Kategori

Vi skickar vid behov ut mejl om att du behöver svara på frågor om kundkännedom. Dessa mejl skickas ut via en extern samarbetspartner. Du behöver besvara dessa frågor för att kunna använda våra tjänster. 

Om du är osäker på om ett mejl kom från oss, tveka inte att kontakta vår kundservice.