Kategori Hållbarhet

Ny aktieportfölj gör det enklare att spara i gröna aktier

Aktieinvest lanserar portfölj med gröna aktier
Lisa Tingwall, marknads- och kommunikationschef på Aktieinvest, och Johan Spetz, expert inom cleantech och analyschef på Pareto Securities. Foto: Henrik Trygg

13 april 2021

Intresset för hållbara aktier ökar, men hur väljer man bolag att investera i? För att göra det ännu enklare att spara i gröna aktier lanserar Aktieinvest nu Cleantechportföljen - en portfölj med aktier inom förnybar energi och miljöteknik.

”Det finns minst sagt ett stort intresse att välja gröna aktier till sitt sparande. För den som vill bygga upp ett hållbart framtidskapital i aktier har det dock länge saknats tillgång till information och trovärdiga produkter”, säger Lisa Tingwall, marknads- och kommunikationschef på Aktieinvest. ”Det försöker vi ändra på.”

Aktieportfölj med gröna aktier

För att göra det enklare att spara i gröna aktier har Aktieinvest nu tillsammans med investmentbanken Pareto Securities tagit fram en aktieportfölj som innehåller bolag inom förnybar energi och miljöteknik.

”I portföljen fokuserar vi på svenska cleantech-bolag som är i utvecklings- eller tidig kommersialiseringsfas och har en ny och potentiellt revolutionerande teknik för omställning till ett mer hållbart samhälle”, säger Johan Spetz, expert inom cleantech och analyschef på Pareto Securities. ”Vi väljer ut de fem mest intressanta bolagen inom den här sektorn och utvärderar innehaven en gång per kvartal.”

Förenklar för småspararna

En ökad efterfrågan på hållbara produkter och lösningar har lett till en tillväxt bland cleantech-bolag som i allt större utsträckning även blir börsnoterade.

”Som småsparare kan det vara svårt att välja vilka bolag man ska investera i”, säger Lisa Tingwall. ”Med Cleantechportföljen får man hjälp med att göra ett urval bland bolagen inom sektorn.”

Fokus på gröna aktier

Det har länge funnits flera olika fonder som klassificeras som hållbara, men trots nya regler finns det fortfarande frågetecken kring hur pass hållbara en del fonder faktiskt är.

”I fonder kan man få en del oväntat på köpet, även om de kanske kallas för en hållbarhetsfond eller klimatfond”, säger Johan Spetz. ”Med Cleantechportföljen kan man spara hållbart och samtidigt hjälpa bolagen utveckla sin teknologi och se dem utvecklas till större bolag över tid, kanske till Sveriges nästa stora exportsuccéer.”

Månadsspara i gröna aktier

För den som vill investera hållbart i aktier utan att behöva lägga tid på sparandet, erbjuder Aktieinvest möjligheten att månadsspara automatiskt i Cleantechportföljen.

”Vi tycker att det ska vara enkelt att spara hållbart”, säger Lisa Tingwall. ”Därför är det en självklarhet för oss att erbjuda våra kunder möjligheten att månadsspara direkt i gröna aktier.”

Gör det enklare att spara hållbart

Aktieinvest har sedan 2018 arbetat för att det ska bli enklare att spara hållbart i aktier, bland annat genom att tillgängliggöra hållbarhetsdata om bolagens hållbarhetsarbete, data som ger småspararen möjligheten att utvärdera bolagen utifrån olika hållbarhetskriterier.

”Vi tycker att det är självklart att alla ska ha tillgång till samma data för att kunna fatta medvetna beslut. Tidigare har det varit ett fåtal förunnat att kunna använda datan, exempel på det är fondbolag och andra finansiella institutioner”, säger Lisa Tingwall. ”Därför satsar vi både på att demokratisera den data som behövs för att kunna göra hållbara aktieinvesteringar och ta fram enkla sparprodukter med fokus på aktier.”

För mer information, vänligen kontakta:

Lisa Tingwall, marknads- och kommunikationschef, Aktieinvest
Mejl: [email protected]
Tel: 073-620 28 35

Om Aktieinvest

Aktieinvest är Sveriges äldsta nätmäklare med ca 60 000 kunder. Som värdepappersbolag står Aktieinvest under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier, färdiga portföljer och sparboxar. Aktieinvest har genom sina företagstjänster hjälpt bolag med att underlätta administration kring emissioner samt administration av incitamentsprogram i över 20 år. Vi är ett värdepappersbolag och emissionsintinstitut baserade i Sverige och vi har tillstånd, kunskap, system, plattformar och processer för att på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt underlätta emissionsuppdrag samt administration av noterade och onoterade bolags olika typer av incitamentsprogram. Aktieinvest förvärvades vid årsskiftet 2018/2019 av Pareto Securities, en internationell investment bank verksamma i Sverige sedan 2011. www.aktieinvest.se

Om Pareto Securities

Pareto Securities är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities gruppen med huvudkontor i Oslo, Norge, och har idag mer än 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, United Kingdom, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien. www.paretosec.com

Om Cleantechportföljen

Cleantechportföljen innehåller fem svenska aktier inom förnybar energi och miljöteknik.

Aktier i portföljen från den 10/3 2021:

Portföljen ses över kvartalsvis av en analytiker på Pareto Securities.

Läs mer om portföljen >

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.