Kategori

PGS ASA: Fusion

PGS ASA kommer att fusioneras med TGS ASA och i och med detta avnoteras.

För dig som idag äger PGS ASA aktier på din depå innebär det att dina PGS ASA aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i TGS ASA som istället bokas in på din depå.

För en (1) aktie i PGS ASA erhålls 0,06829 i TGS ASA, samt 0,20419 NOK i kontant utbetalning i utbyte.

Sista dag för handel med aktier i PGS ASA på Oslo Börs innan avnotering är den 1 juli 2024.

De nya aktierna i TGS ASA och pengarna kommer preliminärt att bokas in på din depå omkring den 4 juli 2024.

Handel i TGS ASA sker sedan tidigare på Oslo Börs och du kan handla i aktien via din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.