När hålls kursen?

När kursen har lanserats kommer du att få ett mejl veckovis med en länk till varje steg i kursen. Du kan genomföra respektive moment i […]

Vad är en PEP?

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politiskt utsatt ställning, dvs. en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en […]