Spara i hållbara aktier

Du kan enkelt hitta hållbara aktier till ditt sparande med hjälp av vår hållbarhetsdata – filtrera och jämför hur hållbara enskilda bolag egentligen är.

Logga in och hitta hållbara aktier

Så hittar du hållbara aktier

Du kan hitta hållbara aktier till ditt sparande utifrån följande kriterier:

  • Miljö (ESG)
  • Socialt ansvar
  • Klimat
  • Hållbarhetspreferenser

Filtering för att hitta hållbara aktier.

Är du kund hos oss? Logga in och testa filtreringen direkt!

Om du inte är kund behöver du öppna ett konto hos oss (det tar bara tre minuter och är helt gratis).
Öppna konto

Hållbarhetskriterierna

Miljö (ESG)

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”. Det är ett hållbarhetsmått som används för att utvärdera bolag utifrån kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor. Utifrån de olika kriterierna för ESG får bolag i vårt sortiment ett betyg från 0 till 100, där 100 är det mest hållbara. Dessutom har bolag med ett högt ESG en bättre riskjusterad avkastning. När du tittar på datan är det bäst att jämföra bolag inom samma sektor. Det beror på att bolagen utvärderas utifrån kriterier som är relevanta för den sektor som bolaget är verksamt i. Till exempel är energiförbrukning viktigt inom tung tillverkningsindustri, men inte alltid inom tjänstesektorn.

Socialt ansvar

För att mäta det sociala ansvar som bolag tar kan man utgå ifrån FN:s internationella principer Global Compact. De inkluderar kriterier kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. I vår tjänst får bolag ett betyg mellan 0-100 beroende på hur pass väl det lever upp till dessa kriterier. Ju högre betyg – desto mer hållbart är bolaget. Dessa principer gäller för alla bolag, oavsett bransch. Till exempel är korruption ett problem som finns i flera olika branscher. Därför kan du använda måttet för att jämföra bolag i olika branscher.

Klimat

Klimatmåttet mäter i vilken utsträckning bolag bidrar till den globala uppvärmningen. Varje bolag som rapporterar kring utsläpp får en temperatur på 1,5 °C, 2 °C, 2,7 °C eller > 2,7 °C. Temperaturen återspeglar den troliga globala temperaturförändringen som bolaget bidrar till på lång sikt. Enligt Parisavtalet är målsättningen att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Därmed är det mer hållbart för bolag att ha en så låg temperatur som möjligt för klimatmåttet. Bolag som har valt att inte redovisa sina utsläpp markeras med 3 °C. Därför är det bättre för bolag att redovisa sina utsläpp och istället få ett bättre betyg för klimatmåttet.

Hållbarhetspreferenser

Med våra hållbarhetspreferenser kan du sortera bort bolag utifrån deras involvering inom olika områden, t.ex. tobak, vapen eller fossila bränslen. För att flaggas för ett område måste bolaget få minst 5 % av sina intäkter därifrån.

Hållbarhetsboxen – färdigpaketerat med hållbara bolag

Tycker du att det är krångligt att välja hållbara aktier på egen hand? Du kan enkelt börja spara hållbart med vår Hållbarhetsbox. Den innehåller bolagen som har bäst betyg för de olika hållbarhetsmåtten samt inte är involverade inom kontroversiella områden såsom fossila bränslen, alkohol och tobak. Därmed slipper du själv välja bolag att investera i.

Läs mer om Hållbarhetsboxen >

Hur tas hållbarhetsdatan fram?

Hållbarhetsdatan i vår tjänst är baserad på data från Arabesque. Datan utgår ifrån offentlig information om bolaget, inklusive nyheter, som plockas upp via ett AI-verktyg. Därmed är det inte enbart baserat på sådant som bolagen själva rapporterar.

Informationen samlas in av datasystem baserade på regelbaserade och självlärande algoritmer som kan bearbeta stora mängder data, s.k. big data. På så sätt kan det processa fler datapunkter än vad människor kan, vilket leder till bättre och mer objektiva beslutsunderlag. Verktyget hanterar över 150 miljoner datapunkter. Det använder systematiskt över 250 olika indikationer kring hållbarhet kombinerat med nyheter från över 50 000 källor på 15 olika språk. Datan uppdateras dagligen, vilket gör det möjligt att följa bolagens prestation och trend över tid.

Denna data används av professionella investerare världen över. Tillsammans med Arabesque arbetar vi på att utöka datan och inkludera fler bolag.

När du gör engångsköp eller månadssparar på belopp köper du aktier och fraktioner. Vid köp av fraktioner får du rätt till värdet av utvecklingen i den underliggande aktien. Det innebär att en fraktion inte är en del eller andel av en aktie, utan ett eget finansiellt instrument.

Vanliga frågor och svar

Ska jag spara i aktier eller fonder?

Du behöver inte välja. Det går att spara i både aktier och fonder. Generellt kan man säga att det är lite mer risk att spara i aktier, men det beror på hur du handlar aktier och vilka fonder du jämför med. Med en fond får du automatisk riskspridning då den innehåller flera olika investeringar. Däremot kan det vara viktigt att komma ihåg att olika fonder har olika grad av risk. När du sparar i aktier måste du istället själv hålla koll på marknaden. Samtidigt får du ägarandelar i ett bolag och en större chans till avkastning. För att dra nytta av fördelarna med respektive sparform brukar många spara både i aktier och fonder. De kan helt enkelt ses som komplement till varandra.

Vad är fördelarna med att månadsspara i aktier och fraktioner?

När du månadssparar i aktier och fraktioner hos oss genomförs köpen automatiskt varje månad, 12 gånger om året. Då slipper du tänka på aktiekurser och kan istället ägna tid åt annat. Dessutom får pengarna en större chans att växa än om de ligger på ett vanligt sparkonto.

Du kan läsa mer om månadssparande här >

Var hittar jag information om era priser?

Du hittar information om våra priser här.

Var hittar jag mer information om den courtagefria aktiehandeln?
Vilken kontotyp ska jag välja?

Det finns flera olika kontotyper att välja mellan när du ska spara i aktier och fonder. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på vad och hur du har tänkt handla. Här beskriver några av de vanligaste kontotyperna och vilka för- och nackdelar de har:

Investeringssparkonto (ISK): Denna kontotyp passar dig som enkelt vill spara i aktier och fonder. När du sparar på ett ISK betalar du ingen vinstskatt och behöver därför inte deklarera för vinster eller förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt på ditt innehav.

Traditionell aktie- och fonddepå: På en traditionell depå kan du ha aktier, fonder och onoterade värdepapper. Du rapporterar själv dina köp och försäljningar till Skatteverket. När du säljer värdepapper med vinst får du betala reavinstskatt. Den kan du kvitta mot förluster i din deklaration.

Portföljspar: Vi har flera färdiga aktieportföljer som du kan spara i. För att automatiskt månadsspara i någon av dessa portföljer behöver du öppna denna särskilda kontotyp som kallas Portföljspar. Denna kontotyp finns tillgänglig som ett investeringssparkonto (ISK), vilket innebär att du slipper tänka på skatt och deklaration. Om du vill spara i någon av våra sparboxar ska du istället välja ett vanligt ISK eller en traditionell aktie och fonddepå.

Du kan läsa mer om olika depåtyper här >

Vilken ordertyp ska jag välja?

Hos Aktieinvest kan du välja att köpa och sälja aktier på två sätt, antingen med Andelsorder (där du handlar delar av aktier mot Aktieinvests aktielager) eller Börsorder (att handla direkt mot börsen).

Det finns lägen då du tjänar på att välja det ena eller andra sättet.

Läs mer om de två ordertyperna här >

Håll dig uppdaterad

Få sparinspiration direkt på mejlen - börja prenumerera på Aktieinvests nyhetsbrev.

*” anger obligatoriska fält

Godkännande*

*Vid anmälan till utskick samtycker jag till att Aktieinvest får behandla mina personuppgifter för marknadsföringsutskick till den e-postadress som jag anmält. Du kan när som helst avregistrera dig för utskicken via en länk i de e-postmeddelanden vi skickar ut. Mer information om vår behandling av personuppgifter finns i vår dataskyddspolicy

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.