Ditt barnspar

Här av vi samlat tips och information till dig som sparar pengar till ett barn.

Logga in för att se hur det går för ditt barnsparande.

Logga in

ballong_barn

Att spara på börsen till ett barn är ett bra sätt att ge dem en bra start i vuxenlivet. Det kan också vara ett sätt att väcka deras intresse för omvärlden och för ekonomi när de blivit lite större.

På denna sida har vi samlat tips om barnsparande: vilken sparform som funkar bäst, hur sparandet kan växa över tid och hur du bäst pratar sparande med barn.

Vilken sparform är bäst?

Den mest populära formen av sparande till barn är månadssparande. Det är enkelt att sätta upp, du kan sätta undan relativt små summor, och pengarna har lång tid på sig att växa.

Läs mer: ”Världens åttonde underverk” – om ränta på ränta-effekten

Så kan ditt barnsparande växa

Det positiva med barnsparande är just att det inte behövs stora summor: avkastning över tid ger stor effekt. Att spara 300 kronor varje månad tills barnet fyller 18 år ger med åtta procents avkastning ett kapital på mer än 140 000 kronor på 18-årsdagen.

Av det är den totala insättningen då cirka 65 000 kronor och avkastningen är hela 75 000 kronor. Fortsätter du spara till 25-årsdagen har kapitalet vuxit till cirka 275 000 kronor. (Skatter och avgifter är inte medräknat i exemplet)

Vikten av ett långsiktigt sparande

Oavsett hur du sparar till dina barns framtid är det viktigaste är att sparandet blir av. I tuffa tiden kan det därför vara bättre att dra ner på summan du sparar till ditt barn snarare än att avsluta sparandet helt. Även om hur mycket du sparar spelar roll för avkastningen är det framför allt hur länge och hur ofta du sparar som gör skillnad, som visat i räkneexemplet ovan.

Det är därför ett automatiskt månadssparande under många år är en bra sparform för barnsparande.

Ränta på ränta

En annan positiv effekt av att spara långsiktigt är att du ger pengarna chans att växa och sedan ge ränta på ränta, särskilt om du återinvesterar utdelningar och avkastning. Du kan se det som att ränta på ränta ger en snöbollseffekt på ditt sparande.

Läs mer: Så funkar ränta på ränta

Låt andra boosta ditt barnsparande

Även om tidshorisonten spelar den främsta rollen när det gäller hur mycket avkastning ett barnsparande kan ge, finns det även andra sätt att boosta slutresultatet.

Till exempel så kan vänner och familj sätta in pengar på depån för ditt barnsparande, även om de inte är kunder hos Aktieinvest. Det är enkelt att göra en insättning till barnets depå via Swish eller bankkonto.

Läs mer

Involvera barnet i sparandet

Ett bra komplement till ett barnsparande är att ge barnet en introduktion till sparande, hur det fungerar och varför det är viktigt.

Tre tips inför att prata sparande med barn

Tips 1 för nybörjare

Engagera barnet i sparandet. Prata med dem om varför du sparar till dem och logga in för att se till sparandet tillsammans
Läs mer: Prata sparande med barn

Tips 2 för nybörjare

Diskutera med barnet vilka utgifter som vi behöver, som mat och boende, jämfört med kostnader på saker vi vill ha, som den kommande sommarsemestern.

Tips 3 nybörjare

Om möjligt, låt barnen hantera egna pengar med en veckopeng. Starta tidigt med en liten summa och öka med åldern för att öka förståelsen kring pengars värde, ekonomiskt ansvar och sparande.

Läs mer: Så pratar du sparande med barn 

Det här händer när barnet fyller 18

För föräldrar: När barnet blir myndigt

När barnet fyller 18 kan de själva logga in på depån om du sparat pengar i barnets namn.

För barnet: Det här händer när du fyller 18

Om en förälder eller annan släkting sparat till dig i ditt namn får du själv tillgång  till depån när du fyller 18.

Se hur ditt barnspar kan växa

Totalt sparande

123 035 kr

0 kr
0 kr
10 år
9 %

Så har vi räknat

Öppna ett till sparande till barn

Sparboxar

Spara i våra färdiga sparboxar med aktier och fonder. Välj mellan tio boxar med olika inriktningar.

Månadsspara i aktier och fonder

Du kan månadsspara automatiskt i både aktier, fraktioner och fonder hos oss.

Läs mer om barnsparande

Så sparar farmor Karin till sina barnbarn

Vi har pratat med Karin som är farmor till fyra barn. Så här har hon lagt upp sitt barnbarnssparande.

Spara till barn med Joel Bladh

Vi har intervjuat Joel Bladh, författare till boken ”Bygg en förmögenhet: fixa familjens ekonomi”, om hur man bör tänka kring barnsparande…

Vanliga frågor och svar om barnspar

Hur öppnar man en depå till en minderårig?

För att öppna upp en depå till en minderårig med Mobilt BankID klickar du på ”Bli Kund” och väljer ”Öppna depå för minderårig”. Börja med att fylla i barnets uppgifter och välj sedan vilken typ av depå ni önskar öppna till barnet. I nästa steg väljer ni vilken prisplan depån ska ha samt registrerar eventuell kampanjkod samt medlemskap hos Unga Aktiesparare. Slutligen ska samtliga vårdnadshavare fylla i sina uppgifter. Klicka därefter på ”Skicka”.

Ni har nu fått ett mejl med avtal och depåinformation som ni signerar med BankID. Depån öppnas i regel inom 24 timmar, exklusive helgdagar.

Om samtliga vårdnadshavare saknar BankID väljer ni ”Inget BankID” efter att ni klickat på ”Bli Kund”.

Vad betyder ”föräldrar i förening”?

Förälder i förening betyder att föräldrarna alltid måste skicka in brev vid order, uttag av likvida medel samt förändring i depån. Dessa brev ska undertecknas av båda föräldrarna. Ingen kan göra något utan den andres samtycke. Föräldrarna har dock insynsmöjlighet och kan således logga in för att se barnets depå.

Vem kan logga in på en minderårigs depå?

Det är enbart föräldrarna samt eventuella ombud som kan logga in på en minderårigs depå.

Föräldrarna samt ombudet kan logga in med hjälp av BankID/Mobilt BankID.

Om föräldern eller ombudet redan har en depå hos Aktieinvest gäller samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Om ytterligare en person ska få inloggningsrättigheter till depån kan föräldrarna fylla i en ombudsfullmakt.

Vem kan lägga köp- och säljorder på depån?

Föräldrarna har i första hand rätt att handla på en minderårigs depå men om det finns en ombudsfullmakt inskickad kan även ombudet handla på depån. Är föräldrafullmakterna tecknade i förening behöver föräldrarna inkomma med ett skriftligt uppdrag som båda föräldrarna skriver under.

Kan en annan person än föräldrarna sköta en depå till en minderårig?

Ja, föräldrarna kan utse ombud som kan sköta barnets depå. För att utse ett ombud, fyll i en ombudsfullmakt och posta den till oss.

Kan jag spara till ett barn på en depå i mitt namn?

Ja, du har möjlighet att lägga upp ett sparande till ett barn i ditt eget namn. Då är det viktigt att tänka på att barnet inte har tillgång till det sparandet och att en förmånstagare inte kan registreras. När du vill ge bort innehavet till barnet måste en depå först öppnas i barnets namn, därefter skickar du med ett gåvobrev för att flytta över innehavet till barnets depå.

Jag vill ge bort pengar i gåva till mitt barn/barnbarn, hur gör jag?

Om det redan finns en depå i barnets namn gör du så här:

Insättning via Swish

För att sätta in pengar med hjälp av Swish så loggar du in på din depå i den nya internettjänsten och klickar på ”Mina sidor” och sedan ”Gör en insättning”. Pengarna ska finnas på depån omedelbart, efter att du följt stegen.

Det är bara föräldrar eller personer med ombudsfullmakt som har möjlighet att swisha pengar till barnets depå.

Insättning på vårt plusgiro med ditt OCR-nummer som referens

Varje depå har ett unikt OCR-nummer som du måste ange vid inbetalningen för att pengarna ska bokas in på depån. Du gör inbetalningen till Plusgiro 480 62 04-6 och anger OCR-numret för depån. Pengarna finns tillgängliga för köp om ca 2 bankdagar. Depåns OCR-nummer hittar du under ”Mina sidor”, ”Gör en insättning” och sedan ”Plusgiro”.

Känner man inte till barnets OCR-nummer eller har man inte tillgång till barnets depå kan ni göra en insättning på vårt Plusgiro utan OCR-nummer. Plusgironumret är 40 01 70- 7 och som meddelande anger ni barnets depånummer eller barnets personnummer.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.