Kategori

Karnov Group AB: Uppköp återkallas

Den 17 juni 2024 offentliggjordes att erbjudandet endast hade accepterats av aktieägare som representerar 26,2 procent av samtliga aktier i Karnov Group efter den förlängda acceptfristen och att budet därmed återkallas.

Tidigare information:

Den 3 maj 2024 offentliggjorde Greenoaks och Long Path, genom Forseti III AB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karnov Group AB mot en kontant ersättning om 84 SEK per aktie.

Acceptperioden för erbjudandet löpte ut den 4 juni 2024 och de aktier som lämnats in i erbjudandet motsvarade ca 25,7 % av aktiekapitalet och rösterna. Forseti III AB meddelar att de tillsammans med sitt tidigare innehav nu kontrollerar ca 46% av aktiekapitalet och rösterna. Man har beslutat att förlänga acceptperioden tom den 14 juni 2024.

Flera storägare som tillsammans kontrollerar mer än 10 % av röster och aktier i bolaget, har tidigare offentligt meddelat att de inte avser att acceptera budet.

Aktieinvest kommer inte acceptera budet från Greenoaks och Long Path, genom Forseti III AB för sina kunders räkning.

Vid publicerings tillfället handlas aktien högre än budet. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

 

Tidigare information:

Den 3 maj 2024 offentliggjorde Greenoaks och Long Path, genom Forseti III AB rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karnov Group AB mot en kontant ersättning om 84 SEK per aktie.

Flera storägare som tillsammans kontrollerar mer än 10 % av röster och aktier i bolaget, har offentligt meddelat att de inte avser att acceptera det nuvarande budet.

Aktieinvest kommer därför inte acceptera budet från Greenoaks och Long Path, genom Forseti III AB för sina kunders räkning.

 

Tidigare information:

Greenoaks och Long Path, genom Forseti III AB (namnändrat från Goldcup 35013 AB) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karnov Group AB.

För en (1) aktie i Karnov Group AB erhålls 84,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 juni 2024.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 30 maj 2024.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 12 juni 2024.

Vid publiseringstillfället handlas aktien högre än budet. Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.