Kategori Hållbarhet

Gröna fonder – vem avgör hur gröna de är?

Hur vet man att fond verkligen är hållbar?

Gröna fonder

År 2019 fanns det 1800 fonder att köpa i Sverige och vinnaren i kategorin bästa Nordenfonden var en grön fond med högst avkastning både på tre och tio år. Det är glädjande att det börjar bli märkbart på avkastningen när man investerar grönt. Men vem avgör egentligen om det är en grön fond? Ingen faktiskt, eller alla. Det finns inget officiellt organ som stämplar och godkänner om en fond får kallas grön. Branschen, som annars är hårt reglerad, får i denna aspekt agera relativt självreglerande. För att göra det lättare för fondsparare att välja en miljöinriktad fond har flera aktörer tagit fram egna betygssystem och märkningar. Här är några exempel:

Hur vet jag hur grön en fond är?

r att granska fonder kan du använda dig av av Hållbarhetsprofilen. Det är ett kortfattat informationsblad där fondbolagen själva beskriver på vilket sätt deras fond tar hänsyn till miljön. Där kan du läsa om vad en fond avstår att investera i, vilka miljökriterier de använder för att bolag ska få ingå i deras fond samt hur fonden arbetar med påverkan som exempelvis valberedning och bolagsstämmor. Hållbarhetsprofilen finns också på Fondkollen och på Pensionsmyndighetens fondtorg, där du kan välja fonder för din premiepension.

Så hittar du hållbara fonder

Är förvaltningskostnaderna höga?

Om en fondutgivare ska arbeta seriöst med hållbarhetsaspekten av en fond så ska bolagen utvärderas utifrån ett ESG-perspektiv i tillägg till de finansiella och strategiska aspekterna. Det innebär att man tittar närmare på hur pass väl bolagen hanterar frågor som berör miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning. Detta kräver mer resurser, men med tanke på fondernas storlek i allmänhet så borde den procentuella påverkan på förvaltningskostnaden bli marginell. Faktum är att flera fonder fått kritik för att de kallar sig gröna fastän de i princip har ett innehåll i linje med storbolagsindex och dessutom en hög förvaltningsavgift. Här finns det två skolor. Den första förespråkar att ha så låg förvaltningskostnad som möjligt eftersom det är svårt att slå index i fråga om årlig avkastning. Den andra är att välja den bästa fondförvaltaren och acceptera att förvaltningskostnaden är högre eftersom de slagit index historiskt. Idag har var tredje fondsparare i Sverige en fond med hållbar inriktning. Ju fler som placerar sina pengar med hänsyn till miljön desto snabbare kan vi se ökad konkurrens kring förvaltningsavgifter och ett utökat utbud av miljömässigt hållbara fonder.

Hållbara investeringar – Är det möjligt?

Jag investerar bara i aktier. Detta berör inte mig.

Alla är fondsparare vare sig de vill eller inte. I den allmänna pensionen finns PPM-fonderna, där du kan välja bland över 850 fonder. Via din tjänstepension är du också fondägare och kan göra egna val.

Så kan du spara hållbart i aktier

Blir avkastningen lidande om man investerar i gröna fonder?

Ett flertal studier visar att gröna fonder framförallt har lägre volatilitet men också avkastning i linje med det index som de förhåller sig till. Eftersom innovationsnivån nu är hög inom miljö- och teknikområden är förväntningarna på bolag som fokuserar på detta att de ska växa kraftigt då efterfrågan är driven både av marknaden och förestående lagkrav. Exempelvis förbjuder EU att bolag kan exkludera Co2-besparingar genom att flytta inköp till en leverantör som är icke-europeiskt. Detta ökar möjligheter för bolag inom Europa som kan levererar produkter med lägre eller inget koldioxidavtryck.

Hållbar avkastning – finns det?

Håll dig uppdaterad

Vill du få information direkt till din inkorg nästa gång jag publicerar ett blogginlägg? Prenumerera på Aktieinvests mejlutskick om hållbart sparande.

Prenumerera

/Martin Malmros

Jag är grundare till SustainOnline och har arbetat med hållbarhet i ca 25 år både som expert och rådgivare till bolag och städer men också som VD i bolag där jag har använt hållbarhet som ett sätt att öka bolagens konkurrenskraft, livskraft och attraktivitet för kunder, anställda och investerare. Mitt mål är att du som investerare ska få så bra information som möjligt om hur hållbar varje krona som du investerar är och förstå hur du kan investera hållbart med god avkastning på ditt kapital. Jag skriver som oberoende om hur man kan investera hållbart för Aktieinvest och strävar efter att allt jag kommunicerar ska vara vetenskapligt belagt och baserat på hållbara principer.

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.