Nyheter

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Nyheter 2020

21/01/19 Kl 09:00
Acosense AB: Utdelning av teckningsoption TO 2
+

För tre (3) aktier i Acosense AB erhålls en (1) teckningsoption TO 2 i Acosense AB.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 60 % av det volymvägda genomsnittspriset på aktien under perioden 10 augusti – 10 september 2021 per aktie under perioden 16 september – 30 september 2021. Max teckningskurs är 2,00 SEK per aktie.

Sista dag för handel i Acosense AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 13 januari 2021.

Första dag för handel i teckningsoptionen är planerad till : 2021-01-21. 

21/01/18 Kl 21:45
Scandinavian ChemoTech TO 1B: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Scandinavian ChemoTech TO 1B.
+

Villkor 1:1, kurs 5,25 SEK per aktie av serie B.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,25 SEK per aktie av serie B.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 22 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

21/01/18 Kl 09:00
TUI AG: Nyemission
+

Bolaget genomför en nyemission med villkoren 25:29, kurs 1,07 EUR.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2021-01-18.

Aktieinvest FK AB kommer inte att låta teckna aktierna i denna emission p g a restriktioner för de svenska aktieägarna.

Vi kommer att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

21/01/18 Kl 08:45
Aktiebolaget Fastator AB: Split
+

Villkor 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 15 januari 2021.

21/01/15 Kl 08:45
Medivir AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 7,00 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Medivir AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 januari 2021 och den 27 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

21/01/13 Kl 16:00
Handelsbanken Råvarufond: Kommande merge
+

Handelsbanken Råvarufond, ISIN SE0011309574, kommer att slås samman med fonden Handelsbanken Global Index Criteria, ISIN SE0011309707.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna byts ut till fondandelar i Handelsbanken Global Index Criteria till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Handelsbanken Råvarufond är 2021-02-04.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

21/01/13 Kl 11:45
G4S Plc: Uppköp
+

Atlas UK Bidco Ltd har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i G4S Plc.

För en (1) aktie i G4S Plc (UK) erbjuds 2,45 GBP kontant.

För en (1) aktie i G4S Plc (DK) erbjuds 2,45 GBP kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om du har innehav i G4S Plc (DK) på din depå kommer aktierna att bytas till G4S Plc (UK) innan tidsfristens utgång.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 14 januari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

21/01/12 Kl 15:30
Gigger Group AB: Nyemission
+

Villkor 3:10, kurs 0,50 SEK per BTU.

För en (1) aktie i Gigger Group AB får du tre (3) uniträtter. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny BTU till kursen 0,50 SEK per BTU, motsvarande 0,50 SEK per aktie. En BTU innehåller en (1) nyemitterad aktie av serie B samt en (1) vidhängande teckningsoption TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 januari 2021 och den 22 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

21/01/11 Kl 09:00
Endomines AB: Nyemission
+

Villkor 6:7, kurs 2,50 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Endomines AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 januari 2021 och den 14 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

21/01/08 Kl 09:00
Blue Lake: Omvänd split
+

Omvänd split Blue Lake 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 7 januari 2021.

21/01/08 Kl 08:45
Eurocine Vaccines: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 7 januari 2021.

 

21/01/06 Kl 10:15
Axkid AB: Uppköp
+

Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB)AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Axkid AB.

För en (1) aktie i Axkid erbjuds 14,50 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 januari 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 22 januari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

21/01/05 Kl 13:45
Alligator Bioscience AB: Nyemission
+

Villkor 1:5, kurs 6,00 SEK

För en (1) aktie i Alligator Bioscience får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 januari och den 18 januari 2021.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

21/01/05 Kl 08:30
Corline Biomedical AB: Nyemission
+

Villkor 1:11, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Corline Biomedical får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2021.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

21/01/05 Kl 07:45
Copperstone Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i Copperstone Resources får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 januari 2021 och den 18 januari 2021.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

21/01/04 Kl 16:45
Bioextrax TO 1: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Bioextrax TO 1
+

Villkor: 1:1, kurs 14,00 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

21/01/04 Kl 15:30
MedicPen AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 0,82 SEK.

För en (1) aktie i MedicPen AB får du en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,82 SEK per unit.

En (1) unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2021.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/30 Kl 08:30
Active Biotech AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 1,05 SEK

För en (1) aktie i Active Biotech får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 januari och den 14 januari 2021.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/12/29 Kl 17:15
Confidence International AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 1,23 SEK per unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en vederlagsfri (1) teckningsoption av serie 3B.

För en (1) aktie i Confidence International AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,23 SEK, motsvarande 1,23 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2021-01-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 7 januari 2021 och den 14 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/29 Kl 16:45
Skandia Smart Offensiv: Genomförd Merge
+

Skandia Smart Offensiv, ISIN SE0000810723, har slagits samman med fonden Skandia Världen Sverige,  ISIN SE0014554838.

För varje fondandel i Skandia Smart Offensiv erhölls 5,077148 st  fondandelar i Skandia Världen Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer har övergått  till den nya fonden.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/12/29 Kl 12:15
Trention Aktiebolag: Avnoteras pga påkallad tvångsinlösen
+

Aktierna i Trention Aktiebolag kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm den 8 januari 2021.

Sista dag att handla i Trention Aktiebolag är den 7 januari 2021. Order måste läggas innan kl 14:00 för dig som handlar via Andelsorder.

Bolaget B.O. Intressenter AB som äger ca 90,1 procent av aktierna i Trention och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier. Tvångsinlösen innebär att du som minoritetsägare tvingas sälja dina aktier. Det kan ske när det köpande bolaget har fått in mer än 90 procent av rösterna i ett bolag.
Tvångsinlösen processen börjar med att det köpande bolaget avnoterar det uppköpta bolaget från börsen. Processen är långdragen och pågår ofta i mellan 6-24 månader. Under denna period sker ingen organiserad handel i aktien. När processen är klar får de kunder som har aktier i bolaget som tvångsinlösts en utbetalning i likvida medel.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Sista dag att handla i Trention Aktiebolag är 7 januari 2021.

Order måste läggas innan kl 14:00 för dig som handlar via Andelsorder.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 april 2021 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

Efter genomförd tvångsinlösen byts dina aktier ut mot likvider på depån.

För Traditionell depå

Sista dag att handla i Trention Aktiebolag är 7 januari 2021.

Order måste läggas innan kl 14:00 för dig som handlar via Andelsorder.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Efter genomförd tvångsinlösen byts dina aktier ut mot likvider på depån.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 30 december 2020 kl 14:00

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

20/12/29 Kl 08:00
Nickel Mountain Resources AB : Namnändring till Bluelake Mineral AB
+

Nickel Mountain Resources AB (NICK),har bytt namn till Bluelake Mineral AB.

Nytt listnings- och kortnamn från och med tisdagen den 29 december 2020: 

Bluelake Mineral AB

BLUE

20/12/28 Kl 10:00
Nelly Group: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 december 2020.

20/12/23 Kl 16:15
Serneke Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 53,00 SEK.

För en (1) aktie i Serneke Group, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 53,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 december 2020 och den 5 januari 2021.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/23 Kl 09:00
Empir Group AB: Utdelning av aktier i Xavitech AB
+

För fem (5) aktier i Empir Group erhålls två (2) aktier i Xavitech.

Sista dag för handel i Empir Group aktie med rätt till utdelningen var den 17 december 2020.

Xavitech är noterad på Nordic Growth Market och du kan handla i aktien via din depå.

20/12/23 Kl 08:30
Stillfront Group AB: Split
+

Villkor 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 22 december 2020.

20/12/22 Kl 13:00
Grängesberg Exploration AB: Nyemission
+

Villkor 5:900, kurs 4,00 SEK per BTU.

För en (1) aktie i Grängesberg Exploration AB får du en (1) uniträtt. Niohundra (900) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya BTU till kursen 4,00 SEK per BTU, motsvarande 0,04 SEK per aktie. En BTU innehåller etthundra (100) aktier, femtio (50) teckningsoptioner TO 3 och femtio (50) teckningsoptioner TO 4

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 08 januari 2021 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 december 2020 och den 08 januari 2021.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/21 Kl 07:45
Aktiebolaget Fastator: Avknoppning av Offentliga Hus i Norden AB
+

För tre (3) aktier i Fastator erhålls en (1) st aktie i Offentliga Hus I Norden.

Sista dag för handel i Fastators aktie med rätt till utdelningen var den 15 december 2020.

Offentliga Hus i Norden är sedan tidigare noterad på Nasdaq First North.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/17 Kl 08:00
Indutrade AB: Fondemission
+

För en (1) aktie i Indutrade erhålls två (2) nya aktier i Indutrade.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 16 december 2020.

20/12/16 Kl 14:30
Vironova AB: Nyemission
+

Villkor: 1:87, kurs 50,00 SEK.

För en (1) aktie i Vironova AB får du en (1) teckningsrätt. Åttiosju (87) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 50,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2020-12-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/16 Kl 13:00
Förändringar i Hållbarhetsboxen
+

Idag har vi gjort ändringar i Hållbarhetsboxen inför en lansering av ett nytt klimatmått för aktier.

Från och med den 16 december 2020 ser sparboxen ut så här:

Hållbarhetsboxen: AkzoNobel, Christian Hansen, KONE, L'Oreal, Roche och Volkswagen.

AstraZeneca, Linde Plc, Skanska B, Unilever och Texas Instruments Inc lämnar sparboxen.

L'Oreal blir kvar i sparboxen, övriga innehav är nya.

Det kommer inte längre finnas något krav kring fördelningen av innehaven över olika regioner. Istället blir det strikt hållbarhetsdata för aktier som avgör vilka innehaven sparboxen har, inklusive krav på att bolaget maximalt får bidra till en global uppvärmning på 1,5 °C enligt det nya klimatmåttet.

Bra att veta: om du månadssparar i sparboxen kommer din nästa dragning att göras enligt den nya sammansättningen. 

Sparboxarna ska inte ses som ett investeringsråd utan som ett hjälpverktyg i sparbesluten. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

20/12/16 Kl 11:00
AMGO iGaming AB avbryter nyemissionen
+

AMGO iGaming AB har beslutat att avbryta den företrädesemission som initierades i maj 2020.

Teckningslikviden är återbetald.

20/12/15 Kl 10:00
Aston Martin Lagonda Global Holdings: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 9 december 2020.

20/12/14 Kl 11:45
Ahlstrom-Munksjö Oyj: Uppköp
+

Spa Holdings 3 Oy har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö Oyj.

För en (1) aktie i Ahlstrom-Munksjö Oyj erbjuds 17,97 EUR kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 januari 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 17 februari 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/12/14 Kl 08:30
BioInvent International AB: Omvänd split
+

Villkor 1:25

För tjugofem (25) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 december 2020.

20/12/11 Kl 15:00
Star Vault AB: Nyemission
+

Hej,

Den här informationen får du som är aktieägare i Star Vault AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:20, kurs 0,35 SEK per aktie oavsett serie.

För en (1) aktie av respektive serie i Star Vault AB får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Tjugo (20) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 december 2020 och den 21 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/11 Kl 06:00
Peab AB: Avknoppning av Annehem Fastigheter AB
+

För fem (5) aktier i Peab erhålls en (1) st aktie i Annehem Fastigheter.

Sista dag för handel i Peabs aktie med rätt till utdelningen var den 7 december 2020.

Aktierna i Annehem Fastigheter kommer att bokas in på kundernas depåer den 11 december 2020.

Annehem Fastigheter kommer noteras på Nasdaq Stockholm och första handelsdag är den 11 december 2020.

För Aktieinvests kunder som sparar i Basportföljen via en Portföljspar depå , kommer de avknoppade aktierna i Annehem Fastigheter att säljas och likviden återinvesteras i Peab, enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/10 Kl 10:15
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen och Småbolagsportföljen.

Från och med den 10 december 2020 ser portföljerna ut så här:

Basportföljen: Elekta, Industrivärden C, Investor A, Kinnevik B, Nordea, Peab, Securitas (ny), Stora Enso R, Telia och Thule.

Småbolagsportföljen: Azelio, Bahnhof, Beijer Alma, Bure, Clas Ohlson, Dustin, Lindab, Lundin Gold, Medicover, Midsona B, Millicom, New Wave, Nolato, Oncopeptides, Ratos B, Sectra, Skistar, Svolder B, Veoneer (ny) och Öresund.

Loomis tas ut ur Basportföljen och Fagerhult tas ut ur Småbolagsportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

20/12/09 Kl 16:15
Triboron International AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 1,50 SEK per BTU.

För en (1) aktie i Triboron International AB får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny BTU till kursen 1,50 SEK per BTU, motsvarande 1,50 SEK per B-aktie. En (1) BTU innehåller en (1) B-aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 11 december 2020 och den 18 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/08 Kl 13:15
Medfield Diagnostics AB: Utnyttjande av TO1
+

Villkor 1:1, kurs 3,22 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,22 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/07 Kl 12:15
Calmark Sweden TO 2: Utnyttjande av teckningsoption
+

Villkor 1:1, kurs 4,44 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 4,44 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december  2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/04 Kl 10:30
iZafe Group: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av TO 8 B
+

Villkor: 1:1, kurs 3,30 SEK per B-aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,30 SEK per B-aktie.

Notera att teckningskursen just nu är nära marknadskursen.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 11 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/04 Kl 07:00
Moberg Pharma; Nyemission
+

Villkor 7:6, kurs 6,47 SEK

För en (1) aktie i Moberg Pharma AB får du sju (7) uniträtter. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,47 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 7 och den 14 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via

e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/12/03 Kl 17:00
Axolot Solutions AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,95 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Axolot Solutions AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,95 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december 2020 och den 15 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/12/03 Kl 16:15
QuickBit: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av QuickBit TO1
+

Villkor: 1:1, kurs 3,20 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/03 Kl 14:00
Unilever NV: Fusion
+

Unilever NV har fusionerats med Unilever Plc.

För en (1) aktie i Unilever NV erhålls en (1) aktie i Unilever Plc i utbyte.

Unilever Plc är noterad på Euronext Amsterdam och du kan handla i aktien via din depå.

20/12/03 Kl 12:00
Ecomb AB: Nyemission
+

Villkor 4:5, kurs 0,45 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Ecomb AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 december 2020 och den 11 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/03 Kl 10:15
Spectrum One AB: Utnyttjande av konvertibler KV 5
+

Bolaget genomför en konvertering av KV 5 till aktier i Spectrum One.

Konverteringskursen är 3,07 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 3,07 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 5 till aktier för sina kunders räkning.

(Notera att konverteringskursen just nu är nära marknadskursen.)

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 15 december 2020.

Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 14 december 2020 och meddela om du inte önskar konvertera.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/02 Kl 17:00
Aros Bostadsutveckling AB: Utbyteserbjudande
+

Preferensaktieägare erbjuds genom Utbyteserbjudandet inlösen av Befintliga Preferensaktier till ett inlösenbelopp om 102 SEK per inlöst Befintlig Preferensaktie att användas för teckning av Nya Preferensaktier.

Teckningskursen per Ny Preferensaktie uppgår till ett nominellt värde om 100 SEK.

Teckning av Nya Preferensaktier kommer att ske genom kvittning mot inlösenbeloppet.

Erbjudandet kan endast accepterats i förhållande till aktieägares hela innehav.

Antal Befintliga Preferensaktier som ej är jämnt delbart med 50 SEK kommer att få fraktion.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 7 december 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/02 Kl 16:30
NextCell Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 3:7, kurs 15,00 SEK.

För en (1) aktie i NextCell Pharma får du tre (3) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/02 Kl 12:15
Delarka Holding AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Delarka Holding erhålls 20,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 27 november 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 16 december 2020.

20/12/02 Kl 11:00
Magle Chemoswed Holding AB: Nyemission
+

Villkor 2:25, kurs 25,00 SEK

För en (1) aktie i Magle Chemoswed får du en (1) teckningsrätt. Tjugofem (25) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 25,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 och den 9 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/02 Kl 09:00
Attana AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 1,30 SEK.

För en (1) aktie i Attana får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 december och den 10 december 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/12/01 Kl 11:45
Nordic Waterproofing Holding A/S: Fusion
+

Nordic Waterproofing Holding A/S har fusionerats med Nordic Waterproofing Holding AB.

För en (1) aktie i Nordic Waterproofing Holding A/S erhålls en (1) aktie i Nordic Waterproofing Holding AB i utbyte.

Nordic Waterproofing Holding AB är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stockholm och du kan handla i aktien via din depå.

20/11/30 Kl 16:30
Peckas Naturodlingar AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 7,50 SEK per aktie av serie B.

För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,50 SEK per aktie av serie B.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december 2020 och den 8 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/30 Kl 14:15
Oscar Properties AB: Nyemission
+

Villkor 9:1, kurs 0,19 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Oscar Properties AB får du nio (9) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,19 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december 2020 och den 7 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/27 Kl 14:30
LightAir AB: Nyemission
+

Villkor: 1:11, kurs 2,75 SEK.

För en (1) aktie i LightAir får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december och den 8 december 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/27 Kl 12:45
Transferator AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Transferator erhålls 0,10 SEK och för 1 122 inlösenaktier erhålls även en (1) aktie i G-Loot Global Esports AB.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 24 november 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid och aktier i G-Loot Global Esports AB är den 18 december 2020.

20/11/27 Kl 11:15
Net Trading Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 0,40 SEK per unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) teckningsoption TO1.

För en (1) aktie i Net Trading Group AB får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,40 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 november 2020 och den 7 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/27 Kl 10:45
Bayn Europe AB: Utnyttjande av TO3
+

Villkor 1:1, kurs 0,80 SEK per aktie

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att köpa nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/11/27 Kl 10:45
Insplorion AB: Nyemission
+

Villkor 2:13, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Insplorion får du två (2) teckningsrätter. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 och den 8 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/27 Kl 10:15
Scandinavian Biogas AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 november 2020.

 

 

20/11/26 Kl 11:30
Momentum Group AB: Uppköp
+

Nordstjernan AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Momentum Group AB.

För en (1) aktie i Momentum Group erbjuds 120,00 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i Momentum Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/11/26 Kl 11:15
SSM Holding AB: Uppköp
+

Amasten Fastighets AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB.

För en (1) aktie i SSM Holding erbjuds 1,20 stamaktier i Amasten Fastighets.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 1 december 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 15 december 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/11/26 Kl 09:45
Curando Nordic AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,40 SEK.

För en (1) aktie i Curando Nordic AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-26

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 3 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

 

 

20/11/26 Kl 09:00
Peptonic Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 1,09 SEK.

För en (1) aktie i Peptonic Medical får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,09 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december och den 8 december 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/25 Kl 17:45
Gränges AB: Nyemission
+

Villkor 4:11, kurs 60,00 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Gränges AB får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 60,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 november 2020 och den 4 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/25 Kl 08:30
NFO Drives AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 november 2020.

20/11/24 Kl 13:00
Scandion Oncology AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 22,00 SEK

För en (1) aktie i Scandion Oncology får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 november och den 3 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/22 Kl 09:30
BrainCool AB: Utnyttjande av TO 1
+

Villkor 1:1, kurs 2,77 SEK per aktie

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,77 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 27 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/11/20 Kl 16:30
Odd Molly International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 12,00 SEK.

För en (1) aktie i Odd Molly International får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 november och den 1 december 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/20 Kl 15:30
Pfizer USD: Utdelning av aktier i Viatris Inc
+

För en (1) aktie i Pfizer USD erhålls 0,124079 aktier i Viatris Inc.

Sista dag för handel i Pfizer aktie med rätt till utdelningen var den 16 november 2020.

Viatris Inc är noterad på Nasdaq och du kan handla i aktien via din depå.

20/11/20 Kl 15:00
ChromoGenics AB: Nyemission
+

Villkor 1:5, kurs 66,50 SEK per BTU. En BTU innehåller sju (7) nyemitterade aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner.

För en (1) aktie i ChromoGenics AB får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny BTU till kursen 66,50 SEK per BTU, motsvarande 9,50 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 25 november 2020 och den 2 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/20 Kl 14:30
Svenska Aerogel Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 2,16 SEK.

För en (1) aktie i Svenska Aerogel Holding AB får du en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,16 SEK per unit.

En (1) unit innehåller tre (3) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 25 november och den 2 december 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 19 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/20 Kl 10:15
Mylan N.V.: Fusion
+

Mylan N.V. (USD) har fusionerats med Upjohn/Pfizer Inc.

För en (1) aktie i Mylan N.V. (USD) erhålls en (1) aktie i det nya bolaget Viatris Inc i utbyte.

Viatris Inc är noterad på Nasdaq och du kan handla i aktien via din depå.

20/11/20 Kl 09:00
Beowulf Mining PLC: Nyemission
+

Villkor: 3:8, kurs 0,37 SEK.

För en (1) SDB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya SDB till kursen 0,37 SEK per SDB.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2020-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 november och den 27 november 2020.

Sista dag att köpa SDB med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/19 Kl 12:00
S2Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 7,50 SEK.

För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 november och den 27 november 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/18 Kl 14:30
Klövern AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 10,00 SEK per aktie oavsett serie.

För en (1) aktie i Klövern AB får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie av samma serie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 november 2020 och den 26 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/17 Kl 16:30
Recyctec AB: Utnyttjande av TO 3 B
+

Villkor 1:1, kurs 9,83 SEK per aktie

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,83 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/16 Kl 16:30
Idogen AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 3,75 SEK

För en (1) aktie i Idogen AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,75 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 november och den 24 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via

e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/11/16 Kl 15:15
EasyFill TO 2 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,77 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,77 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/16 Kl 15:15
CombiGene: Utnyttjande av TO4
+

Villkor 1:1, kurs 0,50 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/11/16 Kl 15:00
Eyeonid Group TO6: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,15 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,15 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 17 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/13 Kl 15:30
Kvaerner ASA: Fusion
+

Kvaerner ASA har fusionerats med Aker Solutions ASA.

För en (1) aktie i Kvaerner ASA erhålls 0,8183 aktier i Aker Solutions ASA i utbyte.

Aker Solutions ASA är noterad på Oslo Börs och du kan handla i aktien via din depå.

20/11/13 Kl 16:00
SensoDetect TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,45 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,45 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 4 december 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/13 Kl 15:15
Rabbalshede AB (publ.): Nyemission
+

Villkor 14:89, kurs 9,50 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Rabbalshede Kraft AB (publ.) får du fjorton (14) teckningsrätter. Åttionio (89) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 november 2020.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/11/13 Kl 12:00
Abelco Investment Group TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,12 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/12 Kl 11:30
A3 Allmäna IT- och Telekomaktiebolaget AB: Uppköp
+

Bredband 2 i Skandinavien AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i A3 Allmäna IT- och Telekomaktiebolaget AB.

För en (1) aktie i Allmäna IT- och Telecomaktiebolaget erbjuds åtta (8) aktier i Bredband2 och 6,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 13 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

20/11/11 Kl 12:00
Edgeware AB: Uppköp
+

Agile Content S.A. har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Edgeware AB.

För en (1) aktie i Edgeware erbjuds 9,70 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 2 december 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/11/11 Kl 11:45
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB: Uppköp
+

Peutinger AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.

För en (1) aktie i Internationella Engelska Skolan i Sverige erbjuds 82,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 24 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/11/11 Kl 10:15
TopRight Nordic AB: Utdelning av teckningsoption TO 1
+

För åtta (8) aktier i TopRight Nordic erhålls en (1) teckningsoption TO 1.

Sista dag för handel i TopRight Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 5 november 2020.

20/11/10 Kl 13:00
Savosolar AB: Utnyttjande av TO 5
+

Villkor 1:1, kurs 1,183 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,183 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 13 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/10 Kl 08:30
Sweco AB: Split
+

Villkor 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 9 november 2020.

20/11/09 Kl 11:45
Spectrum One TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 16 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/09 Kl 09:45
Coegin Pharma AB: Utdelning av aktier i GB Dividend AB
+

För en (1) aktie i Coegin Pharma AB erhålls en (1) aktie i GB Dividend AB.

Sista dag för handel i Coegin Pharma aktie med rätt till utdelningen var den 3 november 2020.

20/11/08 Kl 08:00
Neles Corporation: Uppköp tillbakadraget
+

Alfalaval AB har dragit tillbaka det uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna i Neles Corporation, då villkoret för acceptans om 50 procent  ej uppfyllts.

För en (1) aktie i Neles Corporation erbjöds 11,50 EUR per aktie.

Aktien är åter tillgänglig för köp och eventuellt månadssparande kommer ske som tidigare.

20/11/06 Kl 16:30
Dividend Sweden: Utdelning av Imsys AB
+

För etthundraelva (111) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) Imsys.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2020.

20/11/06 Kl 11:45
Finepart Sweden AB: Utdelning av teckningsoption TO 1
+

För två (2) aktier i Finepart Sweden erhålls en (1) teckningsoption TO 1.

Sista dag för handel i Finepart Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2020.

20/11/06 Kl 11:45
A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB: Utdelning av aktier i B Intressenter AB
+

För en (1) aktie i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget AB erhålls en (1) aktie i B Intressenter AB.

Sista dag för handel i A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2020.

20/11/06 Kl 11:30
Mertiva AB: Fusion
+

Mertiva AB har fusionerats med Arbona AB.

För en (1) aktie i Mertiva A erhålls tjugofyra (24) aktier i Arbona B i utbyte.

Arbona B är noterad på Nordic Growth Market och du kan handla i aktien via din depå.

20/11/06 Kl 09:45
Qliro Group: Avknoppning och Namnbyte
+

För trettio (30) aktier i Qliro Group erhålls en (1) st aktie i CDON.

Qliro Group byter samtidigt namn till Nelly Group.

Sista dag för handel i Nelly Groups aktie med rätt till utdelningen var den 2 november 2020.

CDON noteras på First North och första handelsdag är idag den 6 november.

Du har nu möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

För Aktieinvests kunder som har innehavet på en IPS depå, där First North inte är en godkänd marknadsplats, kommer de avknoppade aktierna i CDON att säljas och likviden återinvesteras i Nelly Group (tidigare namn Qliro Group).

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/06 Kl 09:30
Challenger Mobile Technology AB: Inköpserbjudande
+

Aktieägarna i Challenger Mobile AB har företrädesrätt att köpa aktier i dotterbolaget Challenger Mobile Technology AB.

En (1) aktie i Challenger Mobile ger en (1) inköpsrätt. Etthundra (100) inköpsrätter (IR) ger möjligheten att köpa en (1) aktie i Challenger Mobile Technology AB till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i detta erbjudande så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 november 2020 och fram till dess att köpet är registrerat på din depå.

Då det inte finns någon handel i inköpsrätterna kommer de inköpsrätter som ej utnyttjas för att köpa nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla inköpsrätter var den 28 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/05 Kl 16:00
Heliospectra AB: Nyemission
+

Villkor 3:8, kurs 2,40 SEK

För en (1) aktie i Heliospectra AB får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya units till kursen 2,40 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO2.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 november och den 12 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via

e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/05 Kl 14:15
Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia, ISIN:LU0156840208 har slagits samman med fonden Danske Invest Lux Eastern Europe , ISIN: LU0727216755.

För varje fondandel i Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia erhölls 4,366033 fondandelar i Danske Invest Lux Eastern Europe.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

20/11/05 Kl 10:45
Danske Invest Europa: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Europa, ISIN: LU1349492105, har slagits samman med fonden Danske Invest SICAV Europa Class SA , ISIN: LU1891308568.

För varje andel i Danske Invest Europa erhölls  1,00 andelar i Danske Invest SICAV Europa Class SA.

Eventuellt månadssparande i  fonden  har övergått till den nya fonden.

 

20/11/05 Kl 09:45
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund. Genomförd Merge
+

Fonden SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund - Lux, ISIN LU0086813762, har slagits samman med fonden SEB Asia ex. Japan Fund - Lux, ISIN LU2209646558.

För varje andel i SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund - Lux erhölls 0,522203 andelar i SEB Asia ex. Japan Fund - Lux.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

20/11/04 Kl 10:45
Xintela TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,28 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,28 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/03 Kl 16:30
PledPharma AB: Nyemission
+

Villkor 5:7, kurs 5,25 SEK per aktie.

För en (1) aktie i PledPharma AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 5,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 november 2020 och den 16 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/11/03 Kl 09:45
Gaming Corps AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Gaming Corps AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-04

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 november och den 11 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/30 Kl 07:45
Akobo Minerals AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 oktober 2020.

20/10/29 Kl 15:15
Clavister Holding AB: Nyemission
+

Villkor 5:6, kurs 7,00 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Clavister Holding AB får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-11-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 november 2020 och den 10 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/29 Kl 09:30
Förändringar i Aktiespararens (och vår) Småbolagsportfölj
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Småbolagsportföljen.

Från och med den 29 oktober 2020 ser portföljen ut så här:

Småbolagsportföljen: Azelio, Bahnhof (ny), Beijer Alma, Bure, Clas Ohlson, Dustin, Fagerhult, Lindab, Lundin Gold, Medicover, Midsona B, Millicom, New Wave, Nolato, Oncopeptides, Ratos B (ny), Sectra, Skistar, Svolder B och Öresund.

Boozt och Inwido tas ut ur Småbolagsportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

20/10/28 Kl 15:30
Jetty AB: Nyemission
+

Villkor 5:6, kurs 0,35 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Jetty AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 0,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 oktober 2020 och den 6 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/28 Kl 13:30
Multipartner SICAV-RobecoSAM Sustainable Water Fund: Kommande merge
+

Fonden Multipartner SICAV-RobecoSAM Sustainable Water Fund, ISIN LU0133061175, kommer att slås samman med fonden Robeco Capital Growth Fund-RobecoSAM Sustainable Water Equities, ISIN LU2146190835.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna byts ut till fondandelar i Robeco Capital Growth Fund-RobecoSAM Sustainable Water Equities till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Multipartner SICAV-RobecoSAM Sustainable Water Fund är 2020-10-27.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/10/28 Kl 13:30
Multipartner SICAV-RobecoSAM Smart Energy Fund: Kommande merge
+

Fonden Multipartner SICAV-RobecoSAM Smart Energy Fund, ISIN LU0175571735, kommer att slås samman med fonden Robeco Capital Growth Fund-RobecoSAM Smart Energy Equities, ISIN LU2145461757.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna byts ut till fondandelar i Robeco Capital Growth Fund -RobecoSAM Smart Energy Equitie till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Multipartner SICAV-RobecoSAM Smart Energy Fund är 2020-10-27.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

20/10/28 Kl 08:30
Consensus Asset Management AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 27 oktiber 2020.

20/10/27 Kl 16:30
Raytelligence AB : Nyemission.
+

Villkor 1:4, kurs 7,20 SEK per unit.

För en (1) aktie i Raytelligence AB (publ.) får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 7,20 SEK per unit. En (1) unit innehåller två (2) aktier samt en (1) teckningsoption av serie 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 oktober 2020 och den 5 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/27 Kl 09:15
Aktie-Ansvar Graal: Kommande merge
+

Fonden Aktie-Ansvar Graal, ISIN SE0000958209, kommer att slås samman med fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi, ISIN SE0014428165.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Aktie-Ansvar Graal byts ut till fondandelar i Aktie-Ansvar Räntestrategi till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Aktie-Ansvar Graal är 2020-10-27.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

20/10/26 Kl 14:30
VA Automotive i Hässleholm AB: Erbjudande till aktieägarna
+

M & L Industriförvaltning AB erbjuder 0,03 SEK för en (1) aktie i VA Automotive i Hässleholm.

Notera att konkurs inleddes i VA Automotive den 9 maj 2018.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 6 november 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet om frivillig inlösen.

20/10/23 Kl 14:15
Mantex TO3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,21 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,21 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 2 november 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/22 Kl 13:30
Venue Retail Group AB : Nyemission
+

Villkor: 11:2  kurs 0,10 SEK

För  en (1) aktie i Venue Retail Group AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, elva (11) nya B-aktier till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 oktober och den 3 november 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/10/22 Kl 11:45
Rocket Internet AG: Återköpserbjudande
+

Rocket Internet AG genomför ett återköpserbjudande av de utestående aktierna i bolaget.

Erbjudandet genomförs p g a att bolaget har för avsikt att avnotera aktierna.

För en (1) aktie i Rocket Internet erbjuds 18,57 EUR kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 23 oktober 2020.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/10/21 Kl 15:00
Ellen AB: Nyemission
+

Villkor 3:4, kurs 7,85 SEK

För en (1) aktie i Ellen AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 7,85 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-26

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 november 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 oktober och den 2 november 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/10/21 Kl 10:00
Lumito AB: Utdelning av teckningsoption TO 3
+

För tre (3) aktier i Lumito erhålls en (1) teckningsoption TO 3 i Lumito.

Sista dag för handel i Lumito aktie med rätt till utdelningen var den 15 oktober 2020.

20/10/20 Kl 16:15
Modern Ekonomi Sverige Holding AB: Uppköp
+

ECIT AS har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB.

För en (1) aktie i Modern Ekonomi Sverige Holding AB erbjuds 3,90 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 27 oktober 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 4 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/10/20 Kl 16:00
Metro AG: Uppköp
+

EP Global Commerce VI GMBH har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Metro AG.

För en (1) aktie i Metro erbjuds 8,48 EUR kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 oktober 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/10/20 Kl 15:45
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB: Uppköp
+

Peutinger AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige AB.

För en (1) aktie i Internationella Engelska Skolan i Sverige erbjuds 77,04 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i Internationella Engelska Skolan i Sverige rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/10/19 Kl 16:45
Midsummer AB: Nyemission
+

Villkor: 5:7 kurs 10,50 SEK

För en (1) aktie i Midsummer AB får du en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya units till kursen 10,50 SEK per unit.

En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 1.

 Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 21 oktober och den 29 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 15 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/16 Kl 14:45
Lipidor TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 9,95 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,95 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 27 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/10/16 Kl 09:00
HiQ International AB: Erbjudande till teckningsoptionsinnehavarna
+

Trisall AB erbjuder 12,50 SEK för en (1) teckningsoption TO 40 i HiQ och 2,00 SEK för en (1) teckningsoption TO 41 i HiQ.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 28 oktober 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/16 Kl 06:45
Global Gaming 555 AB: Uppköp
+

Enlabs AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Global Gaming 555 AB.

Vederlaget i erbjudandet utgörs i tre olika alternativ:

Alt 1: För en (1) aktie i Global Gaming 555 erbjuds 11,00 SEK kontant.

Alt 2: För en (1) aktie i Global Gaming 555 erbjuds 0,36 aktier i Enlab AB.

Alt 3: En kombination motsvarande 50% av kontantvederlaget och 50 % i aktievederlaget.

 

Den oberoende budkommittén i Global Gaming 555 ABs styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna  att acceptera kontantvederlags alternativet.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 2 november 2020.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera kontantvederlags alternativet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 27 oktober 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/15 Kl 10:00
Prime Living Preferensaktie B avnoteras
+

Aktierna kommer att avnoteras från First North.

Sista handelsdag är den 30 oktober 2020.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 30 oktober 2020. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 januari 2021 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/14 Kl 14:15
TCECUR Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 18,00 SEK.

För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 18,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 oktober och den 23 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/13 Kl 15:15
KebNi AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,50 SEK.

För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 oktober och den 23 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/12 Kl 11:15
Xavitech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,30 SEK.

För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 oktober och den 22 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/12 Kl 11:15
Terranet TO1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,72 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,72 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 13 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/09 Kl 16:15
Emotra TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,40 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 16 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/09 Kl 15:00
Zoomability AB: Utdelning av teckningsoption TO 1
+

För två (2) aktier i Zoomability erhålls en (1) teckningsoption TO 1 i Zoomability.

Sista dag för handel i Zoomability aktie med rätt till utdelningen var den 5 oktober 2020.

20/10/09 Kl 15:00
Aktie-Ansvar Kvanthedge: Genomförd merge
+

Fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge, ISIN SE0003428135, har slagits samman med fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv,  ISIN SE0005218120.

För varje andel i Aktie-Ansvar Kvanthedge erhölls  0,67022 andelar i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv.

Eventuellt månadssparande i  fonden  har övergått till den nya fonden.

 

20/10/09 Kl 08:45
European Institute AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie oavsett serie i European Institute AB får du en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 oktober och den 23 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/10/08 Kl 16:15
Newton Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,70 SEK.

För en (1) aktie i Newton Nordic får du en (1) uniträtt. Två (2)  uniträtter ger dig möjlighet att teckna,

d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,70 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 12 oktober och den 20 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 6 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via

e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/08 Kl 10:15
Adrigo Hedge: Genomförd merge
+

Fond Adrigo Hedge, ISIN SE0001862426, har slagits samman med fond East Capital Adrigo Small & Midcap L/S, ISIN SE0010440735.

För varje andel i Adrigo Hedge erhölls 0,956986 andelar i East Capital Adrigo Small & Midcap L/S.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

 

 

20/10/07 Kl 18:30
Gigger Group AB: Utdelning av aktier i True Heading Patent AB
+

För en (1) aktie i Gigger Group AB erhålls en (1) aktie i True Heading Patent AB.

Sista dag för handel i Gigger Group aktie med rätt till utdelningen var den 1 oktober 2020.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/10/07 Kl 14:15
Gunnebo AB: Uppköp
+

GB HoldCo har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo AB.

För en (1) aktie i Gunnebo erbjuds 25,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 6 november 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 20 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/10/07 Kl 14:00
eWork Group AB: Uppköp
+

Investment AB Arawak AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i eWork Group AB.

För en (1) aktie i eWork Group erbjuds 70,26 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i eWork Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/10/07 Kl 08:30
Sectra AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 2 oktober 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 7 oktober och den 16 oktober 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 23 oktober 2020.

20/10/07 Kl 08:30
Lagercrantz AB: Split
+

Villkor 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 6 oktober 2020.

20/10/06 Kl 13:30
Redwood Pharma TO 3: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 9,38 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,38 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/10/05 Kl 17:45
Siemens AG: Utdelning av aktie
+

För två (2) aktier i Siemens AG erhålls en (1) aktie i Siemens Energy AG.

Sista dag att handla i Siemens AGs aktie med rätt till utdelningen var den 25 september 2020.

Siemens Energy AG aktien är noterad på Frankfurt Stock Exchange och du har nu möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/10/05 Kl 16:30
Investment AB Spiltan: Frivilligt inlösenerbjudande
+

Investment AB Spiltan erbjuder sina aktieägare att lösa in upp till 4 % av antalet innehavda aktier per avstämningsdagen 2020-09-25.

Det är möjligt att ansöka om inlösen av ett lägre såväl som högre antal aktier.  

För varje aktie i Spiltan erbjuds 170,00 SEK.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 13 oktober 2020, kl. 17.00 och meddela det antal aktier i Spiltan du önskar lösa in.

Skulle intresset för att lösa in aktier överstiga 4 % av det totala antalet aktier i Spiltan så kommer de som ansökt om inlösen för mer än 4 % av sina aktier att få det önskade antalet proportionellt minskat ner till som minst 4 %.

Utbetalning beräknas ske omkring den 23 oktober 2020.

Observera att inlösen erbjudandet  är helt frivilligt för aktieägarna, så om du inte ansöker om inlösen till oss, kommer dina Spiltan aktier fortsatt finnas kvar på din depå hos Aktieinvest.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/05 Kl 14:45
Eurobattery Minerals TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,00 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/05 Kl 13:30
Skandia Smart Offensiv: Kommande merge
+

Skandia Smart Offensiv, ISIN SE0000810723, kommer att slås samman med fonden Skandia Världen Sverige,  ISIN SE0014554838.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-12-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Skandia Smart Offensiv byts ut till fondandelar i Skandia Världen Sverige,  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Skandia Smart Offensiv är 2020-12-18.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.skandia.se/fonder

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/10/02 Kl 16:30
Scibase Holding TO 1: Nyemission
+

Vllkor: 1:1, kurs 1,75 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,75 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/02 Kl 15:00
Delarka Holding AB avnoteras
+

Aktierna i Delarka Holding kommer att avnoteras från First North.

Sista handelsdag är den 16 oktober 2020.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 16 oktober 2020. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 januari 2021 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 16 oktober 2020

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/02 Kl 14:45
Simris Alg TO3: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,59 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,59 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/02 Kl 08:30
Qliro Group AB: Utdelning av aktier i Qliro AB
+

För tio (10) aktier i Qliro Group erhålls en (1) aktie i Qliro.

Sista dag för handel i Qliro Group aktie med rätt till utdelningen var den 28 september 2020.

Aktier i Qliro är noterade på Nasdaq Stockholm.

20/10/02 Kl 07:15
Dicot TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:1,84, kurs 1,42 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, 1,84 nya aktier till kursen 1,42 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 oktober 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/10/01 Kl 09:15
Aptahem AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 5,40 SEK.

För en (1) aktie i Aptahem får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,40 SEK per unit.

En unit består av tre (3) nya aktier, två (2) TO 5 och en (1) TO 6.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 7 oktober och den 16 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 30 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/30 Kl 16:15
SAS AB: Nyemission
+

Villkor: 9:1, kurs 1,16 SEK.

För en (1) aktie i får du nio (9) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,16 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 oktober och den 12 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/30 Kl 16:00
Saxlund Group AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 0,32 SEK.

För en (1) aktie i Saxlund Group får du fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,32 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 oktober och den 13 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/30 Kl 14:45
Nel ASA: Nyemissionen har dragits tillbaka
+

Nyemissionen har dragits tillbaka av styrelsen eftersom aktiekursen har legat betydligt under händelsens erbjudna teckningspris.

Teckningsrätterna kommer att förfalla värdelösa.

20/09/30 Kl 10:15
Expres2ion Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3 kurs 24 SEK

För en (1) aktie i Expres2ion Holding AB får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 24 SEK per unit.

En (1) unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO4 och en av TO5 med teckningskurs 24 SEK per unit.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-10-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 12 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/29 Kl 17:45
Neles Corporation: Uppköp
+

Alfalaval AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Neles Corporation.

För en (1) aktie i Neles Corporation erbjuds 11,50 EUR per aktie.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 oktober 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 11 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/09/29 Kl 17:00
Amundi Funds CPR Global Gold Mines: Kommande merge
+

Fonden Amundi Funds CPR Global Gold Mines, ISIN LU0568608276, kommer att slås samman med fonden Amundi Fund CPR Invest – Global Gold Mines, ISIN LU1989766289.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Amundi Funds CPR Global Gold Mines byts ut till fondandelar i Amundi Fund CPR Invest – Global Gold Mines till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Amundi Funds CPR Global Gold Mines är 2020-10-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

20/09/29 Kl 15:45
NetEnt AB: Uppköp
+

Evolution Gaming Group AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i NetEnt AB.

För en (1) aktie i NetEnt erbjuds 0,1306 aktier i Evolution Gaming Group.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 oktober 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/09/29 Kl 15:00
Poolia AB: Uppköp
+

Danir Resources AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Poolia AB.

För en (1) B-aktie i Poolia erbjuds 5,87 SEK kontant.

Eftersom styrelsen i Poolia rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

20/09/27 Kl 09:30
ESEN eSports AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i ESEN eSports AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,60 SEK per unit.

En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

 Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 september och den 6 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/09/25 Kl 14:30
Alelion AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i Alelion AB får du tre (3) uniträtter. Sju (7) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,90 SEK per unit.

En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption TO 2.

 Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 september och den 7 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/25 Kl 14:30
Alzinova AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,50 SEK.

För en (1) aktie i Alzinova AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,50 SEK per unit.

En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

 Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 september och den 7 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/25 Kl 12:15
Meltron AB: Nyemission
+

Villkor 5:8, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 september och den 6 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/24 Kl 20:00
Zordix AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 12,00 SEK

För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 september och den 6 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/09/24 Kl 11:00
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen och Småbolagsportföljen.

Från och med den 24 september 2020 ser portföljerna ut så här:

Basportföljen: Elekta, Industrivärden C, Investor A, Kinnevik B, Loomis, Nordea, Peab, Stora Enso R, Telia (ny) och Thule.

Småbolagsportföljen: Azelio (ny), Beijer Alma, Boozt, Bure, Clas Ohlson, Dustin, Fagerhult, Inwido, Lindab, Lundin Gold, Medicover, Midsona B, Millicom, New Wave, Nolato, Oncopeptides, Sectra, Skistar, Svolder B och Öresund.

Sandvik tas ut ur Basportföljen och BGH (Bygghemma) tas ut ur Småbolagsportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

20/09/23 Kl 12:45
Fonden Nordea fonder Nya tillväxtmarknader: Genomförd likvidation
+

Fonden Nordea fonder Nya tillväxtmarknader , ISIN FI0008813191 har likviderats.

För varje fondandel erhölls 94,62602 SEK.

Likviden finns inbokad på kunders depåer idag.

20/09/23 Kl 15:15
Aker Solutions Holding ASA: Avknoppning
+

För en (1) aktie i Aker Solutions Holding ASA erhålls efter avdragen utländsk skatt 0,74997 st Aker Carbon Capture AS och 0,74997 st Aker Offshore Wind AS.

Sista dag för handel i Aker Solutions Holding ASA aktie med rätt till utdelningen var den 14 augusti 2020.

De nya aktierna kommer inte tas in i Aktieinvest FK ABs ordinarie sortiment och kommer där att säljas av och likviden återinvesteras i Aker Solutions Holding ASA. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/20 Kl 21:45
East Capital Adrigo Hegde: Kommande merge
+

Fonden East Capital Adrigo Hedge , ISIN SE0001862426, kommer att slås samman med fonden East Capital Adrigo Small & Midcap L/S, ISIN SE001440735.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i East Capital Adrigo Hedge byts ut till fondandelar i East Capital Adrigo Small & Midcap L/S till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden är 2020-09-22.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/09/22 Kl 16:45
Nicoccino Holding AB: Nyemissioner
+

Villkor: 1:2  kurs 3,00 SEK

För  en (1) aktie i Nicoccino Holding AB  får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 september och den 5 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/20 Kl 07:30
Vindico AB: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Vindico AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 september och den 7 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

 

20/09/20 Kl 06:45
PolarCool AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i PolarCool AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-22

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 september och den 1 oktober 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

 

20/09/17 Kl 16:45
NGM och Spotlight tar bort order
+

NGM och Spotlight uppdaterar sitt handelssystem i helgen, vilket innebär att alla order kommer att tas bort efter handelsdagens slut på fredag den 18 september. Därför måste tillsvidareorder (GTC) läggas in på nytt efter helgen.

20/09/17 Kl 14:00
Metacon AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5 kurs 2,06 SEK

För en (1) aktie i Metacon AB får du en (1) teckningsträtt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,06 SEK per aktie.

 Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 september och den 28 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätterna var den 15 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/09/16 Kl 13:15
Aino Health AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3 kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Aino Health AB får du två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 september och den 25 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätterna var den 14 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/09/16 Kl 12:00
HiQ International AB: Uppköp
+

Trisall AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i HiQ International AB.

För en (1) aktie i HiQ International erbjuds 72,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 25 september 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 9 oktober 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/16 Kl 11:00
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 september och den 25 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/15 Kl 08:00
Gigger Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 september 2020.

20/09/15 Kl 08:00
Addtech AB: Split
+

Villkor 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 14 september 2020.

20/09/14 Kl 17:00
Nel ASA: Nyemission. OBS! Kort svarstid
+

Villkor: 0,00832:1, kurs 18,45 NOK.

För en (1) aktie i Nel ASA får du 0,00832 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 18,45 NOK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2020-09-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/14 Kl 15:45
Obducat TO 13 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,21 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,21 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 18 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/11 Kl 12:15
Scandion Oncology TO1: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 5,20 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eler Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/10 Kl 14:30
Hitech & Development AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2 kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Hightech & Development AB får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,60 SEK per unit.

En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption med löptid om cirka 13 månader.

 Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 14 september och den 23 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 8 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/10 Kl 11:45
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund - Lux: Kommande merge
+

Fonden SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund - Lux, ISIN LU0086813762, kommer att slås samman med fonden SEB Asia ex. Japan Fund - Lux, ISIN LU2209646558.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund – Lux byts ut till fondandelar i SEB Asia ex. Japan Fund - Lux till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden är 2020-10-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

20/09/09 Kl 13:45
Guard Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i Guard Therapeutics AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 september och den 21 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/09/09 Kl 11:30
Three Gates TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,74 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,74 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eler Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/09 Kl 09:00
Recyctec Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 40,00 SEK.

För en (1) aktie i Recyctec Holding får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 40,00 SEK per unit.

En unit består av fem (5) nya B-aktier, en (1) TO 3 B och en (1) TO 4 B.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 14 september och den 18 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 8 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/09 Kl 08:00
Saniona TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 25,00 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 25,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner/ Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 14 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/04 Kl 09:30
Unlimited Travel Group AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 7,60 SEK.

För en (1) aktie i får du tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 september och den 18 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/04 Kl 09:30
SelectImmune Pharma TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,00 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 10 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/09/03 Kl 10:00
Life Clean: Split
+

Villkor 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 2 september 2020.

20/09/03 Kl 09:30
Upgrade Invest AB: Utdelning av aktier i Kupatana Holding AB
+

För en (1) aktie i Upgrade Invest erhålls en (1) aktie i Kupatana Holding.

Sista dag för handel i Upgrade Invest aktie med rätt till utdelningen var den 28 augusti 2020.

20/09/03 Kl 08:45
GPX Medical AB: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 2 september 2020.

20/09/01 Kl 14:00
Atlant Stability Offensiv: Kommande merge
+

Fonden Atlant Stability Offensiv, ISIN SE0001007535, kommer att slås samman med fonden Atlant Opportunity, ISIN SE0007871488.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-11-17.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Atlant Stability Offensiv byts ut till fondandelar i Atlant Opportunity till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Atlant Stability Offensiv är 2020-11-13.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/09/01 Kl 10:15
Nordea fonder Nya Tillväxtmarknader: Kommande likvidation
+

Fonden Nordea fonder Nya tillväxtmarknader , ISIN FI0008813191, kommer att likvideras den 11 september 2020.

Fonden är redan nu spärrad för ytterligare handel.

Omkring den 11 september 2020 kommer dina fondandelar att bytas ut mot likvider på din depå.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i Nordea fonder Nya tillväxtmarknader kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/09/01 Kl 07:15
Recyctec Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 31 augusti 2020.

20/08/31 Kl 11:30
Tesla Inc: Split
+

Villkor 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 28 augusti 2020.

20/08/31 Kl 11:00
Apple Inc: Split
+

Villkor 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 28 augusti 2020.

20/08/28 Kl 10:45
Gasporox AB: Utdelning av aktier i GPX Medical AB
+

För en (1) aktie i Gasporox erhålls en (1) aktie i GPX Medical.

Sista dag för handel i Gasporox aktie med rätt till utdelningen var den 24 augusti 2020.

20/08/28 Kl 10:45
Toleranzia AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Toleranzia får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 9,00 SEK per unit.

En unit består av sex (6) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 1 september och den 8 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 26 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/08/27 Kl 17:45
Danske Invest Europa: Kommande merge
+

Fonden Danske Invest Europa, ISIN: LU1349492105, kommer att slås samman med fonden Danske Invest SICAV Europa Class SA , ISIN: LU1891308568.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Europa byts ut till fondandelar i  Danske Invest SICAV Europa Class SA , till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Danske Invest Europa är 2020-09-30.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.danskeinvest.se/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/08/27 Kl 16:45
Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia: Kommande merge
+

Fonden Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia, ISIN:LU0156840208, kommer att slås samman med fonden Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A , ISIN: LU0727216755.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia byts ut till fondandelar i Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A ,  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia är 2020-09-30.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.danskeinvest.se/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/27 Kl 10:45
JonDeTech Sensors AB: Nyemission
+

Villkor: 4:25, kurs 10,00 SEK.

För en (1) aktie i JonDeTech Sensors får du fyra (4) teckningsrätter. Tjugofem (25) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-09-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 september och den 8 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/26 Kl 10:30
Brighter TO4: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 2,00 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 1 september 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/26 Kl 09:00
Enrad TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,40 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,40 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 31 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/26 Kl 08:45
Chordate Medical Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Chordate Medical Holding får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,50 SEK per unit.

En unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-08-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 27 augusti och den 3 september 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/25 Kl 09:15
Kinnevik AB: Split med automatiskt inlösenförfarande
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie som senare byts ut mot 7,00 SEK per inlösenaktie.

För varje aktie i Kinnevik, oavsett serie, erhålls en (1) Kinnevik inlösenaktie av samma serie.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och erhålla inlösenaktier var den 24 augusti 2020.

Inlösenaktierna bokas in på kunders depåer den 27 augusti 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 27 augusti och den 10 september 2020 på Nasdaq Stockholm.

För varje inlösenaktie i Kinnevik, oavsett serie erhålls 7,00 SEK.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 17 september 2020.

För dig som sparar i Basportföljen via en Portföljspar depå kommer också få inlösenaktier på din depå. Vi kommer att omplacera, dvs. sälja inlösenaktierna, och köpa Kinnevik för pengarna enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Dina kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut.               

20/08/24 Kl 15:00
Electrolux Professional AB: Avnotering av A-aktien och erbjudande om omvandling till B-aktien
+

Aktierna i Electrolux Professional A kommer att avnoterats från Nasdaq Stockholm den 7 september 2020.

I bolagsordningen finns ett omvandlingsförbehåll, som innebär att aktier av serie A kan omvandlas till aktier av serie B.

En (1) aktie av serie A ger en (1) aktie av serie B.

Aktier av serie B är noterade på Nasdaq Stockholm.

Omvandlingen är frivillig och innehavare av A-aktier som inte omvandlas till B-aktier kommer framöver att utgöra onoterade innehav.

Aktieinvest FK AB kommer att omvandla Electrolux Professional A till Electrolux Professional B för sina kunders räkning.

Om du väljer att behålla dina A-aktier vänligen kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 1 september 2020, kl. 17.00.

A-aktierna kommer då ligga kvar som ett onoterat innehav på din traditionella eller IPS depå.

Om du har A-aktierna på ett Investeringssparkonto (ISK) kan innehavet ligga kvar tom den 30 oktober 2020 men du kan inte längre handla i aktien. Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå, eftersom det inte är tillåtet att ha onoterade aktier på ett Investeringssparkonto. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta A-aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn, där de kommer ligga kvar som ett onoterat innehav.

Inför ditt beslut vill vi göra dig uppmärksam på att röstvärdet i A-aktien (1) är högre än i B-aktien (1/10).

20/08/24 Kl 11:00
MenuPay TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,125 SEK.

Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,125 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 september 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/23 Kl 08:15
Aktie-Ansvar Kvanthedge: Kommande merge
+

Aktie-Ansvar Kvanthedge, ISIN SE0003428135, kommer att slås samman med fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv,  ISIN SE0005218120.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-01.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Aktie-Ansvar Kvanthedge byts ut till fondandelar i Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv,  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Aktie-Ansvar Kvanthedge är 2020-09-25.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.aktieansvar.se/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/21 Kl 08:45
Ellen AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 20 augusti 2020.

20/08/20 Kl 14:45
Soltech Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 12,00 SEK.

För en (1) aktie i Soltech Energy får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-08-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 augusti och den 31 augusti 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/20 Kl 10:30
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen, Avkastningsportföljen och Småbolagsportföljen.

Från och med den 20 augusti 2020 ser portföljerna ut så här:

Basportföljen: Elekta, Industrivärden C (ny), Investor A, Kinnevik B, Loomis, Nordea, Peab, Sandvik, Stora Enso R och Thule.

Avkastningsportföljen: Axfood, Bilia, Diös, H&M, Intrum Justitia, JM, Nobia, Swedbank, Tele2 B och Volvo B (ny).

Småbolagsportföljen: Beijer Alma, Boozt (ny), BGH, Bure, Clas Ohlson, Dustin, Fagerhult, Inwido, Lindab, Lundin Gold, Medicover, Midsona B (ny), Millicom, New Wave, Nolato, Oncopeptides, Sectra, Skistar, Svolder B och Öresund.

Volvo B tas ut ur Basportföljen, Coor Service Management tas ut ur Avkastningsportföljen samt Alimak och Lucara Diamond tas ut ur Småbolagsportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

20/08/19 Kl 14:00
InCoax Networks: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 5,25 SEK.

För en (1) aktie i InCoax Networks får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-08-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 augusti och den 31 augusti 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/19 Kl 12:45
Starbreeze AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 0,69 SEK

För en (1) aktie i Starbreeze AB får du en (1) teckningsrätt av samma serie. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 0,69 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-08-24

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 augusti och den 31 augusti 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/17 Kl 14:30
Acarix AB: Nyemission
+

Villkor: 5:3, kurs 0,65 SEK.

För en (1) aktie i Acarix får du fem (5) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,65 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-08-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 augusti och den 28 augusti 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/17 Kl 13:30
CombiGene TO 3: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,60 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/17 Kl 08:00
ChromoGenics AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 augusti 2020.

20/08/13 Kl 16:00
Nordea Fonder Asian Fund: Kommande merge
+

Fonden Nordea Fonder Asian Fund, ISIN LU0087941463, kommer att slås samman med fonden Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund BQ, ISIN LU2206500576.

 

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-09-10.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Nordea Fonder Asian Fund byts ut till fondandelar i Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund BQ till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Nordea Fonder Asian Fund är 2020-08-31.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/08/12 Kl 12:00
Hövding Sverige AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 15,50 SEK.

För en (1) aktie i Hövding Sverige får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-08-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 augusti och den 21 augusti 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/11 Kl 09:30
SEB Trygg Placering: Kommande merge
+

Fonden SEB Trygg Placering, ISIN SE0000499295, kommer att slås samman med fonden SEB Hållbar Blandfond Sverige, ISIN SE0000500407.

 

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-09-14.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Trygg Placering byts ut till fondandelar i SEB Hållbar Blandfond Sverige till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i SEB Trygg Placering är 2020-09-03.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/08/07 Kl 16:45
Tundra Frontier Africa Fund: Kommande merge
+

Hej,

 

Den här informationen får du som äger fondandelar i Tundra Frontier Africa Fund.

 

Fonden Tundra Frontier Africa Fund, ISIN SE0005188091, kommer att slås samman med fonden Tundra Sustainable Frontier Fund, ISIN SE0004211282.

 

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-09-04.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Tundra Frontier Africa Fund byts ut till fondandelar i Tundra Sustainable Frontier Fund till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Tundra Frontier Africa Fund är 2020-09-01.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/08/07 Kl 16:45
Tundra Vietnam Fund: Kommande merge
+

Fonden Tundra Vietnam Fund, ISIN SE0005797099, kommer att slås samman med fonden Tundra Sustainable Frontier Fund, ISIN SE0004211282.

 

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-09-04.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Tundra Vietnam Fund byts ut till fondandelar i Tundra Sustainable Frontier Fund till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Tundra Vietnam Fund är 2020-09-01.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/08/07 Kl 16:45
Tundra Pakistan Fund: Kommande merge
+

Fonden Tundra Pakistan Fund, ISIN SE0004211308, kommer att slås samman med fonden Tundra Sustainable Frontier Fund, ISIN SE0004211282.

 

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-09-04.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Tundra Pakistan Fund byts ut till fondandelar i Tundra Sustainable Frontier Fund till ett motsvarande värde.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Tundra Pakistan Fund är 2020-09-01.

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

 

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida.

20/08/07 Kl 15:30
Rentunder Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,30 SEK.

För en (1) aktie i Rentunder Holding får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-08-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 augusti och den 20 augusti 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/08/05 Kl 09:30
Inzile TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 12,25 SEK.

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,25 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 augusti 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 augusti 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/31 Kl 15:30
Sleepo AB: Uppköp
+

BHG Group AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Sleepo AB.

För en (1) aktie i Sleepo erbjuds 4,50 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 19 augusti 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 1 september 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/29 Kl 13:15
Unwrap Finance AB avnoteras
+

Aktierna och teckningsoptionerna TO 1 i Unwrap Finance kommer att avnoteras från Spotlight.

Sista handelsdag är den 7 augusti 2020.

Vad händer nu med dina aktier och teckningsoptioner?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 7 augusti 2020. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 oktober 2020 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 7 augusti 2020

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/29 Kl 12:15
Quartiers Properties AB: Erbjudande
+

Bolaget erbjuder en (1) stamaktie, en (1) teckningsoption TO 3 samt en (1) teckningsoption TO 4 i Quartiers Properties för en (1) preferensaktie som återköps.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 27 augusti 2020, kl. 17.00.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen om erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/27 Kl 08:30
Gaming Corps AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 juli 2020.

20/07/23 Kl 10:45
ATS Finans Holding AB: Split
+

Villkor 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 22 juli 2020.

20/07/21 Kl 16:15
VA Automotive i Hässleholm AB: Erbjudande
+

M & L Industriförvaltning AB erbjuder 0,03 SEK för en (1) aktie i VA Automotive i Hässleholm.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 11 augusti 2020, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/21 Kl 13:00
MenuPay AB avnoteras
+

Aktierna och teckningsoptionerna TO 1 i MenuPay kommer att avnoteras från Spotlight.

Sista handelsdag är den 31 juli 2020.

Vad händer nu med dina aktier och teckningsoptioner?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 31 juli 2020. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 oktober 2020 men du kan inte handla i aktierna, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 31 juli 2020

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktierna.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/21 Kl 12:15
2cureX AB: Utdelning av teckningsoption TO 1
+

För tio (10) aktier i 2cureX erhålls en (1) teckningsoption TO 1 i 2cureX.

20/07/17 Kl 16:45
Bioinvent AB: Nyemission
+

Villkor: 2:17, kurs 1,38 SEK

En (1) teckningsrätt i Bioinvent AB per varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sjutton (17) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 1,38 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-07-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 juli och den 27 juli 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 juli  2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/16 Kl 09:30
WESC: Omvänd split
+

Villkor 1:500

För femhundra (500) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 juli 2020.

20/07/16 Kl 09:30
Amnode: Omvänd split
+

Villkor 1:1000

För ett tusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 juli 2020.

20/07/13 Kl 16:15
ArcAroma AB: Byte aktieslag
+

Befintliga B-aktier ersätts med stamaktier i relationen en (1) B-aktie ersätts av en (1) stamaktie. Samtidigt ändras kortnamnet från AAP B till AAA.

20/07/09 Kl 14:30
SynAct Pharma TO 2: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 6,70 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,70 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 15 juli 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/07/06 Kl 13:45
VNV GLOBAL AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5  kurs 55 SEK

För  en (1) stamaktie i VNV GLOBAL AB får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter  ger dig möjlighet att teckna en (1) unit till kursen 55 SEK per unit.

En unit innehåller en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption TO1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-07-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8  juli och den 15  juli 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 juli 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/03 Kl 12:15
SpectrumOne AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8 kurs 0,00 SEK

För en (1) aktie i SpectrumOne får du en (1) uniträtt. Åtta  (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna dvs, köpa en (1) ny unit utan kostnad. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 samt en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-07-07.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 juli och den 15 juli 2020.

Om du inte sålt dina uniträtter senast den 15 juli  2020 kommer du automatiskt att teckna i denna emission. Observera att teckningskursen är 0 SEK vilket innebär att du erhåller units utan kostnad.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 1 juli 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/07/03 Kl 11:15
Metso Oyj: Avknoppning av aktier i Metso Outotec Oyj och byte bolagsnamn
+

För 1 aktie i Metso Oyj erhålls  4,3 stycken aktier i Outotec Oyj.

Sista dag för handel i Metsos aktie med rätt till utdelningen var den 29 juni 2020.

I och med avknoppningen  byter Outotec Oyj namn till Metso Outotec Oyj.

Metso Oyj byter samtidigt bolagsnamn till Neles Corporation som bokats på kundernas depåer genom

ett byte där 1 aktie i Metso Oyj ger 1 aktie i Neles Corporation.

Metso Ototec Oyj och Neles Corporation handlas båda på Nasdaq Helsinki.

Eventuell månadssparanden i Metso Oyj övergår i Neles Corporation för Aktieinvests kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/30 Kl 11:15
TiksPac AB: Avnotering
+

Aktierna i TiksPac kommer att avnoteras från Spotlight.

Sista handelsdag är den 30 juni 2020.

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 30 juni 2020. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 oktober 2020 men du kan inte handla i aktierna, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 30 juni 2020

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktierna.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/06/26 Kl 16:15
NEXT Biometrics Group AS: Nyemission
+

Villkor 0,35933:1, kurs 2,00 NOK

För en (1) aktie i NEXT Biometrics Group AS får du 0,359333 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/26 Kl 15:15
Eurobattery Minerals AB : Nyemission
+

Villkor: 1:5  kurs 24 SEK

För  fem  (5) aktier i  Eurobattery AB får du en  (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit  till kursen 24 SEK per unit.

Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29  juni och den 7 juli 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/06/25 Kl 10:00
Lightair AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7 kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i Light Air AB får du två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 juni och den 14 juli 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/24 Kl 12:15
QuiaPEG Pharmaceuticals AB: Nyemission
+

Villkor 1:6, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i QuiaPEG Pharmaceuticals AB får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 7,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 25 juni och den 2 juli 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/24 Kl 12:15
Simris Alg AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2 kurs 2,7 SEK per unit

För en (1) aktie i Simris Alg AB får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,7 SEK per unit.

En (1) unit innehåller tre (3) nyemitterade B-aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2020/1.

 Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 juni och den 1 juli  2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 17 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/23 Kl 16:00
Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Betsson erhålls 2,88 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 17 juni 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 24 juni 2020 och den 8 juli 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juli 2020.

20/06/18 Kl 17:00
Semafo: Avnotering och kommande fusion
+

Semafo kommer att fusioneras med Endeavour Mining Corporation och inför det har bolaget tagit beslut om att avnotera aktien från Nasdaq Stockholm, som är sekundärnoteringen.

Sista handelsdag i Semafo på Nasdaq Stockholm den 24 juni 2020.

Aktieinvest har beslutat att konvertera innehavet i Semafo för sina kunders räkning till den kanadensiska marknaden, som är primärmarknaden, för att möjliggöra deltagande i fusionen och erhålla Endeavour aktier.

Vill du inte att dina aktier ska konverteras och bytas till Endevaour aktier har du möjlighet att själv sälja av ditt innehav via din depå tom den 23 juni, klockan 14.00 för andelsorder och 17.30 för börsorder.

Varje aktie i Semafo kommer senare bytas ut till 0,1422 aktier i Endeavour Mining Corporation när fusionen har godkänts och genomförts.

De Toronto noterade Semafo och Endeavour kommer inte vara öppna för köp utan enbart försäljning enligt prislistan för utlandshandel. Det innebär att eventuellt månadssparande övergår till likvida medel.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/18 Kl 16:00
Archelon AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1  kurs 0,04 SEK

För  en (1) aktie i Archelon  AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,04 SEK per unit.

En unit innehåller en (1) aktie av serie B och två (2) teckningsoptioner  2020/2021 serie B.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 23 juni och den 7 juli 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/18 Kl 15:45
Xintela AB: Nyemission
+

Villkor: 3:8, kurs 2,40 SEK.

För en (1) aktie i Xintela får du tre (3) uniträtter. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 2,40 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 juni och den 1 juli 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 17 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/18 Kl 10:15
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen och Småbolagsportföljen.

Från och med den 18 juni 2020 ser portföljerna ut så här:

Basportföljen: Elekta, Investor A, Kinnevik B, Loomis (ny), Nordea, Peab, Sandvik, Stora Enso R, Thule och Volvo B.

Småbolagsportföljen: Alimak, Beijer Alma, Bure, Bygghemma, Clas Ohlson, Dustin, Fagerhult, Inwido, Lindab, Lucara Diamond (ny), Lundin Gold, Medicover, Millicom (ny), New Wave, Nolato, Oncopeptides, Sectra, Skistar, Svolder B och Öresund.

Securitas tas ut ur Basportföljen och Scandic Hotels och Troax tas ut ur Småbolagsportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna ett Portföljspar Investeringssparkonto.

20/06/17 Kl 16:45
Ambia Trading Group AB avnoteras
+

Aktierna i Ambia Trading Group kommer att avnoteras från Spotlight.

Sista handelsdag är den 30 juni 2020.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 30 juni 2020. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 oktober 2020 men du kan inte handla i aktierna, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 30 juni 2020

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktierna.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/17 Kl 14:15
Prostalund AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4  kurs 1,50 SEK

För  en (1) aktie i Prostalund  AB får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,50 SEK per unit.

Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri  teckningsoption ( TO1).

Unitsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 22 juni och den 26 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 15 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/06/17 Kl 12:30
Paynova AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4  kurs 10 SEK

För  en (1) aktie i Paynova AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 juni och den 30 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/17 Kl 09:45
LIDDS AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 12,00 SEK.

För en (1) aktie i LIDDS får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 juni och den 30 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/16 Kl 12:00
Zaplox AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1 kurs 0,25 SEK

.För en aktie i Zaplox AB erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 juni och den 25 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/06/16 Kl 12:00
Advenica AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Advenica får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 juni och den 29 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/16 Kl 10:15
Arbona AB: Omstämpling
+

Befintliga B-aktier ersätts med A-aktier i relationen en (1) B-aktie ersätts av en (1) A-aktie.

20/06/16 Kl 10:00
Front Ventures AB: Utdelning av teckningsoption TO 2 B
+

För åtta (8) aktier i Front Ventures B erhålls en (1) teckningsoption TO 2 B i Front Ventures.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att under tiden från och med den 1 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 teckna en (1) B-aktie till en kurs om 1,56 SEK per aktie.

Första handelsdag för teckningsoptionen TO 2 B på NGM Nordic SME är den 17 juni 2020.

20/06/12 Kl 17:30
Saltängen Property Invest AB avnoteras
+

Aktierna i Saltängen Property Invest kommer att avnoteras från First North.

Sista handelsdag är den 25 juni 2020.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 25 juni 2020. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 juli 2020 men du kan inte handla i aktierna, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 25 juni 2020

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktierna.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/12 Kl 07:45
IES AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 1,40 SEK.

För en (1) aktie i IES får du två (2) teckningsrätter. Sju(7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 juli 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/11 Kl 11:45
Mantex: Nyemission
+

Villkor: 1:1  kurs 0,40 SEK

För  en (1) aktie i Mantex  får du en  (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit  till kursen 0,40 SEK per aktie.

Varje unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie 2020/2020 och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 22 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/10 Kl 16:00
Catena Media AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9 kurs 100 SEK

För en (1) aktie i Catena Media AB får du en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 100 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) hybridobligation och sex (6) teckningsoptioner.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 18 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 8 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/10 Kl 12:00
Bang & Olufsen AS: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 5,00 DKK.

För en (1) aktie i Bang & Olufsen får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 DKK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 juni och den 12 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/09 Kl 12:15
Stockwik Förvaltning AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 29,00 SEK.

För en (1) aktie i Stockwik Förvaltning får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 29,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 25 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/08 Kl 10:45
EasyFill AB: Nyemission
+

Villkor: 1:14, kurs 3,20 SEK.

För en (1) aktie i EasyFill får du en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,20 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2 B.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 11 juni och den 17 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 5 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/08 Kl 09:00
Upgrade Invest AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 juni 2020.

20/06/05 Kl 08:45
Rolling Optics Holding AB: Fondemission
+

För en (1) aktie i Rolling Optics Holding erhålls en (1) ny preferensaktie i Rolling Optics Holding.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 juni 2020.

20/06/04 Kl 13:45
Xavitech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 1,25 SEK.

För en (1) aktie i Xavitech får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 juni och den 17 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/04 Kl 11:15
Raybased AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1  kurs 0,50 SEK

För  en (1) aktie i Raybased AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 juni och den 15 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/03 Kl 16:00
Micropos Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7  kurs 0,90 SEK

För  en (1) aktie i Micropos Medical AB får du en  (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 juni och den 17 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/03 Kl 15:45
Nextcell Pharma: Nyemission
+

Villkor: 2:9  kurs 5,90 SEK

För  en (1) aktie i Nextcell Pharma AB får du två  (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 juni och den 12 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/02 Kl 16:15
Fluicell TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,50 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 12 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/02 Kl 15:15
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i Cortus Energy får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,50 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) konvertibel om nominellt 0,50 SEK.

Konvertiblernas löptid kommer att löpa från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022.

Konvertiblerna kommer att löpa med en årlig ränta om 10 procent från och med den 7 juli 2020 till och med den 7 januari 2022.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 juni och den 12 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/02 Kl 13:00
Dicot AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Dicot  får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) nya aktier och fyra (4) nya teckningsoptioner.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 11 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/02 Kl 12:15
SpectraCure AB: Nyemission. Uppdatering
+

Styrelsen i SpectraCure AB (publ) har beslutat att senarelägga tidsplanen för företrädesemissionen genom att skjuta på teckningsperioden samt handeln med uniträtter och BTU.

Villkor: 1:10, kurs 16,00 SEK.

För en (1) aktie i SpectraCure får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 16,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO4.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 juni och den 15 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/01 Kl 15:30
Eyeonid Group TO 5
+

Villkor 1:1, kurs 1,40 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 2 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/01 Kl 14:30
Eurocine Vaccines TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,087 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,087 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 5 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/01 Kl 14:30
Cell Impact TO 1 B: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 6,00 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner /Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 5 juni 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/06/01 Kl 09:30
Saltängen Property Invest AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 8:1, varav sju (7) aktier är inlösenaktier.

För varje inlösenaktie i Saltängen Property Invest erhålls 11,98 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 27 maj 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 1 juni 2020 och den 12 juni 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 18 juni 2020.

20/05/29 Kl 16:15
Scandic Hotels Group AB: Nyemission
+

Villkor: 6:7, kurs 20,00 SEK.

För en (1) aktie i Scandic Hotels Group får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 juni och den 10 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/29 Kl 15:15
Carneo Systematic Alpha: Likvidation
+

Carneo Systematic Alpha kommer att likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer

att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på tiden har Aktieinvest beslutat att Carneo Systematic Alpha, den 5 juni 2020, kommer att utgå ur Aktieinvests sortiment.

Sista dag för dig att själv sälja dina fondandelar i fonden är den 4 juni 2020.

En order genomför du enklast, inloggad på din internetdepå, genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 4 juni kl. 11.00.

 

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 4 juni kl.11.00 kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Carneo Systematic Alpha och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/29 Kl 11:45
Scandinavian Real Heart AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4 kurs 5,80 SEK.

För en (1) aktie i Scandinavian Real Heart AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 juni och den 11 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/05/29 Kl 11:45
Safeture AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10 kurs 10,00 SEK.

För en (1) aktie i Safeture AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 juni och den 10 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/29 Kl 11:45
Spiffbet AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1 kurs 0,27 SEK.

För en (1) aktie i Spiffbet får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,27 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 8 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/05/29 Kl 08:30
SpectraCure AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 16,00 SEK.

För en (1) aktie i SpectraCure får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 16,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption av serie TO4.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 10 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/28 Kl 16:15
Sprint Bioscience AB: Nyemission
+

Villkor: 5:21, kurs 16,50 SEK.

För en (1) aktie i Sprint Bioscience får du en (1) uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya units till kursen 16,50 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO4.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 9 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/28 Kl 13:45
Ovzon AB: Nyemission
+

Villkor: 1:11, kurs 40,00 SEK

För en aktie i Ovzon AB erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 40,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 9 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/28 Kl 11:15
Addera Care AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 2,00 SEK.

För en (1) aktie i Addera Care får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 juni och den 11 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/28 Kl 10:15
Respiratorius AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10 kurs 1,60 SEK.

För en (1) aktie i Respiratorius AB får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,60 SEK per unit.

En (1) unit består av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja unitsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 9 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla unitsrätter var den 27 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

20/05/28 Kl 10:00
BBS-Bioactive Bone Substitutes: Nyemission
+

Villkor: 1:4 kurs 44,42 SEK.

För en (1) aktie i BBS-Bioactive Bone Substitutes får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 44,42 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 9 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

20/05/27 Kl 15:30
Savosolar AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2 kurs 1,58 SEK.

För en (1) aktie i Savosolar får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,58 SEK per aktie.

Varje tvåtal (2) nya aktier berättigar till en (1) teckningsoption TO5, en (1) teckningsoption TO6 OCH en (1) teckningsoption TO7.

Teckningsperioderna är 9-20 november 2020 för TO5, 8-19 mars 2021 för TO6 och 6-17 september 2021 för TO7.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 8 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/27 Kl 11:45
Zutec Holding AB : Nyemission
+

Villkor: 5:1, kurs 1,14 SEK

För en (1) aktie i Zutec Holding AB får du fem (5) teckningsrätter.  En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,14 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 8 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/27 Kl 08:45
Green Landscaping Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 16,75 SEK.

För en (1) aktie i Green Landscaping Group får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 16,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-06-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 8 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

20/05/27 Kl 08:30
Idogen AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 maj 2020.

20/05/27 Kl 08:30
AddLife AB: Split
+

Villkor 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 26 maj 2020.

20/05/25 Kl 12:00
Frill Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 0,50 SEK.

För en (1) aktie i Frill Holding får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2020-05-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Depåtjänster/ Ändra inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj mina sidor/ inbetalning. Eller så klickar du här så hittar du rätt direkt.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juni 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 maj och den 3 juni 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 maj 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.