Börsnyheter

Här hittar du information om nyemissioner, splittar, uppköp och andra företagshändelser.

Kungsleden AB: Uppköp

Castellum AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden AB. För en (1) aktie i Kungsleden AB erbjuds en kombination av 0,525 aktier i Castellum per aktie i Kungsleden avseende 70 procent av de aktier i Kungsleden som aktieägaren överlåter och 121,00 kronor kontant per aktie i Kungsleden avseende 30 procent av antalet överlåtna […]

Läs mer ›

TUI AG: Nyemission

Bolaget genomför en nyemission med villkoren 10:21, kurs 2,15 EUR. Teckningsrätterna bokas in på din depå 2021-10-14. Aktieinvest FK AB kommer inte att låta teckna aktierna i denna emission p g a restriktioner för de svenska aktieägarna. Vi kommer att försöka sälja teckningsrätterna åt dig. Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla teckningsrätter var […]

Läs mer ›

Motion Display Scandinavia AB: Nyemission

Villkor 1:1, kurs 1,80 SEK per aktie För en (1) aktie i Motion Display Scandinavia AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, dvs. köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,80 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-10-18. Om du vill vara med i […]

Läs mer ›

SEB Strategi Möjlighet – Lux: Kommande mer

Fonden SEB Strategi Möjlighet – Lux, ISIN LU0394669963, kommer att slås samman med fonden SEB Active 55,  ISIN SE0016076020. Sammanslagningen innebär att fondandelarna i SEB Strategi Möjlighet – Lux byts ut till fondandelar i SEB Active 55 till ett motsvarande värde. Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i fonden  är 2021-11-03. Eventuellt månadssparande i fonden kommer […]

Läs mer ›

Inköpserbjudande i Advanced Soltech Sweden AB

Styrelsen i Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Soltech Energy”) offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 22 september 2021 sitt beslut om ett erbjuda aktieägare i Soltech Energy men även allmänheten att förvärva stamaktier i Advanced Soltech Sweden AB (publ) (”Advanced Soltech” eller ”Bolaget”) En (1) aktie i Soltech Energy Sweden AB ger en (1) inköpsrätt. Tretton […]

Läs mer ›

Dicot AB: Nyemission

Villkor: 1:5, kurs 1,95 SEK per unit. För en (1) aktie i Dicot AB får du en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,95 SEK per unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier samt tre (3) vederlagsfri teckningsoptioner TO3. Uniträtterna kommer […]

Läs mer ›

Avance Gas Holding Ltd: Uppköp

Hemen Holding Limited har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Avance Gas Holding Ltd genom ett budpliktsbud. En (1) aktie i Avance Gas Holding Ltd ger 43,00 NOK. Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 oktober 2021. Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den […]

Läs mer ›

Gigger Group AB: Avknoppning av Teckningsoption TO2 och TO3

För arton (18) aktier i Gigger Group AB erhålls en (1) teckningsoption TO2 samt en (1) teckningsoption TO3. Sista dag för handel i Gigger Group ABs aktie med rätt till utdelningen var den 1 oktober 2021. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se […]

Läs mer ›

Förändringar i Cleantechportföljen

Nu har en analytiker på Pareto Securities genomfört den kvartalsvisa revideringen av Cleantechportföljen och det kommer därför att ske förändringar i portföljen. Från och med den 7 oktober ser portföljen ut så här: Cleantechportföljen: Azelio, Hexicon (ny), Minesto, Renewcell och Powercell. Därmed har vi nu tagit in Hexicon i vårt sortiment. Climeon B tas ut […]

Läs mer ›

FarmPharma AB TO1: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av FarmPharma AB TO1

Villkor: 1:1, kurs 2,00 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 2,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa […]

Läs mer ›

Meltron AB: Nyemission

Villkor 1:1, kurs 0,09 SEK per aktie.   För en (1) aktie i Meltron AB, får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,09 SEK per aktie.   Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-10-11.   Om du […]

Läs mer ›

Crunchfish AB: Nyemission

Villkor 1:33, kurs 75,00 SEK per unit. För en (1) aktie i Crunchfish AB får du en (1) uniträtt. Trettiotre (33) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, dvs. köpa, en (1) ny unit till kursen 75 SEK per unit. En unit består av tre (3) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO9. Uniträtterna […]

Läs mer ›

Pepins Group AB: Uppköp

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Pepins Group AB. En (1) aktie i Pepins Group ger rätt till 2,43 A-aktier i FundedByMe Crowdfunding Sweden. Sista anmälningsdag på marknaden är den 27 oktober 2021. Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast […]

Läs mer ›

Savosolar AB: Nyemission

Villkor: 1:1, kurs 0,71 SEK per aktie. För en (1) aktie i Savosolar AB får du en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) aktie till kursen 0,71 SEK per aktie. Varje tvåtal (2) tecknade aktier berättigar till en (1) teckningsoption TO 8, en (1) teckningsoption TO 9 och en (1) teckningsoption […]

Läs mer ›

Chordate Medical Holding AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Chordate Medical Holding TO7

Villkor: 1:1, kurs 0,75 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,75 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner […]

Läs mer ›

Electrolux AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie. För varje inlösenaktie i Electrolux erhålls 17,00 SEK. Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 1 oktober 2021. Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 6-22 oktober 2021. Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den […]

Läs mer ›

Safe at Sea AB: Nyemission

Villkor: 1:1, kurs 1,10 SEK per unit. För en (1) aktie i Safe at Sea AB får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, dvs. köpa, en (1) ny unit till kursen 1,10 SEK per unit. Varje unit består av en (1) ny aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Uniträtterna […]

Läs mer ›

TopRight Nordic AB: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av TopRight Nordic TO1

Villkor: 1:1, kurs 4,89 SEK per aktie. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 4,89 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Logga in i vår nya internettjänst och under Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner […]

Läs mer ›

iZafe Group AB (publ): Nyemission

Villkor 1:1, kurs 1,50 SEK per unit.   För en (1) aktie i iZafe Group AB (publ) får du en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,50 SEK per unit. En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption […]

Läs mer ›

TracTechnology AB: Nyemission

Villkoren 2:13, kurs 0,25 SEK per aktie. För en (1) aktie i TracTechnology AB får du en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, två (2) nya aktier till kursen 0,25 SEK per aktie. Teckningsrätterna kommer att bokas in på din depå 2021-10-04. Om du vill vara med […]

Läs mer ›