Kategori Okategoriserade

Så hittar du hållbara småbolag

Intresset för hållbara aktier ökar – hur hittar man bolag som gått under radarn?

sa-hittar-du-hallbara-smabolag

För att ta reda på hur man hittar hållbara småbolag har vi intervjuat Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Små bolag brukar inte få lika bra hållbarhetsbetyg som stora bolag, innebär det att småbolag är mindre hållbara?

”På pappret kan det se ut som att småbolag är mindre hållbara, men riktigt så enkelt är det inte. Detta beror delvis på att små bolag inte har samma resurser att hållbarhetsrapportera, men det betyder inte nödvändigtvis att de är ohållbara bolag. Hållbarhetsbetyg och ESG-ratings kan vara en väldigt värdefull input, men man ska också komma ihåg att det bara ger en ögonblicksbild, det visar sällan de gradvisa förbättringarna som pågår bakom kulisserna och det visar inte bolagets ambitioner att bli mer hållbara. Vi bedömer därför att det finns oupptäckta ESG-bolag och att det kan uppstå felprissättningar på marknaden som vi kan dra nytta av när bolag omvärderas.

Småbolag har även en mer koncentrerad verksamhet, så vi får en tydlig inriktning och större exponering mot olika hållbara teman. Vissa stora verkstadsbolag kan till exempel å ena sidan ha ett produktområde som är inriktat på förnybar energi och gröna lösningar, samtidigt som bolaget å andra sidan har en annan gren som sysslar med oljeservice. När vi investerar i småbolag kan vi på så sätt välja mer renodlade verksamheter och teman.”

Alfa Laval eller Nibe – vilket bolag är mest hållbart?

Hur vet man att ett bolag verkligen är hållbart?

”Vi analyserar bland annat hur affärsverksamheten bedrivs, och att det sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Att bolaget har en god affärsetik, det vill säga robust bolagsstyrning och inga kontroverser. Men också att bolaget sätter tydliga mål för att effektivisera och förbättra sitt hållbarhetsarbete är något vi bedömer som positivt. Exempelvis: 1) har bolaget satt upp hållbarhetsmål? och 2) har bolaget lyckats uppnå eller är på god väg att uppnå dessa mål?

Men vi tittar inte bara på hur verksamheten bedrivs, utan också vad bolaget gör, om bolaget erbjuder innovativa produkter och tjänster som på olika sätt bidrar med hållbara lösningar.”

Hållbara investeringar – Är det möjligt?

Vad är fördelarna med att investera i hållbara småbolag?

”Små bolag har över tid utvecklats betydligt bättre än stora bolag. Dock har småbolag utvecklats sämre än stora de senaste tre åren, vilket sammanfaller med att den amerikanska centralbanken (FED) under denna period successivt stramat åt penningpolitiken och som påverkade småbolag negativt. Men nu har FED lättat på penningpolitiken igen och vi tror att det på sikt kan gynna småbolag.”

3 års historik

Graf som visar skillnaden mellan avkastning för stora och små bolag från 2018 till 2021

20 års historik

Graf som visar skillnaden mellan avkastningen för stora och små bolag från 2000 till 2021

”Småbolag tenderar också att ha en snabbare tillväxt och försäljning, i vissa fall tvåsiffrig årlig tillväxt. Det kan delvis bero på att de mindre bolagen inte är så byråkratiska och kan vara mer snabbfotade. De är även mindre bevakade av analytikerkåren, så marknaden kanske fullt ut inte har uppmärksammat exempelvis bolagets hållbarhetspotential ännu.”

Hur hittar man hållbara småbolag?

”Det finns en mängd olika nyckeltal som man kan analysera, men ur ett rent hållbarhetsperspektiv så tycker jag inte att man ska stirra sig blind på bolagets ESG-betyg.

En tematisk ansats fungerar på småbolag eftersom man kan få en mer renodlad exponering mot specifika teman. En idé kan vara att utgå från ett ramverk för hållbarhet, såsom FN:s globala hållbarhetsmål (SDG:er), och använda det som inspiration när man letar bolag att investera i.

Vill du till exempel investera i SDG 7, det vill säga energiomställning och utvecklingen av ny energiteknik som kommer att stödja omställningen till en mer förnybar riktning? Då finns en mängd olika undertrender som till exempel kraftgenerering, transport och energilagring. Inte bara de bolag som levererar grön el kan bli vinnare här, utan även underleverantörer som levererar produkter för att elnäten ska klara av att hantera och möjliggöra ökad förnybar energi.

Ett bolag som vi har investerat i på det temat (och ett av de största innehaven i Öhman Global Småbolag Hållbar) är det nederländska bolaget Alfen – smarta elnät, stora i Europa på laddstolpar och storskaliga batterier. På så sätt har det bolaget en stor exponering mot just SDG 7, tillgängliggöra hållbar energi.

Om man vill investera i bolag som bidrar till SDG 13, ’bekämpa klimatförändringarna’, kan man även leta efter bolag som minskar koldioxidutsläppen både via bolagets egna produkter samt i deras verksamheter. Det vill säga bolag som minskar både deras direkta utsläpp i verksamheten (scope 1) och utsläpp från inköpt energi (scope 2), men också indirekta utsläpp som bolaget själva inte äger, till exempel längre upp eller ner i värdekedjan (scope 3). Om man vill investera för ökad jämställdhet (SDG 5); leta efter bolag med en jämn könsfördelning och robust mångfaldspolicys. Eller vill man investera i bolag som är schyssta arbetsgivare med en sund företagskultur? Titta närmare på nyckeltal som personalomsättning, sjukfrånvaro och resultat i medarbetarundersökningar.

Jag tycker även att man kan hålla sig informerad om de regleringar som presenteras på EU-nivå, till exempel EU:s Green Deal som reglerar hur investeringar kommer att styras framöver, samt vilka bolag som kan komma att gynnas av dessa drivkrafter. Vi ser till exempel ett stort renoveringsbehov för att fastigheter ska bli mer energieffektiva. Det kan gynna bolag som tillverkar värmepumpar, isolering eller energieffektiva lösningar för fastigheter.

Om man känner att man inte vill göra den här analysen själv, så kan man såklart också investera i en fond som investerar i hållbara småbolag.”

Så hittar du hållbara fonder

Hur arbetar ni med hållbarhet på Öhman Fonder?

”Öhman Fonder arbetar med flera olika ESG-strategier. Dels har vi skapat ett system för att bevaka om bolag bryter mot internationella normer och konventioner, vilket vi löpande utvärderar. Vi har även specifika exkluderingskriterier, vissa produkter och branscher som vi helt enkelt väljer bort och inte vill investera i, som exempelvis utvinning av fossila bränslen.

Vi har en integrerad hållbarhetsanalys, vilket innebär att analys av hållbarhetsfaktorer uttryckligen är en del i fondernas investeringsprocess, analyseras kontinuerligt och påverkar fondernas investeringar. Denna integrerade strategi omfattar samtliga fonder och hela det kapital som Öhman Fonder förvaltar för kunders räkning.

Vi arbetar också aktivt som ägare och för dialog med bolag kring hållbarhetsfrågor. Ett sådant exempel är vår påverkansdialog med Amazon.com. Amazon har under en längre tid kritiserats av såväl fackförbund som arbetsrättsorganisationer för sin bristfälliga arbetsmiljö. Särskilt utsatta är personalen vid Amazons över hundra logistikcenter i USA. Det har bland annat handlat om säkerhetsrisker på deras logistikcenter och övervakning av anställda som vill starta fackföreningar. Eftersom Amazon är ett långsiktigt innehav i ett par av Öhmans aktiefonder har vi valt att försöka påverka bolaget. Det största framsteget hittills kom i december 2019 då Amazon publicerade en ny global policy för mänskliga rättigheter. I den nya policyn refererar Amazon till de internationella konventioner och ramverk som vi efterfrågat. Trots positiva steg från Amazon återstår fortfarande mycket arbete för dem för att komma upp till en bra nivå på hållbarhetsarbetet. Därför fortsätter vi vår påverkansdialog med bolaget och samarbetar med flera andra investerare som vill driva samma frågor.”

Hållbara talanger bland globala småbolag

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.​

Öhman Global Småbolag Hållbar

En aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag med ett välutvecklat hållbarhetsarbete eller en tydlig ambition om att etablera ett sådant.

Fondtyp: Globalfond

Förvaltningsavgift: 1,50 %

Läs mer om fonden

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Mohammeds väg mot miljonen