Nyheter

Här nedan finns nyheterna från oss samlade. Är det något specifikt du letar efter, använd sökfältet ovan.

2018

18/05/25 Kl 15:45
Peckas Naturodlingar AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 17,50 SEK

För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 17,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 8 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/25 Kl 14:45
Bayn Europe AB: Nyemission
+

Villkor 4:5, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i Bayn Europe AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 12 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/25 Kl 10:45
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i European Institute of Science AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 12 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/25 Kl 08:00
Nya dataskyddslagen - GDPR
+

Idag den 25 maj börjar den nya dataskyddslagen GDPR gälla. GDPR (General Data Protection Regulation) gäller inom hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen reglerar bland annat vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in och behandlar, hur personuppgifterna skyddas och vilka rättigheter du har som är registrerad hos oss.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här >

18/05/24 Kl 15:00
LifeAssays AB: Nyemission
+

Villkor: 5:4, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i LifeAssays får du fem (5) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 7,00 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018/2019 (TO7B).

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 4 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 12:00
AhaWorld AB: Nyemission
+

Villkor: 5:3, kurs 0,70 SEK

För en (1) aktie i AhaWorld får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya units till kursen 0,70 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 augusti 2019 - 30 augusti 2019 till kurs 0,90 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 8 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 11:15
Odd Molly International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 14,00 SEK.

För en (1) aktie i Odd Molly International får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-29.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 5 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 10:45
Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Betsson erhålls 2,84 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 21 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 25 maj 2018 och den 8 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juni 2018.

18/05/24 Kl 10:00
Copperstone Resources AB: Utdelning av aktier i Nordic Iron Ore AB
+

För tjugotvå (22) aktier i Copperstone Resources erhålls en (1) aktie i Nordic Iron Ore.

Sista dag för handel i Copperstone Resources aktie med rätt till utdelningen var den 17 maj 2018.

I dagsläget finns ingen handel i Nordic Iron Ore.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/24 Kl 09:45
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För  sextiotvå (62) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO 4.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 18 maj 2018.

Du har då möjlighet att handla i teckningsoptionen via din depå hos oss.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/23 Kl 16:00
Empir Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 25,55SEK

För en (1) aktie i Empir Group AB, får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 25,55 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 1 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/23 Kl 10:15
Spintso International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,60 SEK.

För en (1) aktie i Spintso International får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 maj och den 5 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/23 Kl 08:45
Wihlborgs Fastigheter AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 22 maj 2018.

18/05/22 Kl 13:30
Clinical Laserthermia Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Clinical Laserthermia Systems AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 maj och den 31 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/22 Kl 11:45
Confidence International AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,10 SEK.

För en (1) aktie i Confidence International får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 maj och den 1 juni 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/22 Kl 11:15
Polyplank AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,10 SEK.

För en (1) aktie i Polyplank får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,10 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption TO 2.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 0,12 SEK per aktie under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 31 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/22 Kl 08:30
Lightlab Sweden AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 21 maj 2018.

18/05/21 Kl 16:00
Computer Innovation i Växjö AB: Avnotering
+

Computer Innovation i Växjö AB kommer att avnoteras från NGM Nordic MTF.

Sista handelsdag är den 21 juni 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 21 juni 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 31 juli 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 21 juni  2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/21 Kl 09:45
Clean Oil Technology AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i Clean Oil Technology AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/18 Kl 16:00
Scandinavian Chemotech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,50 SEK

För en (1) aktie i Scandinavian Chemotech AB, oavsett serie får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 12,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 30 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/18 Kl 12:30
Briox TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,82 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,82 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 juni 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/18 Kl 11:45
Zhoda Investments AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,08 SEK.

För en (1) aktie i Zhoda Investments får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,08 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-05-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/18 Kl 10:15
Boliden AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en inlösenaktie

Varje aktie i Boliden delas upp i två aktier varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie erhålls 5,75 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 15 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 18 maj 2018 och den 8 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juni 2018.

18/05/17 Kl 16:30
MyFC Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i MyFC Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 maj och den 30 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/17 Kl 16:00
Litium AB: Riktad emission med förtur för befintliga aktieägare
+

Litium AB genomför en riktad emission med förtur för befintliga aktieägarna.

För en (1) innehavd aktie per avstämningsdagen 20180504 har man rätt att teckna 0,242653 aktier med förtur. Avrundning sker nedåt till närmaste hel aktie.

Teckningskursen är 10,00 SEK per ny aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

2. Kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 och meddela att du önskar delta i erbjudandet, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande. 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 maj 2018.

Vid anmälan kommer likvid för önskad teckning att reserveras på din depå. Tecknade aktier kommer bokas in på depån omkring den 12 Juli 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/17 Kl 08:45
Oscar Properties Holding AB: Fondemission
+

För femtio (50) stamaktier i Oscar Properties Holding erhålls en (1) preferensaktie i Oscar Properties Holding.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 16 maj 2018.

18/05/17 Kl 08:30
Vitrolife AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 16 maj 2018.

18/05/16 Kl 15:00
RhoVac AB: Nyemission
+

Villkor 1:6, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i RhoVac får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 18,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-18.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 maj och den 25 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/16 Kl 11:15
Nederman Holding AB: Split
+

Villkor 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 15 maj 2018.

18/05/16 Kl 10:45
Trention AB: Uppköp
+

B.O. Intressenter AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Trention AB.

För en (1) aktie i Trention erbjuds 59,20 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 12 juni 2018.

Eftersom styrelsen i Trention rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/05/16 Kl 10:15
Medicwave AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 1,35 SEK.

För en (1) aktie i Medicwave får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,35 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-21.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/15 Kl 14:45
VA Automotive i Hässleholm AB avnoteras
+

Aktierna i VA Automotive i Hässleholm AB har avnoterats från Nasdaq First North den 15 maj 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 9 maj 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 31 juli 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/15 Kl 11:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Enadiz AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Enadiz.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 11:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Sallisac AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Sallisac.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 10:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Oigres AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Oigres.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Opserc AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Opserc.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Ittot AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Ittot.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 8 maj 2018.

18/05/15 Kl 09:15
Tethys Oil AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Tethys Oil erhålls 4,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 9 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 15 maj 2018 och den 25 maj 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 1 juni 2018.

18/05/14 Kl 15:30
Pappily AB: Nyemission
+

Villkor: 7:1, kurs 0,13 SEK

För en (1) aktie i Papilly AB får du sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,13 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 maj och den 23 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/14 Kl 12:15
Future Gaming Group AB: Utdelning av aktier i AMGO iGaming AB
+

För trehundrafemtiosju  (357) aktier i Future Gaming Group erhålls trettio (30) aktier i AMGO iGaming.

Sista dag för handel i Future Gaming Group aktie med rätt till utdelningen var den 7 maj 2018.

18/05/14 Kl 11:30
Atlas Copco AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1

Varje Atlas Copco A delas upp i två aktier varav en inlösenaktie av serie A.

Varje Atlas Copco B delas upp i två aktier varav en inlösenaktie av serie B.

För varje inlösenaktie, oavsett serie erhålls 8,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 8 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 14 maj 2018 och den 1 juni 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 11 juni 2018.

18/05/14 Kl 10:45
LifeAssays AB: Omvänd split
+

Villkor 1:1000

För tusen (1000) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 maj 2018.

18/05/14 Kl 10:30
Panion Animal Health AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,14 SEK

För en (1) aktie i Panion Animal Health får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,14 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 september 2019 - 30 september 2019 till kurs 1,31 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 16 maj och den 23 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/14 Kl 10:00
Sagax AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 27,50 SEK.

För en (1) aktie i Sagax, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie D till kursen 27,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 maj och den 22 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/14 Kl 08:30
Lundbergföretagen AB: Fondemission
+

För en (1) aktie i Lundbergföretagen erhålls en (1) ny aktie i Lundbergföretagen.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 11 maj 2018.

18/05/11 Kl 10:45
NetEnt AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i NetEnt erhålls 2,25 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 7 maj 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 14 maj 2018 och den 25 maj 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 1 juni 2018.

18/05/09 Kl 11:45
Rethinking Care Sweden AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 1,23 SEK

För en (1) aktie i Rehinking Care Sweden får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,23 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 14 maj och den 18 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 7 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/09 Kl 11:00
Formpipe Software TO 9: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 9,54 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,54 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Förutom teckning av aktier har du också möjlighet att återköpa de teckningsoptioner du inte utnyttjar. Återköpskursen är 5,98 SEK per TO 9.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/09 Kl 08:45
Victoria Park AB: Uppköp
+

Starwood Capital Group ("Starwood") har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB.

För varje A och B aktie i Victoria Park erbjuds 34,00 SEK kontant.

För varje preferensaktie i Victoria Park erbjuds 315,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 juni 2018.

Styrelsen för Victoria Park rekommenderar ägarna att inte acceptera Starwoods erbjudande såvitt avser stamaktierna av serie A och B, men däremot att acceptera erbjudandet såvitt avser preferensaktierna.

 

Ett annat bolag, Vonovia SE, har via ett pressmeddelande gått ut med ett annat bud på Victoria Park.

För varje A och B aktie i Victoria Park erbjuds 38,00 SEK kontant.

För varje preferensaktie i Victoria Park erbjuds 316,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB inväntar fullständigt prospekt för det senare budet för att kunna ta beslut om hur uppköpserbjudandena kommer hanteras för Aktieinvest FK ABs kunder.

 

Om villkoren för buden skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospekten.

18/05/08 Kl 12:15
Öppettider i Kristi himmelfärdshelgen
+

Den 9 maj stänger Stockholmsbörsen och Aktieinvest kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel, ToppSverige och Direktavkastning har stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).  


Torsdagen den 10 maj, Kristi himmelfärdsdag, håller både Stockholmsbörsen och Aktieinvest stängt. 
På fredag den 11 maj är allt öppet som vanligt.
Vid frågor kontakta kundservice: 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

Vi önskar alla en trevlig helg!

18/04/24 Kl 14:00
WeSC AB: Nyemission - Förlängd och senarelagd teckningsperiod
+

Information om förlängd och senarelagd teckningsperiod

Villkor: 1:1, kurs 0,12 SEK

För en (1) aktie i WeSC AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokades in på din depå 2018-04-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 15 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/08 Kl 10:30
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 24,00 SEK.

För en (1) aktie i Karo Pharma får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 24,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 maj och den 22 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/08 Kl 10:30
Chordate Medical Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 1,95 SEK

För en (1) aktie i Chordate Medical Holding får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya units till kursen 1,95 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 juni - 28 juni 2019 för 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 21 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/07 Kl 14:45
BE Semiconductor Industries N.V. : Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 3 maj 2018.

18/05/07 Kl 11:00
ÅAC Microtec TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 8,80 SEK

Innehav av fyra (4) teckningsoptioner (TO 1) i ÅAC Microtec ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 8,80 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/07 Kl 11:00
ChromoGenics TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 10,20 SEK

Innehav av fyra (4) teckningsoptioner (TO 1) i ChromoGenics ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,20 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/07 Kl 11:00
Mantex TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 11,40 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Mantex ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 11,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/07 Kl 08:30
Dividend Sweden AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 maj 2018.

18/05/04 Kl 16:00
Aptahem TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i Aptahem ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 4,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-18.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/04 Kl 16:00
Idogen TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i Idogen ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-05-18.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/05/04 Kl 14:45
Ecoclime Group TO 1 B : Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 3,60 SEK per aktie

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,60 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/04 Kl 13:30
Wilson Therapeuticals AB: Uppköp
+

Alexion Pharma Nordics Holding AB(”Alexion Sweden”) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeuticals AB.

För en (1) aktie i Wilson Therapeuticals AB erbjuds 232,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 maj 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 maj 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 maj 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/05/04 Kl 10:45
HiQ TO 35: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 42,80 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 42,80 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/04 Kl 09:15
LONG GOLD H: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 april 2018.

18/05/04 Kl 08:45
Pharmacolog i U-A AB: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 3 maj 2018.

18/05/03 Kl 16:45
Delta Environmental TO 2 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,023 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,023 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/03 Kl 13:45
Raybased AB: Nyemission
+

Villkor: 6:7, kurs 2,45 SEK

För en (1) aktie i Raybased AB får du sex (6) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 maj och den 18 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/05/03 Kl 11:15
Förändring i Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen nr 2 och i den har man breddat Småbolagsportföljen till tolv aktier. De nya aktierna är: Alimak och Qliro. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Småbolag i Portföljspar hos oss.

Från och med den 3 maj ser portföljen ut så här:

Alimak (ny), Biogaia, Byggmax, Capio, Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Eave, Qliro (ny) och Svolder B. 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/05/02 Kl 13:30
NorInvent AB avnoteras
+

 

NorInvent kommer att avnoteras från AktieTorget.

Sista handelsdag är den 16 maj 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 16 maj 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 juli 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 16 maj 2018

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/27 Kl 15:15
Swedol AB: Uppköp
+

Nordstjernan AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB.

För en (1) aktie i Swedol erbjuds 32,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 maj 2018.

Eftersom styrelsen i Swedol rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/05/02 Kl 11:15
Kancera AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 1,20 SEK

För en (1) aktie Kancera AB får du en (1) uniträtt.

Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption TO 3.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 maj och den 15 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/05/02 Kl 10:45
Fonden Holberg Kredit SEK A: Kommer att likvideras
+

Styrelsen för Holberg Fondförvaltning har beslutat att fonden skall likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på tiden har Aktieinvest beslutat att Holberg Kredit SEK A, den 28 maj 2018, kommer att utgå ur Aktieinvests sortiment.

Sista dag för dig att själv sälja dina fondandelar, i Holberg Kredit SEK A, är den 25 maj 2018.

En order genomför du enklast, inloggad på din internetdepå, genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 25 maj kl. 11.00.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i Holberg Kredit SEK A kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 25 maj kl.11.00 kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Holberg Kredit SEK A och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

18/05/02 Kl 09:30
IQS Energi Komfort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,40 SEK.

För en (1) aktie i IQS Energi Komfort får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 maj och den 11 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/30 Kl 13:30
Evli Fondbolag Global Asset Allocation - Genomförd merge
+

Fonden Evli Global Asset Allocation ,ISIN FI4000058847 , har slagits ihop med fonden Evli Global Multi Manager 30, ISIN FI0008805650.

För varje andel i Evli Global Asset Allocation erhölls 0,564639 stycken andelar i Evli Global Multi Manager 30.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/04/30 Kl 09:45
Tourn International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 13,50 SEK

För en (1) aktie i Tourn International AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 13,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-05-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 maj och den 11 maj 2087.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/30 Kl 09:15
Holmen AB: Split
+

Villkor: 2:1

 

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 27 april 2018.

 

 

18/04/27 Kl 15:15
Swedol AB: Uppköp
+

Nordstjernan AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB.

För en (1) aktie i Swedol erbjuds 32,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 maj 2018.

Eftersom styrelsen i Swedol rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/04/26 Kl 15:30
Öhman Sverige - Kommande merge
+

Öhman Sverige, ISIN SE0001091018, slås samman med fonden Öhman Sverige Smart Beta,ISIN SE000493512.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-05-24.
 
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Sverige byts ut till fondandelar i Öhman Sverige Smart Beta till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Öhman Sverige är 2018-05-22

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

18/04/26 Kl 13:30
Öhman Realobligationsfond - Kommande merge
+

Öhman Realobligationsfond, ISIN SE0000993560,slås samman med fonden Öhman Realräntefond,ISIN SE0001472952.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-05-24.
 
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Realobligationsfond byts ut till fondandelar i Öhman Realräntefond till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Öhman Realobligationsfond är 2018-05-22

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

18/04/26 Kl 08:30
Fabege AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 25 april 2018.

18/04/25 Kl 16:00
Annexin Pharmaceuticals AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,80 SEK

För en (1) aktie i Annexin Pharmaceuticals får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 8,80 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 4 mars 2019 - 15 mars 2019 till kurs 4,40 SEK.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 maj och den 9 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/25 Kl 14:30
Sparinvest Corporate Value Bonds - Genomförd merge
+

För varje andel i Sparinvest Corporate Value Bonds erhölls 1,29223 stycken andelar i fonden Sparinvest Value Bonds - Global Ethical High Yield.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/04/24 Kl 09:00
IA Industriarmaturer: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio(50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 april 2018.

18/04/24 Kl 08:45
Beijer Ref AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 23 april 2018.

18/04/23 Kl 17:00
Africa Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Africa Resources AB får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/23 Kl 11:30
Urb-it AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Urb-it får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 april och den 4 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/23 Kl 09:30
Öresund AB: Utdelning av aktier i Bilia AB och MQ Holding AB
+

För tio (10) aktier i Öresund erhålls en (1) aktie i Bilia och en (1) aktie i MQ Holding.

Sista dag för handel i Öresund aktie med rätt till utdelningen var den 17 april 2018.

18/04/20 Kl 16:15
Acosense AB: Nyemisson
+

Villkor 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Acosense får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 april och den 8 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/20 Kl 09:00
Intropris Vimmerby AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 19 april 2018.

 

18/04/18 Kl 15:45
WeSC AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,12 SEK

För en (1) aktie i WeSC AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 april och den 27 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/18 Kl 14:15
Nu går det att lägga order på Stockholmsbörsen och First North igen
+

Tidigare tekniska problem hos Nasdaq är nu åtgärdade och börsen är öppen för handel igen. Vid frågor kontakta vårt mäklarbord: 08- 5065 1700.

18/04/18 Kl 10:15
Nanologica AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Nanologica får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 april och den 26 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/18 Kl 08:45
Tekniska problem hos Nasdaq
+

Just nu går det inte att lägga order på Stockholmsbörsen och First North på grund av tekniska problem hos Nasdaq. Börsens öppning fördröjs på obestämd tid. Vid frågor kontakta vårt mäklarbord: 08- 5065 1700.

18/04/18 Kl 09:15
Franklin Templeton Korean Fund (acc): Kommer att likvideras
+

Styrelsen för Franklin Templeton Korean Fund (acc) har beslutat att fonden skall likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på tiden har Aktieinvest beslutat att Franklin Templeton Korean Fund (acc), den 15 maj 2018, kommer att utgå ur Aktieinvests sortiment.

Sista dag för dig att själv sälja dina fondandelar, i Franklin Templeton Korean Fund (acc), är den 14 maj 2018.

En order genomför du enklast, inloggad på din internetdepå, genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 14 maj kl. 11.00.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i Franklin Templeton Korean Fund (acc) kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 14 maj kl.11.00  kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Franklin Templeton Korean Fund (acc) och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se.

18/04/17 Kl 15:30
Gapwaves AB: Nyemission
+

Villkor:1:2, kurs 17,00 SEK.

För en (1) aktie i Gapwaves får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 17,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 maj 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 april och den 3 maj 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/17 Kl 15:00
Peptonic Medical AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,29 SEK

För en (1) aktie i Peptonic Medical AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,29 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 april och den 26 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/13 Kl 16:00
Synact Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11, kurs 9,90 SEK

För en (1) aktie i Synact Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 9,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 april och den 30 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/13 Kl 15:45
Dividend Sweden TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,60 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1 B) i Dividend Sweden ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 1,60 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-04-27.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/04/13 Kl 15:45
Cassandra Oil TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 70,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 4) i Cassandra Oil ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 70,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-04-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/04/13 Kl 15:45
Kancera TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 2) i Kancera ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-04-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/04/12 Kl 12:15
Ladbrokes PLC: Fusion genomförd
+

Ladbrokes PLC har fusionerats med GVC Holdings.

För varje aktie i Ladbrokes erhölls 0,15354 aktier i GVC Holdings och 2,542995 SEK per aktie.

18/04/12 Kl 08:30
Hernö Gin AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 11 april 2018.

18/04/11 Kl 14:45
Nya aktier i våra sparboxar
+

Ett år har gått och vi har reviderat våra sparboxar. Hållbarhetsboxen som vi lanserade i februari får vänta till nästa år. Av de övriga åtta boxarna är det fem som får ändrat innehav.

 • Allroundboxen
 • Framtidsfeministen
 • PEG the box
 • We are the world
 • The Magic box

Om du månadssparar i dem idag är de dina kommande köp som kommer bli i den nya sammansättningen av aktier/fonder.

Läs Mikael Näslunds summering av första året med sparboxarna och vilka ändringarna är >

18/04/10 Kl 15:45
Sjöstrand Coffee Int AB: Nyemission
+

Villkor: 13:8, kurs 0,45 SEK

För en (1) aktie i Sjöstrand Coffee Int AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tretton (13) nya aktier till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 april och den 20 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/10 Kl 10:30
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,40 SEK.

För en (1) aktie i Cortus Energy får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 april och den 20 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/09 Kl 10:00
HiQ International AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i HiQ international erhålls 3,30 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 4 april 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 9 april 2018 och den 20 april 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 3 maj 2018.

18/04/06 Kl 08:45
Neurovive Pharmaceutical AB: Nyemission
+

Villkor: 3:16, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Neurovive Pharmaceutical får du tre (3) uniträtter. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 8,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-09

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 april och den 17 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/04 Kl 14:00
Obducat AB: Uppdaterad information gällande nyemissionen
+

Styrelsen för Obducat AB har beslutat om en förlängning av teckningstid och handel med uniträtter i den pågående nyemissionen.

Villkor: 1:9, kurs 6,80 SEK.

För en (1) stamaktie eller preferensaktie av serie B i Obducat får du en (1) uniträtt av serie B.

Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,80 SEK per unit.

En unit består av åtta (8) nya B-aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018:B.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 16:45
Online Brands Nordic AB Nyemission: Uppdaterad information
+

Ny information efter beslut om handel i teckningsrätter.

Villkor:1:3, kurs 0,40 SEK.

För en (1) aktie i Online Brands Nordic får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 9 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 15:30
Rasta Group AB: Uppköp. Uppdatering
+

AB Maritemi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB.

För varje aktie i Rasta Group erbjuds 10,00 SEK kontant.  

Maritemi har beslutat att förlänga acceptfristen för erbjudandet en sista gång för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet. Den ordinarie acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 6 mars 2018.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 12 april 2018.

Rastas aktie har avlistats från Alternativa Listan.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 6 april 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 15:00
Envirologic TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,50 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/04/03 Kl 13:45
Redwood Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 6,75 SEK

För en (1) aktie i Redwood Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 april och den 16 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/04/03 Kl 13:00
Wifog Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 10:1, kurs 0,10 SEK.

För en (1) aktie i Wifog Holding får du tio (10) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/29 Kl 12:45
Invent Medic Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7 Kurs: 15,00SEK/AK

 

Den här informationen får du som är aktieägare i Invent Medic Sweden AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:7, kurs 15,00 SEK.

För en (1) aktie i Invent Medic Sweden får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-10

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 april och den 20 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/29 Kl 12:00
Multidocker Cargo Handling AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3 kurs 0,55SEK/AK

Den här informationen får du som är aktieägare i Multidocker Cargo Handling AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:3, kurs 0,55 SEK.

För en (1) aktie i Multidocker Cargo Handling får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,55 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/28 Kl 16:30
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 3,50 SEK

För en (1) aktie i PharmaLundensis AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/28 Kl 13:00
Öppettider i påsk
+

I och med påskhelgen har vi ändrade öppettider.

Skärtorsdag, den 29/3, öppet mellan kl. 9-13 (Börsen stänger kl. 13:00.)
Orderläggning i andelshandel och Aktiespararna Direktavkastning/ToppSverige stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).

Långfredag, 30/3, stängt.

Annandag påsk, måndagen den 2/4, stängt.

Vi på Aktieinvest önskar alla en riktigt Glad påsk!

18/03/28 Kl 11:45
TDC A/S: Uppköp
+

Ett konsortium innefattande PFA, PKA, ATP och Macquire Infrastructure genomför ett uppköpserbjudande till aktieägarna i TDC A/S.

För en (1) aktie i TDC A/S erbjuds 50,25 DKK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvests kunder att handla i aktien är den 28 mars 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 4 maj 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/03/28 Kl 11:15
Online Brands Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,40 SEK

För en (1) aktie i Online Brands Nordic får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna har bokats in på din depå idag, den 28 mars.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/28 Kl 09:45
Acousort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 9,00 SEK.

För en (1) aktie i Acousort får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april och den 11 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/27 Kl 13:45
Orezone AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i Orezone AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,05 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-04-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 april och den 13 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/27 Kl 09:30
Hedera Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 63,00 SEK

För en (1) aktie i Hedera Group AB får du en (1) uniträtt. Femton (15) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 63,00 SEK per unit.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 5 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 21 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/26 Kl 14:30
Obducat AB: Nyemission
+

Villkor 1:9, kurs 6,80 SEK

För en (1) stamaktie eller preferensaktie av serie B i Obducat får du en (1) uniträtt av serie B.

Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,80 SEK per unit.

En unit består av åtta (8) nya B-aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018:B.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 6 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/26 Kl 12:15
Polarcus LTD: Nyemission
+

Villkor: 0,303:1, kurs 1,30 NOK.

För en (1) aktie i Polarcus får du 0,303 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/26 Kl 11:00
Global Private Equity 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 1 erbjuds 16,75 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 25 april och den 15 maj 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 17 april 2018, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar. Bolaget förbehåller sig rätten att avstå från att beakta anmälningar som tas emot efter att erbjudandet redan är fulltecknat.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/23 Kl 16:15
Swedbank Robur Premium Offensiv: Genomför merge
+

Swedbank Robur Premium Offensiv, ISIN SE0001108721, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Kapitalinvest, ISIN SE0000996241.

För varje andel i Swedbank Robur Premium Offensiv erhölls 2,11655 stycken andelar i Swedbank Robur Kapitalinvest.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/03/23 Kl 15:15
Active Biotech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Active Biotech får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 mars och den 4 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/23 Kl 11:45
Auriant Mining TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 4) i  Auriant Mining ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-03-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/03/22 Kl 15:15
Inloggning stängd ikväll
+

Idag, den 22 mars från och med kl.18:00 och ca en timme framåt kommer inloggningen att vara stängd då vi genomför systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post: kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

18/03/22 Kl 09:45
Addera Care AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Addera Care AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 10 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/21 Kl 13:45
Orasolv AB: Uppköp
+

Den 15 mars 2018 offentliggjorde ME Dental AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Orasolv AB.

För en (1) aktie i Orasolv AB erbjuds 30 öre kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 april 2018.

Utbetalning av likvid kommer preliminärt att påbörjas den 14 april 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvests kunder att handla i aktien är den 3 april 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/03/21 Kl 13:00
Starbreeze AB: Nyemission
+

Villkor 1:15, kurs 7,50 SEK

För en (1) aktie i Starbreeze får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 mars och den 3 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/21 Kl 10:30
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner serie TO 4
+

För sextio (60) aktier i Brighter AB erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Sista dag för handel i Brighter med rätt till utdelningen var den 15 mars 2018.

18/03/20 Kl 15:15
Evli Fondbolag Global Asset Allocation: Kommande merge
+

Fonden Evli Fondbolag Global Asset Allocation ISIN FI4000058847, slås samman med fonden Evli Global Multi Manager 30, ISIN FI0008805650.

Preliminärt datum för sammanslagningen är den 24 april 2018.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Evli Fondbolag Global Asset Allocation byts ut till fondandelar i Evli Global Multi Manager 30 till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Evli Fondbolag Global Asset Allocation är den 20 april 2018.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.evli.se

18/03/20 Kl 10:00
AroCell AB: Nyemission
+

Villkor: 3:8, kurs 3,25 SEK.

För en (1) aktie i AroCell får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 3,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 mars och den 4 april 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/16 Kl 14:15
Double Bond Pharmaceutical International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,65 SEK.

För en (1) aktie i Double Bond Pharmaceutical får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,65 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 27 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/15 Kl 09:45
Intervacc AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 2,85 SEK

För en (1) aktie i Intervacc AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 2,85 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 23 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/14 Kl 15:30
NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i NORD Nordic Retail & Distribution Holding AB får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och 1 teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/14 Kl 14:30
Sparinvest Corporate Value Bonds - Kommande merge
+

Fonden Sparinvest Corporate Value Bonds, ISIN LU0620744002, kommer slås samman med fonden Value Bonds – Global Ethical High Yield, ISIN LU1735613934.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-04-20.

Sparinvest Corporate Value Bonds är redan nu spärrad för köp och sista dag för försäljning av fondandelar är 2018-04-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Sparinvest Corporate Value Bonds byts ut till fondandelar i Value Bonds – Global Ethical High Yield till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.sparinvest.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

18/03/13 Kl 14:15
Wärtsilä Oyj ABP: Fondemission
+

För en (1) aktie i Wärtsilä erhålls två (2) nya aktier i Wärtsilä.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 8 mars 2018.

18/03/13 Kl 10:30
Ladbrokes PLC: Fusion
+

Ladbrokes PLC  kommer att fusioneras med GVC Holdings Plc.

Sista dag att sälja Ladbrokes PLC innan fusionen är den 19 mars 2018.

För varje innehavd aktie i Ladbrokes PLC erhålls aktier i GVC Holdings Plc till ett motsvarande värde.

Preliminär leveransdag av aktierna är 2018-03-29.

Ev månadsparande i Ladbrokes PLC övegår till GVC Holdings Plc.

Ev överskjutande andel utbetalas i likvid.

18/03/12 Kl 15:45
Uni-light LED TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 11,90 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 2) i  Uni-light LED ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 11,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-03-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/03/12 Kl 15:45
Intervacc TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  Intervacc ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 12,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-03-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/03/12 Kl 11:30
Rasta Group AB: Uppköp. Uppdatering
+

AB Maritemi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB.

För varje aktie i Rasta Group erbjuds 10,00 SEK kontant.  

Maritemi har beslutat att förlänga acceptfristen för erbjudandet för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet. Den ordinarie acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 6 mars 2018.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 28 mars 2018.

Maritemi kommer att verka för att Rastas aktier avlistas från Alternativa Listan.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 22 mars 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/09 Kl 16:15
Swedbank Robur Premium Offensiv - Kommande merge
+

Swedbank Robur Premium Offensiv, ISIN SE0001108721, slås samman med fonden Swedbank Robur Kapitalinvest, ISIN SE0000996241.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-03-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Premium Offensiv byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Kapitalinvest

till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel, inför sammanslagningen, i Swedbank Robur Ethica Ränta och Swedbank Robur Kapitalinvest är 2018-03-19.

Fonderna öppnas åter för handel 2018-03-26

Eventuellt månadssparande i Swedbank Robur Premium Offensiv kommer att övergå till Swedbank Robur Kapitalinvest.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

18/03/09 Kl 15:30
Initiator Pharma A/S: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 6,60 SEK.

För en (1) aktie i Initiator Pharma får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,60 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 mars och den 22 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 7 mars.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

18/03/09 Kl 15:15
Transiro Int. AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,45 SEK.

För en (1) aktie i Transiro Int. AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 21 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/09 Kl 11:30
VibroSense Dynamics TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 10,25 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,25 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/09 Kl 10:45
Songa Offshore: Tas ur sortimentet inför kommande tvångsinlösen
+

Efter ett tidigare utbyteserbjudande som Aktieinvest  valde att inte acceptera för sina kunder då erbjudandekursen var ofördelaktig mot marknadskursen, äger bolaget Transocean Ltd nu 97,67 procent av aktierna i Songa Offshore.

Bolaget har påbörjat tvångsinlösen av de kvarvarande aktierna i bolaget och erbjuder aktieägarna  47,50 NOK per aktie.

Då aktien i dagsläget handlas till en högre kurs på marknaden har Aktieinvest beslutat att aktien ska tas ur sortimentet och om möjligt, försöka sälja innehavet åt dig, direkt på marknaden.

Vill du själv sälja dina aktier i Songa Offshore kan du göra det via andelsorder, t om måndag den 12 mars kl 13:59.

Därefter kommer Aktieinvest försöka sälja aktierna för din räkning och försäljningslikviden kommer att bokas in som likvida medel på depån.

Om aktierna inte blir sålda på marknaden kommer de lämnas in i tvångsinlösenförfarandet för 47,50 NOK per aktie.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/07 Kl 12:45
ABB Ltd: Särskilt utdelningsförfarande
+

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för svenska aktieägare att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.

Då vi anser att detta är fördelaktigt för dig som kund så kommer vi acceptera erbjudandet för din räkning.

Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv göra något.

 

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 22 mars 2018, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, en s.k. ABB U och en utdelningsrätt,  s.k. ABB SR 1.

I samband med detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 21 -23 mars 2018, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR 1 kommer bokas in på din depå den 26 mars 2018.

 

Handel i ABB U pågår mellan den 26 mars och 4 april 2018.

Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U mellan den 5 och 6 april.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 9 april 2018. Därefter handlas aktien som vanligt.

 

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 10 april 2018 och bokas in på din depå.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Se gamla internettjänsten: Min depå/ Inställningar /Utdelningar.

Efter bokad utdelning kommer de ABB SR 1 du erhållit att bokas ut från din depå.

 

Ovanstående kommer inte gälla dig som har dina ABB Ltd aktier i en Portföljspardepå, där du kommer erhålla utdelningen på dina ABB Ltd aktier med avdragen källskatt.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/03/06 Kl 13:45
Tobin Properties AB: Uppköp
+

Klövern AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Tobin Properties AB.

För en (1) stamaktie i Tobin Properties erbjuds 22,65 SEK kontant.

För en (1) preferensaktie i Tobin Properties erbjuds 108,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 26 mars 2018.

Eftersom styrelsen i Tobin Properties rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/03/06 Kl 10:30
D. Carnegie & Co AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 90,00 SEK

För en (1) aktie i Carnegie & Co får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya aktie till kursen 90,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

18/03/06 Kl 10:30
Cline Scientific AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 6,50 SEK.

För en (1) aktie i Cline Scientific AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 6,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 mars och den 21 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 mars 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/05 Kl 15:30
Erbjudande till aktieägare i SenseAir AB: förlängning
+

Asahi Kasei Microdevices Corporation ("AKM") erbjuder aktieägarna i SenseAir AB att mot kontant likvid överlåta sina aktier till AKM.

För varje aktie i SenseAir erbjuds 30,00 SEK.

Per den 28 februari 2018 uppgick antalet aktier som ägdes av aktieägare som accepterat Erbjudandet, tillsammans med de aktier som ägs av AKM till 99.50% av samtliga aktier i Senseair.

AKM kommer att genomföra ett s.k. tvångsinlösenförfarande för att förvärva samtliga utestående aktier i Senseair.

AKM har därför beslutat att förlänga acceptperioden för Erbjudandet för att göra det möjligt för samtliga aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet att överlåta sina aktier och erhålla kontant likvid i början av april 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 13 mars 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

18/03/05 Kl 09:00
Yield Life Science AB: Utdelning av aktier i Isofol Medical AB
+

För sexton (16) aktier i Yield Life Science erhålls en (1) aktie i Isofol Medical.

Sista dag för handel i Yield Life Science aktie med rätt till utdelningen var den 27 februari 2018.

18/03/02 Kl 17:00
A1M Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i A1M Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 mars och den 14 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/02 Kl 09:15
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Implementa Hebe AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 mars och den 19 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/03/01 Kl 10:30
Simplicity Asien- Genomförd merge
+

Fonden Simplicity Asien, SE0001832072, har slagits samman med den nystartade fonden Simplicity Småbolag Global, ISIN SE0010520403.

För varje andel i Simplicity Asien erhölls 1,2586 st andelar i Simplicity Småbolag Global.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/03/01 Kl 10:15
Eyeonid Group AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 2 i Eyeonid Group
+

För fyrtiosju (47) aktier i Eyeonid Group erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 2 i Eyeonid Group.

Sista dag för handel i Eyeonid Group aktie med rätt till utdelningen var den 23 februari 2018.

18/02/28 Kl 16:00
Transiro Int. AB: Nyemission avbruten
+

Styrelsen i Transiro Int. AB har den 28 februari 2018 beslutat att avbryta den planerade företrädesemissionen för befintliga aktieägare.

Bolaget avser att komma med förslag på en uppdaterad företrädesemission med nya villkor.

18/02/27 Kl 17:00
Elos Medtech AB: Nyemission
+

Villkoren 1:3, kurs 52,00 SEK

För en (1) aktie i Elos Medtech AB, oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 52,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 mars och den 12 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/27 Kl 12:30
Lightlab Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 7:4, kurs 0,42 SEK.

För en (1) aktie i Lightlab Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya B-aktier till kursen 0,42 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 mars och den 12 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/27 Kl 10:30
Mackmyra AB: Nyemission
+

Villkor: 1:42 kurs 14,50 SEK

För en (1) aktie i Mackmyra AB får du en (1) teckningsrätt. Fyrtiotvå (42) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-02.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/26 Kl 17:00
Robert Friman International AB: Nyemission - Annullerad emission
+

Nyemissionen har annullerats.

Villkor 7:1, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Robert Friman International får du sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2018-02-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/26 Kl 16:45
GAM Star China Equity (USD) - Namnändring
+

Fonden GAM Star China Equity (USD) , ISIN IE00B1W3WR42  har bytt namn till GAM Star China Equity - USD (Acc).

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/02/26 Kl 14:30
Transiro Int. AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,90 SEK.

För en (1) aktie i Transiro Int. AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-03-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 mars och den 8 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/23 Kl 09:00
Handelsbanken fonder: Förändring av fondbestämmelser
+

Med anledning av ett nytt regelverk, MiFID II, har strukturen för andelsklasser i merparten av Handelsbankens fonder förändrats.

Den nya strukturen innebär vissa ändringar i fondbestämmelserna.

Om dessa ändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder

18/02/23 Kl 08:30
Cell Impact AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3 kurs 10,50 SEK

För en (1) aktie i Cell Impact AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 mars och den 8 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/22 Kl 15:15
Compare-IT Nordic AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 6,20 SEK.

För en (1) aktie i Compare-IT Nordic får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-27.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 mars och den 19 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/22 Kl 09:30
Förändring i Avkastningsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararens nr 2 (2018) och i den har man bytt ut en aktie i Avkastningsportföljen. Man tar bort Beijer Alma och ersätter den med H&M. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Avkastning i Portföljspar hos oss.

Från och med den 22 februari ser portföljen ut så här:

H&M (ny), Bilia, Duni, Hemfosa, HiQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank och Telia.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/02/21 Kl 16:30
Willak AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i Willak AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till teckningskursen 7,00 SEK per aktie. Varje en (1) tecknad aktie berättigar till en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (TO1).

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 februari och den 5 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/02/21 Kl 12:00
Nordax: uppköp
+

NDX Intressenter AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordax Group AB.

För en (1) aktie i Nordax erbjuds 60,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 mars 2018.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 mars 2018.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 28 mars 2018.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/02/21 Kl 10:45
Hanza Holding AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i Hanza Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-26.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/19 Kl 10:00
Precisionsmetall Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 0,08 SEK

För en (1) aktie i Precisionsmetall Group AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,08 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 mars 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 februari och den 1 mars 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 15:15
Yield Life Science AB: Avnotering
+

Yield Life Science kommer att avnoteras från Aktietorget.

Sista handelsdag är den 27 februari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 27 februari 2018.. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 april 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 27 februari  2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 15:00
Insplorion AB: Utdelning av teckningsoption av serie TO 1 2018/2023
+

För tjugoåtta (28) aktier i  Insplorion AB erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 2018/2023 i Insplorion.

Sista dag för handel i Insplorions aktie med rätt till utdelningen var den 12 februari 2018.

18/02/16 Kl 14:15
Aligera AB avnoteras
+

Aktierna i Aligera AB har avnoterats från Nasdaq First North den 16 februari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 26 januari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/16 Kl 11:30
Robert Friman International AB avnoteras
+

Aktierna i Robert Friman International AB har avnoterats från Nasdaq First North den 16 februari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 14 december 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/15 Kl 16:00
Inloggningen stängd ikväll
+

Ikväll, den 15 februari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700

18/02/15 Kl 11:00
Rasta Group AB: Uppköp
+

AB Maritemi har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB.

För varje aktie i Rasta Group erbjuds 10,00 SEK kontant.  

Utbetalning av vederlag kommer preliminärt att ske den 9 mars 2018.

Efter utbetalning av vederlag är Maritemis ambition att därefter avlista bolagets aktier från Alternativa Listan.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 5 mars 2018, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/14 Kl 12:45
Guideline Geo AB: Nyemission
+

Villkor: 4:7, kurs 5,50 SEK.

För en aktie i Guideline Geo, får du fyra (4) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 februari och den 26 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/12 Kl 16:15
Sprint Bioscience AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 15,00 SEK.

För en (1) aktie i Sprint Bioscience får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 15,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1.

Tre (3) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden mellan 14 januari 2019 till och den 25 januari 2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/12 Kl 16:00
Archelon AB: Nyemission
+

Villkor: 9:20, kurs 0,15 SEK

För en (1) B-aktie i Archelon AB, får du nio (9) teckningsrätter av serie B. Tjugo (20) teckningsrätter av serie B ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 14:30
Immune Pharmaceuticals Inc: Avnotering
+

Immune Pharmaceuticals Inc kommer att avnoteras från Nasdaq First North.

Sista handelsdag är den 9 mars 2018.

Vad händer nu med Immune Pharmaceuticals Inc?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 9 mars 2018.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 27 april 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna  till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 9 mars 2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 11:30
Nilsson Special Vehicles AB: Nyemission
+

Villkor 3:5, kurs 13,00 SEK

För en (1) aktie i Nilsson Special Vehicles AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 13,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/09 Kl 10:15
Nexar Group TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 7,50 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i  Nexar Group ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 7,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-02-28.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/02/08 Kl 15:00
NP3 Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 26,50 SEK

För en (1) aktie i NP3 Fastigheter AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny preferensaktie till kursen 26,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/08 Kl 14:30
Three Gates AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 7,00 SEK.

För en (1) aktie i Three Gates får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 februari och den 22 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/08 Kl 09:00
Toleranzia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1 kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Toleranzia AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

18/02/07 Kl 14:00
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om fyrtiosex (46) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 10 januari 2018.

18/02/06 Kl 15:45
SpectraCure TO2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/06 Kl 14:00
Prolight Diagnostics TO 2: Nyemission
+

Villkor:1:2, kurs 0,90 SEK.

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 21 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/05 Kl 08:45
CombiGene AB: Nyemission
+

Villkor: 2:11 kurs 3,40 SEK

För en (1) aktie i CombiGene AB får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 21 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/02 Kl 15:30
News55 AB: Nyemission
+

Villkor 1:7, kurs 12,00 SEK.

För en (1) aktie i News55 får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 februari och den 19 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/02/02 Kl 11:15
Expres2ion Biotech Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Expres2ion Biotech Holding får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 februari och den 20 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest´s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 11:00
Xavitech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 12,00 SEK

För en (1) aktie i Xavitech AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 12,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 februari och den 12 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 11:45
Minesto AB: Nyemission - Uppdatering
+

Villkor: 1:8, kurs 11,20 SEK

För en (1) aktie i Minesto får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 11,20 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 februari 2019 - 28 februari 2019 till kurs 7,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 31 januari och den 9 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/31 Kl 10:15
Advanced Stabilized Technologies Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,06 SEK.

För en (1) aktie i Advanced Stabilized Technologies Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,06 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 februari och den 12 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/30 Kl 14:15
Hemcheck TO 1: Nyemission
+

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 2 februari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/30 Kl 10:30
Catella Fondförvaltning AB - Inför nya andelsklasser
+

Catella Fondförvaltning har erhållit Finansinspektionens tillstånd att införa nya andelsklasser.

Detta påverkar inte fondernas inriktning, målavkastning eller risknivå.

Syftet med de nya andelsklasserna är att Catella skall kunna möta marknadens krav i samband med att regelverket MiFID II trädde i kraft den 3 januari 2018,

Denna förändring berör följande fonder i Aktieinvests sortiment: Catella Avkastningsfond, Catella Hedgefond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond.

I samband med detta förändras fondernas fondbestämmelser. Mer information om detta hittar du på fondbolagets hemsida: www.catella.se/fonder

18/01/30 Kl 08:45
MSC Group AB: Omvänd split och namnändring till Empir Group AB
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 januari 2018.

18/01/29 Kl 11:15
VideoBur Sthlm Int AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,45 SEK.

För en (1) aktie i VideoBur får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,45 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-02-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 februari och den 8 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/29 Kl 09:30
Ecofiltration AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 januari 2018.

18/01/26 Kl 14:00
Franklin Global Growth Fund (acc) - Genomförd merge
+

Franklin Global Growth Fund (acc) , ISIN LU0122613069, har slagits ihop med fonden Franklin World Perspectives Fund, ISIN LU0390134368.

För varje andel i Franklin Global Growth Fund (acc) erhölls 0,786666 stycken andelar i Franklin World Perspectives Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

18/01/26 Kl 11:30
OPM Omega - Namnändring
+

Fonden OPM Omega, ISIN SE0004356962 har bytt namn till CARAM Systematic Alpha.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

18/01/26 Kl 10:00
HomeMaid AB: Utdelning av aktier i Veteranpoolen AB
+

För en (1) aktie i  HomeMaid erhålls en (1) aktie i Veteranpoolen.

Sista dag för handel i HomeMaids aktie med rätt till utdelningen var den 22 januari 2018.

18/01/25 Kl 10:45
Jays Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 1,80 SEK

För en (1) aktie i Jays Group AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 januari och den 8 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/25 Kl 09:45
Förändring i Basportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararens nr 1 (2018) och i den har man bytt ut en aktie i Basportföljen. Man tar bort Kungsleden och ersätter den med ABB. I och med det blir det också samma för dig som sparar i aktieportfölj Bas i Portföljspar hos oss.

Från och med den 25 januari ser portföljen ut så här:

ABB (ny), Autoliv, Axfood, Investor B, Kinnevik B, NCC B, Nibe, Nordea, Thule och Volvo B.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar Investeringssparkonto.

18/01/25 Kl 08:30
Viking Supply Ships B: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 januari 2018.

18/01/22 Kl 15:30
MobiPlus AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i MobiPlus AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-25.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 januari och den 7 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/22 Kl 17:00
Ändrad handel för illikvida aktier
+

Från och med måndagen den 22/1 kommer 11 illikvida aktier att handlas i en ny modell på Nasdaq Stockholm. Handeln kommer inte vara kontinuerlig längre utan ske genom tre auktioner, en vid öppning, en kl. 13.35 och en vid stängningen. Med auktionerna hoppas Nasdaq att man ska kunna stoppa märkliga kursrusningar som t.ex. hände Hufvudstadens C-aktie i höstas. De berörda aktierna är: Midsona A, Hufvudstaden C, Svolder A, Catella A, Midway A, Ortivus A, Electrolux A, MTG A, Tele2 A, SWECO A och Klövern A. Varje kvartal kommer man se över vilka aktier som ingår.

18/01/19 Kl 15:30
Prostalund AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,80 SEK

För en (1) aktie i Prostalund AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 januari och den 1 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 november 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/19 Kl 14:00
HUBBR AB avnoteras
+

Aktierna i HUBBR AB har avnoterats från First North den 19 januari 2018.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 16 januari 2018.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/19 Kl 11:45
QuickCool TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,90 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  QuickCool ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 2,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-02-01.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/01/19 Kl 11:45
Raybased TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 10,40 SEK

Innehav av sex (6) teckningsoptioner (TO 1) i  Raybased ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2018-01-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

18/01/18 Kl 09:00
Nickel Mountain Resources AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 0,25 SEK.

För en (1) aktie i Nickel Mountain Resources får du en (1) teckningsrätt.Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 januari och den 2 februari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/16 Kl 08:45
Corem Property Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:2

För två (2) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 januari 2017.

18/01/15 Kl 09:30
KappAhl AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i KappAhl erhålls 6,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 10 januari 2018.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 16 januari 2018 och den 30 januari 2018.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 6 februari 2018.

18/01/12 Kl 14:30
Inloggningen stängd ikväll
+

Idag, den 12 januari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700

18/01/12 Kl 14:30
Arcam AB: Avnotering
+

Den 6 september 2016 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam AB och med detta erbjudande så ökade GE Sweden Holdings AB sitt aktieinnehav i bolaget till över 90%.Den 27 december 2017 offentliggjorde GE Sweden Holdings AB att de planerar att genomföra tvångsinlösen av återstående aktier i Arcam AB och att de planerar ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

Arcam AB kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm, den 29 januari 2018.

Sista handelsdag i Arcam är den 26 Januari 2018.

Vad händer nu med Arcam?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina Arcam innan avnoteringen kan du göra det tom den 26 januari 2018. 

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 april 2018 men du kan inte handla i Arcam, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta Arcam till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina Arcam innan avnoteringen kan du göra det tom den 26 januari 2018. 

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i Arcam.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina Arcam innan dess kan du göra det tom den tom den 23 januari 2018. . 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

Hälsningar

Backoffice

18/01/12 Kl 10:30
Tobin Properties AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Tobin Properties AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-17.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari och den 24 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/27 Kl 16:00
Köbenhavns Lufthavne: Uppköp -uppdatering
+

Arbejdsmarkedets Tillagspension och Ontario Teachers Pension Plan har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Köbenhavns Lufthavne.

För en (1) aktie i Köbenhavns Lufthavne erbjuds 5702,00 DKK kontant.

Den danska staten som äger 39,2 procent av aktierna i Köbenhavns Lufthavne, har meddelat att de inte kommer acceptera budet.

Med anledning av ovan kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

18/01/11 Kl 12:00
Infant Bacterial Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor 7:10, kurs 95,00 SEK

För en (1) aktie i Infant Bacterial Therapeutics AB får du sju (7) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 95,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-16.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/10 Kl 16:00
Endomines AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i Endomines AB får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-12.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 januari och den 17 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/10 Kl 14:00
Serstech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,15 SEK.

För en (1) aktie i Serstech får du en (1) teckningsrätt.

Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/08 Kl 15:30
IFOX Investments AB: Utdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB
+

För en (1) aktie i  IFOX Investments erhålls två (2) aktier i Nickel Mountain Resources.

Sista dag för handel i IFOX Investments aktie med rätt till utdelningen var den 4 januari 2018.

18/01/08 Kl 15:30
True Heading Nordic AB: Utdelning av aktier i Seapilot AB
+

För tio (10) aktier av serie B i  True Heading Nordic erhålls en (1) aktie av serie B i Seapilot.

Sista dag för handel i True Heading Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 2 januari 2018.

Seapilot AB planerar att noteras på Aktietorget under 2018.

18/01/08 Kl 12:00
ICTA AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 9,00 SEK

För en (1) aktie i ICTA får du en (1) teckningsrätt.

Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-10.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 januari och den 19 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/08 Kl 11:30
OncologyVenture Sweden AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 16,30 SEK

För en (1) aktie i OncologyVenture Sweden får du en (1) teckningsrätt.

Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 16,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer bokas in på din depå 2018-01-11.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 januari och den 18 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/04 Kl 16:00
Halvdag på börsen den 5 januari
+

På fredag, den 5 januari, stänger börsen och Aktieinvest kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel och ToppSverige/Aktiespararna Direktavkastning har stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (precis som vanligt).  

Vi önskar alla en trevlig helg!

18/01/04 Kl 12:00
Inloggningen stäng ikväll
+

Idag, den 4 januari, mellan kl 18:00 - ca 20:00 genomför vi systemuppdateringar. Så snart vi ser att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

18/01/04 Kl 10:00
Transferator AB: Nyemission
+

Villkor: 3:6, kurs 0,91 SEK

För en (1) aktie i Transferator A får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya A-aktier till kursen 0,91 SEK per aktie. Var tredje (3) tecknad A-aktie berättigar till två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie under perioden 14 februari 2019 - 28 februari 2019 för 1,20 SEK per aktie.

För en (1) aktie i Transferator B får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,91 SEK per aktie. Var tredje (3) tecknad  B-aktie berättigar till två (2) teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie under perioden 14 februari 2019 - 28 februari 2019 för 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/03 Kl 14:30
ChromoGenics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,75 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare ChromoGenics AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:1, kurs 1,75 SEK.

För en (1) aktie i ChromoGenics får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,75 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2017/2020. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna,

d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 10 januari 2020 - 31 januari 2020.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 15 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/03 Kl 09:15
Free2move Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,01 SEK

För en (1) aktie i Free2move Holding får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,01 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2018/2019. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie under perioden 1 mars 2019 - 31 mars 2019 för 0,007 SEK per aktie.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 januari och den 17 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 29 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

18/01/02 Kl 15:00
Tillsvidareorder tas bort den 2 januari
+

Efter börsens stängning idag den 2 januari kommer alla tillsvidareorder på Stockholmsbörsen att makuleras på grund av den systemuppdatering som görs då MiFID II regelverket införs. Även order på NGM och Aktietorget berörs. Om du vill lägga om din order kan du göra det på onsdag den 3/1 efter börsens öppning via din Internetdepå eller i telefon med mäklare.

18/01/02 Kl 15:00
Systemunderhåll ikväll
+

Ikväll, den 2 januari gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

2017

17/12/29 Kl 17:15
Crowdsoft Techology AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,11 SEK

 

För en (1) aktie i Crowdsoft Techology AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,11 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2018-01-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 januari och den 23 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/28 Kl 10:00
Camanio Care: Utdelning av TO 1
+

För sjutton (17) aktier i Camanio Care erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Sista dag för handel i Camanio Care aktie med rätt till utdelningen var den 20 december 2017.

 

17/12/27 Kl 16:30
HQ AB: Avnotering
+

Aktierna i HQ AB har avnoterats från AktieTorget den 27 december 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 14 december 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/27 Kl 11:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För sextio (60) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 19 december 2017.

17/12/21 Kl 09:00
BULL Olja X3 H: Omvänd spli
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 20 december 2017.

17/12/20 Kl 08:30
BULL EL X2 H: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 19 december 2017.

17/12/19 Kl 15:30
Cortus Energy TO 6: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,42 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,42 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 21 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/19 Kl 10:15
BrainCool AB: Utdelning av TO 1
+

För fyrtiosju (47) aktier i BrainCool erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 1 2017-2020.

Sista dag för handel i BrainCool aktie med rätt till utdelningen var den 13 december 2017.

17/12/18 Kl 16:15
Stockwik Förvaltning AB: Utnyttjande av konvertibler KV 1 2015/2018
+

Bolaget genomför en konvertering av KV 1 2015/2018 till aktier i Stockwik Förvaltning.

Konverteringskursen är 0,02 SEK per aktie.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 0,02 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 1 2015/2018 till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för konverteringen på marknaden är den 15 januari 2018.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut den 8 februari 2018. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 12 januari 2018 och meddela om du inte önskar konvertera.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/18 Kl 11:15
3 Prospect Invest AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 15 december 2017.

17/12/18 Kl 11:00
NattoPharma AS: Inbjudan till teckning av aktier i PharmaCo AS
+

PharmaCo AS genomför en nyemission, med företräde för aktieägarna i NattoPharma AS, med villkoren 1:10, kurs 5,12 SEK.

Tio (10) aktier i NattoPharma, innehavda per 2017-11-28, ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie i PharmaCo AS till kursen 5,12 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

2. Kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande. 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/15 Kl 16:00
Götenehus Group AB: Uppköp
+

Erik Hemberg Fastighets AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB.

För en (1) aktie i Götenehus Group erbjuds 4,60 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 januari 2018.

Eftersom styrelsen i Götenehus Group rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/12/14 Kl 12:45
Taurus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i Taurus Energy AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-19.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 december och den 5 januari 2018.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/14 Kl 08:45
Svolder AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 december 2017.

17/12/13 Kl 09:45
Parans Solar Lighting AB: Utdelning av teckningsoptioner av serie TO 2
+

För tjugoåtta (28) aktier i Parans Solar Lighting erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Sista dag för handel i Parans Solar Lighting med rätt till utdelningen var den 7 december 2017.

 

17/12/12 Kl 15:45
SEB High Yield SEK: Namnändring
+

Fonden SEB High Yield  SEK, ISIN LU0413134395, har bytt namn till SEB Sustainable High Yield Fund SEK - Lux.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

17/12/12 Kl 15:45
Viking Supply Ships AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Viking Supply Ships AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 28 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 27 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/12 Kl 15:00
Systemuppdatering ikväll
+

Ikväll, den 12 december gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/12/12 Kl 14:00
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 29,00 SEK.

För en (1) aktie i Karo Pharma får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 29,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 december och den 20 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/12 Kl 10:45
MAHA Energy TO 1 A: Nyemission
+

Villkor:1:1, kurs 6,40 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 6,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 januari 2018 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t o m den 8 januari 2018.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/12 Kl 08:45
Getinge AB: Utdelning av aktier i Arjo AB
+

För en (1) aktie i Getinge erhålls en (1) aktie i Arjo.

Sista dag för handel i Getinge aktie med rätt till utdelningen var den 6 december 2017.

17/12/11 Kl 16:15
Swedbank Robur IP-Aktiefond: Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur IP-Aktiefond, ISIN SE0000542979, har bytt namn till Swedbank Robur Globalfond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

17/12/06 Kl 15:15
Dignitana AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 2,10 SEK

För en (1) aktie i Dignitana får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,10 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer preliminärt att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/06 Kl 16:30
Systemunderhåll ikväll
+

Ikväll, den 6 december gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart och fungerar som det ska öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/12/08 Kl 10:45
Corem Property AB: Fondemission
+

Villkor 10:1

För en Corem Property av serie A erhålls tio (10) Corem Property av serie B.

Sista dag att köpa Corem A med rätt till fondemission var 7 december 2017.

De nya aktierna kommer bokas in på din depå den 12 december 2017.

17/12/05 Kl 15:45
Immunicum AB: Nyemission
+

Villkor: 15:14, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Immunicum får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, femton (15) nya aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/05 Kl 10:00
Respiratorius AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Respiratorius får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 december och den 15 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 17:00
Double Bond Pharmaceutical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 4,30 SEK

För en (1) aktie i Double Bond Pharmaceutical AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 4,30 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 16:30
Amnode AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,15 SEK

För en (1) aktie i Amnode får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,15 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-06.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 13 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/12/04 Kl 16:15
Simplicity Asien - Kommande merge
+

Fonden Simplicity Asien, SE0001832072, kommer att slås samman med den nystartade fonden Simplicity Småbolag Global, ISIN SE0010520403.

Simplicity Småbolag Global startar den 28 februari 2018.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-02-28.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Simplicity Asien byts ut till fondandelar i Simplicity Småbolag Global till ett motsvarande värde.

Sista dag för att handel i Simplicity Asien är 2017-02-23

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.simplicity.se

17/12/04 Kl 15:30
Viking Supply Ships AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Viking Supply Ships AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 14 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 13 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 13:00
Kiwok Nordic AB: Förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Kiwok Nordic AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 15 december 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 14 december 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/04 Kl 09:30
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Attana AB
+

För tjugoåtta (28) aktier i Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Attana.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 28 november 2017.

17/12/01 Kl 16:00
Impact Coatings AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 10,50 SEK

För en (1) aktie i Impact Coatings AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-05.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 december och den 12 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/12/01 Kl 15:30
Atlant Explora: Namnändring
+

Fonden Atlant Explora , ISIN SE0001007535, har bytt namn till Atlant Stability Offensiv.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.atlantfonder.se

17/12/01 Kl 10:45
Atlant Edge: Ändring av fondbestämmelser
+

Fonden Atlant Edge ändrar sina fondbestämmelser.

Om förändringarna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.atlantfonder.se

17/11/30 Kl 16:30
Biotech Equity AB: Erbjudande om teckning av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
+

Bolaget genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Styrelsen i Biotech Equity AB (tidigare namn Biotech IGG AB) beslutade den 16 november 2017 med stöd av bemyndigande från stämman den 22 juni 2017, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Då bolaget själva administrerar denna emission kommer du inte tilldelas några teckningsrätter på din depå och Aktieinvest kommer inte ta hänsyn till de emissionsinställningar du har på depån.

 Villkor för emissionen:

Teckningskurs: 0,029 SEK per aktie.

För varje aktie du ägde på avstämningsdagen får du teckna 3 nya aktier.

Avstämningsdag är 23 november 2017.

Minimiteckningen är 100 000 st aktier motsvarande 2 900 SEK.

 1. Om du önskar teckna i denna emission behöver du fylla i bifogad anmälningssedel och skicka in den till Aktieinvest FK AB.Det går bra att scanna in anmälan och maila den till oss till kundservice@aktieinvest.se
 2. Du behöver även ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå

 Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Anmälan och fullständig information om emissionen finns på bolagets hemsida: www.biotech-equity.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/30 Kl 13:45
Handelsbanken fonder Multi Asset (H): Genomförd merge
+

Handelsbanken fonder Multi Asset (H), ISIN LU0645958579, har slagits ihop med Handelsbanken fonder Multi Asset 60, ISIN SE0009697147.

För varje andel i Handelsbanken fonder Multi Asset (H) erhölls 1,701461 stycken andelar i Handelsbanken fonder Multi Asset 60.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/30 Kl 10:45
Ripasso Energy AB: Nyemission
+

Villkor 3:10, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Ripasso Energy AB får du tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-04.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 december och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/30 Kl 10:30
Förändring i Avkastnings- och Småbolagsportföljen
+

Idag kom tidningen Aktiespararen ut och de har gjort förändringar portföljerna Avkastning och Småbolag. I och med det nya numret, nr 9 (2017) blir det samma ändringar för dig som sparar i portföljerna hos oss.

I aktieportfölj Avkastning byts Tele2 ut mot Telia och i Småbolagsportföljen ersätts Doro av Capio.

Från och med den 30 november ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Byggmax, Capio (ny), Inwido, Magnolia, Munters, Mycronic, Nolato, New Wave och Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia, Duni, Hemfosa, HIQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank A och Telia (ny).

 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir i den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/11/29 Kl 13:00
Seamless Distribution AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,80 SEK

För en (1) aktie i Seamless Distribution får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/29 Kl 09:45
Cantargia AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 6,80 SEK.

För en (1) aktie i Cantargia AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 6,80 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december 2017 och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 15:15
Systematic Capital Multi (A): Namnändring
+

Fonden  Systematic Capital Multi (A) , ISIN LU1232457504 har bytt namn till Systematic Capital SEF - Kavaljer muLTi. Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida

17/11/28 Kl 14:15
AcadeMedia AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 39,00 SEK

För en (1) aktie i AcadeMedia AB får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 39,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-30.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 10:30
Abelco Investment Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 0,19 SEK.

För en (1) aktie i Abelco får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,19 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-12-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december och den 8 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/28 Kl 10:30
Hitech & Development AB: Nyemission
+

Villkor: 3:14, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Hitech & Development får du en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/28 Kl 13:45
Eitech Holding AB: Erbjudande till aktieägare
+

Huvudägaren till Eitech koncernen, Tannergården AB, har accepterat ett bud från Vinci Energies Nordic AB, enligt vilket Vinci Energies Nordic önskar förvärva samtliga aktier i Eitech Holding AB.

För varje aktie i Eitech Holding erbjuds cirka 1 200,00 SEK, men köpeskillingen kan bli högre eller lägre beroende på Eitech Holdings ekonomiska situation per tillträdesdagen.

Utbetalning av vederlaget kommer att ske i två omgångar, den 8 januari 2018 och den 31 maj 2018.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 14 december 2017, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 16:30
Scibase Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 8:7, kurs 9,00 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare i Scibase Holding AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 8:7, kurs 9,00 SEK.

För en (1) aktie i Scibase Holding får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, åtta (8) nya aktier till kursen 9,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-24.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via den gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 november och den 4 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 15:30
Soltech Energy Sweden AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Soltech Energy Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,40 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/23 Kl 10:30
QuickCool AB: Nyemission
+

Villkor: 4:3, kurs 1,50 SEK.

För en (1) aktie i QuickCool AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-28.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 7 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/22 Kl 15:00
Gustavia Ny Teknik: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Ny Teknik ,ISIN SE0003622257, har slagits ihop med fonden East Capital China Environmental, ISIN LU0562934934.

För varje andel i Gustavia Ny Teknik erhölls 1,601684 stycken andelar i East Capital China Environmental.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 16:00
Gustavia Kazakstan och Centralasien - Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien ,ISIN SE0003462423, har slagits ihop med fonden East Capital Frontier Markets Fund, ISIN LU1125674611.

För varje andel i Gustavia Kazakstan och Centralasien erhölls 0,655198 stycken andelar i East Capital Frontier Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 15:45
Gustavia Balkan: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Balkan ,ISIN SE0001091000, har slagits ihop med fonden East Capital Balkan Fund, ISIN LU1644457472.

För varje andel i Gustavia Balkan erhölls 1,914323 stycken andelar i East Capital Balkan Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 15:15
Savo-Solar TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,59 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,59 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/21 Kl 14:45
Gustavia Ryssland: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Ryssland ,ISIN SE0001135005, har slagits ihop med fonden East Capital Russian Fund, ISIN LU1644457555.

För varje andel i Gustavia Ryssland erhölls 0,730918 stycken andelar i East Capital Russian Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/21 Kl 12:00
Peckas Naturodlingar AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 22,00 SEK

För en (1) aktie i Peckas Naturodlingar AB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 22,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 november och den 1 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/20 Kl 16:00
Gustavia Global Tillväxt: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Global Tillväxt , ISIN SE0003428200, har slagits ihop med fonden East Capital Sustainable Emerging Markets Fund, ISIN LU1496893899.

För varje andel i Gustavia Global Tillväxt erhölls 1,455551 stycken andelar i East Capital Sustainable Emerging Markets Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 15:00
Danske Invest Horisont Balanserad: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Balanserad, ISIN SE0000881112, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Balanserad, ISIN LU1349505955.

För varje andel i Danske Invest Horisont Balanserad erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Balanserad.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 14:00
Danske Invest Horisont Försiktig: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Försiktig, ISIN SE0000916983, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Försiktig, ISIN LU1349507498.

För varje andel i Danske Invest Horisont Försiktig erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Försiktig.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/20 Kl 12:30
CybAero AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 3,75 SEK

Den här informationen får du som är aktieägare i CybAero AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 2:1, kurs 3,75 SEK.

För en (1) aktie i CybAero får du två (2) uniträtter. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 3,75 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 november och den 30 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/19 Kl 14:30
Real Holding i Sverige AB:Ny teckningstid
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Real Holding i Sverige, oavsett serie, får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 4,00 SEK per aktie.

En unit består av åtta (8) aktier av serie B samt 4 teckningsoptioner TO 1.

Uniträtterna bokades in på din depå den 17-10-24.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 november och den 1 december 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtterna var den 18 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/17 Kl 11:45
Intuitive Aerial AB: Nyemisson
+

Villkor: 1:1, kurs 1,20 SEK.

 

För en (1) aktie i Intuitive Aerial får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 4 och en (1) teckningsoption av serie TO 5.

 

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-22.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 23 november och den 4 december 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/16 Kl 23:00
Aktietorget byter handelsplattform den 17/11
+

Fredagen den 17 november byter Aktietorget handelsplattform till NGMs handelssystem. Till en början kommer man bara kunna lägga endagsorder. I slutet av november/början av december kommer vi kunna ta emot order med längre giltighetstid. Har du frågor – kontakta våra mäklare på telefon 08-5065 1700.

Som alla andra tekniska integreringar kan detta innebära tillfälliga störningar. Vi gör vårt bästa för att allt fungerar som det ska.

17/11/17 Kl 10:30
Danske Invest Horisont Aktie: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Aktie, ISIN SE0000916991, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX -  Horisont Aktie, ISIN LU1349504479.

För varje andel i Danske Invest Horisont Aktie erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX -  Horisont Aktie.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/17 Kl 10:00
Gabather AB: Nyemission
+

Villkor 1:10, kurs 22,50 SEK

För en (1) aktie i Gabather får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 22,50 SEK per unit.

En unit består av fem (5) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2018/2019.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-22.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 22 november och den 29 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/17 Kl 10:00
Danske Invest SRI Global: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest SRI Global, ISIN SE0000855215, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - SRI Global, ISIN LU1349493418.

För varje andel i Danske Invest SRI Global erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - SRI Global.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden

17/11/17 Kl 09:45
Danske Invest Horisont Offensiv: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Horisont Offensiv, ISIN SE0004840080, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Horisont Offensiv, ISIN LU1349509783.

För varje andel i Danske Invest Horisont Offensiv erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Horisont Offensiv.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/17 Kl 09:30
Danske Invest Sverige: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Sverige, ISIN SE0000569691, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX -  Sverige, ISIN LU1349494812.

För varje andel i Danske Invest Sverige erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX -  Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 16:15
Danske Invest Global Index: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Global Index, ISIN SE0000696775, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Global Index, ISIN LU1349492527.

För varje andel i Danske Invest Global Index erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Global Index.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 15:45
Danske Invest Sverige / Europa: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Sverige / Europa, ISIN SE0000569675, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Sverige / Europa, ISIN LU1349501459.

För varje andel i Danske Invest Sverige / Europa erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Sverige / Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/11/16 Kl 15:45
Danske Invest Europa: Genomförd merge
+

Fonden Danske Invest Europa, ISIN SE0000569667, har slagits ihop med fonden Danske Invest LUX - Europa, ISIN LU1349492105.

För varje andel i Danske Invest Europa erhölls 1,00 stycken andelar i Danske Invest LUX - Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/11/16 Kl 12:00
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För femtionio (59) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 10 november 2017.

17/11/16 Kl 10:15
Intropris Vimmerby AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Intropris Vimmerby får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/16 Kl 10:00
Realtid Media AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 1,50 SEK

För en (1) aktie i Realtid Media, får du två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/15 Kl 14:45
Kiwok Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-20.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/15 Kl 14:00
Melker Schörling: Uppköp
+

Schörling & Partners AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB.

För en (1) aktie i Melker Schörling erbjuds 569,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 december 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 december 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer ske omkring den 19 december 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/11/15 Kl 10:00
Black Earth Farming Ltd.: Avnotering
+

Black Earth Farming Ltd. SDB kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Sista handelsdag i SDB är den 13 december 2017.

 

Vad händer nu med SDB?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina SDB innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 december 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 29 januari 2018 men du kan inte handla i SDB, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta SDB till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina SDB innan avnoteringen kan du göra det tom den 13 december 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i SDB.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina SDB innan dess kan du göra det tom den 8 december 2017. 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/14 Kl 08:45
Pepins Group AB: Split
+

Villkor: 100:1

För en (1) gammal aktie erhålls hundra (100) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 november 2017.

17/11/13 Kl 15:30
Gustavia Sverige: Namnändring
+

Fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018 har bytt namn till Öhman Sverige.
Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.ohman.se

 

17/11/13 Kl 15:15
Viking Supply Ships AB: Nyemission
+

Villkor: 6:5, kurs 0,25 SEK.

 

För en (1) aktie i Viking Supply Ships får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sex (6) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-16.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 november och den 29 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/13 Kl 10:45
Internetinloggning stängs för uppdatering ikväll
+

Ikväll, den 13 november gör vi en systemuppdatering och behöver stänga internetinloggningen mellan klockan 18:00 - ca 19.00. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/11/13 Kl 09:30
Indentive B
+

Handelsinformation

Första handelsdag: 13 oktober

Börsorder: Ja

Andelsorder: Nej

Marknad: First North

Handlas i: SEK

17/11/09 Kl 14:45
Aerowash AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6 Kurs 16,20 per Unit

Den här informationen får du som är aktieägare i Aerowash AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:6, kurs 16,20 SEK.

För en (1) aktie i Aerowash får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 16,20 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-10.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 november och den 17 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 6 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/09 Kl 13:00
MSC Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,75 SEK

För en (1) aktie i MSC Group AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,75 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-13.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 november och den 20 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/09 Kl 10:45
Doxa AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Doxa får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-14.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 21 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/11/08 Kl 16:45
Avega Group AB: Uppköp
+

Tieto Sweden AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Avega Group AB. För en (1) aktie i Avega Group AB erbjuds 40,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 november 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 november 2017. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 december 2017. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/11/07 Kl 15:30
Ecoclime Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 8,40 SEK

För en (1) aktie i Ecoclime Group får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 8,40 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-09.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 november och den 17 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/07 Kl 15:00
Gapwaves TO 1B: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 7,50 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 15:00
C Security Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,21 SEK.

 

För en (1) aktie i C Security Systems AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,21 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-08.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 november och den 16 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 13:45
Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund - Namnändring
+

Fonden Tundra Fonder Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282, har bytt namn till Tundra Fonder Sustainable Frontier Fund.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.tundrafonder.se

17/11/06 Kl 11:45
Ripasso Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,41 SEK.

 

För en (1) aktie i Ripasso Energy får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,41 SEK per unit.

En unit består av en (1) konvertibel om nominellt 0,41 SEK.

 

Uniträtterna  bokas in på din depå 2017-11-06.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Notera att Aktieinvest inte kommer att kunna erbjuda någon handel i konvertiblerna, men de kan ligga kvar på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 november och den 17 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 31 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/06 Kl 10:15
Granit fonder Kina - Genomförd merge
+

Fonden Granit fonder Kina,ISIN SE0003695816, har slagits ihop med fonden Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790.

För varje andel i Granit fonder Kina  erhölls 0,435 stycken andelar i fonden Granit Fonder Småbolag.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/11/03 Kl 12:00
Nordic Whisky Capital AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 4,00 SEK

För en (1) aktie i Nordic Whisky Capital får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-07.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/03 Kl 09:00
LifeAssays AB: Nyemission
+

Villkoren 1:2, kurs 0,02 SEK.

För en (1) aktie i LifeAssays får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,02 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption 2017/2018.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-08.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 8 november och den 22 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 november 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/02 Kl 15:45
RenoNorden ASA: Avnotering
+

Aktierna i RenoNorden ASA har avnoterats från Oslo Børs den 2 november 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 19 september 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 januari 2018 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/11/01 Kl 16:45
Paynova AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 0,38 SEK.

För en (1) aktie i Paynova får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,38 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se

17/11/01 Kl 13:45
Halvdag på börsen fredag 3/11
+

Nu på fredag är det halvdag på börsen vilket påverkar Aktieinvests öppettider. De tider som gäller 3/11 är följande:

- Börsen och Aktieinvest stänger kl 13:00. 
- Orderläggning i andelshandel och ToppSverige/ADA har stopptid kl 11:00.
- Fondhandel stopptid kl 11:00 (som vanligt). 

17/10/31 Kl 15:15
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 1,20 SEK

För en (1) aktie i Papilly AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/31 Kl 15:00
Nanexa AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Nanexa får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 6,00 SEK per unit.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

 

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 21 januari 2019 - 1 februari 2019.

 

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-03.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 6 november och den 13 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 30 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/31 Kl 11:30
Eniro AB: Nyemission
+

Villkor 7:1, kurs 0,075 SEK

För en (1) aktie i Eniro AB får du sju (7) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,075 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-10-31.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 8 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/27 Kl 16:30
Svenska Aerogel Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 3,85 SEK

För en (1) aktie i Svenska Aerogel Holding AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,85 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 8 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/27 Kl 13:45
Orasolv AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Orasolv AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på kunders depåer 2017-11-01.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 november och den 15 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/26 Kl 12:30
Förändring i aktieportföljerna Bas, Avkastning och Småbolag
+

Idag kom tidningen Aktiespararen ut och de har gjort förändringar i sina tre portföljer: Bas, Avkastning och Småbolag. I och med det nya numret, nr 8 (2017) blir det alltså förändringar även i våra portföljer för er som sparar i Portföljspar.

I aktieportfölj Bas byter man ut Industrivärden och SEB mot Kinnevik och Nordea. I aktieportfölj Avkastning byts Nordea ut mot Swedbank och i Småbolagsportföljen ersätts Bulten av Munters.

Från och med den 26 oktober ser portföljerna ut så här:

 

Aktieportfölj Bas

Autoliv, Axfood, Investor B, Kinnevik (ny), Kungsleden, NCC, Nibe, Nordea (ny), Thule och Volvo B.

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Byggmax, Doro, Inwido, Magnolia, Munters (ny), Mycronic, Nolato, New Wave och Svolder B

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia, Duni, Hemfosa, HIQ, Ratos B, Resurs Bank, Skanska, Swedbank A (ny) och Tele2 B.

 

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/10/25 Kl 14:30
Sealwacs AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Sealwacs AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

 

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå den 30 oktober 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 oktober och den 7 november 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/24 Kl 08:30
Botnia Exploration AB: Omvänd split
+

Villkor 1:5

För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 23 oktober 2017.

17/10/18 Kl 11:30
Hafslund ASA: Tvångsinlösen av B-aktier
+

För varje B-aktie i Hafslund erhålls 96,76 NOK.

Datum för byte av B-aktierna mot likvid är den 17 oktober 2017.

17/10/18 Kl 10:45
Arcam AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 240 SEK

För en (1) aktie i Arcam AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 240 SEK per aktie.

Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2017-10-23.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 november 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 oktober och den 2 november 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/18 Kl 10:15
Fastout Int. AB: Nyemission
+

Villkor 1:6, kurs 0,70 SEK

För en (1) aktie i Fastout Int. AB får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,70 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 oktober och den 25 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/17 Kl 10:45
Global Infrastruktur 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Andvari Investment Research AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB.

För varje aktie i Global Infrastruktur 1 erbjuds 12,00 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 3,0%.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:45
Global Private Equity 2 AB: Försäljningserbjudande
+

Den här informationen får du som är aktieägare i Global Private Equity 2 AB.

 

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 2 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 2 erbjuds 10,20 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:30
Global Private Equity 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 1 erbjuds 14,10 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 30 november och den 21 december 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 15 november 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/10/17 Kl 10:15
Danske Banks svenska fondförvaltningsbolag - Genomför merge i samtliga sina fonder
+

Danske Banks svenska fondförvaltningsbolag har beslutat att alla de 16 svenska fonder som förvaltas av bolaget kommer att slås samman med motsvarande fonder i Luxemburg.

Preliminärt datum för sammanslagningarna är 2017-11-10.

Detta berör följande fonder:

Danske Invest - Sverige Fokus  ISIN:SE0001472937

Danske Invest - Aktiv Förmögenhetsförvaltning  ISIN: SE0000569709

Danske Invest - Europa  ISIN:SE0000569667

Danske Invest - Sverige  ISIN:SE0000569691

Danske Invest - Sverige/Europa  ISIN:SE0000569675

Danske Invest - Global Index  ISIN:SE0000696775

Danske Invest - SRI Global  ISIN:SE0000855215

Danske Invest - Horisiont Aktie  ISIN:SE0000916991

Danske Invest - Horisont Balanserad  ISIN:SE0000881112

Danske Invest - Horisont Försiktig  ISIN:SE0000916983

Danske Invest - Horisont Offensiv  ISIN:SE0004840080

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i de svenska fonderna  byts ut till fondandelar i motsvarande fonder i Luxemburg till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i de svenska fonderna är 2017-11-08.

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till de nya fonderna.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://danskebank.se/fondfusion

17/10/17 Kl 09:30
European Institute of Science AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,50 SEK.

 

För en (1) aktie i European Institute of Science får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,50 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 24 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/17 Kl 08:30
Bahnhof AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 16 oktober 2017.

17/10/13 Kl 14:45
Care Property Invest SA: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 16,80 EUR.

 

För en (1) aktie i Care Property Invest får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 16,80 EUR per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 oktober och den 18 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/12 Kl 15:30
Vironova AB: Förlängd teckningstid i nyemission
+

Villkor 1:21, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Vironova ,oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tjugoen (21) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/12 Kl 15:15
Gustavia Balkan: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Balkan, ISIN SE0001091000, slås samman med fonden East Capital Balkans, ISIN: LU1644457472.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Balkan  byts ut till fondandelar i East Capital Balkans till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Balkan  är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 15:00
Gustavia Ny Teknik: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Ny Teknik , ISIN SE0003622257, slås samman med fonden East Capital China Environmental, ISIN LU0562934934.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Ny Teknik byts ut till fondandelar i East Capital China Environmental till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Ny Teknik är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 15:00
Gustavia Ryssland: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Ryssland , ISIN SE0001135005, slås samman med fonden East Capital Russia, ISIN LU1644457555.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Ryssland byts ut till fondandelar i East Capital Russias till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Gustavia Ryssland är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 14:45
Gustavia Kazakstan och Centralasien: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Kazakstan och Centralasien, ISIN SE0003462423, slås samman med fonden East Capital Global Frontier Markets, ISIN LU1125674611.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Kazakstan och Centralasien byts ut till fondandelar i East Capital Global Frontier Markets till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Kazakstan och Centralasien är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 14:30
Gustavia Global Tillväxt: Kommande merge
+

Fonden Gustavia Global Tillväxt, ISIN SE0003428200, slås samman med fonden East Capital Sustainable Emerging Markets, ISIN LU1496893899.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Global Tillväxt byts ut till fondandelar i East Capital Sustainable Emerging Markets till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Global Tillväxt är 2017-11-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/10/12 Kl 13:45
Fastighets AB Balder: Obligatorisk inlösen av preferensaktier
+

För varje preferensaktie i Fastighets AB Balder erhålls 350,00 SEK.

Sista dag för handel med preferensaktierna var den 5 oktober 2017.

Datum för byte av preferensaktierna mot likvid är den 12 oktober 2017.

17/10/12 Kl 09:45
Ivisys AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 5,00 SEK.

För en (1) aktie i Ivisys får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 oktober och den 24 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/10/09 Kl 16:30
myTaste AB: Nyemission
+

Villkor: 1:16, kurs 16,40 SEK

För en (1) aktie i myTaste får du två (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 16,40 SEK per unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption TO1.

En (1) vederlagsfri teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 1 december 2018 till 31 december 2018, till en kurs om 7,00kr

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/09 Kl 11:00
WntResearch AB: Nyemission
+

Villkor: 1:16, kurs 60,00 SEK

För en (1) aktie i WntResearch får du en (1) uniträtt. Sexton (16) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 60,00 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 3 september 2018 - 17 september 2018 för 22,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/10/09 Kl 11:00
Soltech Energy TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 30,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 2) i  Soltech Energy ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 30,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-10-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/10/09 Kl 10:45
Franklin Global Growth Fund (acc): Kommande merge
+


Franklin Global Growth Fund (acc), ISIN LU0122613069, slås samman med fonden Franklin World Perspectives, ISIN LU0390134368.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2018-01-19.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Franklin Global Growth Fund (acc) byts ut till fondandelar i Franklin World Perspectives till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Franklin Global Growth Fund (acc) är 2018-01-10.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.franklintempleton.se

17/10/06 Kl 12:15
Alelion Energy Systems AB TO1: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 7,00 SEK.

Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/10/06 Kl 11:15
Follicum AB: Nyemission
+

Villkor 2:3, kurs 2,20 SEK

För en (1) aktie i Follicum får du två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 oktober och den 13 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 oktober 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/05 Kl 16:30
Handelsbanken Multi Asset (H) - Kommande merge
+

Fonden Handelsbanken Multi Asset (H), ISIN LU0645958579, slås samman med fonden Handelsbanken Multi Asset 60 (AI), ISIN SE0009697147.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-25.

Sista dag för handel i Handelsbanken Multi Asset (H) är 2017-11-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Multi Asset (H) byts ut till fondandelar i Handelsbanken Multi Asset 60 (AI) till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

17/10/05 Kl 10:00
Ferronordic Machines AB: Erbjudande om konvertering till preferensaktieägarna i Ferronordic Machines
+

Ferronordic erbjuder befintliga preferensaktieägare möjlighet att konvertera sina A-preferensaktier till stamaktier som kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Noteringskursen har fastställts till ett fast pris om 150 kronor per stamaktie. Första dag för handel i bolagets stamaktier beräknas till den 27 oktober 2017.

Erbjudandet innebär att varje A-preferensaktie löses in mot 1 300 kronor, plus upplupen ej utbetald utdelning, sammanlagt 1 309,33 kronor. Aktieägaren erhåller därefter stamaktier till ett motsvarande värde, baserat på noteringskursen.

Denna omvandling kommer att ske ca två månader efter noteringen av stamaktierna.

Konvertering kan endast ske till hela antal stamaktier. Den överskjutande delen kommer att betalas ut kontant.

Konverteringserbjudandet innebär att en aktieägare som anmäler en (1) A-preferensaktie för konvertering kommer att erhålla åtta (8) stamaktier och 109,33 kronor kontant i utbyte mot A-preferensaktien.

För att räkna ut hur många preferensaktier du kan konvertera multiplicera ditt antal Preferensaktier med 1309,33 och dela sedan med 150.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 9 oktober 2017, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

För aktieägare som har accepterat erbjudandet och har sina A-peferensaktier på en ISK depå, kommer Aktieinvest att överföra dessa på en traditionell depå då A-peferensaktier först kommer att bytas till onoterade B-preferensaktier.

De stamaktier som erhålls genom erbjudandet kan sedan överföras från traditionell depå till ISK.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion då kommer beskattas som en försäljning.

Ferronordic avser att lösa in A-preferensaktier som inte anmäls för konvertering så fort som praktiskt möjligt, troligtvis senast i samband med årsstämman 2018.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för erbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/05 Kl 10:00
Sectra AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split med inlösen var den 29 september 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 5 oktober 2017 och den 13 oktober 2017.

 

17/10/05 Kl 09:15
Railcare Group AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 4 oktober 2017.

17/10/04 Kl 15:15
Brighter AB: Utdelning av teckningsoptioner TO 4 i Brighter
+

För femtiofem (55) aktier i Brighter erhålls en (1) teckningsoption av serie TO 4 i Brighter.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 28 september 2017.

17/10/04 Kl 13:45
Redwood Pharma TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,63 SEK.

 

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,63 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 9 oktober 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/04 Kl 10:00
EyeOnID Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:65, kurs 31,50 SEK.

 

För en (1) aktie i EyeOnID Group får du en (1) uniträtt. Sextiofem (65) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 31,50 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kurs 15,00 SEK under en teckningsperiod som inleds ca 12 månader efter att erbjudande om teckning i denna företrädesemission löpt ut.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 16:15
Spago Nanomedical AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 8,50 SEK

För en (1) aktie i Spago Nanomedical får du två (2) uniträtter. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 8,50 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner.

Fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 11 mars 2019 till 22 mars 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 14:45
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 0,30 SEK.

För en (1) aktie i Implementa Hebe, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya B-aktier till kursen 0,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 oktober och den 16 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se

17/10/03 Kl 12:30
MedicPen AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i MedicPen får du en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 21 maj 2018 - 1 juni 2018.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 11 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 11:30
Sensys Gatso Group AB: Nyemission
+

Villkoren 2:7, kurs 0,55 SEK

För en (1) aktie i Sensys Gatso Group får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,55 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/10/03 Kl 10:30
DNB Global SRI: Namnändring
+

Fonden DNB Global SRI, ISIN LU0029375739, har bytt namn till DNB - Global ESG.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder

17/10/03 Kl 10:30
DNB Global Emerging Markets SRI: Namnändring
+

Fonden DNB Global Emerging Markets SRI, ISIN LU0090738252, har bytt namn till DNB - Global Emerging Markets ESG.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder     

17/10/03 Kl 10:30
DNB Scandinavia: Namnändring
+

Fonden DNB Scandinavia , ISIN LU0083425479, har bytt namn till DNB - Nordic Equities.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/se/sv/fonder     

17/10/03 Kl 09:00
Swedbank Robur Globalfonden: Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Globalfonden, ISIN SE0000539439, har bytt namn till Swedbank Robur - Småbolagsfond Global.Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

 

 

17/10/03 Kl 08:30
Anoto Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:30

För trettio (30) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 2 oktober 2017.

17/10/02 Kl 15:45
Air Liquide: Fondemission
+

För varje post om tio (10) aktier i Air Liquide erhålls en (1) ny aktie i Air Liquide .

17/09/29 Kl 10:15
Scandinavian Real Heart AB: Nyemission
+

Villkoren: 1:4, kurs 8,50 SEK

 

För en (1) aktie i Scandinavian Real Heart får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 10 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/29 Kl 10:15
Biotech-IgG AB: Avnotering
+

Aktierna i Biotech-IgG kommer att avnoteras från Aktietorget.

Sista handelsdag i aktien är den 6 oktober 2017.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 6 oktober 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 29 januari 2018 men du kan inte handla i aktien, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 6 oktober 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja ditt innehav innan avnoteringen.

Vill du själv sälja dina aktier innan dess kan du göra det tom den 4 oktober 2017

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/28 Kl 15:30
Systemunderhåll ikväll kl. 19.00
+

Ikväll den 28 september, mellan kl 19.00 - ca 20:00, genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/09/27 Kl 09:30
Hövding Sverige AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 10,00 SEK.

För en (1) aktie i Hövding får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 3 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/26 Kl 11:30
Namnändring - SEB Östersjöfond/WWF
+

Fonden SEB Östersjöfond/WWF, ISIN SE0000691750, har bytt namn till SEB - WWF Nordenfond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

17/09/26 Kl 11:00
Cassandra Oil AB: Förlängning nyemission
+

Villkor: 6:10, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Cassandra Oil AB får du sex (6) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 3 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/09/25 Kl 15:45
Pharmacolog i Uppsala AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Pharmacolog i Uppsala får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, dvs köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 6 oktober 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/25 Kl 12:00
Vironova AB: Nyemission
+

Villkor 1:21, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Vironova ,oavsett aktieslag, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tjugoen (21) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/25 Kl 10:00
Delta Environmental AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,05 SEK

För en (1) aktie i Delta Environmental får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,05 SEK per unit.

En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 2 maj 2018 - 15 maj 2018.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna units att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 19 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/22 Kl 16:45
Systemunderhåll ikväll kl. 21.00 - ca 23.00
+

Ikväll, den 22 september, mellan kl 21:00 - ca 23:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig.

Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se.

17/09/21 Kl 13:45
Oboya Horticulture Industries AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 11,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Oboya Horticulture Industries, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier av serie B till kursen 11,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 september och den 2 oktober 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 september 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/21 Kl 10:45
Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer
+

I och med det nya numret, nr 7 (2017), av tidningen Aktiespararen som kom ut idag byts det ut aktier i tidningens portföljer: Bas, Avkastning och Småbolag.

I aktieportfölj Bas byter man ut Swedish Match ut mot Axfood. I aktieportfölj Avkastning byts Betsson ut mot Bilia och i Småbolagsportföljen ersätter New Wave aktien Scandi Standard.

Från och med den 21 september ser portföljerna ut så här:

 

Aktieportfölj Bas

Autoliv, Axfood (ny), Industrivärden C, Investor B, Kungsleden, NCC, Nibe, SEB A, Thule, Volvo B.

 

Aktieportfölj Småbolag

Biogaia, Bulten, Byggmax, Doro, Inwido, Magnolia, Mycronic, Nolato, New Wave (ny) och Svolder B

 

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Bilia (ny), Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Ratos B, Resurs Bank, Skanska och Tele2 B.

Bra att veta: att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen.

Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/09/20 Kl 10:00
MSC Group TO 3 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 2,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/20 Kl 09:15
CybAero AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

 

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 19 september 2017.

17/09/19 Kl 16:45
Tectona Capital AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i Tectona Capital får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 oktober 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/19 Kl 14:15
Cyxone TO 2: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 5,00 SEK

 En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

 Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 22 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/18 Kl 15:45
Länsförsäkringar Global Aktiv A - Genomförd merge
+

Fonden Länsförsäkringar Global Aktiv A ,ISIN SE0000837320 , har slagits ihop med fonden Länsförsäkringar - Global Hållbar, SE0000837205.

För varje andel i Länsförsäkringar Global Aktiv A erhölls 10,052565 stycken andelar i Länsförsäkringar - Global Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/09/18 Kl 11:45
Ändring i Framtidsfeministens sparbox
+

Från och med idag ändras sammansättningen i Framtidsfeministens sparbox. Sectra och Dedicare utgår och ICA Gruppen och Biogaia B tas in.

Den nya sparboxen består nu av: Wihlborgs Fastigheter, Atrium Ljungberg, Biogaia, ICA gruppen, Hennes & Mauritz, Sweco, NetEnt och Xano Industri är fortfarande del av portföljen. 

Om du månadssparar i sparboxen Framtidsfeministen är det dina kommande månadsköp som blir i den uppdaterade sparboxen. De aktier du redan köpt finns kvar på din depå tills dess att du själv väljer att sälja dem.

17/09/15 Kl 10:00
A Uni-Light LED AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 1,85 SEK

För en (1) aktie i A Uni-Light LED AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,85 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 september och den 26 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/13 Kl 12:30
Eniro AB: Förlängning av frivilligt utbyteserbjudande av Preferensaktier
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden ytterligare i det pågående utbyteserbjudandet av Preferensaktier till och med den 29 september 2017.

Redan inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 28 september 2017.

Bolaget erbjuder innehavarna av preferensaktier ett utbyteserbjudande.

Innehav av en (1) preferensaktie i Eniro ger 400 SEK som samtidigt används för teckning av nyemitterade aktier i Eniro till teckningskursen 0,31 SEK per aktie.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/13 Kl 10:00
Gold Town Games AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,70 SEK.

För en (1) aktie i Gold Town Games får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,70 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 20 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/12 Kl 16:30
Community Entertainment Svenska AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK

För en (1) aktie i Community Entertainment Svenska AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 19 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/12 Kl 15:30
Handelsbanken Norgefonden: Fusion
+

Handelsbanken Norgefonden, ISIN NO0008000700, har slagits ihop med fonden Handelsbanken Fonder AB Norgefonden, ISIN SE0009696768.

För varje andel i Handelsbanken Norgefonden erhölls 1,00 stycken andelar i Handelsbanken Fonder AB Norgefonden.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/09/12 Kl 14:30
OptiFreeze AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 14,30 SEK.

För en (1) aktie i OptiFreeze får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 september och den 20 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/11 Kl 09:45
Cassandra Oil AB: Nyemission
+

Villkor: 6:10, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Cassandra Oil AB får du sex (6) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 26 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/08 Kl 15:00
Hewlett Packard Enterprise Co: Utdelning av aktier i Micro Focus
+

För en (1) aktie i Hewlett Packard Enterprise erhålls 0,137326118 aktie i Micro Focus.

Sista dag för handel i Hewlett Packard Enterprise aktie med rätt till utdelningen var den 31 augusti 2017.

17/09/08 Kl 11:30
A Uni-Light LED TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,25 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 1) i A Uni-Light LED ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,25 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-09-29.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/09/08 Kl 10:15
Nordic Mines AB avnoteras
+

Aktier i Nordic Mines AB avnoteras från Nasdaq Stockholm den 8 september 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 7 juli 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 oktober 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/09/07 Kl 10:30
Beijer Electronics Group: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 23,60 SEK

För en (1) aktie i Beijer Electronics får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 23,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 september och den 15 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 september 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/06 Kl 13:30
Dow Chemical Co: Fusion
+

Dow Chemical Co har fusionerats med Dowdupont Inc.

För varje aktie i Dow Chemical Co erhålls en aktie i Dowdupont Inc. i utbyte.

Dowdupont Inc handlas på NYSE och aktien finns nu tillgänglig i Aktieinvests sortiment via Andelsorder.

17/09/05 Kl 14:00
Quartiers Properties TO 1: Nyemission
+

Villkor:10:1, kurs 3,50 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tio (10) nya stamaktier till kursen 3,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/09/04 Kl 10:00
Swedbank Robur Etik Balanserad - Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Etik Balanserad, ISIN SE0000709008, har bytt namn till Swedbank Robur - Stiftelsefond.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

 

17/08/31 Kl 11:00
Erbjudande till aktieägare i Z2Tech AB
+

3 Prospect Invest AB (3PI) genomför ett förvärv av Z2Tech AB mot betalning i form av egna aktier i 3PI.

Aktieägare i Z2Tech har rätt att erhålla aktier av serie A och serie B i 3PI i förhållande till befintligt innehav i Z2Tech.

Betalning av de erhållna aktierna i 3PI sker genom överlåtande av aktier i Z2Tech.

 

3 Prospekt Invest har skickat ut denna information per post till samtliga aktieägare samt bifogat en för ifylld acceptsedel.

 

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att lämna in ifylld acceptsedel till Aktieinvest senast den 14 september 2017, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Du bör kontrollera att de förtryckta uppgifterna på acceptsedeln är korrekta.

Aktieinvest kommer då att lämna in din acceptsedel samt att överföra dina aktier i Z2Tech till  Hagberg & Aneborn Fondkommission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/31 Kl 09:15
PolyPlank AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 0,25 SEK.

 

För en (1) aktie i PolyPlank får du tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 augusti och den 7 september 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 augusti 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/31 Kl 08:45
Alstrado AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 augusti 2017.

17/08/29 Kl 15:15
Whole Foods Market Inc: Fusion
+

Whole Foods Market  har fusionerats med Amazon.com Inc.

För varje aktie i Whole Foods Market erhålls 42,00 USD i utbyte.

17/08/29 Kl 10:15
Getinge AB: Nyemission
+

Villkor:1:7, kurs 127,00 SEK.

För en (1) aktie av serie B i Getinge får du en (1) teckningsrätt av serie B. Sju (7) teckningsrätter av serie B ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 127,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 augusti och den 7 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/08/29 Kl 10:00
Eniro AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga utbyteserbjudandet
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden ytterligare i det pågående utbyteserbjudandet till och med den 8 september 2017.

Redan inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 7 september 2017.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/22 Kl 14:15
Auriant Mining AB: Nyemission
+

Villkor: 4:1, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Auriant Mining får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 september 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 augusti och den 1 september 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/22 Kl 09:30
Frontoffice Nordic AB: Utdelning av aktier i Abelco AB
+

För en (1) aktie i  Frontoffice Nordic erhålls en (1) aktie i Abelco.

Sista dag för handel i Frontoffice Nordic aktie med rätt till utdelningen var den 16 augusti 2017.

17/08/18 Kl 09:15
FIM BRIC + - Namnändring
+

Fonden FIM BRIC +, ISIN FI0008810148, har bytt namn till FIM Emerging Markets ESG.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.fim.se

17/08/16 Kl 10:45
Black Earth Farming Ltd: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Black Earth Farming erhålls 6,76 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 11 augusti 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 16 augusti 2017 och den 30 augusti 2017.

17/08/14 Kl 15:45
RedwoodPharma TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 10,35 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i RedwoodPharma ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,35 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-08-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/08/14 Kl 09:15
African Diamond AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 11 augusti 2017.

17/08/11 Kl 12:30
Sigrid Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor: 2:13, kurs 7,06 SEK

För en (1) aktie i Sigrid Therapeutics får du två (2) teckningsrätter. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,06 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/08/09 Kl 15:45
Sotkamo Silver TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 augusti 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/08 Kl 12:00
Expres2ion Biotech Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 4,50 SEK

För en (1) aktie i Expres2ion Biotech Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 augusti och den 17 augusti 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 augusti 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/08 Kl 10:15
WeSC AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,25 SEK.

 

För en (1) aktie i WeSC får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 augusti 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 augusti och den 16 augusti 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 augusti 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/07 Kl 16:00
Granit Fonder Kina - kommande merge
+

Granit Fonder Kina, ISIN SE0003695816, kommer att slås samman med fonden Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790.

Sista dag för handel i Granit Fonder Kina är 2017-10-27.

 

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-11-03.

 

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Granit Fonder Kina byts ut till fondandelar i Granit Fonder Småbolag, till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.granitfonder.se

 

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

17/08/04 Kl 15:15
Hafslund ASA avnoteras
+

Aktier i Hafslund Asa kommer att avnoteras från Oslo Børs den 7 augusti 2017.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 4 augusti 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 oktober 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/08/03 Kl 13:00
Systemunderhåll den 3 augusti
+

Torsdagen den 3 augusti gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/07/31 Kl 13:30
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om fyrtiosju (47) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 juli 2017.

17/07/28 Kl 11:30
Eniro AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga utbyteserbjudandet
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden ytterligare i det pågående utbyteserbjudandet till och med den 25 augusti 2017.

Inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 24 augusti 2017.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/07/14 Kl 14:15
SEB Obligationfond SEK Lux - Genomförd likvidation
+

Fonden SEB Obligationfond SEK - Lux, ISIN LU0030175755, har likviderats. 

För varje fondandel erhölls 52,172 SEK.

Likviden är inbokad på depån.

17/07/14 Kl 13:30
Hafslund ASA: Uppköp
+

Oslo Energi Holding ASA har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hafslund ASA.

För en (1) aktie i Hafslund ASA erbjuds 96,75 NOK kontant.

Sista anmälningsdag är den 26 juli 2017.

Eftersom aktiekurs överstiger det erbjudna priset så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/07/12 Kl 13:00
Handelsbanken Norgefonden - kommande merge
+

Handelsbanken Norgefonden, ISIN NO0008000700, kommer att slås samman med fonden Handelsbanken Fonder Norge, ISIN SE0009696768.

Sista dag för handel i Handelsbanken Norgefonden är 2017-09-05.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-09-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Norgefonden  byts ut till fondandelar i Handelsbanken Fonder Norge, till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

17/07/11 Kl 16:15
Haldex AB: Uppköp. Uppdatering
+

Knorr-Bremsen AG har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

 

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

 

Eftersom styrelsen i Haldex drar tillbaka sitt stöd för erbjudandet från Knorr-Bremse AG så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/07/11 Kl 15:00
Wiema AB har avnoterats
+

Aktierna i Wiema AB handelsstoppades och avnoterades från Aktietorget den 29 juni.

Vad händer nu med dina aktier?

För Investeringssparkonto (ISK)

Om inte handeln återupptas, kan aktierna ligga kvar på depån t om 2017-07-30.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Aktierna ligger kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/07/11 Kl 08:30
Interfox Resources AB: Utdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB
+

För en (1) aktie i Interfox Resources erhålls en (1) aktie i Nickel Mountain Resources.

Sista dag för handel i Interfox Resources aktie med rätt till utdelningen var den 5 juli 2017.

17/07/10 Kl 15:30
DGC One AB: Uppköp
+

DGC One Holding AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i DGC One AB.

För en (1) aktie i DGC One erbjuds 250,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 juli 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 juli 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/07/10 Kl 14:45
Eniro AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga utbyteserbjudandet
+

Eniro AB har beslutat att förlänga anmälningstiden i det pågående utbyteserbjudandet till och med den 26 juli 2017.

Inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 25 juli 2017.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/07/07 Kl 12:30
Aktie-Ansvar Graal Total - Namnändring
+

Fonden Aktie-Ansvar Graal Total , ISIN SE0003428143, har bytt namn till Aktie-Ansvar Multistrategi.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.aktieansvar.se

 

17/07/07 Kl 12:30
Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge - Namnändring
+

Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge, ISIN SE0003428135, har bytt namn till Aktie-Ansvar Kvanthedge.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.aktieansvar.se

17/07/06 Kl 09:45
Fonden SEB Obligationfond SEK - Lux: Kommande likvidation
+

Fonden, SEB Obligationfond SEK - Lux, ISIN LU0030175755, kommer att likvideras.

Fonden är redan nu spärrad för handel.

Likvideringen har påbörjats.

För mer information se fondbolagets hemsida: www.sebgroup.lu

Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.

17/07/05 Kl 15:15
Inköpserbjudande från Seamless Distribution AB
+

Seamless Distribution har beslutat att avyttra sitt helägda dotterbolag SDS och ger därför ett inköpserbjudande med villkoren 1:10, kurs 36,00 SEK.

För en (1) aktie i Seamless Distribution får du en (1) inköpsrätt. Tio (10) inköpsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) aktie i dotterbolaget SDS,till kursen 36,00 SEK per aktie.

Om du vill teckna i inköpserbjudandet så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juli 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i inköpserbjudandet kommer vi att försöka sälja inköpsrätterna åt dig. 

Då inköpsrätterna handlas på Mangoldlistan har du själv inte möjlighet att handla i inköpsrätterna.

SDS har ansökt om notering på Nasdaq First North Premier, en handelsplats som inte är godkänd för handel inom IPS.

Det innebär att du som har dina aktier på en IPS depå  inte har möjlighet att  deltaga i detta inköpserbjudande.

Sista dag att köpa Seamless Distribution med rätt att erhålla inköpsrätter var den 26 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för detta inköpserbjudande.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/07/04 Kl 08:00
Pilum AB: Namnbyte
+

Pilum AB, ISIN SE0008966014, har bytt namn till Saxlund Group AB.

Första dag för handel med den nya namnet är idag, den 4 juli 2017.

17/06/30 Kl 16:00
AppSpotr AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i AppSpotr får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juli 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 juli och den 17 juli 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/06/30 Kl 15:00
Förändring i sparboxen Riskspridaren
+

Tidigare i juni gjorde SCA en uppdelning av bolaget och avknoppade Essity. Den 1 juli ändras sparboxen Riskspridaren då vi byter vi ut SCA B mot Essity B.

Alla tidigare inköpta aktier via månadssparande kommer finnas kvar på depåerna. Däremot kommer alla nysparanden via månadssparande bli i den nya sammansättningen.

17/06/30 Kl 08:45
Cherry AB: Split
+

Villkor: 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 29 juni 2017.

17/06/28 Kl 14:45
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus: Stängs för handel under en kortare period
+

Fonden Swedbank Robur Räntefond Kort Plus, ISIN: SE0005467982, kommer stängas för handel mellan den 15 augusti  och den 21 augusti 2017.

Handelsstoppet beror på en sammanläggning med fonden Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN, ISIN SE0005505666.

I samband med sammanläggningen görs en del ändringar i fondbestämmelserna.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

17/06/28 Kl 13:30
Axxonen Holding AB (tidigare namn Effnetplattformen Ventures 3): Omvänd split
+

Villkor 1:16

För sexton (16) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 juni 2017.

17/06/22 Kl 10:45
Stängt på midsommarafton
+

I morgon fredag, midsommarafton, är börsen stängd och vi som arbetar på Aktieinvest är lediga.

Vi önskar alla en riktigt trevlig midsommar!

17/06/21 Kl 15:45
Alm Equity AB: Fondemission
+

Ett hundra (100) stamaktier i Alm Equity berättigar till en (1) ny preferensaktie i Alm Equity.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 16 juni 2017.

17/06/21 Kl 13:30
Oasmia Pharmaceuticals AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5 kurs 3,25 SEK.

För en (1) aktie i Oasmia får du två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 juni och den 28 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/21 Kl 12:30
Elverket Vallentuna: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Ellevio Holdings offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna har förlängts ytterligare till och med den 24 juli 2017.

För en (1) aktie i Elverket Vallentuna erbjuds 94,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 24 juli 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 18 juli 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet. Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/20 Kl 10:30
B&B Tools AB:Utdelning av aktier i Momentum Group AB
+

För  en (1) aktie i B&B Tools  erhålls en (1) aktie i Momentum Group.
Sista dag för handel i B&B Tools aktie med rätt till utdelningen var den 14 juni 2017.

Momentum Group kommer noteras på Nasdaq Stockholm den 21 juni 2017.
Du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

17/06/20 Kl 08:45
Investment AB Latour: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 19 juni 2017.

17/06/19 Kl 16:15
Inloggningen stängd ikväll
+

Ikväll, den 19/6, mellan kl 18:00-19:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig. Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/06/16 Kl 14:15
Eniro AB: Utbyteserbjudande av preferensaktier
+

Bolaget erbjuder innehavarna av Eniro preferensaktier ett utbyteserbjudande.

Innehav av en (1) preferensaktie i Eniro ger 400 SEK som samtidigt används för teckning av nyemitterade aktier i Eniro till teckningskursen 0,31 SEK per aktie.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

 

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 3 juli 2017, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för utbyteserbjudandet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

 

17/06/16 Kl 08:45
Länsförsäkringar Global Aktiv A - Kommande merge
+

Länsförsäkringar Global Aktiv A, ISIN SE0000837320, slås samman med fonden Länsförsäkringar - Global Hållbar, ISIN SE0000837205.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Länsförsäkringar Global Aktiv A byts ut till fondandelar i Länsförsäkringar - Global Hållbar,

till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Länsförsäkringar Global Aktiv A är 2017-09-07

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

17/06/16 Kl 08:30
Cinnober Financial Technology AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 15 juni 2017.

 

17/06/15 Kl 15:30
Förändring i portföljerna Bas och Avkastning
+

I och med det nya numret, nr 5 (2017), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas och Avkastning.

I aktieportfölj Bas byts Stora Enso ut mot Autoliv. I aktieportfölj Avkastning byts Peab ut mot Skanska.

Från och med den 15 juni ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas

Autoliv (ny), Industrivärden C, Investor B, Kungsleden, NCC, Nibe, SEB A, Swedish Match, Thule, Volvo B.

Aktieportfölj Avkastning

Beijer Alma, Betsson B, Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Ratos B, Resurs Bank, Skanska (ny) och Tele2 B.

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer.

17/06/15 Kl 14:00
Bringwell AB: Uppköp
+

Midsona AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB.

För en (1) aktie i Bringwell erbjuds 0,0213 nyemitterade aktier av serie B i Midsona.

Som alternativ erbjuds även ett kontant vederlag om 1,00 SEK per aktie.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera aktievederlags alternativet för sina kunders räkning.

 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 juli 2017.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 juni 2017.

Inbokning av de nya aktierna kommer preliminärt att ske omkring den 17 juli 2017.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

 

17/06/15 Kl 08:45
Fagerhult AB: Split
+

Villkor: 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 14 juni 2017.

17/06/14 Kl 12:30
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts ytterligare till och med den 26 september 2017.

Haldex aktien är öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 20 september 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 26 september 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i 5 oktober 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/06/14 Kl 11:45
New Equity Venture International AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 60,00 SEK

För en (1) aktie i New Equity Venture International AB får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 60,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 22 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/14 Kl 10:15
SCA AB: Utdelning av aktier i Essity AB
+

För  en (1) aktie i SCA A erhålls en (1) aktie i Essity A.

För en (1) aktie i SCA B erhålls en (1) aktie i Essity B.

Sista dag för handel i SCAs aktie med rätt till utdelningen var den 9 juni 2017.

Essity aktierna kommer noteras på Nasdaq Stockholm den 15 juni 2017 och du har då möjlighet att handla i aktien via din depå hos oss.

 

17/06/14 Kl 08:30
Elverket Vallentuna: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Ellevio Holdings offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna har förlängts till och med den 17 juli 2017.

För en (1) aktie i Elverket Vallentuna erbjuds 94,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 17 juli 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 11 juli 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 21 juli 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/13 Kl 15:00
Inloggningen stängd ikväll
+

Ikväll, den 13/6, mellan kl 18:00-19:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi hoppas att det inte ska ställa till några problem för dig. Så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen. Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/06/13 Kl 16:15
Sivers IMA Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,50 SEK

För en (1) aktie i Sivers IMA Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 21 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/13 Kl 15:15
Savo-Solar Oyj: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,58 SEK.

För en (1) A-aktie i Savo-Solar får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya A-aktier till kursen 0,58 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 juni och den 20 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

kundservice@aktieinvest.se

17/06/13 Kl 11:00
The Lexington Company AB: Nyemission
+

Villkor 2:9, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i Lexington får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 18,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 1. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 21 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/12 Kl 13:30
Sealwacs TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 10,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Sealwacs ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 10,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-06-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/06/12 Kl 13:30
NeuroVive Pharmaceutical TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i NeuroVive Pharmaceutical ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 8,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-06-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/06/12 Kl 13:30
WntResearch TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 30,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i WntResearch ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 30,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-06-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/06/09 Kl 16:30
Interfox Resources avnoteras
+

Aktier i Interfox Resources kommer att avnoteras från AktieTorget. Sista handelsdag i aktien är den 12 juni 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 12 juni 2017.  

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 30 juli 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 12 juni 2017.  

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/09 Kl 11:30
Latvian Forest Company AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 5,90 SEK.

För en (1) aktie i Latvian Forest får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 5,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 juni och den 16 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/08 Kl 15:30
Ivisys TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,67 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,67 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 13 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/08 Kl 10:45
Eltel AB: Nyemission
+

Villkor 3:2, kurs 16,00 SEK

För en (1) aktie i Eltel får du tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 juni och den 15 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/08 Kl 10:30
Zenergy AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 3,00 SEK.

 

För en (1) aktie eller en (1) teckningsoption TO 1 i Zenergy får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 juni och den 15 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juni 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/08 Kl 08:45
Xano Industri AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 7 juni 2017.

 

17/06/07 Kl 14:45
Öhman Fonder Sverige Koncis A - Genomförd merge
+

Fonden Öhman Fonder Sverige Koncis A ,ISIN SE0000810806, har slagits ihop med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.

För varje andel i Öhman Fonder Sverige Koncis A erhölls 1,351482 stycken andelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/06/07 Kl 11:00
Sagax AB: Förlängd anmälningstid av det frivilliga inlösenerbjudandet
+

Sagax AB har beslutat att förlänga anmälningstiden i det pågående inlösenerbjudandet till och med den 15 juni 2017.

Kundernas inlämnade anmälningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har anmält ditt deltagande, och som önskar deltaga , ber vi dig kontakta kundservice senast den 14 juni 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/07 Kl 09:30
Emotra AB: Nyemission
+

Villkor: 5:9, kurs 3,30 SEK

För en (1) aktie i Emotra får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 3,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juni och den 14 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/05 Kl 16:00
Kiwok Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 2,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/05 Kl 08:45
Bilia AB: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 2 juni 2017.

17/06/02 Kl 15:15
Dignita Systems AB: Uppköp
+

1 A Smart Start LLC har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Dignita Systems AB.

För en (1) aktie i Dignita Systems erbjuds 11,30 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 7 juni 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien var den 1 juni 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 juni 2017.

 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/02 Kl 14:15
A City Media TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 70,00 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 70,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsoptionerna kommer de teckningsoptioner som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/02 Kl 13:30
Ratos AB: Obligatorisk inlösen av preferensaktier av serie C
+

Villkor 1:1

För varje preferensaktie av serie C i Ratos erhålls 1 837,50 SEK.

Sista dag för handel med Ratos preferensaktier av serie C är den 9 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av preferensaktier av serie C  mot likvid är den 16 juni 2017.

Bytet mot likvid sker med automatik för samtliga aktieägare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/06/02 Kl 10:30
Ellen AB: Nyemission
+

Villkoren 3:2, kurs 0,16 SEK

För en (1) aktie i Ellen AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,16 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 juni och den 12 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/06/01 Kl 13:00
Investment Aktiebolaget Spiltan: Inlösen av aktier
+

Villkor: 1:8, kurs 7 730,00 SEK.

 

Innehav av en (1) aktie i Investment Aktiebolaget Spiltan ger en (1) inlösenrätt. Åtta (8) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Investment Aktiebolaget Spiltan till kursen 7 730,00 SEK per aktie.

 

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

 

Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 12 juni 2017 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i inlösenrätterna kommer de inlösenrätter som ej utnyttjas att förfalla värdelösa.

 

Om man äger färre än åtta aktier eller om man vill lösa in mer än en åttondel av sina aktier, anmäler man sig brevledes och anger hur många aktier man vill lösa in.  

Observera att detta endast är en anmälan. Bolaget kommer sedan ta beslut om eventuell tilldelning av inlösen.

Anmälan skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 12 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 24 maj 2017.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna inlösen.

Informationen finns att läsa på www.spiltan.se

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/06/01 Kl 11:00
Elverket Vallentuna AB: Uppköp
+

Ellevio Holding 1 AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Elverket Vallentuna AB.

För en (1) aktie i Elverket Vallentuna erbjuds 94,25 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 19 juni 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 13 juni 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 22 juni 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/06/01 Kl 10:45
Redwood Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 3,30 SEK.

 

För en (1) aktie i Redwood Pharma får du fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 3,30 SEK per unit.

 

En (1) unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) aktie under perioden 2 – 16 oktober 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 13 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 26 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/06/01 Kl 09:45
HMS Networks AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 31 maj  2017.

17/06/01 Kl 09:30
Handelsbanken MSCI USA Index - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken MSCI USA Index, ISIN SE0004139780 har bytt namn till Handelsbanken USA Index.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/05/31 Kl 10:30
Fidelity Korea Fund: Utgår ur Aktieinvests sortiment
+

Fonden, Fidelity Korea Fund, ISIN LU0061324488, kommer att likvideras.

Fidelity Korea Fund kommer, som en följd av likvidationen, att utgå ur Aktieinvests sortiment den 1 augusti 2017.

Sista dag att köpa och sälja fondandelar, i Fidelity Korea Fund,  är den 19 juli 2017.

Du lägger enklast en order på din Internetdepå genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 19 juli kl. 11.00.

Vad händer om jag har ett månadssparande?

Har du idag ett månadssparande i Fidelity Korea Fund kommer sparbeloppet övergå till likvid tills dess att du uppdaterar din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”.

Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 19 juli kl. 11.00  kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Fidelity Korea Fund och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

 

17/05/30 Kl 16:00
Wifog Holding AB:s konvertibellån KV 1: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 10,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i Wifog Holding ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 15 juni 2017.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

17/05/30 Kl 14:15
Peptonic Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,60 SEK

För en (1) aktie i Peptonic Medical AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 5 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/30 Kl 10:45
Ortoma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Ortoma får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 juni och den 8 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/29 Kl 14:15
Tundra Nigeria and Sub-Sahara - Namnändring
+

Fonden Tundra Nigeria and Sub-Sahara , ISIN SE0005188091, har bytt namn till Tundra Frontier Africa Fund.

17/05/29 Kl 11:30
Raybased AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5 kurs 8,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Raybased får du två (2) uniträtter. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 8,00 SEK per unit.

 

En (1) unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 2 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/29 Kl 10:45
Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Betsson erhålls 4,76 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 23 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 29 maj 2016 och den 12 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 19 juni 2017.

17/05/29 Kl 10:15
Credit Suisse Group: Nyemission
+

Villkor: 2:11 kurs 10,80 CHF.

 

För en (1) aktie i Credit Suisse Group får du en (1) teckningsrätt . Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 10,80 CHF per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 31 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/26 Kl 15:30
Ortivus AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 2,20 SEK.

För en (1) aktie i Ortivus får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Två (2) teckningsrätter, av samma serie, ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 2,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 8 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/26 Kl 11:15
Xtranet Gruppen i Stockholm AB: Nyemission
+

Villkor: 6:11, kurs 0,55 SEK

För en (1) aktie i Xtranet Gruppen i Stockholm AB får du sex (6) teckningsrätter. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,55 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 31 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/26 Kl 10:15
Deflamo AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,80 SEK.

För en (1) aktie i Deflamo, oavsett serie får du tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 maj och den 1 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/24 Kl 11:00
HQ AB: Nyemission
+

Villkor: 1:15, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i HQ får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 maj och den 5 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/24 Kl 10:45
Idogen AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 42,00 SEK

För en (1) aktie i Idogen får du en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 42,00 SEK per unit.

En unit består av sju (7) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 2  och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 3.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 3-18 maj 2018.Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 19 mars- 1 april 2019.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juni 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 2 juni 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/24 Kl 10:45
Camanio Care AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Camanio Care får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 30 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/24 Kl 10:30
Halvdag den 24 maj
+

Idag, 24 maj, stänger Stockholmsbörsen och Aktieinvest kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel och ToppSverige stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).  


Ï morgon den 25 maj, Kristi himmelfärdsdag håller både Stockholmsbörsen och Aktieinvest stängt. På fredag den 26 maj är allt öppet som vanligt.
Vid frågor kontakta kundservice: 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se

17/05/23 Kl 11:30
IQS Energi Komfort AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i IQS Energi Komfort får du en (1) teckningsrätt.Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 maj och den 31 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/23 Kl 10:30
Hewlett Packard Enterprise Co: Utdelning av aktier i Everett Spinco Inc
+

För en (1) aktie i Hewlett Packard Enterprise Co  erhålls 0,085904 aktier i Everett Spinco Inc.

Sista dag för handel i  Hewlett Packard Enterprise Co aktie med rätt till utdelningen var den 31 mars 2017.

Aktier i Everett Spinco Inc säljs och återinvesteras i aktier i Hewlett Packard Enterprise Co.

17/05/23 Kl 09:30
Björn Borg AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Björn Borg erhålls 2,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 18 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 24 maj 2017 och den 8 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juni 2017.

17/05/22 Kl 15:30
Öhman fonder Global Sustainable Brands - Namnändring
+

Öhman fonder Global Sustainable Brands, ISIN SE0000533945, har bytt namn till Öhman Global Hållbar.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.ohman.se

17/05/22 Kl 15:30
Öhman Fonder Utlandsfond - Genomförd Merge
+

Fonden Öhman Fonder Utlandsfond ,ISIN SE0000432791 , har slagits ihop med fonden Öhman fonder Global Sustainable Brands, ISIN SE0000533945 .

För varje andel i Öhman Fonder Utlandsfond erhölls 1,609542 stycken andelar i Öhman fonder Global Sustainable Brands.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/05/19 Kl 14:15
Tundra Rysslandsfond - Genomförd merge
+

Tundra Rysslandsfond , ISIN SE0004211274 , har slagits ihop med fonden Tundra Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282.

För varje andel i Tundra Rysslandsfond erhölls 0,612371 stycken andelar i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

 

17/05/19 Kl 11:00
Medicpen TO 3: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,80 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 3) i Medicpen ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 1,80 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-05-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/05/19 Kl 10:45
Brighter AB: Utdelning av Brighter TO 3
+

För fjorton (14) aktier i  Brighter erhålls en (1) teckningsoption TO 3.

Sista dag för handel i Brighter aktie med rätt till utdelningen var den 11 maj 2017.

17/05/19 Kl 10:00
Polarcus LTD: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2017.

17/05/19 Kl 10:00
Agromino A/S: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2017.

17/05/19 Kl 09:00
NGS Group AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 18 maj  2017.

 

17/05/19 Kl 08:45
A1M Pharma AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2017.

17/05/18 Kl 10:45
Videobur Sthlm Int AB: Nyemission
+

Villkoren 1:5, kurs 1,30 SEK

För en (1) aktie i Videobur får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 maj och den 29 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/05/18 Kl 10:30
Enea AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Enea erhålls 2,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 15 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 19 maj 2017 och den 2 juni 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 12 juni 2017.

17/05/17 Kl 15:45
Sagax AB: Frivilligt erbjudande till preferensaktieägarna
+

Bolaget erbjuder en frivillig inlösen av preferensaktier med återbetalning genom inlösenfordran samt efterföljande inbjudan till teckning av stamaktier av serie Di Sagax med betalning genom kvittning av inlösenfordran.

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna transaktion kommer beskattas som en försäljning.

Av de två olika alternativen till inlösen kan Aktieinvest erbjuda sina kunder att acceptera alt 1:

Villkor 1: 1,15 nyemitterade aktier av serie D

Innehav av en (1) preferensaktie i Sagax ger 1,15 nyemitterade aktier av serie D.

De nya stamaktierna av serie D beräknas tas upp för handel på Nasdaq Stockholm omkring 14 juni 2017.

Om du vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 29 maj 2017, kl. 17.00, då ingen hänsyn kommer att tas till dina emissionsinställningar på din depå i detta erbjudande.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för erbjudandet om frivillig inlösen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 så hjälper vi dig.

17/05/17 Kl 11:30
Botnia Exploration AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 2,05 SEK.

 

För en (1) aktie i Botnia Exploration får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,05 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 maj och den 26 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/17 Kl 09:45
Öhman Fonder Sverigefond 2A - Genomförd Merge
+

Öhman Fonder Sverigefond 2A ,ISIN SE0000432767 , har slagits ihop med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.

För varje andel i fonden Öhman Fonder Sverigefond 2A erhölls 1,216105 stycken andelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/05/17 Kl 09:30
Öhman Fonder Penningmarknadsfond A - Genomförd Merge
+

Öhman Fonder Penningmarknadsfond A ,ISIN SE0006338372 , har slagits ihop med fonden Öhman Fonder Penningmarknad, ISIN SE0000493504.

För varje andel i fonden Öhman Fonder Penningmarknadsfond A erhölls 1,026318 stycken andelar i Öhman Fonder Penningmarknad.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/05/16 Kl 14:30
Maha Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 7,10 SEK

För en (1) aktie i Maya Energy AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,10 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 maj och den 22 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/16 Kl 13:00
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 1,60 SEK

För en (1) aktie i Cortus Energy får du en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,60 SEK per unit.

En unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 18 december 2017 - 29 december 2017.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 maj och den 23 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 10 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/15 Kl 14:00
Pilum AB: Nyemission
+

Villkor: 5:1, kurs 3,00 SEK.

För en (1) aktie i Pilum får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 maj och den 31 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/15 Kl 10:30
RenoNorden AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 maj 2017.

17/05/15 Kl 10:00
Quartiers Properties AB: Nyemission
+

Villkor:1:7, kurs 15,00 SEK.

För en (1) preferensaktie i Quartiers Properties får du en (1) teckningsrätt, för en (1) teckningsoption av serie TO1 i Quartiers Properties får du tio (10) teckningsrätter.

Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny stamaktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/12 Kl 13:45
BrainCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 5,00 SEK.

 

För en (1) aktie i BrainCool får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 maj och den 19 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/12 Kl 12:45
Oscar Properties Holding AB: Fondemission
+

Två hundra (200) stamaktier i Oscar Properties berättigar till en (1) ny preferensaktie i Oscar Properties.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 9 maj 2017.

17/05/12 Kl 09:45
Kancera AB: Nyemission
+

Villkor:1:10, kurs 1,80 SEK.

För en (1) aktie i Kancera får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 maj och den 22 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/03 Kl 10:30
DNB Nordic Technology - Namnändring
+

Fonden DNB Nordic Technology , ISIN NO0010337678, har bytt namn till DNB Teknologi.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/fonder

17/05/11 Kl 16:00
Tagmaster AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 1,10 SEK

För en (1) aktie i Tagmaster AB får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,10 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 maj och den 17 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 maj 2017.

 1. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/11 Kl 08:45
Inission AB: Split
+

Villkor: 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 10 maj  2017.

 

17/05/10 Kl 11:00
Caperio Holding AB: Uppköp
+

Advania Holding AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i  Caperio Holding AB.

För en (1) aktie i Caperio Holding erbjuds 34,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 29 maj 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 maj 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 2 juni 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/05/10 Kl 10:00
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Sensec Holding AB
+

För tjugotvå (22) aktier i  Dividend Sweden erhålls en (1) aktie i Sensec Holding.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 4 maj 2017.

17/05/09 Kl 11:15
Diamyd Medical AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i Diamyd Medical AB får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) units till kursen 3,50 SEK per unit.

 

En unit av består av en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 B.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 B ger rätt att teckna en ny aktie för 4,55  SEK mellan den 1 november och den 30 november 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 maj och den 17 maj 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 maj 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/08 Kl 13:30
NetEnt AB: Split med obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i NetEnt erhålls 2,25 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 3 maj 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 10 maj 2017 och den 23 maj 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 31 maj 2017.

17/05/08 Kl 10:45
Effnetplattformen Dividend AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 13,00 SEK.

För en (1) aktie i Effnetplattformen Dividend får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 13,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 maj och den 15 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/05/05 Kl 14:45
Catella Reavinstfond - Namnändring
+

Fonden Catella Reavinstfond, ISIN SE0000577322 har bytt namn till Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.
Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.catella.se/fonder
 

17/05/05 Kl 09:00
Effnetplattformen Ventures 2 AB: Omvänd split
+

Villkor 1:6

För sex (6) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 maj 2017.

 

17/05/05 Kl 08:45
Empire AB: Omvänd split
+

Villkor 1:5

För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 maj 2017.

17/05/04 Kl 12:15
Global Private Equity 2 AB: Försäljningserbjudande
+

Andvari Investment Research AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 2 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 2 erbjuds 9,00 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 8 juni och den 29 juni 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 22 maj 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/05/04 Kl 12:15
Global Private Equity 1 AB: Försäljningserbjudande
+

Andvari Investment Research AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB.

För varje aktie i Global Private Equity 1 erbjuds 11,00 SEK.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 8 juni och den 29 juni 2017.

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 22 maj 2017, kl. 17.00.

Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/05/04 Kl 09:30
Advenica AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 14 SEK

För en (1) aktie i Advenica får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 15 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/05/03 Kl 08:00
Länsförsäkringar Japanfonden A - Namnändring
+

Fonden Länsförsäkringar Japanfonden A, ISIN SE0000837296, har bytt namn till Länsförsäkringar Japan Indexnära.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

17/05/02 Kl 11:00
SaltX Technology Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 11,20 SEK

För en (1) aktie i SaltX Tecknology får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 maj och den 12 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/28 Kl 10:30
Empire AB: Utdelning av aktier i Empire Sweden AB
+

För en (1) aktie i  Empire AB erhålls två (2) aktier i Empire Sweden AB.

Sista dag för handel i Empire med rätt till utdelningen var den 24 april 2017.

17/04/27 Kl 14:00
Vigmed Holding AB: Uppköp. Uppdatering
+

Greiner Bio-One GmbH har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB.

Den 13 april 2017 offentliggjorde  Greiner Bio-One sitt beslut att höja vederlaget i erbjudandet till 1,20 kronor kontant per aktie samt att förlänga acceptperioden till och med den 27 april 2017.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/04/27 Kl 07:45
Handelsbanken Fonder AB Offensiv 100 A1 - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken AB Offensiv 100 A1, ISIN SE0001192600 har bytt namn till Handelsbanken Fonder AB - Multi Asset 100. Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/04/27 Kl 07:45
Handelsbanken Balans 50 - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Balans 50, ISIN SE0001192618 har bytt namn till Handelsbanken Fonder AB-Multi Asset 50.Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

 

17/04/26 Kl 16:00
Scandinavian Biogas Fuels International AB: Nyemission
+

Villkor:1:15, kurs 3,90 SEK.

För en (1) aktie i Scandinavian Biogas får du en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/04/26 Kl 15:45
Banco Bilbao SA: Fondemission
+

Femtiofyra (54) aktier i  Banco Bilbao berättigar till en (1) ny aktie i Banco Bilbao.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 31 mars 2017.

17/04/26 Kl 10:45
Enter Fonder Trend Räntefond - Genomförd merge
+

Enter Fonder Trend Räntefond, ISIN SE0000813941, har slagits ihop med fonden Enter Fonder - Cross Credit (A), ISIN SE0000813933.

För varje andel i Enter Fonder Trend Räntefond erhölls 1,278276 stycken andelar i fonden Enter Fonder - Cross Credit (A).

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/04/25 Kl 14:30
Intuitive Aerial AB - Förlängd teckningstid
+

Intuitive Aerial AB - Förlängd teckningstid

Styrelsen i Intuitive Aerial AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 8 maj 2017. Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden. Denna teckning kommer att kvarstå. För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 5 maj 2017. För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal: 1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter. 2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig!

17/04/24 Kl 12:00
Interfox Resources AB avnoteras
+

Aktierna i Interfox Resources kommer att avnoteras från AktieTorget den 13 juni 2017.

Sista handelsdag i aktien är den 12 juni 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 2017-06-12.  

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-07-31.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom 2017-06-12.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/24 Kl 10:15
Parans Solar Lighting AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 3,25 SEK

För en (1) aktie i Parans Solar Lighting AB får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,25 SEK per unit.

En unit av består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en ny aktie för 3,90 SEK mellan 28 maj och 21 juni 2018.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 maj 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 april och den 5 maj 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/04/24 Kl 09:45
Lundin Petroleum AB: Utdelning av aktier i International Petroleum Corporation
+

För tre (3) aktier i Lundin Petroleum erhålls en (1) aktie i International Petroleum Corporation.

Sista dag för handel i Lundin Petroleum aktie med rätt till utdelningen var den 18 april 2017.

17/04/21 Kl 10:45
Metallvärden i Sverige AB: Nyemission
+

Villkor: 3:1, kurs 0,20 SEK

 

För en (1) aktie i Metallvärden i Sverige får du tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 april och den 26 april 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 april 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i

prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/20 Kl 12:30
Global Infrastruktur 1 AB: Erbjudande till aktieägare
+

Global Infrastruktur 1 AB erbjuder aktieägarna i bolaget att lösa in sina aktier. Priset är inte bestämt men kommer att vara cirka 13,13 SEK per aktie.

 

Vederlag kommer att utbetalas så snart som möjligt efter det att bolaget har mottagit betalning från köparen, vilket beräknas att ske under perioden juni-november 2017.

 

Mer information om erbjudandet finns att läsa på www.aqurat.se

 

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 4 maj 2017, kl. 17.00.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/13 Kl 09:00
Immune Pharmaceuticals: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 april 2017.

17/04/11 Kl 17:00
Inloggning stängd 11/4
+

Ikväll, den 11 april, mellan kl 18:00-19:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi beklagar om det ställer till problem för dig, men så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/04/11 Kl 08:30
Ändrade öppettider under påskhelgen
+

I och med påskhelgen har vi ändrade öppettider.

Skärtorsdag 13/3 öppet 9-13

Börsen stänger kl 13:00.
Orderläggning i andelshandel och ToppSverige stopptid 11:00. 
Fondhandeln stopptid 11:00 (som vanligt).

Långfredag 14/3 stängt

Annandag påsk 17/3 måndag stängt

Vi på Aktieinvest önskar alla en glad påsk!

17/04/10 Kl 09:15
HiQ International AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i HiQ international erhålls 3,10 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 5 april 2017.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 10 april 2017 och den 25 april 2017.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 8 maj 2017.

17/04/07 Kl 14:30
Scandinavian Organics AB avnoteras
+

Aktierna i Scandinavian Organics kommer att avnoteras från Nordic Growth Market den 10 april 2017.

Bolaget har ansökt om konkurs vid Stockholms Tingsrätt. Tingsrätten har godkänt denna ansökan och försatt bolaget i konkurs.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 6 april 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-07-31.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/05 Kl 15:30
Intuitive Aerial AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Intuitive Aerial får du en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 5,00 SEK per unit.

 

En unit av består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Teckningsoptionerna TO 3 kan tecknas mellan 1-15 november 2017. En teckningsoption TO 3 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den volymvägda genomsnittskurs som uppmätts under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 2,50 kronor och högst 5,00 kronor.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 april och den 13 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/04/05 Kl 10:30
Tigran Technologies AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,14 SEK.

För en (1) aktie i Tigran Technologies får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,14 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/04/04 Kl 10:30
myTaste AB:s konvertibellån KV 1: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 15,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i myTaste ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 13 april 2017.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

17/04/04 Kl 10:15
Interfox Resources AB: Ytterligare förlängd teckningstid i nyemissionen
+

Styrelsen i Interfox Resources AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 21 april 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 20 april 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/03/30 Kl 09:00
Inloggningen stängd ikväll mellan 18-19
+

Ikväll, den 30/3, mellan kl 18:00-20:00 genomför vi systemuppdateringar. Vi beklagar om det ställer till problem för dig, men så snart vi säkerställt att allt är klart öppnar vi inloggningen igen.

Har du frågor? Kontakta gärna oss via e-post kundservice@aktieinvest.se eller på telefon 08-5065 1700.

17/03/30 Kl 13:45
Förändring i aktieportföljerna Avkastning och Småbolag
+

I och med det nya numret, nr 3 (2017), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Småbolag och Avkastning.

I aktieportfölj Avkastning byts AstraZeneca ut mot Resurs Bank. I aktieportfölj Småbolag byts Dustin ut mot Magnolia.

Från och med den 30 mars ser portföljerna ut så här: Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Byggmax, Doro, Inwido, Magnolia (ny), Mycronic, Nolato, Scandi Standard, Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning: Beijer Alma, Betsson B, Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Peab, Ratos B, Resurs Bank (ny) och Tele2 B.

Vill du spara i en av Aktiespararens tre portföljer?

Klicka här >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

17/03/30 Kl 13:15
Briox AB: Nyemission
+

Villkor 1:5, kurs 10,40 SEK.

För en (1) aktie i Briox får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 10,40 SEK per unit.

En unit av består av fyra (4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2017/2018:1.

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptioner löper från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av del volymvägda genomsnittsliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 mars och den 7 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 24 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/29 Kl 14:00
Litium TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 15,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Litium ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 15,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-03-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/03/29 Kl 08:15
Öhman Fonder Penningmarknadsfond A - Kommande merge
+

Öhman Fonder Penningmarknadsfond A, ISIN SE0006338372, slås samman med fonden Öhman Fonder Penningmarknadsfond, ISIN SE0000493504.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-16.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Penningmarknadsfond A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Penningmarknadsfond till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Penningmarknadsfond A är 2017-05-12

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/28 Kl 16:45
Josab International AB: Nyemission
+

Villkor 2:11, kurs 2,15 SEK.

För en (1) aktie i Josab International får du en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,15 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 11 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/28 Kl 15:15
Polarcus LTD: Nyemission
+

Villkor: 0,33:1, kurs 0,33 NOK.

 

För en (1) aktie i Polarcus får du 0,33 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,33 NOK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/28 Kl 10:30
Seafire Capital AB: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio (50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 27 mars 2017.

17/03/27 Kl 13:30
Deutsche Bank AG: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 11,65 EUR

Den här informationen får du som är aktieägare i Deutsche Bank AG. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:2, kurs 11,65 EUR.

För en (1) aktie i Deutsche Bank får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,65 EUR per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/27 Kl 11:00
Absolicon AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 130 SEK

För en (1) aktie i Absolicon får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 130 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 mars och den 7 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/24 Kl 16:15
Fonderna EDRAM Quam 10 och EDRAM Quam 15 - Avregistrering
+

Edmond de Rothschild  kommer att avregistrera sina fonder EDRAM Quam 10 och EDRAM Quam 15 från den svenska marknaden.

Fonderna kommer därför, den 30 april 2017, utgå ur Aktieinvests sortiment.

 

Vill du själv sälja ditt innehav i någon av fonderna innan avregistreringen, har du möjlighet att göra det, fram t om den 20 april 2017 kl 11:00.

En sådan order lägger du enklast, via gamla internettjänsten och din Internetdepå, via FondOrder.


Vad händer om jag inte agerar?

Om fondandelarna ligger kvar på din depå efter den 20 april, kommer Aktieinvest att sälja fondandelarna åt dig och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Vad händer om jag har ett månadssparande?
Har du idag ett månadssparande i EDRAM Quam 10 eller EDRAM Quam 15 på din depå så kommer investeringslikviden i fonden övergå till likvida medel, tills du själv väljer att uppdatera din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”. Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/23 Kl 16:00
Öhman Fonder Utlandsfond - Kommande merge
+

Öhman Fonder Utlandsfond, ISIN SE0000432791, slås samman med fonden Öhman Fonder Global Sustainable Brands ,ISIN SE0000533945.

I samband med sammanslagningen byter Öhman fonder Global Sustainable Brands namn till Öhman Fonder Global Hållbar.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-18.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Utlandsfond byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Global Sustainable Brands till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Utlandsfond är 2017-05-16

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 15:30
Öhman Fonder Sverige Koncis A (tidigare namn DNB Sverige Koncis) - Kommande merge
+

Öhman Fonder Sverige Koncis A, ISIN SE0000810806, slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-11.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Sverige Koncis A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Öhman Fonder Sverige Koncis A är 2017-05-09

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 14:15
Öhman Fonder Sverigefond 2A - Kommande merge
+

Öhman Fonder Sverigefond 2A, ISIN SE0000432767, slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-11.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Sverigefond 2A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Sverigefond 2A är 2017-05-09

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 10:45
A1M Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,25 SEK.

 

För en (1) aktie i A1M Pharma får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 2,25 SEK per unit.

 

En unit av består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

En (1) teckningsoption ger dig rätt att teckna, dvs köpa en (1) ny aktie till kurs 0,75 SEK senast den 8 december 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 mars och den 31 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 17 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/23 Kl 10:45
LifeAssays TO 5 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,03 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,03 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 4 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper

17/03/22 Kl 16:30
Karolinska Development AB: Kvittningsemission
+

Karolinska Development AB erbjuder innehavarna av Karolinska Development AB:s konvertibler 2015/2019 att kvitta hela eller en del av sitt innehav inklusive upplupen ränta mot teckning av nya B-aktier till teckningskursen 6,17 SEK.

Det innebär att nominellt 6,17 SEK ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie.

Varje konvertibel har ett nominellt värde av 4,71 SEK. Upplupen ränta per den 31 december 2016 är 0,78 SEK.

Det antal nya B-aktier som kan erhållas, beräknas genom att dividera det totala nominella beloppet av konvertibler och den upplupna räntan, med teckningskursen.

Om du vill vara med i emissionen ber vi dig att kontakta vår Kundservice via telefon eller brev senast den 30 mars 2017.

Deltar man inte i detta erbjudande kommer konvertibeln att löpa på som tidigare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/21 Kl 10:45
Medfield Diagnostics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 4,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Medfield Diagnostics får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 mars och den 29 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/21 Kl 10:15
Yield Life Science AB: Utdelning av aktier i Isofol Medical AB
+

För tio (10) aktier i Yield Life Science erhålls en (1) aktie i Isofol Medical AB.

Sista dag för handel i Yield Life Science aktie med rätt till utdelningen var den 15 mars 2017.

17/03/20 Kl 10:15
ABB Ltds särskilda utdelningsförfarande
+

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för svenska aktieägare att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.

Då vi anser att detta är fördelaktigt för dig som kund så kommer vi acceptera erbjudandet för din räkning.

Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 6 april 2017, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, s.k. ABB U och en utdelningsrätt,  s.k. ABB SR.

I samband och detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 4 -10 april 2017, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR kommer bokas in på din depå den 10 april.

Handel i ABB U pågår mellan den 10 -19 april.

Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U mellan den 20 och 21 april.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 24 april. Därefter handlas aktien som vanligt.

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 25 april 2017.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Se gamla internettjänsten: Min depå/ Inställningar /Utdelningar.

Efter bokad utdelning kommer de ABB SR du erhållit att bokas ut från din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 15:15
Interfox Resources AB: Nyemission -Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Interfox Resources AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 31 mars 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 30 mars 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 11:15
Rejlers AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 39,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Rejlers får du en (1) teckningsrätt av respektive aktieslag. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier av respektive aktieslag till kursen 39,00 SEK per aktie oavsett aktieslag.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 24 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 10:15
Alimak Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 73,00 SEK.

För en (1) aktie i Alimak Group får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 73,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 mars och den 24 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/16 Kl 12:00
Oncology Venture Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 42,00 SEK

För en (1) aktie i Oncology Venture Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 42,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 mars och den 23 mars 2017.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/15 Kl 14:00
New Equity Venture International AB: Utdelning av aktier i iApotek Int AB
+

För sju (7) aktier i New Equity Venture International erhålls två (2) aktier i iApotek Int AB.

Sista dag för handel i New Equity Venture Internationals aktie med rätt till utdelningen var den 9 mars 2017.

17/03/15 Kl 10:30
Hybricon Bus System AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Hybricon Bus System får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya units till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit av består av en 1 (en) aktie och 1 (en) teckningsoption.

Två (2) teckningsoptioner ger dig rätt att teckna, dvs köpa en (1) ny aktie till kurs 3,00 SEK inom 18 månader.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 mars och den 24 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Global Healthcare Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Global Healthcare Fund, ISIN LU0091821107 har bytt namn till C WorldWide Medical Small & Mid Cap.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Swedish Small Cap Sub-Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Swedish Small Cap Sub-Fund, ISIN LU0424682077 har bytt namn till C WorldWide Sweden Small Cap.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Swedish Large Cap Sub-Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Swedish Large Cap Sub-Fund, ISIN LU0424681269 har bytt namn till C WorldWide Sweden.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

 

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Nordic Markets - Namnändring
+

Fonden Carnegie Nordic Markets , ISIN LU0086738027 har bytt namn till C WorldWide Nordic.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

 

17/03/15 Kl 09:30
Carnegie Worldwide Stable Equities - Namnändring
+

Fonden Carnegie Worldwide Stable Equities , ISIN LU0093943974 har bytt namn till C WorldWide Stable Equities.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:30
Carnegie WorldWide - Namnändring
+

Fonden Carnegie WorldWide , ISIN LU0086737722 har bytt namn till C WorldWide Global Equities.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 08:30
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - Namnändring
+

Fonden Amundi Funds Equity Global Gold Mines , ISIN LU0568608276 har bytt namn till Amundi Funds CPR Global Gold Mines.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.amundi.se

17/03/14 Kl 11:00
Plejd AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 15,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Plejd får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 mars och den 3 april 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/14 Kl 10:45
Senzime AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 5,40 SEK

För en (1) aktie i Senzime får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 21 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/03/14 Kl 10:00
DDM Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 23,00 SEK.

 

För en (1) aktie i DDM Holding får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 23,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 17 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/14 Kl 08:45
Quartiers Properties AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal preferensaktie erhålls tio (10) nya preferensaktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 mars  2017.

17/03/13 Kl 16:00
Elekta AB:s konvertibellån 2012/2017, KV 2 B: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 97,50 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 2 B) i Elekta ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 97,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 28 mars 2017.

Om aktiekurs skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att ta ett nytt beslut om teckningen.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

17/03/13 Kl 15:45
Nyemission i SynAct Pharma TO 1
+

Hej,

 

Den här informationen får du som är innehavare av teckningsoptioner TO 1 i SynAct Pharma AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:1, kurs 6,40 SEK.

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,40 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 16 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/13 Kl 11:00
Crowdsoft Technology AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Crowdsoft Technology får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 mars och den 20 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/10 Kl 09:30
Kungsleden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 45,00 SEK

 

För en (1) aktie i Kungsleden får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 45,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 mars och den 17 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/09 Kl 13:45
Handelsbanken Japanfond - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Japanfond , ISIN SE0000356099 har bytt namn till Handelsbanken Japan Tema.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/03/09 Kl 13:45
Handelsbanken Asienfonden - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Asienfonden , ISIN SE0000356073 har bytt namn till Handelsbanken Asien Tema.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/03/09 Kl 11:00
AHA World AB: Nyemission
+

Villkor:2:5, kurs 2,90 SEK.

För en (1) aktie i AHA World får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/08 Kl 11:15
Invent Medic Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 10,20 SEK

För en (1) aktie i Invent Medic Sweden får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/07 Kl 15:00
Vigmed Holding AB: Uppköp
+

Greiner Bio-One GmbH har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB.

För en (1) aktie i Vigmed Holding erbjuds 1,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 27 mars 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 21 mars 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 27 april 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/03/07 Kl 09:15
Labs2 Group AB: Split
+

Villkor: 100:1

För en (1) gammal aktie erhålls etthundra (100) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 6 mars  2017.

17/03/07 Kl 08:45
Empire AB: Omvänd split
+

Villkor 1:200

 

För tvåhundra (200) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 6 mars 2017.

17/03/06 Kl 08:45
Nordea fonder Räntefonden - Namnändring
+

Fonden Nordea fonder Räntefonden, ISIN SE0000427817,har bytt namn till Nordea Fonder - Swedish Bond Star.

Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.nordea.se/fonder

17/03/02 Kl 11:00
CasinoWilds Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

 

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 februari 2017.

17/03/02 Kl 10:15
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor: 3:7, kurs 2,30 SEK

 

För en (1) aktie i Papilly får du tre (3) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,30 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/01 Kl 10:15
Carnegie Asset Managemet: Namnändring av fondbolag
+

Fondbolaget Carnegie Asset Management byter namn till C WorldWide Asset Management.

För mer information se fondbolagets hemsida: www.carnegieam.no

17/02/28 Kl 14:30
Transcom WorldWide: Uppköp -Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Altor ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB har förlängts till och med den 10 mars 2017.

För en (1) aktie i  Transcom WorldWide erbjuds 87,50 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 mars  2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 22 mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/02/28 Kl 14:00
Vibrosense Dynamics AB: Nyemission
+

Villkor:1:10, kurs 20,50 SEK.

För en (1) aktie i Vibrosense Dynamics får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 20,50 SEK per unit.

En unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption, TO1.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 7 mars 2018 - 28 mars 2018 för 10,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/28 Kl 12:45
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i Implementa Hebe oavsett serie får du en (1) teckningsrätt av serie B. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya B-aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 mars och den 13 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/02/28 Kl 12:00
Arise AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 22,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Arise får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 22,00 SEK per unit. Varje unit består av en (1) konvertibel om nominellt 22,00 SEK.

 

Villkor för konvertibler:

Lånet löper med 5,75 procent årlig ränta från och med den 1 april 2017 till och med 31 mars 2022.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 februari och den 9 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/27 Kl 16:00
Interfox Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Interfox Resources får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/02/27 Kl 15:45
Rezidor Hotel Group AB: Uppköp
+

HNA Sweden Hospitality Management AB har lagt ett bud på aktierna i Rezidor Hotel Group AB.  

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 34,86 SEK kontant.                                                                                        

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 mars 2017.

Eftersom styrelsen i Rezidor rekommenderar att inte acceptera erbjudandet från HNA Sweden Hospitality Management AB så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/02/27 Kl 14:45
RLS Global AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 8,00 SEK

För en (1) aktie i RLS Global AB får du en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2017.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/27 Kl 11:45
Episurf Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,50 SEK.

För en (1) aktie i Episurf Medical får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/24 Kl 10:30
Realtid Media AB: Nyemission
+

Villkor:1:5, kurs 1,50 SEK.

För en (1) aktie i Realtid Media får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/24 Kl 10:00
Dividend Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,85 SEK

 

För en (1) aktie i Dividend Sweden får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,85 SEK per unit.

 

En unit av serie B består av en B-aktie och en teckningsoption av serie B.

Två (2) teckningsoptioner av serie B ger dig rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kurs 1,70 SEK under perioden 9 - 27 april 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 februari och den 8 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 20 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/23 Kl 13:15
Förändring i aktieportföljerna Bas och Avkastning
+

I och med det nya numret, nr 2 (2017), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas och Avkastning.

I aktieportfölj Bas byts Kinnevik och HM B ut. Aktierna Thule och NCC B ersätter dem.

I aktieportfölj Avkastning tas MQ bort och ersätts av Peab B.

 

Från och med den 23 februari ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas: Industrivärden C, Investor B, Kungsleden, NCC B (ny), Nibe, SEB A, Stora Enso R, Swedish Match, Thule (ny) och Volvo B.

Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Betsson B, Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Peab (ny) Ratos B och Tele2 B.

Vill du spara i en av Aktiespararens tre portföljer?

Klicka här >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

17/02/22 Kl 13:45
Petrotarg AB avnoteras
+

Aktierna i Petrotarg kommer att avnoteras från First North den 20 mars 2017.

Sista handelsdag i aktien är den 17 mars 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 17 mars 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 28 april 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 17 mars 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/22 Kl 09:15
Comcast Corp: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 20 februari  2017.

17/02/21 Kl 11:00
Colabitoil Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 20,70 SEK.

 

För en (1) aktie i Colabitoil Sweden får du en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,70 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/21 Kl 10:15
PlayHippo AB: Nyemission
+

Villkor: 3:19, kurs 0,25 SEK

 

För en (1) aktie i PlayHippo får du en (1) teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 februari och den 28 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/20 Kl 10:45
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:38, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i PharmaLundensis får du en (1) uniträtt. Trettioåtta (38) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 18,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2017/2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 1 mars 2020 - 31 mars 2020 för 6 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 februari och den 3 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 13 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/16 Kl 12:00
Tundra Rysslandsfond - Kommande merge
+

Tundra Rysslandsfond, ISIN SE0004211274, slås samman med Tundra Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Tundra Rysslandsfond byts ut till fondandelar i Tundra Frontier Opportunities Fund till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.tundrafonder.se

17/02/15 Kl 09:45
Intervacc AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 februari 2017.

17/02/14 Kl 16:15
Dome Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 7:6, kurs 0,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Dome Energy får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 23 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/13 Kl 16:15
NeuroVive Pharmaceutical TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i NeuroVive Pharmaceutical ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-02-28.

Om aktiekurs skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att ta ett nytt beslut om teckningen.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/02/13 Kl 11:00
Medivir AB: Inlösen av aktier
+

Villkor: 1:4, kurs 129,00 SEK.

 

Innehav av en (1) aktie i Medivir ger en (1) inlösenrätt. Fyra (4) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Medivir till kursen 129,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 7 februari 2017.

 

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

 

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 21 februari 2017 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i inlösen kommer Aktieinvest att försöka sälja inlösenrätterna på marknaden för din räkning. Om du själv önskar handla i inlösenrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 14 februari 2017 t o m 21 februari 2017.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna inlösen.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/02/13 Kl 10:15
Africa Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 9,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Africa Resources får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/09 Kl 15:00
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts ytterligare till och med den 16 juni 2017.

Förlängningen beror på att de inte fått alla myndighetstillstånd godkända än.

Haldex aktien är öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 12 juni 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 juni 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i 28 juni 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/02/09 Kl 10:15
Recyctec Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Recyctec Holding får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 februari och den 16 februari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/08 Kl 09:45
Copperstone Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,41 SEK

För en (1) aktie i Copperstone Resources får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,41 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 februari och den 16 februari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/07 Kl 10:00
Minesto TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,30 SEK

 

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,30 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/06 Kl 16:30
Mostphotos AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 0,03 SEK.

För en (1) aktie i Mostphotos får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,03 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/06 Kl 16:00
Carnegie fonder Emerging Markets - Genomförd merge
+

Carnegie fonder Emerging Markets, ISIN SE0000429755, har slagits ihop med fonden Carnegie Asia, SE0001172263.

För varje andel i Carnegie Emerging Markets erhölls 0,110474 stycken andelar i fonden Carnegie Asia.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/02/06 Kl 10:45
Hoylu AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 3 februari 2017.

17/02/06 Kl 10:00
CombiGene AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 3,00 SEK

 

För en (1) aktie i CombiGene får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 februari 2017 och den 13 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/03 Kl 11:30
Iberdrola SA: Fondemission
+

För varje post om fyrtiofem (45) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 januari 2017.

17/02/01 Kl 10:00
Clinical Laserthermia Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i Clinical Laserthermia Systems får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 februari 2017 och den 13 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/31 Kl 11:45
Smart Energy Sweden Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Smart Energy får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/31 Kl 09:30
Cyxone TO 1 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/30 Kl 13:45
Nordic Iron Ore AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Nordic iron Ore får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 Januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/30 Kl 13:30
Xintela TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK.

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/27 Kl 13:00
Inloggningen stängd 29/1 från klockan 11
+

öndagen den 29 januari gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån klockan 11.00. Vi öppnar upp inloggningen så snart vi är klara, som allra senast kl. 18.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/01/26 Kl 14:30
Initiator Pharma A/S: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 5,50 SEK.

För en (1) aktie i Initiator Pharma får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 5,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/26 Kl 13:45
Questerre Energy Corporation: Nyemission
+

Villkor: 0,0107:1, kurs 3,00 NOK

För en (1) aktie i Questerre Energy Corp får du 0,0107 st teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Questerre Energy Corp att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/01/25 Kl 14:45
Community Entertainment TO 15: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 6,00 SEK

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/25 Kl 10:15
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkoren 2:7, kurs 20,50 SEK

 

För en (1) aktie i Karo Pharma får du två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 januari 2017 och den 2 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/23 Kl 12:15
Enter Trend Räntefond - Kommande merge
+

Enter Trend Räntefond, ISIN SE0000813941, slås samman med fonden Enter Fonder - Cross Credit, ISIN SE0000813933.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-04-24.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Enter Trend Räntefonderna byts ut till fondandelar i Enter Fonder - Cross Credit till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.enterfonder.se

17/01/20 Kl 15:45
Cantargia AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i Cantargia får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 januari 2017 och den 30 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/20 Kl 10:45
Effnetplattformen AB: Utdelning av aktier i Effnetplattformen Dividend AB
+

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Dividend.

Sista dag för handel i Effnetplattformen aktie med rätt till utdelningen var den 16 januari 2017.

17/01/20 Kl 09:30
VBG Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 64,00 SEK.

För en (1) aktie i VBG Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B- aktie till kursen 64,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 januari 2017 och den 30 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/19 Kl 15:45
Transcom WorldWide AB: Uppköp
+

Altor AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB.

För en (1) aktie i  Transcom WorldWide erbjuds 87,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 februari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 februari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 3 mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/01/19 Kl 14:00
Xerox Corp: Utdelning av aktier i Conduent Inc
+

För fem (5) aktier i Xerox Corp  erhålls en (1) aktie i Conduent Inc .

Sista dag för handel i Xerox Corp aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

Aktier i Conduent Inc  säljs och återinvesteras i aktier i Xerox Corp.

17/01/18 Kl 13:30
Systemunderhåll 18 januari
+

Onsdagen den 18 januari gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/01/18 Kl 11:45
XACT Råvaror: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:45
XACT Småbolag: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:30
XACT BEAR: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:30
XACT BULL: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/17 Kl 11:00
Förändring i aktieportfölj Dyrgripar
+

Idag, den 17 januari, ändrar vi sammansättningen i aktieportfölj Dyrgripar. Amazon tas bort och byts ut mot Københavns Lufthavne som handlas på Large Cap på Köpenhamnsbörsen.

Från och med idag innehåller portföljen aktierna: A.P. Møller - Mærsk B, Alphabet Inc A,  Banque Privée Edmond de Rothschild,  Berkshire Hathaway Inc A, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli samt Koebenhavns Lufthavne.

Dyrgripar är en portfölj som består av aktier som sparare kan ha svårt att spara långsiktigt i på grund av den höga aktiekursen. 


Den innehåller de aktier med högst aktiekurs som handlas i vår tjänst Andelsorder. Om du månadssparar i portföljen är det dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Aktieandelar som du redan har köpt kommer ligga kvar på din depå till dess att du säljer dem. Portföljen kan komma att uppdateras varje halvår.

17/01/17 Kl 10:15
Mobilåtervinning i Sverige AB: Nyemission
+

Villkoren 3:4, kurs 20,00 SEK

 

För en (1) aktie i Mobilåtervinning får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 20,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari 2017 och den 24 januari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/16 Kl 15:45
East Capital fonder - Namnändringar
+


Följande fonder har bytt namn:

Fonden East Capital Rysslandsfonden , ISIN SE0000777708, har bytt namn till East Capital Ryssland.

Fonden East Capital Baltikumfonden, ISIN SE0000777724, har bytt namn till East Capital Baltikum.

Fonden East Capital Östeuropafonden, ISIN SE0000888208, har bytt namn till East Capital Östeuropa.

Fonden East Capital Balkanfonden, ISIN SE0001244328, har bytt namn till East Capital Balkan.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/01/16 Kl 15:00
Brighter AB: Utdelning av aktier i Camanio Care AB
+

För trettio (30) aktier i Brighter erhålls en (1) aktie i Camanio Care.

Sista dag för handel i Brighters aktie med rätt till utdelningen var den 10 januari 2017.

17/01/12 Kl 16:15
ÅF AB: Utnyttjande av konvertibler 2013/2017 KV 5 B
+

Konverteringskursen är 100,00 SEK

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med teckningskursen 100,00 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista teckningsdag på marknaden för detta konverteringstillfälle är den 27 januari 2017.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut i april 2017. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 26 januari 2017 och meddela om du inte önskar konvertera.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på tel 08-50651700

17/01/10 Kl 16:15
Nordnet AB: Uppköp
+

Öhmangruppen och Nordic Capital Fund har genom NNB Intressenter AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB.

För en (1) aktie i Nordnet erbjuds 38,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 januari 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/01/09 Kl 16:15
Enter Fonder Penningmarknad - Namnändring
+

Fonden Enter Fonder Penningmarknad , ISIN SE0000813933, har bytt namn till Enter Fonder - Cross Credit (A).

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.enterfonder.se

17/01/09 Kl 15:15
Diös Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 31,00 SEK.

För en (1) aktie i Diös Fastigheter får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 31,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 januari 2017 och den 16 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/09 Kl 11:15
SpiffiX AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i SpiffiX får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 januari och den 18 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/05 Kl 10:45
Africa Resources AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 januari 2017

17/01/04 Kl 10:00
Petrotarg AB: Uppdaterad information gällande handeln i teckningsrätterna vid nyemissionen
+

Villkor: 5:6, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Petrotarg, oavsett serie, får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då handeln i teckningsrätterna sker på en oreglerad marknad som kräver särskilda tillstånd kommer ingen handel vara möjlig för Aktieinvests kunder.

De teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier kommer att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/11/22 Kl 10:00
Touchtech
+

Handelsinformation

Första handelsdag: 22 november

Börsorder: Ja

Andelsorder: Nej

Marknad: AktieTorget

Handlas i: SEK

2016

16/12/30 Kl 16:30
Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta - Genomförd likvidation
+

Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta, ISIN LU0144963195, har likviderats. 

För varje fondandel erhölls 137,15 SEK.

Likviden är inbokad på depån.

16/12/30 Kl 13:30
Matse Holding AB: Uppköp
+

Axfood AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB.

För en (1) aktie i Matse Holding erbjuds 17,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 januari 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/12/30 Kl 10:00
C Security Systems AB: Utdelning av aktier i Hoylu AB
+

För tre (3) aktier i  C Security Systems erhålls en (1) aktie i Hoylu AB.

Sista dag för handel i C Security Systems aktie med rätt till utdelningen var den 23 december 2016.

16/12/29 Kl 10:30
Petrotarg AB: Nyemission
+

Villkor: 5:6, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Petrotarg, oavsett serie, får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 december 2016 och den 11 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/22 Kl 12:30
Petroleum Geo Service ASA: Nyemission
+

Villkor: 0,11214:1, kurs 22,50 NOK

 

För en (1) aktie i Petroleum Geo Service får du 0,11214 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,50 NOK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/21 Kl 15:30
Systemunderhåll den 21/12
+

Onsdagen den 21 december gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/12/20 Kl 15:30
Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta: Kommande likvidation
+

Fonden, Carnegie Svensk Kort Ränta, ISIN LU0144963195, kommer att likvideras.

Fonden är redan nu spärrad för köp och sista dag för försäljning av fondandelar är 2016-12-28.
Preliminär dag för likvideringen är 2016-12-29.

Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.

 

16/12/20 Kl 10:30
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts till och med den 28 februari 2017.

Förlängningen beror på att de inte fått alla myndighetstillstånd godkända än.

Haldex aktien är åter öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 februari 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 februari  2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i början av mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/12/19 Kl 11:30
Gustavia Småbolag: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Småbolag ,ISIN SE0002729210, har slagits ihop med fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018.
 
För varje andel i Gustavia Småbolag erhölls 0,793605 stycken andelar i Gustavia Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/12/19 Kl 10:30
Initiator Pharma A/S: Omvänd split
+

Villkor 1:7

För sju (7) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 december 2016.

16/12/16 Kl 10:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Atarom AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Atarom.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Cirdom AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Cirdom.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Orimesac AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Orimesac.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Olecram AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Olecram .

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016

16/12/16 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Amezneb AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Amezneb.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

 

16/12/15 Kl 09:15
Songa Offshore: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 december 2016

16/12/13 Kl 13:15
Mindark PE AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 0,35 SEK

För en (1) aktie i Mindark får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/12/13 Kl 11:30
Cortus Energy TO 5: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,35 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/12 Kl 10:00
LinkedIn Corp: Fusion
+

LinkedIn Corp har fusionerats med Microsoft Corp . För varje aktie i LinkedIn erhålls 196 USD i utbyte.

16/12/09 Kl 11:00
Community Enertainment TO 15: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 15) i Community Enertainment  ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-12-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/12/08 Kl 16:00
Förändringar i Aktiespararnas aktieportföljer
+

I och med det nya numret, nr 12 (2016), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas, Avkastning och Småbolag.

I aktieportfölj Bas utgår Sobi som ersätts av Stora Enso R.

I aktieportfölj Småbolag utgår Bure som ersätts av Mycronic.

I aktieportfölj Avkastning utgår NCC B, Ericsson B och Mycronic. Aktierna ersätts av Betsson B, HIQ och Hemfosa.

 

Från och med den 8 december ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas: H&M, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Nibe, SEB A, Stora Enso R (ny), Swedish Match och Volvo B.

Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Byggmax, Doro, Dustin, Inwido, Mycronic (ny), Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Betsson B (ny), Duni, Hemfosa (ny), HIQ (ny), MQ, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

 

Så här kan du starta ett smart och enkelt sparande i en av portföljerna >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

16/12/07 Kl 10:45
Obducat AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,85 SEK

 

För en (1) aktie i Obducat av serie B får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) preferensaktie av serie B till kursen 2,85 SEK per preferensaktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/06 Kl 15:00
Prosafe: Omvänd Split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 december 2016

16/12/06 Kl 14:15
myFC Holding TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK.

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t om den 9 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.kundservice@aktieinvest.se

16/12/06 Kl 10:30
Viking Supply Ships AB: Nyemission
+

Villkor: 7:9, kurs 1,50 SEK

 

För en (1) aktie i Viking Supply Ships av serie B får du sju (7) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 12 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/06 Kl 09:45
Tobii AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 52,00 SEK.

För en (1) aktie i Tobii får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 52,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2016 och fram till dess att teckningen