Kategori

C-Green AB: Tvingande konvertering av C-Green KV 2 B

Bolaget genomför en tvingande konvertering av KV 2 B till aktier i C-Green.

Konverteringskursen är 680,00 SEK per aktie.

Avstämningsdag för konverteringen är den 18 juni 2024.

Du ser hur många aktier du erhåller vid konvertering genom att dividera din konvertibels nominella belopp (antalet på depån) med konverteringskursen 680,00 SEK.

Aktieinvest FK AB kommer att konvertera KV 2 B till aktier för sina kunders räkning.

Sista dag för anmälan om konverteringen på marknaden är den 19 juni 2024.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.