i kategorin Hållbarhet

Nasdaqs gröna aktier

Nasdaq vill sätta en standard för vad som är en grön aktie. Därför lanserar de två hållbarhetsstämplar för aktier.

De senaste åren har intresset för hållbara investeringar ökat. Samtidigt finns osäkerhet kring vilka aktier som egentligen är gröna. Därför lanserar Nasdaq-börsen gröna aktiestämplar.

”Det behövs en tydlig definition av vad en grön aktie är. Annars blir begreppet urvattnat”, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef, till Dagens industri.

Ny aktieportfölj gör det enklare att spara i gröna aktier

Det här är stämplarna

Nasdaq har lanserat två olika stämplar för aktier. För att få den mest gröna stämpeln, ”Nasdaq Green Equity Designation”, måste över 50 procent av företagets omsättning komma från gröna aktiviteter. Dessutom får maximalt 5 procent av företagets omsättning komma från fossila bränseln. Den andra stämpeln, ”Nasdaq Green Equity Transition Designation”, är för företag som ämnar att bli mer gröna. Därmed har den stämpeln inga krav kopplat till omsättningen utöver att maximalt 50 procent får komma från fossila bränslen. Därtill kräver båda stämplarna att företaget dedikerar mer än 50 procent av företagets investeringar till gröna aktiviteter.

Stämpel Andel av omsättning från gröna aktiviteter (min) Andel av omsättning från fossila bränseln (max) Andel av investeringar i gröna aktiviteter (min)
Nasdaq Green Equity Designation 50 % 5 % 50 %
Nasdaq Green Equity Transition Inget krav 50 % 50 %

Så går urvalet till

För att kunna ansöka om att få en stämpel ska företaget finnas på någon av Nasdaqs huvudmarknader eller First North Growth Market, inklusive First North Premier Growth Market i Sverige, Danmark och Finland. Det är frivilligt för företag att ansöka om att få en stämpel, men om de sedan får en stämpel måste de betala en löpande årlig avgift på omkring 100 000 kr. Granskningen av företagen görs av experter utanför Nasdaq.

Så hittar du hållbara aktier

Fastighetsbolagen kvalar tidigt

Än så länge är det bara en handfull företag som har kvalificerat sig för någon av Nasdaqs stämplar. Samtliga företag som har en stämpel i dagsläget är verksamma inom fastighetsbranschen. Bland de första att få en stämpel var exempelvis Wästbygg Gruppen och Magnolia Bostad.

Se hela listan

Hitta fler gröna aktier

Vill du hitta fler gröna aktier med hjälp av hållbarhetsdata? Använd vår hållbarhetsfiltrering! Där kan du filtrera bland tusentals aktier utifrån olika kriterier kring hållbarhet. För att använda filtreringen behöver du vara kund hos oss. Det blir du enkelt genom att öppna ett ISK (det tar bara tre minuter och är helt gratis)!

Till filtreringen

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Konkurrensverket godkänner huvudägarens förvärv av Magnolia Bostad

Holmströmgruppen och Areims förvärv av bostadsutvecklaren Magnolia Bostad har godkänts av Konkurrensverket.

Läs nyheten >

Håll dig uppdaterad

Är du intresserad av hållbara investeringar? Prenumerera på våra mejlutskick om hållbart sparande!

Det här kan du göra hos oss

Vill du komma igång med ett enkelt sparande? Hos oss kan du handla med aktier och fonder, precis som hos din bank, fast ändå inte.

Sparar du genom vår unika tjänst Andelsorder får du ett automatiserat sparande. Vi bevakar nyemissioner och återinvesterar dina utdelningar gratis. Du kan få dina aktier rösträttsregistrerade till bolagsstämmor med automatik. Och du kan månadsspara direkt i aktier som du valt ut.

  • Få utdelningar återinvesterade gratis

  • Spara tillsammans i en aktiesparklubb

  • Spara till ett barn eller barnbarn

  • Månadsspara direkt i både aktier och fonder

sparboxarFN:s klimatrapport