Kategori

Det vanligaste är att skattehemvisten är samma land som där man har sin permanenta bostad.

Tänk på att varje land har olika regler för skattehemvist. Mer information om vilka regler som gäller för skattehemvist i ett visst land finns på OECD:s hemsida. 

Vid osäkerhet kring din skatterättsliga hemvist, vänligen kontakta en skatterådgivare eller skattemyndigheten.