Kategori Hållbarhet

Hållbar avkastning – finns det?

Hållbarhet och avkastning – hur går det ihop?

Hållbara avkastning - finns det?
Hållbarhet och avkastning - hur går det ihop?

De senaste åren har vi sett en tillströmning av kapital till hållbara investeringar. I slutet av 2020 var det kanske få som tvivlade på att hållbara investeringar kan ge en god avkastning, men efter årets utveckling är det många som ställer sig frågan: har tåget gått – är det för sent att investera hållbart? Dessutom är det allt fler som undrar om det över huvud taget finns en avkastning som är hållbar.

Vad är en hållbar investering?

För att förstå om ett hållbart sparande ger en god avkastning måste man först förstå vad en hållbar investering är. Idag finns ingen standard för vad som egentligen är en hållbar investering. Istället måste du som sparare sätta upp dina egna kritierier med stöd av hållbarhetsdata eller lägga din tillit i händerna på en förvaltare som väljer bolag åt dig. Däremot finns ny reglering som på sikt syftar till att göra det enklare att identifiera hållbara investeringar. Så länge är det många som väljer att utgå från bolagets ESG-betyg för att avgöra om det är en hållbar investering eller inte. Det mäter hur pass väl bolag lever upp till kriterier kring miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor.

Gröna fonder – vem avgör hur gröna de är?

Vad säger forskningen?

Det finns än idag en seglivad myt om att hållbara investeringar ger en sämre avkastning. Detta trots att flera studier har visat att bolag som presterar bra utifrån olika kriterier kring hållbarhet som är relevanta för deras verksamhet också ger en god avkastning. En studie¹ som jämförde resultatet från över 2200 tidigare studier visar att det finns ett positivt samband mellan ESG-kriterier och företags finansiella resultat. Dessutom visar en studie från Harvard² att företag som frivilligt antagit hållbarhetsprinciper har en bättre avkastning på börsen än de som inte har det. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även om det historiskt verkar finnas ett samband mellan ESG och god avkastning är det ingen garanti för framtiden.

Är tillväxt hållbart?

Utöver att fråga sig om hållbara investeringar ger en god avkastning är det allt fler som undrar: går det verkligen att generera avkastning på ett hållbart sätt i dagens samhälle? För att skapa ekonomisk tillväxt behövs resurser. Om den tillväxten ska vara socialt och ekologiskt hållbar över tid måste därför användandet av resurser ske på ett effektivt sätt. En del menar att det inte går i dagens system och förespråkar istället en cirkulär ekonomi där naturresurser nyttjas på ett bättre sätt. Andra menar att marknaden på egen hand kan skapa en långsiktigt hållbar hushållning med naturens resurser. Oavsett hur man resonerar har man i dag inget annat val än att efter bästa förmåga försöka agera hållbart inom vårt befintliga system. Då är sparandet en viktig pusselbit.

Gör din egen analys

Det finns egentligen inget enkelt svar på om en hållbar investering kommer att ge en god avkastning eller inte. Därför är det viktigt att du gör din egen analys innan du väljer att investera i ett hållbart bolag. Till exempel kan det vara en god idé att titta närmare på bolagets affärsmodell för att förstå potentialen i bolaget, men också olika finansiella mått som kvalitetssäkrar investeringen. Om du vill slippa den analysen kan du istället välja att investera i en färdig aktieportfölj eller en hållbar fond. Då kan det vara klokt att se till att investeringen lever upp till dina förväntningar på vad en hållbar investering är. Dessutom är det, som alltid, en god idé att vända sig till sin investeringsstrategi. Är du intresserad av en investering för att någon har lovat guld och gröna skogar eller för att den passar in i din portfölj?

Se över ditt sparande

I slutändan handlar det om din tro på bolagen: tror du att hållbara bolag kommer att ge god avkastning? Om ja, tror du att det kommer ske på kort eller lång sikt eller kanske både och? Oavsett hur du resonerar är det kanske tillfälle att se över ditt sparande. Kanske saknar din portfölj bolag med en hållbar affärsmodell idag? Eller så har du kanske en allt för stor exponering mot hållbara förhoppningsbolag?

 

¹Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment, 5:4, 210-233.

²Eccles, Robert G., Ioannis Ioannou, and George Serafeim. ”The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance.” Management Science 60, no. 11 (November 2014): 2835–2857.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.