den 13 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/05 Kl 16:30
Handelsbanken Multi Asset (H) - Kommande merge
+

Fonden Handelsbanken Multi Asset (H), ISIN LU0645958579, slås samman med fonden Handelsbanken Multi Asset 60 (AI), ISIN SE0009697147.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-25.

Sista dag för handel i Handelsbanken Multi Asset (H) är 2017-11-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Multi Asset (H) byts ut till fondandelar i Handelsbanken Multi Asset 60 (AI) till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

17/10/05 Kl 10:00
Ferronordic Machines AB: Erbjudande om konvertering till preferensaktieägarna i Ferronordic Machines
+

Ferronordic erbjuder befintliga preferensaktieägare möjlighet att konvertera sina A-preferensaktier till stamaktier som kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Noteringskursen har fastställts till ett fast pris om 150 kronor per stamaktie. Första dag för handel i bolagets stamaktier beräknas till den 27 oktober 2017.

Erbjudandet innebär att varje A-preferensaktie löses in mot 1 300 kronor, plus upplupen ej utbetald utdelning, sammanlagt 1 309,33 kronor. Aktieägaren erhåller därefter stamaktier till ett motsvarande värde, baserat på noteringskursen.

Denna omvandling kommer att ske ca två månader efter noteringen av stamaktierna.

Konvertering kan endast ske till hela antal stamaktier. Den överskjutande delen kommer att betalas ut kontant.

Konverteringserbjudandet innebär att en aktieägare som anmäler en (1) A-preferensaktie för konvertering kommer att erhålla åtta (8) stamaktier och 109,33 kronor kontant i utbyte mot A-preferensaktien.

För att räkna ut hur många preferensaktier du kan konvertera multiplicera ditt antal Preferensaktier med 1309,33 och dela sedan med 150.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 9 oktober 2017, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

För aktieägare som har accepterat erbjudandet och har sina A-peferensaktier på en ISK depå, kommer Aktieinvest att överföra dessa på en traditionell depå då A-peferensaktier först kommer att bytas till onoterade B-preferensaktier.

De stamaktier som erhålls genom erbjudandet kan sedan överföras från traditionell depå till ISK.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion då kommer beskattas som en försäljning.

Ferronordic avser att lösa in A-preferensaktier som inte anmäls för konvertering så fort som praktiskt möjligt, troligtvis senast i samband med årsstämman 2018.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/05 Kl 10:00
Sectra AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split med inlösen var den 29 september 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 5 oktober 2017 och den 13 oktober 2017.

 

17/10/05 Kl 09:15
Railcare Group AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 4 oktober 2017.

17/10/04 Kl 15:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För femtiofem (55) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 28 september 2017.

17/10/04 Kl 13:45
Redwood Pharma TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,63 SEK.

 

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,63 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/04 Kl 10:00
EyeOnID Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:65, kurs 31,50 SEK.

 

För en (1) aktie i EyeOnID Group får du en (1) uniträtt. Sextiofem (65) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 31,50 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kurs 15,00 SEK under en teckningsperiod som inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning i denna företrädesemission löpt ut.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 16:15
Spago Nanomedical AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Spago Nanomedical får du två (2) uniträtter. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 8,50 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner.

Fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 11 mars 2019 till 22 mars 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 14:45
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 0,30 SEK.

För en (1) aktie i Implementa Hebe, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se

17/10/03 Kl 12:30
MedicPen AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i MedicPen får du en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 21 maj 2018 - 1 juni 2018.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 11:30
Sensys Gatso Group AB: Nyemission
+

Villkoren 2:7, kurs 0,55 SEK

För en (1) aktie i Sensys Gatso Group får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,55 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 10:30
DNB Global SRI: Namnändring
+

Fonden DNB Global SRI, ISIN LU0029375739, har bytt namn till DNB - Global ESG.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder

17/10/03 Kl 10:30
DNB Global Emerging Markets SRI: Namnändring
+

Fonden DNB Global Emerging Markets SRI, ISIN LU0090738252, har bytt namn till DNB - Global Emerging Markets ESG.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder     

17/10/03 Kl 10:30
DNB Scandinavia: Namnändring
+

Fonden DNB Scandinavia , ISIN LU0083425479, har bytt namn till DNB - Nordic Equities.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder     

17/10/03 Kl 09:00
Swedbank Robur Globalfonden: Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Globalfonden, ISIN SE0000539439, har bytt namn till Swedbank Robur - Småbolagsfond Global.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

 

 

17/10/03 Kl 08:30
Anoto Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:30

För trettio (30) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 2 oktober 2017.

17/10/02 Kl 15:45
Air Liquide: Fondemission
+

För varje post om tio (10) aktier i Air Liquide erhålls en (1) ny aktie i Air Liquide .

17/09/29 Kl 10:15
Scandinavian Real Heart AB: Nyemission
+

Villkoren: 1:4, kurs 8,50 SEK

 

För en (1) aktie i Scandinavian Real Heart får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 10 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/29 Kl 10:15
Biotech-IgG AB: Avnotering
+

Aktierna i Biotech-IgG kommer att avnoteras från Aktietorget.

Sista handelsdag i aktien är den 6 oktober 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 6 oktober 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 29 januari 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 6 oktober 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 4 oktober 2017

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/28 Kl 15:30
Systemunderhåll ikväll kl. 19.00
+

Ikväll den 28 september, mellan kl 19.00 - ca 20:00, genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/09/27 Kl 09:30
Hövding Sverige AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 10,00 SEK.

För en (1) aktie i Hövding får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 3 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/26 Kl 11:30
Namnändring - SEB Östersjöfond/WWF
+

Fonden SEB Östersjöfond/WWF, ISIN SE0000691750, har bytt namn till SEB - WWF Nordenfond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

17/09/26 Kl 11:00
Cassandra Oil AB: Förlängning nyemission
+

Villkor: 6:10, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Cassandra Oil AB får du sex (6) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 3 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/09/25 Kl 15:45
Pharmacolog i Uppsala AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Pharmacolog i Uppsala får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, dvs köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 6 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/25 Kl 12:00
Vironova AB: Nyemission
+

Villkor 1:21, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Vironova ,oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tjugoen (21) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/25 Kl 10:00
Delta Environmental AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i Delta Environmental får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,05 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie