Kategori

Förändringar i Aktiespararens (och våra) aktieportföljer

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Småbolagsportföljen.

Från och med den 6 april 2023 ser portföljen ut så här:

Småbolagsportföljen: Addlife (ny), Alleima, Avanza, Beijer Alma, Bredband2, Clas Ohlson B, Corem Property B, Duni, Hoist Finance, Humble Group, Loomis, Medicover, Millicom, Neobo Fastigheter, New Wave, Nolato, Ratos B, Sinch, VBG Group B och VNV Global.

Dometic Group tas ut ur Småbolagsportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar-depå.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.