Kategori

Förändring i Aktiespararens (och vår) Avkastningsportfölj

Ride BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Nobina AB. Därför görs idag förändringar i Avkastningsportföljen.

Från och med den 7 januari 2022 ser portföljen ut så här:

Avkastningsportföljen: Byggmax, Clas Ohlson, Coor, Electrolux B, Intrum, Resurs Holding (ny), SEB A, Tele2 B, TietoEvry och Volvo B.

Nobina tas ut ur Avkastningsportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljen via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljen på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla tidningen Aktiespararens portfölj kan du istället öppna en Portföljspar-depå.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.