Kategori Hållbarhet

Hur blir jag en hållbar investerare?

Att investera hållbart kräver lite mer både av dig som investerare och av fonden eller bolaget som du är intresserad av.

Så blir du en hållbar investerare
Att investera hållbart kräver lite mer både av dig som investerare och av fonden eller bolaget som du är intresserad av.

Det kan ibland kännas lite enklare att investera i hållbara fonder än att hitta hållbara bolag att investera i. Fondbolag har ett team som arbetar med att analysera de enskilda bolagen och ofta ett samarbete med externa analytiker som redovisar hur bolaget står sig mot de krav man satt upp för fonden. Idag är dock kraven på fonder som kallar sig gröna ganska låga. Även om det i fonden ingår ett bolag som producerar och säljer kläder som skapar mängder av miljöproblem över tid kan de få ganska höga poäng vid externa analyser och framstå som väldigt miljömedvetna. Dessutom kan ett bolag som producerar handsprit uteslutas från fonden eftersom bolaget hanterar alkohol även om det aktivt bidrar till att lösa hälsoproblem. Det finns bevisligen en inneboende utmaning i att ta fram riktlinjer och indikationer som fungerar för alla typer av bolag.

Om du vill investera i ett enskilt bolag kräver det ofta lite mer av dig. Du behöver inte enbart bedöma hur pass väl bolaget har integrerat sitt hållbarhetsarbete i den övergripande strategin, men också hur hållbar deras affärsmodell är över tid. För att bedöma deras verksamhet kan du utgå ifrån hållbarhetsprinciperna.

Det här är hållbarhetsprinciperna

Kring 1990 enades, under ledning av professor Karl-Henrik Robért, ekologer, kemister, fysiker, läkare och andra experter runt om i världen om de fyra hållbarhetsprinciperna, som beskriver ett hållbart samhälle, eller snarare vad som krävs för att i längden upprätthålla liv på vår planet. FN har dessa principer som grund för sina strategiska hållbarhetsmål.

De fyra hållbarhetsprinciperna

I det hållbara samhället utsätts naturen inte för systematisk …

  1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (fossila bränslen, metaller och mineraler)
  2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (syntetiska substanser, kemikalier, som innehåller svårnedbrytbara ämnen; eller naturliga substanser som omsätts i större mängder än naturen kan ta hand om)
  3. … undanträngning av fysiska metoder (överuttag av naturresurser som vatten, skog, fisk eller matjord; intrång i viktiga naturområden för t.ex. byggande, introduktion av främmande och invasiva arter, produktion som resulterar i avfall istället för slutna kretslopp)
  4. … och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetens­utveckling, opartiskhet och meningsskapande

Är du i tvivel om bolaget som du vill investera i arbetar mot dessa principer så är det ganska troligt att de inte har en hållbar affärsmodell.

 

Så kan du tänka kring dina investeringar

Nu är det inte så att det vimlar av bolag som är hållbara över tid. Om du vill ta ett steg på vägen mot att investera hållbart kan det vara att bra att tänka på följande:

  • Bolag som har en idé/produkt som belastar miljön mindre än sina konkurrenter och som produceras på schyssta villkor för arbetarna är något som kan öka efterfrågan från konsumenter väldigt snabbt.
  • Över 1000 miljarder kronor sitter på sparkonton med noll procent ränta. Du har ingen kontroll över hur bankerna använder dessa pengar. Att flytta dem till någon form av grön investering ökar tillgången till kapital för alla bolag som vill lösa hållbarhetsproblematiken. (Fundera även på vem som tjänar på att rådge sparare att behålla sina pengar på dessa konton.)
  • EU har kanske kommit längst i arbetet med att börja reglera hur nationer och finansieringsinstitut ger lån till hållbara kontra icke-hållbara bolag. Det lagförslag som förberetts de senaste åren syftar till att göra lån och kapital dyrare för icke-hållbara bolag.
  • Om du är i tvivel om ett bolags produkt är hållbar eller ej, fundera på var den hamnar när den inte längre fungerar.
  • Kvinnor i Sverige har en större tendens att låta sina pengar sitta kvar på bankkonton än att investera dem i bolag eller fonder. Därmed riskerar kvinnor att ha mindre pengar att leva på när de går i pension. Som kvinna kan det därför vara bra att fundera på hur du ökar din avkastning på ett säkert och hållbart sätt.
  • Män tar ofta högre investeringsrisker än kvinnor och investerar mer i aktier och andra finansiella instrument. Som man kan det vara värt att fundera på hur du minimerar din investeringsrisk genom att välja långsiktigt hållbara investeringsobjekt.

 

/Martin Malmros

Jag är grundare till SustainOnline och har arbetat med hållbarhet i ca 25 år både som expert och rådgivare till bolag och städer men också som VD i bolag där jag har använt hållbarhet som ett sätt att öka bolagens konkurrenskraft, livskraft och attraktivitet för kunder, anställda och investerare. Till exempel har jag tillsammans med andra bedrivit arbetet med hållbarhetsprinciperna inom organisationen Det Naturliga Steget och SustainOnline. Mitt mål är att du som investerare ska få så bra information som möjligt om hur hållbar varje krona som du investerar är och förstå hur du kan investera hållbart med god avkastning på ditt kapital. Jag skriver som oberoende om hur man kan investera hållbart för Aktieinvest och strävar efter att allt jag kommunicerar ska vara vetenskapligt belagt och baserat på hållbara principer.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.