Börsnyheter

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Respiratorius TO 1

Villkor: 1:1, kurs 1,20 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,20 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa […]

Läs mer ›

Kiliaro AB: Omvänd split

Villkor 1:5 För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 18 juni 2021.

Läs mer ›

Mantex AB: Utdelning av Mantex TO 5 och TO 6

Villkor 1:20 För tjugo (20) aktier i Mantex erhålls en (1) Mantex TO 5. För tjugo (20) aktier i Mantex erhålls en (1) Mantex TO 6. Sista dag för handel i Mantex aktie med rätt till utdelningen var den 15 juni 2021.

Läs mer ›

MaxFastigheter I Sverige AB: Uppköp

Stenhus Fastigheter i Norden AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i MaxFastigheter I Sverige AB. För en (1) aktie i bolaget erbjuds 3 (tre) aktier i Stenhus Fastigheter i Norden. För en (1) TO 1 i bolaget erbjuds 1 (en) aktie i Stenhus Fastigheter i Norden. Aktieinvest FK AB kommer att acceptera […]

Läs mer ›

IDL Biotech AB: Uppköp

AroCell AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL Biotech AB. För en (1) aktie i bolaget erbjuds 0,63 aktier i AroCell. Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 23 juni 2021. Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske […]

Läs mer ›

ChromoGenics AB: Uppköp

TopRight Nordic AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i ChromoGenics AB. För 0,74 aktier i ChromoGenics erbjuds en (1) aktie i TopRight Nordic. För en (1) TO 3 i ChromoGenics erbjuds 1,94 aktier i TopRight Nordic. Eftersom styrelsen i ChromoGenics rekommenderar att inte acceptera erbjudandet så kommer Aktieinvest FK AB inte att acceptera budet […]

Läs mer ›

LifeAssays AB: Fusion

LifeAssays AB har fusionerats med AegirBio AB. För varje aktie i LifeAssays erhålls ca 0,0616 nya aktier i AegirBio i utbyte. AegirBio aktie är noterad på First North och du kan handla i aktien via din depå.

Läs mer ›

Doxa AB: Nyemission

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK per aktie. För en (1) aktie i Doxa AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-06-21. Om du vill vara med i […]

Läs mer ›

Sinch AB: Split

Villkor 10:1 För en (1) gammal aktie erhålls tio (10) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 16 juni 2021.

Läs mer ›

Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Svenska Aerogel TO2

Villkor: 1:1, kurs 0,64 SEK per aktie En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,64 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar […]

Läs mer ›

SEB Japanfond: Genomförd merge

Fonden SEB Japanfond, ISIN SE0000577462 har slagits samman med fonden SEB Global Aktiefond, ISIN SE0000434151. För varje fondandel i SEB Japanfond erhölls 0,402321 st fondandelar i SEB Global Aktiefond Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Läs mer ›

Mavshack AB: Nyemission

Villkor: 1:3, teckningskurs 0,00 SEK.  För en (1) aktie i Mavshack AB får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna dvs, köpa en (1) ny unit utan kostnad. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO2 samt en (1) teckningsoption av serie TO3. Uniträtterna kommer att bokas in […]

Läs mer ›

Parans Solar Lighting AB avnoteras

Aktierna och teckningsoptionerna i Parans Solar Lighting kommer att avnoteras från Spotlight. Sista handelsdag är den 18 juni 2021. Vad händer nu med dina aktier? För Investeringssparkonto (ISK) Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det tom den 18 juni 2021. Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 […]

Läs mer ›

Effnetplattformen Holding AB: Nyemission

Villkor 1:2, kurs 5,50 SEK per aktie För en (1) aktie i Effnetplattformen Holding AB får du en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,50 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-06-17. Om du vill vara […]

Läs mer ›

Teckna aktier i Linkfire

Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i Linkfire A/S inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Linkfire A/S tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster för underhållnings- och musikindustrin. Linkfires erbjudande består av två lösningar: Linkfire Marketing Platform, som är en SaaS-marknadsföringsplattform, och Linkfire Discovery Network, ett nätverk av smarta länkar [...]
Läs mer ›

Nanexa AB: Nyemission

Villkor: 1:1, kurs 5,00 SEK per aktie. För en (1) aktie i Nanexa AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 5,00 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-06-16. Om du vill vara med i […]

Läs mer ›

CR Ventures AB: Avknoppning av aktier i BrandBee Holding AB.

För en (1) aktie i CR Ventures AB erhålls en (59) aktier i BrandBee Holding AB. Sista dag för handel i CR Ventures AB med rätt till utdelningen var den 2 juni 2021. BrandBee Holding AB handlas på Spotlight Stock Market. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 […]

Läs mer ›

Archelon Natural Resources: Omvänd split

Villkor 1:5 För fem (5) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 7 juni 2021.

Läs mer ›

Raytelligence AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Raytelligence TO1

Villkor: 1:1, kurs 2,52 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,52 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:   Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och […]

Läs mer ›

Teckna aktier i Hexicon

Nu har du möjlighet att anmäla dig för att teckna aktier i Hexicon AB inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Hexicon AB utvecklar flytande vindkraftsparker, och har även en egen teknologi för flytande plattformar för två turbiner. Hexicons lösning ökar energikapaciteten för en given vattenyta och samtidigt reduceras antalet plattformar och [...]
Läs mer ›