Kategori

Med nära medarbetare menas du som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning.