Kategori Sparande

Efter IPCC:s klimatrapport – så kan du göra skillnad genom ditt sparande

IPCC:s klimatrapport är tydlig: mänsklig aktivitet är orsaken till klimatförändringarna. Nu måste vi agera.

FN-rapport om klimatet

IPCC:s klimatrapport är tydlig: mänsklig aktivitet är orsaken till klimatförändringarna. Nu måste vi agera.

Rapporten som FN:s klimatpanel IPCC släppte i måndags är en dyster läsning. Den målar upp en bild av en värld med extremt väder, stigande havsnivåer och smältande isar. En värld som redan har blivit en verklighet. Samtidigt var det kanske en behövlig väckarklocka. Vi har helt enkelt tryckt på snooze för många gånger – nu är det dags för mänskligheten att vakna upp ur sin dvala och agera. Kanske sa Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram UNEP, det bäst när hon under en presskonferens adresserade forskarna bakom rapporten:

”Ni har berättat om farorna med att tillåta en uppvärmning av planeten i över tre decennier. Världen hörde, men lyssnade inte. Världen hörde, men agerade inte tillräckligt starkt. Resultatet är att klimatförändringarna är ett problem som är här, nu.”

Det här innehåller IPCC:s klimatrapport

Det finns ett ljus i tunneln

Den kanske största nyheten med rapporten är att man nu entydigt säger att mänsklig aktivitet är orsaken till klimatförändringarna. I en tidigare rapport skrev man enbart att det var ”sannolikt” att människan orsakade uppvärmningen. Det kan tyckas nedslående att vi har orsakat allt detta, men det betyder också att vi kan påverka den fortsatta utvecklingen. Ofta pratar man om hur det går att göra skillnad genom att minska sin konsumtion, äta mindre kött och skippa flyget, men ett område som ofta glöms bort är sparandet.

Hållbara investeringar – Är det möjligt?

Därför borde du spara hållbart

Som enskild individ kan det kännas svårt att påverka klimatet i särskilt stor utsträckning. Då kan det var klokt att komma ihåg att du även har möjlighet att påverka företag genom dina investeringar. Exakt vilken miljöeffekt ens sparande har är ofta svårt att fastställa, men det har också ett viktigt symbolvärde. Om fler väljer att spara hållbart gynnar det bolag med hållbara affärsmodeller, vilket skickar signaler till andra om att de också borde ställa om.

Ett koldioxidneutralt Europa – hur påverkar det mina investeringar?

Så kan du påverka genom ditt sparande

Så här kan bidra till en mer hållbar värld genom ditt sparande:

  • Investera i bolag som bidrar till en hållbar framtid.
  • Undvik att investera i bolag som genererar stora koldioxidutsläpp, till exempel bolag som är verksamma inom olje-, flyg- eller stålindustrin. Du kan till exempel hitta data på bolagens utsläpp med hjälp av Di:s Klimatindex.
  • Se över din pension. Det kan kännas tråkigt, men behöver inte vara särskilt komplicerat.
  • Använd din makt som aktieägare och delta på bolagsstämmor. Utöver möjligheten att rösta på olika förslag har du som aktieägare rätt att ställa frågor under bolagsstämman. Du kan även lämna in en så kallad aktieägarmotion, dvs. ett förslag på en åtgärd som du vill att bolaget ska genomföra.

Så blir du en hållbar investerare

Ta tag i ditt sparande

Är du redo att se över ditt sparande? Logga in på din depå direkt!

Logga in

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.