När du sparar i hållbara fonder låter du pengarna jobba för miljön – och dig!

När du sparar i fonder blir du indirekt ägare i olika företag. Det är förvisso ett litet ägandeskap, men tillsammans med andra sparare blir det samlade kapitalets makt stor. Därmed kan du indirekt påverka företag i en mer hållbar riktning genom att investera i hållbara fonder.

Vad är en hållbar fond?

Det finns många fonder på marknaden med ordet ”hållbar” i namnet. Det är tyvärr ingen garanti för att fonden verkligen investerar hållbart. För att vara säker på att det verkligen är en hållbar fond måste du vara villig att undersöka den närmare. Det kan du göra genom att till exempel använda dig av olika verktyg samt hållbarhetsbetyg- och märkningar för fonder. Du kan läsa mer om dessa nedan. Du kan även hitta hållbara fonder i vår tjänst med hjälp av olika filter. För att testa filtreringen behöver du öppna ett konto hos oss (det tar bara tre minuter och är helt gratis om du öppnar ett ISK):

ÖPPNA KONTO

Är du redan kund hos oss? Logga in och testa filtreringen direkt!

Så hittar du hållbara fonder

Det finns flera olika verktyg samt hållbarhetsbetyg- och märkningar som du kan använda för att hitta hållbara fonder att investera i.

Exempel på några av dessa är:

  • Morningstars glober
  • Hållbarhetsprofilen
  • Svanenmärkningen

Du kan läsa mer om olika alternativ för att hitta hållbara fonder nedan.

Morningstars glober

Morningstars glober mäter de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor (ESG) i en fond. Dessutom mäter det hur stora riskerna är för ökade problem med verksamhetens hållbarhet, jämfört med andra liknande fonder. Fonden får sedan ett betyg från 1 till 5 glober, som sätts i relation till andra fonder i samma kategori. Det betyder till exempel att det är ett begränsat antal Europafonder som kan få det högsta betyget, trots att fonder inom denna kategori enklare kan hitta hållbara företag att investera i än fonder som investerar utanför Europa. Mätningen är baserad på data från Sustainalytics, som är en leverantör av ESG-data.

Du kan söka fram fonder utifrån ”Morningstar Sustainability Rating” i Morningstars fondfiltrering.

Hållbarhetsprofilen

Du kan också hitta hållbara fonder med hjälp av Hållbarhetsprofilen. Det är ett verktyg som har tagits fram av Swesif som är ett nätverk för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar. Där kan du antingen kolla upp en fond som du är intresserad av eller hitta nya fonder att investera i utifrån olika hållbarhetsaspekter. Till exempel kan du få fram fonder som inte investerar i fossila bränslen, vapen och tobak. Informationen i verktyget kan ses som ett komplement till fondfaktabladet.

Svanenmärkta fonder

Sedan hösten 2017 finns det även Svanenmärkta fonder. För att bli Svanenmärkt måste fonden avstå från investeringar i kontroversiella branscher och företag. Till exempel får fonden inte investera i företag som är involverade i fossila bränslen, kontroversiella vapen och tobak. Den får heller inte investera i exempelvis stadsobligationer från länder som inte har skrivit under Parisavtalet. Dessutom måste de genomföra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Sedan måste de årligen rapportera vad de har gjort för hållbarhetsarbete. Syftet med märkningen är att stimulera fondförvaltaren till att använda kapitalet och ägandet för att påverka de företag som fonden investerar i mot en mer hållbar riktning. Därmed är det viktigt att tänka på att Svanenmärket inte innebär att alla företagen i fonden är hållbara.

Hållbara branschfonder

Du kan även hitta hållbara fonder genom att fokusera på fonder som investerar i en specifik bransch. Det finns generellt sett två olika inriktningar att välja mellan om du vill spara hållbart i fonder. Du kan antingen välja att investera i fonder som försöker minska utsläppen eller i fonder som investerar i företag som bidrar till omställningen. Fonder som investerar i en specifik bransch tenderar att falla inom den senare kategorin. Det finns exempelvis fonder som enbart investerar i förnybar energi. Du kan hitta hållbara branschfonder i vår tjänst genom att filtera på hållbara fonder och branschfonder.

Vilken fond ska jag välja?

När du börjar söka efter hållbara fonder kommer du ganska snart inse att det finns flera att välja mellan. Exakt vilken fond som passar dig bäst beror på hur länge du tänkt spara och hur mycket risk du är villig att ta. Det kan till exempel avgöra vilken fondtyp som passar ditt sparande. Tänk på att bara för att en fond är hållbar säger det inte nödvändigtvis något om fondens avkastning eller hur riskfylld placeringen är.

Möjlighet till avkastning

Det har länge funnits en myt om ett hållbart sparande ger en sämre avkastning. Samtidigt är det en del som menar att hållbarhet är framtiden och det är där man kan hämta vinster framåt. För fonder varierar avkastningen från fond till fond. Därför är det viktigt att kolla upp fondens avgifter och historiska avkastning, precis som alltid när du ska välja fonder till ditt sparande.

Håll koll på risken

Fonder har olika grad av risk, inte bara i förhållande till den potentiella avkastningen utan även utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Till exempel är fonder i olika grad utsatta för koldioxidrisk (CO2-risk), dvs. hur fondens underliggande innehav är exponerade för ökade krav på omställning till låga utsläpp av koldioxid.

Läs fondens faktablad

När du har hittat en eller flera fonder som du vill investera i är det viktigt att även läsa igenom fondernas faktablad eller informationen på fondbolagens hemsidor så du vet vad det är du köper. Till exempel kan det vara bra att kolla upp vilka innehav som ingår i respektive fond.

Läs mer om att spara i fonder >

Välj en sparbox istället

Om du kan ta en lite högre risk med ditt sparande kan du istället välja att investera i någon av våra sparboxar. Till skillnad från en fond innehåller en sparbox generellt sett färre bolag. Därmed får du större möjlighet till avkastning, men samtidigt riskspridning från det första köpet. Dessutom blir du direkt ägare för aktierna i sparboxen. Du kan antingen välja en färdigpaketerad sparbox, eller bygga din egen sparbox. Om du vill spara hållbart kan du välja att månadsspara i Hållbarhetsboxen. Den innehåller bolagen som har bäst betyg på olika hållbarhetsmått samt inte är involverade inom kontroversiella områden såsom fossila bränslen, alkohol och tobak. Du kan även hitta hållbara aktier på egen hand.

Ovanstående ska inte ses som rådgivning utan som information om värdepapper som finns i vårt sortiment. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.