Börsnyheter

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Heba Fastighets AB: Split

Split i Heba Fastighets AB Villkor 2:1 För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna [...]
Läs mer ›

Cortus Energy AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Cortus Energy TO9

Cortus Energy AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Cortus Energy TO9 Villkor: 1:1, kurs 0,16 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger [...]
Läs mer ›

Addnode AB: Split

Addnode AB: Split Villkor 4:1 För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var [...]
Läs mer ›

Fluicell AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Fluicell TO3

Fluicell AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Fluicell TO3 Villkor: 1:1, kurs 5,41 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet [...]
Läs mer ›

Hedera Group AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Hedera Group TO 4

Hedera Group AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Hedera Group TO 4 Villkor 1,10 : 1, kurs 3,35 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger [...]
Läs mer ›

Nyemission: Briox AB

Nyemission: Briox AB Villkor: 5:33, kurs 3,65 SEK per aktie.   För en (1) aktie i Briox AB får du fem (5) teckningsrätter. Trettiotre (33) [...]
Läs mer ›

Raytelligence AB: Nyemission

Raytelligence AB: Nyemission Villkor: 1:3, kurs 2,40 SEK per unit. För en (1) aktie i Raytelligence AB får du en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter [...]
Läs mer ›

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Nyemission

Nyemission i BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Villkor 1:2 kurs 13,48 SEK per aktie För en (1) aktie i BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj får du en [...]
Läs mer ›

Transferator AB: Split med obligatorisk inlösen

Transferator AB: Split med obligatorisk inlösen Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie. Varje aktie i Transferator AB, oavsett serie, delas upp i en [...]
Läs mer ›

Atlas Copco AB: Split med obligatorisk inlösen

Atlas Copco AB: Split med obligatorisk inlösen Villkor 5:1, varav en aktie är en inlösenaktie. För varje aktie i Atlas Copco, oavsett serie, erhålls fyra [...]
Läs mer ›

Carbiotix AB: Nyemission

Carbiotix AB: Nyemission Villkor 1:34, kurs 55,30 SEK per unit. För en (1) aktie i Carbiotix AB får du en (1) uniträtt. Trettiofyra (34) uniträtter ger [...]
Läs mer ›

Nicoccino Holding AB: Nyemission

Nicoccino Holding AB: Nyemission Villkor 1:15, kurs 18,00 SEK per unit. För en (1) aktie i Nicoccino Holding AB får du en (1) uniträtt. Femton [...]
Läs mer ›

Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer

Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen och Småbolagsportföljen. Från och med den [...]
Läs mer ›

BrandBee Holding AB: Omvänd split

BrandBee Holding AB: Omvänd split Villkor: 1:10 För tio (10) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den [...]
Läs mer ›

Halmslätten Fastighets AB: Split med obligatorisk inlösen

Halmslätten Fastighets AB: Split med obligatorisk inlösen Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie. Varje aktie i Halmslätten Fastighets AB, delas upp i en [...]
Läs mer ›

TBD30: Avknoppning av TBD30 TO2 A

TBD30: Avknoppning av TBD30 TO2 A För en (1) aktie TBD30 erhålls en (1) st teckningsoption TO2 A. Sista dag för handel i TBD30 aktie [...]
Läs mer ›

Boliden AB: Split med obligatorisk inlösen

Boliden AB: Split med obligatorisk inlösen Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie. För varje inlösenaktie i Boliden erhålls 15,50 SEK. Sista dag att [...]
Läs mer ›

Duearity AB: Nyemission

Duearity AB: Nyemission Villkor: 3:13, kurs 8,00 SEK per aktie. För en (1) aktie i Duearity får du tre (3) teckningsrätter. Tretton (13) teckningsrätter ger [...]
Läs mer ›

Moberg Pharma AB; Nyemission

Moberg Pharma AB; Nyemission Villkor 9:8, kurs 2,30 SEK per aktie.  För en (1) aktie i Moberg Pharma AB får du en (1) teckningsrätt. Åtta (8) [...]
Läs mer ›

Bosjö Fastigheter AB avnoteras

Bosjö Fastigheter AB avnoteras Aktierna i Bosjö Fastigheter AB kommer att avnoteras från Spotlight. Sista handelsdag är den 13 maj 2022. Vad händer nu med [...]
Läs mer ›

Vanliga frågor och svar

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.