Kategori

Nordea Fonder Asian Stars Fund SEK : Genomförd sammanslagning


Fonden Fonden Nordea Fonder Asian Stars Fund SEK, ISIN FI4000048970, har slagits samman med fonden Nordea Fonder Asian Stars Equity Fund, ISIN LU2206517380.

För varje fondandel i Nordea Fonder Asian Stars Fund SEK erhölls 0,307472 st fondandelar i Nordea Fonder Asian Stars Equity Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.