Frågor och svar

Här har vi samlat frågor vi ofta får och lagt till våra svar.
Hoppas att de kan vara till hjälp.

Sök bland frågor och svar

Inloggning

Jag lyckas inte logga in, vad är fel?
+

1. Kontrollera att hemsidans adress är korrekt; www.aktieinvest.se. Klicka på Logga in i högra hörnet.

2. Välj mellan att logga in på nya (BETA-version under uppbyggnad) eller den gamla internettjänsten.

3. Om du väljer den gamla internettjänsten är personnumret i form av endast tio siffror i en följd, ååmmddxxxx, ditt Användar-ID.

4. Lösenordet består av minst åtta tecken, varav två siffror. Vi depåöppnande postas ett lösenord som senare kan ändras till ett eget.

5. Kontrollera att du skiljer på gemener och versaler om lösenordet består av såväl stora som små bokstäver. Passa även på att kontrollera att Caps Lock-knappen på tangentbordet inte är aktiverat av misstag, som gör att du bara får stora bokstäver.

6. Felmeddelandet ” Felkod 18817: Inloggningen misslyckades ”, tyder på att Användar-ID skrivs i fel form. Notera att Användar-ID är ditt personnummer i form av endast tio siffror i en följd utan bindestreck, ååmmddxxxx.

7. Om du väljer att logga in via vår Betatjänst kan du logga in med BankID, då behövs varken lösenord eller användarnamn. Notera att personnumret skrivs i form av 12 siffror i en följd, ååååmmddxxxx.

16/08/18 Kl 13:45
Vilken webbläsare bör jag använda?
+

Systemet är anpassat för de flesta versioner av Internet Explorer, Google Chrome och Mozilla Firefox.

Hjälp, jag är spärrad - vad gör jag?
+

Ingen panik, kontakta vårt duktiga kundserviceteam så hjälper de dig, antingen via tel. 08-5065 1700 eller via mail kundservice@aktieinvest.se 

16/08/18 Kl 15:00
Hur byter jag lösenord?
+

För att byta lösenord måste du först logga in på din Internetdepå med ditt nuvarande lösenord.

Om inloggning på den gamla internettjänsten klickar du på rubriken ”Mina uppgifter”, klicka sedan på ”Inställningar” och ”Lösenord”. Följ instruktionerna på skärmen.

Om inloggning på den nya internettjänsten klickar du på rubriken "Mina sidor" och "Inställningar". Notera att du även kan logga in med Bank-ID i den nya BETA-versionen.

16/08/18 Kl 15:00
Hur får jag ett (nytt) lösenord?
+

Om du saknar eller har förlorat ditt lösenord ber vi dig kontakta Kundservice på 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se så postar vi ett nytt till din folkbokföringsadress. Av säkerhetsskäl kan vi inte lämna lösenord per e-post. Ange person- och depånummer vid beställning.

Som ny kund får du alltid ett lösenord i samband med att depån öppnas. Om du har ett lösenord sedan tidigare behåller du detta även för depåer du eventuellt öppnar senare. 

Om du väljer att logga in via vår Betatjänst så kan du logga in med BankID, då behövs inget lösenord.  

Pensionsspara

Vad är skillnaden mellan individuellt pensionssparande (IPS) och Investeringssparkonto (ISK)?
+

Individuellt pensionssparande (IPS) introducerades som ett komplement till annat sparande inför pensionen, där du som sparare kan omplacera utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar du en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan. IPS-sparande har också haft fördelen att det varit avdragsgillt i inkomstdeklarationen, men då beloppet kraftigt reducerats till 1800 kronor per år (2015) och idag är helt borttaget, enligt regeringsbeslut, är det inte längre förmånligt ur ett skatteperspektiv att göra inbetalningar till en IPS-depå då du annars riskerar dubbelbeskattning (andra regler kan gälla för egenföretagare).

Ett alternativ till IPS-sparande är att starta ett pensionssparande på ett investeringssparkonto (ISK). Även på ett investeringssparkonto kan du omplacera utan skattekonsekvenser under spartiden och du behöver inte heller redovisa försäljningar i din inkomstdeklaration. Att spara i aktier och fonder på ett ISK fungerar som på en vanlig traditionellt beskattad depå. Skillnaden är dock stor, rent skattemässigt.

16/08/18 Kl 15:00
Kan jag avsluta min IPS depå innan 55 års ålder?
+

Ett pensionssparkonto får avslutas genom en utbetalning i förtid om behållningen uppgår till högst ett prisbasbelopp. Utbetalning sker som alltid med avdrag för inkomstskatt. En begäran om avslut skall inkomma Aktieinvest skriftligen.

Skatteverket kan i vissa fall ge särskild dispens till förtida uttag trots att behållningen överstiger ett prisbasbelopp. I sådana fall skall kunden inkomma med kopia på Skatteverkets beslut.

16/08/18 Kl 15:15
När kan jag påbörja utbetalning av min IPS-depå?
+

Utbetalningar från en IPS-depå kan endast genomföras enligt gällande villkor. Utbetalningarna kan påbörjas tidigast när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år. Undantag finns om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder, då kan utbetalningsperioden förkortas till tre eller fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 års ålder. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. Valet av periodicitet kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. Utbetalningarna beskattas som inkomst av tjänst (30%).

Från och med den 1 januari 2016 gäller delvis nya regler för att avsluta en IPS-depå i förtid. En IPS-depå som har en behållning på högst ett prisbasbelopp får avslutas i förtid utan att Skatteverket behöver lämna ett medgivande. Sparinstitutet behöver dock godkänna att kontot för avslutas. De nya reglerna gäller både för nya och äldre IPS-depåer. En avslutsbegäran skall skickas till Aktieinvest per post. Utbetalning sker med avdrag för inkomstskatt.

16/08/18 Kl 15:15
Vad händer med sparandet när avdragsrätten för IPS försvinner?
+

Har du ett individuellt pensionssparande hos Aktieinvest idag så kommer det att ligga kvar precis som tidigare och pengarna som redan inbetalats kommer inte att påverkas av att avdragsrätten försvinner.  För att undvika dubbelbeskattning bör du inte ha nysparande på din depå.

Du betalar inte någon depåavgift för din IPS depå hos Aktieinvest.

Går det att flytta befintligt sparande från en IPS till ISK?
+

Att flytta, dvs. överföra innehavet, från ett individuellt pensionssparande till ett investeringssparkonto går inte.
Däremot kan du givetvis avsluta ett månadssparande till IPS och ersätta det med ett likadant månadssparande på ett ISK.

16/08/18 Kl 15:00
Hur beskattas mitt pensionssparande på ISK?
+

Enkelt uttryckt beskattas ägaren av ett investeringssparkonto med en schablonskatt på 30% av statslåneräntan föregående år + 0,75%. För 2017 ligger skattesatsen på 0,375% på genomsnittligt marknadsvärde.

Från och med årsskiftet 2016 infördes det nya beskattningsregler för investeringssparkontot som innebär en ny beräkning av schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att man tar statslåneräntan den 30 november föregående år + 0,75%. Det har också beslutats om en nedre gräns som säger att schablonintäkten aldrig kan vara lägre än 1,25%. Det införs alltså ett golv för schablonskatten som aldrig blir lägre än 0,375%.

Mer utförligt uttryckt beräknas skatten på följande sätt: Skatten på investeringssparkontot beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

 • Tillgångarnas värde vid ingången av varje kvartal
 • Insättningar till investeringssparkontot under året
 • Marknadsvärdet på de aktier eller fonder som flyttats in till investeringssparkontot

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före +075%. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas med 30%. Skatten står förtryckt i din deklaration. Det dras således ingen skatt direkt från investeringssparkontot.

För räkneexempel hur skatten beräknas besök www.skatteverket.se

16/08/18 Kl 15:15
Kan man ha en förmånstagare på ett investeringssparkonto?
+

Det är inte möjligt att ha någon förmånstagare på ett investeringssparkonto. Vid händelse av dödsfall tillfaller sparandet dödsboet. Vanliga arvsregler gäller.

16/08/18 Kl 15:15
Är det möjligt att ha ett sparande på investeringssparkonto som är låst till ett visst datum?
+

Det är tyvärr inte möjligt att låsa ett sparande på ett investeringssparkonto till ett visst datum i framtiden.

Insättning och uttag

16/08/18 Kl 15:30
Hur gör jag en insättning till min depå?
+

Det finns några alternativ till hur du kan sätta in pengar på din depå. Du väljer det sätt som passar dig bäst.

 

Direktinsättning

Ger dig som kund möjlighet att göra en omedelbar överföring till din depå från din internetbank. Detta kräver att du har Internetbank hos Handelsbanken, Nordea, SEB eller Swedbank. Överföring görs genom att du loggar in på din internetdepå, klickar på rubriken ”Överför” och ”Direktinbetalning”. Notera att det endast fungerar på den äldre internettjänsten, funktionen finns inte i Aktieinvest Beta i nuläget.

 

Bankkonto

Nordea: 3219-17 052 78

Ange depånumret som referens/meddelande till mottagare.

 

Bankgiro/Plusgiro

Aktieinvest Pension

 • Plusgiro: 50 59 50-6
 • Bankgiro: 5150-0908


Aktieinvest övriga depåer

 • Plusgiro: 40 01 70-7
 • Bankgiro: 562-2899


Notera att insättningar till bankkonto (ej PG eller BG) ska aviseras per telefon eller mail till Kundservice.

Generell regel: Vid insättning via Aktieinvest plus- och bankgiron tar det cirka tre bankdagar för pengarna att registreras på din depå. Insättning till bankkonto tar generellt 1-2 dagar.

16/08/18 Kl 15:15
Hur ger jag bort pengar i gåva?
+

Ett gåvobevis berättigar till köp av aktier, fonder och färdiga portföljer i Aktieinvests ordinarie sortiment. 

Du som givare kommer efter genomförd betalning få hem ett Gåvobevis på det belopp du väljer att ge bort, tillsammans med ett kuvert du kan lämna till mottagaren som ett bevis på din gåva. Om du hellre vill att gåvobeviset skall postas direkt till gåvomottagaren ber vi dig nämna det i beställningen.
Gåvobevis kan beställas till alla våra depåtyper, förutom pensionsdepåer.

Beställning av Aktieinvest Gåvobevis görs enklast genom att ringa Kundservice på tel. 08-5065 1700 eller maila en beställning till kundservice@aktieinvest.se.

16/08/18 Kl 15:30
Hur gör jag en utbetalning från min depå?
+

För att göra en utbetalning till ett bankkonto krävs att du har anmält ett bankkonto till Aktieinvest skriftligen. Via din Internetdepå kan du sedan göra en utbetalning genom att klicka på rubriken ”Överför” och "Utbetalning". Notera att detta inte går att göra i Aktieinvest Beta än.

Du kan även begära en utbetalning per brev. För detta finns en blankett som du hittar här.

Utbetalning begärd via telefon går också bra om du sedan tidigare har anmält ett bankkonto till Aktieinvest eller önskar få utbetalningen på en utbetalningsavi.

16/08/18 Kl 15:30
Hur många dagar tar det innan jag har min utbetalning på mitt bankkonto?
+

En utbetalning tar generellt en till två bankdagar från utbetalning till dess att pengarna når ditt bankkonto.
Om du, för att kunna göra ett uttag, behöver sälja aktier eller fonder tillkommer ett visst antal bankdagar beroende på handels- och likviddagar.

Generell regel: Vid aktieförsäljning tar det 3 till 4 bankdagar från affärsdag till den dag du har pengarna på ditt bankkonto.

16/08/18 Kl 15:30
Hur anmäler jag mitt bankkonto?
+

Anmälan av bankkonto måste ske per post med underskrift i original. Bankkontot måste vara i depåägarens namn. Blankett hittar du här.

16/08/18 Kl 15:15
Kostar det att göra ett uttag?
+

Uttag är kostnadsfria när du själv registrerar ditt uttag via internetdepån. Om du däremot postar eller ringer in din begäran om utbetalning tas en avgift ut per uttag enligt gällande prislista. 

Investeringssparkonto

16/08/18 Kl 15:45
Kan jag ha både ett Investeringssparkonto och en vanlig aktiedepå?
+

Ja. Du kan ha fler än ett Investeringssparkonto.

16/08/19 Kl 13:15
Hur beskattas investeringssparkontot?
+

Enkelt uttryckt beskattas ägaren av ett investeringssparkonto med en schablonskatt på 30% utav statslåneräntan föregående år + 0,75%. Föregående år var statslåneräntan 0,65 % (avstämningsdatum 30/11 2015). Således beskattas ägaren av ett investeringssparkonto med 0,42 % (0,65+0,75*0,3) på genomsnittligt marknadsvärde på depån under 2015.

Från och med årsskiftet 2016 infördes det nya beskattningsregler för investeringssparkontot som innebär en ny beräkning av schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att man tar statslåneräntan den 30 november föregående år + 0,75%. Det har också beslutats om en nedre gräns som säger att schablonintäkten aldrig kan vara lägre än 1,25%. Det införs således ett golv för schablonskatten som aldrig blir lägre än 0,375%.  

Mer utförligt uttryckt beräknas skatten på följande sätt:

 • Skatten på investeringssparkontot beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

 • Tillgångarnas värde vid ingången av varje kvartal
 • Insättningar till investeringssparkontot under året
 • Marknadsvärdet på de aktier eller fonder som flyttats in till investeringssparkontot

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före +075%. Den summa som då kommer fram kallas schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas med 30%. Skatten står förtryckt i din deklaration. Det dras således ingen skatt direkt från investeringssparkontot.

För räkneexempel hur skatten beräknas besök www.skatteverket.se

16/08/19 Kl 13:15
Slipper jag deklarera med ett Investeringssparkonto?
+

Ja, du slipper deklarera dina värdepappersaffärer. Istället för traditionell beskattning vid försäljning och aktieutdelningar betalar du en årlig schablonskatt. Schablonskatten baseras på ett underlag som står förtryckt i din deklaration.

16/08/18 Kl 15:45
Kan jag flytta in aktier till ett Investeringssparkonto?
+

Ja, det går att flytta in värdepapper till ett investeringssparkonto. Kontakta Kundservice för hjälp med flytt, tel. 08-5065 1700, eller klicka här för flyttblankett.

En inflytt från en traditionellt beskattad depå till ett investeringssparkonto betraktas som en försäljning av värdepapper och rapporteras till skattemyndigheten. Du ska därför fylla i en K4-blankett där du redovisar de aktier du flyttat in.

En utflytt av värdepapper från ett investeringssparkonto kan endast göras till ett annat investeringssparkonto och inte till en traditionellt beskattad depå eller vp-konto.

16/08/18 Kl 15:45
Beskattas utdelningar?
+

Nej, utdelningar på svenska aktier beskattas inte på ett investeringssparkonto.
Däremot så dras utländsk kupongskatt vid utländska aktieslag. Denna skatt kan du dock få avräkning på, vilket du själv tar upp i din deklaration. Kontakta skatteverket för mer information om avräkning.

16/08/18 Kl 16:00
Vad kostar det att handla på ett Investeringssparkonto?
+

Aktieinvest kan erbjuda ett stort sortiment till konkurrenskraftigt courtage. Du väljer mellan två olika prisplaner: 

 • Stor
 • Liten

Se aktuell prislista här! 

16/08/18 Kl 16:00
Gäller lagen om investerarskyddet?
+

Ja. Läs mer här! 

16/08/18 Kl 16:00
Hur handlar man på ett Investeringssparkonto?
+

I Investeringssparkontot köper och säljer du aktier och fonder precis som vanligt, via internet eller telefon.

Aktieinvest ger dig möjlighet att vara aktiv, oavsett om du vill att ditt sparande sköter sig själv genom ett automatiskt månadssparande eller om du vill handla mer aktivt i aktier, fonder eller färdiga portföljer.

16/08/18 Kl 16:00
Kan jag använda rösträtten för mitt aktieinnehav på årsstämma?
+

Ja, du kan rösta på dina aktier som du har på investeringssparkonto.

Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket görs med en enkel inställning på din depå.  Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman.

Så här gör du för att ägarregistrera på din depå:

 1. Logga in och klicka på rubriken Min depå, Inställningar och Bolagsstämmor.
 2. Kryssa i rutan
 3. Spara

Vid registrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du göra samma inställning på dessa, om du önskar besöka stämma för de aktier du har på de depåerna.

16/08/19 Kl 13:15
Kan jag äga ett investeringssparkonto om jag är skriven utomlands?
+

Ja, men de skatteregler som normalt appliceras vid investeringssparkonto tillämpas inte om du är skatteskriven i annat land än Sverige. Om du skatteskriver dig utanför Sverige kan du äga ett investeringssparkonto men rent skattemässigt tillämpas då traditionella skatteregler per automatik.

16/08/19 Kl 13:15
Jag vill teckna i en nyemission utanför Aktieinvest och få de nyemitterade aktierna levererade till investeringssparkontot - hur gör jag?
+

Om du vill teckna i en nyemission utan företräde (dvs. utan teckningsrätter) och ombeds av emitterande bolag att du ska vända dig med teckningssedel till en viss emittent/bank, ber vi dig istället skicka anmälningssedeln direkt till oss (per post, fax eller mail).

Vi kommer därefter kontakta emittenten/banken som administrerar emissionen för att teckna åt dig och se till att du får aktierna på ditt investeringssparkonto.

Notera att du måste ha täckning för emissionen, dvs. likvida medel innestående på depån, senast en bankdag innan sista teckningsdag (datum framgår i prospektet).

Vid frågor ring kundservice på tel. 08-5065 1700.

16/08/18 Kl 15:30
Kan man vara flera ägare på ett Investeringssparkonto?
+

Nej, ett Investeringssparkonto kan tyvärr inte samägas.
Däremot finns kan du öppna en samägt depå tillsammans med andra på en traditionell aktie- och fonddepå, en aktiesparklubb.
Här kan du läsa mer om att spara tillsammans!

16/08/19 Kl 13:15
Tar Aktieinvest ut depåavgift?
+

Barn under 18 år - 0kr 
IPS-depåer - 0kr 
Traditionell aktie- och fonddepå - 0 kr*
Investeringssparkonto (ISK) - 0 kr*
* vid färre än 3 affärer/kalenderavtal eller utan månadssparande är avgiften 100kr/kvartal.

Dvs. för traditionell aktie - och fonddepå och investeringssparkonto utgår en depåavgift om du gör färre än tre affärer per kalenderkvartal eller saknar månadssparande med autogiro.

Det är enkelt att starta månadssparande, logga in och se rubrik Månadsspar eller använd denna blankett.

16/08/18 Kl 15:45
Förbinder jag mig till att ha Investeringssparkontot en viss tid?
+

Nej, du kan när som helst avsluta ditt Investeringssparkonto.

Kapitalförsäkring (depåtyp under avveckling)

16/08/19 Kl 13:30
Hur beräknas försäkringsavgiften och riskpremien?
+

Beräkningen sker på genomsnittligt värde av depån under respektive halvårsperiod. Med depåvärde avses samtliga tillgångsslag på depån, inklusive likvida medel. Försäkringsavgiften dras kvartalsvis.

För att få en specificierad beräkning, kontakta försäkringsbolaget Danica på kundservice@danica.se eller telefon 0752-48 10 00. Danica är det försäkringsbolag som Aktieinvest har samarbete med för kapitalförsäkringen.

16/08/19 Kl 13:45
Kan jag kvitta förluster mot vinster?
+

Nej, eftersom du inte betalar någon kapitalvinstskatt kan du inte heller använda eventuella förlustavdrag.

16/08/19 Kl 13:45
Vad händer om försäkringstagaren avlider?
+

Vid den tidpunkt då Danica får kännedom om dödsfallet avyttras snarast möjligt samtliga värdepapper i försäkringen. Efter avdrag för skatt och upplupna avgifter görs en engångsutbetalning till förmånstagaren eller, om sådan saknas, enligt bouppteckning.

16/08/19 Kl 13:45
Kan jag välja flera förmånstagare till en kapitalförsäkring?
+

Ja, det går bra att utse en eller flera förmånstagare. Förmånstagare kan vara både fysisk och juridisk person.

16/08/19 Kl 13:45
När och hur kan jag ta ut pengar?
+

Utbetalning kan göras efter det att depån har passerat ett årsskifte. Utbetalningar är avgiftsfria och obegränsade. Ett minimibelopp som täcker avgifter måste alltid lämnas kvar, generellt 1% av depåns högsta värde under året eller minst 1000kr. Vid avslut av en kapitalförsäkring kan även det reserverade minimibeloppet betalas ut, efter att Danica dragit slutgiltig skatt och avgifter.

16/08/19 Kl 13:45
Varför står jag som försäkringstagare och Danica som ägare?
+

Försäkringsbolaget Danica äger depån och du är försäkringstagare. Då Danica är ägare har du själv ingen möjlighet att delta på bolagsstämmor eller använda aktiernas rösträtt.

16/08/19 Kl 13:45
Vilka avgifter betalar jag i en Aktieinvest kapitalförsäkring?
+

I en kapitalförsäkring tas följande avgifter ut: 

 • Försäkringsavgift
 • Riskpremie
 • Avkastningsskatt
16/08/19 Kl 13:45
Betalar jag skatt på utdelningar?
+

Utdelningar på svenska värdepapper är skattefria. På utdelningar från utländska värdepapper dras källskatt enligt gällande skatteavtal mellan Sverige och respektive land. 

16/08/19 Kl 13:45
Är försäkringspremien avdragsgill?
+

Nej, försäkringspremien är inte avdragsgill i deklarationen

16/08/19 Kl 13:45
Betalar jag skatt på vinster?
+

Nej, du betalar ingen kapitalvinstskatt.

16/08/19 Kl 13:45
Hur beräknas avkastningsskatten?
+

Avkastningsskatten beräknas på ett kapitalunderlag som baseras på värdet av tillgångarna vid ingången av beskattningsåret ökat med insättningar under året (dock endast hälften av värdet på insättningar gjorda under det andra halvåret).

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret +0,75 procentenheter. Statslåneräntan per den 30 november 2015 var 0,65 % och avkastningsskatten blir då 0,42% (0,65%+075%*0,3). Avkastningsskatten  dras från kundens depå och kontrolluppgift förtrycks på deklarationen.

Enkelt uttryckt innebär det att den slutgiltiga skatten på det genomsnittliga depåvärdet (kapitalunderlaget) uppgår till 0,42 % (0,65 %+0,75 % * 30 %) för 2015.

Från och med årsskiftet 2016 infördes det en ny regel som säger att schablonintäkten som lägst kan vara 1,25% av kapitalunderlaget. Man inför alltså ett skattegolv där statslåneräntan per den 30 november från föregående år adderas med 0,75 procentenheter och sätter samtidigt en lägsta gräns  för schablonintäkten på 1,25% utav kapitalunderlaget.

Månadssparande

16/08/19 Kl 13:45
Hur startar jag ett månadssparande?
+

Om ditt bankkonto redan är registrerat hos Aktieinvest så startar du enkelt ett månadssparande via den gamla internettjänsten. Logga in på din depå, klicka på huvudrubriken ”Månadsspar” och följ därefter anvisningarna. Har du inte föranmält ett bankkonto hittar du blanketten för att börja månadsspara här!

Notera att det inte går att lägga till ett månadssparande i den nya BETA-versionen än. Logga istället in på den gamla internettjänsten eller posta in blanketten för att anmäla ett månadssparande till oss.

16/08/19 Kl 13:45
Hur ändrar jag sparbelopp?
+

Logga in på den gamla internettjänsten och klicka på huvudrubriken ”Månadsspar”. Börja med att avsluta den dragning du vill ändra totalt sparbelopp på. Det gör du genom att klicka på det röda krysset till höger om dragningen.
Därefter ska du registrera en ny dragning på önskat belopp. Det gör du genom att klicka på ”Spara i färdiga portföljer” eller ”Eget val av aktier och fonder” beroende på om det är en färdig aktieportfölj eller enskilda aktier och/eller fonder du sparar i. Följ stegen.

Det är i dagsläget inte möjligt att ändra månadssparandet i den nya BETA-versionen.

För hjälp eller ändring av månadssparande ring Aktieinvest Kundservice på 08 - 5065 1700.

16/08/19 Kl 13:45
Kan jag månadsspara till en annan person?
+

Ja, blankett för anmälan av månadssparande hittar du här!

 

16/08/19 Kl 14:00
Vad kostar det att månadsspara och vad kan jag spara i?
+

Vid månadssparande med autogiro ges möjligheten att handla aktier, fonder och färdiga portföljer till förmånliga och fasta courtage oavsett sparbelopp. Prislistor hittar du här!

16/08/19 Kl 13:45
Jag har bytt bank - hur anmäler jag detta till er?
+

Om du vill använda ett nytt bankkonto för månadssparande behöver vi få ditt bankkonto skriftligen, brevledes. Skriv ett eget formulerat brev innehållande en anmälan om byte av bankkonto eller använd en blankett som du hittar här. 
Nämn på blanketten/brevet om du vill att redan löpande autogiro ska gå från det nyanmälda bankkontot istället.

16/08/19 Kl 13:45
Hur pausar jag dragningarna?
+

Via din internetinloggning når du ditt månadssparande under rubriken ”Månadsspar”. Makulera de dragningar du vill avsluta (pausa) genom att klicka på det röda krysset bredvid respektive dragning. När du önskar återuppta månadssparandet lägger du upp en ny dragning genom att klicka på ”Spara i färdiga portföljer” eller ”Eget val av aktier och fonder”.

Du kan även kontakta kundservice på tel. 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.

16/08/19 Kl 15:00
Hur ändrar jag min sparplan (jag är nöjd med nuvarande dragningsbelopp)?
+

Du kan justera vilka aktier/fonder du vill köpa framöver (utan att makulera dragningen eller ändra belopp) genom att vidta följande steg:

1. Logga in
2. Välj ”Månadsspar”
3. Klicka på ikonen ”Ändra”
4. Klicka återigen på ikonen ”Ändra”
5. Under ”Sparplan” kan du ta bort aktier du inte längre vill köpa genom att klicka på det röda krysset. Därefter lägger du in nya bolag genom att söka under ”Sparplan- Sök värdepapper” lite högre upp på sidan. Godkänn innan du lämnar sidan.

Observera att för månadssparande i Aktieinvests färdiga portföljer gäller inte ovanstående. Se nästa fråga. För hjälp eller ändring av månadssparande per telefon vänligen ring Aktieinvest Kundservice på tel. 08-5065 1700.

 

16/08/19 Kl 15:00
Varför månadsspara med autogiro?
+

Aktieinvest erbjuder månadssparande med autogiro i ett stort utbud av aktier, fonder och färdiga portföljer, från 100 kr/dragning.

Genom regelbundna köp, tack vare månadssparande, sprider du kursrisken på dina aktieköp. Dessutom är månadssparande att smidigt, enkelt och billigt sätt att göra regelbundna köp med minsta möjliga ansträngning.

Blankett för anmälan av månadssparande hittar du här. Om du sedan tidigare anmält ett bankkonto till Aktieinvest startar du enklast månadssparande via din Internetdepå.

16/08/19 Kl 15:00
Hur anmäler jag en ny portfölj att månadsspara i?
+

Logga in och klicka på rubriken ”Månadsspar”. Börja med att makulera de portföljdragningar du vill avsluta. Det gör du genom att klicka på det röda krysset bredvid respektive dragning. Därefter registrerar du en ny portföljdragning genom att klicka på ”Spara i färdiga portföljer”. Följ stegen.

För hjälp eller ändring av månadssparande per telefon vänligen ring Kundservice på tel. 08-5065 1700.

Orderläggning

16/08/19 Kl 15:30
Hur lägger jag en order?
+

Du kan köpa/sälja/omplacera aktier, fonder och certifikat på tre olika sätt.

 • Internet: Logga in. Klicka på rubriken ”Handla”. Välj därefter ordertyp; Andels-, Börs-, Fond- eller Portföljorder.
 • Telefon: Ring kundservice, 08-5065 1700. Ha ditt depå- och personnummer tillgängligt.
 • Brev: Posta en order med din underskrift till Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Ange ditt depå- och personnummer samt kontaktuppgifter för ev. uppföljning. Du kan även använda Aktieinvests blankett för köp och försäljning.

Aktieinvest arbetar för att motverka otillåten insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på de marknadsplatser där Aktieinvest erbjuder handel. Läs vidare här om vilka handelsförfaranden som inte är tillåtna.

16/08/19 Kl 15:15
Jag nås av felmeddelande vid orderläggning– varför?
+

- Nås du vid orderläggning av felmeddelandet ” Välj ett instrument först”?Meddelandet tyder på att du missat att välja aktieslag ordern avser. Sök fram aktien i orderbilden och klicka på knappen ”Välj” bredvid önskat aktieslag som du vill köpa/sälja. Du kan därefter fortsätta med din orderläggning.

- Nås du vid orderläggning av felmeddelandet ”Instrumentet existerar inte för marknadsplatsen”? Meddelandet tyder på att du försöker sälja en aktie som inte handlas i ordertypen du valt. Det innebär att du måste byta ordertyp från Andelsorder till Börsorder eller vice versa för att kunna genomföra order.

- Om du nås av felmeddelandet ”Disponibel volym saknas” ber vi dig kontakta Aktieinvest Kundservice på tel. 08-5065 1700 alternativt maila till info@aktieinvest.se för teknisk assistans.

16/08/19 Kl 15:00
Vad är en call?
+

En call kan beskrivas som en angiven tid utan handel, då köpare och säljare av aktier möts och visar varandra vad denne är vilig att köpa respektive sälja för, ett s.k. orderdjup. Handelsplatsen räknar ut ett jämviktspris, alltså en kurs där flest köpare och säljare möts och till denna kurs genomförs en eller flera affärer under de sista sekunderarna av callen.

Det finns en öppningscall och en stängningscall på Stockholmsbörsen. Syftet med en call är att minska kurspåverkan från enskilda aktörer. Detta åstadkoms genom att handelsplatsen sammanställer en tydlig bild över till vilket pris och volym köpare och säljare finns. Denna transparens och öppenhet försvårar otillbörlig påverkan på kursen i ett aktieslag.

 • Öppningscallen

Öppningscallen pågår i femton minuter mellan 08.45 och 09.00 på Stockholmsbörsen. Man kan alltså se det aktuella jämviktspriset under denna period och lägga in en order. Själva öppningen av börsen sker vid 09.00. Det är först när börsen öppnats som man kan se med bestämdhet till vilken jämviktskurs aktieslaget öppnade på, dvs. den s.k. officiella öppningskursen.

 • Stängningscallen

Stängningscallen pågår i fem minuter mellan 17.25 och 17.30 på Stockholmsbörsen. Precis som i öppningscallen kan du lägga in en order i callen. Det är först när börsen stängt som du kan se till vilken kurs aktieslaget stängde på, den så kallade stängningskursen.

16/08/19 Kl 15:00
Om jag inte har tillgång till en dator, hur handlar jag då?
+

För orderläggning kan du ringa vårt mäklarbord mellan 08.45-17.30, på tel. 08-5065 1700.
På samma telefonnummer når du Kundservice mellan 9:00 – 17:00 som kan hjälpa dig med övriga frågor.

16/08/19 Kl 15:00
Börs- och Andelsorder, när ska jag använda vilken ordertyp?
+

Du kan köpa/sälja aktier på två olika sätt, antingen via Andelsorder eller via Börsorder.

 • Andelsorder lämpar sig för dig som vill handla i flera bolag men för mindre summor (minst 100:-/per aktie). I Andelsorder kan du nämligen handla med decimaler, dvs. småposter, av aktier. Lägger du en order innan kl 14.00 så genomförs den samma handelsdag. Lägger du en order efter kl 14.00 så genomförs den nästkommande handelsdag. Läs mer om Andelsorder
   
 • Börsorder är vanlig aktiehandel, lämpar sig bäst för dig som vill köpa/sälja ett hela aktier. Där säljer du direkt mot aktuell marknadsplats och limiterar din order. Genom Börsorder ser du kurser i realtid under börsens ordinarie öppettider 09.00-17.30.

Du köper/säljer via din Internetdepå. 

Du kan även ringa in din order till vårt mäklarbord mellan 08.45-17.30 på tel. 08-5065 1700.
Order per post skickas till adress Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm. Ange ditt depå- och personnummer samt kontaktuppgifter för ev. uppföljning.

16/08/19 Kl 15:15
Hur hanterar vi en Andelsorder?
+

När du gör ett köp i Andelsorder köper du aktier för ett fast belopp. Du erhåller så många hela och andelar av aktierna, upp till fem decimaler, som ditt investeringsbelopp räcker till. Vid Andelsorder är du garanterad avslut för samtliga aktieslag som din order avser, under samma börsdag, om den inkommer innan stopptiden som är klockan 14.00. Tack vare avslutsgarantin är du skyddad från delavslut spridda över fler handelsdagar som resulterar i flera courtage. Order som är lagda efter det blir genomförd nästkommande börsdag.

Här kan du läsa mer om kurssättningen och hur en Andelsorder hanteras.

16/08/19 Kl 15:15
Vad är likviddagar och hur lång tid tar det innan jag har pengarna på mitt bankkonto?
+

Med likviddagar menas antal dagar från affärsdag, vid t.ex. en försäljning, till den dag på pengarna finns tillgängliga för exempelvis uttag till ditt bankkonto.

Likviddagen är alltså den dagen då affären i praktiken går igenom.

Vid handel med aktier och certifikat tillämpas två likviddagar, enligt Stockholmsbörsens bestämmelser (Gäller fr.o.m 2014-10-06).

Vid försäljning med begärd utbetalning tar det fyra bankdagar innan du har pengarna på ditt bankkonto.

Hos Aktieinvest gäller även två likviddagar för utländska aktier.

Vid handel med fonder skiljer sig likviddagarna beroende på fond och fondbolag. Likviddagen kan ibland också komma att påverkas av respektive fonds handelsdagar. Vid fondförsäljning med begärd utbetalning kan det således variera mellan ca 5-14 bankdagar innan du kan beräkna att ha pengarna på ditt bankkonto.

16/08/19 Kl 15:30
Vad erbjuder Aktieinvest handel i?
+

Aktieinvest erbjuder sina kunder ett mycket brett sortiment av såväl svenska som utländska aktier, fonder, certifikat och färdiga aktie- och fondportföljer samt fondpaket. Till sortimentet!

Pension (IPS)

16/08/19 Kl 15:30
Vad är IPS (Individuellt pensionsspar)?
+

Som komplement till andra pensionssparformer väljer många att ha ett individuellt pensionssparande (IPS-sparande).

IPS-sparande kan göras i aktier, fonder och certifikat. Man omplacerar utan skattekonsekvenser under spartiden. Istället för kapitalvinstskatt betalar man en årlig avkastningsskatt som varierar i relation till statslåneräntan.

IPS-sparande är inte avdragsgillt.
Läs mer om pensionssparande

16/08/19 Kl 15:30
Vilka börser kan jag handla på via pensionsdepån?
+

Handel inom IPS sker på s.k. reglerade marknader samt NGM Equity. 

 

16/08/19 Kl 15:30
Hur fungerar utbetalningen av mitt IPS-sparande?
+

Utbetalning av sparandet kan ske varje månad/kvartal/halvår/helår och kan ändras fram till dess att utbetalningarna påbörjats. När det är dags för utbetalningar beskattas de som inkomst av tjänst.

Utbetalningarna kan påbörjas först när du fyllt 55 år och måste pågå i minst fem år med undantag om sista utbetalningen ska göras vid 65 års ålder då utbetalningarna får vara max fyra år beroende på om utbetalningen startar vid 61 eller 62 år. Utbetalningarna sker med en vald periodicitet, t.ex. månads-, kvartals-, halvårs- eller helårsvis. När utbetalningarna väl påbörjats går det inte längre att sätta in nya pengar på depån.

Villkoren för utbetalningarna kan du själv ändra via din Internetinloggning eller genom ett kontakta Aktieinvests Kundservice på tel. 08-5065 1700.

16/08/19 Kl 15:30
Hur byter jag förmånstagare?
+

Förmånstagarförordnande anmäls skriftligen, antingen på avtalet när du öppnar depån eller senare med egenhändigt brev.

16/08/19 Kl 15:30
Vem säljer vid utbetalning, jag eller Aktieinvest?
+

När det är dags för utbetalning kommer Aktieinvest alltid betala ut likvida medel i första hand och, om nödvändigt, därefter per automatik sälja av eventuellt aktie- eller fondinnehav med jämn fördelning.

Om du är mån om att ett visst innehav inte säljs av undviker du detta lättast genom att se till att det alltid finns likvida medel på din depå inför utbetalningarna. Om du själv önskar sälja av värdepapper inför en utbetalning måste försäljningen ske minst 16 bankdagar före utbetalningsdagen.

Portföljspar

16/08/29 Kl 16:15
Hur lägger jag en order?
+

Du lägger din order via internetdepån eller hos en mäklare. Köper gör du för ett belopp. Vill du sälja kan du endera sälja alla aktieandelarna eller för ett visst belopp. Beloppet blir då fördelat på de ingående aktierna i portföljen. Det går inte att sälja endast ett aktieslag i portföljen. Då måste du avbryta portföljsparandet och omvandla depån till en vanlig depå utan automatiskt portföljsparande.

16/08/19 Kl 15:45
Hur anmäler jag ett månadssparande?
+

Du kan anmäla ett månadssparande som inloggad på internetdepån om du har ett bankkonto registrerat på depån. Har du inte det får du använda dig av blanketten för månadssparande.

Om jag månadssparar på en Portföljspardepå, kan jag göra en egen insättning och köp?
+

Ja, du kan när som helst göra en insättning på depån oavsett om du har ett månadssparande på depån eller ej. Du lägger enklast en order under rubrik Handla, via inloggning på din depå (gamla internettjänsten eftersom portföljspar ännu inte finns på Aktieinvest Beta).
Här kan du se olika insättningsalternativ >

16/08/19 Kl 15:45
Kan jag starta portföljsparande både inom ett Investeringssparkonto och en kapitalförsäkring?
+

Ja, det går bra. Det som skiljer ett Investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring från ett vanligt sparande är främst deklarationsplikten, kapitalvinstbeskattningen och avdragsrätten. Du betalar alltså ingen kapitalvinstskatt om du säljer något med vinst och behöver då inte heller deklarera för aktieaffärerna på depån. I stället betalar du en årlig schablonskatt på kapitalet.
Avtalsblanketter hittar du här!

Jag sparar i en portfölj idag (utan automatiska omplaceringar), kan jag byta till ett sparande i Portföljspar?
+

Nej, en depå kan inte direkt ändras till en Portföljspardepå. Eftersom Portföljspar innebär ett sparande med automatiska omplaceringar så går det inte att bara ändra depån.

Du kan däremot starta ett nytt sparande i en ny depå, en Portföljspardepå. Och du kan välja om den Portföljspardepån ska vara en vanlig depå eller ett Investeringssparkonto. Till den nya depån kan du flytta in de tio aktier som vid tillfället ingår i den valda portföljen.

Välkommen att kontakta kundservice för att få ytterligare information om hur vi kan hjälpa dig att flytta ditt sparande till en Portföljspardepå. Ring pss på telefon. 08-5065 1700.

16/08/29 Kl 16:15
Hur vet jag när det görs en omplacering på depån?
+

Aktieinvest skickar ett e-post meddelande till alla berörda kunder dagen innan ett byte sker i portföljen. Då har du möjlighet att avbryta ditt fortsatta Portföljsparande innan någon aktie säljs på din depå. Vill du inte att omplaceringen ska ske omvandlas din depå till en vanlig depå utan automatiska omplaceringar och du kan göra vad du vill med dina aktier.

Hur genomförs en omplacering när tidningen Aktiespararen byter ut en aktie i en av portföljerna?
+

Den aktie som utgår säljs först och den nya aktien köps in i portföljen till den ursprungliga procentuella vikt som varje enskild aktie hade vid portföljens startdatum. Läs mer om hur portföljspars index fungerar här: www.aktieinvest.se/portfoljspar.

Varför ska jag välja Portföljspar?
+

Portföljspar är bra för dig som vill spara i aktier men känner dig osäker på vad du ska investera i.

De tre modellportföljerna i Portföljspar är sammansatta av tidningen Aktiespararen och alla förändringar finns omskrivna i tidningen och publiceras hos oss. Portföljspar är ett hjälpmedel för dig som varken har tid eller har stort intresse av att följa med i det som händer i marknaden. Det är ett sparande i aktier som sköter sig själv.

Trygghet och säkerhet

16/08/29 Kl 16:15
Hur ska jag hantera mitt lösenord?
+

Ditt lösenord är personligt och skall inte lämnas till obehörig eller annan person. (Aktieinvest kontaktar inte dig som är kund i syfte att erhålla lösenordet till din internetdepå.)

16/08/29 Kl 16:15
Varför spelar ni in mitt samtal med er?
+

Av säkerhetsskäl spelar vi in alla samtal. Detta gör vi för att du som kund ska känna dig trygg att handla med oss. Samtalen får endast lyssnas på om särskilda skäl finns, t.ex. vid tvister eller misstanke om brott. 

16/08/29 Kl 16:15
Är mina pengar skyddade?
+

De pengar du sätter in hos Aktieinvest tas emot med redovisningsskyldighet genom insättning på ett särskilt klientmedelskonto hos Nordea. Detta innebär att dina kontanta medel hålls avskilda från bolagets egna tillgångar och att i händelse av en eventuell konkurs, har separationsrätt till dem, dvs. du har rätt att få ut dina pengar från konkursboet oavsett belopp. 

Läs mer i avsnittet om trygghet och säkerhet

16/08/29 Kl 16:15
Vad gör jag om mitt lösenord hamnar i någon obehörigs händer?
+

Meddela Aktieinvest omgående via e-post på kundservice@aktieinvest.se eller ring oss på telefon 08-5065 1700.

Årsstämmor

16/08/29 Kl 16:15
Vad menas med rösträttsregistrering och hur gör jag?
+

Aktier ägda på depå är förvaltarregistrerade. Om du vill gå på en bolagsstämma måste du först registrera dig som aktieägare i bolagets aktiebok, vilket görs med en enkel inställning på din depå.  Därefter kan du ta kontakt med bolaget och anmäla dig till stämman.

Så här gör du för att ägarregistrera på din depå:

 1. Logga in och klicka på rubriken Min depå, Inställningar och Bolagsstämmor.
 2. Kryssa i rutan
 3. Spara

Vid registrering ägarregistreras samtliga aktieslag du har på depån per automatik. Har du flera depåer är det viktigt att du göra samma inställning på dessa, om du önskar besöka stämma för de aktier du har på de depåerna.

16/08/29 Kl 16:15
När kan jag senast registrera mina aktier för att besöka bolagsstämma?
+

Aktieinvest behöver din registrering senast dagen innan bolagets avstämningsdag, vilken generellt infaller fem vardagar före stämman.

16/08/29 Kl 16:15
Jag äger samma aktieslag fördelade på flera depåer. Hur ägarregistrerar jag samtliga?
+

Du ska göra en inställning på respektive depå för att samtliga aktier ska ägarregistreras i ditt namn.

16/08/29 Kl 16:15
Kan jag se antalet aktier som ägarregistrerats i mitt namn?
+

Ja, på sidan där du gör inställningen för ägarregistrering kan du se antalet aktier som registrerats. Notera att antalet syns något dygn efter registrering först. Precis vid tillfället för inställning visas inte antalet omedelbart (av tekniska skäl). 

16/08/29 Kl 16:15
Kan jag gå på stämma där aktieinnehavet står i annans namn?
+

Ja, du kan gå på stämma i annan ägares namn, med fullmakt från denne. Kom ihåg att ägarregistrera kund på hans/hennes innehav.

Överföringar

16/08/29 Kl 16:15
Hur flyttar jag pengar mellan mina depåer?
+

Du kan flytta pengar mellan dina depåer genom att logga in, klicka på rubriken ”Överför” och därefter rubriken ”Utbetalning”.

Kan jag flytta aktier till egen eller närståendes depå hos Aktieinvest?
+

Ja det går bra. Skicka in ett överföringsuppdrag så ordnar vi resten.

Hur flyttar jag aktier och fonder till Aktieinvest som finns hos banken idag?
+

Enklast är om du använder någon av våra färdiga flyttblanketter. Fyll i en sån och skicka in den till oss med vanlig post. Vi kontaktar din bank och ser till att ditt innehav flyttas över till Aktieinvest, vilket tar ca två veckor. Du behöver inte göra mer än så. 

Aktiespararna

16/08/29 Kl 16:15
Självklart vill jag bli medlem för att få del av medlemsförmåner, hur gör jag?
+

Du kan teckna ett medlemskap via www.aktiespararna.se eller ringa till Aktiespararnas medlemsregister på telefon 08-5065 1500. Glöm inte att därefter anmäla ditt medlemsnummer till oss för att medlemsrabatten ska börja gälla.

16/08/29 Kl 16:15
Hur anmäler jag mitt medlemsnummer till Aktieinvest?
+

Du kan mejla till kundservice@aktieinvest.se eller ringa till oss, telefon 08-5065 1700. Ange ditt depånummer och ditt medlemsnummer. Rabatten börjar gälla från och med att du anmäler ditt medlemsnummer till oss.

16/08/29 Kl 16:30
Har jag några fördelar av att bli medlem i Aktiespararna?
+

Som medlem hos Aktiespararna får du rabatt på både depåavgift och courtage. Du kan läsa mer om medlemskapet och vad det innebär på Aktiespararnas hemsida www.aktiespararna.se eller ringa till dem på tel 08-5065 1500.
Glöm inte att anmäla ditt medlemsnummer till oss för att få ta del av rabatten.

Dödsbo

16/08/29 Kl 16:30
Hur gör man för att avsluta en avliden anhörigs depå?
+

För att kunna avsluta en depå behöver vi ha en kopia på bouppteckning och arvsskifte samt ett brev som är undertecknat av samtliga arvtagare/dödsbodelägare, alternativt en kopia på fullmakter för dödsboets utsedda företrädare. Brevet skall innehålla information om vad arvtagarna vill göra med innehavet, t.ex. om det ska flyttas till depå i arvtagares namn hos Aktieinvest.

Finns ingen depå sedan tidigare kan man enkelt öppna en depå här med hjälp av BankID eller ange i ert brev om ni i stället vill att vi skickar hem blanketter för det.

Skall innehavet säljas och utbetalas är det viktigt att ange bankkontonummer inkl clearingnummer vid försäljning och önskar man flytta innehavet till annat institut måste depånummer/VP-kontonummer anges. Skicka brev och kopia av bouppteckningen till Aktieinvest, 113 89 Stockholm.

16/08/29 Kl 16:30
Hur beställer jag ett värdeintyg till bouppteckningen?
+

Du kan ringa till oss på telefon 08-5065 1700, maila kundservice@aktieinvest.se eller skriva ett brev och skicka det till adress; Aktieinvest FK AB, Kundservice, 113 89 Stockholm så skickar vi ett värdeintyg per post till önskad adress.

Vid en beställning behöver vi ha in uppgifter på den avlidne såsom personnummer samt dödsdag för att kunna ge korrekta uppgifter.

Aktiespararna Topp Sverige

16/08/30 Kl 13:15
Hur gör jag en insättning/köper andelar i ToppSverige?
+

Inbetalning till fonden Topp Sverige kan göras till bankgiro 5284-1939. Glöm då inte att ange depånummer som referens. När pengarna kommer oss tillhanda köps det automatiskt fondandelar för hela summan. Minsta insättning är 500 kr.

16/08/30 Kl 13:15
Hur får jag information om mitt innehav i fonden?
+

Med det lösenord du erhållit från Aktieinvest kan du logga in och följa ditt sparande på Internet. Efter varje affär skapas ett kontoutdrag. Detta kontoutdrag innehåller, utöver din senaste avräkningsnota, uppgifter om ditt sammanlagda sparande i fonden. Varje halvårsskifte skickar vi även ett kontoutdrag per post till dig. Självklart är du som kund alltid välkommen att ringa till oss, telefon 08-5065 1600, för att få reda på ditt aktuella innehav och marknadsvärde.

16/08/30 Kl 13:15
Vad innebär Aktiespararnas ägarpolicy?
+

Ägarstyrningspolicyn innehåller riktlinjer för hur styrelserna och bolagen bör agera i ett stort antal situationer, till exempel vid val av styrelser och utformningen av incitamentsprogram. Tillämpningen av Ägarstyrningspolicyn har medfört klara förbättringar för aktieägarna och Aktiespararna har på bolagsstämma efter bolagsstämma drivit ägarstyrningsfrågor.

16/08/30 Kl 13:15
Vad får jag för underlag när det är deklarationsdags?
+

”Min depå” och därefter ”Kontoutdrag”. Om du ändå vill ha dessa postalt, meddela oss detta till info@aktieinvestfonder.se. Vi rapporterar även din kapitalvinst eller förlust vid försäljning av fondandelar, samt din årliga schablonintäkt, till Skatteverket.

16/08/30 Kl 13:15
Var hittar jag den aktuella NAV-kursen?
+

Fondens NAV-kurs redovisas varje börsdag på fondbolagets hemsida, www.aktieinvestfonder.se. Du kan även logga in på ditt fondkonto för att se aktuellt marknadsvärde på ditt fondinnehav. Fondens NAV-kurs redovisas även i de stora dagstidningarna under rubriken "Aktiefonder" på tidningens ekonomisidor.

16/08/30 Kl 13:15
Hur får jag inloggningsuppgifter?
+

Saknar du ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att mejla till info@aktieinvestfonder.se eller ringa till oss på 08-5065 1600.

16/08/30 Kl 13:15
Hur lägger jag en säljorder?
+

Enklast är att lägga din säljorder via internetinloggningen. Du kan också kontakta oss på telefon, 08-5065 1600, eller skicka in ett underskrivet säljuppdrag till Aktieinvest Fonder AB, 113 89 Stockholm. Vid försäljning kan du ange om du vill sälja i antal andelar eller för ett visst belopp. Däremot går det inte att ange att andelarna ska säljas till en viss NAV-kurs, s.k. limitering.

Försäljning av fondandelar som kommit oss tillhanda före kl. 14.00 sker till samma dags NAV-kurs. Order som kommit oss tillhanda efter kl. 14.00 säljs till nästföljande börsdags NAV-kurs. Likvid utbetalas från Aktieinvest Fonder AB, efter tre bankdagar, till ett skriftligen föranmält bankkonto eller via utbetalningsavi om bankkonto saknas.

16/08/30 Kl 13:15
Kan jag månadsspara i ToppSverige?
+

Ja, ladda ner "Anmälan om månadssparande" på www.aktieinvestfonder.se under rubriken "Spara i fonden".

Aktiesparklubb

16/08/30 Kl 13:15
Hur gör vi om en medlem vill gå ur klubben?
+

Om en person vill gå ur klubben behöver ni meddela oss brevledes hur denna delägare ska lösas ut från den samägda depån. Antingen kan vi plocka ut den avgående medlemmens andel eller så kan ni lösa medlemmens andel utanför depån. I båda fallen behöver brevet innehålla ett godkännande, genom namnunderskrift, från klubbens kontaktperson och den avgående medlemmen.

Bifogat brevet behöver vi även ett nytt avtal för samägd depå, undertecknat av samtliga kvarvarande medlemmar. Om den avgående medlemmen önskar behålla sin andel och flytta över innehavet till annat institut behöver vi även uppgift om till vilket institut samt depånummer innehavet ska flyttas. 

16/08/30 Kl 13:15
En ny person vill ingå i den samägda depån, hur går vi tillväga?
+

Om ni vill att ytterligare en person skall ingå skall ni skicka in ett nytt avtal för samägd depå tillsammans med brev undertecknat av kontaktpersonen i aktiesparklubben. I brevet skall det framgå att den gamla samägda depån skall avslutas och innehavet överföras till den nya depån. Avtalsblankett för samägd depå hittar du här!

16/08/30 Kl 13:30
Kan alla delägare logga in på depån?
+

Ja, samtliga delägare får ett eget lösenord när depån öppnas. Om någon av er har en depå sedan tidigare hos Aktieinvest får denna inga nya inloggningsuppgifter utan använder sig av de man redan har.
Lösenordet är personligt och skall förvaras på ett säkert ställe. Önskar ni beställa ett nytt lösenord kan ni mejla till kundservice@aktieinvest.se eller ringa Kundservice på telefon 08-5065 1700. 

16/08/30 Kl 13:30
Måste alla i klubben skall vara medlemmar hos Aktiespararna för att ha prisplan Medlem?
+

Nej, det räcker med att kontaktpersonen är medlem i Aktiespararnas Riksförbund och att denne meddelar oss sitt medlemsnummer för att ni skall kunna få rabatterad prisplan.

Meddela oss detta genom att skriva det på avtalet eller genom att ringa till oss på 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 13:30
Vi vill bilda en aktiesparklubb – hur kommer vi igång?
+

På en samägd depå kan ni vara upp till 25 ägare. Ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara, om alla ska äga lika andelar eller om den procentuella ägarfördelningen ska vara en annan.
Alla delägare har tillgång till Internetdepån och kan t.ex. se depåsaldo och alla kontobesked som finns skapade där.

Till deklarationen skapas det årssammandrag för samtliga delägare. Där redovisas bl.a. alla delägares andel av innehavet samt det gångna årets försäljningar och utdelningar. Samma uppgifter rapporteras även till Skatteverket för varje delägare. 

Här kan du läsa mer om depåtypen

Företagshändelser, uppköp och utdelningar

16/08/30 Kl 13:30
Vad händer när ett bolag blir uppköpt?
+

Generellt tar Aktieinvest ett beslut för samtliga våra kunders räkning vid ett uppköpsbud. Som kund behöver alltså inte själv ta beslut i respektive uppköpsärende. I avtalsreglerna kan du läsa vilka kriterier Aktieinvests beslut baseras på.
På Aktieinvests hemsida presenteras information om uppköpserbjudanden. Där framgår om Aktieinvest har accepterat budet eller ej för sina kunders räkning.
Om villkoren för budet skulle ändras kan Aktieinvest FK AB komma att revidera beslutet genom att återigen ta ställning till det nya erbjudandet. 

16/08/30 Kl 13:30
Aktieinvest har accepterat budet men jag vill inte låta bolag X köpa mina aktier. Vad kan jag göra?
+

Du kan välja att flytta dina aktier till annat institut om du vill agera annorlunda från Aktieinvests beslut.

Vid respektive uppköp presenterar vi information om uppköpet på Aktieinvests hemsida. Det är viktigt att du omgående kontaktar Aktieinvest om du önskar flytta aktieslaget som berörs av uppköpsbeslutet. Vid flytt utgår flyttavgift enligt prislista.

16/08/30 Kl 13:30
Kan jag skänka utdelningen till välgörande ändamål?
+

Självklart, Cancerfonden, Amnesty International, Världsnaturfonden WWF och Läkare utan Gränser är några av de organisationer du kan välja att skänka dina utdelningar till. För att registrera de organisationer du önskar skänka till, följ dessa steg:

 1. Logga in 
 2. Min depå
 3. Inställningar
 4. Utdelningar -  Där kan du registrera dina val. 
16/08/30 Kl 13:45
Var hittar jag information om aktuella emissioner?
+

Om du är aktieägare i ett emitterande bolag och dessutom har anmält din e-postadress till Aktieinvest, kommer du inför emissioner få ett mail från oss med uppgifter om emissionens datum och villkor.
Samma emissionsinformation presenteras även på Aktieinvests hemsida.

16/08/30 Kl 13:45
Hur gör jag för att delta i en emission?
+

Det krävs att du uppfyller två villkor för att delta i emissioner:

 1. Att du anmält intresse av att delta i emissionen. Det gör du lättast genom att kontakta Aktieinvest eller göra en inställning på din depå. För att anmäla deltagande i emission via din depå följ dessa steg:
  1. Logga in
  2. Min depå
  3. Inställningar
  4. Emissioner
  Notera att en inställning ligger kvar tills vidare tills du själv ändrar inställningen.
   
 2. Att du har tillräckligt med likvida medel på din depå för att finansiera emissionsdeltagandet.
  Se ”Insättningar och Uttag” för information om hur du lättast gör en insättning till din depå.
16/08/30 Kl 13:45
Hur sätter jag in pengar vid en emission?
+

Se "Se Insättning och Uttag" för information om hur du lättast gör en insättning till din depå.

16/08/30 Kl 13:45
Hur får jag aktieutdelningar?
+

Aktieutdelningar återinvesteras courtagefritt i utdelande bolag om du inte gör annan inställning. Skatt dras innan återinvestering (med undantag för kapitalförsäkringar och IPS). Du får genom dessa återinvesteringar nya aktier, kontinuerligt och enkelt.

Om du istället önskar få utdelningar i form av likvida medel, kan en inställning lätt göras genom inloggning på din depå: 

 1. Logga in
 2. Min depå
 3. Inställningar
 4. Utdelningar 

Där kan du registrera dina val. Du kan även välja att skänka dina utdelningar till ideella organisationer.  För registrering per telefon vänligen ring Kundservice på tel. 08-5065 1700.

Depåer

16/08/30 Kl 14:00
Hur gör jag för att öppna en depå?
+

Roligt att du vill bli kund hos oss på Aktieinvest! 
Du kan öppna en depå hos Aktieinvest på tre olika sätt, välj ett utav följande:

 1. Absolut enklast är att bli kund via BankID, det går väldigt fort och du kommer inom några minuter igång med ditt sparande.

 2. Ring eller maila Aktieinvest på 08-5065 1700 och begär informationsblad och avtalsblanketter.

 3. Skriv ut nödvändiga blanketter direkt från vår hemsida. Avtalsblanketter, regler mm. hittar du här. 
16/08/30 Kl 14:00
Vad kostar det?
+

Här kan du se våra priser!

16/08/30 Kl 14:00
Vilka depåtyper erbjuder Aktieinvest?
+
 • Traditionell aktie- och fonddepå - För smidigt och enkelt sparande i fonder, aktier och färdiga portföljer till förmånliga courtage.
   
 • Investeringssparkonto - Förenklar sparandet i aktier och fonder såväl skatte- som deklarationsmässigt.
   
 • PortföljSpar - Ett sparande som sköter sig självt. Färdiga aktieportföljer med automatiska omplaceringar. Går att spara i form av ett Investeringssparkonto.
   
 • Pension - Ett individuellt pensionssparande (IPS). I denna depå kan du på ett enkelt sätt spara avdragsgillt i aktier, fonder och färdiga portföljer till din pension.
   
 • Samägd Fonddepå eller Traditionell aktie- och fonddepå - Ni kan i denna depå vara upp till 25 delägare och ni bestämmer själva hur ägarfördelningen ska vara på depån. För handel i aktier, fonder och färdiga portföljer.
   
 • Fond - Aktieinvest Fond är för dig som på ett enkelt sätt vill spara i fonder eller färdiga fondportföljer. 
16/08/30 Kl 13:45
Hur loggar jag in?
+

Absolut enklast är att logga in via BankID - det gör du här!


Väljer du att logga in på gamla internetdepån använder du följande uppgifter:
AnvändarID är ditt personnummer, tio siffror (inget bindestreck).
Lösenord fick du i samband med öppnandet av depån. Observera att du måste skilja på versaler och gemener i ditt lösenord. Notera även att om du har depå sedan tidigare hos oss erhåller du inget lösenord vid öppnande av ny depå. Istället loggar du in med det lösenord du redan har.

16/08/30 Kl 14:00
Hur beställer jag nytt lösenord?
+

Om du saknar eller har förlorat ditt lösenord ber vi dig kontakta Kundservice på 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se så skickar vi ett nytt till din folkbokföringsadress. Av säkerhetsskäl kan vi inte lämna lösenord per e-post.

16/08/30 Kl 13:45
Kan jag ge aktier eller fonder i gåva?
+

Ja absolut, posta in ett överföringsuppdrag av aktier/fonder till Aktieinvest, 113 89 Stockholm. Var noga att själva upprätta ett gåvobevis sinsemellan.

16/08/30 Kl 14:00
Hur gör jag någon till ombud på min depå?
+

Om du vill att en person i din närhet ska få fri förfoganderätt till din depå. Då kan du ge en fullmakt till den personen. Fullmakten hittar du här!

16/08/30 Kl 14:00
Var hittar jag era regler och villkor?
+

Du hittar dem här!

16/08/30 Kl 14:00
Hur avslutar jag min depå?
+

Om du vill avsluta din depå så gör du det enklast genom att sälja av innehavet och därefter kontakta Aktieinvest angående nedstängning av depån. Depåavgifter upphör att debiteras först när depån är registrerad som avslutad. Du når Aktieinvests Kundservice på 08-5065 1700 eller kundservice@aktieinvest.se.

16/09/19 Kl 16:30
Jag är kund, och vill öppna en till depå, hur gör jag?
+

Roligt att du vill öppna en till depå!
Då klickar du på Bli kund och fortsätter den vägen, eftersom att du redan är kund hos oss kommer systemet känna av det när du knapar in dina uppgifter, du följer helt enkelt stegen i processen och när du fullföljt så har du en ny depå när du loggar in på ditt konto.

Beskattning och deklaration

16/08/30 Kl 14:00
Var hittar jag mina årsbesked och kontoutdrag?
+

Logga in på din depå. Klicka på ”Min depå” och därefter ”Kontoutdrag”.
Här hittar du såväl kontoutdrag som årsbesked. Du kan även få dem hemskickade per post mot en avgift. Kontakta Kundservice för information och beställning, tel. 08-5065 1700 eller maila oss på kundservice@aktieinvest.se

16/08/30 Kl 14:15
Hur ser jag mitt resultat för året?
+

Vid inloggning under rubriken ”Hem” kan du se ditt realiserade resultat; dvs. resultatet av de affärer du har gjort hittills i år.

Här hittar du även en post som heter ”Orealiserat resultat”. Orealiserat resultat visar skillnaden mellan marknadsvärde och anskaffningsvärde. Notera att det resultat som visas utgår från de anskaffningsvärden som finns angivna på din depå. Om du t.ex. har flyttat in värdepapper från ett annat institut till din depå hos Aktieinvest följer inte anskaffningsvärdena med. 

16/08/30 Kl 14:15
Ska jag deklarera åt mitt barn?
+

Ja, det ska du om ni har sålt något på barnets depå.
Vi kan även erbjuda vår K4 tjänst för dessa depåer. Beställ Aktieinvest K4 via inloggningen (som sker via förälderns/förmyndarens personnummer) eller genom att ringa Kundservice på tel 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 14:15
Hur beskattas och deklareras en IPS-depå (individuellt pensionsspar)?
+

IPS belastas inte med kapitalvinstskatt på affärer och därmed kan man inte heller kvitta förlusterna med vinster i andra sparprodukter. Det dras inte heller preliminärskatt på utdelningar och ränta.
Istället utgår en årlig avkastningsskatt som beräknas på depåns marknadsvärde vid årsskiftet. Storleken på avkastningsskatten varierar beroende på statslåneräntan, men brukar ligga på ca 1%. 

16/08/30 Kl 14:15
Hur beskattas jag som ägare av ett Investeringssparkonto?
+

Istället för traditionell beskattning vid försäljning betalar du en årlig schablonskatt.
Den årliga schablonskatten står förtryckt i din deklaration och baseras på ett s.k. kapitalunderlag. Läs mer under rubriken Investeringssparkonto.

16/08/30 Kl 14:15
Behöver jag deklarera på ett Investeringssparkonto?
+

Nej, du behöver inte deklarera värdepappersaffärer du gjort på ett Investeringssparkonto.

16/08/30 Kl 14:15
Jag har flera depåer hos er, måste jag beställa en K4 för varje depå?
+

Nej, har du flera depåer hos Aktieinvest behöver du endast köpa en K4.
Du kommer således att erhålla en K4 för alla dina depåer hos Aktieinvest.

16/08/30 Kl 14:15
Jag saknar anskaffningsvärdet för mitt innehav, hur gör jag?
+

Som aktieägare ansvarar du själv för uppgifter om anskaffningsvärden. Aktieinvest hjälper dig med detta till hög grad, men trots det kan ibland anskaffningsvärden saknas eller vara felaktiga.
Om du flyttat in aktier från en annan aktör till Aktieinvest, kontaktar du denna aktör för uppgifter om anskaffningsvärden. Du kan därefter lägga in dessa värden på din depå under rubriken ”Min depå” och sedan ”Anskaffningsvärden”.

För ytterligare information och vid frågor om anskaffningsvärden är du välkommen att ringa Aktieinvest Kundservice på 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 14:15
Kan Aktieinvest hjälpa mig med att deklarera?
+

Försäljningar av aktier skall deklareras på en K4-blankett. Aktieinvest erbjuder en färdigifylld K4.

För beställning av en färdigifylld K4, logga in på "gamla" internettjänsten med lösenord, klicka på rubriken ”Min depå”, ”Deklarationshjälp” och ”Aktieinvest K4”. Beställ tjänsten och skapa sedan K4-underlaget. Därefter kan du skriva ut din K4-blankett.
Du kan även beställa via Kundservice på telefonnummer 08-5065 1700.

Vill du inte köpa en K4 kan du använda dig av de kontoutdrag och årssammandrag där årets transaktioner finns med. De finns tillgängliga på din internetdepå men kan också fås hemskickade mot en mindre kostnad.

16/08/30 Kl 14:15
Finns det en lösning för mig som inte vill deklarera?
+

Ja visst! Då passar troligen Aktieinvest Investeringssparkonto dig.

Läs mer om Investeringssparkontot och dess villkor här!

16/08/30 Kl 14:15
Vad rapporterar Aktieinvest till Skatteverket?
+

Aktieinvest rapporterar de transaktioner som utlöser en beskattningsåtgärd, t.ex. utdelningar och försäljningar, till Skatteverket. Du ansvarar själv för att redovisa kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa redovisar du i samband med inkomstdeklarationen på en s.k. K4-blankett.

Vid försäljning av svenska fonder har Aktieinvest även skyldighet att rapportera dina kapitalvinster eller förluster till Skatteverket. Dessa vinster och/eller förluster kommer finnas förtryckta i din inkomstdeklaration och behöver därför inte redovisas i K4-blanketten.

16/08/30 Kl 14:15
Både jag och mitt barn har en depå. Vad betalar jag för K4-tjänsten?
+

Som kund i egenskap av både förälder och egen depåägare betalar du endast en avgift när du beställer K4 till dig och ditt barn. 

Prisplan

16/08/30 Kl 14:15
Jag är medlem i Aktiespararnas Riksförbund. Hur anmäler jag mitt medlemsnummer?
+

Enklast anmäler du medlemsnummer genom att maila kundservice@aktieinvest.se. Vänligen nämn även depå- eller personnummer samt medlemskapets giltighetstid.

16/08/30 Kl 14:15
Jag är medlem i Aktiespararna men verkar inte fått min rabatterade prislista, varför?
+

Medlemsnummer hos Aktiespararna registreras inte med automatik hos Aktieinvest, du som kund måste själv anmäla ditt medlemsnummer till Aktieinvest.
Enklast anmäler du medlemsnummer genom att maila kundservice@aktieinvest.se. Vänligen nämn även depå- eller personnummer samt medlemskapets giltighetstid.

16/08/30 Kl 14:15
Var hittar jag information om priser?
+

Prisplanerna hittar du här! 

16/08/30 Kl 14:45
Vilken prisplan ska jag välja?
+

Fundera främst över hur du brukar handla och välj prisplan därefter. Har du kanske endast ett månadssparande med autogiro men i övrigt sällan gör affärer på egen hand? Eller är du en aktiv handlare i Börsorder, dvs. orderläggning i realtid direkt ut mot börsen? De nya prisstrukturerna är tänkta att låta kunden välja den prisplan som passar denne bäst, utifrån det sätt hen brukar handla. Prisplanerna hittar du här!

Generellt gäller detta: 
Stor: för dig som gör lite större affärer
Liten: för dig som sparar med lite mindre belopp eller kanske bara månadssparar.

16/08/30 Kl 14:45
Måste jag vara medlem i Aktiespararnas Riksförbund för att vara kund?
+

Nej, det är inget krav.

Men som medlem får du en rad förmåner hos Aktieinvest, bl.a. fina rabatter på courtage.
Du betalar ingen depåavgift när du anmäler ditt medlemsnummer till oss. Det är dock viktigt att du meddelar oss ditt medlemsnummer för att kunna få den prisplanen.

Läs mer om medlemsskap hos Aktiespararnas Riksförbund.

16/08/30 Kl 14:45
Varför måste jag meddela mitt medlemsnummer till er?
+

För att få ta del av rabatterna du har rätt till som medlem i Aktiespararna behöver vi veta ditt medlemsnummer och medlemskapets giltihetstid och det är upp till dig som kund att ge oss den informationen. Vi har heller ingen möjlighet att automatiskt få denna information från Aktiespararna.

Du kan anmäla ditt medlemsnummer via mail, kundservice@aktieinvest.se,  eller genom att logga in på din internetdepå och registrera det själv under "Mina Uppgifter". Du är även välkommen att ringa Kundservice på tel. 08-5065 1700.

16/08/30 Kl 14:45
Varför har ni olika prisplaner?
+

Vi har två olika prisplaner:

 • Stor: för dig som gör lite större affärer
 • Liten: för dig som sparar med lite mindre belopp eller kanske bara månadssparar

Är du medlem i Aktiespararna? 
Som medlem får du:
• 20 % rabatt på vanlig aktiehandel
• 25 % rabatt på vår spartjänst Andelsorder.
• 50 % rabatt på dina aktieköp via månadssparande.
• Gratis depå hos oss.

Prisplanerna ger möjlighet att välja den prisplan som passar just ditt sparande. Kontakta gärna Kundservice på tel. 08-5065 1700 för assistans med att komma fram till vilken prisplan som passar dig bäst.

16/08/30 Kl 14:45
Hur gör jag om jag vill byta prisplan?
+

Du väljer prisplan vid öppnande av depå. Om du vill byta prisplan är du välkommen att ringa Aktieinvests kundservice på telefonnummer 08-5065 1700 eller maila kundservice@aktieinvest.se. Vid mail vänligen uppge depå- och personnummer samt vilken prisplan du önskar byta till.

16/08/30 Kl 15:00
Vad är kurssättningen i en Andelsorder?
+

När du gör ett köp i Andelsorder köper du aktier för ett fast belopp. Du erhåller så många hela och andelar av aktierna, upp till fem decimaler, som ditt investeringsbelopp räcker till. Vid Andelsorder är du garanterad avslut för samtliga aktieslag som din order avser, under samma börsdag, om den inkommer innan stopptiden som är klockan 14.00. Tack vare avslutsgarantin är du skyddad från delavslut spridda över fler handelsdagar som resulterar i flera courtage. Order som är lagda efter det blir genomförd nästkommande börsdag. Här kan du läsa mer om kurssättningen och hur en Andelsorder hanteras.

16/08/30 Kl 15:00
Vad kostar avslutsgarantin i Andelsorder?
+

Avvikelsen mellan köpkurs i Andelsorder och genomsnittskursen ligger under normala marknadsförhållanden* för en välomsatt aktie på Stockholmsbörsen på mellan 0,6-0,9 procent. Det motsvarar en kostnad om 6-9 kronor per investerat 1000-tal kronor, jämfört med genomsnittskursen

* mätperiod, januari till september 2013.

Läs mer om hur vi hanterar din Anderlsorder

 

16/09/20 Kl 13:45
Jag har prisplan Medlem, vad händer nu?
+

Fr.o.m. den 26 september 2016 ändrar vi så du som tidigare haft prisplan Medlem istället får prisplan Stor.
Om du tycker att prisplan Liten passar ditt sparande bättre, maila kundservice@aktieinvest.se så ändrar vi.
Har du frågor kan du också ringa oss på telefon 08-5065 1700.

Spara till ett barn

Kan annan person än föräldrarna sköta en barndepå?
+

Ja, det går jättebra. Fyll i en ombudsfullmakt och skicka in den till oss.

16/08/30 Kl 14:00
Jag vill ge bort pengar i gåva till mitt barn/barnbarn – hur gör jag?
+

Du gör en insättning på barnets depå genom att använda barnets personnummer eller depånummer som referens. I samband med insättningen kan du ange vad som ska köpas för pengarna du sätter in. Du som givare kan efter det att du betalat in pengar till den minderåriges depå få hem ett värdebevis på det belopp du satt in. Det kan du sedan ge till barnet som ett bevis på din gåva. Ett värdebevis kan beställas till alla våra depåtyper förutom Pension (om det innebär öppnande av ny pensionsdepå). Beställning av ett värdebevis görs enklast genom att ringa Kundservice på telefon 08-5065 1700

Vem kan logga in på en minderårigs depå?
+

Föräldrarna får varsitt lösenord skickat per post när depån öppnas. Om föräldern redan har en depå hos Aktieinvest gäller samma inloggningsuppgifter som tidigare. Om ytterligare en person skall få inloggningsrättigheter till depån får föräldrarna fylla i en ombudsfullmakt.

16/08/30 Kl 14:00
Vad betyder ”föräldrar i förening”?
+

Föräldrar i förening betyder att föräldrarna alltid måste skicka in brev vid försäljningar, uttag av likvida medel. Dessa brev skall undertecknas av båda föräldrarna. Ingen kan göra något utan den andres samtycke. Föräldrarna kan dock logga in för att se kontoutdrag, saldo etc

16/08/30 Kl 14:00
Vem kan lägga köp- och säljorder på depån?
+

Föräldrarna har i första hand rätt att handla på en minderårigs depå men om det finns en ombudsfullmakt inskickad kan även ombudet handla på depån.

BankID

16/09/19 Kl 11:30
Vilka depåer kan jag öppna om jag har BankID?
+

Om du har BankID är det enkelt och går snabbt att komma igång. Du kan öppna följande depåer: 

 • ISK (investeringssparkonto)
 • Traditionelldepå 
 • Portföljsparsdepå
16/09/19 Kl 11:30
Jag saknar BankID, hur fixar man det?
+

Då kontaktar du din bank som kommer att hjälpa dig vidare. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga. 

16/09/19 Kl 11:30
Måste man ha BankID för att bli och vara kund hos er?
+

Det måste man inte, men det är absolut smidigast när du vill öppna depåer och hantera ditt konto här hos oss i och med att vi är en nätmäklare. 

Om du inte har tillgång till BankID så kan du bli kund via blanketter, det tar några extra dagar, men det är det absolut värt, du kommer då att få ett lösenord postat till dig när vi mottagit dina signerade blanketter. 

16/09/20 Kl 14:45
Om jag inte har BankID, hur loggar jag då in?
+

Då loggar du in med personnummer och det lösenord som vi postat ut till dig. 

Saknar du svar på en fråga?

Då vill vi jättegärna att du hör av dig så hjälper vi dig!