Kategori

Upgrade Nordic Invest AB: Utdelning av aktier i Upgrade Nordic Invest 3 AB

För en (1) aktie i Upgrade Nordic Invest AB erhålls en (1) aktie i helägda dotterbolaget Upgrade Nordic Invest 3 AB.

Sista dag för handel i Upgrade Nordic Invest AB aktie med rätt till utdelningen var den 14 juni 2024.

Aktierna i Upgrade Nordic Invest 3 AB kommer bokas in på kundernas depåer den 20 juni 2024.

Upgrade3 planerar sedan att ändra namn till Condo Holding AB samt att ansöka om notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag i Condo Holding AB planeras att ske under juni månad.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.