Kategori Okategoriserade

Aktieinvests vd Dan Johnson: ”Ett händelserikt år”

Det har varit ett händelserikt år, som har innehållit en stark börsuppgång, en IT-attack och ett nytt grafiskt utseende. Vi satte oss ned med Dan Johnson, vd på Aktieinvest, för att se tillbaka på året som gått och blicka framåt mot 2022. 

Depå för fonder

Hur skulle du sammanfatta börsåret än så länge?

“Det har varit ett år med fantastiska börsuppgångar. Vi ser att utvecklingen både på våra kunders depåer och i det regelbundna månadssparandet i sparboxar och portföljer har utvecklats väldigt väl. Det är glädjande att så många har fått avkastning på sitt sparande. Det är också roligt att se att fler svenskar blir aktieägare, även fler yngre och fler kvinnor. Allt fler väljer bort nollräntekonton.”

Läs mer: ”Så har det gått för sparboxarna”

Året inleddes med några nyheter i utbudet på hållbarhetstemat, berätta mer om satsningen på hållbarhet.

“Det är jätteroligt att de verktyg som vi tillhandahåller för att kunna möjliggöra ett hållbart sparande kommer till användning. Vi har länge varit ensamma om att erbjuda hållbarhetsdata för aktier. Dessutom har vi gjort det enklare att spara hållbart med Hållbarhetsboxen. Trots att det varit ett tufft börsår för hållbara bolag är det många som har en framtidstro på dessa investeringar. Därför ser vi det som en självklarhet att även framåt arbeta för att göra det enklare att spara hållbart. Det reflekteras bland annat i vårt nya utseende.”

Läs mer: ”Aktieinvest lanserar ny grafisk profil”

Den 27 september drabbades Aktieinvest av en IT-attack. Vad hände egentligen?

“Tidigt på morgonen fick vi larm om att det skett en IT-attack. Vi beslutade snabbt att stänga ner alla system för att få kontroll, och för att skydda våra kunder. Dessutom involverade vi direkt en av de mest erfarna IT-säkerhetsfirmorna som både inledde en kriminalteknisk kartläggning och började reparera de skador som skett. Vi kunde relativt fort konstatera att depåsystem och kundernas tillgångar var orörda, utan det var i interna Microsoft-system som läckan skett. Tack vare ett bra backup-system kunde vi väldigt snabbt vara uppe på banan igen och kunde öppna våra tjänster redan senare samma vecka.”

Hur var det att uppleva en sådan attack?

“Tre saker blev tydliga med en gång. Ett: vi måste säkerställa våra IT-miljöer och agera snabbt för att ta kontroll över dessa. Två: vi ska vara väldigt transparenta med vad som händer under hela processen och kommunicera med kunderna även om vi inte har all information på plats. Det var viktigt att dela den information vi ändå hade och ständigt uppdatera loggen på hemsidan med de senaste händelserna. Tre: vi kommer inte gå med på några som helst utpressarkrav.

Punkt tre vill jag verkligen understryka, vi har inte betalat någonting och har ingen avsikt att någonsin göra det. Skälen är flera till att man som företag inte bör betala lösensummor. För det första vill vi inte göda kriminell verksamhet. Bra att komma ihåg är även att om ett företag skulle betala finns det inga garantier för att hackarna ändå inte lägger ut informationen, återbesöker offret vid ett senare tillfälle eller tipsar någon annan kriminell organisation om villigheten att betala.

Något som jag verkligen blev påmind om är hur kriser får folk att visa sin bästa sida. Medarbetarna har jobbat dygnet runt för våra kunder och för varandra. Det är helt fantastiskt tycker jag, och det vittnar om vilket bra team som vi är här. En annan lärdom är vikten av att ha bra och säkra backup-system, så som vi haft, för att snabbt komma upp på banan igen. Det är också betydelsefullt att ha en stor, stark och stöttande ägare som har kunnat erbjuda sina resurser för att kunna möjliggöra för oss att ta oss igenom det här så bra som vi har gjort.”

Vad händer framåt för Aktieinvest?

“Att ha en verksamhet som bygger på teknik och digitala lösningar innebär att man är i ständig utveckling. Vi var redan i en sådan transformation och det vi var med om i höstas accelererade detta. Vi är i full färd med att uppgradera våra tekniska plattformar och investera ännu mer i olika former av säkerhetshöjande åtgärder som vi av säkerhetsmässiga skäl inte kan gå in i detalj på.

Vi fortsätter även med arbetet att hela tiden utbilda medarbetare och säkerställa att alla har ett gott säkerhetsmedvetande i allt man gör. Den uppgraderade tekniken gör även att vi kan utveckla ännu enklare och smidigare lösningar för sparande framåt.

Vi vill göra sparandet tryggt, hållbart och inspirerande. Vi är också glada att så många återkommer med synpunkter, både efter attacken, den nya grafiska profilen och kring vidareutvecklingen av våra tjänster. Vi är det lilla bolaget som faktiskt lyssnar på kunden.”

Läs mer: ”Förbättringar på kundwebben”

Aktieinvests vd Dan Johnson

Aktieinvests vd Dan Johnson.

Relaterade nyheter

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Aktieinvests nya grafiska profilamerikanska aktier