Skribent
Kategori
Datum

Vad är en PEP?

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning, dvs. en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en […]