Kategori

Från och med den 1 augusti 2017 gäller nya regler enligt penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning, närstående eller är nära medarbetare till PEP. Begreppet omfattar kunder som är bosatta i Sverige såväl som utomlands. Därför ställer vi frågor kring PEP till våra befintliga och nya kunder.