Nyheter

Här nedan finns nyheterna från Aktieinvest samlade. Är det något specifikt du letar efter, använd sökfältet ovan.

2017

17/03/27 Kl 13:30
Deutsche Bank AG: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 11,65 EUR

Den här informationen får du som är aktieägare i Deutsche Bank AG. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:2, kurs 11,65 EUR.

För en (1) aktie i Deutsche Bank får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,65 EUR per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/27 Kl 11:00
Absolicon AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 130 SEK

För en (1) aktie i Absolicon får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 130 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 mars och den 7 april 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/24 Kl 16:15
Fonderna EDRAM Quam 10 och EDRAM Quam 15 - Avregistrering
+

Edmond de Rothschild  kommer att avregistrera sina fonder EDRAM Quam 10 och EDRAM Quam 15 från den svenska marknaden.

Fonderna kommer därför, den 30 april 2017, utgå ur Aktieinvests sortiment.

 

Vill du själv sälja ditt innehav i någon av fonderna innan avregistreringen, har du möjlighet att göra det, fram t om den 20 april 2017 kl 11:00.

En sådan order lägger du enklast, via gamla internettjänsten och din Internetdepå, via FondOrder.


Vad händer om jag inte agerar?

Om fondandelarna ligger kvar på din depå efter den 20 april, kommer Aktieinvest att sälja fondandelarna åt dig och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Vad händer om jag har ett månadssparande?
Har du idag ett månadssparande i EDRAM Quam 10 eller EDRAM Quam 15 på din depå så kommer investeringslikviden i fonden övergå till likvida medel, tills du själv väljer att uppdatera din sparplan.

Det kan du enkelt göra på din Internetdepå under ”Månadssparande”. Du öppnar den aktuella dragningen och gör en förändring av dina sparplan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/23 Kl 16:00
Öhman Fonder Utlandsfond - Kommande merge
+

Öhman Fonder Utlandsfond, ISIN SE0000432791, slås samman med fonden Öhman Fonder Global Sustainable Brands ,ISIN SE0000533945.

I samband med sammanslagningen byter Öhman fonder Global Sustainable Brands namn till Öhman Fonder Global Hållbar.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-18.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Utlandsfond byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Global Sustainable Brands till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Utlandsfond är 2017-05-16

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 15:30
Öhman Fonder Sverige Koncis A (tidigare namn DNB Sverige Koncis) - Kommande merge
+

Öhman Fonder Sverige Koncis A, ISIN SE0000810806, slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-11.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Sverige Koncis A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Öhman Fonder Sverige Koncis A är 2017-05-09

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 14:15
Öhman Fonder Sverigefond 2A - Kommande merge
+

Öhman Fonder Sverigefond 2A, ISIN SE0000432767, slås samman med fonden Öhman Fonder Sverige Hållbar, ISIN SE0005281953.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-11.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Öhman Fonder Sverigefond 2A byts ut till fondandelar i Öhman Fonder Sverige Hållbar till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Öhman Fonder Sverigefond 2A är 2017-05-09

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

17/03/23 Kl 10:45
A1M Pharma AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,25 SEK.

 

För en (1) aktie i A1M Pharma får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 2,25 SEK per unit.

 

En unit av består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

En (1) teckningsoption ger dig rätt att teckna, dvs köpa en (1) ny aktie till kurs 0,75 SEK senast den 8 december 2017.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 mars och den 31 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 17 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/23 Kl 10:45
LifeAssays TO 5 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,03 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 0,03 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 4 april 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper

17/03/22 Kl 16:30
Karolinska Development AB: Kvittningsemission
+

Karolinska Development AB erbjuder innehavarna av Karolinska Development AB:s konvertibler 2015/2019 att kvitta hela eller en del av sitt innehav inklusive upplupen ränta mot teckning av nya B-aktier till teckningskursen 6,17 SEK.

Det innebär att nominellt 6,17 SEK ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie.

Varje konvertibel har ett nominellt värde av 4,71 SEK. Upplupen ränta per den 31 december 2016 är 0,78 SEK.

Det antal nya B-aktier som kan erhållas, beräknas genom att dividera det totala nominella beloppet av konvertibler och den upplupna räntan, med teckningskursen.

Om du vill vara med i emissionen ber vi dig att kontakta vår Kundservice via telefon eller brev senast den 30 mars 2017.

Deltar man inte i detta erbjudande kommer konvertibeln att löpa på som tidigare.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/21 Kl 10:45
Medfield Diagnostics AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 4,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Medfield Diagnostics får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 22 mars och den 29 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/21 Kl 10:15
Yield Life Science AB: Utdelning av aktier i Isofol Medical AB
+

För tio (10) aktier i Yield Life Science erhålls en (1) aktie i Isofol Medical AB.

Sista dag för handel i Yield Life Science aktie med rätt till utdelningen var den 15 mars 2017.

17/03/20 Kl 10:15
ABB Ltds särskilda utdelningsförfarande
+

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för svenska aktieägare att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.

Då vi anser att detta är fördelaktigt för dig som kund så kommer vi acceptera erbjudandet för din räkning.

Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 6 april 2017, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, s.k. ABB U och en utdelningsrätt,  s.k. ABB SR.

I samband och detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 4 -10 april 2017, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR kommer bokas in på din depå den 10 april.

Handel i ABB U pågår mellan den 10 -19 april.

Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.

Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U mellan den 20 och 21 april.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 24 april. Därefter handlas aktien som vanligt.

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 25 april 2017.

Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.

Se gamla internettjänsten: Min depå/ Inställningar /Utdelningar.

Efter bokad utdelning kommer de ABB SR du erhållit att bokas ut från din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 15:15
Interfox Resources AB: Nyemission -Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Interfox Resources AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 31 mars 2017.

Kundernas genomförda teckningar kommer att kvarstå.

För dig som inte har tecknat, eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen, ber vi dig kontakta kundservice senast den 30 mars 2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 11:15
Rejlers AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 39,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Rejlers får du en (1) teckningsrätt av respektive aktieslag. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier av respektive aktieslag till kursen 39,00 SEK per aktie oavsett aktieslag.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 mars och den 24 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/17 Kl 10:15
Alimak Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 73,00 SEK.

För en (1) aktie i Alimak Group får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 73,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 mars och den 24 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/16 Kl 12:00
Oncology Venture Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 42,00 SEK

För en (1) aktie i Oncology Venture Sweden AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 42,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 mars och den 23 mars 2017.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/15 Kl 14:00
New Equity Venture International AB: Utdelning av aktier i iApotek Int AB
+

För sju (7) aktier i New Equity Venture International erhålls två (2) aktier i iApotek Int AB.

Sista dag för handel i New Equity Venture Internationals aktie med rätt till utdelningen var den 9 mars 2017.

17/03/15 Kl 10:30
Hybricon Bus System AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Hybricon Bus System får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya units till kursen 1,20 SEK per unit.

En unit av består av en 1 (en) aktie och 1 (en) teckningsoption.

Två (2) teckningsoptioner ger dig rätt att teckna, dvs köpa en (1) ny aktie till kurs 3,00 SEK inom 18 månader.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 mars och den 24 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Global Healthcare Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Global Healthcare Fund, ISIN LU0091821107 har bytt namn till Carnegie Medical Small & Mid Cap.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Swedish Small Cap Sub-Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Swedish Small Cap Sub-Fund, ISIN LU0424682077 har bytt namn till Carnegie Sweden Small Cap.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Swedish Large Cap Sub-Fund - Namnändring
+

Fonden Carnegie Swedish Large Cap Sub-Fund, ISIN LU0424681269 har bytt namn till Carnegie Sweden.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

 

17/03/15 Kl 09:45
Carnegie Nordic Markets - Namnändring
+

Fonden Carnegie Nordic Markets , ISIN LU0086738027 har bytt namn till Carnegie Nordic.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

 

17/03/15 Kl 09:30
Carnegie Worldwide Stable Equities - Namnändring
+

Fonden Carnegie Worldwide Stable Equities , ISIN LU0093943974 har bytt namn till Carnegie Stable Equities.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 09:30
Carnegie WorldWide - Namnändring
+

Fonden Carnegie WorldWide , ISIN LU0086737722 har bytt namn till Carnegie Global Equities.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.cworldwide.com

17/03/15 Kl 08:30
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - Namnändring
+

Fonden Amundi Funds Equity Global Gold Mines , ISIN LU0568608276 har bytt namn till Amundi Funds CPR Global Gold Mines.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.amundi.se

17/03/14 Kl 11:00
Plejd AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 15,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Plejd får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 april 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 mars och den 3 april 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/14 Kl 10:45
Senzime AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 5,40 SEK

För en (1) aktie i Senzime får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,40 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 21 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/03/14 Kl 10:00
DDM Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 23,00 SEK.

 

För en (1) aktie i DDM Holding får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 23,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars och den 17 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/14 Kl 08:45
Quartiers Properties AB: Split
+

Villkor: 10:1

För en (1) gammal preferensaktie erhålls tio (10) nya preferensaktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 13 mars  2017.

17/03/13 Kl 16:00
Elekta AB:s konvertibellån 2012/2017, KV 2 B: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 97,50 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 2 B) i Elekta ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 97,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 28 mars 2017.

Om aktiekurs skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att ta ett nytt beslut om teckningen.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

17/03/13 Kl 15:45
Nyemission i SynAct Pharma TO 1
+

Hej,

 

Den här informationen får du som är innehavare av teckningsoptioner TO 1 i SynAct Pharma AB. Bolaget genomför en nyemission med villkoren 1:1, kurs 6,40 SEK.

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,40 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 16 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/13 Kl 11:00
Crowdsoft Technology AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Crowdsoft Technology får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 mars och den 20 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/10 Kl 09:30
Kungsleden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 45,00 SEK

 

För en (1) aktie i Kungsleden får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 45,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 mars och den 17 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 mars 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/09 Kl 13:45
Handelsbanken Japanfond - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Japanfond , ISIN SE0000356099 har bytt namn till Handelsbanken Japan Tema.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/03/09 Kl 13:45
Handelsbanken Asienfonden - Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Asienfonden , ISIN SE0000356073 har bytt namn till Handelsbanken Asien Tema.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.handelsbanken.se/fonder

17/03/09 Kl 11:00
AHA World AB: Nyemission
+

Villkor:2:5, kurs 2,90 SEK.

För en (1) aktie i AHA World får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 2,90 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/03/08 Kl 11:15
Invent Medic Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 10,20 SEK

För en (1) aktie i Invent Medic Sweden får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 mars och den 16 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 mars 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/07 Kl 15:00
Vigmed Holding AB: Uppköp
+

Greiner Bio-One GmbH har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB.

För en (1) aktie i Vigmed Holding erbjuds 1,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 27 mars 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 21 mars 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 3 april 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/03/07 Kl 09:15
Labs2 Group AB: Split
+

Villkor: 100:1

För en (1) gammal aktie erhålls etthundra (100) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 6 mars  2017.

17/03/07 Kl 08:45
Empire AB: Omvänd split
+

Villkor 1:200

 

För tvåhundra (200) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 6 mars 2017.

17/03/06 Kl 08:45
Nordea fonder Räntefonden - Namnändring
+

Fonden Nordea fonder Räntefonden, ISIN SE0000427817,har bytt namn till Nordea Fonder - Swedish Bond Star.

Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.nordea.se/fonder

17/03/02 Kl 11:00
CasinoWilds Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

 

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 februari 2017.

17/03/02 Kl 10:15
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor: 3:7, kurs 2,30 SEK

 

För en (1) aktie i Papilly får du tre (3) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,30 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via gamla internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/03/01 Kl 10:15
Carnegie Asset Managemet: Namnändring av fondbolag
+

Fondbolaget Carnegie Asset Management byter namn till C WorldWide Asset Management.

För mer information se fondbolagets hemsida: www.carnegieam.no

17/02/28 Kl 14:30
Transcom WorldWide: Uppköp -Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Altor ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB har förlängts till och med den 10 mars 2017.

För en (1) aktie i  Transcom WorldWide erbjuds 87,50 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 mars  2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 22 mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/02/28 Kl 14:00
Vibrosense Dynamics AB: Nyemission
+

Villkor:1:10, kurs 20,50 SEK.

För en (1) aktie i Vibrosense Dynamics får du en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 20,50 SEK per unit.

En unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption, TO1.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden 7 mars 2018 - 28 mars 2018 för 10,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 mars och den 9 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/28 Kl 12:45
Implementa Hebe AB: Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie i Implementa Hebe oavsett serie får du en (1) teckningsrätt av serie B. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya B-aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 mars och den 13 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/02/28 Kl 12:00
Arise AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 22,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Arise får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 22,00 SEK per unit. Varje unit består av en (1) konvertibel om nominellt 22,00 SEK.

 

Villkor för konvertibler:

Lånet löper med 5,75 procent årlig ränta från och med den 1 april 2017 till och med 31 mars 2022.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 28 februari och den 9 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/27 Kl 16:00
Interfox Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Interfox Resources får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/02/27 Kl 15:45
Rezidor Hotel Group AB: Uppköp
+

HNA Sweden Hospitality Management AB har lagt ett bud på aktierna i Rezidor Hotel Group AB.  

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 34,86 SEK kontant.                                                                                        

Sista anmälningsdag på marknaden är den 10 mars 2017.

Eftersom styrelsen i Rezidor rekommenderar att inte acceptera erbjudandet från HNA Sweden Hospitality Management AB så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/02/27 Kl 14:45
RLS Global AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 8,00 SEK

För en (1) aktie i RLS Global AB får du en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1.  Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2.  Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2017.

 Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/27 Kl 11:45
Episurf Medical AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,50 SEK.

För en (1) aktie i Episurf Medical får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 6 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/24 Kl 10:30
Realtid Media AB: Nyemission
+

Villkor:1:5, kurs 1,50 SEK.

För en (1) aktie i Realtid Media får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/24 Kl 10:00
Dividend Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,85 SEK

 

För en (1) aktie i Dividend Sweden får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,85 SEK per unit.

 

En unit av serie B består av en B-aktie och en teckningsoption av serie B.

Två (2) teckningsoptioner av serie B ger dig rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kurs 1,70 SEK under perioden 9 - 27 april 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 24 februari och den 8 mars 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 20 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/23 Kl 13:15
Förändring i aktieportföljerna Bas och Avkastning
+

I och med det nya numret, nr 2 (2017), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas och Avkastning.

I aktieportfölj Bas byts Kinnevik och HM B ut. Aktierna Thule och NCC B ersätter dem.

I aktieportfölj Avkastning tas MQ bort och ersätts av Peab B.

 

Från och med den 23 februari ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas: Industrivärden C, Investor B, Kungsleden, NCC B (ny), Nibe, SEB A, Stora Enso R, Swedish Match, Thule (ny) och Volvo B.

Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Betsson B, Duni, Hemfosa, HIQ, Nordea, Peab (ny) Ratos B och Tele2 B.

Vill du spara i en av Aktiespararens tre portföljer?

Klicka här >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

17/02/22 Kl 13:45
Petrotarg AB avnoteras
+

Aktierna i Petrotarg kommer att avnoteras från First North den 20 mars 2017.

Sista handelsdag i aktien är den 17 mars 2017.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 17 mars 2017

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom den 28 april 2017 men du kan inte handla i aktien.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dina aktier innan avnoteringen kan du göra det tom den 17 mars 2017

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/22 Kl 09:15
Comcast Corp: Split
+

Villkor: 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 20 februari  2017.

17/02/21 Kl 11:00
Colabitoil Sweden AB: Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 20,70 SEK.

 

För en (1) aktie i Colabitoil Sweden får du en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,70 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/21 Kl 10:15
PlayHippo AB: Nyemission
+

Villkor: 3:19, kurs 0,25 SEK

 

För en (1) aktie i PlayHippo får du en (1) teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 februari och den 28 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/20 Kl 10:45
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor: 1:38, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i PharmaLundensis får du en (1) uniträtt. Trettioåtta (38) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 18,00 SEK per unit.

En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2017/2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie under perioden 1 mars 2020 - 31 mars 2020 för 6 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 20 februari och den 3 mars 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 13 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/16 Kl 12:00
Tundra Rysslandsfond - Kommande merge
+

Tundra Rysslandsfond, ISIN SE0004211274, slås samman med Tundra Frontier Opportunities Fund, ISIN SE0004211282.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-05-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Tundra Rysslandsfond byts ut till fondandelar i Tundra Frontier Opportunities Fund till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.tundrafonder.se

17/02/15 Kl 09:45
Intervacc AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 februari 2017.

17/02/14 Kl 16:15
Dome Energy AB: Nyemission
+

Villkor: 7:6, kurs 0,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Dome Energy får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 februari och den 23 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/13 Kl 16:15
NeuroVive Pharmaceutical TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i NeuroVive Pharmaceutical ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2017-02-28.

Om aktiekurs skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att ta ett nytt beslut om teckningen.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

17/02/13 Kl 11:00
Medivir AB: Inlösen av aktier
+

Villkor: 1:4, kurs 129,00 SEK.

 

Innehav av en (1) aktie i Medivir ger en (1) inlösenrätt. Fyra (4) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Medivir till kursen 129,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 7 februari 2017.

 

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

 

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 21 februari 2017 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i inlösen kommer Aktieinvest att försöka sälja inlösenrätterna på marknaden för din räkning. Om du själv önskar handla i inlösenrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 14 februari 2017 t o m 21 februari 2017.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna inlösen.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

17/02/13 Kl 10:15
Africa Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 9,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Africa Resources får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/09 Kl 15:00
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts ytterligare till och med den 16 juni 2017.

Förlängningen beror på att de inte fått alla myndighetstillstånd godkända än.

Haldex aktien är öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 12 juni 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 16 juni 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i 28 juni 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

17/02/09 Kl 10:15
Recyctec Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Recyctec Holding får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 februari och den 16 februari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/08 Kl 09:45
Copperstone Resources AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 0,41 SEK

För en (1) aktie i Copperstone Resources får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,41 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 8 februari och den 16 februari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/07 Kl 10:00
Minesto TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,30 SEK

 

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,30 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 februari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/06 Kl 16:30
Mostphotos AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 0,03 SEK.

För en (1) aktie i Mostphotos får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,03 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/06 Kl 16:00
Carnegie fonder Emerging Markets - Genomförd merge
+

Carnegie fonder Emerging Markets, ISIN SE0000429755, har slagits ihop med fonden Carnegie Asia, SE0001172263.

För varje andel i Carnegie Emerging Markets erhölls 0,110474 stycken andelar i fonden Carnegie Asia.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

17/02/06 Kl 10:45
Hoylu AB: Omvänd split
+

Villkor 1:4

För fyra (4) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 3 februari 2017.

17/02/06 Kl 10:00
CombiGene AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 3,00 SEK

 

För en (1) aktie i CombiGene får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 3,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 februari 2017 och den 13 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/02/03 Kl 11:30
Iberdrola SA: Fondemission
+

För varje post om fyrtiofem (45) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 4 januari 2017.

17/02/01 Kl 10:00
Clinical Laserthermia Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie i Clinical Laserthermia Systems får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 februari 2017 och den 13 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/31 Kl 11:45
Smart Energy Sweden Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Smart Energy får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 mars 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/31 Kl 09:30
Cyxone TO 1 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/30 Kl 13:45
Nordic Iron Ore AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Nordic iron Ore får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 Januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/30 Kl 13:30
Xintela TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK.

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 3 februari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/27 Kl 13:00
Inloggningen stängd 29/1 från klockan 11
+

öndagen den 29 januari gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån klockan 11.00. Vi öppnar upp inloggningen så snart vi är klara, som allra senast kl. 18.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/01/26 Kl 14:30
Initiator Pharma A/S: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 5,50 SEK.

För en (1) aktie i Initiator Pharma får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 5,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/26 Kl 13:45
Questerre Energy Corporation: Nyemission
+

Villkor: 0,0107:1, kurs 3,00 NOK

För en (1) aktie i Questerre Energy Corp får du 0,0107 st teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Questerre Energy Corp att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

17/01/25 Kl 14:45
Community Entertainment TO 15: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 6,00 SEK

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/25 Kl 10:15
Karo Pharma AB: Nyemission
+

Villkoren 2:7, kurs 20,50 SEK

 

För en (1) aktie i Karo Pharma får du två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 januari 2017 och den 2 februari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/23 Kl 12:15
Enter Trend Räntefond - Kommande merge
+

Enter Trend Räntefond, ISIN SE0000813941, slås samman med fonden Enter Fonder - Cross Credit, ISIN SE0000813933.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-04-24.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Enter Trend Räntefonderna byts ut till fondandelar i Enter Fonder - Cross Credit till ett motsvarande värde.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.enterfonder.se

17/01/20 Kl 15:45
Cantargia AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 6,50 SEK

För en (1) aktie i Cantargia får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 januari 2017 och den 30 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

17/01/20 Kl 10:45
Effnetplattformen AB: Utdelning av aktier i Effnetplattformen Dividend AB
+

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Dividend.

Sista dag för handel i Effnetplattformen aktie med rätt till utdelningen var den 16 januari 2017.

17/01/20 Kl 09:30
VBG Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 64,00 SEK.

För en (1) aktie i VBG Group får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B- aktie till kursen 64,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 januari 2017 och den 30 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/19 Kl 15:45
Transcom WorldWide AB: Uppköp
+

Altor AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcom WorldWide AB.

För en (1) aktie i  Transcom WorldWide erbjuds 87,50 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 februari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 februari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 3 mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/01/19 Kl 14:00
Xerox Corp: Utdelning av aktier i Conduent Inc
+

För fem (5) aktier i Xerox Corp  erhålls en (1) aktie i Conduent Inc .

Sista dag för handel i Xerox Corp aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

Aktier i Conduent Inc  säljs och återinvesteras i aktier i Xerox Corp.

17/01/18 Kl 13:30
Systemunderhåll 18 januari
+

Onsdagen den 18 januari gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

17/01/18 Kl 11:45
XACT Råvaror: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:45
XACT Småbolag: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:30
XACT BEAR: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/18 Kl 11:30
XACT BULL: Ändring av fondbestämmelser
+

Fullständig information om de förändringar av fondbestämmelserna som kommer att genomföras from 2017-01-20, finns att läsa på xact.se.

17/01/17 Kl 11:00
Förändring i aktieportfölj Dyrgripar
+

Idag, den 17 januari, ändrar vi sammansättningen i aktieportfölj Dyrgripar. Amazon tas bort och byts ut mot Københavns Lufthavne som handlas på Large Cap på Köpenhamnsbörsen.

Från och med idag innehåller portföljen aktierna: A.P. Møller - Mærsk B, Alphabet Inc A,  Banque Privée Edmond de Rothschild,  Berkshire Hathaway Inc A, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli samt Koebenhavns Lufthavne.

Dyrgripar är en portfölj som består av aktier som sparare kan ha svårt att spara långsiktigt i på grund av den höga aktiekursen. 


Den innehåller de aktier med högst aktiekurs som handlas i vår tjänst Andelsorder. Om du månadssparar i portföljen är det dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Aktieandelar som du redan har köpt kommer ligga kvar på din depå till dess att du säljer dem. Portföljen kan komma att uppdateras varje halvår.

17/01/17 Kl 10:15
Mobilåtervinning i Sverige AB: Nyemission
+

Villkoren 3:4, kurs 20,00 SEK

 

För en (1) aktie i Mobilåtervinning får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 20,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 januari 2017 och den 24 januari 2017.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 januari 2017.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/16 Kl 15:45
East Capital fonder - Namnändringar
+


Följande fonder har bytt namn:

Fonden East Capital Rysslandsfonden , ISIN SE0000777708, har bytt namn till East Capital Ryssland.

Fonden East Capital Baltikumfonden, ISIN SE0000777724, har bytt namn till East Capital Baltikum.

Fonden East Capital Östeuropafonden, ISIN SE0000888208, har bytt namn till East Capital Östeuropa.

Fonden East Capital Balkanfonden, ISIN SE0001244328, har bytt namn till East Capital Balkan.

Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.eastcapital.com

17/01/16 Kl 15:00
Brighter AB: Utdelning av aktier i Camanio Care AB
+

För trettio (30) aktier i Brighter erhålls en (1) aktie i Camanio Care.

Sista dag för handel i Brighters aktie med rätt till utdelningen var den 10 januari 2017.

17/01/12 Kl 16:15
ÅF AB: Utnyttjande av konvertibler 2013/2017 KV 5 B
+

Konverteringskursen är 100,00 SEK

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella  belopp (antalet på depån) med teckningskursen 100,00 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista teckningsdag på marknaden för detta konverteringstillfälle är den 27 januari 2017.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut i april 2017. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 26 januari 2017 och meddela om du inte önskar konvertera.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på tel 08-50651700

17/01/10 Kl 16:15
Nordnet AB: Uppköp
+

Öhmangruppen och Nordic Capital Fund har genom NNB Intressenter AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet AB.

För en (1) aktie i Nordnet erbjuds 38,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 januari 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

17/01/09 Kl 16:15
Enter Fonder Penningmarknad - Namnändring
+

Fonden Enter Fonder Penningmarknad , ISIN SE0000813933, har bytt namn till Enter Fonder - Cross Credit (A).

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.enterfonder.se

17/01/09 Kl 15:15
Diös Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 4:5, kurs 31,00 SEK.

För en (1) aktie i Diös Fastigheter får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 31,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 januari 2017 och den 16 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/09 Kl 11:15
SpiffiX AB: Nyemission
+

Villkor: 2:1, kurs 0,80 SEK

För en (1) aktie i SpiffiX får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 januari och den 18 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 januari 2017.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

17/01/05 Kl 10:45
Africa Resources AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 januari 2017

17/01/04 Kl 10:00
Petrotarg AB: Uppdaterad information gällande handeln i teckningsrätterna vid nyemissionen
+

Villkor: 5:6, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Petrotarg, oavsett serie, får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då handeln i teckningsrätterna sker på en oreglerad marknad som kräver särskilda tillstånd kommer ingen handel vara möjlig för Aktieinvests kunder.

De teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier kommer att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

17/01/03 Kl 10:30
DNB Nordic Technology - Namnändring
+

Fonden DNB Nordic Technology , ISIN NO0010337678, har bytt namn till DNB Teknologi.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.dnb.se/fonder

2016

16/12/30 Kl 16:30
Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta - Genomförd likvidation
+

Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta, ISIN LU0144963195, har likviderats. 

För varje fondandel erhölls 137,15 SEK.

Likviden är inbokad på depån.

16/12/30 Kl 13:30
Matse Holding AB: Uppköp
+

Axfood AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB.

För en (1) aktie i Matse Holding erbjuds 17,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 januari 2017.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 17 januari 2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 30 januari 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/12/30 Kl 10:00
C Security Systems AB: Utdelning av aktier i Hoylu AB
+

För tre (3) aktier i  C Security Systems erhålls en (1) aktie i Hoylu AB.

Sista dag för handel i C Security Systems aktie med rätt till utdelningen var den 23 december 2016.

16/12/29 Kl 10:30
Petrotarg AB: Nyemission
+

Villkor: 5:6, kurs 2,50 SEK.

För en (1) aktie i Petrotarg, oavsett serie, får du fem (5) teckningsrätter. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2017 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 december 2016 och den 11 januari 2017.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/22 Kl 12:30
Petroleum Geo Service ASA: Nyemission
+

Villkor: 0,11214:1, kurs 22,50 NOK

 

För en (1) aktie i Petroleum Geo Service får du 0,11214 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,50 NOK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/21 Kl 15:30
Systemunderhåll den 21/12
+

Onsdagen den 21 december gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/12/20 Kl 15:30
Fonden Carnegie Svensk Kort Ränta: Kommande likvidation
+

Fonden, Carnegie Svensk Kort Ränta, ISIN LU0144963195, kommer att likvideras.

Fonden är redan nu spärrad för köp och sista dag för försäljning av fondandelar är 2016-12-28.
Preliminär dag för likvideringen är 2016-12-29.

Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.

 

16/12/20 Kl 10:30
Haldex AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Knorr-Bremse AGs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB har förlängts till och med den 28 februari 2017.

Förlängningen beror på att de inte fått alla myndighetstillstånd godkända än.

Haldex aktien är åter öppen för handel och sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 februari 2017.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 28 februari  2017.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske i början av mars 2017.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/12/19 Kl 11:30
Gustavia Småbolag: Genomförd merge
+

Fonden Gustavia Småbolag ,ISIN SE0002729210, har slagits ihop med fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018.
 
För varje andel i Gustavia Småbolag erhölls 0,793605 stycken andelar i Gustavia Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/12/19 Kl 10:30
Initiator Pharma A/S: Omvänd split
+

Villkor 1:7

För sju (7) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 december 2016.

16/12/16 Kl 10:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Atarom AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Atarom.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Cirdom AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Cirdom.

Sista dag för handel i Blasieholmen aktie med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:15
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Orimesac AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Orimesac.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

16/12/16 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Olecram AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Olecram .

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016

16/12/16 Kl 10:00
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Amezneb AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity erhålls tjugo (20) aktier i Amezneb.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity med rätt till utdelningen var den 12 december 2016.

 

16/12/15 Kl 09:15
Songa Offshore: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 december 2016

16/12/13 Kl 13:15
Mindark PE AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 0,35 SEK

För en (1) aktie i Mindark får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/12/13 Kl 11:30
Cortus Energy TO 5: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,35 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/12 Kl 10:00
LinkedIn Corp: Fusion
+

LinkedIn Corp har fusionerats med Microsoft Corp . För varje aktie i LinkedIn erhålls 196 USD i utbyte.

16/12/09 Kl 11:00
Community Enertainment TO 15: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 15) i Community Enertainment  ger rätt att teckna 1 ny aktie i  bolaget till kursen 6,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-12-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/12/08 Kl 16:00
Förändringar i Aktiespararnas aktieportföljer
+

I och med det nya numret, nr 12 (2016), av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Bas, Avkastning och Småbolag.

I aktieportfölj Bas utgår Sobi som ersätts av Stora Enso R.

I aktieportfölj Småbolag utgår Bure som ersätts av Mycronic.

I aktieportfölj Avkastning utgår NCC B, Ericsson B och Mycronic. Aktierna ersätts av Betsson B, HIQ och Hemfosa.

 

Från och med den 8 december ser portföljerna ut så här:

Aktieportfölj Bas: H&M, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Nibe, SEB A, Stora Enso R (ny), Swedish Match och Volvo B.

Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Byggmax, Doro, Dustin, Inwido, Mycronic (ny), Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Betsson B (ny), Duni, Hemfosa (ny), HIQ (ny), MQ, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

 

Så här kan du starta ett smart och enkelt sparande i en av portföljerna >

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

16/12/07 Kl 10:45
Obducat AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,85 SEK

 

För en (1) aktie i Obducat av serie B får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) preferensaktie av serie B till kursen 2,85 SEK per preferensaktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 december och den 14 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/06 Kl 15:00
Prosafe: Omvänd Split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 december 2016

16/12/06 Kl 14:15
myFC Holding TO1: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK.

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t om den 9 december 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.kundservice@aktieinvest.se

16/12/06 Kl 10:30
Viking Supply Ships AB: Nyemission
+

Villkor: 7:9, kurs 1,50 SEK

 

För en (1) aktie i Viking Supply Ships av serie B får du sju (7) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 12 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/06 Kl 09:45
Tobii AB: Nyemission
+

Villkor: 1:10, kurs 52,00 SEK.

För en (1) aktie i Tobii får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 52,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 6 december och den 15 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/05 Kl 16:45
Scandinavian Organics TO 2: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,95 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,95 SEK.

 

Notera att teckningskursen i dagsläget är lite högre än aktiens marknadskurs.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 6 december 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/05 Kl 11:30
aXichem AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 4,25 SEK

 

För en (1) aktie i aXichem får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 4,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 december och den 12 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/02 Kl 11:00
Effnetplattformen AB: Utdelning av aktier i Effnetplattformen Ventures 1 AB, Effnetplattformen Ventures 2 AB och Effnetplattformen Ventures 3 AB
+

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Ventures 1.

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Ventures 2.

För en (1) aktie i Effnetplattformen erhålls en (1) aktie i Effnetplattformen Ventures 3.

Sista dag för handel i Effnetplattformen aktie med rätt till utdelningen var den 28 november 2016.

16/12/02 Kl 09:45
DNB Penningmarknadsfond A - Namnändring
+

Fonden DNB Penningmarknadsfond A, ISIN SE0006338372, har bytt namn till Öhman Fonder Penningmarknadsfond A.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

16/12/02 Kl 09:45
DNB Obligationsfond A - Namnändring
+

Fonden DNB Obligationsfond A , ISIN SE0006338398, har bytt namn till Öhman Fonder Obligationsfond A.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

16/12/02 Kl 09:15
East Capital Lux: Namnändring
+

Fondbolaget East Capital Lux har ändrat namn till East Capital.

Information om detta finns att läsa på fondbolagets hemsida.

16/12/02 Kl 08:45
BIMobject AB : Split
+

Villkor : 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 1 december 2016.

 

16/12/01 Kl 16:00
SpectraCure AB: Nyemission
+

Villkoren 1:1, kurs 0,80 SEK

 

För en (1) aktie i SpectraCure får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,80 SEK per unit.

 

En unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2.

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 1,00 kr under period 31 januari – 28 februari 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 december och den 9 december 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 25 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/01 Kl 15:30
Free2move Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 0,03 SEK

För en (1) aktie i Free2move Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,03 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 december och den 9 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/12/01 Kl 09:30
Brinova Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 16,00 SEK.

För en (1) aktie i Brinova Fastigheter, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 16,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 december och den 8 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

16/11/30 Kl 10:45
ProstaLund AB: Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 6,25 SEK.

För en (1) aktie i ProstaLund, får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 6,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 november och den 6 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/29 Kl 14:00
Haldex AB: uppköp uppdatering
+

Knorr-Bremse AG, har  lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 5 december 2016.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 november 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 14 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/11/29 Kl 12:45
Systemunderhåll 29/11 inloggningen stänger kl. 18.00.
+

Tisdagen den 29 november gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/11/28 Kl 16:45
Endomines TO 2: Nyemission
+

Villkor: 0,0072:1, kurs 38,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i  Endomines ger rätt att teckna 0,0072 nya aktier i  bolaget till kursen 38,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-12-09.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/11/28 Kl 14:15
Medirox AB: Uppdatering uppköp- höjt bud
+

Ahead Global Investment Ltd har höjt budet samt förlänger acceptperioden för aktieägarna i Medirox AB.

För en (1) aktie i Medirox, oavsett serie, erbjuds 14,00 SEK kontant.

Även de som accepterat budet tidigare kommer att ta del av det höjda vederlaget.

Sista anmälningsdag på marknaden är förlängt till den 12 december 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 6 december 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 16 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/11/28 Kl 11:00
Amnode AB: Nyemission
+
Villkor: 3:1, kurs 0,40 SEK För en (1) aktie i Amnode får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,40 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 november och den 6 december 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/11/25 Kl 16:00
Axactor AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 2,60 NOK

För en (1) aktie i Axactor får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,60 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 nnovember 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/25 Kl 14:15
Delta Minerals AB avnoteras
+

Aktierna i Delta Minerals kommer att avnoteras från Aktietorget den 29 november 2016.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 22 september 2016.

 

Delta Minerals aktie kommer att listas på Mangoldlistan den 1 december 2016.

Mangoldlistan är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform, det innebär att handeln inte sker på samma sätt som för noterade aktier.

Om du vill lägga en order eller veta mer om hur handeln går till så är du välkommen att ringa våra mäklare på telefon 08-50 65 17 00, välj 2 som val.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-01-30.

Där efter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/25 Kl 10:00
Miris Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,04 SEK.

För en (1) aktie i Miris Holding får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,04 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 november och den 2 december 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/25 Kl 09:45
JGF Global European Growth - Slutgiltig namnändring
+

JGF Global European Growth , ISIN LU0260085492, har bytt namn till JGF European Growth.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

16/11/23 Kl 10:45
Cell Impact AB: Nyemission
+

För en (1) aktie i Cell Impact får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 24 november och den 30 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/23 Kl 10:30
Toleranzia TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,30 SEK.

Notera att teckningskursen i dagsläget ligger nära marknadskursen. Marknadskursen har den senaste månaden legat både över och under teckningskursen.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,30 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 30 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/22 Kl 14:15
Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux - Genomförd Merge
+

Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux ,ISIN LU0030205842, har slagits ihop med fonden Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria, ISIN SE0000356297.

För varje andel i fonden Långränta Criteria Lux erhölls 34,023424 stycken andelar i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/11/22 Kl 10:45
Active Biotech AB: Nyemission
+

Villkor: 1:13, kurs 8,00 SEK.

För en (1) aktie i Active Biotech får du en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 november och den 30 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/21 Kl 10:45
True Heading AB: Nyemission
+

Villkor: 7:10, kurs 0,25 SEK

 

För en (1) aktie i True Heading, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya B-aktier till kursen 0,25 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 29 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/18 Kl 13:30
Platzer Fastigheter AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 30,00 SEK

 

För en (1) aktie i Platzer Fastigheter, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 30,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 november och den 28 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/18 Kl 10:00
Nordic Camping & Resort AB: Uppköp
+

RCN Intressenter II AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordic Camping & Resort AB.

För en (1) aktie i Nordic Camping & Resort erbjuds 30,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 6 december 2016.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 1 december 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 12 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/11/17 Kl 10:45
Heliospectra AB: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 6,50 SEK.

För en (1) aktie i Heliospectra får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 6,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 november och den 25 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/16 Kl 16:30
Rhovac TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,30 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,30 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 29 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 29 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/16 Kl 16:15
MedClair International AB avnoteras
+

Aktierna i MedClair International kommer att avnoteras från Aktietorget den 1 december 2016.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 19 oktober 2016.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar tom 2017-01-30 men du kan inte handla i aktien.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta aktierna till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i aktien.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/16 Kl 14:00
Medirox AB: Uppköp
+

Ahead Global Investment Ltd har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Medirox AB.

För en (1) aktie i Medirox, oavsett serie, erbjuds 13,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 november 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 24 november 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 december 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

16/11/15 Kl 15:45
Bayn Europe TO 2 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,58 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,58 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

 

16/11/15 Kl 11:45
QuickCool AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 13,40 SEK

 

För en (1) aktie i QuickCool får du en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 13,40 SEK per unit.

 

En unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i QuickCool under perioden från och med den 11 januari 2018 till och med den 1 februari 2018.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 17 november och den 24 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 9 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/15 Kl 10:30
Pledpharma AB: Nyemission
+

Villkor: 5:7, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Pledpharma AB får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 20,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 november och den 22 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/14 Kl 14:45
Slitevind AB: Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 25,00 SEK.

För en (1) aktie i Slitevind får du två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 25,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 december 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Slitevind att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/14 Kl 10:45
Carnegie Emerging Markets - Kommande merge
+

Fonden Carnegie Emerging Markets, ISIN SE0000429755, slås samman med fonden Carnegie Asia, ISIN SE0001172263.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2017-02-02.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Carnegie Emerging Markets byts ut till fondandelar i Carnegie Asia till ett motsvarande värde.
Sista dag för Köp i Carnegie Emerging Markets är 2017-01-24 och sista dag för sälj är 2017-01-27.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.carnegiefonder.se

16/11/14 Kl 10:15
C Security Systems AB: Nyemission
+
Villkor: 2:3, kurs 0,60 SEK För en (1) aktie i C Security Systems får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,60 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 november och den 23 november 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 november 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/11/11 Kl 14:30
Amhult 2 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 80,00 SEK

 

För en (1) B-aktie i Amhult 2 får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 80,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 16 november och den 28 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/08 Kl 13:15
Jupiter Global European Growth - Namnändring
+

Fonden Jupiter Global European Growth, ISIN LU0260085492, har bytt namn till JGF Global European Growth.

För mer information se fondbolagets hemsida.

16/11/10 Kl 10:00
Förändringar i Småbolagsportföljen
+

I och med nummer 11 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Småbolag.

ITAB utgår och ersätts av Inwido.

Från och med den 10 november ser portföljen ut så här:
Biogaia, Bulten, Bure, Byggmax, Doro, Dustin, Inwido (ny!), Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Kom ihåg att det endast är du som sparar i portföljen via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljen på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

16/11/09 Kl 12:45
RusForest AB: Uppköp
+

Dimesilia Holdings Ltd. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i RusForest  AB.

För en (1) aktie i RusForest  erbjuds 2,12 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 november 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 15 november 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 23 november 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/11/09 Kl 09:15
Gustavia Småbolag - Kommande merge
+

Fonden Gustavia Småbolag, ISIN SE0002729210, slås samman med fonden Gustavia Sverige, ISIN SE0001091018.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-12-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Gustavia Småbolag byts ut till fondandelar i Gustavia Sverige till ett motsvarande värde.

Sista dag för handel i Gustavia Småbolag är 2015-12-08.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.gustavia.se

16/11/08 Kl 16:00
Alzinova TO 1: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 12,20 SEK.

En (1) teckningsoption TO 1 ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 12,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 18 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/08 Kl 14:00
Pexa AB: Nyemission
+

Villkor: 4:11, kurs 6,35 SEK.

För en (1) aktie i Pexa får du en (1) teckningsrätt,oavsett serie.Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya B-aktier till kursen 6,35 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 november och den 17 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/08 Kl 13:30
Danske Invest Eastern Europe Convergence - Namnändring
+

Fonden Danske Invest Eastern Europe Convergence, ISIN LU0156840208, har bytt namn till Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia.

För mer information se fondbolagets hemsida: www.danskeinvest.se

16/11/08 Kl 11:15
Iterata AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,02 SEK

För en (1) aktie i Iterata, oavsett serie får du en (1) teckningsrätt av serie A.

En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 0,02 SEK per aktie.

För varje femtio(50) tecknade A-aktier erhålls nittionio (99) teckningsoptioner 2016 serie A, vederlagsfritt.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten  och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 16:00
Cleantech Invest TO 1 A: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 13,00 SEK

 

Två (2) teckningsoptioner TO 1 A ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny A-aktie till kursen 13,00 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 23 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 11:15
TracTechnology AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 0,30 SEK

 

För en (1) aktie i TracTechnology får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,30 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 31 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 11:00
Invisys AB: Nyemission
+

Villkor: 1:14, kurs 13,00 SEK

För en (1) aktie i Ivisys får du en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 13,00 SEK per unit.

En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 7 november och den 15 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 31 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/07 Kl 10:45
FastPartner AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 115,00 SEK

 

För en (1) aktie i FastPartner får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 115,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 november och den 14 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 november 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/07 Kl 10:30
Götenehus Group AB: Utnyttjande av konvertibler Götenehus KV 1B
+

Konverteringskurs 2,89 SEK

Innehav av konvertibel KV 1B i Götenehus ger rätt att teckna nya B-aktier till kursen 2,89 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 30 november 2016.

Om du väljer att inte konvertera kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut. Kontakta kundservice på telefon 08-50651700 senast den 29 november 2016 om du inte vill konvertera.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/11/03 Kl 14:30
EasyFill AB: Nyemission
+

Villkor: 1:18, kurs 7,50 SEK

 

För en (1) aktie, oavsett serie, i EasyFill får du en (1) teckningsrätt av serie B. Arton (18) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 7,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 november och den 11 november 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/11/03 Kl 12:45
Abelco AB: Nyemission
+

Villkor: 9:1, kurs 0,12 SEK

För en (1) aktie i Abelco får du nio (9) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,12 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 november  2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Abelco att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/11/03 Kl 09:15
Tethys Oil AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Tethys Oil erhålls 3,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 31 oktober 2016.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 3 november 2016 och den 16 november 2016.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 23 november 2016.

16/11/02 Kl 10:00
Tele2 AB: Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 53,00 SEK

För en (1) aktie i Tele2 A får du en (1) teckningsrätt av serie A.

För en (1) aktie i Tele2 B får du en (1) teckningsrätt av serie B.

Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie  till kursen 53,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 november och den 9 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/27 Kl 14:00
Arcam AB: Uppdatering uppköp
+

Arcam AB: Uppköp – Uppdatering

GE Sweden Holdings AB höjer budet till 300,00 SEK , från tidigare 285,00 SEK. Höjningen gäller även de aktieägare som har accepterat budet tidigare.

GE har sänkt acceptanskravet för budet till 75 procent, samt förlänger erbjudandeperioden till den 10 november.

GE kommer inte att höja budet ytterligare, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Aktieinvest FK AB har redan accepterat budet för sina kunders räkning.

+

Arcam AB: Uppköp

GE Sweden Holdings AB  har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam.

För en (1) aktie i Arcam erbjuds 285,00 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 oktober 2016.

 Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 oktober 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 24 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet

16/10/27 Kl 12:45
Banco Bilbao SA: Fondemission
+

Sextiosex (66) aktier i  Banco Bilbao berättigar till en (1) ny aktie i Banco Bilbao.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 30 september 2016.

16/10/25 Kl 15:45
Oncology Venture Sweden AB AB: Nyemission
+

Villkor: 1:12, kurs 29,00 SEK

För en (1) aktie i Oncology Venture Sweden får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 29,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 oktober och den 3 november 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/25 Kl 15:15
D. Carnegie & Co AB: Uppköp
+

Vega Holdco S.á.r.l. har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB.

För en (1) aktie, oavsett serie, i bolaget erbjuds 100,00 SEK     kontant.                                                                                     

Sista anmälningsdag på marknaden är den 18 november 2016.

Eftersom styrelsen i D. Carnegie & Co rekommenderar att inte acceptera erbjudandet från  Vega Holdco så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/10/25 Kl 14:30
Pictet Digital Communication R - Namnändring
+

Fonden Pictet Digital Communication -R , ISIN LU0101692753 har bytt namn till Pictet Digital.
Om förändringar av fondbestämmelserna kontakta fondbolaget.

16/10/25 Kl 14:00
Saniona AB: Utdelning av aktier i Initiator Pharma AS
+

För en (1) aktie i Saniona AB erhålls en (1) aktie i Initiator Pharma A/S.

Sista dag för handel i Sanionas aktie med rätt till utdelningen var den 19 oktober 2016.

16/10/24 Kl 14:30
Zenterio AB: Nyemission
+

Villkor: 3:10, kurs 4,00 SEK.

För en (1) aktie i Zenterio får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

16/10/24 Kl 11:45
EnQuest PLC: Nyemission
+

För en (1) aktie i EnQuest får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 2,48 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/20 Kl 15:00
Cicero fonder SRI Sverige - Genomförd merge
+

Fonden Cicero fonder SRI Sverige ,ISIN SE0000731135, har slagits ihop med fonden Cicero Fonder Cicero Focus, ISIN SE0001932781. För varje andel i Cicero fonder SRI Sverige erhölls 1,201659 stycken andelar i Cicero Fonder Cicero Focus. Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/10/20 Kl 14:15
Kiwok Nordic AB: Nyemission
+

Villkor: 1:9, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Kiwok, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 november  2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Kiwok att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/19 Kl 11:45
Prosafe: Nyemission
+

Villkor: 3,558884:1, kurs 0,25 NOK

För en (1) aktie i Prosafe får du 3,558884 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,25 NOK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Prosafe att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 juli 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig

16/10/19 Kl 11:30
Zhoda Petroleum AB: Nyemission
+

Villkor: 6:1, kurs 0,20 SEK

För en (1) aktie i Zhoda Petroleum får du sex (6) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/18 Kl 15:00
Eurocine Vaccines TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 2,34 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,34 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 21 oktober 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/10/18 Kl 13:00
Kentima TO 1 B: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,10 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,10 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/18 Kl 09:00
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 17 oktober 2016.

16/10/17 Kl 14:30
Systemunderhåll 17/10 inloggningen stänger kl. 18.00.
+

Måndagen den 17/10 gör vi ett systemunderhåll. För att det ska fungera behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/10/17 Kl 10:30
FX International AB: Nyemission
+
Villkor: 1:2, kurs 7,75 SEK För en (1) aktie i FX International får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,75 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 24 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/14 Kl 16:30
Sagax AB: Nyemission
+
Villkor: 1:15, kurs 26,50 SEK. För en (1) aktie i Sagax, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie D. Femton (15) teckningsrätter av serie D ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny D-aktie till kursen 26,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 21 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/14 Kl 16:15
Ledsjö Vind AB: Nyemission
+
Villkor: 1:10, kurs 210,00 SEK. För en (1) aktie i Ledsjö Vind får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 210,00 SEK per aktie. En unit består av en aktie med emissionskursen 70 SEK och ett medföljande skuldebrev värt 140 SEK. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/14 Kl 14:30
Mindmancer AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 5,50 SEK.

 

För en (1) aktie i Mindmancer får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 25 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/10/14 Kl 14:00
CybAero AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,00 SEK

 

För en (1) aktie i CybAero får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 oktober och den 28 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/14 Kl 11:45
Provide IT Sweden: Nyemission
+
Villkor: 1:7, kurs 14,50 SEK För en (1) aktie i Provide IT Sweden får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 14,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 17 oktober och den 26 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 10 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/13 Kl 16:15
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Multidocker Cargo AB
+

För fjorton (14) aktier i  Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i  Multidocker Cargo AB.

Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 7 oktober 2016.

16/10/13 Kl 09:30
Trention AB: Utdelning av aktier i Pilum AB
+
För en (1) aktie i Trention erhålls en (1) aktie i Pilum. Sista dag för handel i Trention aktie med rätt till utdelningen var den 7 oktober 2016.
16/10/12 Kl 14:15
Nyemission i Hamlet Pharma TO 2
+

Villkor: 1:1, kurs 4,50 SEK.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 18 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

 

16/10/10 Kl 16:15
Savo-Solar TO: Nyemission
+
Villkor 1:1, kurs 1,00 EUR Innehav av en (1) teckningsoption (TO) i Savo-Solar ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 1,00 EUR. Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning. Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-10-21. Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
16/10/10 Kl 09:15
Probi AB: Nyemission
+
Villkor: 1:4, kurs 264,00 SEK För en (1) aktie i Probi får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 264,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in via vanliga internettjänsten och under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 14 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 14:00
Safe at Sea AB: Nyemission
+
Villkor: 1:4, kurs 8,00 SEK För en (1) aktie i Safe at Sea får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 20 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 30 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 12:00
NIBE Industrier AB: Nyemission
+

Villkor: 1:7, kurs 48,00 SEK

 

För en (1) aktie i NIBE Industrier får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 48,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 18 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/07 Kl 11:00
Micropos Medical AB: Nyemission
+
Villkor: 3:11, kurs 1,80 SEK. För en (1) aktie i Micropos Medical får du en 1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,80 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 10 oktober och den 25 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 09:45
Scandinavian Organics AB: Nyemission
+
Villkor: 1:1, kurs 1,95 SEK För en (1) aktie i Scandinavian Organics får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,95 SEK per aktie. För varje två (2) tecknade aktier erhålls även en (1) teckningsoption TO 2 vederlagsfritt. En (1) teckningsoption TO 2 ger rätt att teckna, d v s köpa en (1) aktie för 1,95 SEK under perioden 5-9 december 2016. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 oktober och den 14 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 oktober 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/07 Kl 08:30
Swedbank Robur Aktia Capital - Namnändring av fondbolag
+

Fonden Swedbank Robur Aktia Capital, ISIN FI0008801071,har bytt namn till Aktia (Swedbank) Aktia Capital.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.aktia.fi

16/10/06 Kl 16:00
Haldex AB: Uppköpserbjudande dras tillbaka
+
ZF International B.V. kommer inte fullfölja budet på Haldex. Detta innebär att aktierna i Haldex AB kommer ligga kvar på kundernas depåer. Aktien går åter att handla i via oss. Haldex styrelse kommer nu istället utvärdera Knorr-Bremsens tidigare bud. Aktieinvest FK AB inväntar att styrelsen i Haldex skall uttala sig gällande detta erbjudande. Vi kommer sedan meddela om detta bud kommer accepteras för våra kunders räkning. Knorr-Bremsen AG, har tidigare lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB. För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är 5 december 2016. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet. Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.
16/10/06 Kl 10:30
Sectra AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 3 oktober 2016.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 6 oktober 2016 och den 17 oktober 2016.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 24 oktober 2016.

16/10/05 Kl 09:30
Gaming Corps AB: Nyemission
+
Villkor: 2:1, kurs 0,90 SEK. För en (1) aktie i Gaming Corps får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,90 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 12 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/04 Kl 11:15
Elanders AB: Nyemission
+
Villkor: 1:3, kurs 80,00 SEK För en (1) aktie i Elanders B får du en (1) teckningsrätt av serie B. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) nya B-aktie till kursen 80,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 oktober och den 10 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig
16/10/04 Kl 11:15
Soltech Energy AB: Nyemission
+
Villkoren 2:13, kurs 13,00 SEK För en (1) aktie i Soltech Energy får du en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) units till kursen 13,00 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden 2-31 oktober 2017 till kursen 30,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 5 oktober och den 17 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 28 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/10/04 Kl 11:00
CombiGene AB: Utdelning av aktier i Panion Animal Health AB
+

För en (1) aktie i CombiGene erhålls en (1) aktie i Panion Animal Health.

Sista dag för handel i CombiGene aktie med rätt till utdelningen var den 28 september 2016.

16/10/03 Kl 11:30
Cantargia TO 4: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 7,60 SEK

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 7,60 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 11 oktober 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/10/03 Kl 09:30
Immunovia AB: Nyemission
+

Villkor 1:50, kurs 87,00 SEK.

 

För en (1) aktie i Immunovia får du en (1) teckningsrätt. Femtio (50) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 87,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/30 Kl 15:45
Dividend Sweden AB: Utdelning av aktier i Ripasso Energy AB
+
För femtio (50) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Ripasso Energy AB. Sista dag för handel i Dividend Sweden aktie med rätt till utdelningen var den 26 september 2016.
16/09/30 Kl 10:15
ScandiDos AB: Nyemission
+
Villkor: 2:5, kurs 4,00 SEK För en (1) aktie i ScandiDos får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 4,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 september och den 7 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/29 Kl 16:00
Abelco AB: Avnotering
+
Aktier i Abelco har avnoterats från AktieTorget den 29 september 2016. Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 26 september 2016. För de kunder som har ett innehav i Abelco kommer det att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss. På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.
16/09/29 Kl 14:15
MyExchange AB: Nyemision
+

Villkor: 1:12, kurs 1,50 SEK

 

För en (1) aktie i MyExchange oavsett aktieslag får du en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 1,50 SEK.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober  2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/28 Kl 14:00
DexTech Medical AB: Nyemission
+
Villkor: 1:24, kurs 26,00 SEK För en (1) aktie i DexTech får du en (1) teckningsrätt. Tjugofyra (24) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 26,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 6 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/28 Kl 13:30
Insplorion AB: Nyemission
+
Villkor: 1:4, kurs 8,50 SEK. För en (1) aktie i Insplorion får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 11 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 11 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/28 Kl 11:30
PolyPlank AB: Nyemission
+
Villkor: 1:1, kurs 0,50 SEK För en (1) aktie i PolyPlank får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 28 september och den 3 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/28 Kl 11:00
Biotech-IgG AB: Nyemission
+

Villkor: 2:3, kurs 0,10 SEK

 

För en (1) aktie i Biotech-IgG får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,10 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 oktober och den 10 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/28 Kl 10:00
Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux - Kommande merge
+
Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux, ISIN LU0030205842, slås samman med fonden Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria, ISIN SE0000356297. Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-11-12. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux byts ut till fondandelar i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria till ett motsvarande värde. Sista dag för handel i Handelsbanken Fonder AB Långränta Criteria Lux är 2016-11-04 Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden. Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder
16/09/28 Kl 08:00
Nordea Fonder Nordenfonden - Genomförd Merge
+
Nordea Fonder Nordenfonden ,ISIN SE0000427775, har slagits ihop med fonden Nordea fonder-Nordic Fund, ISIN FI0008813399. För varje andel i Nordea Fonder Nordenfonden erhölls 619,199657 stycken andelar i Nordea fonder-Nordic Fund. Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.
16/09/27 Kl 15:45
Alteco Medical AB: Nyemission
+
Villkor: 2:3, kurs 1,50 SEK. För en (1) aktie i Alteco Medical får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 1,50 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 september och den 6 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/27 Kl 15:15
Haldex AB: Uppköp uppdatering
+
Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet från ZF International B.V. på 120,00 SEK per aktie för våra kunders räkning. Det ligger för närvarande två olika bud på Haldex: ZF International B.V. erbjuder för en (1) aktie i Haldex 120,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 3 oktober 2016. Knorr-Bremsen AG erbjuder för en (1) aktie i Haldex 125,00 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 5 december 2016. Styrelsen i Haldex rekommenderar sina aktieägare att acceptera budet från ZF International B.V. trots att det är lägre. Detta bland annat pga att Knorr-Bremsen AG inte fått konkurrensmyndighetens godkännande och att budet därför är mer osäkert. Enligt Aktieinvest FK AB:s depåavtalsregler kommer vi därför att acceptera budet från ZF International B.V. på 120,00 SEK per aktie för våra kunders räkning. Vi vill göra dig som aktieinnehavare uppmärksam på att Haldexaktien i dagsläget handlas över budkursen. Om du inte vill att Aktieinvest ska acceptera budet för dina aktier går det bra att sälja av aktierna senast fredag 30 september. Om försäljningen läggs som en andelsorder är stopptiden för orderläggning 14:00. En försäljning gör du lättast genom att logga in på din internetdepå eller ringa till oss på 08-5065 1700. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB återigen ta ställning till erbjudandet. Informationen är specifik för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.
16/09/27 Kl 10:15
Yield Life Science AB: Nyemission
+
Villkor: 1:10, kurs 4,20 SEK För en (1) aktie i Yield Life Science får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,20 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 4 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/27 Kl 09:30
Collector AB: Nyemission
+
Villkor: 1:10, kurs 55,00 SEK. För en (1) aktie i Collector får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 55,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 4 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 27 september och den 4 oktober 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/27 Kl 08:45
MedCap AB: Omvänd Split
+
Villkor 1:10 För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 september 2016.
16/09/26 Kl 16:00
Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB: Försäljningserbjudande
+

Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Kommersiella Fastigheter Holding III Grön AB.

För varje A-aktie i Kommersiella Fastigheter Holding III Grön erbjuds 1,50 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 4,5%.

För varje B-aktie i Kommersiella Fastigheter Holding III Grön erbjuds 8,00 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 4,5%.

 

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 20 oktober och 20 november 2016.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 12 oktober  2016, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/09/26 Kl 09:45
Nordea fonder Avanti: Namnändring
+


Fonden Nordea fonder Avanti, ISIN FI0008813399,har bytt namn till Nordea fonder - Nordic Fund.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.nordea.se/fonder

16/09/23 Kl 15:15
Kopy Goldfields AB: Nyemission
+

Villkor:1:3, kurs 1,00 SEK

 

För en (1) aktie i Kopy Goldfields får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 september och den 3 oktober 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/23 Kl 14:00
Air Liquide: Nyemission
+
Villkor: 1:8, kurs 76,00 EUR För en (1) aktie i Air Liquide får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 76,00 EUR per aktie. Eftersom erbjudande är föremål för vissa restriktioner kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning. Aktieinvest kommer därför att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/22 Kl 10:00
Global Private Equity 2 AB: Försäljningserbjudande
+
Axan Invest AS har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Global Private Equity 2 AB. För varje aktie i Global Private Equity 2 erbjuds 7,25 SEK före avdrag för kostnader uppgående till 4,5%. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske mellan den 15 november och 23 december 2016. Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 19 oktober 2016, kl. 17.00. Bolaget kommer att prioritera tidigt mottagna anmälningar framför sent mottagna anmälningar. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.
16/09/22 Kl 10:00
Systemunderhåll 22 och 25 september
+

Torsdagen den 22/9 gör vi ett systemunderhåll. För att genomföra det behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-20.00. Söndagen den 25/9 behöver vi stänga inloggningen mellan ca 9.30-13.00. Det är p.g.a. de nya prisplanerna Stor och Liten som börjar gälla på måndagen den 26/9. Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/09/22 Kl 10:00
Volati AB: Omvänd split
+
Villkor 1:5 För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 21 september 2016.
16/09/21 Kl 18:00
E.On AG: Utdelning av aktier i Uniper SE
+
För tio (10) aktier i E.On AG erhålls en (1) aktie i Uniper SE. Sista dag för handel i aktie i E.On med rätt till utdelningen var den 7 september 2016. Aktierna i Uniper säljs och återinvesteras i aktier i E.On.
16/09/21 Kl 18:00
Nanologica AB: Nyemission
+
Villkor: 3:8, kurs 18,00 SEK För en (1) aktie i Nanologica får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 18,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 september och den 28 september 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/20 Kl 18:00
Clean Oil Technology AB: Nyemission
+
Villkor: 1:2, kurs 1,00 SEK För en (1) aktie i Clean Oil Technology får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 oktober 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/20 Kl 18:00
Midsona AB: Nyemission
+
Villkor: 1:2, kurs 29,00 SEK För en (1) aktie i Midsona A får du en (1) teckningsrätt av serie A. För en (1) aktie i Midsona B får du en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av samma serie till kursen 29,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 september och den 28 september 2016. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/20 Kl 18:00
Northern Wind Ventures AB : Nyemission
+
Villkor: 2:1, kurs 0,20 SEK. För en (1) aktie i Northern Wind Ventures får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter. 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå. Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 september 2016. Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
16/09/19 Kl 16:30
Fastout Int. AB: Nyemission
+

Villkor: 1:6, kurs 1,30 SEK.

För en (1) aktie i Fastout Int får du en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,30 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

 

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 20 september och den 27 september 2016.

 

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 september 2016.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post så hjälper vi dig.

16/09/16 Kl 16:00
Haldex AB: Uppköp uppdatering
+

Ytterligare en budgivare, Knorr-Bremsen AG, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 125,00 SEK kontant.

Aktieinvest FK AB inväntar att styrelsen i Haldex skall uttala sig gällande detta erbjudande samt erhålla prospekt innan Aktieinvest FK AB kan meddela vilket bud som kommer accepteras för sina kunders räkning.

ZF International B.V. har sedan tidigare höjt sitt bud.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 110,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 september 2016.

Styrelsen i Haldex rekommenderar just nu sina aktieägare att acceptera detta bud.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 september 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/09/16 Kl 16:00
Alfred Berg Obligationsfond Plus - Namnändring
+

Fonden Alfred Berg Obligationsfond Plus, ISIN SE0000709313, har bytt namn till Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.alfredberg.se

16/09/16 Kl 16:00
Alfred Berg Kort Kreditfond - Namnändring
+

Fonden Alfred Berg Kort Kreditfond, ISIN SE0001713678, har bytt namn till Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.alfredberg.se

16/09/15 Kl 16:00
Systemunderhåll 22 och 25 september
+

Torsdagen den 22/9 gör vi ett systemunderhåll. För att genomföra det behöver vi stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-20.00.

Söndagen den 25/9 behöver vi stänga inloggningen mellan ca 9.30-12.00. Det är p.g.a. de nya prisplanerna Stor och Liten som börjar gälla på måndagen den 26/9.

Vi hoppas att detta inte ska innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/09/15 Kl 16:00
Förändringar i aktieportföljerna
+

I och med nummer 9 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Avkastning och Småbolag.

I aktieportfölj Småbolag utgår Opus som ersätts av Byggmax.
I aktieportfölj Avkastning utgår Nobina som ersätts av MQ.

 

Från och med den 15 september ser portföljerna ut så här:
Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Bure, Byggmax (ny) Doro, Dustin, Itab shop, Nolato, Scandi Standard och Svolder B.
Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Duni, Ericsson B,  MQ (ny), Mycronic, NCC B, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

Kom ihåg att det bara är du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen. Du kan om du vill öppna en Portföljspar ISK om du vill att din portfölj alltid ska spegla tidningens portfölj.

16/09/15 Kl 16:00
AB Igrene: Nyemission
+

Villkor: 3:17, kurs 18,00 SEK

För en (1) aktie i Igrene får du tre (3) teckningsrätter. Sjutton (17) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 18,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 september och den 23 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/14 Kl 16:00
Pilum AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 13 september 2016.

16/09/13 Kl 16:00
SpectraCure TO 1 : Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 3,00 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i SpectraCure ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  bolaget till kursen 3,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-09-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/09/13 Kl 16:00
Scandinavian Enviro Systems TO : Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 2,75 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO) i Scandinavian Enviro Systems ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  bolaget till kursen 2,75 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-09-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/09/13 Kl 16:00
Idogen TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 8,18 SEK

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,18 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 22 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/13 Kl 16:00
Arcam AB: Uppköp
+

GE Sweden Holdings AB  har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Arcam.

För en (1) aktie i Arcam erbjuds 285,00 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 oktober 2016.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 oktober 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 24 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/09/12 Kl 16:00
DistIT AB: Utdelning av aktier i Alcadon Group AB
+

För en (1) aktie i DistIT erhålls en (1) aktie i Alcadon Group AB.

Sista dag för handel i DistITs aktie med rätt till utdelningen var den 6 september 2016.

16/09/09 Kl 13:15
Scandinavian Enviro Systems AB: Nyemission
+

Villkor: 3:2, kurs 0,75 SEK.

För en (1) aktie i Scandinavian Enviro Systems får du en (1) teckningsrätt.Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,75 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 september och den 23 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/09 Kl 13:15
Zeta Display AB: Nyemission
+

Villkor: 1:115, kurs 100,00 SEK

För en (1) aktie i Zeta Display får du en (1) uniträtt. Etthundrafemton (115) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 100,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1)  preferensaktie och en teckningsoption av serie 2016/2019.

En  teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i bolaget under september 2018 eller september 2019 till kursen 12,00 SEK per stamaktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 12 september och den 20 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 5 september 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/07 Kl 13:15
Aktiebolaget Fastator KV 1 B 2012/2016: Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 160,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV ) i Aktiebolaget Fastator ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 160,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning och kommer istället att låta konvertibeln förfalla till betalning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 15 oktober 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

16/09/06 Kl 13:15
MedClair International AB (f.d. U.S. Energy Group AB): Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 5 september 2016.

16/09/05 Kl 13:00
Savo-Solar Oyj: Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 3,14 SEK

För en (1) aktie av serie A i Savo-Solar får du tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie A till kursen 3,14 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 5 september och den 12 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 augusti 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/09/02 Kl 12:45
DNB SEK Long Bond A - Genomförd Merge
+

DNB SEK Long Bond A,ISIN LU0029403531, har slagits ihop med fonden DNB Obligationsfond A,ISIN SE0006338398.

För varje andel i DNB SEK Long Bond A erhölls 0,544291 stycken andelar i DNB Obligationsfond A.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/02 Kl 14:00
DNB SEK Short Bond A - Genomförd Merge
+

DNB SEK Short Bond A, ISIN LU0029376208, har slagits ihop med fonden DNB Penningmarknadsfond A, ISIN SE0006338372.

För varje andel i DNB SEK Short Bond A erhölls 0,271239 stycken andelar i DNB Penningmarknadsfond A.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/09/02 Kl 10:30
NGEx Resources Inc. : Utdelning av aktier i Filo Mining Corp
+

För fyra (4) aktier i NGEx Resources Inc. erhålls en (1) aktie i Filo Mining Corp.

Sista dag för handel i  NGEx Resources aktie med rätt till utdelningen var den 19 augusti 2016.

16/08/30 Kl 09:00
Ascenditur AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 augusti 2016.

16/08/31 Kl 08:00
Inloggning stängd för systemunderhåll ikväll
+

I kväll, måndagen den 29/8, gör vi ett systemunderhåll. Vi behöver stänga ner inloggningen till internetdepån mellan klockan ca 18.00-19.00 för att kunna genomföra det. Vi hoppas att det inte kommer innebära några problem för dig. Kontakta kundservice om du har frågor.

16/08/29 Kl 08:00
MSC Group AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 1,50 SEK.

För en (1) B-aktie i MSC Group får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,50 SEK per unit.
En (1) unit består av en (1) B-aktie och en teckningsoption av serie 2016/2017. En TO 2016/2017 berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 september 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 augusti och den 6 september 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 23 augusti 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/29 Kl 14:45
2016-08-25 12:35 Nordea Fonder Nordenfonden - Kommande merge
+

Nordea Fonder Nordenfonden, ISIN SE0000427775, slås samman med fonden Nordea fonder Avanti, ISIN FI0008813399.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-09-23.

I samband med sammanslagningen kommer Nordea Avanti att byta namn till Nordea Nordic Fund.

16/08/23 Kl 09:00
Haldex AB: Uppköp
+

ZF International B.V. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieiägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 100,00 SEK  kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 september 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 september 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 7 oktober 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/08/18 Kl 09:00
Ändring i aktieportfölj Bas
+

I och med nummer 8 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Bas.

I portföljen utgår Autoliv som ersätts av Volvo B.

Från och med den 18 augusti innehåller portföljen aktierna:

H&M, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Nibe, SEB A, Sobi, Swedish Match och Volvo B.

Observera att det är du som sparar i portföljen via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljen på en vanlig depå säljer vi inget på din depå. Det är bara dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen.

16/08/18 Kl 09:00
Swedol AB : Nyemission
+

Villkor : 3:10, kurs 16,25 SEK

För en (1) aktie i Swedol får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier av samma serie till kursen 16,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 augusti 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 augusti och den 25 augusti 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 12 augusti 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/17 Kl 09:00
Haldex AB: Uppköp
+

SAF-HOLLAND har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex AB.

För en (1) aktie i Haldex erbjuds 94,42 SEK kontant. Sista anmälningsdag på marknaden är den 24 augusti 2016.

Styrelsen i Haldex rekommenderar inte ägarna att acceptera budet från SAF-HOLLAND.

Aktieinvest FK AB kommer därför INTE att acceptera budet för sina kunders räkning.

Ett annat bolag, ZF Friedrichshafen AG, har via ett pressmeddelande gått ut med ett annat bud på Haldex. Aktieinvest FK AB inväntar fullständigt prospekt för att kunna ta beslut om hur det uppköpserbjudandet kommer hanteras för Aktieinvest FK ABs kunder.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/08/31 Kl 09:15
Ginger Oil AB : Erbjudande om inlösen av preferensaktier i utbyte mot nyemitterade stamaktier.
+

Ginger Oil AB erbjuder alla innehavare av preferensaktier att byta ut dessa till  nyemitterade stamaktier.

För varje preferensaktie erhålls två (2) stamaktier.

Utbytet medför att innehavarna av preferensaktierna delvis kompenseras för uteblivna räntebetalningar.

Efter acceptperiodens slut kommer preferensaktierna att avnoteras från Nasdaq First North.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 25 augusti  2016, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/08/17 Kl 09:15
SEB Likviditetsfond SEK (FI) - Kommande merge
+

SEB Likviditetsfond SEK (FI), ISIN FI0008806302, slås samman med fonden SEB Likviditetsfond SEK (SE), ISIN SE0000577470.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-11-18.

Sista dag för handel i SEB Likviditetsfond SEK (FI) är 2016-11-15.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Likviditetsfond SEK (FI)  byts ut till fondandelar i SEB Likviditetsfond SEK (SE) till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

16/08/16 Kl 09:15
Insiderfonder - Namnändring
+

Scientia Hedge, ISIN SE0002898312, har bytt namn till Inside Hedge.

Mer om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.insiderfonder.se

16/08/09 Kl 09:15
Ändringar i aktieportföljerna Hälsovård, Dyrgripar och Investmentbolag
+

Nu har vi ändrat i aktieportföljerna Hälsovård, Dyrgripar och Investmentbolag.

 • Hälsovård:
  Meda A har utgått pga uppköp och ersatts med Attendo (Mid Cap)
   
 • Dyrgripar:
  Köpenhavns Lufthavne utgår och ersätts av Amazon.
   
 • Investmentbolag:
  Ratos B utgår och ersätts av Melker Schörling. 
16/08/31 Kl 09:15
Nintendo - ny aktie till andelsorder
+

Hos oss kan du handla Nintendo-aktien via tjänsten Andelsorder. Minsta belopp att investera är 100 kronor. Läs mer om Nintendo och hur du handlar den hos oss här!

16/08/03 Kl 09:15
Iberdrola SA: Fondemission
+

För varje post om fyrtiofem (45) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 5 juli 2016.

16/08/03 Kl 09:15
Green Growth Nordic AB: Inlösen av aktier
+

Villkor 1:5, kurs 1,20 SEK

Innehav av en (1) aktie i Green Growth Nordic ger en (1) inlösenrätt. Fem (5) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Green Growth Nordic till kursen 1,20 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 28 juli 2016.

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

Under menypunkten Min depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 26 augusti 2016 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i inlösenrätterna på en reglerad marknad kommer de inlösenrätter som ej utnyttjas för att lösa in aktier i Green Growth Nordic att förfalla värdelösa

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/03 Kl 09:15
Cicero fonder SRI Sverige - Kommande merge
+

Cicero fonder SRI Sverige,ISIN SE0000731135, slås samman med fonden
Cicero Fonder Cicero Focus, ISIN SE0001932781.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-10-18.

Sista dag för handel i Cicero fonder SRI Sverige är 2016-10-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Cicero fonder SRI Sverige byts ut till fondandelar i Cicero Fonder Cicero Focus till ett motsvarande värde. Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.cicerofonder.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

16/07/22 Kl 09:15
Länsförsäkringar fonder - Namnändring
+

Länsförsäkringar Asienfonden, ISIN SE0000837056, har bytt namn till Länsförsäkringar Asienfonden A.

Länsförsäkringar Europa Aktiv, ISIN SE0000837353, har bytt namn till Länsförsäkringar Europa Aktiv A.

Länsförsäkringar Fastighetsfonden, ISIN SE0000837338, har bytt namn till Länsförsäkringar Fastighetsfonden A.

Länsförsäkringar Global Aktiv, ISIN SE0000837320, har bytt namn till Länsförsäkringar Global Aktiv A.

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta, ISIN SE0000837346, har bytt namn till Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta A.

Länsförsäkringar Japanfonden, ISIN SE0000837296, har bytt namn till Länsförsäkringar Japanfonden A.

Länsförsäkringar Lång Räntefond, ISIN SE0000837254, har bytt namn till Länsförsäkringar Lång Räntefond A.

Länsförsäkringar Småbolag Sverige, ISIN SE0000837239, har bytt namn till Länsförsäkringar Småbolag Sverige A.

Länsförsäkringar Sverige & Världen, ISIN SE0000837205, har bytt namn till Länsförsäkringar Sverige & Världen A.

Länsförsäkringar Sverige Aktiv, ISIN SE0000837221, har bytt namn till Länsförsäkringar Sverige Aktiv A.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv, ISIN SE0000837213, har bytt namn till Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index, ISIN SE0005796331, har bytt namn till Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A.

Länsförsäkringar Trygghetsfonden, ISIN SE0000837197, har bytt namn till Länsförsäkringar Trygghetsfonden A.

Länsförsäkringar USA Aktiv, ISIN SE0000837262, har bytt namn till Länsförsäkringar USA Aktiv A.

Länsförsäkringar USA Index, ISIN SE0002793943, har bytt namn till Länsförsäkringar USA Indexnära

Mer om eventuella förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

16/07/13 Kl 09:30
Meda AB: Uppköp
+

Mylan N.V. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Meda AB.

Mylan erbjuder aktieägarna i Meda följande:

Avseende 80 procent av de Meda-aktier som aktieägaren överlåter: 165 kronor kontant per Meda-aktie;  och avseende återstående 20 procent av de Meda-aktier som aktieägaren  överlåter: Mylan-aktier (för mer detaljerad information se prospektet.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 29 juli 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Aktieinvest kommer att ta in Mylan-aktier som handlas i USA, i sortimentet.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 25 juli 2016.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 10 augusti 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/07/07 Kl 09:30
Wesc AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 1,00 SEK.

För en (1) aktie i Wesc får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 14 juli 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 7 juli och den 14 juli 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 1 juli 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/07/05 Kl 09:45
DNB SEK Short Bond A - Kommande merge
+

DNB SEK Short Bond A, ISIN LU0029376208, slås samman med fonden DNB Penningmarknadsfond SEK A, ISIN SE0006338372.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-08-31.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna  i DNB SEK Short Bond A byts ut till fondandelar i DNB Penningmarknadsfond SEK A till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i DNB SEK Short Bond A är 2016-08-22.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.dnb.se
 

16/08/31 Kl 09:45
DNB SEK Long Bond A - Kommande merge
+

DNB SEK Long Bond A, ISIN LU0029403531, slås samman med fonden DNB Obligationsfond SEK A, ISIN SE0006338398.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-08-31.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i DNB SEK Long Bond A byts ut till fondandelar i DNB Obligationsfond SEK A till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i DNB SEK Long Bond A är 2016-08-22.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.dnb.se

16/07/01 Kl 09:45
Briox AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 juni 2016.

16/07/29 Kl 09:45
Fortnox AB: Uppköpserbjudandet fullföljs inte
+

Acceptperioden för Visma A/S erbjudande till aktieägarna i Fortnox löpte ut igår, den 28 juni 2016.

En förutsättning för Vismas förvärv av Fortnox var ett godkännande från Konkurrensverket och då ett sådant inte finns har Visma beslutat att inte förlänga acceptperioden och inte fullfölja erbjudandet.

16/06/29 Kl 09:45
SensoDetect AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 0,78 SEK.

För en (1) aktie i SensoDetect får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,78 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juli 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 juni och den 7 juli 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/22 Kl 09:45
Crowdsoft Technology AB :Ytterligare förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Crowdsoft Technology AB har beslutat att förlänga teckningstiden ytterligare i den pågående emissionen till den 30 juni 2016.
Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden.
Denna teckning kommer att kvarstå.

För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 29 juni 2016.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/06/16 Kl 09:45
Ändringar i aktieportföljerna
+

I och med nummer 6/7 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Avkastning, Småbolag och Bas.

I aktieportfölj Bas utgår Meda som ersätts av Sobi.

I aktieportfölj Småbolag utgår Evolution Gaming som ersätts av Opus.

I aktieportfölj Avkastning utgår MTG som ersätts av Ericsson.

Från och med den 16 juni är sammansättningen:

 • Aktieportfölj Bas: Autoliv, H&M, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Nibe, SEB A, Sobi (ny!) och Swedish Match.
 • Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Bure, Doro, Dustin, Itab shop, Nolato, Opus (ny!), Scandi Standard och Svolder B.
 • Aktieportfölj Avkastning: AstraZeneca, Beijer Alma, Duni, Ericsson B (ny!), Mycronic, NCC B, Nobina, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

Observera att det är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som blir enligt den nya sammansättningen.

16/06/16 Kl 09:45
Fonden Nordea 1 Global Value Fund - Genomförd merge
+

Fonden Nordea 1 Global Value Fund ,ISIN LU0174365543 , har slagits ihop med fonden Nordea 1 Global Dividend Fund, ISIN LU0772951785.

För varje andel i Nordea 1 Global Value Fund  erhölls 0,212837 stycken andelar i Nordea 1 Global Dividend Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/06/15 Kl 09:45
LIDDS AB : Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 5,75 SEK
 
För en (1) aktie i LIDS får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 5,75 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 20 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/13 Kl 09:45
Sotkamo Silver: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 9,00 SEK.

För en (1) aktie i Sotkamo Silver får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 9,00 SEK per unit.
En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption 2016/2017 (TO 4)

En (1) TO 4 ger rätt att teckna, d v s köpa en (1) aktie för 4,00 SEK i augusti 2017.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.
 2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 juni och den 22 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 7 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/13 Kl 09:45
CLX Communications AB : Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 38,50 SEK
 
För en (1) aktie i CLX Communications får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna,    d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 38,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 juni och den 17 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/13 Kl 09:45
GoldX International AB: Nyemission
+

Villkor 2:7, kurs 0,20 SEK.

För en (1) aktie i GoldX International får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 13 juni och den 20 juni 2016.
Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
 

16/06/10 Kl 10:00
2016-06-10 15:46 : Lucent Oil TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:20, kurs 4,50 SEK
 
Tjugo (20) teckningsoptioner (TO 1) ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 22 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/10 Kl 10:00
Crowdsoft Technology AB :Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Crowdsoft Technology AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 21 juni 2016.

Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden.

Denna teckning kommer att kvarstå.

För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 20 juni 2016.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/06/09 Kl 10:00
ALM Equity AB: Fondemission
+

Ett hundra (100) A-aktier i ALM Equity ger rätt till en (1) ny preferensaktie i ALM Equity.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 7 juni 2016.

16/06/09 Kl 10:00
Mostphotos AB : Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 0,03 SEK
 
För en (1) aktie i Mostphotos får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,03 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Mostphotos att förfalla värdelösa

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/31 Kl 10:00
Community Entertainment AB: Nyemission
+

Villkor 1:5, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i Community Entertainment får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 6,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption, TO.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.
 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 10 juni och den 16 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 2 juni 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/07 Kl 10:00
Luxonen S.A: Avnotering
+

Aktier i Luxonen kommer att avnoteras från First Noth. Sista dag för handel kommer att vara den 17 juni 2016.

För kunder som har ett innehav i Luxonen i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/06/03 Kl 10:00
Namnändring - F&C Management
+

Fondbolaget F&C Managementhar bytt namn till BMO GAM.
Information om detta finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.bmogam.com

16/06/02 Kl 10:00
SSAB AB : Nyemission
+

Villkor: 7:8, kurs 10,50 SEK
 
För en (1) aktie i SSAB, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt av serie B. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, sju (7) nya B-aktier till kursen 10,50 SEK per aktie

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 juni och den 10 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/02 Kl 10:00
Systematic Capital Topach Core EUR - Genomförd merge
+

Fonden Systematic Capital Topach Core EUR, ISIN LU0501431125, har slagits ihop med fonden Systematic Capital Multi (A), ISIN LU1232457504.

För varje andel i Systematic Capital Topach Core EUR erhölls 0,88922 stycken andelar i fonden Systematic Capital Multi (A).

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/06/02 Kl 10:00
Systematic Capital Topach Core SEK - Genomförd merge
+

Fonden Systematic Capital Topach Core SEK, ISIN LU0501431471, har slagits ihop med fonden Systematic Capital Multi (A), ISIN LU1232457504.

För varje andel i Systematic Capital Topach Core SEK erhölls 1,00 stycken andelar i fonden Systematic Capital Multi (A).

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/06/01 Kl 10:00
Songa Offshore ASA: Nyemission
+

Villkor: 1,6227:1, kurs 0,15 NOK
 
För en (1) aktie i Songa Offshore får du 1,6227 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,15 NOK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Songa Offshore att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/06/01 Kl 10:00
Medicwave AB:Nyemission
+

Villkor  1:10, kurs 1,25 SEK.

För en (1) aktie i Medicwave får du en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,25 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Medicwave att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/31 Kl 10:00
Senzime AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 3,80 SEK.

För en (1) aktie i Senzime får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,80 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 31 maj och den 8 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 25 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/31 Kl 10:00
Kinnevik Investment AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.
För varje inlösenaktie i Kinnevik oavsett serie erhålls 18,00 SEK.
Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 26 maj 2016.
Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 31 maj och den 13 juni 2016.
Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 20 juni 2016.

16/05/30 Kl 10:00
North Chemical AB: Nyemission
+

Villkor 5:2, kurs 2,00 SEK.

För en (1) aktie i North Chemical får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fem (5) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den 3 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/27 Kl 10:00
Immunicum AB : Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 22,00 SEK
 
För en (1) aktie i Immunicum får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 7 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 30 maj och den juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/27 Kl 10:15
Swedbank Robur Ethica Ränta - Genomförd merge
+

Swedbank Robur Ethica Ränta ,ISIN SE0000543084, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur - Ethica Obligation, ISIN SE0000602260.

För varje andel i Swedbank Robur Ethica Ränta erhölls 9,042215 stycken andelar i Swedbank Robur - Ethica Obligation.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/05/27 Kl 10:15
Fastilium Property Group AB: Nyemission
+

Villkor:  5:14, kurs 1,20 SEK.

För en (1) aktie i Fastilium får du fem (5) teckningsrätter. Fjorton (14) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Fastilium att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/27 Kl 10:15
Swedbank Robur Räntefond Pension - Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Räntefond Pension, ISIN SE0000602260, har bytt namn till Swedbank Robur - Ethica Obligation.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

16/05/27 Kl 10:15
Fingerprint Cards AB: Split
+

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 26 maj 2016.

16/05/26 Kl 10:15
Fortnox AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Visma AS offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Fortnox AB har förlängts ytterligare.

Förvärvet av Fortnox förutsätter godkännande från Konkurrensverket i Sverige. Visma inväntar fortfarande konkurrensgodkännande och har därmed förlängt acceptperioden till och med den 28 juni 2016.

För en (1) aktie i Fortnox erbjuds 24 SEK kontant.

För en (1) teckningsoption i Fortnox erbjuds 8,66 SEK kontant.

Vad kan jag göra om jag vill acceptera erbjudandet?

Om du själv vill acceptera Visma AS:s bud erbjuder Aktieinvest dig möjligheten att acceptera erbjudandet genom att kontakta oss på telefon 08-5065 1700 senast torsdag den 27 juni 2016 kl 17:00.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet

16/05/26 Kl 10:15
Crowdsoft Technology AB : Nyemission
+

Villkor: 3:4, kurs 0,20 SEK
 
För en (1) aktie i Crowdsoft Technology får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Crowdsoft Technology att förfalla värdelösa

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/26 Kl 10:15
Tectona Capital AB: Fondemission
+

En (1) aktie i Tectona Capital ger rätt till två (2) nya aktier i Tectona Capital.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 24 maj 2016.

16/05/26 Kl 10:15
Indutrade AB: Fondemission
+

En (1) aktie i Indutrade ger rätt till två (2) nya aktier i Indutrade.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 25 maj 2016.

16/05/26 Kl 10:15
William Demant Holding: Split
+

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 24 maj 2016.

16/05/25 Kl 10:15
Kontigo Care AB: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 3,00 SEK

För en (1) aktie i Kontigo Care AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 juni 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 maj och den 2 juni 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/23 Kl 10:15
Hövding Sverige AB : Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 15,00 SEK
 
För en (1) aktie i Hövding Sverige får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 maj och den 31 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/23 Kl 10:15
Double Bond Pharmaceutical AB: Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 2,25 SEK.

För en (1) aktie, oavsett serie i Double Bond Pharmaceutical får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny B-aktie till kursen 2,25 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 maj och den 30 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/20 Kl 10:15
Zenergy AB: Nyemission
+

Villkor 2:5, kurs 6,00 SEK.

För en (1) aktie i Zenergy får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) units till kursen 6,00 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption, TO1.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 23 maj och den 31 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 16 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/19 Kl 10:15
Scandinavian Real Heart AB : Nyemission
+

Villkor: 1:8, kurs 11,39 SEK
 
För en (1) aktie i Scandinavian Real Heart Group får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,39 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 maj och den 26 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/19 Kl 10:15
BE Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2016.

16/05/19 Kl 10:15
Allgon AB: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio (50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 maj 2016.

16/05/18 Kl 10:15
Handelsbanken Indien - Genomförd merge
+

Fonden Handelsbanken Indien ,ISIN FI0008810213, har slagits ihop med fonden Handelsbanken Asienfonden,ISIN SE0000356073.
För varje andel i Handelsbanken Indien erhölls 0,349314 stycken andelar i Handelsbanken Asienfonden.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/05/17 Kl 10:15
HQ AB : Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 0,55 SEK
 
För en (1) aktie i HQ får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,55 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 31 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 23 maj och den 31 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/17 Kl 10:15
A1M Pharma AB: Nyemission
+

Villkor 4:9, kurs 2,60 SEK.

För en (1) aktie i  A1M Pharma får du en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 2,60 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 19 maj och den 26 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
 

16/05/16 Kl 10:15
Online Brands Nordic AB : Nyemission
+

Villkor: 1:100, 28,00 SEK

För etthundra (100) aktier i Online Brands Nordic får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 28,00 SEK.

En (1) unit består av sjuttio (70) konvertibler om nominellt 0,40 SEK.

Villkor för konvertibler:

Ett (1) konvertibelt skuldebrev krävs för konvertering till en (1) aktie. Konverteringskursen är 0,40 SEK. Sista konverteringsdag är 2018-12-15.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 26 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna units i Online Brands Nordic att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 10 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/13 Kl 10:15
Oscar Properties Holding AB: Fondemission
+

Tvåhundra (200) stamaktier i Oscar Properties berättigar till en (1) ny preferensaktie i Oscar Properties.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 9 maj 2016.

16/05/12 Kl 10:30
Spiffx TO1 : Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 6,90 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Spiffx ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  bolaget till kursen 6,90 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-05-31.

Om du vill teckna aktier ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 30 maj 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/05/12 Kl 10:30
Hamlet Pharma TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 4,50 SEK
 
En (1) teckningsoption (TO 1) ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 17 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/11 Kl 10:30
Oncology Venture Sweden AB : Nyemission
+

Villkor: 2:7, kurs 10,00 SEK
 
För en (1) aktie i Oncology Venture Sweden får du en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 10,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 12 maj och den 19 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 3 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/11 Kl 10:30
Xavitech AB: Nyemission
+

Villkor 1:8, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Xavitech, oavsett serie, får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 10,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 27 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Xavitech att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/11 Kl 10:30
Investment AB Öresund: Split
+

Villkor 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier.

Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 10 maj 2016.

16/05/10 Kl 10:45
Kancera AB : Nyemission
+

Villkor 1:5, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Kancera får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 2,50 SEK.

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.

Villkor för teckningsoptioner:

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna, d v s köpa, en ny aktie.

Teckningsoptionerna löper till och med den 30 april 2018. Under perioden 1 oktober 2016 – 30 juni 2017 är lösenkursen 5 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner. Under resterande löptid 1 juli 2017 – 30 april 2018 är lösenkursen 6 SEK för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 11 maj och den 18 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 3 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/10 Kl 10:45
Ambia Trading Group AB: Utdelning av aktier i Intropris Vimmerby AB
+

För två (2) aktier i  Ambia Trading Group AB erhålls en (1) aktie i Intropris Vimmerby AB.

Sista dag för handel i Ambia Trading Group aktie med rätt till utdelningen var den 3 maj 2016.

16/05/10 Kl 10:45
Cefour TO 4B: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,05 SEK.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,05 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/09 Kl 10:45
Copperstone Resources TO 4 : Nyemission
+

Villkor : 1:1,7, kurs 0,18 SEK

En komma sju (1,7) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,18 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 24 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/09 Kl 10:45
Bayn Europe AB : Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 3,48 SEK
 
För en (1) aktie i Bayn Europe  får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 3,48 SEK per unit. En unit består av en (1) ny aktie och en (1) tecknngsoption TO 2.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 17 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 17 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/09 Kl 11:00
Infant Bacterial Therapeutics AB: Nyemission
+

Villkor 2:1, kurs 27,30 SEK.

För en (1) aktie i Infant Bacterial Therapeutics får du två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 27,30 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 9 maj och den 16 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/04 Kl 11:00
Anoto Group AB : Nyemission
+

Villkor : 1:1, 0,15 SEK

För en (1) aktie i Anoto Group  får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,15 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 12 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 maj och den 12 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/04 Kl 11:00
NetEnt AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 7:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i NetEnt erhålls 8,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 3 maj 2016.

Inlösenaktierna kommer att bokas in på depån 9 maj 2016.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 9 maj 2016 och den 23 maj 2016.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 30 maj 2016.

16/05/03 Kl 11:00
Venue Retail Group AB : Nyemission
+

Villkor: 10:1, kurs 1,00 SEK
 
För en (1) aktie i Venue Retail Group  får du tio (10) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 maj och den 10 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/03 Kl 11:00
Novestra AB: Utdelning av aktier i WESC AB
+

För sex (6) aktier i Novestra  AB erhålls en (1) aktie i  WESC  AB.

Sista dag för handel i Novestra aktie med rätt till utdelningen var den 27 april 2016.

16/05/03 Kl 11:00
AHA World TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 4,00 SEK

Två (2) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 10 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 10 maj 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/03 Kl 11:00
Mobile Loyalty Holding AB - Nyemission
+

Villkor 1:3, kurs 0,10 SEK

För en (1) aktie i Mobile Loyalty Holding  får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,10 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 19 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 3 maj och den 19 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/02 Kl 11:00
Systematic Capital Topach Core EUR - Kommande merge
+

Systematic Capital Topach Core EUR, ISIN LU0501431125, slås samman med fonden SEF Systematic Capital Multi SEK, ISIN LU1232457504.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-05-20.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Systematic Capital Topach Core EUR byts ut till fondandelar i SEF Systematic Capital Multi SEK till ett motsvarande värde.
Sista dag att sälja andelar i Systematic Capital Topach Core EUR är 2016-05-18.
Fonden är redan spärrad för köp.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

För mer information kontakta fondbolaget.

16/05/02 Kl 11:00
Systematic Capital Topach Core SEK - Kommande merge
+

Systematic Capital Topach Core SEK, ISIN LU0501431471, slås samman med fonden SEF Systematic Capital Multi SEK, ISIN LU1232457504.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-05-20.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Systematic Capital Topach Core SEK byts ut till fondandelar i SEF Systematic Capital Multi SEK till ett motsvarande värde.
Sista dag att sälja andelar i Systematic Capital Topach Core SEK är 2016-05-18.
Fonden är redan spärrad för köp.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

För mer information kontakta fondbolaget.

16/05/02 Kl 11:00
Kiwok Nordic AB : Nyemission
+

Villkor : 2:17, kurs 2,50 SEK

För en (1) aktie i Kiwok Nordic, oavsett serie, får du två (2) teckningsrätter. Sjutton (17) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 2,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 16 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Kiwok Nordic att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/05/02 Kl 11:00
Nordea 1 Global Value Fund - Kommande merge
+

Nordea 1 Global Value Fund, ISIN LU0174365543, slås samman med fonden Nordea 1 Global Dividend Fund, ISIN LU0772951785.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-06-10.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Nordea 1 Global Value Fund byts ut till fondandelar i Nordea 1 Global Dividend Fund till ett motsvarande värde.Sista handelsdag i Nordea 1 Global Value Fund är 2016-06-02.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida:www.nordea.se/fonder
 

16/05/02 Kl 11:00
C-Rad AB: Nyemission
+

Villkor 1:4, kurs 8,25 SEK.

För en (1) aktie i C-Rad får du en (1) teckningsrätt av samma serie. Fyra (4) teckningsrätter av samma serie ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,25 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 2 maj och den 9 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.
 

16/04/29 Kl 11:00
Cortus Energy AB : Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 0,20 SEK
 
För en (1) aktie i Cortus Energy  får du en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 0,20 SEK per unit. En unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri tecknngsoption.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.
Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 2 maj och den 6 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/29 Kl 11:00
Handelsbanken Indien - Kommande merge
+

Handelsbanken Indien, ISIN FI0008810213, slås samman med fonden
Handelsbanken Asienfonden, ISIN SE0000356073.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-05-13.
Sista dag för handel i Handelsbanken Indien är idag 2016-04-29.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Handelsbanken Indien byts ut till fondandelar i
Handelsbanken Asienfonden till ett motsvarande värde.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.handelsbanken.se/fonder

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

16/04/28 Kl 11:00
Banco Bilbao SA: Fondemission
+

Fyrtiosex (46) aktier i  Banco Bilbao berättigar till en (1) ny aktie i Banco Bilbao.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 31 mars 2016.

16/04/28 Kl 11:00
Endomines AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 27 april 2016.

16/04/28 Kl 11:00
Endomines AB: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio (50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 april 2016.

16/04/25 Kl 11:00
Fortnox AB: Uppköp - Förlängd acceptperiod
+

Acceptperioden för Visma AS offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Fortnox AB har förlängts.

För en (1) aktie i Fortnox erbjuds 24 SEK kontant.

För en (1) teckningsoption i Fortnox erbjuds 8,66 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 20 maj 2016.

Styrelsen i Fortnox rekommenderar ägarna att acceptera budet. En storägare vars ägande

uppgår till 20,2 procent har dock valt att inte acceptera budet varpå Aktieinvest FK AB inte kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Vad kan jag göra om jag vill acceptera erbjudandet?

Om du själv vill acceptera Visma AS:s bud erbjuder Aktieinvest dig möjligheten att acceptera erbjudandet genom att kontakta oss på telefon 08-5065 1700 senast torsdag den 19 maj 2016 kl 17:00. 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet

16/04/25 Kl 11:00
Hemfosa Fastigheter AB : Nyemission
+

Villkor: 1:5, kurs 69,00 SEK

För en (1) aktie i Hemfosa Fastigheter får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 69,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 26 april och den 2 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/24 Kl 11:00
MedicPen AB : Nyemission
+

Villkor : 1:7, kurs 1,20 SEK

För en (1) aktie i MedicPen får du en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 1,20 SEK.

En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.

Villkor för teckningsoptioner:

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 1,80 SEK under perioder mellan 7-25 november 2016 och 15-31 maj 2017.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 25 april och den 6 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 18 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

16/04/22 Kl 11:15
Nanexa AB : Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 8,00 SEK
 
För en (1) aktie i Nanexa får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 april och den 6 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/22 Kl 11:15
Delta Minerals AB: Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 0,50 SEK

För en (1) aktie oavsett serie i Delta Minerals får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie av serie B till kursen 0,50 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 3 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 25 april och den 3 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/21 Kl 11:15
Enzymatica AB: Nyemission
+

Villkor 3:5, kurs 2,18 SEK.

För en (1) aktie i Enzymatica får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 2,18 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 28 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 april och den 28 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/19 Kl 11:15
Follicum AB : Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Follicum får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 2 maj 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 21 april och den 2 maj 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 13 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/15 Kl 11:15
Aptahem AB : Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 10,00 SEK

För en (1) aktie i Aptahem får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan 18-25 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/15 Kl 11:15
Creades AB: inlösen av aktier
+

Villkor 1:25, kurs 308,00 SEK.

Innehav av en (1) aktie i Creades ger en (1) inlösenrätt. Tjugofem (25) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i Creades till kursen 308,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 11 april 2016.

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

Under menypunkten Min depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 28 april 2016 och till dess att inlösen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i inlösen kommer Aktieinvest att försöka sälja inlösenrätterna på marknaden för din räkning. Om du själv önskar handla i inlösenrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 18 april 2016 t o m 28 april 2016.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/15 Kl 11:15
WntResearch AB: Nyemission
+

Villkor: 1:52, kurs 76,00 SEK

För en (1) aktie i WntResearch får du en (1) uniträtt. Femtiotvå (52) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 76,00 SEK. En unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Om du själv önskar handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 15 april 2016 och den 22 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 11 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/15 Kl 11:15
NeuroVive Pharmaceutical AB : Nyemission
+

Villkor : 1:14, 42,00 SEK

För en (1) aktie i Neurovive Pharmaceutical får du en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 42,00 SEK.

En (1) unit består av åtta (8) nya aktier, en (1) teckningsoption TO 2 samt en (1) teckningsoption TO 3.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 25 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan 18-25 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 6 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

16/04/14 Kl 11:15
Ivisys TO 1 : Nyemission
+

Villkor : 1:1, 8,95 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Ivisys ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 8,95 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 20 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/13 Kl 11:15
Cassandra Oil TO 3: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 40,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i Cassandra Oil ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  bolaget till kursen 40,00 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-04-30.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/04/13 Kl 11:15
Gabather AB : Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 11,00 SEK
 
För en (1) aktie i Gabather  får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 11,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 21 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 april och den 21 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/08 Kl 11:15
AddLife AB: Nyemission
+

Villkor:1:4, kurs 61 SEK

För en (1) aktie i AddLife får du en (1) teckningsrätt oavsett aktieslag. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie i resp aktieslag till kursen 61,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 18 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 11 april 2016 och den 18 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/08 Kl 11:15
HiQ International AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i HIQ erhålls 2,90 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 7 april 2016.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 12 april 2016 och den 25 april 2016.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 6 maj 2016.

16/04/07 Kl 11:15
Gustavia Fonder AB - Namnbyte
+

Gustavia Fonder AB har beslutat att fokusera verksamheten på förvaltning.Gustavia har därför ansökt om och fått godkännande per den 15 februari 2016 att överlåta sina fonder till ISEC Services AB, som har fondbolagstillstånd.
Gustavias förvaltare kommer fortsatt att förvalta fonder under namnet Gustavia Kapitalförvaltning AB,genom ett uppdragsavtal med ISEC.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.gustavia.se

16/04/06 Kl 11:15
DNB China Century - Genomförd merge
+

 

DNB China Century ,ISIN LU0302238612, har slagits ihop med fonden DNB Asian Small Cap, ISIN LU0067059799.

För varje andel i DNB China Century erhölls 13,164412 stycken andelar i fonden DNB Asian Small Cap.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/04/06 Kl 11:15
DNB Far East - Genomförd merge
+

DNB Far East ,ISIN LU0029400511, har slagits ihop med fonden DNB Global Em Markets, ISIN LU0090738252.

För varje andel i DNB Far East erhölls 2,18664 stycken andelar i fonden DNB Global Em Markets.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/04/06 Kl 11:30
Fortnox AB: Uppköp
+

Visma AS har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Fortnox AB.

För en (1) aktie i Fortnox erbjuds 24 SEK kontant.

För en (1) teckningsoption i Fortnox erbjuds 8,66 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 21 april 2016.

Styrelsen i Fortnox rekommenderar ägarna att acceptera budet. En storägare vars ägande

uppgår till 20,2 procent har dock valt att inte acceptera budet varpå Aktieinvest FK AB inte kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Vad kan jag göra om jag vill acceptera erbjudandet?

Om du själv vill acceptera Visma AS:s bud erbjuder Aktieinvest dig möjligheten att acceptera erbjudandet genom att kontakta oss på telefon 08-5065 1700 senast onsdag den 20 april 2016 kl 17:00. 

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet

16/04/05 Kl 11:30
Redsense Medical TO 1 : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 10,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Redsense ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det tom den 8 april 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/04 Kl 11:30
DNB China Century - Kommande merge
+

DNB China Century, ISIN LU0302238612, slås samman med fonden DNB Asian Small Cap, ISIN LU0067059799.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-04-04.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i DNB China Century byts ut till fondandelar i DNB Asian Small Cap till ett motsvarande värde.
Fonden är redan nu spärrad för handel.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.dnb.no

16/04/04 Kl 11:30
Syngenta AG : Uppköp
+

CNAC Saturn (NL) B.V. har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Syngenta AG.

För varje aktie i Syngenta erbjuds 465 USD kontant.  

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 11 mars 2016, kl. 17.00.

Prospektet finns att läsa på www.syngenta-growth.com

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/04/04 Kl 11:30
Gripen Oil & Gas AB: Avnotering
+

Aktierna i Gripen Oil & Gas kommer att avnoteras från AktieTorget.

Sista dag för handel kommer att vara den 15 april 2016.

Bolaget arbetar aktivt med att utvärdera och följa upp nya möjligheter och projekt med målet att åternotera aktien på en alternativ aktiemarknad.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i Gripen Oil & Gas på en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring är den 12 april 2016.

För de kunder som har ett innehav i Gripen Oil & Gas på en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.
 

16/04/04 Kl 11:30
Pharmacolog i Uppsala AB : Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 6,00 SEK

För en (1) aktie i Pharmacolog i Uppsala får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 15 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 4 april 2016 och den 15 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/04/01 Kl 11:30
Moretime Professional Services AB : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,35 SEK

För en (1) aktie i Moretime Professional Services får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,35 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 april 2016 och den 8 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/31 Kl 11:30
DNB Far East- Kommande Merge
+

DNB Far East, ISIN LU0029400511, slås samman med fonden DNB Global Emerging Markets SRI, ISIN LU0090738252.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-04-04.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i DNB Far East byts ut till fondandelar i DNB Global Emerging Markets SRI
till ett motsvarande värde. Fonden är redan nu spärrad för handel.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.dnb.no.

16/04/01 Kl 11:30
Handelsbanken Tillväxtmarknad- Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Tillväxtmarknad, ISIN SE0000429748, har bytt namn till Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema.

I samband med namnändringen uppdaterades även fondens fondbestämmelser, mer info finns på www.handelsbanken.se/fonder.

16/04/01 Kl 11:30
Handelsbanken Europafond- Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Europafond, ISIN SE0000396574, har bytt namn till Handelsbanken Europa Tema.

I samband med namnändringen uppdaterades även fondens fondbestämmelser, mer info finns på www.handelsbanken.se/fonder.

16/04/01 Kl 11:30
Handelsbanken Amerikafond- Namnändring
+

Fonden Handelsbanken Amerikafond, ISIN SE0000355828, har bytt namn till Handelsbanken Amerika Tema.

I samband med namnändringen uppdaterades även fondens fondbestämmelser, mer info finns på www.handelsbanken.se/fonder.

16/04/01 Kl 11:30
F&C Global Emerging Markets Port- Namnändring
+

Fonden F&C Global Emerging Markets Port, ISIN LU0153359632, har bytt namn till F&C BMO Responsible Global Emerging Markets Equity.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

16/03/31 Kl 11:30
FIM Europa Små och medelstora bolag : Genomförd Merge
+

Fonden FIM Europa Små och medelstora bolag, ISIN FI0008806252, har slagits ihop med fonden FIM Europa, ISIN FI0008801402.

För varje andel i fonden FIM Europa Små och medelstora bolag erhölls 4,080986 stycken andelar i FIM Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/03/31 Kl 11:30
Cantargia TO 3: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 7,60 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3) i Cantargia ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 7,60 SEK.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 6 april 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsoptionerna kan du kunna göra det fram t o m den 6 april 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/30 Kl 11:30
Pepins Group AB : Nyemission
+

Villkor: 2:5, kurs 460,00 SEK

För en (1) aktie i Pepins Group får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 460,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 13 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Pepins Group att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/30 Kl 11:30
LifeAssays AB : Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,04 SEK

För en (1) aktie i LifeAssays får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) unit till kursen 0,04 SEK.

En (1) unit består av två (2) nya aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 6 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig. 

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 30 mars och den 6 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 22 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/29 Kl 11:45
Karo Pharma AB : Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 20,00 SEK

För en (1) aktie i Karo Pharma får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 20,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 1 april 2016 och den 8 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/29 Kl 11:45
BioGaia AB: Utdelning av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB
+

För tio (10) aktier i  BioGaia AB erhålls en (1) aktie i  Infant Bacterial Therapeutics  AB.

Sista dag för handel i BioGaia aktie med rätt till utdelningen var den 21 mars 2016.

16/03/24 Kl 11:45
Fidelity South East Asia Fund - Namnändring
+

Fonden Fidelity South East Asia Fund, ISIN LU0048597586, har bytt namn till Fidelity Asia Focus Fund.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.fidelity.com

16/03/24 Kl 11:45
Parans Solar Lighting AB : Nyemission
+

Villkor: 1:4, kurs 5,00 SEK

För en (1) aktie i Parans Solar Lighting får du en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 8 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 8 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/24 Kl 11:45
Bioinvent AB : Nyemission
+

Villkor: 3:5, kurs 1,95 SEK

För en (1) aktie i Bioinvent  får du en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, tre (3) nya aktier till kursen 1,95 SEK per aktie.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 5 april 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.
Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 29 mars och den 5 april 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 18 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/24 Kl 11:45
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Natalz AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity AB erhålls tjugo (20) aktier i Natalz AB.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity aktie med rätt till utdelningen var den 18 mars 2016.

16/03/24 Kl 11:45
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Ramyen AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity AB erhålls tjugo (20) aktier i Ramyen AB.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity aktie med rätt till utdelningen var den 18 mars 2016.

16/03/24 Kl 11:45
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Odlanor AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity AB erhålls tjugo (20) aktier i Odlanor AB.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity aktie med rätt till utdelningen var den 18 mars 2016.

16/03/24 Kl 13:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Utdelning av aktier i Issem AB
+

För en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity AB erhålls tjugofem (25) aktier i Issem AB.

Sista dag för handel i Blasieholmen Investment Group Equity aktie med rätt till utdelningen var den 18 mars 2016.

16/03/23 Kl 13:30
Ahola Transport: Avnotering
+

Aktier i Ahola Transport kommer att avnoteras från Aktietorget. Sista dag för handel kommer att vara den 29 mars 2016.

För kunder som har ett innehav i Ahola Transport i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/22 Kl 13:30
Swedbank Robur Ethica Ränta - Kommande merge
+

Swedbank Robur Ethica Ränta, ISIN SE0000543084, slås samman med fonden Swedbank Robur Räntefond Pension, ISIN SE0000602260.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-05-26.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Ethica Ränta byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Räntefond Pension
till ett motsvarande värde.Sista dag för handel i Swedbank Robur Ethica Ränta är 2016-05-23.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

16/03/21 Kl 13:45
SEB Strategi Global - Genomförd merge
+

Fonden SEB Strategi Global,ISIN SE0001066333, har slagits ihop med fonden SEB Dynamisk Aktiefond, ISIN SE0000775348.

För varje andel i SEB Strategi Global erhölls 1,496803 stycken andelar i SEB Dynamisk Aktiefond.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/03/18 Kl 13:45
SEB Strategi Global - Kommande merge
+

SEB Strategi Global, ISIN SE0001066333, slås samman med fonden SEB Dynamisk Aktiefond, ISIN SE0000775348.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-03-18.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Strategi Global byts ut till fondandelar i SEB Dynamisk Aktiefond till ett motsvarande värde.
Handeln i SEB Strategi Global är redan stoppad.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida:www.seb.se/fonder

16/03/17 Kl 13:45
Pictet Eastern Europe R - Namnändring
+

Fonden Pictet Eastern Europe - R , ISIN LU0131719634, har bytt namn till Pictet Emerging Europe.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.pictetfunds.com

16/03/17 Kl 13:45
Pilum AB: Nyemission
+

Villkor 4:1, kurs 0,25 SEK

För en (1) aktie i Pilum får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, fyra (4) nya aktier till kursen 0,25 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 24 mars 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 18 mars 2016 och den 24 mars 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/17 Kl 13:45
Corline Biomedical AB : Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 8,00 SEK

För en (1) aktie i Corline Biomedical får du en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 30 mars 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. 

Vill du själv handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan 18-30 mars 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 11 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/16 Kl 13:45
RealXState AB: Avnotering
+

Aktier i RealXState har avnoterats från First North.

Aktierna har varit handelsstoppade sedan den 12 februari 2016.

För de kunder som har ett innehav i RealXState kommer det att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/15 Kl 13:45
SEB Sverigefond Chans/Risk - Genomförd Merge
+

Fonden SEB Sverigefond Chans/Risk ,ISIN SE0000775280, har slagits ihop med fonden SEB Sverige Expanderad, ISIN SE0000984197.

För varje andel i fonden SEB Sverigefond Chans/Risk erhölls 0,983664 stycken andelar i SEB Sverige Expanderad.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

16/03/15 Kl 13:45
Addtech B: Utdelning av aktier i AddLife B
+

För fyra (4) st aktier i Addtech B erhålls en (1) aktie i AddLife B.

Sista dag inklusive rätt till utdelningen var den 9 mars 2016.

AddLife B  noteras på Nasdaq Stockholm den 16 mars 2016.

16/03/14 Kl 13:45
Allenex AB : Uppköp
+

CareDx Inc har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allenex AB att överlåta sina aktier i utbyte mot ett vederlagsalternativ som består av kontanter (det Kontanta Vederlagsalternativet) eller ett vederlagsalternativ som består av en kombination av kontanter och CareDx-aktier (det Kombinerade Vederlagsalternativet).

Det Kontanta Vederlagsalternativet

För en (1) aktie i Allenex erbjuds 2,50 SEK kontant. 

Det Kombinerade Vederlagsalternativet

För en (1) aktie i Allenex erbjuds 1,731 SEK kontant och 0,01458 CareDx-aktier.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 29 mars 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera det Kontanta Vederlagsalternativet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 21 mars 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 13 april 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/03/14 Kl 13:45
SEB Sverigefond Stora Bolag - Namnändring
+

Fonden SEB Sverigefond Stora Bolag, ISIN SE0000984197, har bytt namn till SEB Sverige Expanderad.
Om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

16/03/14 Kl 13:45
Miris Holding AB: Nyemission
+

Villkor 1:2, kurs 0,08 SEK

För en (1) aktie i Miris Holding får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,08 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 22 mars 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kan du göra det mellan den 14 mars 2016 och den 22 mars 2016.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/11 Kl 13:45
Absolicon Solar Coll AB : Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 40,00 SEK

För en (1) aktie i Absolicon Solar Coll får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 40,00 SEK.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. På internetdepån under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner kryssa för "Ja", på frågan om du vill delta i emissionen med dina rätter.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 23 mars 2016 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Absolicon Solar Coll att förfalla värdelösa.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 mars 2016.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/03/10 Kl 13:45
Nordic Service Partners Holding AB: Uppköp
+

Etib Holding II AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordic Service Partners Holding AB.
För en (1) aktie i Nordic Service Partners Holding AB erbjuds 21,00 SEK kontant. 
Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 april 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 mars 2016.
Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 13 april 2016.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/03/10 Kl 13:45
Förändring i Bas och Småbolag
+

I och med nummer 3 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportföljerna Småbolag och Bas.

I aktieportfölj Bas utgår SCA B som ersätts av Industrivärden C.
I aktieportfölj Småbolag utgår Cloetta som ersätts av Itab.

Från och med den 10 mars är sammansättningen:
Aktieportfölj Bas: Autoliv, H&M, Industrivärden C (ny!), Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Meda , Nibe, SEB A och Swedish Match.

Aktieportfölj Småbolag: Biogaia, Bulten, Bure, Doro, Dustin, Evolution Gaming, Itab shop (ny!), Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

16/03/08 Kl 13:45
MedCore AB: Uppköp
+

Karo Bio AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i  MedCore AB.
För varje aktie i MedCore erbjuds 0,38 kronor kontant.  

Sista anmälningsdag på marknaden är den 18 mars 2016.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 17 mars 2016, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/08 Kl 13:45
Intuitive Aerial TO 1: Nyemission
+

Villkor 0,51:1, kurs 12,76 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Intuitive Aerial  ger rätt att teckna 0,51 nya aktier i  Intuitive Aerial till kursen 12,76 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2016-03-31.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

16/03/07 Kl 13:45
Free2Move TO 2: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 0,015 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 2) i Free2Move  ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,015 SEK.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsoptionerna kan du kunna göra det fram t o m den 22 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/04 Kl 13:45
Deflamo AB: Nyemission
+

Villkor  9:10,  kurs 2,15 SEK

Innehav av en (1) aktie i Deflamo, oavsett serie, ger en (1) teckningsrätt av serie B. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna nio (9) nya B-aktier till kursen 2,15 SEK per aktie.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 11 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 29 februari 2016.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 4 mars 2016 t o m 11 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/02 Kl 13:45
ÅF AB: Utnyttjande av konvertibler 2012/2016 KV 4 B
+

Villkor 1:1, kurs 78,55 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV 4 B) i ÅF ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie  till kursen 78,55 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista teckningsdag på marknaden är den 15 mars 2016.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut per den 10 april 2016. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 14 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/02 Kl 14:00
Serstech AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 1,10 SEK
 
För en (1) aktie i Serstech ges en (1) teckningsrätt . En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,10 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 2 mars 2016 t o m 10 mars 2016.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 25 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/03/01 Kl 14:00
Phase Holographic Imaging AB: Nyemission
+

Villkor 1:9,  kurs 23,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Phase Holographic ger en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 23,00 SEK per aktie.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 24 februari 2016.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 3 mars 2016 t o m 10 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/29 Kl 14:00
Papilly AB: Nyemission
+

Villkor 2:9, kurs 6,75 SEK

Innehav av en (1) aktie i Papilly ger två (2) uniträtter. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit till kursen 6,75 SEK per unit.

En unit består av en (1) konvertibel om nominellt 6,75 SEK.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 23 februari 2016.

Villkor för konvertibler:

Det konvertibla förlagslånet löper till 31 mars 2018, då det totala nominella beloppet förfaller till betalning. En årlig ränta om 10 %, utbetalas en gång per år, 31 mars, första ränteförfallodag är den 31 mars 2017. Konvertering ska kunna ske vid ett tillfälle per år mellan 15 februari - 10 mars. 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 14 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du kunna göra det fr o m 29 februari 2016 t o m 14 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/26 Kl 14:00
Nya börshandlade fonder från XACT
+

Nu kan du spara i XACT:s ny börshandlade fonder i BörsOrder.
De fonder som öppnats för handel är:

XACT Svenska Småbolag
XACT Råvaror
XACT Obligation

16/02/25 Kl 14:00
Eurocine Vaccines AB: Nyemission
+

Villkor 3:4, kurs 1,10 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Eurocine Vaccines ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units till kursen 1,10 SEK per unit.
En unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Villkor för TO 1:
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie mellan 17 oktober 2016 fram till den 28 oktober 2016.
Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt  av börskursen  för Bolagets aktie under perioden 3  oktober 2016 till 14 oktober 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 4 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 19 februari 2016.

Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du kunna göra det fr o m 25 februari 2016 t o m 4 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/24 Kl 14:00
FX International AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 2,75 SEK
 
Innehav av tre (3) aktier i FX International ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 2,75 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 18 februari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 24 februari 2016 t o m 2 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/22 Kl 14:00
FIM Fonder Europa Små och medelstora bolag - kommande merge
+

FIM Fonder Europa Små och medelstora bolag, ISIN FI0008806252, slås samman med fonden FIM Fonder Europa, ISIN FI0008801402.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-03-22.
Sista dag för handel i FIM Fonder Europa Små och medelstora bolag är 2016-03-21.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i FIM Fonder Europa Små och medelstora bolag byts ut till fondandelar i FIM Fonder Europa
till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.fim.se.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

16/02/22 Kl 14:00
Catella Nordic Tiger - Genomförd likvidation
+

Fonden Catella Nordic Tiger, ISIN LU0542989198, har likviderats.  
För varje fondandel erhölls 127,25 SEK. Likviden är inbokad på depån.
 

16/02/22 Kl 14:00
Agellis Group AB: Uppköp
+

Agellis Group Interssenter AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agellis Group AB.

För en (1) aktie i Agellis Group erbjuds 1,25 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 14 mars 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 8 mars 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 30 mars 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

16/02/19 Kl 14:00
Nokia Corporation ADS och Nokia Oyj - Konvertering
+

De aktier i Nokia Corporation som förvärvades via utbyteserbjudande i Alcatel Lucent ADR och Alcatel Lucent SA kommer inte att tas in i Aktieinvests sortiment.

De gäller Nokia Corporation ADS som handlas i USA och Nokia Oyj som handlas i Frankrike.

Aktieinvest kommer därför att konvertera dessa aktier till Nokia, ISIN FI0009000681 som handlas och förvaras i Sverige.

Konverteringen  beräknas vara klar i början av vecka 9.

16/02/19 Kl 14:30
Hybricon Bus Systems AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 8,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i  Hybricon Bus Systems ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 15 februari 2016.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 mars 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 22 februari 2016 t o m 2 mars 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/18 Kl 14:45
Kiwok Nordic KV 1 B: Utnyttjande av konvertibler
+

Villkor 1:1, kurs 2,50 SEK

Bolaget erbjuder innehavarna av konvertibel KV 1 B en möjlighet  att konvertera sin fordran till B-aktier i Kiwok Nordic.

Innehav av en (1) konvertibel (KV 1 B) i Kiwok Nordic ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 2,50 SEK.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 26 februari 2016.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/17 Kl 15:00
TiksPac AB: Utnyttjande av konvertibler KV 1
+

Villkor 1:1, kurs 3,50 SEK

 Innehav av en (1) konvertibel (KV 1) i TiksPac ger rätt att teckna en (1) ny aktie i till kursen 3,50 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att teckna aktier för sina kunders räkning.

 Sista teckningsdag på marknaden är den 26 februari 2016.

Om du väljer att inte konvertera  kommer det nominella beloppet  av ditt konverteringslån att betalas ut per den 31 mars 2016. Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 25 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/17 Kl 15:00
Novestra AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Novestra erhålls 2,45 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 12 februari 2016.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 17 februari 2016 och den 2 mars 2016.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 9 mars 2016.

16/02/16 Kl 15:00
Bwin Party Digital Entertainment: Fusion
+

Bwin Party Digital Entertainment har fusionerats med GVC Holdings Plc . För varje aktie i Bwin Party Digital erhålls 10,659 kr i utbyte.

16/02/15 Kl 15:00
Vadsbo Switchtech Group AB: Nyemission
+

Villkor 5:1,  kurs 0,61 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Vadsbo Switchtech ger fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,61 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 9 februari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 24 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/12 Kl 15:00
Briox AB : Nyemission
+

Villkor 3:4,  kurs 0,05 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Briox ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,05 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 8 februari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 15 februari 2016 t o m 22 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/12 Kl 15:15
SEB Sverigefond Chans/Risk - Kommande merge
+

 

SEB Sverigefond Chans/Risk, ISIN SE0000775280, slås samman med fonden SEB Sverigefond Stora Bolag, ISIN SE0000984197.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-03-11.

I samband med sammanslagningen genomförs ett namnbyte på den mottagande fonden SEB Sverigefond Stora Bolag till SEB Sverige Expanderad.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Sverigefond Chans/Risk byts ut till fondandelar i SEB Sverigefond Stora Bolag till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i SEB Sverigefond Chans/Risk är 2016-03-07

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

16/08/31 Kl 15:15
Granit fonder Sverige 130/30 - Kommande merge
+

Granit fonder Sverige 130/3, ISIN SE0003695808, slås samman med fonden Granit Fonder Småbolag, ISIN SE0003695790.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2016-03-15

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Granit fonder Sverige 130/30 byts ut till fondandelar i Granit Fonder Småbolag till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Granit fonder Sverige 130/30 är 2016-03-07.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.granitfonder.se

16/02/08 Kl 15:15
CombiGene TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 7,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  CombiGene ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 7,50 SEK.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsoptionerna kan du kunna göra det fram t o m den 10 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/08 Kl 15:15
Diamyd Medical AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 3,00 SEK
 
För en (1) aktie i Diamyd Medical ges en (1) teckningsrätt . Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie av samma serie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 1 februari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 15 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det  fr o m 8 februari 2016 t o m 15 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/05 Kl 15:15
Nyhet - Carls hållbara aktier
+

Aktiespararnas VD, Carl Rosén, ger idag ut en bok där han på ett enkelt sätt förklarar hur du kan göra för att investera hållbart. I boken presenterar Carl också sin hållbara aktieportfölj. 

Nu kan du köpa denna portfölj hos oss på Aktieinvest. 

16/08/31 Kl 15:15
Metallvärden i Sverige AB: Nyemission
+

Villkor 3:1,  kurs 1,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Metallvärden ger tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 1 februari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 15 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 5 februari 2016 t o m 15 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/02/04 Kl 15:15
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om femtio (50) aktier i Iberdrola erhålls en (1) ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 7 januari 2016.

16/02/02 Kl 15:15
Frontline Ltd - Omvänd split
+

Villkor 1:5

För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie.
Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 1 februari 2016.

16/02/02 Kl 15:15
OptiFreeze AB: Nyemission
+

Villkor 1:10,  kurs 25,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i OptiFreeze ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 25,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 27 januari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 3 februari 2016 t o m 10 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/08/31 Kl 15:15
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige - Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige, ISIN SE0000434359, har bytt namn till Swedbank Robur Access Mix.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

16/02/01 Kl 15:15
BULL OLJA X4 H - Omvänd split
+

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie.
Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 januari 2016.

16/01/27 Kl 15:15
Alcatel Lucent ADR: Uppköpserbjudande
+

Nokia Corporation genomför ett utbyteserbjudande avseende de utestående aktierna i Alcatel Lucent ADR.
För varje innehavd aktie i Alcatel Lucent erhålls 0,55 aktier i Nokia America Depository Shares ADS, ISIN US65490220463, i utbyte.
Sista anmälningsdag på marknaden är den 2 februari 2016.
Aktieinvest kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.
Preliminär leveransdag av aktier i Nokia American Depository Shares ADS är den 8 februari 2016.

16/01/27 Kl 15:15
Alcatel Lucent SA: Utbyteserbjudande
+

Nokia Corporation genomför ett utbyteserbjudande avseende de utestående aktierna i Alcatel Lucent.

För varje innehavd aktie i Alcatel Lucent erhålls 0,55 aktier i Nokia Corporation,ISIN FI0009000681,i utbyte.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 februari 2016.

Aktieinvest kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.

Preliminär leveransdag av aktier i Nokia Corporation är den 12 februari 2016.

16/01/27 Kl 15:15
Greater Than AB: Nyemission
+

Villkor 3:20,  kurs 8,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Greater Than ger en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till kursen 8,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 21 januari 2016.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 3 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 27 januari 2016 t o m den 3 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/27 Kl 15:15
Vironova AB: Nyemission
+

Villkor 1:16,  kurs 15,00 SEK
 
Innehav av sexton (16) aktier i Vironova ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 20 januari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 12 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/26 Kl 15:15
Vadsbo Switchtech AB: Split
+

Villkor 10:1

För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 21 januari 2016.

16/01/26 Kl 15:15
Systematisk Kapitalförvaltning AB: Erbjudande från Northern Wind Ventures AB
+

Northern Wind Ventures AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning AB.

För varje hela sjuttiotal (70) aktier i Systematisk Kapitalförvaltning erbjuds en (1) ny aktie i Northern Wind Ventures.  

Sista anmälningsdag på marknaden är den 5 februari 2016.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 4 februari 2016, kl. 15.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/26 Kl 15:15
Aptahem TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 9,00 SEK
 
Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Aptahem ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 9,00 SEK.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 29 januari 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsoptionerna kan du kunna göra det fram t o m den 29 januari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/25 Kl 15:30
RLS Global AB: Nyemission
+

Villkor 1:15,  kurs 5,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i RLS Global ger en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 19 januari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 1 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 25 januari 2016 t o m 1 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/22 Kl 15:30
Clinical Laserthermia Systems AB: Nyemission
+

Villkor 2:13,  kurs 7,00 SEK

För en (1) aktie av serie A eller B i Clinical Laserthermia Systems ges en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier av serie B till kursen 7,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 18 januari 2016.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 29 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 25 januari 2016 t o m 29 januari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/20 Kl 15:30
Petrosibir AB: Avnotering
+

Aktier i Petrosibir (tidigare namn  Shelton Petroleum) kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm p g a beslut som Disciplinnämnden vid  Nasdaq Stockholm AB fattade den 4 december 2015.

Sista dag för handel kommer att vara den 4 februari 2016.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i Petrosibir i en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring är den 1 februari 2016.

För kunder som har ett innehav i Petrosibir i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/20 Kl 15:30
Petrogrand AB: Avnotering
+

Aktier i Petrogrand kommer att avnoteras från First North p g a beslut som Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm AB fattade den 4 december 2015.

Sista handelsdag i aktien är den 4 februari 2016.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i Petrogrand i en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring är den 1 februari 2016.

 

För kunder som har ett innehav i Petrogrand i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice

16/01/19 Kl 15:30
East Capital China Fund - Namnändring
+

Fonden East Capital China Fund , ISIN LU0289591256 har bytt namn till East Capital Lux China Enviromental.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.eastcapital.com

16/01/18 Kl 15:30
Ortoma AB: Nyemission
+

Villkor 1:25,  kurs 35,00 SEK
 
För en (1) aktie i Ortoma ges en (1) teckningsrätt . Tjugofem (25) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie till kursen 35,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 12 januari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 februari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 18 januari 2016 t o m 2 februari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/14 Kl 15:30
Scandinavian Organics KV : Utnyttjande av konvertibel
+

Villkor 1:1, kurs 15,00 SEK

Innehav av en (1) konvertibel (KV ) i Scandinavian Organics ger rätt att teckna en (1) ny aktie i till kursen15,00 SEK.

 Eftersom teckningskursen överstiger aktiekursen kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

 Sista teckningsdag på marknaden är den 15 januari 2016.

 Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder.

 Konvertibeln kommer att förfalla till betalning den 31 januari 2016.

16/01/14 Kl 15:30
Förändringar i aktieportfölj Bas!
+

I och med nummer 1 (2016) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Bas. Alfa Laval utgår och ersätts av Meda.

Från och med den 14 januari är sammansättningen i portföljen: - Autoliv, H&M, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden, Meda (ny!), Nibe, SCA B, SEB A och Swedish Match.

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

16/01/13 Kl 15:30
Obducat AB: Nyemission
+

Villkor 1:5,  kurs 8,20 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Obducat AB ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 8,20 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 7 januari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 26 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 13 januari 2016 t o m den 26 januari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/13 Kl 15:30
Sensavis Holding AB:Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 12 januari 2016.

16/01/12 Kl 15:30
Amnode AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 0,40 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Amnode ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 5 januari 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 12 januari 2016 t o m 22 januari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/11 Kl 15:30
2016-01-11 11:05 : Brighter TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 3,00 SEK
 
Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Brighter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 19 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar sälja  teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 19 januari 2016.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/11 Kl 15:30
Brighter TO 2: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 3,00 SEK
 
Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i Brighter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 19 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar sälja  teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 19 januari 2016.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/07 Kl 15:30
Smart Energy AB: Utdelning av aktier i Webbster Media Group AB
+

För varje fyrahundratio (410) aktier i Smart Energy erhålls en (1) aktie i Webbster Media Group AB.

Sista dag för handel i Smart Energys aktie med rätt till utdelningen var den 29 december 2015.

Webbster Media Group AB är i dagsläget onoterad.

16/01/07 Kl 15:45
Catella Nordic Tiger - Kommande likvidation
+

Fonden, Catella Nordic Tiger, ISIN LU0542989198, kommer att likvideras.
Sista dag att sälja andelar i Catella Nordic Tiger är 2016-01-28.
Fonden är redan nu spärrad för köp.
Preliminär dag för likvideringen är 2016-01-29.
Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.

16/01/07 Kl 15:45
Yield Life Science AB: Nyemission
+

Villkor 1:12,  kurs 4,00 SEK
 
För en (1) aktie i Yield Life Science ges en (1) teckningsrätt . Tolv (12) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B till kursen 4,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 29 december 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 14 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 7 januari 2016 tom 14 januari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/07 Kl 15:45
Swedbank Robur Access Offensiv (Access 100) - Namnändring
+

Fonden Swedbank Robur Access Offensiv (Access 100) , ISIN SE0001108721, har bytt namn till Swedbank Robur Premium Offensiv.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

16/01/05 Kl 15:45
Kapitalförvaltaren Öhman har förvärvat - Fondbolaget DNB:s svenska fond- och kapitalverksamhet
+

Kapitalförvaltaren Öhman har förvärvat DNB:s svenska fond- och kapitalverksamhet.
I samband med förvärvet ändras de berörda fondernas fondbolag, förvaringinstitut och i vissa fall namn.
Öhman Fonder kommer att vara nytt fondbolag och SEB kommer att vara förvaringinstitut.
Information om detta finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.ohman.se

ISIN                          Gammalt namn                                  Nytt namn
 
        

SE0000432775      DNB Småbolagsfonden                     Öhman Fonder Småbolagsfonden

SE0000432809      DNB Sweden Micro Cap                    Öhman Fonder Sweden Micro Cap
 
SE0000432791      DNB Utlandsfond                               Öhman Fonder Utlandsfond

SE0000432767      DNB Sverigefond A                            Öhman Fonder Sverigefond 2A

16/01/05 Kl 15:45
WeSC AB: Nyemission
+

Villkor 2:7,  kurs 1,65 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i WeSC ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 1,65 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 28 december 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 13 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 5 januari 2016 t o m den 13 januari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/01/04 Kl 15:45
Unibet Group Plc AB:Split
+

Villkor 8:1

För en (1) gammal aktie erhålls åtta (8) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 30 december 2015.
 

16/01/04 Kl 15:45
Intuitive Aerial AB: Nyemission
+

Villkor 2:5,  kurs 6,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Intuitive Aerial ger två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 23 december 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 18 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 7 januari 2016 t o m den 18 januari 2016.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/10/18 Kl 14:15
Top Danmark AS: Uppköp
+

Sampo Plc har lagt ett bud på aktierna i Top Danmark AS.

För en (1) aktie i bolaget erbjuds 183,00 DKK kontant.                                                                                     

Sista anmälningsdag på marknaden är den 25 oktober 2016.

Eftersom styrelsen i Top Danmark rekommenderar att inte acceptera erbjudandet från Sampo så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet för sina kunders räkning.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

2015

16/08/31 Kl 15:45
Nordkom AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 1,10 SEK

Innehav av en (1) aktie i Nordkom ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,10 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 18 december 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 11 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 29 december 2015 t o m den 11 januari 2016.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/23 Kl 09:15
Endomines AB: Nyemission
+

Villkor 3:1,  kurs 0,09 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Endomines ger tre (3) teckningsrätter En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,09 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 17 december 2016.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 14 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 11 januari 2016 t o m den 14 januari 2016

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/22 Kl 09:15
Tribona AB : Uppköp
+

Catena AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB.

För åtta (8) aktier i Tribona erbjuds tre (3) nyemitterade aktier i Catena.

Som alternativ erbjuder Catena aktieägarna i Tribona att erhålla ett kontant vederlag om 42,00 SEK. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 januari 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera aktiebudet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktierna är den 11 januari 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 25 januari 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/12/12 Kl 09:15
Petrogrand AB: Utdelning av aktier i Petrosibir AB
+

För en (1) aktie i Petrogrand erhålls 0,5513 aktier i Petrosibir (tidigare namn Shelton Petroleum).

Sista dag för handel i Petrogrand aktie med rätt till utdelningen var den 16 december 2015.

15/12/22 Kl 09:30
Hifab Group AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 1,75 SEK
 
Innehav av en (1) aktie av serie A resp serie B i Hifab Group ger en (1) teckningsrätt av resp serie. En (1) teckningsrätt av serie A resp serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av resp aktieslag till kursen 1,75 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 4 januari 2016 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 22 december 2015 t o m 4 januari 2016.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/22 Kl 09:30
Vitec Software Group AB: Split
+

illkor 5:1

För en (1) gammal aktie erhålls fem (5) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 21 december 2015.

15/12/18 Kl 09:30
Stureguld i Sverige AB: Utdelning av aktier i Mobilåtervinning i Sverige AB
+

För tvåhundranio (209) st aktier i Stureguld i Sverige AB erhålls en (1) aktie i Mobilåtervinning i Sverige AB.
Sista dag för handel i Stureguld i Sverige ABs aktie med rätt till utdelningen var den 14 december 2015.
 
Mobilåtervinning i Sverige AB är i dagsläget onoterad men förbereder en listning av aktierna.

15/12/18 Kl 09:30
Industrial and Financial Systems, IFS AB : Uppköp
+

EQT VII genom IGT Holding IV AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i IFS AB.

För en (1) aktie i IFS, oavsett aktieslag, erbjuds 362,50 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 januari 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktierna är den 23 december 2015.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 11 januari 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Observera att marknadskursen just nu överstiger budkursen.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/12/17 Kl 09:30
Proffice AB : Uppköp
+

Holländska bemanningsföretaget Randstad har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Proffice AB.

För en (1) aktie i Proffice erbjuds 25 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 27 januari 2016.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 21 januari 2016.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 4 februari 2016.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/12/16 Kl 09:30
Folksam Framtidsfond - Genomförd merge
+

Folksam Framtidsfond ,ISIN SE0000891871, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Technology, ISIN SE0000538944.

För varje andel i Folksam Framtidsfond erhölls 0,297031 stycken andelar i Swedbank Robur Technology.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/12/16 Kl 09:30
SEB Etisk Sverigefond Lux - Namnändring
+

Fonden SEB Etisk Sverigefond Lux, ISIN LU0047322432, har bytt namn till SEB Hållbarhetsfond Sverige.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

15/12/11 Kl 09:30
MDS Digital Solutions AB: Erbjudande från Moretime Professional Services AB
+

Moretime Professional Services AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i MDS Digital Solutions AB.

För varje aktie i MDS Digital Solutions erbjuds en (1) ny aktie i Moretime Professional Services AB.  

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 december 2015.

Om du inte vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 14 december  2015, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/11 Kl 09:30
Shelton Petroleum AB: Utdelning av aktier i Zhoda Petroleum AB
+

För en (1) aktie i Shelton Petroleum erhålls en (1) aktie i Zhoda Petroleum.

Sista dag för handel i Shelton Petroleum aktie med rätt till utdelningen var den 7 december 2015.

15/12/11 Kl 09:30
Hedera Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 10 december 2015.

15/12/09 Kl 09:30
Bilia TO 1A : Nyemission
+

Villkor 2:1,  kurs 10,00 SEK
 
Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1 A) i Bilia ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 10,00 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 21 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsoptionerna kan du kunna göra det fram t o m den 21 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/08 Kl 09:30
Metallvärden i Sverige AB - Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 7 december 2015

15/12/07 Kl 09:30
PowerCell Sweden TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 9,63 SEK

Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i PowerCell Sweden  ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 9,63 SEK.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 21 december 2015  och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar sälja teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m den 21 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/07 Kl 09:45
Mavshack TO 1 : Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 0,50 SEK
 
Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  Mavshack ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,50 SEK.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 18 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsoptionerna kan du kunna göra det fram t o m den 18 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/07 Kl 09:45
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB: Nyemission
+

Villkor 1:10,  kurs 0,42 SEK

För en (1) aktie i Cefour Wine, oavsett serie, ges en (1) uniträtt . Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna en unit till kursen 0,42 SEK per unit.

 

Varje unit består av fjorton (14) aktier av serie B och sju (7) teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie. Teckningstid är till och med den 31 maj 2016.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 1 december 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 15 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja uniträtterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du kunna göra det fr o m den 8 december 2015 t o m den 15 december 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/07/12 Kl 11:45
Ålandsbanken Brig 6 - Genomförd merge
+

Fonden Ålandsbanken Brig 6, ISIN LU0744541607, har slagits ihop med fonden Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond, ISIN FI4000087903.

För varje andel i Ålandsbanken Brig 6 erhölls 0,466641 stycken andelar i Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond .

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/07/12 Kl 11:45
Ålandsbanken Money Market - Genomförd merge
+

Fonden Ålandsbanken Money Market , ISIN LU0896562062, har slagits ihop med fonden Ålandsbanken Kort Ränta SEK Placeringsfond, ISIN FI4000167408.

För varje andel i fonden Ålandsbanken Money Market erhölls 10,392284 stycken andelar i  Ålandsbanken Kort Ränta SEK Placeringsfond.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/04/12 Kl 11:45
Rabbalshede Kraft AB: Nyemission
+

Villkor 8:10,  kurs 6,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie, oavsett serie i Rabbalshede ger åtta (8) teckningsrätter av serie B. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B- aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 30 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 16 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/03/12 Kl 12:00
Förändringar i aktieportfölj Småbolag
+

I och med nummer 12 (2015) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Småbolag. I portföljen utgår Betsson och ersätts av Doro.

Från och med den 3 december är sammansättningen i portföljen följande: Biogaia, Bulten, Bure, Cloetta, Doro, Dustin, Evolution Gaming, Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

15/12/03 Kl 12:00
Förändringar i aktieportfölj Småbolag
+

I och med nummer 12 (2015) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Småbolag. I portföljen utgår Betsson och ersätts av Doro.

Från och med den 3 december är sammansättningen i portföljen följande: Biogaia, Bulten, Bure, Cloetta, Doro, Dustin, Evolution Gaming, Nolato, Scandi Standard och Svolder B.

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

15/12/02 Kl 12:00
Taurus Energy AB: Nyemission
+

Villkor 1:10,  kurs 1,35 SEK
 
För en (1) aktie i Taurus Energy oavsett serie ges en (1) teckningsrätt . Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B- aktie till kursen 1,35 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 26 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 3 december 2015 t o m 10 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/12/02 Kl 12:00
PA Resources AB: Avnotering
+

PA Resources AB ska avnoteras från Nasdaq Stockholm.
Sista handelsdag i aktien är den 15 januari 2016.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i PA Resources AB
i en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och eller i en Kapitalförsäkring är den 12 januari 2016.

För kunder som har ett innehav i PA Resources AB, i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. 

Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/02/12 Kl 12:00
Fonden Odin Maritim - Genomförd merge
+

Fonden Odin Maritim ,ISIN NO0008000015, har slagits ihop med fonden Odin Fonder Energi, ISIN NO0010062961.
För varje andel i Odin Maritim erhölls 5,158365 stycken andelar i Odin Fonder Energi.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.
 

15/02/12 Kl 12:00
Folksam Penningmarknad - Genomförd merge
+

Folksam Penningmarknad ,ISIN SE0000434664, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Penningmarknad, ISIN SE0000543043.

För varje andel i Folksam Penningmarknad erhölls 1,189733 stycken andelar i Swedbank Robur Penningmarknad.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/01/12 Kl 15:30
LightLab Sweden AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 0,75 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Lightlab Sweden ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B -aktie till kursen 0,75 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 24 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 9 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 2 december 2015 t o m 9 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/01/12 Kl 15:30
Wifog Holding AB: Nyemission
+

Villkor 1:4,  kurs 10,00 SEK

 

Innehav av en (1) aktie i Wifog Holding ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit till kursen 10,00 SEK per unit.

 

En unit består av en konvertibel i Wifog Holding. Konverteringskursen är 10,00 kr per aktie. Lånet löper med en årlig räntesats om 12 procent från den 4 januari 2016 och betalas halvårsvis i efterskott den 30 juni och 31 december samt sista gången på den slutliga förfallodagen den 30 juni 2017. Konverteringperioden är från och med den 15 maj 2017 till och med den 15 juni 2017.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 25 november 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 15 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i uniträtterna kommer de uniträtter som ej utnyttjas för att teckna units att förfalla värdelösa.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/01/12 Kl 15:30
Kapitalförvaltaren Öhman har förvärvat DNB:s svenska fond- och kapitalförvaltningsverksamhet
+

Överlåtelsen verkställs den 1 januari 2016, vilket är det datum då Öhman fonder övertar ansvaret för att förvalta DNB:s svenska fonder.
Öhman Fonder kommer att vara nytt fondbolag och SEB kommer att vara förvaringsinstitut.I samband med överlåtelsen kommer fondbestämmelserna¨
för de aktuella fonderna att ändras.Om detta går att läsa på Öhmans hemsida: www.ohman.se

Du som kund behöver inte vidta någon åtgärd men anledning av denna överlåtelse.

15/01/12 Kl 15:30
ODIN Fonder Maritim - Kommande merge
+

ODIN Fonder Maritim, ISIN NO0008000015, slås samman med fonden Odin Fonder Energi, ISIN NO0010062961.
Preliminärt datum för sammanslagningen var 2015-11-30.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i ODIN Fonder Maritim byts ut till fondandelar i Odin Fonder Energi till ett motsvarande värde.

ODIN Fonder Maritim är redan spärrad för handel.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.odinfonder.se

15/01/12 Kl 15:30
ODIN Fonder Offshore - Namnändring
+

ODIN Fonder Offshore, ISIN NO0010062961,har bytt namn till ODIN Fonder Energi.
Information om ev förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.odinfonder.se

15/11/30 Kl 15:30
Swedbank Robur Afrikafond - Genomförd merge
+

 

Swedbank Robur Afrikafond ,ISIN SE0005308467, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Global Emerging Markets, ISIN SE0001912924.

För varje andel i Swedbank Robur Afrikafond erhölls 0,864806 stycken andelar i Swedbank Robur Global Emerging Markets.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/11/30 Kl 15:30
Peptonic Medical AB: Nyemission
+

Villkor 6:7,  kurs 2,80 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Peptonic Medical ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier till kursen 2,80 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 4 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 30 november 2015 t o m 4 december 2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/27 Kl 15:30
Polarcus LTD: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 26 november 2015.

15/11/27 Kl 15:30
Nickel Mountain Group AB: Nyemission
+

Villkor 4:3,  kurs 1,00 NOK
 
Innehav av en (1) aktie i Nickel Mountain ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier till kursen 1,00 NOK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/27 Kl 15:30
Dentware Scandinavia AB: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 3,50 SEK

Innehav av en (1) aktie i Dentware Scandinavia ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 23 november 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 9 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 30 november 2015 t o m den 9 december 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/26 Kl 15:30
Savo-Solar Oy: Nyemission
+

Villkor 2:1,  kurs 3,73 SEK

Innehav av en (1) aktie i Savo-Solar ger två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,73 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 20 november 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 4 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 27 november 2015 t o m den 4 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/26 Kl 15:30
Sivers IMA Holding AB: Nyemission
+

Villkor 13:12,  kurs 3,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Sivers IMA Holding ger tretton (13) teckningsrätter. Tolv (12) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 20 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 3 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 26 november 2015 t o m 3 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/23 Kl 15:45
Vigmed Holding AB: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 2,60 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Vigmed Holding ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 2,60 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 30 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 23 november 2015 t o m 30 november 2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/19 Kl 15:45
Spago Nanomedical AB: Nyemission
+

Villkor 3:8,  kurs 11,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Spago Nanomedical ger en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till kursen 11,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 13 november 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 27 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 20 november 2015 t o m den 27 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/19 Kl 15:45
Vostok Emerging Finance Ltd: Nyemission
+

Villkor 8:1,  kurs 1,00 SEK

 

Innehav av ett (1) depåbevis i Vostok Emerging Finance ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna åtta (8) nya depåbevis till kursen 1,00 SEK per depåbevis.

 

Sista dag att köpa depåbevis inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 13 november 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 26 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 19 november 2015 t o m den 26 november 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/19 Kl 15:45
Delta Minerals AB: Nyemission
+

Villkor 2:7,  kurs 0,13 SEK
 
För en (1) aktie i Delta Minerals ges två (2) teckningsrätter . Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B till kursen 0,13 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 12 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 19 november 2015 t o m 2 december 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/19 Kl 15:45
Clean Oil Technology AB: Nyemission
+

Villkor 3:4,  kurs 1,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Clean Oil Technology ger en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till kursen 1,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 13 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 3 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/18 Kl 15:45
Orezone TO 1 : Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 0,25 SEK

 

OBS! Kort svarstid p g a sen publicering av information om villkor för nyemissionen.

 

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  Orezone AB ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,25 SEK.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 19 november 2015  kl. 15.00 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du vill teckna aktier men inte har möjlighet att sätta in likvida medel på depå före kl. 15.00, ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-50651700 senast den 19 november 2015  kl. 15.00.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/18 Kl 15:45
Ålandsbanken Commodity Fund - Likviderad
+

Fonden Ålandsbanken Commodity Fund, ISIN LU0712094233, har likviderats.
Fondandelarna har sålts av till en kurs på 97,31 kronor per andel. Likviden från försäljningen har satts in som likvida medel i depån.
 

15/11/18 Kl 15:45
SEB SKF Allemansfond - Genomförd merge
+

Fonden SEB SKF Allemansfond ,ISIN SE0001039561, har slagits ihop med fonden SEB Sverige Indexfond, ISIN SE0002593673.

För varje andel i SEB SKF Allemansfond erhölls 0,772259 stycken andelar i SEB Sverige Indexfond.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.
 

15/11/17 Kl 15:45
Motion Display Scandinavia AB: Nyemission
+

Villkor 3:20,  kurs 3,68 SEK

 

Innehav av en (1) aktie i Motion Display Scandinavia ger tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,68 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 11 november 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 24 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 17 november 2015 t o m den 24 november 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/17 Kl 15:45
Xtranet Gruppen i Stockholm AB: Nyemission
+

Villkor 9:5,  kurs 1,60 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Xtranet ger nio (9) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,60 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 11 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 23 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 17 november 2015 t o m 23 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/17 Kl 15:45
Vivoline Medical AB : Nyemission
+

Villkor 1:6,  kurs 32,80 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Vivoline Medical ger en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit till kursen 32,80 SEK per unit.
En (1) unit består av åtta (8) aktier och fem (5) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

En (1) teckningsoption TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till kursen 4,10 SEK. Teckningstid 16 nov 2016 till 7 december 2016.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 11 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 26 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja uniträtterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du kunna göra det fr o m 19 november 2015 t o m 26 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/17 Kl 15:45
AroCell AB: Nyemission
+

Villkor 2:9,  kurs 10,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i AroCell ger en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 10,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 11 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 25 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 18 november 2015 t o m den 25 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/17 Kl 15:45
Paradox AB under namnbyte till Sensori AB: Omvänd split
+

Villkor 1:50

För femtio (50) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 16 november 2015.

15/11/12 Kl 15:45
Betting Promotion Sweden AB: Uppköp
+

Nordic Leisure AB (NLAB) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (BP).
För en (1) aktie i Betting Promotion Sweden AB erbjuds en (1) aktie i Nordic Leisure AB.  
Sista anmälningsdag på marknaden är den 7 december 2015.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 1 december 2015.
Skiftet av aktierna kommer preliminärt att ske den 11 januari 2016.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/11/12 Kl 15:45
Intervacc AB: Nyemission
+

Villkor 1:6,  kurs 1,90 SEK

 

Innehav av en (1) aktie oavsett serie i Intervacc ger en (1) teckningsrätt av serie B. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 1,90 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 6 november 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 1 december 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/12 Kl 16:00
Cybercom Group AB: Uppköp
+

Viltor AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Cybercom Group AB.
För en (1) aktie i Cybercom Group erbjuds 3,00 kronor kontant.                                                                    
Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 december 2015.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 30 november 2015.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 11 december 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/11/11 Kl 16:00
Sweco AB: Nyemission
+

Villkor 1:8,  kurs 81,00 SEK
 
För en (1) aktie av serie A i Sweco ges en (1) teckningsrätt av serie A .
För en (1) aktie av serie B i Sweco ges en (1) teckningsrätt av serie B .
Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av samma serie till kursen 81,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 5 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 19 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 12 november 2015 t o m 19 november 2015.

För BörsSM-deltagare: Aktieinvest kommer att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning och återinvestera erhållen likvid i aktien.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/10 Kl 16:00
Hewlett Packard Co: Utdelning av aktier i Hewlett Packard Enterprise Co
+

För en (1) aktie i  Hewlett Packard Co erhålls en (1) aktie i Hewlett Packard Enterprise Co.

Sista dag för handel i  Hewlett Packard med rätt till utdelningen var den 30 oktober 2015.

Aktie i Hewlett Packard Enterprise Co är öppen enbart för försäljning i andelsorder hos Aktieinvest.

15/11/10 Kl 16:00
A1M Pharma TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 6,00 SEK
 
Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  A1M Pharma AB ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 19 november 2015  och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar sälja teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 19 november 2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice

15/11/10 Kl 16:00
Nordic Iron Ore AB: Nyemission
+

Villkor 3:2,  kurs 1,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Nordic Iron Ore ger tre (3) teckningsrätter.Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 4 november 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 19 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice

15/11/05 Kl 16:00
Glycorex Transplantation AB: Nyemission
+

Villkor 3:32,  kurs 1,50 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Glycorex oavsett serie ger en (1) teckningsrätt. Trettiotvå (32) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya B-aktier till kursen 1,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 30 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 12 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 5 november 2015 t o m 12 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/05 Kl 16:00
Axonkids AB: Nyemission
+

Villkor 1:8,  kurs 7,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Axonkids ger en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 30 oktober 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 13 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 5 november 2015 t o m den 13 november 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/05 Kl 16:00
Förändringar i aktieportfölj Avkastning!
+

I och med nummer 11 (2015) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Avkastning. I portföljen utgår Bilia och Holmen. De ersätts av Mycronic och Nobina.

Från och med den 5 november är sammansättningen i portföljen följande: AstraZeneca, Beijer Alma, Duni, Nobina (ny!), MTG B, Mycronic (ny!), NCC B, Nordea, Ratos B och Tele2 B.

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

15/11/04 Kl 16:00
UBS Global Asset Management Equity Fund Taiwan B - Genomförd merge
+

Fonden UBS Global Asset Management Equity Fund - Taiwan B , ISIN LU0085870607, har slagits ihop med fonden UBS Global Asset Management Asian Smaller Companies (USD) , ISIN LU0746413003.

För varje andel i UBS Global Asset Management Equity Fund erhölls 1,049065 stycken andelar i UBS Global Asset Management Asian Smaller Companies (USD).

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/11/04 Kl 16:00
Banco Bilbao SA: Fondemission
+

Nittiotvå (92) aktier i  Banco Bilbao berättigar till en (1) ny aktie i Banco Bilbao.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 30 september 2015.

15/11/03 Kl 16:00
Follicum TO 1 : Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i  Follicum AB ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 november 2015  och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar sälja teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 10 november 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/03 Kl 16:00
TargetEveryOne AB: Nyemission
+

 

Villkor 1:5,  kurs 5,01 SEK
 
För en (1) aktie i TargetEveryOne ges en (1) teckningsrätt . Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,01 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 26 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 12 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 5 november 2015 t o m 12 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/03 Kl 16:00
Oboya Horticulture Ind AB : Nyemission
+

 

Villkor 1:6,  kurs 7,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Oboya B ger en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 28 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 18 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 
Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 3 november 2015 t o m 18 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/11/02 Kl 16:00
A-Com AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 0,01 SEK

 

Innehav av en (1) aktie i A-Com ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,01 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 27 oktober 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 13 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/10/30 Kl 16:00
Ålandsbanken Brig 6 - Kommande merge
+

Ålandsbanken Brig 6, ISIN LU0744541607 , slås samman med fonden
Ålandsbanken FI Premium 30 , ISIN FI4000087903.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-11-30.
Sista dag för handel i Ålandsbanken Brig 6 är 2015-11-19.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i
Ålandsbanken Brig 6 byts ut till fondandelar i
Ålandsbanken FI Premium 30 till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.alandsbanken.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/10/30 Kl 16:00
Ålandsbanken Money Market - Kommande merge
+

Ålandsbanken Money Market, ISIN LU0896562062 , slås samman med fonden
Ålandsbanken FI kort Ränta SEK, ISIN FI4000167408.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-11-30.
Sista dag för handel i Ålandsbanken Money Market är 2015-11-19.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i
Ålandsbanken Money Market byts ut till fondandelar i
Ålandsbanken FI kort Ränta SEK till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.alandsbanken.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/10/29 Kl 16:00
Folksam Obligationsfonden - Genomförd merge
+

Folksam Obligationsfonden ,ISIN SE0000434656, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Räntefond Pension, ISIN SE0000602260.

För varje andel i Folksam Obligationsfonden  erhölls 12,624092 stycken andelar i fonden Swedbank Robur Räntefond Pension.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/10/29 Kl 16:00
Nordic Whisky Capital AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 1,60 SEK
 
Innehav av en (1) aktie, oavsett serie i Nordic Whisky ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 1,60 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 22 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den
18 november 2015 och till dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Nordic Whisky Capital att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/10/28 Kl 13:30
Ginger Oil AB: Nyemission
+

Villkor 1:6,  kurs 10,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Ginger Oil ger en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 21 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 6 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 
Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det  fr o m 29 oktober 2015 t o m 6 november 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/10/28 Kl 13:30
Folksam Förvaltningsfonden - Genomförd merge
+

Folksam Förvaltningsfonden ,ISIN SE0000434649, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur KPA Etisk Blandfond 2, ISIN SE0000885089.
För varje andel i Folksam Förvaltningsfonden erhölls 1,295634 stycken andelar i fonden Swedbank Robur KPA Etisk Blandfond 2.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/10/27 Kl 13:30
Vicore Pharma AB: Nyemission
+

Villkor 2:5,  kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i  Vicore Pharma (tidigare namn Mintage Scientific)  ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 6,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 21 oktober 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 12 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/10/27 Kl 13:30
Nischer AB: Avnoteras
+

Nischer AB ska avnoteras från First North.

Sista handelsdag i aktien är den 6 november 2015.

 

Nischer AB har som mål att lista aktien på NGM Nordic MTF senast under december månad.
Om handel inte kommer igång som planerat, på en reglerad marknad eller en MTF är aktien enligt avtalet en kontofrämmande tillgång och får då inte förvaras på ett investeringssparkonto (ISK).

För kunder som har ett innehav i Nischer AB, på ett investeringssparkonto (ISK) kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar.

Du som har aktien på ett investeringssparkonto (ISK), bör om handel i aktien inte har återupptagits, flytta dina tillgångar till ett annat förvar hos oss eller i annat institut innan den 30 januari 2016.
Om så inte sker kan vi efter eget beslut flytta över tillgångarna på en traditionell aktie- och fonddepå i ditt namn hos oss. Notera att denna nya depå kan ha en annan prisplan än ditt befintliga sparande på investeringssparkontot. Du kan när som helst ändra prisplan på din depå genom att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700.

15/10/26 Kl 13:30
Alternativa Aktiemarknaden AB: Nyemission
+

Villkor 1:5,  kurs 396,83 SEK

 

Innehav av en (1) aktie i Alternativa Aktiemarknaden ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 396,83 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 20 oktober 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 5 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

15/10/26 Kl 13:30
Nordic Mines AB: Nyemission
+

Villkor 10:1,  kurs 0,20 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Nordic Mines ger tio (10) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 20 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 november 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 26 oktober 2015 t o m 2 november 2015.

För BörsSM-deltagare: Aktieinvest kommer att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning och återinvestera erhållen likvid i aktien.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/10/22 Kl 13:30
Paynova AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 0,40 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Paynova ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,40 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 16 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 29 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 22 oktober 2015 t o m 29 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/10/22 Kl 13:30
Zenergy AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 21 oktober 2015.

15/10/20 Kl 13:30
TrustBuddy AB: Avnotering
+

Aktier i TrustBuddy har avnoterats på grund av att bolaget har ansökt om konkurs. Aktierna har varit börsstoppade sedan den 7 oktober 2015.

För de kunder som har ett innehav i TrustBuddy kommer det att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

15/10/19 Kl 13:30
Euroforest AB: Nyemission
+

Villkor 1:9,  kurs 125 SEK
 
Innehav av en (1) B-aktie i Euroforest ger en (1) teckningsrätt.Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 125 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 13 oktober 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den
4 november 2015 och till dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier i Euroforest att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

15/10/16 Kl 13:30
Polyplank AB: Anmälan om konvertering av KV 1 2012/2015
+

Polyplank AB: Konvertibel KV 1 2012/2015

 

Villkor: Konverteringskurs 25,03 SEK

Polyplanks stängningskurs per den 15 oktober var 3,60 SEK.

Konverteringskursen för konvertiblerna är 25,03 SEK. Nominellt belopp skall vara jämt delbart med teckningskursen.

För att delta i konverteringen kontaktar du Aktieinvest Kundservice på tel: 08-5065 1700

senast den 29 oktober 2015.

 

Polyplank AB är under företagsrekonstruktion.

Kalmar tingsrätt beslutade den 23 april 2015

att Polyplank AB skall genomgå en företagsrekonstruktion.

Enl information som har gått ut från rekonstruktören är det oklart om Polyplank ABs konvertibellån 2012/2015 kommer att betalas ut.

Polyplank AB genomförde i augusti en nyemission med avstämningsdag 26 augusti 2015.

Utgången av denna emission påverkar inte en ev utbetalning gällande konvertibel KV 1 2012/2015 då nyemissionen inte är tänkt att täcka gamla skulder.

Observera att anmälningsförfarandet ovan gäller specifikt för Aktieinvest kunder.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/10/16 Kl 13:30
SEB Japanfond Chance / Risk Lux - Kommande likvidation
+

Fonden, SEB Japanfond Chance / Risk - Lux, ISIN LU0110261509, kommer att likvideras.
Sista dag för handel i SEB Japanfond Chance / Risk - Lux är 2015-11-11.
Preliminär dag för likvideringen är 2015-11-13.
Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.
 

15/10/16 Kl 13:30
SEB Japanfond Lux - Kommande likvidation
+

Fonden, SEB Japanfond - Lux, ISIN LU0030163587, kommer att likvideras.
Sista dag för handel i SEB Japanfond - Lux är 2015-11-11.
Preliminär dag för likvidering är 2015-11-13.
Eventuellt månadssparande i fonden har lagts över till likvid.

15/10/15 Kl 13:30
Folksam Penningmarknadsfonden - Kommande merge
+

Folksam Penningmarknadsfonden, ISIN SE0000434664, slås samman med fonden Swedbank Robur Penningmarknad, ISIN SE0000543043.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-11-26.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Folksam Penningmarknadsfonden byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Penningmarknad
till ett motsvarande värde.Sista dag för handel i Folksam Penningmarknadsfonden är 2015-11-23.Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/10/15 Kl 13:45
Swedbank Robur Afrikafond - Kommande merge
+

Swedbank Robur Afrikafond, ISIN SE0005308467, slås samman med fonden Swedbank Robur Global Emerging Markets, ISIN SE0001912924.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-11-26.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Swedbank Robur Afrikafond byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Global Emerging Markets
till ett motsvarande värde.Sista dag för handel i Swedbank Robur Afrikafond  är 2015-11-23
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/10/15 Kl 13:45
Folksam Framtidsfond - Kommande merge
+

Folksam Framtidsfond, ISIN SE0000891871, slås samman med fonden Swedbank Robur Technology, ISIN SE0000538944.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-12-10.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Folksam Framtidsfond byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Technology
till ett motsvarande värde. Sista dag för handel i Folksam Framtidsfond är 2015-12-07.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/10/15 Kl 13:45
EXINI Diagnostics AB: Uppköp
+

Progenics Pharmaceuticals, Inc. har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i EXINI Diagnostics  AB.

För en (1) aktie i EXINI Diagnostics erbjuds 3,15 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 5 november 2015.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 30 oktober 2015.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 12 november 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/10/15 Kl 13:45
Folksam Globala Aktiefond - Genomförd merge
+

Folksam Globala Aktiefond ,ISIN SE0000891889, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access Global, ISIN SE0007074059.
För varje andel i Folksam Globala Aktiefond erhölls 0,921626 stycken andelar i Swedbank Robur Access Global.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/10/15 Kl 13:45
Folksam Aktiefond Japan - Genomförd merge
+

Folksam Aktiefond Japan,ISIN SE0000434615, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access Japan, ISIN SE0007074091.
För varje andel i Folksam Aktiefond Japan erhölls 0,805903 stycken andelar i Swedbank Robur Access Japan.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/10/14 Kl 13:45
Namnändring - First State Investments Global Emerging Markets Leaders
+

Fonden First State Investments Global Emerging Markets Leaders Fund, ISIN GB0033873919 , har bytt namn till First State Investments Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.firststateinvestments.com

15/10/14 Kl 13:45
Namnändring - First State Asia Pacific Leaders Fund
+

Fonden First State Asia Pacific Leaders Fund, ISIN GB0033874214, har bytt namn till First State Investments Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund.
Information om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.firststateinvestments.com

15/10/14 Kl 13:45
Bayn Europe AB: Nyemission
+

Villkor 4:21,  kurs 5,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Bayn Europe ger en (1) teckningsrätt. Tjugoen (21) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier till kursen 5,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 8 oktober 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 30 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 15 oktober 2015 t o m den 30 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

15/10/13 Kl 14:00
SEB Europafond Chans/Risk-Lux - Genomförd merge
+

SEB Europafond Chans/Risk-Lux  ,ISIN LU0086811550, har slagits ihop med fonden SEB Europafond 1 - Lux ISIN LU0030166507.
För varje andel i fonden SEB Europafond Chans/Risk-Lux erhölls 339,069171 stycken andelar i SEB Europafond 1 - Lux.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/10/13 Kl 14:00
SEB SKF Allemansfond - Kommande merge
+

SEB SKF Allemansfond, ISIN SE0001039561, slås samman med fonden SEB Sverige Indexfond, ISIN SE0002593673.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-11-13.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB SKF Allemansfond byts ut till fondandelar i SEB Sverige Indexfond till ett motsvarande värde. Sista dag för handel i SEB SKF Allemansfond är 2015-11-09.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

15/10/12 Kl 14:00
Free2Move Holding AB: Nyemission
+

Villkor 4:3,  kurs 0,03 SEK

Innehav av en (1) aktie i Free2Move Holding ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna fyra (4) units till kursen 0,03 SEK per unit.

Varje unit består av två (2) aktier samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 2.

Villkor för teckningsoptioner:

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Free2Move Holding AB till kursen 0,015 kr per aktie under period 1 – 31 mars 2016.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 6 oktober 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja uniträtterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du kunna göra det fr o m 13 oktober 2015 t o m 22 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

15/10/12 Kl 14:00
Wifog Holding AB: Omvänd split
+

Villkor 1:200

För tvåhundra (200) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 9 oktober 2015.

15/10/09 Kl 14:00
Folksam Aktiefond Asien - Genomförd merge
+

Folksam Aktiefond Asien ,ISIN SE0000434623, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access Asien, ISIN SE0007074117.

För varje andel i Folksam Aktiefond Asien erhölls 0,985204 stycken andelar i fonden Swedbank Robur Access Asien.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/10/08 Kl 14:00
Division by Zero AB: Uppköp
+

Brighter AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i  Division by Zero AB.

För varje aktie i Division by Zero erbjuds 2,70 nyemitterade aktier i Brighter.  

Antalet aktier som erhålls avrundas neråt.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 9 oktober 2015.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 9 oktober 2015, kl. 16.00.

15/10/08 Kl 14:00
Förändringar i aktieportfölj Avkastning!
+

I och med nummer 10 (2015) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Avkastning. I portföljen utgår Swedbank och ersätts av Nordea.

Från och med den 8 oktober är sammansättningen i portföljen följande: Aktieportfölj Avkastning - AstraZeneca, Bilia, Beijer Alma, Duni, Holmen B, MTG B, NCC B, Nordea (ny!), Ratos B och Tele2 B.

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

15/10/15 Kl 14:45
Google Inc: Byte till aktier i Alphabet
+

Google Inc har ändrat  sin bolagsstruktur och därför har A-aktier i Google bytts till A-aktier i Alphabet samt C-aktier i Google bytts till C-aktier i Alphabet.

A-aktier i Google som ingår i portfölj Dyrgripar har bytts till A-aktier i Alphabet.

15/10/06 Kl 14:45
C Security Systems AB: Nyemission
+

Villkor 1:4,  kurs 0,95 SEK

Innehav av en (1) aktie i C Security Systems ger en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,95 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 25 september 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 13 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 6 oktober 2015 t o m 13 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

15/10/05 Kl 14:45
Lagercrantz Group AB: Split
+

Villkor 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 2 oktober 2015.

15/10/02 Kl 14:45
Namnändring - SEB Etisk Globalfond
+

Fonden SEB Etisk Globalfond , ISIN SE0000434151 har bytt namn till SEB Hållbarhetsfond Global.
Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida www.seb.se/fonder

15/10/02 Kl 14:45
Acrinova AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.
För varje inlösenaktie i Acrinova erhålls 12,00 SEK.
Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 29 september 2015.
Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 6 oktober 2015 och den 12 oktober 2015.
Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 16 oktober 2015.
 

15/10/02 Kl 14:45
Namnändring - JPM Eastern Europe Equity (a)
+

Fonden JPM Eastern Europe Equity (a), ISIN LU0051759099 har bytt namn till JPM Emerging Europe Equity (a).
Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida.

15/10/01 Kl 14:45
Folksam Aktiefond USA - Genomförd merge
+

Folksam Aktiefond USA ,ISIN SE0000434698, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access USA, ISIN SE0007074083.

För varje andel i Folksam Aktiefond USA erhölls 2,088073 stycken andelar i fonden Swedbank Robur Access USA.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/10/01 Kl 14:45
Fastilium Property Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 30 september 2015.

15/09/30 Kl 14:45
Länsförsäkringar Offensiv - Genomförd merge
+

Fonden Länsförsäkringar Offensiv ,ISIN SE0000905978 , har slagits ihop med fonden Länsförsäkringar Sverige & Världen, ISINSE0000837205.

För varje andel i Länsförsäkringar Offensiv  erhölls 3,899336 stycken andelar i Länsförsäkringar Sverige & Världen.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/30 Kl 14:45
Sectra AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Sectra erhålls 4,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 27 september 2015.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 30 september 2015 och den 9 oktober 2015.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 16 oktober 2015.

För deltagare i Börs-SM kommer inlösenlikviden att återinvesteras i Sectra.

15/09/30 Kl 14:45
Rasta Group AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 september 2015.

15/09/30 Kl 14:45
Aktiebolaget Fastator: Omvänd split
+

Villkor 1:8

För åtta (8) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 september 2015.

15/09/29 Kl 14:45
Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR) - Genomförd merge
+

Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR) ,ISIN LU0232765429, har slagits ihop med fonden Sparinvest Corporate Value Bonds, ISIN LU0620744002.

För varje andel i Sparinvest High Yield Value Bonds erhölls 1,113488 stycken andelar i fonden Sparinvest Corporate Value Bonds.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/28 Kl 14:45
Swedbank Robur Indexfond USA - Genomförd merge
+

Swedbank Robur Indexfond USA ,ISIN SE0001860537, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access USA, ISIN SE0007074083.

För varje andel i Swedbank Robur Indexfond USA erhölls 1,00 stycken andelar i Swedbank Robur Access USA.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/28 Kl 14:45
Mintage Scientific AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 25 september 2015.

15/09/25 Kl 15:00
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor 1:10,  kurs 6,00 SEK

 

Innehav av en (1) aktie i PharmaLundensis ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 21 september 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 28 september 2015 t o m 9 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/25 Kl 15:00
Saniona AB: Nyemission
+

Villkor 1:4,  kurs 14,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Saniona ger en (1) teckningsrätt .
Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 21 september 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 5 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 28 september 2015 t o m 5 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/24 Kl 15:00
Arcoma AB: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 5,50 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Arcoma ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 18 september 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 25 september 2015 t o m 2 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/29 Kl 15:00
Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR) - Genomförd merge
+

Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR) ,ISIN LU0232765429, har slagits ihop med fonden Sparinvest Corporate Value Bonds, ISIN LU0620744002.

För varje andel i Sparinvest High Yield Value Bonds erhölls 1,113488 stycken andelar i fonden Sparinvest Corporate Value Bonds.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/28 Kl 15:00
Swedbank Robur Indexfond USA - Genomförd merge
+

Swedbank Robur Indexfond USA ,ISIN SE0001860537, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access USA, ISIN SE0007074083.

För varje andel i Swedbank Robur Indexfond USA erhölls 1,00 stycken andelar i Swedbank Robur Access USA.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/28 Kl 15:00
Mintage Scientific AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 25 september 2015.

15/09/25 Kl 15:00
PharmaLundensis AB: Nyemission
+

Villkor 1:10,  kurs 6,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i PharmaLundensis ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,00 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 21 september 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 9 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 28 september 2015 t o m 9 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

15/09/25 Kl 15:00
Saniona AB: Nyemission
+

Villkor 1:4,  kurs 14,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Saniona ger en (1) teckningsrätt .
Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 21 september 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 5 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 28 september 2015 t o m 5 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/25 Kl 15:00
Arcoma AB: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 5,50 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Arcoma ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 18 september 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 25 september 2015 t o m 2 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/23 Kl 15:00
SensoDetect AB: Nyemission
+

Villkor 2:3,  kurs 2,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i SensoDetect ger en (1) teckningsrätt .
Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 2,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 17 september 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 1 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 24 september 2015 t o m 1 oktober 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/09/02 Kl 15:00
UBS Global Asset Management Equity Fund Taiwan B - Kommande Merge
+

UBS Global Asset Management Equity Fund - Taiwan B, ISIN LU0085870607, slås samman med fonden UBS Global Asset Management Asian Smaller Companies (USD), ISIN LU0746413003.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-10-29.
Sista dag för handel i UBS Global Asset Management Equity Fund Taiwan B är 2015-10-19.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i UBS Global Asset Management Equity Fund Taiwan B byts ut till fondandelar i UBS Global Asset Management Asian Smaller Companies (USD) till ett motsvarande värde.
För mer information se fondbolagets hemsida www.ubs.com/funds

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/09/22 Kl 15:00
Deflamo TO 2 B : Nyemission
+

Villkor 1:16,  kurs 3,20 SEK
 
Innehav av sexton (16) teckningsoptioner (TO 2 B) i Deflamo AB ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 3,20 SEK.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 oktober 2015  och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar sälja teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 2 oktober 2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

16/09/02 Kl 15:00
Länsförsäkringar Försiktig - Genomförd merge
+

Fonden Länsförsäkringar Försiktig ,ISIN SE0000905952 , har slagits ihop med Länsförsäkringar Trygghetsfonden, ISIN SE0000837197.

För varje andel i Länsförsäkringar Försiktig  erhölls 0,416771 stycken andelar i Länsförsäkringar Trygghetsfonden.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/25 Kl 15:00
Emotra AB: Nyemission
+

Villkor 5:6, kurs 2,85 SEK

 

Innehav av en (1) aktie i Emotra ger en (1) teckningsrätt .

Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya aktier till kursen 2,85 SEK per aktie.

 

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 16 september 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 30 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 23 september 2015 t o m 30 september 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/22 Kl 15:00
UBS Global Asset Management Equity Fund Asia Opportunity - Genomförd merge
+

UBS Global Asset Management Equity Fund - Asia Opportunity ,ISIN LU0067411347, har slagits ihop med fonden UBS Global Asset Management Asian Smaller Companies (USD), ISIN LU0746413003.

För varje andel i UBS Global Asset Management Equity Fund - Asia Opportunity erhölls 4,7996 stycken andelar i fonden UBS Global Asset Management Asian Smaller Companies (USD).

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/21 Kl 15:00
AB Geveko: Underhandserbjudande från Solix Group AB
+

Solix Group AB har efter verkställd nyemission ett ägande om mer än 90 procent av aktierna i Geveko och har därför den 10 augusti påkallat tvångsinlösen

med begäran om ett inlösenbelopp om SEK 4,00 per aktie. Aktieägare som vill erhålla betalning snabbare än genom tvångsinlösen erbjuds nu genom förvärvsbolaget Via Pigmentum AB, att mot kontant vederlag överlåta sina A- och B-aktier i bolaget.

För en (1) aktie i Geveko, oavsett serie, erbjuds 4,00 SEK kontant.  

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 oktober (acceptperiod 1) 2015.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera erbjudandet för sina kunders räkning.

 

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 6 oktober 2015.

Om villkoren för erbjudandet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/09/18 Kl 15:00
Visteon Corp Warrant: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 58,80 USD

Innehav av en (1) warrant i Visteon Corp ger rätt att teckna en (1) aktie i Visteon Corp till kursen 58,80 USD.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 24 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Då det inte finns någon handel i warranterna kommer de warranter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/18 Kl 15:00
FIM India - Genomförd merge
+

Fonden FIM India ,ISIN FI0008806534, har slagits ihop med fonden FIM Emerging Markets Småbolag, ISIN FI4000020409.
För varje andel i fonden FIM India erhölls 6,103088 stycken andelar i FIM Emerging Markets Småbolag.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/17 Kl 15:00
Swedbank Robur Indexfond Europa - Genomförd merge
+

Swedbank Robur Indexfond Europa ,ISIN SE0001860529, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access Europa, ISIN SE0007073937.
För varje andel i Swedbank Robur Indexfond Europa erhölls 1,00 stycken andelar i Swedbank Robur Access Europa.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/17 Kl 15:15
Folksam Aktiefond Europa - Genomförd merge
+

Folksam Aktiefond Europa ,ISIN SE0000434706, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access Europa, ISIN SE0007073937.
För varje andel i Folksam Aktiefond Europa erhölls 2,168429 stycken andelar i fonden Swedbank Robur Access Europa.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/16 Kl 15:15
Swedbank Robur Indexfond Sverige - Genomförd merge
+

Swedbank Robur Indexfond Sverige ,ISIN SE0001860503, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access Sverige, ISIN SE0007074075.

För varje andel i Swedbank Robur Indexfond Sverige erhölls 1,00 stycken andelar i fonden Swedbank Robur Access Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/16 Kl 15:15
Fastilium Property Group AB: Avnotering
+

Fastilium Property Group AB (tidigare namn ChronTech Pharma) ska avnoteras från First North. 

Sista handelsdag i aktien är den 9 oktober 2015.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i Fastilium Property Group AB i en   IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och eller i en Kapitalförsäkring är den 6 oktober 2015.

För kunder som har ett innehav i Fastilium Property Group AB, i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn. Om aktien har återupptagits till handel innan dess kommer värdepapperna kvarstå på investerarsparkontot.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/16 Kl 15:15
EQL Pharma TO 2: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 5,10 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2) i  EQL Pharma ger rätt att teckna en (1) aktie till kursen 5,10 SEK.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 23 september 2015  och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar sälja  teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 23 september 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/16 Kl 15:15
Folksam Aktiefond Sverige - Genomförd merge
+

Folksam Aktiefond Sverige ,ISIN SE0000434714, har slagits ihop med fonden Swedbank Robur Access Sverige, ISIN SE0007074075.

För varje andel i Folksam Aktiefond Sverige erhölls 4,492933 stycken andelar i fonden Swedbank Robur Access Sverige.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/16 Kl 15:15
Addvise Group AB: Fondemission
+

ADDvise Group AB beslöt att införa ett nytt aktieslag genom en fondemission. De befintliga aktierna i bolaget utgörs av A-aktier, och de nya aktierna utgörs av B-aktier.

För varje aktie i Addvise Group erhålls en (1) aktie av serie A och en (1) aktie av serie B.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 11 september 2015.

15/09/15 Kl 15:30
New Equity Venture International AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 14,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i New Equity Venture ger en (1) teckningsrätt .
Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 8 september 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 15 september 2015 t o m 22 september 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/15 Kl 15:30
Nordic Mines AB: Omvänd split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 14 september 2015.

15/09/14 Kl 15:30
Heliospectra TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 10,00 SEK
 
Innehav av två (2) teckningsoptioner (TO 1) i Heliospectra ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 10,00 SEK.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 23 september 2015  och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar sälja  teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 23 september 2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/14 Kl 15:30
Wiking Mineral AB: Nyemission
+

Villkor 2:7,  kurs 1,04 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Wiking Mineral ger två (2) teckningsrätter. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,04 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 8 september 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 29 oktober 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/14 Kl 15:30
Ambia Trading Group TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 15,00 SEK

Innehav av tre (3) teckningsoptioner (TO 1) i  Ambia Trading Group ger rätt att teckna en (1) aktie till kursen 15,00 SEK.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 23 september 2015  och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsoptionerna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar sälja  teckningsoptionerna kommer du kunna göra det  t o m 23 september 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/14 Kl 15:45
Ecorub TO 2 B: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 3,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 2 B) i  Ecorub ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i  Ecorub till kursen 3,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2015-09-24.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

15/09/14 Kl 15:45
Fonden FIM Brazil - Genomförd merge
+

Fonden FIM Brazil ,ISIN FI0008807490 , har slagits ihop med fonden FIM Frontier, ISIN FI4000066725.
För varje andel i FIM Brazil erhölls 1,143597 stycken andelar i FIM Frontier.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/09/11 Kl 15:45
True Heading AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 0,50 SEK

Innehav av en (1) aktie i True Heading ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till kursen 0,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 7 september 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 24 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 11 september 2015 t o m 24 september 2015.

 

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/10 Kl 15:45
Förändringar i aktieportfölj Bas!
+

I och med nummer 9 (2015) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Bas.

Sandvik utgår och ersätts av Kungsleden.

 

Från och med den 10 september är sammansättningen i portföljerna följande: Aktieportfölj Bas - Alfa Laval, Autoliv, H&M, Investor B, Kinnevik B, Kungsleden (ny!), Nibe, SCA B, SEB A och Swedish Match.

 

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

16/09/09 Kl 15:45
SEB Europafond Chans/Risk-Lux - Kommande merge
+

SEB Europafond Chans/Risk-Lux, ISIN LU0086811550, slås samman med fonden SEB Europafond 1-Lux, ISIN LU0030166507.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-10-09.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Europafond Chans/Risk-Lux byts ut till fondandelar i SEB Europafond 1-Lux till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i SEB Europafond Chans/Risk-Lux är 2015-10-02

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.seb.se/fonder

15/09/08 Kl 15:45
Hemtex AB: Uppköp
+

ICA Gruppen AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemtex AB.

För en (1) aktie i Hemtex erbjuds 7,50 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 1 oktober 2015.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 25 september 2015.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 6 oktober 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/09/07 Kl 15:45
Sparinvest High Yield Value Bonds - Kommande merge
+

Sparinvest High Yield Value Bonds, ISIN LU0611997304, slås samman med fonden Sparinvest Corporate Value Bonds, ISIN LU0842468240.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-25.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Sparinvest High Yield Value Bonds byts ut till fondandelar i Sparinvest Corporate Value Bonds till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Sparinvest High Yield Value Bonds är 2015-09-21.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.sparinvest.lu

15/09/04 Kl 15:45
Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR) - Kommande merge
+

Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR), ISIN LU0232765429, slås samman med fonden
Sparinvest Corporate Value Bonds, ISIN LU0620744002.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-25.
Sista dag för handel i Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR) är 2015-09-21.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Sparinvest High Yield Value Bonds (EUR)
byts ut till fondandelar i Sparinvest Corporate Value Bonds till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.sparinvest.lu

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/09/04 Kl 15:45
Promikbook AB: Nyemission
+

Villkor 1:5,  kurs 0,31 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Promikbook ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,31 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 31 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 17 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 4 september 2015 t o m 17 september 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/09/04 Kl 15:45
Folksam Obligationsfond - Kommande merge
+

Folksam Obligationsfond, ISIN SE0000434656, slås samman med fonden Swedbank Robur Räntefond Pension, ISIN SE0000602260.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-10-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Folksam Obligationsfond byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Räntefond Pension till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Folksam Obligationsfond är 2015-10-19.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/09/04 Kl 15:45
Folksam Förvaltningsfond - Kommande merge
+

Folksam Förvaltningsfond, ISIN SE0000434649, slås samman med fonden Swedbank Robur KPA Etisk Blandfond 2, ISIN SE0000885089.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-10-22.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Folksam Förvaltningsfond byts ut till fondandelar i Swedbank Robur KPA Etisk Blandfond 2 till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Folksam Förvaltningsfond är 2015-10-16.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/09/03 Kl 15:45
Lifeassays TO 3 B: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 0,40 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 3 B) i Lifeassays ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  Lifeassays till kursen 0,40 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2015-09-15.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

15/09/03 Kl 15:45
Folksam Aktiefond Japan - Kommande merge
+

Folksam Aktiefond Japan, ISIN SE0000434615, slås samman med den nya fonden Swedbank Robur Access Japan, ISIN SE0007074091.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-10-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Folksam Aktiefond Japan byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Access Japan
till ett motsvarande värde. Sista dag för handel i Folksam Aktiefond Japan är 2015-10-02.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/09/03 Kl 16:00
Folksam Globala Aktiefond - Kommande merge
+

Folksam Globala Aktiefond, ISIN SE0000891889, slås samman med den nya fonden Swedbank Robur Access Global, ISIN SE0007074059.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-10-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Folksam Globala Aktiefond byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Access Global
till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Folksam Globala Aktiefond är 2015-10-05.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/08/28 Kl 16:00
TargetEveryOne TO 1: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 5,50 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 1) i TargetEveryOne ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  TargetEveryOne till kursen 5,50 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2015-09-01.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

15/08/28 Kl 16:00
PolyPlank AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 7,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i PolyPlank ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit till kursen 7,00 SEK per unit.
En unit består av sju (7) aktier och tre (3) teckningsoptioner 2015/2016.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 24 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 7 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja uniträtterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du kunna göra det fr o m 31 augusti 2015 t o m 7 september 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/26 Kl 16:00
ahaWorld AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 2,00 SEK

 Innehav av en (1) aktie i ahaWorld ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit till kursen 2,00 SEK per unit.

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Aha World AB i maj 2016.

Lösenpriset för teckningsoptionen är 80 procent av den volymvägda kursen baserat på tio dagar före lösenperioden, dock högst 4 SEK.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 20 augusti 2015.

 

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

 

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

 

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 8 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

 

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja uniträtterna på marknaden för din räkning.

 

Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du kunna göra det fr o m 27 augusti 2015 t o m 8 september 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/26 Kl 16:00
CybAero AB: Nyemission - Förlängd teckningstid
+

Villkor 1:2,  kurs 7,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i CybAero ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 13 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 4 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 19 augusti 2015 t o m 4 september 2015.

För BörsSM-deltagare: Aktieinvest kommer att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning och återinvestera erhållen likvid i aktien.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/26 Kl 16:00
Hyresfastigheter Holding III Gul AB: Uppköp. Uppdatering
+

PATRIZIA Harald Fund Investment 1 har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding III Gul AB. För varje stamaktie i Bolaget erbjuds SEK 15,85 kontant och för varje B-aktie i Bolaget erbjuds SEK 10,00 kontant. Priset kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet.

Ny sista anmälningsdag på marknaden för aktieägare som inte redan accepterat erbjudandet är den 2 oktober 2015.

Om du ännu inte har accepterat erbjudande, men vill nu acceptera det, ber vi dig att skicka din anmälan till oss eller att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 1 oktober 2015, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/26 Kl 16:00
surf Medical AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 15,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Episurf ger en (1) teckningsrätt .
En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 15,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 20 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 3 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 26 augusti 2015 t o m 3 september 2015.

För BörsSM-deltagare: Aktieinvest kommer att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning och återinvestera erhållen likvid i aktien.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/26 Kl 16:00
Karo Bio AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 25 augusti 2015.

15/08/26 Kl 16:00
UBS Global Asset Management Equity Fund Asia Opportunity - Kommande Merge
+

UBS Global Asset Management Equity Fund - Asia Opportunity, ISIN LU0067411347, slås samman med fonden
UBS Global Asset Management Equity - Asian Smaller Companies, ISIN LU0746413003.Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-16
Sista dag att sälja andelar i UBS Global Asset Management Equity Fund - Asia Opportunity är 2015-09-04.
Fonden är redan spärrad för köp.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i UBS Global Asset Management Equity Fund-  Asia Opportunity byts ut till fondandelar i UBS Global Asset Management Equity - Asian Smaller Companies till ett motsvarande värde.
För mer information se fondbolagets hemsida.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

16/08/25 Kl 16:00
Geveko AB: Avnotering
+

Aktier i Geveko AB ska avnoteras från NASDAQ Stockholm  fr o m den 16 september 2015.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i Geveko  i en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och eller i en Kapitalförsäkring är den 10 september 2015.

För kunder som har ett innehav i Geveko i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest, men det kommer inte gå att handla i aktien via oss.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/25 Kl 16:00
Biotech-Igg AB: Nyemission
+

Villkor 3:8,  kurs 0,1 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Biotech-Igg ger en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya B aktier till kursen 0,1 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 19 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 7 september 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 31 augusti 2015 t o m 7 september 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice

16/08/25 Kl 16:15
Storytel AB: Omvänd split
+

Villkor 1:10

För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 24 augusti 2015.

15/08/24 Kl 16:15
FIM Brazil - kommande merge
+

FIM Brazil, ISIN FI0008807490, slås samman med fonden FIM Frontier,ISIN FI4000066725.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-09.
Sista dag för handel i FIM Brazil är 2015-09-08.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i
FIM Brazil byts ut till fondandelar i FIM Frontier till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.fim.se.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/08/24 Kl 16:15
FIM India - kommande merge
+

FIM India, ISIN FI0008806534, slås samman med fonden FIM Emerging Markets Småbolag ,ISIN FI4000020409.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-16.
Sista dag för handel i FIM India är 2015-09-14.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i
FIM India byts ut till fondandelar i FIM Emerging Markets Småbolag till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.fim.se.
Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/08/20 Kl 16:15
Transmode AB: Uppköp -Uppdaterad information
+

Infinera Corporation har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode.

Aktieinvest FK AB har accepterat budet för sina kunders räkning enligt  Begränsade kontantalternativet, och erhållit detta alternativ.

Det begränsade kontantalternativet innebär att Erbjudandevederlaget  består av  kontant ersättning som uppgår till 110,00 SEK kontant per Transmode-aktie.

Utbetalning av kontantvederlaget är nu inbokat på depåerna.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/08/19 Kl 16:15
CybAero AB: Nyemission
+

Villkor 1:2,  kurs 7,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i CybAero ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 7,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 13 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 26 augusti 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 19 augusti 2015 t o m 26 augusti 2015.

För BörsSM-deltagare: Aktieinvest kommer att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning och återinvestera erhållen likvid i aktien.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/19 Kl 16:15
Midsona AB: Nyemission
+

Villkor 1:4,  kurs 21,50 SEK
 
För en (1) aktie av serie A i Midsona ges en (1) teckningsrätt av serie A .
För en (1) aktie av serie B i Midsona ges en (1) teckningsrätt av serie B .
Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av samma serie till kursen 21,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 12 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 26 augusti 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 19 augusti 2015 t o m 26 augusti 2015.

För BörsSM-deltagare: Aktieinvest kommer att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning och återinvestera erhållen likvid i aktien.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/14 Kl 16:15
Förändringar i aktieportföljerna
+

I och med nummer 8 (2015) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Småbolag och Avkastning. 

I Avkastningsportföljen utgår Diös och ersätts av MTG B.

I Småbolagsportföljen utgår Tethys Oil och ersätts av Evolution Gaming.

 

Från och med den 14 augusti är sammansättningen i portföljerna följande:

 

Aktieportfölj Småbolag - Betsson, Biogaia, Bulten, Bure, Cloetta, Dustin, Evolution Gaming (ny!), Nolato, Scandi Standard, och Svolder B.

 

Aktieportfölj Avkastning - AstraZeneca, Bilia, Beijer Alma, Duni, Holmen B, MTG B (ny!), NCC B, Ratos B, Swedbank och Tele2 B.

 

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

15/08/13 Kl 16:15
Vendator AB: Nyemission
+

Villkor 2:1,  kurs 4,50 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Vendator ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna två (2) nya aktier till kursen 4,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 7 augusti 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 27 augusti 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 17 augusti 2015 t o m 27 augusti 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/08/05 Kl 16:15
Hanza Holding AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 5,80 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Hanza Holding ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,80 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 30 juli 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 11 augusti 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 5 augusti 2015 t o m 11 augusti 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/07/31 Kl 16:15
Iberdrola: Fondemission
+

För varje post om 54 aktier i Iberdrola erhålls en ny aktie i Iberdrola.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 30 juni 2015.

15/07/29 Kl 16:15
Vostok New Ventures: Split och obligatorisk inlösen. Uppdatering
+

Villkor 2:1, varav ett depåbevis är ett inlösendepåbevis.

För varje inlösendepåbevis i Vostok New Ventures erhålls ett Vostok Emerging Finance depåbevis.

Sista dag att köpa depåbeviset med rätt att delta i split och inlösen var den 24 juni 2015.

Byte av inlösendepåbevis mot Vostok Emerging Finance depåbevis ägde rum den 17 juli 2015.

För deltagare i Börs-SM: Vostok Emerging Finance depåbevis har tagits in i Börs-SM sortimentet.

15/07/28 Kl 16:15
Nordic Service Partners Holding AB: Uppköp. Uppdatering
+

Danske Koncept Restauranter Holding ApS har återkallat sitt erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB  då villkoret för erbjudandets fullföljande inte uppfyllts.

Aktieinvest kunder kan handla i aktien igen.

15/07/27 Kl 16:15
Transmode AB: Uppköp
+

Infinera Corporation har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transmode.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning enligt  Begränsade kontantalternativet.

Det begränsade kontantalternativet innebär att Erbjudandevederlaget  består av  kontant ersättning som uppgår till 110,00 SEK kontant per Transmode-aktie.

Eftersom det totala kontanta vederlaget  är begränsat, kan en proportionell reducering av det antal Transmode-aktier som förvärvas mot kontant vederlag, komma att ske. Överskjutande aktier kommer förvärvas mot Infinera-aktier (noterade på Nasdaq i USA). Aktieinvest kommer då vid detta tillfälle att gå ut med information om Infinera-aktier kommer att ingå i Aktieinvests sortiment. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 7 augusti 2015.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 3 augusti 2015.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 20 augusti 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/07/23 Kl 16:15
Vendator AB: Omvänd split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 22 juli 2015.

15/07/21 Kl 16:15
Royal Caribbean Cruises: Byte av marknadsplats
+

Royal Caribbean Cruises har meddelat att aktien kommer att avnoteras från Oslo Stock Exchange där den varit sekundärnoterad.

Aktieinvest har därför konverterat alla sina kunders aktier till NASDAQ, USA där den är primärnoterad.

15/07/21 Kl 16:15
Odin Fonder: Ändring av minimibelopp för investering
+

Odin Fonder har höjt minimibelopp för investering till 350,00 SEK. För dig som investerar mindre än 350,00 SEK i fonderna via månadssparande, kommer månadssparande att övergå till likvida medel.

15/07/17 Kl 16:30
Namnändring - Man Investments Man AHL Trend
+

Fonden Man Investments Man AHL Trend, ISIN LU0424370004, har bytt namn till Man Investments LU Man AHL Trend Alternative.

Om förändringar av fondbestämmelserna finns att läsa på fondbolagets hemsida: www.man.com

15/07/16 Kl 16:30
RELX NV (f d Reed Elsevier): Fondemission
+

För varje aktie i RELX NV erhålls 0,538 nya aktier.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 30 juni 2015.

15/07/15 Kl 16:30
Netflix Inc : Split
+

Villkor 7:1

För en (1) gammal aktie erhålls sju (7) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 14 juli 2015.

15/07/15 Kl 16:30
Nordic Service Partners Holding AB: Uppköp. Uppdatering
+

Danske Koncept Restauranter Holding ApS förlänger acceptperioden ytterligare i Erbjudandet till aktieägare och konvertibelinnehavare i Nordic Service Partners Holding AB (NSP Holding).                                                                        
Ny sista anmälningsdag på marknaden är den 24 juli 2015.
Eftersom styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB rekommenderar att acceptera erbjudandet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS så kommer Aktieinvest FK AB att acceptera budet för sina kunders räkning.
Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 20 juli  2015.
Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 29 juli 2015.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/07/14 Kl 16:30
Folksam Aktiefond Asien - Kommande merge
+

Folksam Aktiefond Asien, ISIN SE0000434623, slås samman med fonden Swedbank Robur Indexfond Asien, ISIN SE0001860545 .
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-24.

Sammanslagningen innebär att fonderna uppgår i en ny fond, Swedbank Robur Access Asien, ISIN SE0007074117.
Fondandelarna i Folksam Aktiefond Asien byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Access Asien till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Folksam Aktiefond Asien är 2015-09-18.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/07/19 Kl 16:30
Folksam Aktiefond Europa och Swedbank Robur indexfond Europa - Kommande merge
+

Folksam Aktiefond Europa, ISIN SE0000434706, slås samman med fonden Swedbank Robur indexfond Europa, ISIN SE0001860529.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-10.

Sammanslagningen innebär att fonderna uppgår i en ny fond, Swedbank Robur Access Europa, ISIN SE0007073937.
Fondandelarna i Folksam Aktiefond Europa och Swedbank Robur indexfond Europa byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Access Europa
till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Folksam Aktiefond Europa och Swedbank Robur indexfond Europa är 2015-09-07.

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/07/13 Kl 16:30
Folksam Aktiefond Sverige och Swedbank Robur Indexfond Sverige - Kommande merge
+

Folksam Aktiefond Sverige, ISIN SE0000434714, slås samman med fonden Swedbank Robur Indexfond Sverige, ISIN SE0001860503.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-10.

Sammanslagningen innebär att fonderna uppgår i en ny fond, Swedbank Robur Access Sverige, ISIN SE0007074075.
Fondandelarna i Folksam Aktiefond Sverige och Swedbank Robur Indexfond Sverige byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Access Sverige
till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Folksam Aktiefond Sverige och Swedbank Robur Indexfond Sverige är 2015-09-07.

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/07/13 Kl 16:30
Folksam Aktiefond USA och Swedbank Robur Indexfond USA - Kommande merge
+

Folksam Aktiefond USA, ISIN SE0000434698, slås samman med fonden Swedbank Robur Indexfond USA, ISIN SE0001860537.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-24.

Sammanslagningen innebär att fonderna uppgår i en ny fond, Swedbank Robur Access USA, ISIN SE0007074083.
Fondandelarna i Folksam Aktiefond USA och Swedbank Robur Indexfond USA byts ut till fondandelar i Swedbank Robur Access USA till ett motsvarande värde.
Sista dag för handel i Folksam Aktiefond USA och Swedbank Robur Indexfond USA är 2015-09-21

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.swedbankrobur.se

15/07/10 Kl 16:30
Kraft Foods Group Inc: Fusion
+

Kraft Foods Group Inc har fusionerats med HJ Heinz Holding Corp. För varje aktie i Kraft Foods Group Inc erhålls en aktie The Kraft Heinz Company samt USD 16,50 i utbyte.

15/07/09 Kl 16:30
Slitevind AB: Nyemission
+

Villkor 1:6,  kurs 40,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Slitevind ger en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 40,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 2 juli 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 24 juli 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/07/07 Kl 16:30
Granular AB: Nyemission
+

Villkor 1:5,  kurs 8,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Granular ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 8,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 1 juli 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 27 augusti 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/07/06 Kl 16:30
Länsförsäkringar Offensiv - Kommande merge
+

Länsförsäkringar Offensiv, ISIN SE0000905978, slås samman med fonden Länsförsäkringar Sverige & Världen, ISIN SE0000837205.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-25.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Länsförsäkringar Offensiv
byts ut till fondandelar i Länsförsäkringar Sverige & Världen.
Sista dag för handel i Länsförsäkringar Offensiv är 2015-09-17

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

15/07/06 Kl 16:30
Länsförsäkringar Försiktig - Kommande merge
+

Länsförsäkringar Försiktig, ISIN SE0000905952 , slås samman med fonden Länsförsäkringar Trygghetsfond, ISIN SE0000837197.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-09-18.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Länsförsäkringar Försiktig
byts ut till fondandelar i Länsförsäkringar Trygghetsfond.
Sista dag för handel i Länsförsäkringar Försiktig är 2015-09-10

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.lansforsakringar.se

15/07/03 Kl 16:30
Fonden Ålandsbanken China (SICAV) - Genomförd merge
+

Fonden Ålandsbanken China (SICAV) , ISIN LU0896577508, har slagits ihop med fonden Ålandsbanken Kina Aktie Placeringsfond , ISIN FI4000124250.

För varje andel i fonden Ålandsbanken China (SICAV) erhölls 2,452738 stycken andelar i Ålandsbanken Kina Aktie Placeringsfond.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden

15/07/01 Kl 16:30
Ålandsbanken Swedish Growth - Genomförd merge
+

Fonden Ålandsbanken Swedish Growth , ISIN LU0519681588, har slagits ihop med fonden Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond , ISIN FI4000123237.

För varje andel i fonden Ålandsbanken Swedish Growth erhölls 3,754093 stycken andelar i Ålandsbanken Sverige Aktie Placeringsfond.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/07/01 Kl 16:30
Tigran Technologies AB: Nyemission
+

Villkor 3:1,  kurs 0,50 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Tigran Technologies ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till kursen 0,50 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 25 juni 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 16 juli 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/07/01 Kl 16:30
Ålandsbanken Nordic Growth SEK (SICAV) - Genomförd merge
+

Fonden Ålandsbanken Nordic Growth SEK (SICAV) , ISIN LU0519681158, har slagits ihop med fonden Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond , ISIN FI4000123245.

För varje andel i fonden Ålandsbanken Nordic Growth SEK (SICAV) erhölls 1,039738 stycken andelar i Ålandsbanken Norden Aktie Placeringsfond .

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/07/01 Kl 16:30
Simplicity Nya Europa - Genomförd merge
+

Fonden Simplicity Nya Europa ,ISIN SE0001509456, har slagits ihop med fonden Simplicity Europa, ISIN SE0006964706.

För varje andel i fonden Simplicity Nya Europa erhölls 0,7281 stycken andelar i Simplicity Europa.

Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden

15/06/30 Kl 16:30
Annodam AB: Split
+

Villkor 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 29 juni 2015.

15/06/29 Kl 16:30
Vostok New Ventures: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav ett depåbevis är ett inlösendepåbevis.

För varje inlösendepåbevis i Vostok New Ventures erhålls ett Vostok Emerging Finance depåbevis.

Sista dag att köpa depåbeviset med rätt att delta i split och inlösen var den 24 juni 2015.

Handel i inlösendepåbevis kommer att ske mellan den 29 juni 2015 och den 10 juli 2015.

Preliminärt datum för byte av inlösendepåbevis mot Vostok Emerging Finance depåbevis är den 16 juli 2015.

Information för deltagare i Börs-SM kommer senare

15/06/29 Kl 16:30
Mavshack AB : Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Mavshack AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med 13 juli 2015.
Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden.
Denna teckning kommer att kvarstå.

För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 10 juli 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/26 Kl 16:30
Sabine Oil & Gas Corp – utgår ur sortimentet
+

Aktieinvest har beslutat att den amerikanska aktien Sabine Oil & Gas ska utgå ur sortimentet.
Anledningen är att aktien, tidigare Forest Oil Corp, inte längre handlas på en reglerad marknad. 

Aktierna kommer, om möjligt, att säljas av och försäljningslikviden kommer att bokas in som likvida medel på depån.

15/06/26 Kl 16:30
Nordic Service Partners Holding AB: Uppköp Uppdatering
+

Danske Koncept Restauranter Holding ApS förlänger acceptperioden ytterligare i Erbjudandet till aktieägare och konvertibelinnehavare i Nordic Service Partners Holding AB (NSP Holding).                                                                        
Ny sista anmälningsdag på marknaden är den 15 juli 2015.
Eftersom styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB rekommenderar att acceptera erbjudandet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS så kommer Aktieinvest FK AB att acceptera budet för sina kunders räkning.
Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 10 juli  2015.
Vid årsstämman i NSP Holding den 11 maj 2015 beslutades om vinstutdelning med 0,25 kr per aktie för räkenskapsåret 2014 med avstämningsdag den 13 maj 2015. Vederlaget i erbjudandet om 18 kronor per aktie kommer därför att minskas med 0,25 kronor till 17,75 kronor per aktie.
Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 20 juli 2015.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/06/25 Kl 16:45
Empire AB: Nyemission
+

Villkor 12:1,  kurs 0,06 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Empire ger tolv (12) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,06 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 18 juni 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 2 juli 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 25 juni 2015 t o m 2 juli 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/24 Kl 16:45
Wifog AB: Uppköp
+

Forestlight Entertainment AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Wifog AB.

För två (2) aktier i Wifog AB erbjuds fem (5) aktier i Forestlight Entertainment AB . 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 30 juni 2015.

 Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Redovisning av verderlag kommer preliminärt att ske den 14 juli 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/06/23 Kl 16:45
Wise Group AB: Omvänd Split
+

Villkor 1:20

För tjugo (20) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 22 juni 2015.

15/06/23 Kl 16:45
QBNK Holding AB: Omvänd Split
+

Villkor 1:6

För sex (6) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 22 juni 2015.

15/06/18 Kl 16:45
Förändringar i aktieportföljerna!
+

I och med nummer 6-7 (2015) av tidningen Aktiespararen sker det förändringar i aktieportfölj Småbolag, Bas och Avkastning. 

I Basportföljen utgår Elekta och Industrivärden

I Avkastningsportföljen utgår Clas Ohlson

I Småbolagsportföljen utgår Semcon

 

Från och med den 18 juni är sammansättningen i portföljerna följande:

 

Aktieportfölj Bas - Alfa Laval, Autoliv, H&M, Investor B, Kinnevik B, Nibe, Sandvik (ny!), SCA B, SEB A (ny!) och Swedish Match.

 

Aktieportfölj Småbolag - Betsson, Biogaia, Bulten, Bure, Cloetta, Dustin (ny!), Nolato, Scandi Standard, Svolder B och Tethys Oil.

 

Aktieportfölj Avkastning - AstraZeneca, Bilia, Beijer Alma (ny!), Diös, Duni, Holmen B, NCC B, Ratos B, Swedbank och Tele2 B.

Observera att det endast är du som sparar i portföljerna via PortföljSpar som får hela aktieportföljen omplacerad. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det endast dina kommande köp som kommer bli enligt den nya sammansättningen.

15/06/17 Kl 16:45
Alm Equity AB: Fondemission
+

För 200 stamaktier erhålls en (1) ny preferensaktie. Avrundning sker nedåt.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 12 juni 2015.

15/06/15 Kl 16:45
Mavshack AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 1,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Mavshack ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 9 juni 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 15 juni 2015 t o m 22 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/15 Kl 16:45
Starbreeze AB: Utdelning av aktier av serie A
+

För två (2) aktier av serie B i Starbreeze erhålls en (1) aktie av serie A i Starbreeze.

Sista dag för handel i Starbreeze-aktie med rätt till utdelningen var den 10 juni 2015.

15/06/15 Kl 16:45
Prostalund AB: Nyemission
+

Innehav av en (1) aktie i Prostalund ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 14,00 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 15 juni 2015 t o m 22 juni  2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/12 Kl 16:45
Blasieholmen Investment Group Seed AB: Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Blasieholmen Investment Group Seed AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med den 24 juni 2015.
Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden.
Denna teckning kommer att kvarstå.

För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 23 juni 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/11 Kl 16:45
Namnändring - Fondbolaget RobecoSAM
+

Fondbolaget RobecoSAM har bytt namn till GAM.
För mer information vänligen kontakta fondbolaget.

15/06/11 Kl 16:45
Eolus Vind AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.
För varje inlösenaktie i Eolus Vind erhålls 10,00 SEK.
Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 8 juni 2015.
Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 12 juni 2015 och den 26 juni 2015.
Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 3 juli 2015.
För deltagare i Börs-SM kommer inlösenlikviden att återinvesteras i Eolus Vind.

15/06/10 Kl 16:45
Ålandsbanken China (SICAV) - Kommande merge
+

Ålandsbanken China (SICAV), ISIN LU0896577508, slås samman med fonden
Ålandsbanken FI Kina Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000124250.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-06-24.
Sista dag för handel i Ålandsbanken China (SICAV) är 2015-06-12.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Ålandsbanken China (SICAV)
byts ut till fondandelar i
Ålandsbanken FI Kina Aktie Placeringsfond till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.alandsbanken.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/06/10 Kl 16:45
Ålandsbanken Nordic Growth SEK (SICAV) - Kommande merge
+

Ålandsbanken Nordic Growth SEK (SICAV), ISIN LU0519681158 , slås samman med fonden
Ålandsbanken FI Norden Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000123245.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-06-24.
Sista dag för handel i Ålandsbanken Nordic Growth SEK (SICAV) är 2015-06-12.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i
Ålandsbanken Nordic Growth SEK (SICAV) byts ut till fondandelar i
Ålandsbanken FI Norden Aktie Placeringsfond till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.alandsbanken.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/06/10 Kl 16:45
Ålandsbanken Catamaran - Kommande merge
+

Ålandsbanken Catamaran, ISIN LU0896570750 , slås samman med fonden
Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond, ISIN FI4000123237.
Preliminärt datum för sammanslagningen är 2015-06-24.
Sista dag för handel i Ålandsbanken Catamaran är 2015-06-12.
Sammanslagningen innebär att fondandelarna i
Ålandsbanken Catamaran byts ut till fondandelar i
Ålandsbanken FI Sverige Aktie Placeringsfond till ett motsvarande värde.
Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.alandsbanken.se

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

15/06/10 Kl 16:45
Mackmyra AB : Nyemission
+

Villkor 1:8,  kurs 11,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Mackmyra oavsett aktieslag ger en (1) teckningsrätt av serie B. Åtta (8) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 11,00 SEK per aktie.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal: 

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 17 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 11 juni 2015 t o m den 17 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/10 Kl 17:00
Kentima Holding AB: Nyemission
+

Villkor: 1:3, kurs 3,15 SEK/unit

Innehav av en (1) aktie i Kentima Holding ger en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit till kursen 3,15 SEK per unit.
En unit består av tre (3) aktier och en (1) verderlagsfri  teckningsoption (TO 1 B).

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Kentima Holding mellan 15 oktober 2016 och 31 oktober 2016.
Teckningskursen är inte fastställd än, utan kommer att meddelas på bolagets hemsida innan teckningsperioden startar.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 3 juni 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 22 juni 2015 och till dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest att försöka sälja uniträtterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du att kunna göra det fr o m den 10 juni 2015 t o m den 22 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/08 Kl 17:00
Cortus Energy AB: Nyemission
+

Villkor 5:1,  kurs 0,2 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Cortus Energy ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna fem (5) nya aktier till kursen 0,20 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 8 juni 2015 t o m 12 juni  2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/05 Kl 17:00
Care Property Invest SA : Nyemission
+

Villkor 3:11,  kurs mellan 13,00 EUR och 14,25 EUR

Innehav av en (1) aktie i Care Property Invest ger en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till kurs som förväntas vara i intervallet 13,00 EUR till 14,25 EUR per aktie. Kursen kan bli lägre men inte högre.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/05 Kl 17:00
Schibsted ASA A: Utdelning av aktier i Schibsted ASA B
+

För en (1) aktie i Schibsted ASA A erhålls en (1) aktie i Schibsted ASA B.

Sista dag för handel i Schibsted ASA A med rätt till utdelningen var den 29 maj 2015.

15/06/05 Kl 17:00
Jays AB : Nyemission
+

Villkor 3:2,  kurs 2,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Jays ger tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 12 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 8 juni 2015 t o m den 12 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/04 Kl 17:00
Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB avnoteras
+

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB ska avnoteras från Nordic Growth Market. Sista handelsdag i aktien är den 26 juni 2015.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB i en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och eller i en Kapitalförsäkring är den 23 juni 2015.

För kunder som har ett innehav i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB, i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest.

På ett investeringssparkonto kan dessa värdepapper ligga kvar under innevarande kvartal och ytterligare 30 dagar. Om värdepappret efter detta finns kvar på investeringssparkontot kommer Aktieinvest att överföra dem till en befintlig traditionell depå alternativt en ny depå i kundens namn. Om aktien har återupptagits till handel innan dess kommer värdepapperna kvarstå på investerarsparkontot.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice

15/06/03 Kl 17:00
Karo Bio AB: Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 1,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Karo Bio ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.
 
Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m 3 juni 2015 t o m 11 juni  2015.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/02 Kl 17:00
PartnerTech AB: Uppköp
+

Scanfil Oyj har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i PartnerTech AB.

För en (1) aktie i PartnerTech erbjuds 35 SEK kontant. 

Sista anmälningsdag på marknaden är den 23 juni 2015.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 
Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 16 juni 2015.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 30 juni 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/06/02 Kl 17:00
Jojka Communications AB: Nyemission
+

Villkor: 1:2, kurs 1,25 SEK

Innehav av en (1) aktie i Jojka Communications  ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie till kursen 1,25 SEK.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 27 maj 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2015 och till dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du att kunna göra det fr o m den 3 juni 2015 t o m den 10 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/02 Kl 17:00
Assa Abloy AB: Split
+

Villkor 3:1

För en (1) gammal aktie erhålls tre (3) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 1 juni 2015.

15/06/01 Kl 17:00
TracTechnology AB :Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i Trac Technology AB har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med den 8 juni 2015.
Aktieinvest har redan tecknat för de kunder som har valt att delta i emissionen under den ordinarie teckningstiden.
Denna teckning kommer att kvarstå.

För kunder som inte har tecknat eller som önskar att teckna ytterligare aktier i nyemissionen ber vi kontakta Kundservice senast den 5 juni 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/01 Kl 17:00
Medicwave AB: Förlängd teckningstid
+

Styrelsen i MedicWave AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med 8 juni 2015.


Villkor 1:7,  kurs 1,25 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Medicwave ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,25 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 5 maj 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/06/01 Kl 17:00
Community Entertainment Svenska AB: Omvänd Split
+

Villkor 1:100

För hundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 29 maj 2015.

15/05/21 Kl 17:00
Nordic Service Partners Holding AB: Uppköp. Uppdatering
+

Danske Koncept Restauranter Holding ApS förlänger acceptperioden ytterligare i Erbjudandet till aktieägare och konvertibelinnehavare i Nordic Service Partners Holding AB (NSP Holding).                                                                         

Ny sista anmälningsdag på marknaden är den 26 juni 2015.

Eftersom styrelsen i Nordic Service Partners Holding AB rekommenderar att acceptera erbjudandet från Danske Koncept Restauranter Holding ApS så kommer Aktieinvest FK AB att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 22 juni 2015.

Vid årsstämman i NSP Holding den 11 maj 2015 beslutades om vinstutdelning med 0,25 kr per aktie för räkenskapsåret 2014 med avstämningsdag den 13 maj 2015. Vederlaget i erbjudandet om 18 kronor per aktie kommer därför att minskas med 0,25 kronor till 17,75 kronor per aktie.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt  att ske den 1 juli 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/05/29 Kl 17:00
SPP Aktiefond Sverige och SPP Aktiefond Global - Inför andelsklasser
+

Fondbestämmelserna i SPP Aktiefond Sverige och SPP Aktiefond Global kommer att ändras.
Ändringen innebär att det öppnas upp andelsklasser i dessa fonder.Det kommer att finnas en icke utdelande
andelsklass A och en utdelande andelsklass B.
Fondandelarna som finns idag och som innehas av Aktieinvests kunder kommer att omvandlas till andelsklass A.
Omvandlingen sker med automatik och innebär ingen förändring i prisstrukturen.
I samband med detta har även fondbestämmelserna uppdaterats.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: www.sppfonder.se

15/05/29 Kl 17:00
Copperstone Resources AB: Utdelning av aktier i Nordic Iron Ore AB
+

För etthundra (100) aktier i Copperstone Resources erhålls en (1) aktie i Nordic Iron Ore.

Sista dag för handel i Copperstone Resources -aktie med rätt till utdelningen var den 25 maj 2015.

15/05/28 Kl 17:00
Oriflame Cosmetics S.A. : Aktiebytes erbjudande
+

Oriflame flyttar bolagets hemvist från Luxembourg till Schweiz.
Förändringen av bolagets hemvist genomförs i form av ett aktiebyteserbjudande.
Oriflame Holding AG har därför lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Oriflame Cosmetics S.A.
För varje SDB i Oriflame S. A. erbjuds  en (1) aktie i Oriflame Holding AG. 
Sista anmälningsdag på marknaden är den 15 juni 2015.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 9 juni 2015.
Preliminärt datum för leverans av de nya aktierna är den 23 juni 2015.
Preliminärt datum för notering av Oriflame Holding på Nasdaq Stockholm är 23 juni 2015.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.
För deltagare i Börs-SM kommer aktiebytet genomföras och nya aktien Oriflame Holding  AG kommer ingå i sortimentet.

15/05/28 Kl 17:00
Crown Energy AB : Nyemission
+

Villkor 1:3,  kurs 3,33 SEK

Innehav av en (1) aktie i Crown Energy ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,33 SEK per aktie.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 5 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 29 maj 2015 t o m den 5 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/05/28 Kl 17:15
Tethys Oil AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Tethys Oil erhålls 2,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 25 maj 2015.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 28 maj 2015 och den 10 juni 2015.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 17 juni 2015.

 

För deltagare i Börs-SM kommer inlösenlikviden att återinvesteras i aktier i Tethys Oil.

15/05/27 Kl 09:30
Lightlab Sweden TO 8 B: Nyemission
+

Villkor 1:1, kurs 1,20 SEK

Innehav av en (1) teckningsoption (TO 8 B) i Lightlab Sweden ger rätt att teckna en (1) ny aktie i  Lightlab Sweden till kursen 1,20 SEK.

Eftersom teckningskursen överstiger aktiekurs kommer Aktieinvest FK AB inte att teckna aktier för sina kunders räkning.

Sista anmälningsdag på marknaden är 2015-06-05.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna nyemission.

15/05/27 Kl 09:30
Bilia AB: Split
+

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 26 maj 2015

15/05/26 Kl 09:30
Google Inc C: Utdelning av aktier i Google Inc C
+

För en (1) aktie i Google Inc C erhålls 0,0027455 aktier i Google Inc C.

Sista dag för handel i Google Inc C med rätt till utdelningen var den 24 april 2015.

De kunder som har erhållit mindre än en (1) aktie har istället fått utdelning i likvida medel.

15/05/26 Kl 09:30
Handelsbanken Norden Aggressiv - Genomförd merge
+

Fonden Handelsbanken Norden Aggressiv ,ISIN SE0000718744, har slagits ihop med fonden Handelsbanken Norden Selektiv, ISIN SE000599170.
För varje andel i fonden Handelsbanken Norden Aggressiv erhölls 0,522982 stycken andelar i fonden Handelsbanken Norden Selektiv.
Eventuellt månadssparande i fonden har ersatts av den nya fonden.

15/05/25 Kl 09:30
Blasieholmen Investment Group Equity AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 1 350,00 SEK

Innehav av en (1) aktie i Blasieholmen Investment Group Equity ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1 350,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 19 maj 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 10 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/05/25 Kl 09:30
East Capital Explorer AB: inlösen av aktier
+

Villkor 1:20, kurs 83,00 SEK.

Innehav av en (1) aktie i East Capital Explorer ger en (1) inlösenrätt. Tjugo (20) inlösenrätter ger rätt att lösa in en (1) aktie i East Capital Explorer till kursen 83,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i inlösen var den 19 maj 2015.

För att delta i inlösen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

Under menypunkten Min depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

Detta villkor måste vara uppfyllt senast den 12 juni 2015.

Om du inte deltagit i inlösen kommer Aktieinvest att försöka sälja inlösenrätterna på marknaden för din räkning. Om du själv önskar handla i inlösenrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 26 maj 2015 t o m 12 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet för denna inlösen.

För BörsSM-deltagare: Aktieinvest kommer att försöka sälja inlösenrätterna på marknaden för din räkning och återinvestera erhållen likvid i aktien i East Capital Explorer.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/05/25 Kl 09:30
Blasieholmen Investment Group Seed AB: Nyemission
+

Villkor 1:1,  kurs 1 350,00 SEK
 
Innehav av en (1) aktie i Blasieholmen Igrseed ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1 350,00 SEK per aktie.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter för att delta i emissionen var den 19 maj 2015.
 
För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:
 
1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
 
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.
 
Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 11 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Då det inte finns någon handel i teckningsrätterna kommer de teckningsrätter som ej utnyttjas för att teckna nya aktier att förfalla värdelösa.
 
Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/05/25 Kl 09:45
Latvian Forest AB : Nyemission
+

Villkor 1:4,  kurs 7,20 SEK

Innehav av en (1) aktie i Latvian Forest oavsett serie ger en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B till kursen 7,20 SEK per aktie.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest FK AB:s avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.

2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 1 juni 2015 och tills dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest FK AB att försöka sälja teckningsrätterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i teckningsrätterna kommer du kunna göra det fr o m den 25 maj 2015 t o m den 1 juni 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest FK AB:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/05/25 Kl 09:45
Wallenstam AB: Split
+

Villkor 2:1

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i spliten var den 22 maj 2015.

15/05/22 Kl 09:45
CWS Comfort Window Systems AB: Avnotering
+

CWS Comfort Window Systems AB ska avnoteras från Aktietorget. Sista handelsdag i aktien är den 8 juni 2015.

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i CWS Comfort Window Systems  i en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och eller i en Kapitalförsäkring är den 3 juni 2015.

För kunder som har ett innehav i Wiking Mineral i en traditionell depå eller på ett investeringssparkonto (ISK) kommer innehavet att ligga kvar hos Aktieinvest.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/05/22 Kl 09:45
Aerocrine AB: Uppköp
+

Circassia Pharmaceuticals plc har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aerocrine AB .

För en (1) aktie i Aerocrine erbjuds 2,55 SEK kontant.  

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 juni 2015.

 

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

 

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 5 juni 2015.

Utbetalning av likviden kommer preliminärt att ske den 18 juni 2015.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

15/05/22 Kl 09:45
Oscar Properties AB: Utdelning av preferensaktier av serie B i Oscar Properties AB
+

För tvåhundra (200) aktier i Oscar Properties erhålls en (1) preferensaktie av serie B i Oscar Properties. Avrundning sker nedåt.

Sista dag för handel i aktie i Oscar Properties med rätt till utdelningen var den 15 maj 2015.

För deltagare i Börs-SM ska preferensaktierna säljas och återinvesteras i aktier i Oscar Properties.

15/05/22 Kl 09:45
Björn Borg AB: Split och obligatorisk inlösen
+

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Björn Borg erhålls 1,50 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 19 maj 2015.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 25 maj 2015 och den 5 juni 2015.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 12 juni 2015.

För deltagare i Börs-SM kommer inlösenlikviden att återinvesteras i aktier i Björn Borg.

15/05/22 Kl 09:45
LifeAssays AB: Nyemission
+

Villkor: 1:1, kurs 0,15 SEK

Innehav av en (1) aktie i LifeAssays ger en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit till kursen 0,15 SEK per unit.

En unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie 2015/2016 (LIFE TO 4B).
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B. Teckningskursen är ännu inte fastställd. Mer information gällande teckningskurs finns att läsa i prospektet för denna nyemission eller på bolagets hemsida.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter för att delta i emissionen var den 18 maj 2015.

För att delta i emissionen måste du uppfylla följande villkor enligt Aktieinvest avtal:

1. Under menypunkten Min Depå/Inställningar/Emissioner ha kryssat i "Ja", på frågan om du vill delta i emissioner med dina rätter.
2. Sett till att det finns tillräckligt med likvida medel tillgängliga på din depå.

Dessa villkor måste vara uppfyllda senast den 29 maj 2015 och till dess att teckningen är bokad på din depå.

Om du inte deltagit i emissionen kommer Aktieinvest att försöka sälja uniträtterna på marknaden för din räkning.

Om du själv önskar handla i uniträtterna kommer du att kunna göra det fr o m den 22 maj 2015 t o m den 29 maj 2015.

Observera att ovanstående information gäller specifikt för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/ memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice.

15/05/22 Kl 09:45
Betsson AB: Split och obligatorisk inlösen
+