Nu har vår hemsida fått ett nytt utseende! Vi hoppas att du tycker om det. Läs mer här.
 Kategori Hållbarhet

Hållbara investeringar – är det möjligt?

Funderar du på att inkludera lite mer hållbarhetsaspekter i dina investeringsbeslut? Det är ingen dålig idé.

Hållbara investeringar
Funderar du på att inkludera lite mer hållbarhetsaspekter i dina investeringsbeslut? Det är ingen dålig idé.

Myndigheter, finansiella institutioner, kunder och media agerar nu allt mer aktivt mot företag som inte agerar hållbart eller har en plan för hur de ska bli mer hållbara. Med andra ord så har ohållbart agerande blivit en risk som man bör ta med i sina investeringsbeslut.

Hur vet jag att en investering verkligen är hållbar?

Låt oss börja med vad som inkluderas i ”hållbarhet”. I begreppet hållbarhet ingår både ekologiska och sociala hänsynstaganden. Redan 1987 skrev Världskommissionen en rapport på uppdrag av FN och slutsatsen var:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Företag som inte försöker eliminera sin negativa påverkan på naturen och/eller som inte behandlar sina anställda och leverantörer på ett bra sätt kan med andra ord inte anses vara hållbara. De underminerar möjligheterna för framtida generationer att kunna leva väl.

Problemet är att bolag är väldigt duktiga på att beskriva sig själva som fantastiska. De företag som skapar övervägande problem, ur ett hållbarhetsperspektiv, är naturligtvis experter på det som ofta kallas ”greenwashing”.

Grönmålning, eller gröntvättning, innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild, genom marknadsföring, av att vara miljövänliga och då, genom kommunikation, belysa enskilda miljövänliga insatser. Till exempel ett klädbolag som upprättar en metod för kunder att lämna tillbaka sina kläder för återvinning medan den huvudsakliga produktionsmetoden för nya kläder fortsatt innebär stora miljöbelastningar.

Hur kan jag investera hållbart?

Det är ofta en god idé att investera via en aktör som har partnerskap med ett ratinginstitut som inkluderar hållbarhet i sina analyser. På detta sätt får du tillgång till en mer komplett analys. Idag är de flesta professionella investerare medvetna om att endast finansiell analys inte räcker. Det krävs en mer komplett bild av företagets påverkan på samhället och miljö i kombination med de finansiella resultaten. Detta har drivit finansiella marknadsplatser till att bli allt bättre på att tillhandahålla hållbarhetsanalyser i tillägg till de finansiella analyserna.

Här är några exempel om du vill undvika de branscher som ger mest negativa effekter på lång sikt: fossila bränslen, råmaterial och kemiska preparat som vid hög koncentration i mat skadar människor, djur och natur. Produkter som leder till att skogsytan minskar, haven övergöds och försuras. Produktion som leder till att antalet arter minskar eller som genererar koldioxid i stora mängder.

Så startar du ett hållbart sparande

Är det alltid fel att investera bolag som verkar i ohållbara branscher?

Det är i slutändan en fråga om hur du ser på hållbarhet. För att kompensera koldioxidmässigt för en Thailandsresa tur och retur behöver du källsortera ditt plastavfall i 150 år. Det betyder inte att du ska sluta källsortera plast eller att du helt ska sluta med semesterresor via flyg. Utan snarare att du behöver bli mer medveten om hur stora hållbarhetsproblem olika produkter och tjänster skapar. Kanske är det så att ett bolag som producerar flygbränsle med en viss andel förnyelsebart innehåll är en superbra investering och driver branschen framåt. Ett företag som lyckas öka användningen av återvunnen plast gör det enklare för konsumenter och företag att bli mer hållbara utan att ändra sitt beteende. Denna typ av produkter och tjänster har mycket stor potential att lyckas väl. Det är inte helt enkelt att ändra sina beteenden men flera nya företag som redan blivit stora är byggda på ideér och affärsmodeller som ökar utnyttjandet av befintliga resurser.

AirBnB – Hyr ut din bostad när du inte använder den

SnappCar – Hyr en bil av din granne

Är det lönsamt att investera hållbart?

Det har gjorts ett antal analyser kring hur lönsamt det är att investera i bolag som agerar hållbart antingen ekologiskt eller socialt eller både och. Ett problem med dessa analyser är att bolag som agerar hållbart inte har gjort det en längre tid så det är svårt att få ett vetenskapligt belagt svar för en längre investeringshorisont men en summering av de resultat som har publicerats indikerar att:

  • Bolag med stark fokus på frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) kan förbättra den långsiktiga avkastningen.
  • Bolag som tillämpar hållbarhetsprinciper och tydlig ägarstyrning med fokus på ESG över tid är lönsamma och är mindre känsliga för risker som är miljö-, hälso- eller socialt-relaterade.
  • Teambaserad kunskap- och insiktsdelning och beslutsfattande kan ge långsiktiga positiva investeringsresultat. (Om du engagerar dig i hållbara investeringar så ökar dina chanser att uppnå bättre resultat).

Var hittar jag mer information om hållbara investeringar?

Om du prenumererar på Aktieinvests mejlutskick om hållbart sparande får du information direkt till din inkorg nästa gång jag publicerar ett blogginlägg.

Prenumerera

/Martin Malmros

Jag är grundare till SustainOnline och har arbetat med hållbarhet i ca 25 år både som expert och rådgivare till bolag och städer men också som VD i bolag där jag har använt hållbarhet som ett sätt att öka bolagens konkurrenskraft, livskraft och attraktivitet för kunder, anställda och investerare. Mitt mål är att du som investerare ska få så bra information som möjligt om hur hållbar varje krona som du investerar är och förstå hur du kan investera hållbart med god avkastning på ditt kapital. Jag skriver som oberoende om hur man kan investera hållbart för Aktieinvest och strävar efter att allt jag kommunicerar ska vara vetenskapligt belagt och baserat på hållbara principer.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier?

När du månadssparar i aktier hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto med nära 0 % i ränta.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Portföljspar: Vi har flera färdiga aktieportföljer som du kan spara i. För att automatiskt månadsspara i någon av dessa portföljer behöver du öppna denna särskilda kontotyp som kallas Portföljspar. Denna kontotyp finns tillgänglig som ett investeringssparkonto (ISK), vilket innebär att du slipper tänka på skatt och deklaration. Om du vill spara i någon av våra sparboxar ska du istället välja ett vanligt ISK eller en traditionell aktie och fonddepå.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.